Jak powstaje „Forum Książki”?

OFERTA DLA WYDAWNICTW UCZELNIANYCH,
INSTYTUTÓW I TOWARZYSTW NAUKOWYCH

Informacja bezpłatna

W ramach bezpłatnej informacji w części dotyczącej nowości wydawniczych oficyny uczelniane, instytuty i towarzystwa naukowe otrzymują miejsce na zamieszczenie adresu i znaku firmowego wydawnictwa oraz informacji dotyczących: autora, tytułu, objętości, daty wydania, ceny i działu nauki, do którego dana pozycja się zalicza.

Informacja płatna

1. Chcąc poszerzyć te informacje, Wydawcy mogą skorzystać z płatnej reklamy, w ramach której mogą zamieścić notę informacyjno-reklamową o konkretnej publikacji. Nota nie powinna przekraczać objętości 500 znaków. Cena 50 zł (netto).

2. Inną formą reklamy jest zamieszczenie przy opisie książki czarno-białej reprodukcji okładki. Cena 50 zł (netto).

3. Wydawcy mogą również zamieścić informacje dotyczące ich wydawnictwa, punktów sprzedaży publikacji, informacje na temat sprzedaży wysyłkowej, kupony, na których zainteresowani mogą przesłać zamówienia itp.