Nominacje do Nagrody Długosza 2018

Nagroda im. Jana Długosza

Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza jest organizowany w tym roku po raz dwudziesty pierwszy. Ma za zadanie wskazywać i nagradzać wybitne dzieła szeroko rozumianej humanistyki polskiej, co ważne – książki naukowe. Laureat Nagrody otrzymuje czek na 30 tys. złotych oraz statuetkę dłuta śp. prof. Bronisława Chromego. Organizatorem Konkursu są Targi w Krakowie Sp. z o.o.

W jury konkursu zasiadają prominentni krakowscy uczeni: prof. Władysław Stróżewski, filozof z Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek PAU (przewodniczący); prof. Jan Ostrowski, historyk sztuki z UJ, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu i prezes Polskiej Akademii Umiejętności; prof. Andrzej Mączyński, prawnik z UJ, wiceprezes PAU, były wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego; prof. Leszek Polony, muzykolog i teoretyk muzyki z Akademii Muzycznej w Krakowie; prof. Ryszard Nycz, kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ, członek PAU oraz prof. Piotr Sztompka, socjolog z UJ, członek PAU.

Rywalizacja

W tym roku na konkurs nadesłano 64 książki. Spośród nich 28 to publikacje 15 wydawnictw akademickich. Autorami (w jednym wypadku współautorami) wszystkich dziesięciu prac nominowanych do nagrody są naukowcy, związani z polskimi uczelniami i instytutami naukowymi. Poniżej przedstawiamy ich zawodowe afiliacje i specjalizacje. Wśród wydawców wyróżnionych książek są tylko trzy oficyny szkół wyższych: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Jednak o wielkim sukcesie może mówić UAM, którego wykładowcy są autorami trzech wyróżnionych książek. Dwaj autorzy są związani z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Kim są autorzy nominowanych książek?

Dr Monika Bobako jest adiunktem w Pracowni Pytań Granicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prof. Michał Buchowski jest dyrektorem Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, kieruje też Centrum Badań Migracyjnych. Prof. Ewa Domańska pracuje w Instytucie Historii UAM. Jej książka Historia egzystencjalna (Wyd. Naukowe PWN 2012) była w 2013 r. nominowana do Nagrody Długosza. Prof. Andrzej Friszke kieruje Zakładem Najnowszej Historii Politycznej w Instytucie Studiów Politycznych PAN. W 2012 roku otrzymał Nagrodę Długosza za książkę Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności . Dr Adam Hernas jest przedsiębiorcą, ale także adiunktem w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Narodowego WSB-NLU. Jest też członkiem Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera. Dr hab. Paweł Kłoczowski, prof. UP, kieruje Katedrą Filozofii Społecznej w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Stanisław Mancewicz to publicysta „Tygodnika Powszechnego”. Marek Żebrowski uzyskał doktorat na UJ. Prof. Jerzy Kochanowski pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Jacek Leociak jest literaturoznawcą. Kieruje Zespołem Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich PAN oraz w Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Prof. Michał Tymowski jest wybitnym afrykanistą, związanym z Instytutem Historycznym UW. Prof. Jerzy Zajadło jest historykiem i filozofem prawa z Uniwersytetu Gdańskiego.

Książki nominowane do 21. Nagrody im. Jana Długosza

Monika BOBAKO, Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej , University Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych, Kraków 2017

Michał BUCHOWSKI, Czyściec. Antropologia neoliberalnego post socjalizmu , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2017

Ewa DOMAŃSKA, Nekroz. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

Andrzej FRISZKE, Sprawa jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984 , SIW ZNAK / Znak Horyzont, Instytut Studiów Politycznych PAN, Europejskie Centrum Solidarności, Kraków 2017

Adam HERNAS, Od zawsze jesteś przy mnie. Zarys fenomenologii bliskiego , Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2017

Paweł KŁOCZOWSKI, Stanisław MANCEWICZ, Marek ŻEBROWSKI, „Kultura”. Narodziny pisma , Instytut Książki, Instytut Literacki Kultura, Kraków/Paryż 2017

Jerzy KOCHANOWSKI, Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957 , SIW ZNAK / Znak Horyzont, Kraków 2017

Jacek LEOCIAK, Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę , Dom Spotkań z Historią, Warszawa 2017

Michał TYMOWSKI, Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017

Jerzy ZAJADŁO, Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa , Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017