×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 02/2011

Informacje

Sprawy Nauki – opinie MNiSW

Hanna Mamzer
Dominik Antonowicz

Rozmowa Forum

Rozmowa z prof. Leszkiem Rafalskim, przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych

Sedno sprawy

Krzysztof Chrzanowski

Nauka

Problemy nauki

Stanowisko Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki w sprawie kategoryzacji parametrycznej jednostek naukowych

Z laboratoriów

Rozmowa z prof. dr. hab. Tomaszem Guzikiem, hipertensjologiem, laureatem Nagrody FNP

Skomplikowane i proste

Magdalena Krajewska

Szkolnictwo wyższe

RGSW

Józef Lubacz

Życie akademickie

Marcin Duszyński
Witold Pałosz
Marcin Chałupka
Michał Mętlewicz
Małgorzata Pawełczyk
Marek Misiak

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński

W stronę historii

Rody uczone

Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner

Okolice nauki

Piotr Kieraciński

Książki

Katarzyna Krzyżanowska
Rola studentów w zarządzaniu szkołą wyższą, pod red. Piotra Bieleckiego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010.
Małgorzata Pawełczyk
Jerzy Nikitorowicz, Grupy etniczne w wielokulturowym świecie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010.
Mariusz Karwowski
Ian Tattersall, Dzieje człowieka od jego początków do IV tysiąclecia p.n.e., tłum. Ewa Krystyna Suskiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2010, seria: Biblioteka Myśli Współczesnej.
Jacek Hnidiuk
Alfabet Paszka. Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski, red. Jan Jakóbczyk, Krystyna Kralkowska-Gątkowska, Magdalena Piekara, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
Bogdan Bernat
Roger Bartlett, Historia Rosji, tłum. Wacław Sadkowski, BELLONA, Warszawa 2010.
Zbigniew Chojnowski
Anna Marszałek, Rola uczelni w regionie, Difin SA, Warszawa 2010.

Felietony

Marek Kosmulski
Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga

Blog bibliotekarza

Henryk Hollender
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 02/2011

Jest tu pewna delikatność materii

Średnia dotacja statutowa to 12,9 proc. naszych przychodów. Całościowe finansowanie budżetowe jest trochę wyższe, bo dochodzą różne granty badawcze i inne projekty pozyskiwane w konkursach. Razem ta kwota wynosi 20-30 proc., reszta to wynik współpracy z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi itp. Dla porównania, w niemieckim instytucie drogowym BASF koło Kolonii finansowanie z budżetu federalnego wynosi około 70 proc., a pozostała część to m.in. zamówienia niemieckich landów. (...) U nas te proporcje są odwrotne. Nie oczekujemy nawet, że dofinansowanie działalności statutowej istotnie wzrośnie. Jest ważne, aby stworzyć mechanizmy finansowe zachęcające przedsiębiorców do zamawiania prac badawczych.

Z prof. Leszkiem Rafalskim, przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych, rozmawia Andrzej Świć – str. 22-24

czytaj »

Kto wygra wyścig wdrożeń?

Nie lansuję bynajmniej poglądu, że każdy profesor powinien zakładać własną firmę czy bezpośrednio angażować się w proces wdrożeń. Chciałbym jednak, aby tym, którzy się na takie posunięcie zdecydują, nie przeszkadzano i nie potępiano ich, pamiętając, że zdecydowali się poddać surowej weryfikacji własną wiedzę naukową. Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku małych firm high-tech realne obciążenie sprawami administracyjnymi jest minimalne i naukowiec kierujący taką firmą może zajmować się badaniami naukowymi w większym stopniu, niż dyrektor typowego instytutu naukowego z ogromnym obciążeniem sprawami administracyjnymi.

Prof. Krzysztof Chrzanowski pokazuje jeden ze sposobów na zwiększenie liczby wdrożeń wyników badań w Polsce – str. 26-28

czytaj »

Demokracja akademicka w interesie społecznym?

Wybór rektora spośród pracowników własnej uczelni, jak to jest w regulacjach polskich, już na starcie bardzo ogranicza możliwość wyboru najlepszego z dostępnych szefa uniwersytetu. A wybór rektora (i innych stanowisk w uczelni) w trybie głosowania przez pracowników uczelni musi i prowadzi do patologii, ponieważ tak wybrany rektor staje się zakładnikiem swoich wyborców; prosta logika i praktyka mówi, że będzie w dużej części dbał o ich interesy, które często nie pokrywają się z ogólnym interesem społecznym, jak to jest z każdą szczególną społecznością. Do tego dominującą niestety postawą w polskim środowisku akademickim jest wygodna zachowawczość, więc wszelkie próby wprowadzenia istotniejszych zmian napotykają gwałtowny opór.

Witold Pałosz porównuje polskie i amerykańskie modele wyborów najwyższych władz uczelni – str. 40-42

czytaj »

Zabawa w naukę

Przy „rzeźbie”, specjalnie uformowanej płaszczyźnie, po której samochodzikami można przejechać z jednej strony na drugą, stoi grupa dorosłych osób. Pewna pani tłumaczy, że to wstęga Möbiusa. Okazuje się, że jest nauczycielką matematyki. Spotykam też wielu innych nauczycieli. W każdy czwartek organizowane są dla nich seminaria. Nie tylko mogą się oni zapoznać z ekspozycjami, ale także ocenić je i zaproponować nowe tematy czy urządzenia. Gdy przez chwilę obserwuję ich podejście do ekspozycji i wiedzę, jaką się przy okazji wykazują, mam wrażenie, że są znacznie mądrzejsi i bardziej kompetentni, niż zazwyczaj sądzą ich uczniowie.

O Centrum Nauki Kopernik w Warszawie pisze Piotr Kieraciński – str. 66-67

czytaj »

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM