×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 01/2016

Informacje i komentarze

Rozmowa Forum

Rozmowa z prof. Jerzym Duszyńskim, prezesem Polskiej Akademii Nauk

Życie naukowe

Andrzej Sawicki
Jerzy Brzeziński, Hubert Izdebski

Pomysły na politykę naukową

Jan Kozłowski

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński

Z laboratoriów

Mariusz Karwowski
Rozmowa z dr Sylwią Urbańską, autorką książki „Matka Polka na odległość”

Skomplikowane i proste - I nagroda

Dominik Szulc

Życie akademickie

Marcin Chałupka
Marek Misiak

RGNISW

Marian Szczerek

Nasz ekspert radzi

Anna Sajdak

Czytelnia czasopism

(fig)

W stronę historii

Magdalena Mularczyk, Kamilla Jasińska

200 lat TNK

Grzegorz Filip
Rozmowa z prof. Jerzym Wyrozumskim, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 200. rocznicy powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

Rody uczone

Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner

Okolice nauki

Rozmowa z dr. hab. Jerzym Suchankiem, prof. PP, dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Książki

Zbigniew Marciniak
Analiza współpracy uczelni polskich i ukraińskich na tle porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski i rekomendacje , pod red. Jerzego WOŹNICKIEGO, Fundacja Rektorów Polskich, Wydawnictwo Naukowe UAM, Warszawa 2015.
Bogdan Bernat
Marek JAKUBIAK, Akademickie szkolnictwo techniczne w Drugiej Rzeczypospolitej , Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.
Marcin Lutomierski
Urszula Lehr, „Ojczyzna przesiedlona”. Identyfikacja kulturowa polskich emigrantów wojennych w Londynie w perspektywie pokoleniowej. Etnologiczne studium przypadku , Towarzystwa Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2015.
Anna Jawor
Jerzy JASTRZĘBSKI, Doświadczanie kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, seria: Acta Universitatis Wratislaviensis.
Katarzyna Krzyżanowska
Rainer STRECKER, Los Angeles. Single, gangi i zieloni piraci , tłum. Ewa Kowynia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, seria: Mundus – Miejsca.
Ludwik Malinowski
Paul HAM, 1914 Rok końca świata , tłum. Adam Tuz, Wydawnictwo Pruszyński Media, Warszawa 2015.
Marian Bukowiec
Dzieje Akademickiego Związku Sportowego , t. 1: Ryszard WRYK, Narodziny i rozwój Akademickiego związku Sportowego do roku 1949, t. 2: Halina HANUSZ, Akademicki Związek Sportowy w Polsce Ludowej, t. 3: Bartłomiej KORPAK, Akademicki Związek Sportowy w Trzeciej Rzeczpospolitej , pod red. Ryszarda WRYKA, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014.

Felietony

Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 01/2016 Generuj PDF

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM