×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 06/2007

Wstępniak

Piotr Kieraciński

Rozmowa Forum

Rozmowa z prof. Stefanem Jurgą,
– rozmowa z prof. S. Jurgą, wiceministrem NiSW

Nauka

Problemy nauki

Jacek T. Gierliński
Główne kierunki działań rządu dotyczące reformy nauki
Magdalena Bajer
O spotkaniu subsydientów programu „Mistrz” FNP
Andrzej Chwalba
I Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski w Krakowie
Przemysław Urbańczyk
O posiedzeniu Narodowego Forum na rzecz Europy w Dublinie

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński
Plagiat doktoratu rektora WSK w Łodzi

Listy do redakcji

Dr Marek Wroński

Skomplikowane i proste

Ewa Stefańska
Artykuł wyróżniony w konkursie popularyzatorskim „FA”

Z laboratoriów

Artur Wolski
Polski udział w 4. Międzynarodowym Roku Polarnym

Na tropach jakości w nauce

Andrzej Pilc
Najczęściej w ostatnich latach cytowane prace polskich uczonych w zakresie nauk rolniczych

Szkolnictwo wyższe

Życie akademickie

Wojciech J. Katner
O prawnych możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej przez uczelnie państwowe
Henryk Miłosz, Jerzy Stefaniak
Wskaźnik kosztochłonności i algorytm podziału dotacji na kształcenie studentów
Magdalena Okoniewska
Marketingowa wartość nagród i wyróżnień dla szkół wyższych

Krasp

Tadeusz Luty

RGSzW

Jerzy Błażejowski

W stronę historii

Rody uczone

Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner
O samouctwie

Gwiazdy i meteory

Bronisław Geremek Monika Szabłowska−Zaremba
Tadeusz Manteuffel−Szoege, historyk, archiwista

Felietony

Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner−Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga

Blog bibliotekarza

Henryk Hollender
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 06/2007

Szansa dla silnych

Kształcenie zamawiane będzie w dużej mierze dotyczyło kierunków technicznych i wybranych kierunków przyrodniczych oraz ścisłych. (...) Dla kształcenia właśnie na tych kierunkach mamy zielone światło i pieniądze z Brukseli. Jeżeli chodzi o nauki techniczne, przyrodnicze i ścisłe, to w przeważającej mierze są one uprawiane w dużych państwowych uczelniach technicznych i uniwersytetach. I siłą rzeczy to właśnie w tych uczelniach będzie lokowane kształcenie zamawiane. Nie ma w tym żadnej intencji dyskryminacji. Program będzie dla wszystkich otwarty, ale oczywiście największe szanse mają uczelnie silne naukowo. Dziś brakuje na przykład firm badawczych rozwijających nowe technologie. Wkład w ich rozwój mogą wnieść silne naukowo uczelnie i właśnie takie powinniśmy finansować.

Rozmowa z prof. Stefanem Jurgą, sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W stronę Europy, cz. II

Inicjatywa Technologiczna zakłada finansowanie projektów badawczo−rozwojowych w przedsiębiorstwach, co ma zaktywizować je do współpracy z jednostkami naukowymi. Z drugiej strony, finansuje badania aplikacyjne w jednostkach naukowych, co sprzyjać będzie pobudzaniu działalności naukowej przybliżającej jednostki naukowe do sfery gospodarki. Realizacja przedsięwzięcia ma sprawić, by nakłady na badania i rozwój stanowiły istotny element działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw. Dzięki temu powinien wzrosnąć udział podmiotów gospodarczych w wydatkach na B+R.

O rządowych projektach reformy systemu nauki w Polsce pisze Jacek T. Gierliński, pełnomocnik ministra MNiSW

W lesie, ale nie na drzewie

Zdjęcie fitosocjologiczne, mimo że jego nazwa kojarzy się z fotografią, ma formę tekstową, a zawiera informacje, które pozwalają na wizualizację, nawet po latach, badanego fragmentu lasu, łąki, pola czy innego ekosystemu. Z takiego zdjęcia dowiadujemy się, czy zbiorowisko składało się z warstw (w lesie zwykle wyróżniamy warstwę drzew, podszytu, runa oraz warstwę mchów i porostów), jaki procent badanej powierzchni pokrywały wyróżnione warstwy i, co najważniejsze, jakie gatunki występowały na badanej powierzchni i jaka była ich obfitość. Jeżeli położenie powierzchni zdjęcia określone jest dokładnie (...), to wracając co pewien czas na tę samą powierzchnię dowiadujemy się, jaki jest kierunek przemian roślinności i możemy zastanawiać się nad przyczynami obserwowanych procesów.

Mgr Ewa Stefańska, w tekście wyróżnionym w konkursie „Skomplikowane i proste”, pisze o badaniach leśnych zbiorowisk roślinnych

Niech gospodarują

(...) jestem przekonany, że interes gospodarczy naszego kraju przemawia za tym, aby wszystkim podmiotom, które tego chcą, potrzebują i mogą, a więc i państwowym szkołom wyższym, stwarzać warunki prawne do jak najszerszego prowadzenia działalności gospodarczej, a nie szukać pretekstów taką działalność uniemożliwiających. Granicą podejmowania działalności gospodarczej przez szkoły wyższe powinno być tylko zachowanie wykonywania szeroko rozumianych ustawowych i statutowych zadań, których wyłącznie finansowym wsparciem ma być ta działalność. Uczelnia państwowa nie staje się przez to przedsiębiorcą...

Prof. Wojciech J. Katner przekonuje, by nie utrudniać państwowym uczelniom prowadzenia działalności gospodarczej

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM