Nowości wydawnictw uczelnianych i towarzystw naukowych

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ul. Armii Krajowej 119/121 81-824 Sopot www.wyd.ug.edu.pl tel. 58 523 11 37 e-mail: sklep@gnu.ug.edu.pl, wydawnictwo@ug.edu.pl

 

ANDRZEJ SZMYT (red.), Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy , s. 556, 46 zł, prawo

KAROLINA ASZYK, Autografia , s. 180, 38 zł, sztuka

EDWARD JAKIEL (red.), Biblia w dramacie , s. 392, 36 zł, literatura i kultura

ARTUR BLAIM, PATRICIA SORENSEN (red.), Bibliotheca Utopiana Tom 1. Angielska utopia literacka okresu Oświecenia , s. 376, 26 zł, literatura i kultura

BEATA MOŻEJKO, Burzliwe dzieje wielkiej karaweli „Peter von Danzig”. Z Sądem Ostatecznym Hansa Memlinga w tle , s. 188, 44 zł, historia

MARTA MACIEJEWSKA, WOJCIECH OWCZARSKI (red.), Censorship, Politics and Opression , s. 162, 20 zł, literatura i kultura

MONIKA ADAMCZAK-RETECKA, OLGA ŚNIADACH (red.), Climate Change and Food Security. The Legal Aspects with Special Focus on the European Union , s. 160, 24 zł, prawo

TOMASZ SNARSKI, Debata Hart – Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa , s. 342, 44 zł, prawo

RADOSŁAW GRZEŚKOWIAK, Dialogi dzieł dawnych. Studia o intertekstualności literatury staropolskiej , s. 368, 34 zł, literatura i kultura

BOGDAN NOGALSKI, AGNIESZKA ANNA SZPITTER, MAREK JABŁOŃSKI, Efektywne zarządzanie wynikami w projektach inwestycyjnych operatorów systemu dystrybucyjnego , s. 212, 24 zł, zarządzanie

MAREK MOSAKOWSKI, Przemysław Kossakowski, Francuskie głosy. O szlachcie, feudalizmie i monarchii w przededniu feudalizmu , s. 158, 20 zł, historia

Praca zbiorowa, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 13/2018 , s. 224, 28 zł, czasopisma

Praca zbiorowa, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” vol. 15, nr 1-2 2017 , s. 212, 20 zł, nauka o cywilizacji i politologia

Praca zbiorowa, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2017/4 , s. 122, 25 zł, prawo

Praca zbiorowa, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2018/1 , s. 128, 25 zł, prawo

EWA BAGIŃSKA (red.), „Gdańskie Studia Prawnicze. Tom XXXIX. Współczesne problemy prawa prywatnego” , s. 520, 48 zł, prawo

ANNA MARCHEWKA (red.), Ideał i antyideał kobiety w literaturze greckiej i rzymskiej , s. 328, 32 zł, literatura i kultura

ADAM GORLIKOWSKI, Individualästhetische Leitmotive Rainer Maria Rilke als Deutungs- und Übersetzungsproblem , s. 254, 24 zł, literatura i kultura

Łukasz Dopierała, Indywidualne konta emerytalne prowadzone przez zakłady ubezpieczeń. Efektywność inwestycyjna i zasady funkcjonowania , s. 188, 28 zł, ekonomia

JERZY GWIZDAŁA, Instrumenty ograniczania ryzyka w instytucjach finansowych , s. 238, 36 zł, zarządzanie

ŁUKASZ BIESZKE, „Jesteśmy elitą – nie tłumem, w sercach nosimy dumę...” czyli o środkach perswazyjnych na flagach kibiców klubów polskiej ekstraklasy , s. 424, 34 zł, językoznawstwo i przekładoznawstwo

ANITA GOSTOMSKA, DOROTA ŻYŁKO (red.), Języki i kultura Słowian. Pamięci Profesora Leszka Moszyńskiego , s. 258, 24 zł, językoznawstwo i przekładoznawstwo

MAŠA GUŠTIN, Kino w mieście. Miasto w kinie. Petersburska twórczość filmowa w czasie transformacji , s. 172, 24 zł, literatura i kultura

THOMAS ELSAESSER, wstęp i, Kino – maszyna myślenia. Refleksje nad kinem epoki cyfrowej , s. 266, 28 zł, literatura i kultura

JOANNA PYZEL, Kultury pamięci, kultury zapomnienia. Osady pierwszych rolników w percepcji młodszych ugrupowań naddunajskich. Studium wybranych przypadków , s. 266, 28 zł, historia

MACIEJ ŁAGA, STEFANO BELLOMO, NICOLA GUNDT, JOSÉ MARIA MIRANDA BOTO (eds), Labour Law and Social Rights in Europe. The Jurisprudence of international Courts , s. 196, 20 zł, prawo

JAKUB H. SZLACHETKO, KAROL DZIUDA, KAMIL PISKAŁA (red.), Leksykon piłsudczykowski. Tom II. Słownik biograficzny M–Ż , s. 391, 30 zł, historia

JERZY ZAJADŁO, Lord Mansfield. Sędzią być! , s. 166, 46 zł, prawo

AGNEISZKA A. SZPITTER, Metodyki zarządzania projektami stosowane przez project managerów u operatorów systemu dystrybucyjnego w Polsce. Studium empiryczne , s. 178, 24 zł, zarządzanie

JAROSŁAW BALCEWICZ, MARIA MENDEL (red.), Miasto (dla) sztuki. Sztuka (dla) miasta. 60 lat działalności Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki , s. 396, 38 zł, literatura i kultura

SYLWIA KARPOWICZ-SŁOWIKOWSKA, ROKSANA BLECH (red.), Myśl filozoficzna, teologiczna i socjologiczna Bolesława Prusa , s. 282, 28 zł, literatura i kultura

KATARZYNA KACZOR, BARBARA ŚWIĄDER-PUCHOWSKA (red.), Na szlakach kultury. Sztuka – antropologia – teoria , s. 216, 26 zł, literatura i kultura

EDWARD BREZA, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany. Tom IV. Część I , s. 300, 28 zł, językoznawstwo i przekładoznawstwo

ANNA KWAŚNIEWSKA (red.), Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego , s. 832 (Katalog. Część I), 734 (Katalog. Część II), 544 (Monografia), 94 zł, kulturoznawstwo

MAŁGORZATA ŁOSIEWICZ, Nowe media w trzecim sektorze. Krytyczna analiza tendencji i uwarunkowań , s. 482, 42 zł, socjologia

MATTHEW ARNOLD, O przekładaniu Homera , s. 176, 26 zł, literatura i kultura

KATARZYNA MIRGOS, Obcy i nowi Baskowie. Migracje, tożsamość i języki w Baskijskiej Wspólnocie Autonomicznej , s. 262, 28 zł, kulturoznawstwo

MAŁGORZATA JARMUŁOWICZ (red.), KATARZYNA KRĘGLEWSKA (współpr.), Ogród Sztuk. Maska , s. 392, 38 zł, literatura i kultura

TOMASZ BĄKOWSKI, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich. Problematyka administracyjnoprawna , s. 224, 36 zł, prawo

EMILIA DENKIEWICZ-SZCZEPANIAK, Polska siła robocza w Organizacji Todta w Norwegii i Finlandii w latach 1941–1945 , s. 298, 28 zł, historia

KATARZYNA KRĘGLEWSKA, Polskie pamiętniki teatralne. Teoria – historia – teksty , s. 354, 34 zł, literatura i kultura

KAZIMIERZ NOWOSIELSKI, Pożegnanie z Uniwersytetem , s. 280, 28 zł, literatura

TOMASZ BĄKOWSKI, Prawne problemy rozpraszania i koncentracji zabudowy , s. 138, 30 zł, prawo

REGINA KASPRZYKOWSKA, FRANCISZEK KASPRZYKOWSKI, Preparatyka organiczna środków farmaceutycznych , s. 384, 36 zł, chemia i fizyka

JAROSŁAW ABRAMOW-NEWERLY, Profesor Wacław Szybalski o Lwowie, genach, istocie życia i noblistach , s. 462, 56 zł, historia

WOJCIECH OWCZARSKI, MARTA MACIEJEWSKA (red.), Racism and Trauma , s. 192, 20 zł, literatura i kultura

SVETLANA PAVLENKO, Rosja Adama Mickiewicza oraz jego polskich i rosyjskich przyjaciół , s. 300, 32 zł, literatura i kultura

JOANNA MAMPE, KAROLINA WIELĄDEK, LADA OVCHINNIKOVA, FADHIL MARZOuk (red.), Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 5 , s. 216, 24 zł, językoznawstwo i przekładoznawstwo

JOANNA MAMPE, LADA OVCHINNIKOVA, FADHIL MARZOUK (red.), Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 6 , s. 242, 24 zł, językoznawstwo i przekładoznawstwo

Praca zbiorowa, Studia Scandinavica 1(21)/2017 , s. 264, 24 zł, literatura i kultura

TARZYCJUSZ BULIŃSKi, Szkoła w amazońskiej puszczy , s. 486, 38 zł, kulturoznawstwo

BEATA JĘDRZEJCZAK, Słownik sloganów reklamujących polskie marki terytorialne. Tom 1. Polska i województwa , s. 174, 20 zł, językoznawstwo i przekładoznawstwo

ALICJA PSTYGA, TATIANA KANANOWICZ, MAGDALENA BUCHOWSKA (red.), Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. Tom VII. Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza , s. 318, 24 zł, językoznawstwo i przekładoznawstwo

BARBARA ZWOLIŃSKA, Twórczość Tadeusza Różewicza w radiu. Studium przypadku , s. 388, 30 zł, literatura i kultura

ANDRZEJ KĄTNY (red.), Valenz und Dependenz Theorie und Praxis. Festschrift für Professor Ulrich Engel zum 90. Geburstag , s. 342, 30 zł, literatura i kultura

ŻANNA SŁADKIEWICZ, KATARZYNA WĄDOŁOWSKA-LESNER (red.), W poszukiwaniu tożsamości językowej. Tom III , s. 186, 20 zł, językoznawstwo i przekładoznawstwo

EWELINA KOWALSKA, Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska , s. 388, 38 zł, prawo

RAFAŁ KUBICKI, Zakony mendykanckie w Prusach Krzyżackich i Królewskich od XIII do połowy XVI wieku , s. 448, 42 zł, historia

JANUSZ ERENC, Zjawisko grupy odrzucenia , s. 282, 28 zł, socjologia

JOANNA BEDNARZ, EUGENIUSZ GOSTOMSKI, Źródła i sposoby finansowania przedsiębiorstw , s. 232, 24 zł, ekonomia

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO ul. Bankowa 12B, 40–007 Katowice fax (0-32) 359 20 57, tel. sekretariat (0-32) 359 16 36, tel. kolportaż (0-32) 359 16 03 www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: zamowienia. wydawnictwo@us.edu.pl

 

BARŁOWSKA Maria (red.), DZIADEK Adam (red.), JARCZYKOWA Mariola (red. materiałów w części „Piśmiennictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego”), SZAWERNA-DYRSZKA Anna (red. materiałów w części „Piśmiennictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego”): „Śląskie Studia Polonistyczne” 2017, nr 2 (10): Rozprawy i artykuły: „Piśmiennictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego”. Prezentacje: Adam Kaczanowski , 2017, 339 + 5 nlb. s., format B5, 31,50 zł, czasopismo

BARTOSZEK Adam (red.), KAMIŃSKA-BEREZOWSKA Sławomira (red.): „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” 2018, T. 9, z. 1, 2018, 304 + 2 nlb. s., format B5, 25,20 zł, czasopismo

BIAŁY Paulina (ed.), CETNAROWSKA Bożena (ed.): Studies in Contrastive Semantics, Pragmatics, and Morphology , 2018, 154 + 2 nlb. s., format B5, 23,10 zł, Językoznawstwo Neofilologiczne, praca zbiorowa

BIŁAS-PLESZAK Ewa (red.), PRZYKLENK Joanna (red.), REJTER Artur (red.), SUJKOWSKA-SOBISZ Katarzyna (red.): Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze , 2018, 459 + 1 nlb. s., format B5, 35,70 zł, Językoznawstwo Polonistyczne, praca zbiorowa

BIŁGORAJSKI Artur: Granice wolności wypowiedzi rzeczoznawcy majątkowego , 2018, 162 + 4 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Prawo, monografia

BLICHARZ Jolanta (red.), ZACHARKO Lidia (red.): Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna , 2018, 431 + 5 nlb. s., format B5, 42,00 zł, Prawo, praca zbiorowa

BUDZYŃSKA Ewa: Międzypokoleniowe więzi w rodzinie. Studium socjologiczne rodzin polskich i słowackich , 2018, 482 + 2 nlb. s., format B5, 50,40 zł, Socjologia, monografia

CHARCIAREK Andrzej (red.), ZYCH Anna (red.), KAPELA Ewa (red.): Jednostki języka w systemie i w tekście . T. 2, 2018, 238 + 2 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Językoznawstwo Słowiańskie, praca zbiorowa

CHWOLIK Dominik: Poetyckie doświadczanie religii. Tadeusz Kijonka, Stanisław Krawczyk, Jerzy Szymik , 2018, 251 + 1 nlb. s., format A5, 23,10 zł, Historia Literatury Polskiej, monografia

CICHOŃSKA Maria (red.), GENEW-PUHALEWA Iliana (red.): Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik. T. 2: Język , 2018, 236 + 2 nlb. s., format B5, 23,10 zł, Językoznawstwo Słowiańskie, praca zbiorowa

CIESEK Bernadetta: Dyskursy dyskryminacji i tolerancji w przestrzeni publicznej współczesnej Polski (wartości, postawy, strategie) , 2018, 271 + 5 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Językoznawstwo Polonistyczne, monografia

CUDAK Romuald (red. nacz.), BĄK Magdalena (red. numeru), MADEJA Agnieszka (red. numeru): „Postscriptum Polonistyczne” 2018, nr 1 (21): Pomiędzy Polską, Portugalią i Brazylią. Literatura – kultura – język – edukacja , 2018, 332 s., format A5, 16,80 zł, czasopismo

CZAJA Kamila: (Nie)przygotowani. Metafora szkoły w polskiej poezji współczesnej , 2018, 462 + 2 nlb. s., format A5, 31,50 zł, Historia Literatury Polskiej, monografia

CZYŻ Anna: Współpraca regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej. Doświadczenia i perspektywy , 2018, 314 + 6 nlb. s., format B5, 37,80 zł, Nauki Polityczne, monografia

DOBROWOLSKI Grzegorz (red.): „Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2017, nr 2, 2017, 77 + 1 nlb. s., czasopismo dostępne online

DOLIŃSKA Justyna: Zur Klassifizierung der Prädikative , 2018, 134 + 2 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Językoznawstwo Neofilologiczne, monografia

FLAK Olaf: Układ wielkości organizacyjnych. Koncepcja metodologiczna badania rzeczywistości organizacyjnej , 2018, 476 + 4 nlb. s., format B5, 39,90 zł, Telewizja, Radio, Film, monografia

FIC Maciej (red.): Wędrówka ludów. Powojenny transfer ludności w Polsce Ludowej , 2018, 158 + 2 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Historia, praca zbiorowa

 

 

GABRYŚ-BARKER Danuta (red.), WOJTASZEK Adam (red.): „Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2018. Vol. 4 (1), 2018, 142 + 2 nlb. s., format B5, 21,00 zł, czasopismo

GER Joanna: Kurs matematyki dla chemików . Wydanie szóste poprawione, 2018, 446 + 2 nlb. s., format B5, 31,50 zł, Matematyka, skrypt

GOŁDA Agnieszka: Teoria bibliografii w II Rzeczypospolitej , 2018, 400 + 4 nlb. s., format B5, 29,40 zł, Nauka o Książce i Bibliotece, monografia

GRUSZCZYK Tomasz: Ocalające zatracenie. Rozważania o doświadczeniu, pamięci i pragnieniu w twórczości Zygmunta Haupta, Stanisława Czycza i Krzysztofa Vargi , 2018, 318 + 2 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Studia o Kulturze, monografia

GRZYBCZYK Katarzyna (red.), MARYNIAK Łukasz (red.): Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) – korzyści i zagrożenia , 2018, 225 + 1 nlb. s., praca zbiorowa dostępna online

GZYRA Dariusz (red.), TYMIENIECKA-SUCHANEK Justyna (red.): „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2017, nr 3: Podmiotowość , 2017, 303 + 1 nlb. s., format B5, czasopismo dostępne online

IWANEK Jan (red.), GRZYWNA Paweł (red.), RADEK Robert (red.): „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” . T. 20, 2018, 116 + 1 nlb. s., czasopismo dostępne online

IWANEK Jan (red.), GRZYWNA Paweł (red.), RADEK Robert (red.): „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” . T. 21: Tendencje ewolucji europejskiego i globalnego systemu międzynarodowego w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku , 2018, 203 + 1 nlb. s., czasopismo dostępne online

JANUSZ Joanna: Varianti dell’espressionismo nella narrativa italiana postmoderna 1980–2000 , 2018, 285 + 1 nlb. s., format B5, 23,10 zł, Historia Literatur Obcych, monografia

JĘDRYCH Karolina: Portret dziewczynki, dziewczyny i kobiety w powieściach Marii Krüger , 2017, 196 + 2 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Dydaktyka Języka i Literatury Polskiej, monografia

JĘDRYCH Karolina (red.), KRZYŻYK Danuta (red.), OCHWAT Magdalena (red.), WÓJCIK-DUDEK Małgorzata (red.): Przestrzenie spotkania. Tom dedykowany Profesor Ewie Jaskółowej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej , 2018, 502 + 2 nlb. s., format B5, 69,30 zł, Dydaktyka Literatury i Języka Polskiego, praca zbiorowa

KIDA Ireneusz (red.): Historical Issues in Hamito-Semitic and Indo-European Languages. Zagadnienia historyczne w chamito-semickich i indoeuropejskich językach , 2018, 131 + 1 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Językoznawstwo Neofilologiczne, praca zbiorowa

KIJANOWSKA Anna: Embracing Folk Material and Finding the New Objectivity: Karol Szymanowski’s Twenty Mazurkas op. 50 and Two Mazurkas op. 62 , 2018, 142 + 2 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Muzyka, monografia

KITA Małgorzata (red.), LOEWE Iwona (red.): Język w radiu. Antologia , 2018, 284 s., format B5, 31,50 zł, Językoznawstwo Polonistyczne, skrypt

KRZYŻYK Danuta (red.): „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” . T. 26, 2017, 320 + 2 nlb. s., format B5, 23,10 zł, Dydaktyka Języka i Literatury Polskiej, wyd. ciągłe

KUBAS Sebastian: Proces demokratyzacji i jego determinanty. Analiza na przykładzie Republiki Czeskiej i Węgier (1990-2016) , 2018, 608 s. , format B5, 67,20 zł, Nauki Polityczne, monografia

KURCZ Maciej (red.), SZALBOT Magdalena (red.): „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2017. T. 17, 2017, 367 + 11 nlb. s., format B5, 31,50 zł, czasopismo

LYSZCZYNA Jacek (oprac.): Konstanty Gaszyński. Poezje , 2018, 268 + 4 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Edytorstwo Naukowe, monografia

MAŁCZAK Leszek (red.): „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2017. T. 8. Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2016) , 2017, 206 s., format B5, 21,00 zł, czasopismo

MAŁECKI Jan Grzegorz: Historia odkryć pierwiastków chemicznych , 2018, 240 + 2 nlb. s., format B5, 23,10 zł, Chemia, skrypt

MATYSIK Magdalena: Wpływ zrzutów wód kopalnianych na odpływ rzek Górnośląskiego Zagłębia Węglowego , 2018, 164 + 2 nlb. s., format A4, 37,80 zł, Nauki o Ziemi, monografia

MICHALCZYK Stanisław (red.), BRZOZA Katarzyna (red.): Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego . T. 1: Problemy teoretyczno-praktyczne , 2018, 312 + 2 nlb. s., format B5, 27,30 zł, Nauki Polityczne, praca zbiorowa

MIODUNKA Władysław (red. i oprac.), TAMBOR Jolanta (red. i oprac.) oraz ACHTELIK Aleksandra (red. i oprac.), CUDAK Romuald (red. i oprac.), KRZYŻYK Danuta (red. i oprac.), MAZUR Jan (red. i oprac.), NIESPOREK-SZAMBURSKA Bernadeta (red. i oprac.), OŻÓG Kazimierz (red. i oprac.), PAWŁOWSKI Adam (red. i oprac.), PRASZAŁOWICZ Dorota (red. i oprac.), SERETNY Anna (red. i oprac.), SZUL Roman (red. i oprac.), TAMBOR Agnieszka (red. i oprac.), ZGÓŁKA Tadeusz (red. i oprac.), SMERECZNIAK Małgorzata (współprac.), GRABOŃ Karolina (współprac.): Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy , 2018, 336 + 2 nlb. s., format B5, Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców, praca zbiorowa dostępna online

MLECZKO Joanna: Tradycyjny bułgarski obrzęd weselny. Studium etnolingwistyczne , 2018, 388 + 4 nlb. s., format B5, 42,00 zł, Językoznawstwo Słowiańskie, monografia

NIESPOREK-SZAMBURSKA Bernadeta (red.), WÓJCIK-DUDEK Małgorzata (red.): (Od)pamiętywanie – gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży , 2018, 344 + 4 nlb. s., format B5, 27,30 zł, Dydaktyka Języka i Literatury Polskiej, praca zbiorowa

NORAS Andrzej J.: Filozof czystego poznania. Rzecz o Hermannie Cohenie , 2018, 278 + 2 nlb. s., format B5, 31,50 zł, Filozofia, monografia

NOWARA-MATUSIK Nina (red.), KRYŚ Marek (red.): Bettina von Arnim: „O Polsce” , 2018, 177 + 1 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Niemiecka Literatura Kobiet, praca zbiorowa

OELSZLAEGER-KOSTUREK Beata (red.): Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie . T. 3: Nauczyciel – wychowawca – opiekun , 2018, 156 + 2 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Publikacje Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, praca zbiorowa

OLEJNICZAK Józef (red.), BONIECKA Marzena (współudz.), ZAJĄC Piotr (współudz.): Myśl Myśliwskiego (studia i eseje) , 2018, 340 s., format A5, 33,60 zł, Historia Literatury Polskiej, praca zbiorowa

 

 

PASTUCH Magdalena (red.), SIUCIAK Mirosława (red.), WĄSIŃSKA Kinga (współprac.), WILCZEK Wioletta (współprac.): Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy , 2018, 723 + 1 nlb. s., format B5, 79,80 zł, Językoznawstwo Polonistyczne, praca zbiorowa

PASTWA Andrzej (ed.): „Ecumeny and Law” 2017. Vol. 5: Youth – Church – Evangelism , 2017, 325 + 3 nlb. s., format B5, 27,30 zł, czasopismo

PASTWA Andrzej (ed.): „Philosophy and Canon Law” 2017. Vol. 3: Church and State: Promotion of Economic, Social, and Cultural Rights of the Human Person , 2017, 296 + 2 nlb. s., format B5, 23,10 zł, czasopismo

PAZDAN Maksymilian (red.): „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2016. T. 19, 2016, 135 + 1 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Prawo, czasopismo

PIOTROWSKA-GROT Magdalena: Przemeblowanie (w) wieczności. Wizje zaświatów w polskiej poezji współczesnej , 2018, 479 + 1 nlb. s., format A5, 29,40 zł, Historia Literatury Polskiej, monografia

POLAŃSKI Jarosław, BĄK Andrzej: Podstawy chemoinformatyki leków . Wydanie drugie rozszerzone, 2018, 285 + 1 nlb. s., format B5, 31,50 zł, Chemia, skrypt

PRZYBYLA Olga (red.): „Logopedia Silesiana” 2017. T. 6, 2017, 325 + 1 nlb. s., format B5, 29,40 zł, czasopismo

PULIKOWSKI Arkadiusz: Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i interakcje , 2018, 237 + 7 nlb. s., format B5, 27,30 zł, Nauka o Książce i Bibliotece, monografia

RDUCH Robert (red. nacz.), „Wortfolge. Szyk słów” 2018, nr 2, 2018, 181 + 1 nlb. s., format B5, 23,10 zł, czasopismo

ROGOSZ Norbert (red.): Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Gnejusz Pompejusz Wielki (106–48 przed Chrystusem) , 2018, 253 + 1 nlb. s., format B5, 23,10 zł, Historia, praca zbiorowa

ROLNIK Dariusz: Archiwum Jeleńskich z NGAB w Mińsku (XVI–XX wiek) – jego dzieje i inwentarz , 2018, 503 + 5 nlb. s., format B5, 46,20 zł, Historia, monografia

ROLNIK Dariusz: Województwo mińskie i Jeleńscy w życiu publicznym Rzeczypospolitej w latach 1764–1795 w świetle ich korespondencji , 2018, 323 + 5 nlb. s., format B5, 35,70 zł, Historia, monografia

RYBA Janusz: Potocki (Jan) - w duetach. (Ze światowcami w aneksie) , 2018, 177 + 3 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Historia Literatury Polskiej, monografia

SABLIK Maciej (red. nacz.): „Annales Mathematicae Silesianae” . T. 32 (2018), 2018, 349 + 3 nlb. s., format B5, 29,40 zł, czasopismo

SAPOTA Tomasz, SŁOMAK Iwona (wstęp, edycja tekstu, przekład i komentarz): Lucius Annaeus Seneca „Edyp. Oedipus” , 2017, 219 + 1 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Biblioteka Pisarzy Antycznych, praca zbiorowa

SARNA Paweł: Miejsca wspólne, miejsca osobne, imiona sporu. Szkice z pogranicza literatury i publicystyki na Górnym Śląsku , 2018, 186 + 2 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Nauki Polityczne, monografia

SMYRNOVA-TRYBULSKA Eugenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne i e-learning we współczesnej edukacji , 2018, 571 + 1 nlb. s., format B5, 63,00 zł, Publikacje Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, monografia

SOWIŃSKA Agata: „Hermetica” średniowiecza i renesansu. Studium z historii myśli europejskiej , 2018, 295 + 7 nlb. s., format B5, 25,20 zł, Filologia Klasyczna, monografia

STOLARCZYK Mieczysław (red.), KUBIN Tomasz (red.): Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje , 2018, 560 + 4 nlb. s., format B5, 58,80 zł, Nauki Polityczne, praca zbiorowa

SYREK Ewa (red. naczelna), BIELSKA Ewa (red. tomu): „Chowanna” 2017, t. 2 (49): Zagadnienie oporu w perspektywie interdyscyplinarnej – między emancypacją a stagnacją , 2017, 401 + 3 nlb. s., format B5, 31,50 zł, czasopismo

SZAFRANIEC Joanna Ewa: Moja mapa. Tworzenie map w technologiach geoinformacyjnych. Przewodnik uzupełniający do laboratoriów z podstaw kartografii + Płyta CD, 2018, 277 + 5 nlb. s. + płyta CD, format A4, 63,00 zł, Nauki o Ziemi, skrypt

SZCZEPAŃSKI Marek S. (red.), TOMALA-KANIA Wioletta (red.), ZAGAŁA Zbigniew (red.): Identity Narratives. Interdisciplinary Perspectives , 2018, 238 + 2 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Socjologia, praca zbiorowa

SZTELIGA Andrzej: Etykieta zawodowa i protokół dyplomatyczny , 2018, 331 + 1 nlb. s., format A5, 58,80 zł, Dyplomacja, monografia

SZUŚCIK Urszula (red.): Cieszyński Almanach Pedagogiczny . T. 5: Świat wartości w wychowaniu i edukacji , 2018, 210 + 2 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Publikacje Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, wyd. ciągłe

SZUŚCIK Urszula (red.), RASZKA Renata (red.): Innowacyjność w praktyce pedagogicznej . T. 1: Teoria i praktyka , 2017, 188 s., format B5, 21,00 zł, Publikacje Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, praca zbiorowa

TAŁUĆ Katarzyna (red.): „Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2018, nr 1 (28): Prasa regionalna , 2018, 181 + 1 nlb. s., czasopismo dostępne online

TOBIASZ Lesław: Linguistic Landscape in Scuol als Ausdruck der kultursprachlichen Vielfalt der lokalen Gemeinschaft , 2018, 238 + 6 nlb. s., format B5, 23,10 zł, Językoznawstwo Neofilologiczne, monografia

TOMCZOK Paweł: Literacki kapitalizm. Obrazy abstrakcji ekonomicznych w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku , 2018, 741 + 3 nlb. s., format B5, 63,00 zł, Historia Literatury Polskiej, monografia

TYC Ewelina: Kawa czy herbata? Pierwszy telewizyjny program śniadaniowy. Komunikat polimodalny z perspektywy lingwistyki dyskursu , 2018, 221 + 3 nlb. s., format B5, 39,90 zł, Językoznawstwo Polonistyczne, monografia

TYMIENIECKA-SUCHANEK Justyna (red.): Choroba – ciało – dusza w literaturze i kulturze , 2017, 417 + 1 nlb. s., format B5, 31,50 zł, Historia Literatur Słowiańskich, praca zbiorowa

Uniwersytet Śląski. Wspomnienia , 2018, 138 + 2 nlb. s., format B5, 30,45 zł, praca zbiorowa

WIKTORZAK Agnieszka: Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego , 2018, 166 + 2 nlb. s., format B5, 25,20 zł, Prawo, monografia

ZAJDEL Jakub: Pokolenia PRL na ekranie w kontekście dokumentów prasowych z epoki , 2018, 322 + 2 nlb. s., format B5, 25,20 zł, Studia o Kulturze, monografia

ZWIERZYŃSKI Leszek (red.), WISZNIOWSKA Monika (red.), PASZEK Paweł (red.): „Ja” w przestrzeniach aksjologicznych. Z problematyki podmiotowości w literaturze XIX-XXI wieku , 2017, 315 + 1 nlb. s., format A5, 27,30 zł, Studia o Kulturze, praca zbiorowa

ŻÓRAWSKA Natalia: Dziedzictwo (nie)pamięci. Holocaustowe doświadczenia pisarek drugiego pokolenia , 2018, 197 + 3 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Historia Literatury Polskiej, monografia

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Cegielniana 4a pok. 1 (I piętro) 30-404 Kraków tel. (12) 631-01-97 fax (12) 631-01-98 tel. kom. 506-006-674 e-mail: sprzedaz[at]wuj.pl

 

 

 

 

LITERATURA PIĘKNA

RANSMAYR C.,Cesarski zegarmistrz, 272 s. cena: 39,90 zł

SUKEGAWA D., Kwiat wiśni i czerwona fasola

TAMARO S., Tygrysica i Akrobata , 160 s., cena: 35,70 zł

LITERATURA FAKTU

ADELSTEIN J., Człowiek Yakuzy. Sekrety japońskiego półświatka , 320 s.,

COATES B., Skąd się biorą Holendrzy , 352 s., cena: 46,99 zł

DAVISSON Z., YUREI. Niesamowite duchy w kulturze japońskiej

JUDAH B., Nowi londyńczycy , s. 384, cena: 46,90 zł

MANSFIELD S., Tokio. Biografia , s. 272, cena: 44,90 zł

POSNER P., Farmaceuta z Auschwitz. Historia zwyczajnego zbrodniarza , s. 320

INNI AUTORZY:

BARTOSIEWICZ O., Tożsamość niejednoznaczna. Historyczne, filozoficzne i literackie konteksty twórczości B. Fundoianu / Benjamine’a Fondane’a (1898-1944) , 278 s., cena: 39,90 zł

BIELAWSKI K., Delficki trójnóg. Sentencje delfickie , 480 s., cena: 39,90 zł

CHABA B., Reglamentacja jako funkcja państwa , cena: 39,90 zł

CYBORAN B., Animacja w systemie zależności instytucjonalnych , 376 s., cena: 39,90 zł

CZARNECKA B., Kobiety w lagrze. Zapis doświadczenia , 250 s., cena: 39,90 zł

DRYLA O., Pojęcie doskonalenia w sporach o cele medycyny , cena: 39,90 zł

KĘDZIORA A., Ikonografia teatralna Tygodnika Illustrowanego (1859-1939). Tom 1 , cena: 61,59 zł

KĘDZIORA A., Ikonografia teatralna Tygodnika Illustrowanego (1859-1939). Inwentarz. Tom 2 , cena:61,95 zł

KOPYŚ T., Polityka zagraniczna Węgier w latach 1867-1945 , 200 s., cena: 39,90 zł

KOWALCZE-FRANIUK K., Bilingwizm polsko-włoski i tożsamość kulturowa emigracji okołosolidarnoścowej we Włoszech , 318 s., cena: 39,90 zł

LABERSCHEK M., Symboliczne stanowienie władzy w organizacjach , 266 s., cena: 39,90 zł

MARECKI P., Gatunki cyfrowe. Instrukcja obsługi , 200 s., cena: 39,90 zł

MATUSZKO D., Chmury i pogoda. Nowa międzynarodowa klasyfikacja chmur, wyd. 3 , cena: 39,90 zł

MAYER S., Historia Okinawy , 228 s., cena: 39,90 zł

MAZUR Z., Od mitu do ekologii. Poezja W.S. Merwina, cena: 39,90 zł

PIECHNIK I., Digilectes. Langages de l’homo electronicus et ludens , cena: 46, 20 zł

PILCH A., O literaturze, sztuce i dydaktyce. Dialogi dawne i nowe , cena: 45,99 zł

POŁEĆ M., Artyści uliczni polskich miast , cena: 39.90 zł

PLUSZYŃSKA A., SZOPA A., Crowdfunding w Polsce , cena: 39.90 zł

RED. BRATNICKA-MYŚLIWIEC K., RED. DYLĄG A., RED. GABRYŚ B. J., Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji , 196 s., 39,90 zł

RED. BROWARNY W., RED/ MACKIEWICZ P., RED. ORSKA J., Nauka chodzenia. Tom 1. Teksty programowe późnej awangardy , cena: 39,90 zł

RED. BUDZANOWSKA-DRZEWIECKA, RED. CZERNEK K., Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu , 182 s., cena: 39,90 zł

RED. GAWEŁ Ł., RED. KOSTERA M., Etnografie instytucji dziedzictwa kulturowego , cena: 39,90 zł

RED. KOWAL E., RED. KUCAŁA B., RED. KUSEK R., Powieść brytyjska w XXI wieku. Szkice , cena: 39,90 zł

RED. MACIEJOWSKA I., RED. SAJDAK-BURSKA A., Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich. Wybrane praktyki , cena: 39,90 zł

RED. PIETRZYK J. J., KWINTA P., Pediatria. Tom 1-3 (oprawa miękka) , cena: 400 zł

RED. PIETRZYK J. J., KWINTA P., Pediatria. Tom 1-3 (oprawa twarda) , cena: 500 zł

RED. SZCZEPAŃSKI J., Rozum, człowiek, historia , cena: 39,90 zł

SONNENBERG K., Reminiscencje z podróży. Berlin, Londyn, Nowy Jork i Paryż w oczach japońskich pisarzy przełomu XIX i XX w. , cena: 39,90 zł

STAŃCZYK I., Wsparcie organizacyjne menedżerów , 270 s., cena: 39,90 zł

SZMIDT O., Odkrywanie Ameryki. Wybór tekstów krytycznych z lat 2010-2017

SZYBIŃSKI Z., Historia rozwoju wiedzy o chorobach wewnętrznych w Krakowie , cena: 39.90 zł

WASYL A. M., Alcestis barcelońska oraz centon Alcesta. Późnoantyczne spojrzenie na mit i gatunek , 256 s., cena: 39,90 zł

WAT A., Dziennik bez samogłosek. Transkrypcja i opracowanie na podstawie zaszyfrowanego maszynopisu Michalina Kmiecik , cena: 39,90 zł

WROŃSKI L., In Good Form. Arguing for Epistemic Norms of Credence , 184 s., cena: 39,90 zł

ŻACZKIEWICZ-MIKRUT A., Mali ludzie w czasach wielkiej zmiany. Twórczość filmowa Jia Zhangke , 230 s., cena: 39,90 zł

PSYCHIATRIA, PSYCHOTERAPIA, PSYCHOLOGIA

CLARK D. A., BECK A. T., Zaburzenia lękowe. Podręcznik z ćwiczeniami opartymi na terapii poznawczo-behawioralnej , 304 s., cena: 59,00 zł

GIBSON L. C., Dorosłe dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców. Jak uwolnić się od przeszłości i zacząć nowe życie , 256 s., cena: 46,99 zł

GRANHOLM E. L., MCQUAID J. R., HOLDEN J. L., Schizofrenia. Poznawczo-behawioralny trening umiejętności społecznych. Praktyczny przewodnik , 336 s., cena: 78,89 zł

HENDEL H. J., Niekoniecznie depresja. Zrozum swoje emocje i odzyskaj wewnętrzną równowagę dzięki Metodzie Trójkąta Zmiany

MORRISON J., FLEGEL K., Wywiad diagnostyczny z dziećmi i młodzieżą. Rozpoznanie zgodne z DSM-5, 528 s., cena: 89,99 zł

PITTMAN C. M., KARLE E. M., Zalękniony mózg. Jak dzięki sile neuronauki pokonać zaburzenia lękowe, ataki paniki i zamartwianie się , 272 s., cena: 46,99 zł

RATHUS J. H., MILLER A. L., Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) młodzieży. Trening umiejętności , 416 s., cena: 89,90 zł

RED. OSTROWSKI T. M., PIASECKA B., GERC K., Resilience and Health. Challenges for an Individual, Family and Community , 218 s., cena: 39,90 zł

SPECTRUM (AUTYZM)

BEYTIEN A., Autyzm na co dzień. Ponad 150 sprawdzonych sposobów postępowania z dzieckiem ze spektrum autyzmu , 304 s., cena: 44,90 zł

COOK O’TOOLE J., (Sekretna) księga asperdzieciaka. Poradnik dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera , 304 s., cena: 45,90 zł

JACKSON L., Seks, prochy i zespół Aspergera. Przewodnik po dorosłości dla osób z zespołem Aspergera , 224 s., cena: 45,90 zł

KIM C., Nieśmiali, skryci i społecznie niedopasowani. Przewodnik po życiu z zespołem Aspergera , 240 s., cena: 44,90 zł

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ul. Lindleya 8, 90-131 Łódź tel. 42 235 01 65 e-mail: wydawnictwo@uni.lodz.pl www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

 

 

MARK MASLIN, Zmiany klimatu , seria „Krótkie Wprowadzenie”, stron 200, cena: 29,90 zł

VICTOR J. STENGER, Bóg. Błędna hipoteza , seria „W Poszukiwaniu Idei XXI Wieku”, stron 328, cena: 49,90 zł

KIRSTEN E. SHEPHERD-BARR, Dramat współczesny , seria „Krótkie Wprowadzenie”, stron 162, cena: 29,90 zł

JAROSŁAW PAŁKA, KAJA KAŹMIERSKA, Żołnierze ludowego Wojska Polskiego , stron 454, cena: 54,90 zł

THOMAS DIXON, Nauka i religia , seria „Krótkie Wprowadzenie” stron 180, cena: 29,90 zł

WITOLD JARNO (red.), PRZEMYSŁAW WAINGERTNER (red.), Łódzcy bohaterowie 1918 roku , seria „100 Lat Niepodległości”, stron 328, cena: 45,90 zł

JĘDRZEJ MORACZEWSKI, Wspomnienia. Wspomnienia ludzie, czasy i zdarzenia. Część pierwsza Młodość i praca inżynierska. Tom 1. Lata nauki 1870–1896 , oprac. Ilona Florczak, seria „100 Lat Niepodległości”, stron 254, cena: 44,90 zł

JOANNA SOSNOWSKA, Z dziejów opieki społecznej w Polsce międzywojennej. Półkolonie letnie w Łodzi , seria „100 Lat Niepodległości”, stron 284, cena: 39,90 zł

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO ul. Dmowskiego 7–9, 45–365 Opole tel. 77 401 66 85 e-mail: wydawnictwo@uni.opole.pl www.wydawnictwo.uni.opole.pl www.facebook.com/WydawnictwoUO/

 

NAUKI HUMANISTYCZNE

Historia

UJMA MAGDALENA, Samuel Zborowski i jego czasy , Wyd. II, 388 s., cena 37,80 zł (monografia)

Językoznawstwo

MALINOWSKA EWA, „Stylistyka” t. XXVII: Styl i aksjologia – Style and Axiology , 380 s., cena 32,55 zł (czasopismo naukowe)

Kulturoznawstwo

BRZOZOWSKA DOROTA, Chińskie ślady w polskich dyskursach współczesnych , 176 s., cena 17,85 zł (monografia)

Literaturoznawstwo

BRZOZOWSKA SABINA, DYBIZBAŃSKI MAREK, Mity założycielskie w literaturze XIX wieku , 236 s., cena 19,95 zł (praca zbiorowa)

WOLNY RYSZARD W., MOLEK-KOZAKOWSKA KATARZYNA, Disease, Death, Decay in Literatures and Cultures , 266 s., cena 26,25 zł (praca zbiorowa)

Nauki o polityce

CZAPNIK SŁAWOMIR, Przestrzenie polityki w myśli teoretycznej późnego Zygmunta Baumana , 494 s., cena 48,30 zł (monografia)

GANOWICZ EWA, Artificem commendat opus. Region – Pamięć – Polityka. Studia i materiały ofiarowane profesor Danucie Kisielewicz , 672 s., cena 57,75 zł (praca zbiorowa)

Socjologia

NIEROBA ELŻBIETA, KOPACZ- WIRGA ANNA, Sztuka podróżowania, czyli turysta w świecie kultury , 186 s., cena 15,75 zł (praca zbiorowa)

NAUKI EKONOMICZNE

Ekonomia

CZERWIŃSKI ADAM, JAŃDZIAK ANNA, KRZESAJ MARCIN, Informacja dobro publiczne czy prywatne? Od nadmiaru do umiaru , 236 s., cena 19,95 zł (praca zbiorowa)

CZERWIŃSKI ADAM, KRZESAJ MARCIN, Ocena jakości informacji w Internecie , 206 s., cena 19,95 zł (monografia)

SŁODCZYK JANUSZ, „Studia Miejskie” , t. 28, 226 s., cena 19,95 zł (czasopismo naukowe)

SŁODCZYK JANUSZ, „Studia Miejskie” , t. 29, 158 s., cena 13,65 zł (czasopismo naukowe)

NAUKI PRAWNE

Prawo

KACZOROWSKI WŁODZIMIERZ, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” , t. XVI/1[1], 176 s., cena 14,70 zł (czasopismo naukowe)

KONIECZNY JERZY,Pomiędzy kryminalistyką i procesem karnym. Z zagadnień analizy śledczej , 156 s., cena 13,65 zł (praca zbiorowa)

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ul. Fredry 10, 61-701 Poznań Centrala: 61 829 46 46, Fax: 61 829 46 47, Sprzedaż: 61 829 46 40 Dział Handlowy press@amu.edu.pl, Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl

W. Z. ANTKOWIAK, Jerzy Suszko (1889-1972) . Seria Biografie Rektorów, s. 456, 68 zł

Michał Buchowski, Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu , s. 276, cena 34 zł

 

 

 

 

 

 

W. BLOCH, Bliscy nieznajomi. Turystyka i przezwyciężanie podporządkowania w postkolonialnych Indiach . Seria Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 31, s. 388, 38 zł

J. CZAJA, Ekranowe życie mitu. Powstanie warszawskie w polskim filmie fabularnym . Seria Filmoznawcza nr 25, s. 410, 46 zł

Fontes Historiae Antiquae XXXVI: Uchwały władz miasta Pizy w sprawie pośmiertnego uhonorowania Lucjusza i Gajusza Cezarów , tłum. M. STULIGROSZ, P. SAWIŃSKI, s. 54, 14 zł (historia)

A. GADKOWSKI, Treaty-making powers of international organisations . Seria Adam Mickiewicz University Law Books nr 3, s. 354, 52 zł (prawo)

J. CZAJA, Ekranowe życie mitu. Powstanie warszawskie w polskim filmie fabularnym . Seria Filmoznawcza nr 25, s. 410, 46 zł

 

 

 

 

 

A. GRZEGORCZYK, K. MACHTYL, A. KACZMAREK (red.), Semiotyczne wymiary codzienności , s. 280, 35 zł (kulturoznawstwo)

J. JARMUŻEK, Poczucie koherencji a aktywność edukacyjna dorosłych. Studium teoretyczno-badawcze . Seria Psychologia i Pedagogika nr 267, s. 264, 31 zł

S. JASKULSKA, Rytuał przejścia. Młodzież szkolna na progu edukacyjnym . Seria Psychologia i Pedagogika nr 272, s. 304, 36 zł

A. KALISKA, Wykładniki instrumentalno-sposobowe a struktura semantyczna zdania. Polsko-francuska perspektywa porównawcza . Seria Filologia Romańska nr 66, s. 254, 28 zł

R. KAMIŃSKI, Innowacje gospodarcze. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne . Seria Prawo nr 213, s. 272, 46 zł

K. KOKOCIŃSKA (red.), Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki . Seria Prawo 219, s. 264, 46 zł

K. KOWALEWSKA, The perception of language and non-language resources in press advertisements; an ecolinguistic-communicative approach . Seria Językoznawstwo nr 37, s. 192, 24 zł

J. KOZIELSKA, A. SKOWROŃSKA-PUĆKA (red.), Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wparcia społecznego i poradnictwa . T. 2: Przyczynki empiryczne. Praktyka społeczna . Seria Psychologia i Pedagogika nr 270, s. 334, 34 zł

R. KUDŁAK,Instytucjonalne uwarunkowania społecznej odpowiedzialności biznesu, s. 144, 18 zł (geografia)

 

 

 

 

 

 

A. KULA, Redundancja w mediach. Studium pragmalingwistyczne , dodruk. Seria Filologia Polska nr 175, s. 320, 26 zł

K. KUSZAK (red.), Dziecko w przestrzeniach języka. Wybrane konteksty teoretyczne – wybrane perspektywy praktyczne . Seria Psychologia i Pedagogika nr 271, s. 318, 44 zł

 

 

 

Cz. LATAWIEC, Sandomierzanin w Poznaniu. Uniwersytet, życie literackie, szkolnictwo 1923-1945 , oprac. literackie B. LATAWIEC, oprac. krytyczne E. RAJEWSKA, s. 338, 35 zł (filologia polska)

M. MATACZYŃSKI, Seat of the Company in Private International Law. Selected Issues . Seria Prawo nr 212, s. 144, 28 zł

S. MIKOŁAJCZAK, Interferencias entre o espanhol L2 e o portugues L3. Estudo qualitativo e quantitativo com foco em categorias funcionais . Seria Filologia Romańska nr 68, s. 150, 20 zł

J. MODRZEWSKI, A. MATYSIAK-BŁASZCZYK, E. WŁODARCZYK (red.), Środowiska uczestnictwa społecznego jednostek, kategorii i grup (doświadczenia socjalizacyjne i biograficzne) . Seria Psychologia i Pedagogika nr 274, s. 672, 56 zł

A. MUSIAŁA (red.), Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: Umowy terminowe . Seria Prawo nr 218, s. 242, 23 zł

M. PARKITNY, Nowoczesność oświecenia. Studia o literaturze i kulturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku . Seria Filologia Polska nr 196, s. 260, 35 zł

S. PAWŁOWSKI, Modyfikacje klasycznej koncepcji wywłaszczenia a gwarancje praw jednostki . Seria Prawo nr 214, s. 730, 86 zł

W. PIĄTEK, Przedawnienie w prawie administracyjnym . Seria Prawo nr 220 – 306, 45 zł

 

 

 

 

 

 

M. PIORUNEK, Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wparcia społecznego i poradnictwa . T. 1: Koncepcje – dyskursy – inspiracje . Seria Psychologia i Pedagogika nr 269, s. 330, 34 zł

P. POMOSTOWSKI, Reżyser na ścieżce dźwiękowej. Funkcje muzyki w twórczości filmowej Romana Polańskiego . Seria Filmoznawcza nr 24, s. 228, 30 zł

K. PRZYSZCZYPKOWSKI, S. FUTYMA, G. BARABASZ, Edukacja a myślenie. Inkluzja czy współmierność… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dylakowi . Seria Psychologia i Pedagogika nr 276, s. 332, 42 zł

M. RADOŁA, Społeczne, ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania zróżnicowania wyników egzaminów gimnazjalnych . Seria Psychologia i Pedagogika nr 277, s. 162, 18 zł

J. RĘKAS, Między słowami. Projektowanie folklorystyki konwersacyjnej na materiale celebracji Wodzic w Macedonii . Seria Laographica Slavica et Balcanensia nr 4, s. 368, 36 zł (filologia słowiańska)

A. RZEPA, D. DREWNIAK, K. MACEDULSKA, The self and the world. Aspects of the aesthetics and politics of contemporary North American literary memoir by women . Seria Filologia Angielska nr 57, s. 220, 26 zł

R. RZESZOTARSKI, Przejęcie i wycofanie z obrotu (delisting) zagranicznej spółki publicznej . Seria Prawo nr 216, s. 336, 49 zł

S. I. SCHAB, Palimpsest polski. Reprezentacje Polski i Polaków w duńskich relacjach podróżniczych . Seria Filologia Skandynawska nr 18, s. 228, 24 zł

B. SIDI DIALLO, Afrykański regionalny system bezpieczeństwa zbiorowego w świetle prawa międzynarodowego . Seria Prawo nr 217, s. 376, 55 zł

J. SŁAWEK, Poetyckie żywioły sacrum. Obrazy świętości w utworach Janusza Stanisława Pasierba, Karola Wojtyły/Jana Pawła II, Anny Kamieńskiej i Zbigniewa Jankowskiego . Seria Filologia Polska nr 193, s. 298, 32 zł

B. SOBCZAK, Retoryka telewizji . Seria Filologia Polska nr 194, s. 294, 33 zł

E. SOLARCZYK-AMROZIK, M. BARAŃSKA (red.), Uczenie się przez całe życie. Rozwój – kariera – praca . Seria Psychologia i Pedagogika nr 275, s. 226, 32 zł

M. SPYCHAŁA-WAWRZYNIAK, Las actitudes de los alumnos activos hacia el aprendizaje del espanol como lengua extranjera (ELE). Una visión constructivista . Seria Filologia Romańska nr 65, s. 222, 25 zł

P. STĘPIEŃ, Wzorce wyrazowe w „Dionysiaca” Nonnosa . Seria Filologia Klasyczna nr 37, s. 148, 18 zł

M. ŚCIUPIDER-MŁODKOWSKA, Miłość w epoce Ja. Studium socjopedagogiczne . Seria Psychologia i Pedagogika nr 268, s. 284, 33 zł

Św. Aniela z Foligno, Objawienia, listy i pouczenia , przekład, wprowadzenie i objaśnienia M. Stróżyński, s. 238, 18 zł (filozofia)

A. SZCZEPANIAK-KOZAK, Interlanguage pragmatic competence: a longitudina lstudy of ‚pragmatic accent’ in learning EFL . Język. Kultura. Komunikacja nr 21- ss. 440, 38 zł (filologia angielska)

M. TELICKI, Ćwiczenie uważności. Codzienność jako poetyckie doświadczenie nowoczesne . Seria Filologia Polska nr 199, s. 248, 30 zł

M. WOSZCZEK, Kontekstualność kwantowa i ontologia przyczynowości . Seria Filozofia i Logika nr 126, s. 340, 46 zł

T. UMERLE, Literackie praktyki codzienności. Teoria i studium przypadku . Seria Filologia Polska nr 192, s. 176, 19 zł

K. ZAGÓRSKA, Misyjność mediów katolickich na przykładzie Radia Emaus. Studium pragmalingwistyczne . Seria Filologia Polska nr 197, s. 322, 28 zł

M. ZDUNIAK-WIKTOROWICZ, Filologia w kontakcie. Polonistyka, germanistyka, postkolonializm . Seria Filologia Polska nr 198, s. 600, 43 zł

 

 

 

 

B. ZIELIŃSKI (red.), Krajobraz po transformacji , t. I. Seria Filologia Słowiańska nr 42, s. 228, 21 zł

B. ZIELIŃSKI (red.), Krajobraz po transformacji , t. II. Seria Filologia Słowiańska nr 43, s. 160, 18 zł

G. ZIÓŁKOWSKI, Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej . Seria Badania Interdyscyplinarne nr 51, s. 632, 75 zł

M. ZWIERZYKOWSKI, R. KOŁODZIEJ I A. KAMIEŃSKI (wydawcy), ?Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1668-1675 , dodruk, s. 698, 55 zł (historia)

„Czasopismo Prawno-Historyczne” LXIX, z. 2/2017, s. 410, 55 zł

„Czasopismo Prawno-Historyczne” LXX, z. 1/2018, s. 410, 55 zł

„Folia Praehistorica Posnaniensia” XXII/2017, s. 312, 36 zł

„Functiones et Approximatio. Commentarii Mathematici” 58.2, 2018, s. 142, 15 zł

„Functiones et Approximatio. Commentarii Mathematici” 59.1, 2018, s. 154, 15 zł

„Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistic” XLV/1, 2018, s. 208, 22 zł

„Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” nr 16/2017, s. 274, 19 zł

„Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” nr 17/2017, s. 306, 19 zł

„Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” nr 18/2017, s. 224, 14 zł

„Journal of Gender and Power” nr 1, 2018, s. 150, 15 zł

„Kultura, połeczeństwo – Edukacja” nr 2(12)/2017, s. 432, 30 zł

„Przegląd Prawa Rolnego” 2(21)/2017, s. 236, 16 zł

„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 2, 2018, s. 314, 45 zł

„Studia Edukacyjne” 46/2017, s. 508, 38 zł

„Studia Edukacyjne” 47, 2018, s. 404, 30 zł

„Studia Edukacyjne” 48, 2018, s. 434, 30 zł

„Studia Germanica Posnaniensia” XXXVIII/2017, s. 202, 20 zł

„Studia Metodologiczne” nr 38/2017, s. 206, 15 zł

„Studia Prawa Publicznego” nr 2(22), 2018, s. 198, 16 zł

„Studia Romanica Posnaniensia” XLIV/4/2017, s. 186, 20 zł

„Studia Romanica Posnaniensia” XLV/1/2018, s. 156, 17 zł

„Studia Romanica Posnaniensia” XLV/2/2018, s. 160, 17 zł

„Symbolae Philologorum Posnaniensium” XXVIII/1/2018, s. 210, 16 zł

 

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ul. prof. S. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów tel. 17 872 14 37, faks 17 872 14 26 Kolportaż: tel. 17 872 13 69 e-mail: wydaw@ur.edu.pl http://wydawnictwo.ur.edu.pl

 

NAUKI EKONOMICZNE

PIERŚCIENIAK A., GRZEBYK M., MIZLA M. (red.),Local Government Management: A view from Institutional Economics , Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 22, 156 s., 21,00 zł

SZARA K.,Uwarunkowania i możliwości aktywizacji kapitału kreatywnego jako determinanty rozwoju lokalnego na przykładzie gmin województwa podkarpackiego , Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 23, 338 s., 29,50 zł

WOŹNIAK M.G. (red.),Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Social Inequalities and Economic Growth, z. 54 (2/2018), 500 s., 39,90 zł

WOŹNIAK M.G. (red.),Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Social Inequalities and Economic Growth, z. 55 (3/2018), 480 s., 39,90 zł

 

NAUKI HUMANISTYCZNE

FILOLOGIE OBCE

CZAPIGA A., CZAPIGA Z. (red.),Tiekst - Priedłożenije - Słowo. Issledowanija po russkomu języku , tom 3, 144 s., 16,80 zł

GRYGIEL M., RZEPECKA M., WIĘCŁAWSKA E. (red.), Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 2, Specialist communication in education, translation and linguistics , vol. 2, 182 s., 26,25 zł

GRYGIEL M., UBERMAN A., (red.), Specialist communication: Student training and market demands , 170 s., 19,95 zł

GRZYŚ H.,Aleksander Ertel. Człowiek - myśl – dzieło , 186 s., 22,05 zł

KÖRTVÉLYESSY L. (red.),Language Typology. Preliminaries and Principles , 284 s., 25,20 zł

PRUS K.,Małe formy w literaturze rosyjskiej 2, 142 s., 15,75 zł

UBERMAN A., TRINDER M., AUSTIN P. (red.),Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students’ Voices 6, 144 s., 17,85 zł

RZEPECKA M.,Richard Nixon’s Cold War Rhetoric , 182 s., 26,25 zł

 

 

 

 

 

 

 

Filozofia

ZACHARIASZ A.L. (red.),Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich , nr 17, 402 s., 34,65 zł

Historia

BUK A., KOLLINGER K., JĘDRZEJEWSKA S. (red.),Badania interdyscyplinarne , z serii: Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 4, 396 s., 39,90 zł

DĄBRÓWKA A., MICHALSKI M., TROŚCIŃSKI G., JĘDRZEJEWSKA S. (red.),Oblicza mediewalizmu II. Od recepcji antyku do recepcji średniowiecza , z serii: Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 7, 268 s., 27,30 zł

MROCZKOWSKI K.,Wojna i „Pokój dla Galilei”. Militarne i polityczne konfrontacje Organizacji Wyzwolenia Palestyny i Państwa Izrael na terytorium Libanu w latach 1970–1985 , 560 s., 54,60 zł

 

OLBRYCHT M.J. (red.), Anabasis. Studia Classica et Orientalia, nr 8, 332 s., 30,45 zł

SPERKA J., KOLLINGER K.(red.),Średniowieczni władcy i ich otoczenie , z serii: Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 5, 389 s., 36,75 zł

Językoznawstwo

OŻÓG K. (red.),Słowo. Studia językoznawcze , nr 8, 346 s., 31,50 zł

TARAS B. (red.),Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich , 234 s., 25,20 zł

Literaturoznawstwo

MACIĄG K., WERETIUK O., ROKOSZ-PIEJKO E., JAGIEŁŁA G. (red.),POE-LAND. Studia i szkice , 272 s., 25,20 zł

NALEPA M.,Porozbiorowe migracje w literaturze późnego oświecenia. Studia nad wybranymi tekstami , 352 s., 36,75 zł

RABIZO-BIREK M., ZATORSKA M., NIEZGODA D. (red.),Miejsca, ludzie, opowieści. Twórczość Andrzeja Stasiuka , 416 s., 40,00 zł

Muzykologia

GALLAS M., KUSZYCKI L., Piękna Młynarka (Die schöne Müllerin) Franza Schuberta. Op. 25, D 795. Cykl pieśni w opracowaniu na tenor i gitarę , 52 s., 21,00 zł

MOTYKA W., Wychowanie muzyczne młodzieży w środkowej części Galicji w okresie autonomicznym (1867–1914), 312 s., 29,40 zł

FINK K.,Muzyka w życiu i twórczości Kornela Ujejskiego , 576 s., 47,25 zł

 

 

 

 

 

 

 

NIDECKA E.,Twórczość polskich kompozytorów drugiej połowy XX i początku XXI wieku wobec przemian i osiągnięć muzyki europejskiej , 228 s., 22,05 zł

SKOREK-MÜNCH J., Sacrum i element narodowy w muzyce Wojciecha Kilara , 284 s., 26,25 zł

Nauki o polityce

GRATA P., Czas przełomu. Polska polityka społeczna w latach 1944-1950 , 508 s., 42,00 zł

KUCA P., FURMANEK W., WOLNY-ZMORZYŃSKI K. (red.),Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku , 212 s., 22,05 zł

MAJ P.,Lewicowość, centrowość i prawicowość w nauce o polityce , 340 s., 39,90 zł

MALCZYŃSKA-BIAŁY M., ŻARNA K. (red.), Naruszenie praw człowieka we współczesnym świecie , 302 s., 27,30 zł

Pedagogika

GRZYBEK G., DUBROVNYY T., BOTWINA B. (red.), Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe , nr 4, Etos w moralności i kulturze. Sacrum i profanum w kulturze , 146 s., 18,90 zł

SZMYD K., FRĄCZEK Z., SKOCZYŃSKA-PROKOPOWICZ B., MARMOLA M. (red.),Kultura – Przemiany – Edukacja , t. 5: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne , 386 s., 30,45 zł

Psychologia

KIRENKO J., ŁABA-HORNECKA A., Niepełnosprawność intelektualna – wyuczona bezradność. Uwarunkowania , 282 s., 26,25 zł

PIETRZAK H., Uwarunkowania współczesnego dżihadu , 556 s., 52,50 zł

Socjologia

GRATA P. (red.), UR Journal of Humanities and Social Sciences , 1(6)2018, 206 s., 16,80 zł

WIELGOS-STRUCK R., KOTARSKI H. (red.),Aktywni seniorzy. Obszary wdrażania polityki senioralnej w skali lokalnej , 222 s., 25,20 zł

Nauki o sztuce

TOMALA J., Dąb w ogrodzie. Światło jako obiekt w malarstwie , 116 s., 31,50 zł

UBERMAN M., MACH A., Nauka – Sztuka – Kirenko , 282 s., 57,75 zł

NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ

GIERCZAK-KORZENIOWSKA B., ŻEGLEŃ P. (red.),Turystyka a rozwój regionalny. Szanse – wyzwania – perspektywy , 246 s., 26,25 zł

MIRKIEWICZ A.,Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w II Rzeczypospolitej (1918–1939) , 598 s., 45,25 zł

NOWAKOWSKI A., Wadowice w latach 1945–1990. Przyczynek do najnowszej historii miasta , 364 s., 31,50 zł

OLACZEK R.,Zygmunt Wnuk 1942-2016. Życie i praca Profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego naukowca, pedagoga i obrońcy przyrody , 184 s., 57,75 zł

NAUKI PRAWNE

GRABOWSKA S., JUCHNIEWICZ J. (red.),Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich , 348 s., 31,50 zł

MAROŃ G.,Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna w amerykańskim procesie orzeczniczym , 556 s., 47,25 zł

ŚWIRGOŃ-SKOK R. (red.),Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego , nr 97, Seria Prawnicza, Prawo 21, 208 s., 22,05 zł

WAPIŃSKA D.,Ewolucja konstytucji nordyckich , 198 s., 23,10 zł

NAUKI TECHNICZNE

FURMANEK W., PIECUCH A. (red.), Dydaktyka Informatyki nr 13, 170 s., 21,00 zł

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin tel. (91) 444 20 06, 444 20 09, faks (91) 44 21 52 e-mail: wydawnictwo@univ.szczecin.pl www.wn.usz.edu.pl

 

Książki Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego

można nabywać za pośrednictwem Księgarni Internetowej

http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl

NAUKI HUMANISTYCZNE

Filozofia

KOCHAN J. (red.), „Nowa Krytyka ” nr 39, s. 260, cena 35 zł

Historia

SKRYCKI R. (red.), „Przegląd Zachodniopomorski ” nr 3/2017, s. 306, cena 22 zł

SKRYCKI R. (red.), „Przegląd Zachodniopomorski ” nr 4/2017, s. 234, cena 22 zł

Językoznawstwo

KOŁODZIEJEK EWA, SIDOROWICZ RAFAŁ (red.) Internet jako przedmiot badań językoznawczych oprawa miękka, format A5, s. 146 cena 42 zł

 

 

 

 

Literaturoznawstwo/Kulturoznawstwo

CHĘCIŃSKA U. (red.), Dziecko i sztuka w kontekście wczesnej edukacji , s. 213, cena 55 zł

CZERSKA T., Diarystki: tekst i egzystencja , s. 158, cena 39 zł

CZERSKA T., TIERLING-ŚLEDŹ E., Autorzy naszych lektur na nowo odczytani , s. 224, cena 45 zł

DĄBROWSKA D., BUKAŁA M.Z., GRUNTKOWSKA D. (red.), Romantyzm i polityka , s. 350, cena 48 zł

IWASIÓW I., MADEJSKI J. (red.), „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media ” nr 2(9)2017, s. 178, cena 26 zł

KĘDZIA-KLEBEKO B., WEBER P.F., KRUCKA A. (red.), Les (r) evolutions de I’homme engage. Perspective litteraire et culturel , s. 222, cena 52 zł

LANGE-HENSZKE M., Współczesna francuska literatura kobieca w kształceniu literackim na studiach filologicznych. Perspektywa socjokrytyczna , s. 284, cena 45 zł

 

IWASIÓW INGA, KRUKOWSKA ALEKSANDRA, ZAWISZEWSKA AGATA (red.) Nowa Kobieta – figury i figuracje oprawa twarda, format B5, s. 466 cena 65 zł

 

 

 

IWASIÓW S., Czytania. Szkice krytyczne o książkach , s. 230, cena 38 zł

MADEJSKI J., Poetologie postrukturalne. Szkice krytyczne , s. 179, cena 48 zł

SKWARA M. (red.), „Rocznik Komparatystyczny ” 8/2017, s. 408, cena 35 zł

SZYSZKO-TROJANOWSKA J., SIWIEC A. (red.), Modele aktywności politycznej Polek od XIX do XXI wieku , s. 328, cena 50 zł

WOJTOWICZ W. (red.), „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura ” nr 2(8)2017, s. 106, cena 10 zł

 

NAUKI SPOŁECZNE

Pedagogika

JAZUKIEWICZ A. (red.), Mądrość jako sprawność moralna , s. 264

JAZUKIEWICZ I., ROJEWSKA E. (red.), Szacunek jako sprawność moralna w wychowaniu , s. 166

MURAWSKA A.. (red.), „Pedagogika Szkoły Wyższej ” nr 1(21)/20176, s. 156, cena 30 zł

Nauki o polityce

DRZONEK M. (red.), Polityka miejska – w poszukiwaniu bonum commune , s. 130, cena 25 zł

DRZONEK M. (red.), Polityka w mieście. Współdecydowanie , s. 196, cena 35 zł

MIECZKOWSKI J., DRZONEK M. (red.), „Acta Politica Polonica ” nr 4(42)2017, s. 124, cena 25 zł

MIECZKOWSKI J., DRZONEK M. (red.), „Acta Politica Polonica ” nr 1(43)2018, s. 112, cena 25 zł

Socjologia

MACHAJ I. (red.), „Opuscula Sociologica ” nr 4(22)2017, s. 106, cena 20 zł

NAUKI EKONOMICZNE

AKSAMITOWSKI A., BUCHALSKI A., CUPRYJAK M., Negocjacje w sytuacjach kryzysowych , s. 128, s. 45 zł

BIELAWSKA A. (red.), „Współczesne Finanse. Teoria i Praktyka ” 1/2017 (2), s. 80, cena 20 zł

BŁOŃSKI K., Mechanizm kształtowania satysfakcji klientów z usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego , s. 314, cena 55 zł

DEMBIŃSKA I., Infrastruktura logistyczna gospodarki w ujęciu środowiskowych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju , s. 402, cena 65 zł

PLUCIŃSKI M., BRZOZOWSKA K. (red.), „Ekonomiczne Problemy Usług ” nr 4(129)2017, Ryzyko efektywności. Inwestycje w sektorze finansów publicznych , s. 304, cena 55 zł

HOZER J., BATÓG B. (red.), „Studia i Prace WNEiZ ” nr 50/1 2017, Metody ilościowe w ekonomii , t. 1, s. 248, cena 48 zł

HOZER J., MARKOWICZ I., BIESZK-STOLORZ B. (red.), „Studia i Prace WNEiZ ” nr 54/3 2018, Metody ilościowe w ekonomii , t. 3, s. 420, cena 56 zł

KOPYCIŃSKA D., BERNAT T. (red.), „Studia i Prace WNEiZ ” nr 51/3 2018, s. 364, cena 50 zł

KOZIOŁ-NADOLNA, TYLŻANOWSKI R. (red.), „Studia i Prace WNEiZ ” nr 52/2 2018, Zarządzanie , t. 2, s. 564, cena 80 zł

KRYK B, JARECKI W., MISIAK-KWIT S. (red.), „Studia i Prace WNEiZ ” nr 52/3 2018, Zarządzanie , t. 3, s. 284, cena 48 zł

LULEK ADAM Zastosowanie nowych technologii w publikowaniu sprawozdań finansowych dla inwestorów giełdowych oprawa miękka, format B5, s. 148 cena 35 zł

 

 

 

PANASIUK A. (red.), „Economic Problems Tourism ” nr 4(40)2017, s. 132, cena 28 zł

PANASIUK A. (red.), „Ekonomiczne Problemy Turystyki ” nr 1(41)2018, s. 148, cena 35 zł

PANASIUK A. (red.), „Ekonomiczne Problemy Turystyki ” nr 2(42)2018, s. 272, cena 45 zł

PANASIUK A. (red.), „European Journal of Service Management ” vol. 24, no. 4/2017, s. 74, cena 12 zł

PANASIUK A. (red.), „European Journal of Service Management ” vol. 26, no. 2/2018, s. 352, cena 40 zł

PLUCIŃSKI M., SZWAJLIK A., TUNDYS B. (red.), „Ekonomiczne Problemy Usług ” nr 1(130)2018, s. 272, cena 45 zł

PLUCIŃSKI M., CZAPLEWSKI M. (red.), „Ekonomiczne Problemy Usług ” nr 2(131)2018, Cywilizacja informacyjna i jej oddziaływanie na transformację gospodarczą i społeczną , t. 1, s. 395, cena 55 zł

PLUCIŃSKI M., BUDZIEWICZ-GUŹLECKA A. (red.), „Ekonomiczne Problemy Usług ” nr 2(131)2018, Cywilizacja informacyjna i jej oddziaływanie na transformację gospodarczą i społeczną , t. 2, s. 335, cena 55 zł

ROSA G., SMALEC A., GRACZ L. (red.), „Marketing i Zarządzanie ” nr 2(48)2018, Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce, s. 420, cena 58 zł

TARCZYŃSKI W. (red.), „Folia Oeconomica Stetinensia ” nr 18(2018), Issue 1, s. 194, cena 40 zł

WOLSKA G. (red.), „Współczesne Problemy Ekonomiczne ” nr 1(16)2018, s. 90, cena 20,00 zł

WOLSKA G. (red.), „Współczesne Problemy Ekonomiczne ” nr 2(17)2018, s. 60, cena 20,00 zł

ZAŁOGA E. (red.), „Problemy Transportu i Logistyki ” nr 3(39)2017, s. 188, cena 35 zł

ZAŁOGA E. (red.), „Problemy Transportu i Logistyki ” nr 4(40)2017, s. 196, cena 38 zł

NAUKI MATEMATYCZNE

Informatyka

SZEWCZYK A., WOJARNIK G. (red.), „Studia Informatica Pomerania ” nr 3(45)2017. Cyfryzacja a społeczeństwo informacyjne , s. 72, cena 12 zł

SZEWCZYK A., WOJARNIK G.. (red.), „Studia Informatica Pomerania ” nr 4(46)2017, s. 110, cena 20 zł

NAUKI O ZIEMI

ZAWAL A. (red.), „Acta Biologica ” nr 24, s. 170, cena 20 zł

NAUKI PRAWNE

ANDRZEJEWSKI M. (red.), „Acta Iuris Stetinensis” nr 1(21)2018, s. 348, cena 45 zł

BARCZAK A., KORZENIOWSKI P. (red.), Administracja a środowisko. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Markowi Górskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej , s. 526, cena 85 zł

CHODUŃ A., Aspekty językowe derywacyjnej koncepcji wykładni prawa , s. 312, cena 50 zł

PENO MICHAŁ Odpowiedzialność prawna z perspektywy filozofii odpowiedzialności. Rozważania na tle prawa karnego oprawa miękka, format B5, s. 200

cena 45 zł

 

 

 

SUCHANEK M., SROKA K. (red.), „Studia Administracyjne ” nr 9, s. 200, cena 25 zł

NAUKI TEOLOGICZNE

BUJAK J. (red.), „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie ” nr 25/2018, s. 306, cena 45,00 zł

GONISZEWSKI P., „Ci, którzy się rozproszyli, głosili słowo dobrej nowiny w drodze” (Dz 8,4). Rozproszenie Ludu Bożego w Nowym Testamencie , Studia i Rozprawy nr 48, s. 246, cena 35 zł

KOZAK I., Romana Brandstaettera metoda egzystencjalnej lektury Pisma Świętego , Studia i Rozprawy nr 45, s. 168, cena 20 zł

RADKIEWICZ J. (red.), Teologia osoby w perspektywie świętości , Studia i Rozprawy nr 50, s. 118, cena 25 zł

SIENKIEWICZ E., Miłość, która odsłania się w miłosierdziu , Studia i Rozprawy nr 49, s. 260, cena 35 zł

NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ

EIDER J., EIDER P.,Problematyka olimpijska, paraolimpijska w działalności Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego , s. 144, cena 45 zł

EIDER J. (red.), „Central European Journal of Sport Sciences and Medicine” vol. 21 nr 1/2018, s. 76, cena 12 zł

EIDER J. (red.), „Central European Journal of Sport Sciences and Medicine” vol. 22 nr 2/2018, s. 88, cena 12 zł

BADANIA INTERDYSCYPLINARNE

PIRVELI M., MYSŁOWSKA E. (red.), Gospodarka i społeczeństwo w wymiarze przestrzennym. Kapitały , s. 228, cena 35 zł

CHOJECKI D. (red.), „Przeszłość Demograficzna Polski ” nr 39/2017, s. 374, cena 50 zł

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA Redakcja ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń tel. (056) 611-42-95, fax (056) 611-47-05 e-mail: wydawnictwo@umk.pl Sprzedaż ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń tel./fax (056) 611-42-38 e-mail: books@umk.pl www.wydawnictwoumk.pl

 

NAUKI HUMANISTYCZNE

BESZTERDA Rafał, LESNER-SZWARC Renata, SZYMAŃSKA-ILNATA Maria (red.), Sztuka Indonezji. Ciągłość, zmiana, inspiracje , s. 426, 32 zł

Chłopek Patryk, Złotnicka Aleksandra, Podlaski Marcin (red.), Wyjustowani. Antologia młodych twórców , s. 260, 24 zł

BULIRA Waldemar, Teoria krytyczna szkoły budapeszteńskiej , s. 568, 38 zł

 

 

 

 

 

 

Domeracki Piotr, Horyzonty i perspektywy monoseologii. Filozoficzne studium samotności , s. 426, 42 zł

DRĄŻKOWSKA Anna, Historia bielizny od XIV do końca XIX wieku , s. 304, 96 zł

JakubowskI Marek N., Sokrates odwoływał się do swego gamonia. Tudzież inne cytaty ze studenckich odpowiedzi egzaminacyjnych , s. 126, 26 zł

Kant Immanuel, Korespondencja , tłum. Mirosław Żelazny i in., s. 598, 56 zł

KAŚKIEWICZ Kinga, KUPŚ Tomasz (red.), Józefa Władysława Bychowca przekład „Sporu fakultetów” Immanuela Kanta. Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 5 , s. 106, 32 zł

Kobus Aldona, Fandom. Fanowskie modele odbioru , s. 410, 40 zł

Anna Grześkowiak-Krwawicz, Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee, s. 470, 38 zł

 

 

 

 

 

 

Marek Węcowski, Dylemat więźnia. Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele , s. 358, 38 zł

 

 

 

 

 

 

Marek Wittbrot, O włóczęgostwie i innych przypadłościach , s. 384, 38 zł

 

 

 

 

 

 

 

Konecki Krzysztof (red.), Z nauczania Jana Pawła II w 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową , s. 154, 30 zł

LISOWSKA Urszula, Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość. Marthy Nussbaum koncepcja zdolności jako podstawa egalitarnego liberalizmu , s. 438, 38 zł

MIANECKI Adrian (red.), Codzienność rytuału. Magia w życiu społeczeństw Azji Południowo-Wschodniej , s. 252, 34 zł

PAWLAK Aneta (red.), Słownik tematyczny polsko-hiszpańsko-włoski , s. 424, 48 zł

PIETRUSZCZAK Andrzej, Metamereology , s. 328, 44 zł

Rzepkowska Aleksandra (red.), Odmienność w kulturze , s. 330, 32 zł

Serkowska Hanna, Co z tą starością? O starości i chorobie w europejskiej literaturze i filmie , s. 337, 40 zł

STANKIEWICZ Piotr, Gra w atom. Społeczne zarządzanie technologią w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce , s. 524, 42 zł

SUWIŃSKI Stanisław, Ideał życia chrześcijańskiego w świetle wybranych pism św. Grzegorza Wielkiego , s. 142, 30 zł

SUWIŃSKI Stanisław, WANAT Zbigniew (red.), Żyć łaską chrztu świętego , s. 142, 28 zł

NAUKI SPOŁECZNE

Baranowska Marta, Cel uświęca środki, czyli Niccolo Machiavellego rozważania o władzy , s. 368, 42,00 zł

Chojnacka Ewa, WOLSZON Urszula, Zimnicki Tomasz, Sprawozdanie finansowe według polskiego prawa bilansowego , s. 220, 36 zł

Falkowska Joanna Ambasadorki wychowania. Poglądy pedagogiczne polskich kobiet w II połowie XIX wieku i początkach XX wieku , s. 360, 42 zł

GIERAŃCZYK Wiesława, Krajewska Milena, Marzena Leszczyńska, Osińska Magdalena, Potencjał konkurencyjności gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku , s. 189, 38 zł

Jaworowski Piotr, Karaszewski Włodzimierz (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968–2018: wspomnienia , s. 220, 30 zł

Kopińska Violetta, SOLARCZYK-SZWEC Hanna (red.), Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego. Analiza krytyczna , s. 296, 38 zł

Nigel Richard fitz, Dialog o szachownicy czyli o Urzędzie Skarbu w średniowiecznej Anglii , edycja – Sławomir Sojak, tłumaczenie – Rafał Toczko, Genowefa Malicka, s. 192, 38 zł

Siwicki Maciej, Prawo karne wobec oszustw i innych związanych z nimi przestępstw w handlu internetowym oraz bankowości elektronicznej , s. 398, 46 zł

SOJAK Sławomir (red.), Abacus – od Richarda fitz Nigela do Jana Falewicza , s. 318, 36 zł

SOJAK Sławomir (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968–2018: wizerunek naukowy i dydaktyczny , s. 630, 58 zł

SPRENGEL Bolesław, Praca operacyjna Policji , s. 286, 36 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Szafrańska Karina, Małachowska Ewa, Klonowska Iwona (red.), Wieloaspektowość logopedii. Część I: Zaburzenia mowy w cyklu życia , s. 212, 38 zł

Szafrańska Karina, Małachowska Ewa, Klonowska Iwona (red.), Wieloaspektowość logopedii. Część II: Opcje teoriopoznawcze i metodyczne , s. 242, 38 zł

Szpak Agnieszka, Bezpieczeństwo ludzkie ludów tubylczych w Arktyce na przykładzie Samów. Wybrane zagadnienia , s. 238, 32 zł

SZULAKIEWICZ Władysława (red.), Nauczyciele. Zasłużeni – niedocenieni – zapamiętani. Teachers. Meritorious – underrated – remembered , s. 340, 38 zł

Witkowski Zbigniew, Szewczyk Michał, SEROWANIEC Maciej, Model cywilnej i demokratycznej kontroli egzekutywy nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej , s. 158, 36 zł

Tomaszewski Patryk, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1939. Studium z dziejów organizacji i postaw ideowych studentów , s. 616, 49 zł

NAUKI ŚCISŁE

IGLIŃSKI Bartłomiej, BUCZKOWSKI Roman, CICHOSZ Marcin, IWAŃSKI Paweł, RZYMYSZKIEWICZ Paweł, Technologie hydroenergetyczne , s. 142, 30 zł

 

 

 

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 00-497 Warszawa, ul. Nowy Świat 4 tel. 22 55 31 318, fax. 22 55 31 337 e-mail: wuw@uw.edu.pl www.wuw.pl

 

MAREK J. SIEMEK, Dzieła. Tom 5. W kręgu filozofów , s. 296, cena 35 zł, filozofia

MAREK PARYŻ, Literatura zakorzenienia, literatura ucieczki. Szkice o prozie amerykańskiej po 2000 roku , s. 234, cena 30 zł , filologia

JANUSZ MUCHA, KAMIL ŁUCZAJ, Polska w świecie krążących umysłów. Zagraniczni pracownicy naukowo-dydaktyczni na uczelniach krakowskich , s. 270, cena 32 zł, socjologia

Red. naukowa BOŻENA CZWOJDRAK, KAZIMIERZ MIROSZEWSKI, PIOTR WĘCOWSKI, Oświęcim – miasto pogranicza. Tom I, s. 458, cena 49 zł , historia

Redakcja naukowa BOŻENA CZWOJDRAK, KAZIMIERZ MIROSZEWSKI, PIOTR WĘCOWSKI, Oświęcim – miasto pogranicza. Tom II, s. 510, cena 49 zł, historia

ARTUR MARKOWSKI, Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne. Pogrom białostocki 1906 roku, s. 514, cena 55 zł, historia

NICOLA SAVARESE, Paryż/Artaud/Bali. Antonin Artaud ogląda teatr balijski na Wystawie Kolonialnej w Paryżu w 1931 roku. Prelekcja-widowisko , Seria: Dromena, s. 322, cena 47 zł, kulturoznawstwo

Wstęp i redakcja PAWEŁ MAJEWSKI, MARCIN NAPIÓRKOWSKI, Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów , s. 486, cena 47 zł, kulturoznawstwo

MAGDALENA HOŁY-ŁUCZAJ, Radykalny nonantropocentryzm. Martin Heidegger i ekologia głęboka , s. 290, cena 35 zł, filozofia

Redakcja naukowa JOANNA GODLEWICZ-ADAMIEC I DOMINIKA WYRZYKIEWICZ, Pamięć - dyskurs - tożsamość. Rozważania interdyscyplinarne , Seria: Kultury i języki pamięci s. 368, cena 39 zł, filologia

Redakcja naukowa JOANNA KOWALSKA, RAFAŁ DZIURLA, KAMILLA BARGIEL-MATUSIEWICZ, Kultura a zdrowie i niepełnosprawność , s. 238, cena 38 zł, psychologia

Redakcja naukowa KAROL HRYNIEWICZ, KAROL SAMSEL, Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu , s. 280, cena 39 zł, filologia

PAWEŁ MATYASZEWSKI, Monteskiusz w Polsce. Wczoraj i dziś , s. 290, cena 39 zł, filologia

MAJA SAWICKA, Emocje w interakcjach współczesnego społeczeństwa polskiego , s. 208, cena 33 zł, socjologia

MACIEJ TYGIELSKI, Lecznicze środki zabezpieczające stosowane wobec sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem , s. 268, cena 39 zł, nauki społeczne

ŁUKASZ FIJAŁKOWSKI, JAROSŁAW JARZĄBEK, Dylematy bezpieczeństwa militarnego państw azjatyckich. Wewnętrzne uwarunkowania sekurytyzacji , s. 222, cena, 29 zł, nauki społeczne

ASTRID ERLL. Posłowie i redakcja naukowa MAGDALENA SARYUSZ-WOLSKA, Kultura pamięci. Wprowadzenie , s. 320, cena, 36 zł, kulturoznawstwo

 

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa tel. 22 561 88 38, 22 561 89 23 e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

 

WOJCIECH HALICKI, Syberia Zachodnia , s. 322, 40 zł, biologia

(red.) JACEK TOMCZYK, Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku , 238 s., 36 zł, filozofia

KRZYSZTOF CEBUL, Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej , s. 465, 35 zł, historia

(opr.) DARIUSZ GÓRA-SZOPIŃSKI, Jacques Maritain, Refleksje o Ameryce , s. 160, 25 zł, historia

TOMASZ SKIBIŃSKI, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476 , s. 380, 38 zł, historia

MIŁOSZ SOSNOWSKI, Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego , s. 224, 35 zł, historia

BARBARA ŚWITALSKA-STARZEŃSKA, Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921) , 496 s., 35 zł (partner wydania Poczta Polska S.A.), historia

(red.) AGNIESZKA BENDER, MAŁGORZARA WRZEŚNIAK, ANNA WIŚNICKA, Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors , s. 280, 38 zł, historia sztuki

MONIKA BRZEZIŃSKA, PIOTR BURGOŃSKI, MICHAŁ GIERYCZ, Analiza dyskursu politycznego , s. 198, 30 zł, socjologia

MAGDALENA BUTKIEWICZ, PIOTR ŁUCZUK, Od Stalina do Putina. Media w procesie umacniania kultu jednostki , 164 s., 26 zł, socjologia

MARCIN JEWDOKIMOW,Klasztor w perspektywie socjologicznej: w poszukiwaniu nowego ujęcia , 278 s., 18 zł, socjologia

JOLANTA ŁODZIŃSKA, Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych , s. 308, 25 zł, socjologia

(red.) ANNA CZAJKA, MAGDALENA WOŹNIEWSKA-DZIAŁAK, DOROTA DĄBROWSKA, Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski , 215 s., 39 zł, literaturoznawstwo

(red.) DOROTA FOLGA-JANUSZEWSKA, TOMASZ CHACHULSKI, O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego, tom 3 , 298 s., 50 zł, literaturoznawstwo

JAROSŁAW ZALESIŃSKI, wiersze przebrane , 136 s., 20 zł, literaturoznawstwo

(red.) LEONARDO MASI, EWA NICEWICZ-STASZOWSKA, JOANNA PIETRZAK-THÉBAULT, MAGDALENA WOŹNIEWSKA-DZIAŁAK, Ścieżki słów. Dialogi polsko-włoskie w przekładach , 138 s., 20 zł, literaturoznawstwo

(red.) BRYGIDA PAWŁOWSKA-JĄDRZYK, Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni , 420 s., 40 zł, literaturoznawstwo

JOANNA PIETRZAK-THEBAULT, [S]łowna kotka , s. 556, 40 zł, literaturoznawstwo

(red.) JOANNA PIETRZAK-THÉBAULT, Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji , 278 s., 30 zł, literaturoznawstwo

LAURA POLKOWSKA, Wartości i antywartości w tygodnikach opinii , 358 s., 40 zł, literaturoznawstwo

(red.) ANNA SZCZEPAN-WOJNARSKA, AGATA MIKOŁAJKO, ŁUKASZ KUCHARCZYK, Tłumaczenia w XXI wieku , 280 s., 30 zł, literaturoznawstwo

DIETRICH BENNER, DARIUSZ STĘPKOWSKI, ALEXANDER VON OETTINGEN, ZHENGMEI PENG, Kształcenie – moralność – demokracja , s. 342, 30 zł, pedagogika

ROMANA RUPIEWICZ, Sąd nad Jezusem , 350 s., 47 zł, teologia

DOMINIKA ŻUKOWSKA-GARDZIŃSKA, Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury , 236 s., 22 zł, teologia

(red.) MIROSŁAW GRANAT, Sądownictwo konstytucyjne. Teoria i praktyka , s. 214, 20 zł, prawo

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice tel. (032) 257-76-30, tel./fax (032) 257-76-43 www.wydawnictwo.ue.katowice.pl e-mail: wydawnictwo@ue.katowice.pl

 

 

 

 

 

ADAMEK-HYSKA D., DRATWIŃSKA-KANIA B. (red.), Rachunkowość. Zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji oraz kierunku FIZOZ , ISBN 978-83-7875-457-2, s. 131, cena 9 zł, monografia.

DRATWIŃSKA-KANIA B., Transparentność rachunku wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego – ujęcie teoretyczne i propozycja pomiaru , ISBN 978-83-7875-451-0, s. 191, cena 22 zł, monografia.

DYDKOWSKI G., TOMANEK R., URBANEK A., Taryfy i systemy poboru opłat w miejskim transporcie zbiorowym , ISBN 978-83-7875-440-4, s. 216, cena 25 zł, monografia.

FRĄCZEK B., Edukacja finansowa jako determinanta wzrostu włączenia finansowego. Podejście zintegrowane , ISBN 978-83-7875-436-7, s. 265, cena 33 zł, monografia.

KOŃCZAK G., TRZPIOT G., Statystyka opisowa i matematyczna z arkuszem kalkulacyjnym Excel. Wydanie II poprawione , ISBN 978-83-7875-458-9, s. 194, cena 23 zł, podręcznik.

KOS B., KRAWCZYK G., TOMANEK R., Modelowanie mobilności w miastach , ISBN 978-83-7875-431-2, s. 148, cena 17 zł, monografia.

KULIKOWSKA-PAWLAK M., Politykowanie organizacyjne. Treść, proces, kontekst i efekty , ISBN 978-83-7875-446-6, s. 206, cena 25 zł, monografia.

MASTALERZ-KODZIS A., Dynamiczne modele specjalne Nowej Ekonomii Geograficznej , ISBN 978-83-7875-442-8, s. 154, cena 23 zł, monografia.

MITRĘGA M., Dynamiczne zdolności marketingowe organizacji. Koncepcja i wybrane obszary zastosowań , ISBN 978-83-7875-438-1, s. 259, cena 39 zł, monografia.

OLSZAK C.M., GŁÓD G. (red.), Innowacyjna gospodarka, innowacyjne organizacje, innowacyjni ludzie , ISBN 978-83-7875-449-7, s. 313, cena 37 zł, monografia.

REFORMAT B., KWIECIEŃ A. (red.), Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Kierunki rozwoju relacji jednostek kultury z otoczeniem , ISBN 978-83-7875-453-4, s. 213, cena 25 zł, monografia.

SOŁTYSIK-PIORUNKIEWICZ A., Modele oceny użyteczności i akceptacji mobilnych systemów zarządzania wiedzą o zdrowiu , ISBN 978-83-7875-444-2, s. 169, cena 20 zł, monografia.

ZAGÓRA-JONSZTA U., PĘCIAK R. (red.), Państwo w wybranych kierunkach myśli ekonomicznej w II połowie XX w. , ISBN 978-83-7875-461-9, s. 138, cena 16 zł, monografia.

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27 tel. (12) 293 5742, 293 5718, fax 293 5098 www.uek.krakow.pl e-mail: wydaw@uek.krakow.pl ksiegarnia@uek.krakow.pl

 

BUCHELT Beata, Koncepcja systemu zarzadzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach , s. 388, cena 69,30 zł (monografia)

CIAŁOWICZ Beata, Sfera popytowa w ewolucji innowacyjnej. Ujęcie aksjomatyczne , s. 110, cena 25,20 zł (monografia)

CHLIPAŁA Paweł, Integracja podejść metodologicznych w badaniach marketingu , s. 226, cena 47,25 zł (monografia)

CLOWES Dawid, The Economic and Security Challenges Facing NATO’s EU? Member States , s. 138, cena 32,55 zł (monografia)

FRAŃCZUK Magdalena, Kodeksy dobrych praktyk. Prawno-socjologiczne aspekty bankowego soft law a współczesna kultura bankowa , s. 332, cena 61,95 zł (monografia)

KUDŁACZ Tadeusz, MUSIAŁ-Malagó Monika (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego , s. 194, cena 37,80 zł (monografia)

KABAJA Bartłomiej, Kryteria oceny znakowania opakowań jednostkowych suplementów diety , Monografie: Prace Doktorskie, nr 31, s. 206, cena 35,70 zł

KAFEL Piotr, Integracja systemów zarządzania. Trendy, zastosowania, kierunki doskonalenia , s. 306, cena 52,50 zł (monografia)

KOSEK-WOJNAR Maria (red.), Funkcjonowanie sektora finansów publicznych w Polsce , s. 216, cena 34,65 zł (podręcznik)

KOZINA Andrzej, Zasady negocjacji, s. 244, cena 40,95 zł (podręcznik)

KUREK Bartosz, Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie , s. 262, cena 50,40 zł (monografia)

LUCHTER Bogusław, WRONA Jerzy (red.), Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata , s. 194, cena 34,65 zł (podręcznik)

LULA Paweł, Statystyczne modelowanie zawartości dokumentów tekstowych , s. 230, cena 42 zł (monografia)

MIKLASZEWSKA Ewa, FOLWARSKI Mateusz (red.), Europejski rynek usług bankowych , s. 272, cena 42 zł (podręcznik)

NESTERAK Janusz, KRUK Sylwia, Finanse przedsiębiorstwa , s. 138, cena 19,95 zł (skrypt)

PILARSKA Czesława, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej , s. 526, cena 87,15 zł (monografia)

SAGAN Adam, Analiza ścieżkowa w badaniach marketingowych , s. 124, cena 18,90 zł (podręcznik)

STABRYŁA Adam (red.), Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze , wyd. drugie uzupełnione, s. 523, cena 70,35 zł (podręcznik)

SZOPA Bogumiła, POLLOK Artur (red.), Ekonomia globalna. Wybrane zagadnienia , s. 250, cena 43,05 zł (podręcznik)

ULMAN Paweł (red.), Wybrane zagadnienia statystyki pracy. Materiały do ćwiczeń , s. 92, cena 19,95 zł

WAWAK Sławomir, Koncepcja oceny sprawności zarzadzania jakością w przedsiębiorstwie , s. 270, cena 50,40 zł (monografia)

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin tel. 81 445 66 60 www.up.lublin.pl e-mail:wydawnictwo@up.lublin.pl

 

 

Sprzedaż naszych książek, także wysyłkową, prowadzi: Księgarnia ŻAK

Collegium Maximum

ul. Wojska Polskiego 28, 60-667 Poznań

tel./faks 61 848 75 42

 

Pełną ofertę prezentujemy w Internecie na stronach:

http://www.wydawnictwo.up-poznan.net/oferta.html i https://ksiazka.net.pl/

ELIGIUSZ MADEJ, TOMASZ RIHA, KRZYSZTOF LUTNICKI Choroby kolkowe koni , wyd. II, 2017, 95 s., format B5, 24 zł

ZDZISŁAW GLIŃSKI, KRZYSZTOF KOSTRO, KRZYSZTOF SZKUCIK, ZBIGNIEW BEŁKOT Ochrona zdrowia człowieka w zoonozach zwierząt łownych , 2017, 166 s. format B5, 39 zł

BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, WITOLD CHABUZ (red.) Monitorowanie zagrożeń, seria Środowisko – Zwierzę – Produkt , 2017, 83 s., format B5, 23 zł

WITOLD CHABUZ, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK (red.) Jakość surowców pochodzenia zwierzęcego, seria Środowisko – Zwierzę – Produkt, 2017, 131 s., format B5 29 zł

AGNIESZKA IZABELA BARUK, SEBASTIAN BIAŁOSKURSKI, ANNA GOLOSZEK, ANNA IWANICKA, AGNIESZKA KOMOR, GRZEGORZ WESOŁOWSKI Nowoczesne rozwiązania marketingowe na rynku produktów konsumpcyjnych , 2017, 186 s., format B5., 34 zł

ANNA KOBIAŁKA, RENATA KUBIK Podstawy rachunkowości finansowej. Zbiór zadań , 2017, 100 s., format B5, 15 zł

BARBARA SAWICKA Słonecznik bulwiasty. Biologia, hodowla, znaczenie użytkowe , 2016, 223 s., format B5, 35 zł

JADWIGA ŻEBROWSKA Genetyka i hodowla roślin z elementami biotechnologii , 2018, 154 s., format B5, 32 zł

IWONA TASZKUN i KRZYSZTOF LUTNICKI (red.) Dermatologia koni , 2018, 121 s., format B5, 32 zł

Wydawnictwa ciągłe, rozprawy naukowe

ELŻBIETA MIELNICZUK Występowanie grzybów rodzaju Fusarium na owsie (Avena sativa L.) ze szczególnym uwzględnieniem gatunku Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., jego biologii oraz szkodliwości dla wybranych odmian , 157 s., format B5

TERESA WYŁUPEK Ocena florystyczno-siedliskowa fotocenoz trwałych użytków zielonych obszaru natura 2000 Dolina Wolicy PLH060058 oraz ich wartość przyrodnicza i paszowa , 145 s., format B5

MARIUSZ KULIK Ocena zmian w zbiorowiskach łąkowych w aspekcie zachowania siedlisk pobagiennych , 121 s., format B5

STANISŁAW RUDY Wpływ warunków suszenia czosnku na kinetykę i energochłonność procesu oraz właściwości suszu , 132 s., format B5

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ul. Witosa 45, 60-693 Poznań tel./faks 61 848 7808, tel. 61 848 7776 e-mail: wydawnictwo@up.poznan.pl www.wydawnictwo.up-poznan.net

 

BERESZYŃSKI A., WROŃSKA M., Jan Bogumił Sokołowski – życie i dzieł a , wyd. 3, 172 s. + CD [z głosami ptaków w interpretacji Profesora] , wyd. 3, 172 s., 34 zł (monografia)

CZAPSKI J., GÓRECKA D. (red.), Żywność prozdrowotna – składniki i technologia , 440 s., 34 zł (monografia)

BURACZEWSKI A. (red.), Podstawy przedsiębiorczości dla leśników , 451 s., 47 zł (podręcznik)

 

 

 

 

 

CZERWIŃSKA-KAYZER, Przepływy pieniężne w ocenie realizacji fundamentalnych celów finansowych przedsiębiorstwa , 280 s. (monografia)

DZIURZYŃSKI A., Zarys fizykochemii drewna , 102 s., 20 zł (podręcznik)

GANOWICZ R., PLENZLER R., Statyka , wyd. 5 [nowy skład], 162 s., 27 zł (podręcznik)

GAWĘCKI J., CZAPSKI J. (red.), Warzywa i owoce. Przetwórstwo i rola w żywieniu człowieka , 220 s., 28 zł

GAWĘCKI J., PIKUL J. (red.), Produkty mleczne. Technologia i rola w żywieniu człowieka , 221 s., 27 zł (monografia)

GOLIŃSKI P. (red.), Ćwiczenia z chemii. Analiza ilościowa z elementami chemii organicznej , wyd. 2 zm. uzup., 246 s., 30 zł (skrypt)

GOLIŃSKI P. (red.), Ćwiczenia z chemii. Analiza jakościowa , wyd. 2 zm. uzup., 176 s., 24 zł (skrypt)

GWIAZDOWICZ D.J., WIŚNIEWSKI J., Profesor Wiesław Szczerbiński. 1900–1972 , 162 s. (monografia)

JAŚKOWSKI J.M. (red.), Biotechniki stosowane w rozrodzie zwierząt gospodarskich i koni , 164 s., 25,50 zł

KORCZYŃSKI I., CHRZANOWSKI A., ŁABĘDZKI A., KUŹMIŃSKI R., MAZUR A., Entomologia leśna. Materiały do ćwiczeń , wyd. 3 poszerz. uzup., 194 s., 33 zł (skrypt)

KOZERA-KOWALSKA M., Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości dodanej przedsiębiorstw rolnych , 248 s. (monografia)

KUSIAK W., JASZCZAK R., Propedeutyka leśnictwa , wyd. 3 poszerz., 160 s., 33 zł (podręcznik)

ŁABĘDZKI A., Ważki różnoskrzydłe (Odonata, Anisoptera) borów sosnowych Polski , 123 s., 31 zł (monografia)

 

 

 

 

 

NOGALA-KAŁUCKA M. (red.), Analiza żywności. Wybrane metody oznaczeń jakościowych i ilościowych składników żywności , wyd. 3 poszerz., 166 s., 27 zł (podręcznik)

PRZYBYŁ J., SĘK T., Projektowanie inżynierskie procesów technologicznych , 174 s., 29 zł (podręcznik)

 

SIATKOWSKI I., ZYPRYCH-WALCZAK J., R w analizie statystycznej dla przyrodników , 121 s., 21 zł (podręcznik)

 

 

 

 

RASZEJA E., Ochrona krajobrazu w procesie przekształceń obszarów wiejski ch , 242 s., 39 zł

RZEŹNIK CZ., RYBACKI P., Podstawy technologii maszyn , 266 s., 42 zł (podręcznik)

SADOWSKI A., Wyżywieniowe i środowiskowe funkcje światowego rolnictwa – analiza ostatniego półwiecza , 194 s., 35 zł (monografia)

SOKOŁOWSKI J.B., Ptaki ziem polskich [reprint I wyd. z 1936 r.], 444 s., 99 zł (monografia)

STRYCKA E. (oprac.), In memoriam... pamięci profesorów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pochowanych na miejscowym cmentarzu parafii św. Jana Marii Vianneya , 188 s., 42 zł (monografia)

SZWACZKOWSKI T., LORYCH J., Po pierwsze: Człowiek. O Profesorze Czesławie Janickim (1926-2012) , 174 s., 34 zł (monografia)

WALERZAK M., Ogrody regularne na terenie dawnych Prus. Identyfikacja nawarstwień kompozycyjnych jako podstawa ochrony i kreacji krajobrazu założeń parkowo-ogrodowych na wybranych przykładach , 320 s., 68 zł (monografia)

WAŻYŃSKI B. (red.), Podstawy gospodarki leśnej , wyd. 3 rozszerz. uaktual., 420 s., 54 zł (podręcznik)

WOJCIESZAK M., Uwarunkowania rozwoju turystyki przyrodniczej na obszarach metropolitalnych i jego efekty ekonomiczne , 192 s. (monografia)

WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M., Tkanki roślinne. Wybrane zagadnienia z botaniki , wyd. 3 popr. uzup., 28 zł (podręcznik)

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław Tel. (71) 368-01-34, (71) 368-06-02 www.wydawnictwo.ue.wroc.pl e-mail: wydaw@ue.wroc.pl

 

 

SKLEP INTERNETOWY

www.ksiegarnia.ue.wroc.pl

econbook@ue.wroc.pl

 

BARABASZ Adela, BEŁZ Grzegorz: Psychodynamiczna perspektywa zarządzania rozwojem przedsiębiorstw , 2017, s. 200, format B5, 39 zł

BECLA Agnieszka: Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona informacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego, 2018, s. 292, format B5, 40 zł, monografia

BEŁZ, Grzegorz, CYFERT Szymon: Strategiczna i organizacyjna odnowa przedsiębiorstw, 2017, s. 184, format B5, 35 zł, monografia

BIERNACKI Michał: Środowiskowy rachunek kosztów cyklu życia produktu, 2018, s. 294, format B5, 35 zł, monografia

BOBOWSKI Sebastian: Japonia w regionie i regionalizmie Azji Wschodniej w XXI wieku , 2018, s. 468, format B5, 55 zł, monografia

CHOJNACKA-KOMOROWSKA Anna: Tworzenie systemu controllingu finansowego w przedsiębiorstwie. Aspekty funkcjonalne, strukturalne oraz instrumentalne , 2017, s. 240, format B5, 40 zł, monografia

CZAJA Stanisław, TUTAJ Jerzy, BECLA Agnieszka, ANDREEVA Nina: Uzdrowiska w zrównoważonym rozwoju regionu dolnośląskiego, 2018, s. 192, format B5, 36 zł, monografia

CZETWERTYŃSKI Sławomir: Paradoks cenowy produktów wirtualnych , 2017, s. 242, format B5, 40 zł, monografia

JUREK Łukasz: Łączenie pracy zawodowej z opieką nad osobą starszą w Polsce , 2016 , s. 194, format B5, 40 zł, monografia

KOWALSKA Anna: Innowacyjność polskiej gastronomii i jej uwarunkowania, 2018, s. 280, format B5, 45 zł, monografia

KRASIŃSKI Marek: System kaizen w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej , 2017, s. 128, format B5, 20 zł, monografia

KRZOS Grzegorz, JANIAK Edyta (red.): Zarządzanie w rachunkowości , 2017, s. 122, format B5, 15 zł

KRUPOWICZ Joanna, KUROPKA Ireneusz, KUZIAK Katarzyna: Podstawy statystyki i ekonometrii dla finansistów , 2018, s. 248, format B5, 38 zł, podręcznik

KUŚMIERCZYK Paweł, NATALLI Krzysztof, DOBRZAŃSKI Paweł, KURACH Radosław: Ćwiczenia z mikroekonomii i makroekonomii , 2018, s. 76, format B5, 8 zł

LIGUS Magdalena: Wartościowanie efektów środowiskowych inwestycji w niskoemisyjne źródła energii. Zastosowanie w wybranych metodach oceny efektywności, 2018, s. 270, format B5, 40 zł, monografia

LUTY Zbigniew, KRASIŃSKI Marek (red.): Rachunkowość w zarządzaniu , 2017, s. 104, format B5, 15 zł

MOLEK-WINIARSKA Dorota: Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów uczelni ekonomicznych, 2018, s. 244, format B5, 35 zł, podręcznik

MORAWSKI Mieczysław:Pracownik kluczowy w procesie dzielenia się wiedzą. Motywy, warunki, metody, 2017, s. 212, format B5, 45 zł, monografia

NOWOSIELSKI Krzysztof: Sprawność procesów controllingowych. Istota. Przejawy. Determinanty , 2018, s. 234, format B5, 35 zł, monografia

STAŃCZYK Sylwia: Tożsamość ekosystemu biznesu, 2018, s. 252, format B5, 45 zł, monografia

 

 

 

 

 

PIÓRKOWSKA Katarzyna: Złożoność przywództwa strategicznego w perspektywie mikrofundamentów w zarządzaniu strategicznym , 2017, s. 378, format B5, 55 zł, monografia

PIWOWAR Arkadiusz: Chemiczna ochrona roślin we współczesnym rolnictwie w perspektywie ekonomicznej i ekologicznej – korzyści, koszty oraz preferencje, 2018, s. 340, format B5, 49 zł, monografia

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40 02-353 Warszawa tel. 22 589 36 45 e-mail: wydawnictwo@aps.edu.pl

 

Joanna GŁODKOWSKA, Iwona KONIECZNA, Radosław PIOTROWICZ, Grażyna WALCZAK (red.), Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju , s. 446, cena: 38 zł

Joanna Głodkowska, Justyna Maria Gasik, Marta Pągowska (red.)Studies on Disability – International Theoretical, Empirical and Didactics Experiences , s. 336, cena: 38 zł

Alicja BAUM, Joanna ŁUKASIEWICZ-WIELEBAKorelaty nietypowych uzdolnień. Środowiskowe badania nad młodymi szachistami i szachistami , s. 224, cena: 28 zł

Małgorzata WALKIEWICZ-KRUTAKMózgowe uszkodzenie widzenia u małych dzieci: profile funkcjonowania, diagnoza, terapia , s. 408 , cena: 40 zł

Urszula JERUSZKA, Jan ŁASZCZYK, Barbara MARCINKOWSKA, Franciszek SZLOSEK (red.)Nauka – Edukacja – Praca. Profesorowi Stefanowi Michałowi Kwiatkowskiemu w 70-lecie urodzin , s. 628, cena: 60 zł

Justyna MELONOWSKAOrdo amoris amor ordinis. Emancypacja w konserwatyzmie , s. 226, cena: 34 zł

Hanna MARKIEWICZOWA, Paweł BORYSZEWSKI (red.) Między wyznaniami a wartościami. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Potockiemu , s. 300, cena: 40 zł

Urszula MARKOWSKA-MANISTA (ed) Children and Youth in Varied Socio-Cultural Contexts. Theory, Research, Praxis . Seria: Development and Social Adaptation of Children and Youth, s. 288, cena: 35 zł

Radosław PIOTROWICZ (red.) Małe dziecko – poznanie w zabawie, Seria: Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie, s. 232, cena: 34 zł

Joanna ŁUKASIEWICZ-WIELEBA, Rozpoznawanie potencjału oraz wzmocnienia i ograniczenia rozwoju zdolności dzieci w narracjach rodziców , s. 440, 38 zł

WydawnictwA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, tel.: +48 12 617 32 28 tel./faks: +48 12 636 40 38, www.WydawnictwoAGH.pl redakcja@wydawnictwoagh.pl

 

Książki Wydawnictw AGH można nabywać za pośrednictwem księgarni internetowej www.wydawnictwoagh.pl

MICHAŁ BEMBENEK, Innowacje w konstrukcji i zastosowaniu pras walcowych , 160 s., format B5, monografia, inżynieria mechaniczna i robotyka

MARTA CZYŻ (redaktor), MAŁGORZATA BIAŁAS, ANNA DUBEL, JUSTYNA DYDUCH, ROBERT LISOWSKI, KRZYSZTOF POSŁUSZNY, MARIUSZ TRELA, MACIEJ WOŹNIAK, Ekonomia dla studentów studiów technicznych , 256 s., format B5, podręcznik, nauki ekonomiczne

DOROTA CZOPEK, PAWEŁ MAŁECKI, JANUSZ PIECHOWICZ, JERZY WICIAK, Środowisko akustyczne Spitsbergenu – wybrane zagadnienia , 118 s., format B5, monografia, akustyka

 

ILONA DĄBROWSKA,Academic writing practice for engineers . Advanced , 92 s., format A4, skrypt, języki obce

 

 

 

 

 

JERZY MIKULIK, Hybrydowa mikroinstalacja OZE zasilająca gospodarstwo domowe , 144 s., format B5, monografia, zarządzanie ochroną środowiska

 

 

 

TOMASZ KORBIEL (autor/redaktor), WOJCIECH BATKO, PAWEŁ PAWLIK, ROBERT BARAŃSKI, BARTŁOMIEJ STĘPIEŃ, JĘDRZEJ BLAUT, Osobisty wskaźnik zagrożenia hałasem. Koncepcja i badania laboratoryjne , 134 s., format B5, monografia, akustyka

BOGDAN KOSTURKIEWICZ, Metoda doboru konfiguracji układu zagęszczania pras walcowych do scalania mieszanek komunalnych osadów ściekowych , 152 s., format B5, monografia, inżynieria mechaniczna i robotyka

JERZY MIKULIK, Wybrane zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu w budynkach , wydanie 2, 324 s., format B5, monografia, nauki o zarządzaniu

ANDRZEJ PAULO, MARIUSZ KRZAK, Evolution of technology and the market of iron and steel raw materials in the period 1915-2015 , 128 s., format B5, monografia, geologia

 

 

STANISŁAW JERZY PAWLAK, Ciągliwość i mechanizmy pękania superwytrzymałych stali konstrukcyjnych , 126 s., format B5, monografia, metalurgia

ANNA SNAKOWSKA, Teoria pola akustycznego zastosowana do badania układów o symetrii cylindrycznej , 254 s., format B5, monografia, akustyka

 

 

 

 

KATARZYNA SUDER-DĘBSKA, ANDRZEJ GOŁAŚ, ROMAN FILIPEK, Wprowadzenie do akustyki użytkowej , 278 s., format B5, podręcznik, akustyka

 

 

 

ELŻBIETA SUSZAŃSKA-BRZEZICKA, LIDIA ŻÓŁTEK, Non-Ferrous Metals. Processing and Recycling – Selected Issues , 124 s., format A4, skrypt, języki obce

JUSTYNA SWOLKIEŃ, Przepływ gazów w zrobach ścian zawałowych i ocena wpływu zmian ciśnienia barometrycznego na wydzielanie gazów do wyrobisk , 176 s., format B5, monografia, górnictwo

EDWARD WANTUCH (autor/redaktor), TOMASZ GÓRAL, WOJCIECH JABŁOŃSKI, STANISŁAW KRAWCZYK, RAFAŁ KUDELSKI, JANUSZ ŁABĘDŹ, PIOTR RUSEK, KRZYSZTOF ZAGÓRSKI, Obróbka ubytkowa. Laboratorium , 198 s., format B5, skrypt, elektrotechnika

MAREK WOJTASZEK, Opracowanie i weryfikacja cieplno-mechanicznych parametrów przeróbki plastycznej wyprasek z dwufazowego stopu tytanu , 178 s., format B5, monografia, metalurgia

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków tel. 012 628 37 25, fax 012 628 37 60 e-mail: wydawnictwo@pk.edu.pl www.wydawnictwo.pk.edu.pl

 

 

Czasopisma dostępne online:

„Czasopismo Techniczne” (http://czasopismotechniczne.pl)

„Przestrzeń/Urbanistyka/Architektura” (http://pua.arch.edu.pl)

 

BIZON K., Nonlinear analysis of the dynamics of fluidized-bed autothermal structures/Analiza nieliniowa dynamiki autotermicznych struktur fluidyzacyjnych , s. 162, format B5, 26,25 zł, inżynieria i technologia chemiczna, monografia

BÖHM A., On the factor of composition in the planning of space , s. 350, format B5, 52,50 zł, architektura, podręcznik

CELADYN W., KUC S. (red.), Building Technologies and Energy , s. 108, format B5, 21 zł, urbanistyka, książka naukowa

CHUDYBA K., Weryfikacja odporności pożarowej elementów żelbetowych według eurokodów , s. 162, format B5, 21,00 zł, inżynieria lądowa, monografia

CICHOCKI W., PAJĄK P., Laboratorium systemów sterowania i monitoringu urządzeń transportu bliskiego , s. 222, format B5, 29,40 zł, mechanika, podręcznik

CZECHOWICZ J., Rozbudowa Świątyni. Nowa przestrzeń sakralna na kanwie dawnego układu wybranych kościołów małopolski , s. 320, format B5, 33,60 zł, architektura, książka naukowa

DROŻDŻ-SZCZYBURA M., PETELENZ M., KORZENIOWSKA A., Rolnictwo miejskie oraz ekologiczna i zielona architektura w miastach europejskich ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań wiedeńskich , s. 134, format B5, 21,00 zł, architektura, monografia

FILO G., Metodyka modelowania hydraulicznych i pneumatycznych układów sterowania z wykorzystaniem logiki rozmytej , s. 140, format B5, 21,00 zł, mechanika, monografia

FORCZEK-BRATANIEC U., Przestrzeń widziana. Analiza widokowa w planowaniu i projektowaniu krajobrazu , s. 192, format A4, 31,50 zł, architektura, książka naukowa

GAŁAT E., ARCHITEKTURA – Język specjalistyczny , wyd. II popr. i uzup., s. 100, format A4, 31,50 zł, język polski dla obcokrajowców, pomoc dydaktyczna

GĄSKA A., Symulacyjny system oceny niepewności pomiarów współrzędnościowych realizowanych w warunkach przemysłowych , s. 164, format B5, 21,00 zł, mechanika, monografia

JAGIEŁŁO-KOWALCZYK M., MARKIEWICZ P., SIEDLECKI B., Wenecja – zagrożenia i perspektywy , s. 218, format 21x21cm, 26,25 zł, architektura, wyd. specjalne

KANTAREK A.A., GYURKOVICH J., ZACHARIASZ A., Królewska rezydencja w Łobzowie we współczesnej strukturze Krakowa , s. 236, format 21x21cm, 30,45 zł, architektura, książka naukowa

KOROŃSKI J. (red.), Wybrane zagadnienia dla równań różniczkowych/Selected problems for differential equations , s. 306, format B5, 26,25 zł, nauki podstawowe matematyka, monografia

KOROŃSKI J., Wykłady i ćwiczenia z matematyki część I , wyd. VI, s. 314, format B5, 24,15 zł, matematyka, podręcznik

LECHOWSKA A., Transient thermal models of building components/Nieustalone modele cieplne elementów budynków , s. 126, format B5, 21,00 zł, inżynieria środowiska, monografia

LUDWIN K., O kolorze w architekturze , s. 194, format B5, 26,25 zł, architektura, książka naukowa

MALINOWSKA-PETELENZ B., Sacrum in civitas. Wybrane zagadnienia , s. 266, format B5, architektura, 29,40 zł, architektura, książka naukowa

MALINOWSKA-PETELENZ B., LUDWIN K. (red.), Brazylia. Potencjał , s. 230, format 20x20, 26,25 zł, architektura, wyd. specjalne

 

 

 

 

MALINOWSKA-PETELENZ B., SKAZA M., TWARDOWSKI M., Wenecja – potencjał , s. 232, format 21x21cm, 29,40 zł, architektura, wyd. specjalne

MOTAK M., Outline of the history of the urban development of Krakow , s. 120, format A4, 21,00 zł, architektura, podręcznik

OWCZAREK D., Model niepewności we współrzędnościowych pomiarach optycznych , s. 164, format B5, 21,00 zł, mechanika, monografia

SANECKI H., Mechanizmy śrubowe. Projektowanie , s. 212, format B5, 21,00 zł, mechanika, podręcznik

SCHNEIDER-SKALSKA G., KUSIŃSKA E., Miejskie środowisko mieszkaniowe , s. 286, format B5, 29,40 zł, architektura, książka naukowa

SKIBA M., Społeczna percepcja krajobrazu kulturowego. Rozwój metod oceny , s. 214, format B5, 23,10 zł, architektura, monografia

SROCZYŃSKA J., Prezentacja interpretacyjna zabytków architektury w ochronie dziedzictwa kulturowego , s. 430, format B5, 52,50 zł, architektura, monografia

SZCZEPANEK R., Systemy informacji przestrzennej z QGIS. Część I i II , s. 170, format B5, 29,40 zł, inżynieria środowiska, podręcznik

SZKODA M., Kształtowanie potencjału przewozowego przedsiębiorstw transportu kolejowego , s. 260, format B5, 26,25 zł, mechanika, monografia

ŚCIĘŻOR T., Naturalne i antropogeniczne czynniki łuny świetlnej nocnego nieba , s. 202, format B5, 26,25 zł, inżynieria środowiska, monografia

ŚWIDER P., Teoria ruchu samochodów. Część I , wyd. 2, s. 182, format B5, 17,85 zł, mechanika, podręcznik

ŚWIDER P., Teoria ruchu samochodów. Część II. Zadania , s. 186, format B5, 17,85 zł, mechanika, podręcznik

WDOWIARZ-BILSKA M., Techno-polis idea struktura przestrzeń , s. 284, format B5, 29,40 zł, architektura, monografia

ZIMA W., Dynamika parowych kotłów energetycznych , s. 152, format B5, 24,15 zł, mechanika, książka naukowa

ZYCH M., Zarysowanie ścian zbiorników żelbetowych. Teoria i projektowanie , s. 334, format B5, 26,25 zł, inżynieria lądowa, monografia

Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36C 20-618 Lublin Punkt sprzedaży: Biblioteka Politechniki Lubelskiej Wypożyczalnia, p. 303 Budynek CIiZT http://www.biblioteka.pollub.pl/wydawnictwa/ www.facebook.com/WydawnictwaPL e-mail: j.gajda@pollub.pl tel. +48 81 538-46-59

 

 

BIENIAŚ Jarosław: Kształtowanie stanu powierzchni rozdziału metal-kompozyt w laminatach metalowo-włóknistych z włóknami węglowymi , s. 168, monografia

BIRUK Sławomir: Metodyka planowania realizacji zbioru zleceń przedsiębiorstwa budowlanego , s. 187, monografia

BOHATKIEWICZ Janusz: Modelowanie i ocena rozwiązań chroniących przed hałasem drogowym , s. 249, monografia

GORGOL Izolda (red.): Matematyczne miscellanea Tom 2 , s. 162, monografia

JÓZWIK Jerzy: Experimental methods of error identification in CNC machine tool operation , s. 211, monografia

KOZŁOWSKI Edward: Optymalne sterowanie dyskretnymi systemami stochastycznymi , s. 192, monografia

MAMES Jakub: Moje prelekcje , s. 120, monografia

MAZUREK Paweł A. (red.): Elektrotechnologie w projektach studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Vol. 3 , s. 237, monografia

WÓJCICKA-MIGASIUK Dorota, ŚNIADKOWSKI Mariusz, RAROT Halina, ŁAZUKA Ewa, SZUSTER Janusz, GORGOL Izolda, WÓJCIK Wiesław, GENEJA Agnieszka: Między ciągłością a zmianą Innowacje w nauce i technice społeczeństwa ponowoczesnego , s. 292, monografia

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław tel. +48 071 328 29 40 e-mail: oficwyd@pwr.edu.pl http://www.oficyna.pwr.edu.pl/ (http://www.oficyna.pwr.wroc.pl)

 

NOWAKOWSKI P., Architektura i ergonomia kuchni domowych na tle ewolucji zwyczajów kulinarnych , s. 328, 45 zł, architektura i urbanistyka

WRÓBLEWSKI S., Architektura spod znaku Temidy w prowincji śląskiej w latach 1877–1918 , s. 598, 75 zł, architektura i urbanistyka

SCHABOWICZ K., Elewacje wentylowane. Technologia produkcji i metody badania płyt włóknisto-cementowych , s. 214, 62 zł, budownictwo

KOZACZEWSKA-GOLASZ H., GOLASZ-SZOŁOMICKA H., Halowe kościoły z wieku XV i pierwszej połowy XVI na Śląsku , s. 432, 126 zł, architektura i urbanistyka

NIEMCZYK E., Kolosy. Wielkie rzeźby figuralne – od antyku po współczesność , s. 408, 69 zł, architektura i urbanistyka RZĄDKOWSKI J., Miary bezpieczeństwa konstrukcji inżynierskich , s. 248, 37 zł, budownictwo

KAŹMIERCZAK A., BIELAWSKI Ł., Wybrane zagadnienia elektronicznych systemów wspomagania kierowcy w jeździe zautomatyzowanej , s. 210, 47 zł, mechanika

WIDERA B., Proces kształtowania relacji z naturą w architekturze współczesnej , s.324, 65 zł, architektura i urbanistyka

CISEK E., Norweska architektura i rzeźba wobec natury , s.378, 48 zł, architektura i urbanistyka

MALARA Z., SKONIECZNY J. (red.), Innowacje w gospodarce, przedsiębiorstwie i społeczeństwie , s. 286, 48 zł, ekonomia i zarządzanie