Książki nadesłane

Małgorzata Kita, Wybieram gramatykę! Dla cudzoziemców zaawansowanych na poziomie C, wyd. II uzupełnione, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Richard Dawkins, Najwspanialsze widowisko świata. Świadectwa ewolucji, tłum. Piotr J. Szwajcer, wyd. CiS, Stare Groszki 2010.

Małgorzata Zalewska-Bujak, Udział nauczycieli w przemianach edukacyjnych przełomu XX i XXI stulecia w Polsce, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Eugenia Rostańska, Dziecko i dorosły w rozmowie. Doświadczanie komunikacji. Odniesienia edukacyjne, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

ks. Józef Budniak, Jednoczeni w różnorodności. Tradycja cyrylo-metodiańska jako paradygmat procesu pojednania Kościołów, kultur i narodów, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Wokół śmierci i umierania. Antologia bioetyki, Tom 1, red. nauk. Włodzimierz Galewicz, TAiWPN Universitas, Kraków 2009.

Steven Reiss, 16 pragnieñ. Analiza motywacyjna, tłum. Dominika Cieśla-Szymańska, wyd. prószyński i s-ka, Warszawa 2010, seria: Na Ścieżkach Umysłu.

Krystyna Duraj-Nowakowa, Pedagogika społeczna między integracją a dezintegracją, wyd. Uniwersytetu rzeszowskiego, Rzeszów 2009.

Kultura stołu w wiekach dawnych. Tom I, pod red. nauk. Dariusza Rotta i Krzysztofa Gajdki, uniwersytet śląski, śląska organizacja turystyczna, Katowice 2009.

„Uniwersytet Śląski. Geographia studies et dissertationes”. Tom 31, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Ewa Wysocka, Doświadczenie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania. Próba opisu strukturalno-funkcjonalnego modelu życia preferowanego przez młodzież z perspektywy pedagogiki społecznej, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Tomasz Malczyk, Nyski Festiwal Nauki. Międzynarodowy wymiar popularyzacji nauki, oficyna wyd. państwowej wyższej szkoły zawodowej w nysie, Nysa 2009.

Ryszard Gawle, Zbigniew Czech, Dinozaury i potęga 1 Celsjusza. „Dinosaurs and the Power of One Celsius”. Energetyczna wizja świata przyrody, wyd. media zet zuzanna przeworska, Piła 2009.

„Biblioteka”, nr 13(22), uniwersytet im. Adama mickiewicza w poznaniu, Poznań 2009.

„Journal of Education Culture and Society”, I/2010, wyd. aleksander kobylarek, uniwersytet wrocławski, Wrocław 2010.

Andrzej Charciarek, Polskie wyrażenia metatekstowe o funkcji fatycznej i ich odpowiedniki czeskie i rosyjskie, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Małgorzata Strzelec, Aneta Spyra, Włodzimierz Serafiński, Biologia wód śródlądowych. Skrypt dla studentów studiów I i II stopnia na kierunkach biologia i ochrona środowiska, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Podręczniki i Skrypty UŚ w Katowicach.

„Scripta Classica”, vol. 6/2009, red. Tomasz Sapota, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Julia Legomska, Państwo, naród, ojczyzna w dawnej polszczyźnie. Leksykalno-semantyczny opis pojęć, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.