Książki nadesłane

Magdalena Mruszczyk, Człowiek w „antropologii adekwatnej” Karola Wojtyły , wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym , pod red. Wacława M. Zuberka i Krzysztofa Jochymczyka, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Alfabet Paszka. Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski , pod red. Jana Jakóbczyka, Krystyny Kralkowskiej-Gątkowskiej, Magdaleny Piekary, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

20 lat literatury polskiej 1989-2009. Cz. I: Życie literackie po roku 1989 , pod red. Dariusza Nowackiego i Krzysztofa Uniłowskiego, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Tomasz Szarota, Okupowanej Warszawy dzień powszedni. Studium historyczne , wyd. IV rozszerzone, sw „czytelnik”, Warszawa 2010.

Margarita Nadel-Czerwińska, Christianstwo i jazyczestwo w posłowicach, frazeologizmach, zagadkach, primietach russkogo jazyka , wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Podręczniki i Skrypty UŚ w Katowicach.

Bożena Tokarz, Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego , wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Ewa Paczoska, Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesności , PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY, Warszawa 2010.

Marek Kwiek, Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie , wyd. naukowe uam, Poznań 2010.

Szkice systemowych ujęć pedagogiki , pod red. Małgorzaty Kaliszewskiej i Barbary Klasińskiej, wyd. uniwersytetu humanistyczno-przyrodniczego jana kochanowskiego, Kielce 2010.

Angelo Scola, Doświadczenie człowieka. U źródeł nauczania Jana Pawła II , tłum. Patrycja Mikulska, Instytut Jana Pawła Ii Kul, Lublin 2010, seria: Papieża Wojtyły Posługa Myślenia.

Rocco Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły , tłum. Jarosław Merecki SDS, Instytut Jana Pawła Ii Kul, Lublin 2010, seria: Papieża Wojtyły Posługa Myślenia.