×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 01/2011

Wstępniak

Piotr Kieraciński

Informacje

Sprawy Nauki – opinie MNiSW

Opracowanie MNISW/AK
prof. dr hab. Piotr Węgleński,

Rozmowa Forum

Rozmowa z prof. Michałem Kleiberem, prezesem Polskiej Akademii Nauk

Sedno sprawy

Maciej Żylicz

Nauka

Dzień Święta Niepodległości 2010
Kazimierz Stępień
Adam Jakubowski
Janina Słomińska

Szkolnictwo wyższe

Katarzyna Chałasińska-Macukow
Jerzy Szwed
Witold Biedunkiewicz
Andrzej Kolasa
Dariusz Jemielniak
Rozmawiała Krystyna Matuszewska
Marek Wroński
Tomasz Polański

W stronę historii

Piotr Hübner

Rody uczone

Magdalena Bajer

Okolice nauki

Książki

Aneta Zawadzka
Edgar Morin, Świat nowożytny a kwestia żydowska, przełożył Wojciech Prażuch, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 2010.
Anna Jawor
Marek Szulakiewicz (red.), Granice i ograniczenia. O doświadczeniu granic i ich przekraczaniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
Marek Lechniak
Władza w polskiej tradycji politycznej. Idee i praktyka, pod red. Jerzego Kloczkowskiego, wstęp Michał Szułdrzyński, ośrodek myśli politycznej, Kraków 2010, seria: Polskie Tradycje Intelektualne.
Andrzej Malinowski
Milan Čabrić, Leszek Pokrzywka, Piękno ciała, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, Warszawa 2010.
Katarzyna Krzyżanowska
Joanna Dyduch, Stosunki polsko-izraelskie w latach 1990-2009. Od normalizacji do strategicznego partnerstwa, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010.

Felietony

Henryk Hollender
Piotr Müldner-Nieckowski
Leszek Szaruga
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 01/2011

Jestem zwolennikiem surowego systemu

Na pewno musimy ograniczać działalność placówek słabych. Ale to łatwo powiedzieć, a dużo trudniej rozsądnie zrealizować. Musimy pamiętać, że nauka pełni wiele funkcji. Funkcja odkrywania nowego i aspirowanie do uznania międzynarodowego jest ważna i powinna być pierwszoplanowa, ale w polskich warunkach powinniśmy mieć świadomość, że prowadzenie badań służy np. także poprawie jakości nauczania. Jeśli jakiś wydział w uczelni wypada relatywnie słabo, to dla mnie nie jest wcale oczywiste, że nie powinien on dostać ani grosza na badania naukowe i takich badań nie prowadzić. Myślę, że pewien poziom badań powinien być zapewniony. Jeśli uznajemy, że dana uczelnia ma istnieć, to całkowite odcięcie pieniędzy na badania byłoby decyzją o fatalnych konsekwencjach.

Z prof. dr. hab. inż. Michałem Kleiberem, prezesem Polskiej Akademii Nauk, rozmawia Andrzej Świć – str. 22-25

czytaj »

Czas na dyskusję

Przyglądając się uniwersytetom, które osiągają najlepsze wyniki w międzynarodowych rankingach, można pokusić się o uogólnienie: dobre uniwersytety zachowują daleko posuniętą autonomię wewnętrzną oraz działają w środowisku zewnętrznym, które zmusza je do samodzielnego pozyskiwania funduszy na naukę i dydaktykę. Pakiet sześciu ustaw dotyczących nauki, który wszedł w życie od 1 października 2010, a szczególnie stworzenie Narodowego Centrum Nauki (NCN), wspomagać będzie konkurencyjny system pozyskiwania funduszy na naukę. Pod warunkiem, że znajdą się dodatkowe poważne środki finansowe. Obecna nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wspomagać będzie autonomię uczelni. Niestety żadne z tych rozwiązań w sposób systemowy nie zmienia zasad finansowania dydaktyki w szkolnictwie wyższym.

Prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, analizuje niektóre zapisy „Prawa o szkolnictwie wyższym” i ustawy o stopniach i tytule naukowym – 26-27

czytaj »

Druga strona medalu

Prof. Stanisław Kowalik, prorektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (...) taką wystawia Edwardowi Gorzelańczykowi rekomendację: – Działalność naukową prof. Gorzelańczyka wysoko cenię, jego artykuły były publikowane w wielu czasopismach naukowych, dobrze punktowanych. Nie potrafię podać liczb, sądzę jednak, że jeśli chodzi o wycenę punktową dorobku naukowego, to jest prof. Gorzelańczyk jednym z najlepszych dostarczycieli punktów na Wydziale. Poza tym potrafi dobrze przygotowywać projekty badawcze, gdyż uzyskał już kilka grantów na badania. (...) Tkwi w nim pasja badacza, dociekliwość poznawcza, a to znamionuje coś, co w nauce jest ważne.

Przypadek, który pokazuje, jak trudna jest sytuacja indywidualistów i pionierów w polskiej nauce, opisuje Janina Słomińska – str. 40-42

czytaj »

Kierunki zamawiane – oczekiwania i realizacja

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że na liście kierunków zamawianych znajdują się takie, których absolwenci mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia na rynku pracy. Przytoczone prognozy (z roku 2007) można już zweryfikować stanem obecnym i należy dokonać zmian odzwierciedlających rzeczywiste potrzeby. W przekonaniu KRPUT kierunki studiów, które należy objąć programem pomocowym, to: 1) mechanika i budowa maszyn, 2) mechatronika, 3) energetyka, 4) budownictwo/inżynieria środowiska, 5) elektrotechnika, 6) informatyka, 7) technologia żywności i żywienia człowieka, 8) elektronika i telekomunikacja, 9) inżynieria materiałowa/metalurgia, 10) geodezja i kartografia/górnictwo, 11) inżynieria chemiczna i procesowa/technologia chemiczna oraz 12) fizyka techniczna. Kierunki te nie powinny być wspomagane równomiernie, lecz w zależności od wielkości „deficytu inżynierów” na rynku pracy – poparte profesjonalnymi badaniami.

Dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. UZ, proponuje zmiany w ministerialnym programie wspierającym rozwój wykwalifikowanych kadr inżynierskich – str. 47-49

czytaj »

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM