×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 06/2010

Wstępniak

Andrzej Świć

Informacje

Sprawy Nauki – opinie MNiSW

Anna Knapińska
O konferencji na temat kształcenia matematycznego
Równouprawnienie płci w życiu gospodarczym i naukowym

Rozmowa Forum

Rozmowa z dr hab. Hanną Mamzer, przewodniczącą oraz dr. Tomaszem Zalasińskim, wiceprzewodniczącym Rady Młodych Naukowców

Strategia reformy

Stefan Jackowski
Krzysztof Pawłowski
Jerzy Woźnicki
Dyskusja wokół projektów strategii szkolnictwa wyższego

Nauka

Problemy nauki

Witold Pałosz, Andrzej Przekwas, Marek Turowski
Finansowanie prywatnych firm B+R w USA

Z laboratoriów

Mariusz Karwowski
Badania nad energetyką biomasy w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa UWM w Olsztynie
Artur Wolski
Nawierzchnie dróg w pracach Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Skomplikowane i proste

czyli jak sterować protezami przy użyciu sygnałów biologicznych Artur Gmerek
Artykuł wyróżniony w konkursie „Młodzi uczeni o swoich badaniach”

Szkolnictwo wyższe

Życie akademickie

Część I Maciej Gembicki
O kształceniu lekarzy obcokrajowców na przykładzie AM w Poznaniu
Emilia Nagucka, Waldemar Dzienisz
Struktura organizacyjna i podmioty relacji w uczelniach
Rozmowa z dr. hab. Zygmuntem Laskowskim, profesorem Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej
Marek Misiak
Profilaktyka i wsparcie w uzależnieniu seksualnym studentów

Polemiki

Tomasz Polański
W odpowiedzi prof. Polańskiemu
Spór o artykuł „Koniec słowackiego eldorado?”

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński
O plagiatach w WSTH i w poznańskim Umed

KRASP

Katarzyna Chałasińska-Macukow

W stronę historii

Rody uczone

cz. 2 Potomkowie Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner
Druki zwarte i periodyki naukowe

Okolice nauki

Książki

Mariusz Karwowski
Richard Dawkins, Najwspanialsze widowisko świata. Świadectwa ewolucji, tłum. Piotr J. Szwajcer, Wydawnictwo CiS, Stare Groszki 2010.
Małgorzata Pawełczyk
Pierre Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarzy, tłum. Karolina Sztandar-Sztanderska, Anna Ziółkowska, red. nauk. i przedm. Małgorzata Jacyno, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, seria: Socjologia Współczesna.
Aneta Zawadzka
Steven Reiss, 16 pragnień. Analiza motywacyjna, tłum. Dominika Cieśla-Szymańska, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2010, seria: Na Ścieżkach Umysłu.
Anna Zielińska
Rafał Zimny, Paweł Nowak, Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Zbigniew Chojnowski
Krzysztof Krasuski, Na obrzeżach arcydzieł, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace naukowe UŚ w Katowicach.

Książki nadesłane

Felietony

Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga

Blog bibliotekarza

Henryk Hollender
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 06/2010

Kryterium kompetencji i dorobku

Staż podoktorski to jest atrakcyjny postulat dla młodego naukowca, o ile zostaną mu zapewnione odpowiednie narzędzia. Jeżeli oczekujemy od ludzi, żeby wyjeżdżali za granicę co najmniej na dwa lata, to należy ich wyposażyć w kompetencje. Nie może być tak, że student ma na studiach półtora roku marnego angielskiego, po czym oczekuje się od niego dobrej znajomości tego języka i pisania w nim prac naukowych. Podobnie nieprzyzwoite wydaje mi się oczekiwanie, aby młody uczony sam uzbierał na literaturę, sprzęt komputerowy, rzutniki, programy i tak wyposażony starał się o granty, z których uczelnia pobiera narzuty. Oczekujemy, że propozycje wobec młodych naukowców będą transparentne i uczciwe. Wymagania oczywiście muszą być, ale my powinniśmy mieć narzędzia do pracy.

Z dr hab. Hanną Mamzer, przewodniczącą oraz dr. Tomaszem Zalasińskim, wiceprzewodniczącym Rady Młodych Naukowców rozmawia Andrzej Świć

czytaj »

Polski dyplom medyczny dla cudzoziemców. Część I

Z pierwszych zgłaszających się na studia kandydatów wytypowano 16 osób. Grupa ta była bardzo zróżnicowana zarówno wiekowo, jak też pod względem wykształcenia. Jeden z kandydatów, emigrant z Polski, miał już ukończone studia wyższe w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a inna kandydatka ukończyła w USA studia w zakresie psychologii i legitymowała się stopniem naukowym doktora. Wszyscy wytypowani wówczas do przyjęcia na studia lekarskie w AM w Poznaniu spełniali warunki ukończenia z pozytywnym wynikiem w Premedical College wymaganych przedmiotów, tj. chemii, fizyki i biologii. Siedem osób z tej grupy ukończyło studia w 1997 r., ósma osoba ukończyła je rok później. Pozostałe osoby z tej pierwszej grupy zrezygnowały ze studiów w Polsce.

Prof. Maciej Gembicki pisze o pionierskich projektach kształcenia w Poznaniu zagranicznych studentów medycyny

czytaj »

Sztuka projektowania

Nie pozwalam sobie na niespodzianki. Najpierw poznaję się ze studentem, sprawdzam jego ogólną przychylność do współpracy. Później, gdy już zapoznam się z projektami, rysunkami, jego sposobem myślenia, staram się odkryć coś, co jest prawdą projektową tego młodego człowieka, w czym wyraża się jego indywidualny charakter. Bo to nie ja będę projektować. Projektować będą ci młodzi ludzie, których trzeba naprowadzić na ich najlepszy ślad, wyobraźnię, język. Odkryć to, co jest w nich najwłaściwsze. I jeśli ktoś ma na przykład ochotę na wykorzystywanie tworzyw sztucznych, nie mam nic przeciwko temu – staram się też więcej dowiedzieć na temat tych tworzyw, aby móc wspólnie ze studentem pokonywać ścieżkę zdobywania wiedzy.

Z dr. hab. Zygmuntem Laskowkim, prof. Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, rozmawia Krystyna Matuszewska

czytaj »

O czym szumią wierzby

Występujące w Polsce warunki klimatyczno-glebowe sprzyjają wzrostowi wierzb. Inna rzecz, że nie są to rośliny specjalnie wymagające. Oczywiście, im wyższy wskaźnik bonitacji, tym większy będzie przyrost biomasy, niemniej wierzby rosną prawie na każdym gruncie, nawet na nieużytkach. Szczególnie lubią jednak gleby podmokłe. Plantacje wierzby energetycznej zajmują obecnie 6,5 tysiąca hektarów, głównie na Warmii, Mazurach i w Wielkopolsce. To ledwie 0,04 procent gruntów rolniczych w Polsce. Niewiele w porównaniu z takimi krajami jak Szwecja, Wielka Brytania czy USA. Na jednym hektarze sadzi się około 40 tys. sadzonek. Produktywność jednej plantacji trwa nawet 30 lat.

O wierzbie energetycznej jako efektywnym źródle energii odnawialnej pisze Mariusz Karwowski

czytaj »

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM