×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 09/2012

Informacje

Sprawy Nauki – opinie MNiSW

Barbara Kudrycka
Bartłomiej Banaszak

Sedno sprawy

Jerzy Pelc

Pomysły na politykę naukową

Jan Kozłowski

Życie naukowe

Antoni Rogalski, Marian Kaźmierkowski, Lech Czarnecki
PK

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński

Skomplikowane i proste

Mirosław Stygar

Z laboratoriów

Cezary Szczepaniak

Życie akademickie

Jacek Wojciechowski
Piotr Kieraciński
Marcin Chałupka
Michał Mętlewicz

Polemiki

Marcin Duszyński

W stronę historii

Rody uczone

Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner

Okolice nauki

Marek Misiak

Książki

Sławomir Mitrus
Adam Łomnicki, Ekologia ewolucyjna , WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, Warszawa 2012.
Jadwiga Michalczyk
Kazimierz Denek, Filozofia życia , WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANIU, Poznań 2012.
Anna Jawor
Friedrich W. Kron, Pedagogika. Kluczowe zagadnienia, tłum. Elżbieta Cieślik, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, Sopot 2012.
Agnieszka Palicka
Anna Markowska, Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA, Toruń 2012, seria: Monografie FNP.
(karma)
Anna Marchlewska-Koj, Feromony ssaków – ich rola w fizjologii i zachowaniu , POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI, Kraków 2011.
Bogdan Bernat
Wykłady inaugurujące rok akademicki 2011/2012 , t. LIV, INSTYTUT PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI IM. MARKA DIETRICHA, Warszawa 2012.

Felietony

Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga
Małgorzata Pawełczyk

Blog bibliotekarza

Henryk Hollender
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 09/2012

Priorytety w nauce

Najczęściej priorytetami w nauce nazywa się dziś systematycznie podejmowane i w miarę zobiektywizowane decyzje co do preferowanych obszarów zmian w podziale środków na B+R. Priorytety są rodzajem wędzidła nakładanego na pokusę działań niejawnych, niemotywowanych interesem publicznym. Priorytety opiera się na uzgodnionych wcześniej przesłankach oraz zasadach wyboru, a ustala w wyniku procesu politycznego angażującego różnych interesariuszy. Priorytety są elementem cyklu polityki, dźwignią uruchamiającą kolejne decyzje (na coraz niższym szczeblu) w ramach pewnego porządku ich podejmowania. W zależności od charakteru systemu władzy i decyzji co do ulokowania spraw nauki (odrębne ministerstwo, wiele ministerstw) ustalanie priorytetów jest mniej lub bardziej scentralizowane, bardziej odgórne lub bardziej oddolne.

Dr Jan Kozłowski w autorskim cyklu o pomysłach na politykę naukową tym razem analizuje kwestię priorytetów – str. 26 – 28

czytaj »

Deregulacja, czyli rozregulowanie

W godnych potępienia czasach feudalizmu akademickiego wykład uniwersytecki, seminarium, egzamin, zwłaszcza magisterski, były domeną profesora i docenta. Asystenci i adiunkci – nie wszyscy – prowadzili co najwyżej proseminaria i ćwiczenia, odbywali kolokwia. Należało to zmienić – w imię równości i braterstwa. W sukurs przyszedł argument, że nieraz asystent lub adiunkt jest zdolniejszy i więcej wie niż jego utytułowany zwierzchnik. Dlaczego więc ma mieć mniejsze uprawnienia zawodowe? Trzeba czym prędzej zburzyć te anachroniczne przeszkody formalne. Promotorami prac dyplomowych niech zostaną zasługujący na to pomocniczy pracownicy nauki. Zderegulowani adiunkci zaczęli więc masowo wykonywać zadania dawniej zastrzeżone dla profesorów. A profesorowie? Ci zwani belwederskimi byli potrzebni do czego innego. Profesor „belwederski” będzie służył nowo powstającym uczelniom tzw. wyższym do uzyskania prawa nadawania stopni doktora lub doktora habilitowanego.

Dzieje deregulacji polskiego systemu szkolnictwa wyższego od czasów II wojny do dziś śledzi prof. Jerzy Pelc – str. 29 – 33

czytaj »

Biblioteczne zaplecze nauki

Praktycznie biblioteki uczelniane funkcjonują przeważnie samopas, bez koniecznej koordynacji, bez jednolitego zarządzania i bez wspólnej gospodarki. Dyrektor biblioteki głównej kierownikowi biblioteki wydziałowej lub instytutowej może – za przeproszeniem – nagwizdać. Każdy sam sobie sterem. W ten sposób koszty rosną niebotycznie, realizacja powinności szwankuje co krok, a droga ku nowoczesności omsknęła się na aut. Biblioteki tej samej uczelni muszą ze sobą współpracować ściśle i taką kooperację trzeba egzekwować, tworząc jednolitą strukturalnie, uczelnianą sieć biblioteczną, przyporządkowaną bibliotece głównej. (…) Współcześnie żadna biblioteka, nawet największa, nie da sobie rady w pojedynkę: międzybiblioteczna współpraca stanowi warunek przetrwania – biblioteki to są organizmy stadne.

Prof. Jacek Wojciechowski pisze o statusie bibliotekarza i stanie bibliotek uczelnianych – str. 39–41

czytaj »

Rektorski think tank

7 czerwca 2001 r., po trwającej rok dyskusji w gronie rektorów, w odpowiedzi na zaproszenie członków ówczesnego Prezydium, zainteresowani członkowie KRASP spotkali się w Politechnice Warszawskiej na uroczystości 175-lecia tradycji PW. Akt założycielski FRP podpisało 79 rektorów, którzy wpłacili po 200 zł. Te środki zostały wydatkowane na opracowanie przez kancelarię prawną statutu fundacji i jej rejestrację. Politechnika Warszawska na podstawie uchwały Senatu na preferencyjnych warunkach udostępniła nowej instytucji lokal. Politechnika do dziś sprawuje swoisty, instytucjonalny patronat nad fundacją. – Od początku chcieliśmy, aby przyszły instytut badawczy, podobnie jak zakładana fundacja, były wspólnym przedsięwzięciem rektorów uczelni publicznych i niepublicznych – mówi prof. Woźnicki.

Historię i dorobek dziesięciu lat działalności Fundacji Rektorów Polskich prezentuje Piotr Kieraciński – str. 44–45

czytaj »

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM