×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 06/2006

Wstępniak

Piotr Kieraciński

Rozmowa Forum

Rozmowa z prof. Stefanem Jurgą, wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego

Nauka

Maciej Żylicz
Tomasz Łuczak
Artur Wolski
dr Teresa Bałuk−Ulewiczowa
Kazimierz Głazek
Andrzej Pilc
Marek Wroński
Brak samowiedzy nie uwalnia od odpowiedzialności za uczynione zło, lecz samowiedza pozwala zła unikać.
Piotr Fita
Anna Mioduszewska
Piotr Kieraciński

Szkolnictwo wyższe

Tadeusz Luty
Jerzy Błażejowski
Janina Mincer−Daszkiewicz
Justyna Jakubczyk
Jerzy Malec Stanowisko KRZaSP w sprawie nieuczciwych działań niektórych szkół wyższych w Polsce, podjęte na Zgromadzeniu Plenarnym KRZaSP w dniu 21 marca 2006 roku §1 §2

W stronę historii

Piotr Hübner
cz. 1, Pierścień lekarskich pokoleń Magdalena Bajer

Okolice nauki

nie trzeba codziennie biegać maratonów. Zawodnik powinien biegać ok. 60−70 km tygodniowo, rozłożone równo na kilka dni. Piotr Kieraciński
Marek Misiak

Felietony

Piotr Müldner−Nieckowski
Leszek Szaruga
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 06/2006

Przewidujemy wiele zmian

Ważne jest, aby duże obszary wspólne - badania naukowe, rozwój kadry naukowej, transfer technologii, studia magisterskie, studia doktoranckie - mogły się wzajemnie przenikać. Dlatego będziemy się starać o wzmacnianie tych dziedzin i osiąganie efektów na najwyższym poziomie, stosując różne instrumenty prawne i finansowe. Nadal ważnym problemem jest dostępność do studiów. Osiągnęliśmy już wysoki wskaźnik skolaryzacji i nasycenie oferty miejsc na różnych rodzajach studiów w uczelniach publicznych i niepublicznych. Jednak barierą (...) są często koszty studiów. Przed państwem stoi więc problem zwiększenia nakładów na stypendia i inne formy finansowego wsparcia dla najuboższych studentów, a także zagadnienie racjonalnego rozmieszczenia szkół wyższych. Będzie się to dokonywać między innymi poprzez tworzenie sieci szkół i związków uczelni.

Rozmowa z prof. Stefanem Jurgą, sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – str. 19−21

Ocena parametryczna dzisiaj i jutro

(...) poprzednio wprowadzona przez KBN ocena parametryczna była jedynie protezą pozwalającą w tylko nielicznych zespołach KBN na bardziej racjonalny, choć daleki od doskonałości, rozdział dotacji na działalność statutową. Niestety, w wielu innych zespołach (opanowanych nadal przez środowiska, które za wszelką cenę broniły się przed zmianami) ocena parametryczna i, co za tym idzie, przełożenie jej wyników na poziom dotacji były czasami czymś, delikatnie mówiąc, głęboko niewłaściwym. Przez całe lata ocena parametryczna krytykowana była przez prawie wszystkich. (...) Ze sporu środowiska skorzystała administracja ministerstwa, zręcznie manipulując nastrojami środowiska. Spowodowano likwidację KBN i centralizację władzy w ręku ministra, w stopniu niespotykanym w żadnym kraju UE.

Prof. Maciej Żylicz proponuje znaleźć dla oceny parametrycznej odpowiednie miejsce w zreformowanym systemie finansowania nauki – str. 22−24

Trzy proste propozycje

Sądzę, że większość uczonych żywi przekonanie, że habilitacja jest w dzisiejszych czasach pewnym anachronizmem. Znaczna część z nich uważa jednak, że po jej natychmiastowym zniesieniu większość etatów w uczelniach przypadnie „naukowym średniakom”, co doprowadzi do istotnego obniżenia poziomu badań naukowych i na długie lata zablokuje możliwość awansu zawodowego młodym zdolnym badaczom. Niestety, w trakcie trwającej już wiele lat dyskusji na ten temat nie powstały żadne przekonywające, spójne i popierane przez znaczącą część środowiska naukowego propozycje stopniowego ograniczania roli habilitacji jako wyznacznika prawidłowego rozwoju naukowego.

O koniecznych zmianach w modelu awansu naukowego w Polsce pisze prof. Tomasz Łuczak – str. 24−26

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM