×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 05/2010

Wstępniak

Piotr Kieraciński

Informacje

Sprawy Nauki – opinie MNiSW

Jerzy Szwed
Zasady nowej oceny parametrycznej jednostek naukowych
AK
O konferencji „Polska otwarta”
Podczas marcowej konferencji ministrów do spraw szkolnictwa wyższego krajów uczestniczących w procesie bolońskim oficjalnie ogłoszono utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Jego podstawowym, niezbędnym składnikiem jest Life Long Learning.
Life Long Learning jako element Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego

Rozmowa Forum

Rozmowa z prof. dr. hab. Jerzym Szwedem,wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego

Strategia reformy

Jerzy Woźnicki
Andrzej Pfitzner
Dyskusja wokół projektów strategii szkolnictwa wyższego do roku 2020

Nauka

Problemy nauki

Dominik Antonowicz
O ewaluacyjnym modelu polityki naukowej
Krzysztof Chrzanowski
Dwie różne wizje praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy naukowej
Magdalena Bajer
Krytyka projektu powołania USEN

Z laboratoriów

Skomplikowane i proste

Andrzej Katunin
Artykuł wyróżniony w konkursie „Młodzi uczeni o swoich badaniach”

Szkolnictwo wyższe

RGSW

Józef Lubacz

Życie akademickie

Stanisław Leon Popek
O systemie edukacji i jego ograniczeniach

Polemiki

dr hab. Bernard Koziróg, prof. UJK i WSTH
dr Marek Wroński
Spór w sprawie artykułu „Koniec słowackiego eldorado?”

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński
O plagiatach w UG, SGGW i AON

KRASP

Andrzej Kraśniewski
Waldemar Tłokiński

W stronę historii

Rody uczone

cz. 1 Antenaci Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner
Czym w PRL zastąpiono upowszechnianie nauki?

Okolice nauki

Książki

Anna Jawor
Dzieje kultury latynoamerykańskiej, red. nauk. Marcin F. Gawrycki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, seria: Dzieje Kultur.
Marek Lechniak
Roger Scruton, Pożądanie. Filozofia moralna życia erotycznego, tłum. Tomasz Kuniński, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2009, seria: Kanon Współczesnej Filozofii.
Jacek Hnidiuk
Ruchome granice literatury. W kręgu teorii kulturowej, red. nauk. Seweryna Wysłouch, Beata Przymuszała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Anna Jawor
Ewa Wysocka, Doświadczanie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania. Próba opisu strukturalno-funkcjonalnego modelu życia preferowanego przez młodzież z perspektywy pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Książki nadesłane

Otwarte zasoby

Bożena Bednarek-Michalska
Open access jako nowe narzędzie marketingowe dla uczelni
Lidia Derfert-Wolf
O dwóch strategiach realizacji założeń open access
Małgorzata Rychlik, Emilia Karwasińska
O repozytorium AMUR w poznańskim UAM
Barbara Suchy
Otwarte zasoby edukacyjne w krakowskiej AGH

Felietony

Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga

Blog bibliotekarza

Henryk Hollender
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 05/2010

Do zmian trzeba umieć przekonać

Jedną z najważniejszych zmian przynosi ustawa o finansowaniu nauki i to odnośnie do oceny jednostek naukowych. Do tej pory mieliśmy kategoryzację jednostek na podstawie oceny parametrycznej. Jednostki przesyłały dane, które były opracowywane i – w zależności od liczby punktów przypadających na pracownika naukowego – znajdowały się w rankingu, a następnie były dzielone na kategorie od I do V. Finansowanie działalności statutowej, czyli dzielenie strumienia finansowego, zapewniającego ciągłość badań – a w PAN i częściowo w jednostkach badawczo-rozwojowych także fundusz płac – odbywało się na podstawie tej kategoryzacji. W tej chwili ustawa przewiduje powołanie nowego ciała: Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, który oprócz oceny parametrycznej będzie dokonywał kompleksowej oceny, m.in. poprzez wizytację jednostek.

Z prof. dr. hab. Jerzym Szwedem, podsekretarzem stanu w MNiSW odpowiedzialnym za naukę, rozmawia Andrzej Świć

czytaj »

Dzieło środowiska i dlatego nowy system

K. Pawłowskiemu nie podoba się konstytucyjna zasada autonomii uczelni, które chciałby on poddać zarządowi, a nie nadzorowi – jak dziś – urzędników ministerialnych, w imię nadania tej formie ich władztwa domniemanego przymiotu mądrości (!). A co będzie, jak jej zabraknie? Albo jeśli ta „mądrość” okaże się być podporządkowana bieżącym interesom politycznym? Mamy wiele przykładów z historii szkolnictwa wyższego, do czego prowadziło naruszanie autonomii uniwersytetów w różnych krajach. Ostatniego przykładu w Europie dostarczyła Serbia Prezydenta Slobodana Miloszewicza eliminując swoje uczelnie z obecności w międzynarodowej wspólnocie akademickiej.

Prof. Jerzy Woźnicki broni środowiskowego projektu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego i wskazuje braki projektu konkurencyjnego

czytaj »

Wspólnota rzetelności

Wielu prominentnych przedstawicieli środowiska akademickiego nie jest do końca przekonanych o tym, że to podatnicy powinni mieć decydujący głos w sprawach polityki naukowej i szkolnictwa wyższego. Takie stanowisko bywa często podpierane argumentami historycznymi, nawiązującymi do mało chlubnej tradycji nauki w okresie PRL, kiedy to gremia partyjne nie kryły aspiracji podporządkowania uniwersytetów pryncypiom ideologicznym. Czasy komunistyczne minęły, obecnie rządzący naszym krajem posiadają demokratyczną legitymizację do sprawowania władzy. Minęło dwadzieścia lat od czasu pierwszych, demokratycznych wyborów i jawne odmawianie rządzącym prawa do kreowania polityki naukowej jest w tym kontekście – przynajmniej dla mnie – nie do końca zrozumiałe i uzasadnione.

Dr Dominik Antonowicz przekonuje do ewaluacyjnego modelu polityki naukowej państwa

Korzyści z otwartej nauki

Otwarty dostęp powoduje wzrost publicznej odpowiedzialności za naukę, pozwala na metaanalizę wyników badań, nie jest przeciwko recenzowaniu, wręcz przeciwnie, kładzie nacisk na jakość archiwizowanych prac, a ponadto dzięki przejrzystości podlega stałej kontroli. Otwarty dostęp przyspiesza rozumienie stawianych problemów i kwestii naukowych, zamyka luki w dostępie do wiedzy i umożliwia naukowcom ogląd całości zagadnienia, nawet jeśli czasem łączy się z uciążliwym nadmiarem informacji. Dzięki technologiom i dużej liczbie otwartych materiałów są możliwe kompleksowe wyszukiwania literatury naukowej, porządkowanie wiedzy, bieżąca kontrola jej stanu, mogą się rozwijać nowe semantyczne narzędzia eksploracji internetowych (data-mining i text-mining).

Artykuł mgr Bożeny Bednarek-Michalskiej otwiera blok tekstów dotyczących zjawiska open access w światowej i polskiej nauce

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM