×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 03/2007

Rozmowa Forum

Rozmowa z dr Alicją Adamczak, prezesem Urzędu Patentowego RP
– rozmowa z dr A. Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP

Nauka

Problemy nauki

Sposoby oceny działalności naukowej Józef Kalisz
– Józef Kalisz
Władysław Kraus
– Władysław Kraus
Waldemar Korczyński
– Waldemar Korczyński
przedstawiliśmy w poprzednim numerze „FA”. Poniżej skrót wypowiedzi socjologów. Piotr Kieraciński
– Piotr Kieraciński
Radosław Trębiński
– Radosław Trębiński

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński
– Marek Wroński

Skomplikowane i proste

Krzysztof Argasiński
– Krzysztof Argasiński

Z laboratoriów

– widzenia, ten zmysł jest najciekawszy ze wszystkich pięciu. Mariusz Karwowski
– Mariusz Karwowski
Rozmowa z prof. Włodzimierzem Krzyżosiakiem, chemikiem
– rozmowa z prof. W. Krzyżosiakiem, chemikiem

Szkolnictwo wyższe

Krasp

co powinno stanowić istotę naszej codziennej działalności. Tadeusz Luty
– Tadeusz Luty

RGSzW

Jerzy Błażejowski
– Jerzy Błażejowski

W stronę historii

Rody uczone

Magdalena Bajer
– Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner
– Piotr Hübner

Gwiazdy i meteory

Piotr Kieraciński
– Piotr Kieraciński

Okolice nauki

Włodzimierz Wawszczak
– Włodzimierz Wawszczak

Felietony

Szkiełko w oku

Piotr Müldner−Nieckowski
– Piotr Müldner−Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga
– Leszek Szaruga

None

Zaprzyjaźniony Redaktor M.

Życie akademickie

Dominik Antonowicz
– Dominik Antonowicz
Lucjan Tabaka
– Lucjan Tabaka Jak zwiększyć efektywność ekonomiczną uczelni
Wanda Kamińska
– Wanda Kamińska
Jerzy Malec
– Jerzy Malec
Małgorzata Pawełczyk
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 03/2007

Przedmiot własności przemysłowej

Zarówno poziom, jak i dziedziny badań prowadzonych w Polsce, nie skutkują dużą innowacyjnością gospodarki. Wiąże się to bezpośrednio z nakładami finansowymi na naukę. Większe nakłady na badania i rozwój dają większą liczbę wynalazków. Sądzę, że w związku z polityką rządu, który kładzie ogromny nacisk na innowacyjność, warunki uzyskiwania innowacyjnych wyników naukowych w Polsce będą się poprawiały. Jest to jeden ze standardów narzuconych przez UE. Wdrażane będą programy operacyjne: innowacyjna gospodarka, kapitał ludzki oraz programy regionalne, współfinansowane przez UE, co pozwala mieć nadzieję na znaczący wzrost nakładów na naukę i badania.

Rozmowa z dr Alicją Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP

Pozoranctwo naukowe kwitnie

Zbyt mało jest w Polsce liczących się na świecie osiągnięć naukowych. Jest to skutkiem nie tylko ubogiego finansowania, ale również słabego poziomu naukowego wielu polskich pracowników naukowych oraz kierowników jednostek i zespołów badawczych. Obserwuje się nieefektywne planowanie i wykorzystanie środków finansowych oraz deformację procesów awansowych. (…) Obok licznej grupy rzetelnych naukowców istnieje duża grupa osób, których dorobek naukowy jest tworzony sztucznie. (…) Nierzadko stosuje się sztuczne rozdymanie dorobku publikacyjnego (…). Płytkości dorobku publikacyjnego usiłuje się nadawać etykietę doniosłości.

Prof. Józef Kalisz analizuje najlepsze, jego zdaniem, metody oceny działalności naukowej instytucji i uczonych

Równania ewolucji

Stanęliśmy przed koniecznością rewizji obecnie obowiązujących poglądów. Ciekawe, że celem było pierwotnie stworzenie pewnego małego przyczynku do bieżącego, zdawałoby się ugruntowanego, stanu wiedzy. To, że w efekcie udało się te fundamenty podważyć, w dużej mierze wynikło z pewnych zbiegów okoliczności. Historia ta pokazuje również, że prawdziwy badacz nie powinien żadnej wiedzy przyjmować za dogmat. Ślepe przyjęcie utartych poglądów prowadzi do powtarzania cudzych błędów, a często się zdarza, że prawda leży tuż obok. Trudno jest nie poddać się obowiązującym schematom myślenia, ale, jak pokazuje mój przykład, czasami wystarczy ich nie znać.

O zastosowaniu teorii gier w biologii teoretycznej pisze mgr inż. Krzysztof Argasiński, laureat II nagrody w konkursie popularyzatorskim „FA”

Marmurowy skansen

Urynkowienie i modernizacja sposobu funkcjonowania europejskich, a zwłaszcza polskich, uniwersytetów nie jest już kwestią ekstrawaganckiej mody. To absolutna konieczność, niemal instynkt samozachowawczy. Tymczasem polskie uczelnie stają się zbudowanymi z pięknych marmurów skansenami, całkowicie odpornymi na zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie. Wprawdzie konserwatyzm był zawsze wpisany w tradycję akademicką, bo w przypadku ideologicznych wariacji pewna jego doza jest wręcz wskazana, jednak cyniczne wykorzystywanie tradycji do obrony skansenu wypełnionego przeciętnością, naukową tandetą i rozrywanego przez partykularne interesy jest fundamentalnie niezgodne z wartościami akademickimi.

Dr Dominik Antonowicz pisze o problemach w zarządzaniu polskimi uczelniami

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM