Książka historyczna na salonach

Nie od dziś wiadomo, że historia jest nauczycielką życia. Choć od czasów Cycerona, który jest autorem tej sentencji, upłynęło wiele lat, wciąż wyciągamy wnioski z doświadczeń wcześniejszych pokoleń. Na szczęście nasi przodkowie spisywali wspomnienia i doświadczenia, a my z kart tych książek możemy poznać dzieje ludzkości.

W dniach 11-14 października 2017 roku odbędzie się III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, organizowany przez krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. Wydarzeniem dopełniającym program kongresu będzie Salon Książki Historycznej (12-14 października) , miejsce szczególnie interesujące dla wydawców, środowiska akademickiego oraz pasjonatów historii: zarówno tej najdawniejszej, jak i najnowszej.

Uczestnicy kongresu to miłośnicy historii, badacze dziejów i przede wszystkim aktywni czytelnicy, którzy właśnie dzięki literaturze realizują swoją pasję. Międzynarodowa ranga, prelekcje wybitnych naukowców i wręczenie nagrody Pro Historia Polonorum – to tylko wybrane elementy, które czynią towarzyszący mu Salon Książki Historycznej wydarzeniem wyjątkowym. Będzie on znakomitym miejsce do prezentacji wydawnictw historycznych, okazją do wymiany poglądów i doświadczeń z autorytetami w zakresie wiedzy na temat historii Polski, a także idealną areną do popularyzowania literatury historycznej i spotkań z miłośnikami dawnych dziejów. Każdy uczestnik Salonu wśród bogatej oferty wydawnictw znajdzie coś dla siebie: uzupełni biblioteczkę o nowe pozycje czy zaopatrzy się w reprinty.

Nad organizacją tego wyjątkowego, branżowego spotkania wydawców, środowiska akademickiego oraz pasjonatów starodruków czuwać będą Targi w Krakowie, które od ponad 20 lat z wielkim sukcesem organizują Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie®.