książki nadesłane

Kategorie w języku. Język w kategoriach, pod red. Marii Cichońskiej, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Krzysztof Kowalczyk−Twarowski, „This isthmus of a middle state”. The Suburban Fiction of John Clever, John Updike and Richard Ford, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Leksika podstandarta. Tom 2 Sowriemiennyje żargony i ich opisanije, pod red. Anny Zych i Margarity Nadel − Czerwinskoj, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Władysław Kierat, Urszula Sztaba, Elementy analizy funkcjonalnej, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Podręczniki i Skrypty UŚ w Katowicach.

Mapping literary spaces: memory, place, locality, red. Wojciech Kalaga, Jacek Mydla, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Jacek Mydla, Spectres of Shakespeare. Appropriations of Shakespeare in the Early English Gothic, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Opowiedzieć historię. Prace dedykowane Profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu, pod red. Beaty Gontarz i Małgorzaty Krakowiak, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Joanna Wilk−Racięska, Od wizji świata do opisu językoznawczego w kategoriach lingwistyki kulturalnej. Uwagi na temat hiszpańskiej syntagmy nominalnej, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

La sfida eraclitiana nella narrativa italiana postmoderna, red. Krystyna Wojtynek−Musik, konsultacja językowa Adriana i Guido Lauro Parisi, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Bożena Witosz, Dyskurs i stylistyka, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Mary Roach, Sztywniak. Osobliwe życie nieboszczyków, tłum. Maciek Sekerdej, wyd. znak, Kraków 2010.

Leander Kahney, Być jak Steve Jobs. Jeśli chodzi o pomysły, wszystko jest dozwolone, tłum. Krzysztof Dudek, wyd. znak, Kraków 2010, seria: Punkty Przełomowe.

Andrzej Kijowski, Rachunek naszych słabości, wstęp Jerzy Jedlicki, oficyna wyd. volumen, bellona s.a., Warszawa 2010, seria: Kanon Literatury Podziemnej.

Antoni Pawlak, Książeczka wojskowa, oficyna wyd. volumen, bellona s.a., Warszawa 2010, seria: Kanon Literatury Podziemnej.

Kazimierz Denek, Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna, wyższa szkoła pedagogiki i administracji im. Mieszka i w poznaniu, Poznań 2009.

Wacław Jarmowłowicz, Ekonomia. Zagadnienia wybrane, wyd. forum naukowe, Poznań 2010, seria: Podręczniki.

Gerard Labuda, Rozwój metod dziejopisarskich od starożytności do współczesności. Część II: Wiek XX, wyd. forum naukowe, Poznań 2010, seria: Monografie.

Tomasz Kubalica, Prymat rozumu praktycznego w logice. Teoria prawdy neokantowskiej szkoły badeńskiej, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego. T. 20, pod red. Heleny Synowiec, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Małgorzata Kita, Wybieram gramatykę! Dla cudzoziemców zaawansowanych na poziomie C, wyd. II uzupełnione, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Richard Dawkins, Najwspanialsze widowisko świata. Świadectwa ewolucji, tłum. Piotr J. Szwajcer, wyd. CiS, Stare Groszki 2010.

Małgorzata Zalewska−Bujak, Udział nauczycieli w przemianach edukacyjnych przełomu XX i XXI stulecia w Polsce, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Eugenia Rostańska, Dziecko i dorosły w rozmowie. Doświadczanie komunikacji. Odniesienia edukacyjne, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

ks. Józef Budniak, Jednoczeni w różnorodności. Tradycja cyrylo−metodiańska jako paradygmat procesu pojednania Kościołów, kultur i narodów, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Wokół śmierci i umierania. Antologia bioetyki, Tom 1, red. nauk. Włodzimierz Galewicz, TAiWPN Universitas, Kraków 2009.

Steven Reiss, 16 pragnień. Analiza motywacyjna, tłum. Dominika Cieśla−Szymańska, wyd. prószyński i s−ka, Warszawa 2010, seria: Na Ścieżkach Umysłu.

Krystyna Duraj−Nowakowa, Pedagogika społeczna między integracją a dezintegracją, wyd. Uniwersytetu rzeszowskiego, Rzeszów 2009.

Kultura stołu w wiekach dawnych. Tom I, pod red. nauk. Dariusza Rotta i Krzysztofa Gajdki, uniwersytet śląski, śląska organizacja turystyczna, Katowice 2009.

„Uniwersytet Śląski. Geographia studies et dissertationes”. Tom 31, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Ewa Wysocka, Doświadczenie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania. Próba opisu strukturalno−funkcjonalnego modelu życia preferowanego przez młodzież z perspektywy pedagogiki społecznej, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Tomasz Malczyk, Nyski Festiwal Nauki. Międzynarodowy wymiar popularyzacji nauki, oficyna wyd. państwowej wyższej szkoły zawodowej w nysie, Nysa 2009.

Ryszard Gawle, Zbigniew Czech, Dinozaury i potęga 1 Celsjusza. „Dinosaurs and the Power of One Celsius”. Energetyczna wizja świata przyrody, wyd. media zet zuzanna przeworska, Pila 2009.

„Biblioteka”, nr 13 (22), uniwersytet im. Adama mickiewicza w poznaniu, Poznań 2009.

„Journal of Education Culture and Society”, I/2010, wyd. aleksander kobylarek, uniwersytet wrocławski, Wrocław 2010.

Andrzej Charciarek, Polskie wyrażenia metatekstowe o funkcji fatycznej i ich odpowiedniki czeskie i rosyjskie, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Małgorzata Strzelec, Aneta Spyra, Włodzimierz Serafiński, Biologia wód śródlądowych. Skrypt dla studentów studiów I i II stopnia na kierunkach biologia i ochrona środowiska, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Podręczniki i Skrypty UŚ w Katowicach.

„Scripta Classica”, vol. 6/2009, red. Tomasz Sapota, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Julia Legomska, Państwo, naród, ojczyzna w dawnej polszczyźnie. Leksykalno−semantyczny opis pojęć, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Roman Włodyka, Ewolucja składu mineralnego skał cieszyńskie prowincji magmowej, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

François Euvé, Darwin i chrześcijaństwo, tłum. Krzysztof Chodacki, wyd. wam, Kraków 2010, seria: Wiara i Nauka.

José Antonio Marina, Porażka inteligencji, czyli głupota w teorii i praktyce, tłum. Katarzyna Jachimska−Małkiewicz, wyd. wam, Kraków 2010.

Katarzyna Borzucka−Sitkiewicz, Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży (jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwwencyjnych), wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Rodzina w sercu Europy. Rybnik – Nitra – Hradec Králové – Szeged. Socjologiczne studium rodziny współczesnej, pod red. Wojciecha Świątkiewicza, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Peter Ward, Hipoteza Medei. Czy życie na Ziemi zmierza do samounicestwienia?, tłum. Monika Betley, wyd. prószyński i s−ka, Warszawa 2010, seria: Na Ścieżkach Nauki.