NOWOŚCI WYDAWNICTW UCZELNIANYCH I TOWARZYSTW NAUKOWYCH

Wydawnictwo Uniwersytetu
w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
tel, (85) 7457120. (85) 7457059
fax (85) 7457073
e-mail: ac-dw@uwb.edu.pl
http://wydawnictwo.uwb.edu.pl,

 

Ekonomia

TRUSKOLASKI T. (red.) , Unia walutowa. Perspektywy dla Polski, 168 s. , cena 29,00 zł +VAT

ROSZKOWSKA E., (red) Optimum Studia Ekonomiczne t. 2(68) /2014, s. 198, cena 20,0 zł

ROSZKOWSKA E., (red) Optimum Studia Ekonomiczne t. 3(69) /2014, s. 230, cena 20,0 zł

ROSZKOWSKA E., (red) Optimum Studia Ekonomiczne t. 5(71) /2014, s. 254, cena 20,0 zł

 

Logika

Studies in Logic Grammar and Rhetoric nr 38(51), Issues in Teaching and TraslatingEnglish... s. 256

Studies in Logic Grammar and Rhetoric nr 39(52), Logical, Statistical and Computer Methods in Medicine, s. 214

 

Filozofia

RAUBE S., ( red,), IDEA Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych , t. XXVI, s. 340, cena 16,0 zł

 

Historia

MAROSZEK J. (red.) , Studia Podlaskie , tom XXI, 440 s. , cena 16,00 zł

 

Socjologia

CIEŚLIŃSKA B. , SADOWSKI A., (red.), Pogranicze Studia Społeczne t. XXIV, s. 240, cena 10,0

 

Pedagogika

KORZENIECKA-BONDAR A.(red.) Parezja nr 2/2014. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, nr 1/2014, 148 s. , cena 10,00 zł

 

Językoznawstwo

SIEGIEŃ Bazyli (red.), Droga ku wzajemności. Polsko-białoruskie związki językowe, literackie,

historyczne i kulturowe , tom XIV, 408 s., cena 24,00 zł

ZUBOV A. HAJCZUK R. SZYMULA R., От учебной программы – к компьютерной программе обучения языкам , 148 s. , cena 8,00 zł

 

Literaturoznawstwo

FURMAN L. (red.) , Obraz Hiszpanii i krajów hispanojęzycznych w innych kulturach, 194 s. , cena 10,00 zł

LEŚ M. , STASIEWICZ P. (red.) , Motywy religijne we współczesnej fantastyce , 298 s., cena 20,00 zł

NOSEK A., Matko! Jak wiele masz twarzy. Młodopolskie wiersze o kobiecie w roli matki i doświadczeniu macierzyństwa, 254 s., cena 24,00 zł

SADOWSKA J. , SAWICKA-MIERZYŃSKA K. (red.)

Prasa na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2012. Szkice i materiały, 616 s. , cena 6,00 zł

 

Teologia

Arch. BAZYLI (Gondikakis), Hymn wejścia ., Elementy doświadczenia liturgicznego sakramentu jedności w Prawosławiu , 200 s. , cena 25,00 zł

ŁAWRESZUK M . red. , ELPIS nr 37/2014 s. 502, cena 10,0

PRONIEWSKI A, Rocznik Teologii Katolickiej t. 13(1)/2014 i t. 13(2) 2014, cena 15,00 zł

WYDAWNICTWO
UNIWERSYTETU
KAZIMIERZA WIELKIEGO
85-092 Bydgoszcz, ul. Ogińskiego 16,
tel./fax 52 32 36 755, 52 32 36 729,
sprzedaż 52 32 36 730
wydaw@ukw.edu.pl
www.wydawnictwo.ukw.edu.pl

ZWIERZCHOWSKI Piotr, Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60. (seria: Kino polskie − wczoraj i dziś), 348 s., 36,75 zł, nauki humanistyczne, monografia

HABEL Michał, Dynamics of the Vistula River channel deformations downstream of the Włocławek Reservoir , 138 s., 27,30 zł, geografia, monografia

SZYMANIK Anna, Uroda czy ubranie? O atrakcyjności fizycznej młodych kobiet w percepcji dorastającej młodzieży , 262 s., 29,40 zł, psychologia, monografia

WINNICKA Marlena (red.), MUZYKA. Historia. Teoria. Edukacja nr 5/2015, 142 s., 27,30 zł, muzyka, czasopismo

JANKOWSKI Aleksander, Drewniany kościół pw. Św. Mikołaja w Gąsawie. Pałucki genius loci odkrywany w ciesielskim kunszcie i mistrzowskim pędzlu , 240 s., bez sprzedaży, historia sztuki, monografia

SIERZPUTOWSKA Kamila, SADOWSKI Sławomir, KOSESKI Adam, Świat – Niemcy – Polska. Szkice politologiczne i historyczne ofiarowane prof. dr. hab. Zbigniewowi Leszczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin , 318 s., 31,50 zł, historia, zbiorowa

KUKUŁA Agata, Jerzy Partyka animator życia muzycznego na Wybrzeżu Gdańskim , 140 s., 25,20 zł, muzyka, monografia

KAWSKI Tomasz, Żydowskie gminy wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-administracyjne , 520 s., 42,00 zł, historia, monografia

POKORZYŃSKA Elżbieta, Jan Recmanik 1874-1949 artysta introligator , 128 s., 31,50 zł, bibliologia, monografia

LIBERSKA Hanna (red.), Polskie Forum Psychologiczne t. 19, nr 1/2014 , 166 s., 18,90 zł, psychologia, zeszyt

ŚWIĘCICKA Małgorzata (red.), Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, Miasto 5 , 430 s., 33,60 zł, językoznawstwo, zbiorowa

CZAPLICKA-JEDLIKOWSKA Maria, Świat wartości a językowo-stylistyczne właściwości poezji Danuty Wawiłow w utworach dla dzieci , 136 s., 29,40 zł, językoznawstwo, monografia

JARCZYŃSKA Jolanta (red.), Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria − Diagnoza − Profilaktyka – Terapia , 198 s., bez sprzedaży, psychologia, zbiorowa

LIBERSKA Hanna (red.), Polskie Forum Psychologiczne t. 19, nr 2/2014 , 166 s., 18,90 zł, psychologia, zeszyt

SZUMIŃSKA Danuta, Przebieg odpływu w zlewni Wdy na tle zmian intensywności użytkowania wód w drugiej połowie XX wieku , 176 s. bez sprzedaży, geografia, monografia

JANKOWSKI Aleksander, DOMBROWICZ Maria, Kanał Bydgoski. Harmonia techniki i natury , 224 s., 98,70 zł, historia sztuki/nauki przyrodnicze, monografia

SZCZUTKOWSKA Joanna, Polityka kulturalna PRL w dziedzinie kinematografii w latach 70. (seria: Kino polskie − wczoraj i dziś), 368 s., 37,50 zł, nauki humanistyczne, monografia

DOMBROWICZ Maria (red.), Rezerwaty przyrody okolic Bydgoszczy - przewodnik edukacyjny , 136 s., bez sprzedaży, biologia, zbiorowa

ŚWIĘCICKA Małgorzata, PEPLIŃSKA-NARLOCH Monika, Niegrzeczność, interakcja, komunikacja , (seria: Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową ), 352 s., 33,60 zł, językoznawstwo, zbiorowa

WOŹNY Jacek, Zastosowanie koncepcji strategicznej karty wyników w zarządzaniu wydziałem publicznej uczelni wyższej , 78 s., 14,70 zł, administracja, materiały pomocnicze

SOBKOWIAK Urszula, Na szlaku. O radości i innych pożytkach z wędrowania , 116 s., 14,70 zł, turystyka, skrypt

BRAMELD Theodore, tłum. Piotr Kostyło, Edukacja jako siła , 212 s., 25,20 zł, pedagogika, monografia

LIBERSKA Hanna (red.), Polskie Forum Psychologiczne t. 19, nr 3/2014 , 138 s., 18,90 zł, psychologia, zeszyt

LIBERSKA Hanna (red.), Polskie Forum Psychologiczne t. 19, nr 4/2014 , 146 s., 18,90 zł, psychologia, zeszyt

GUZEK Mariusz, Co wspólnego z wojną ma kinematograf?Kultura filmowa na ziemiach polskich w latach 1914-1918 (seria: Kino polskie − wczoraj i dziś), 630 s., 46,20 zł, kulturoznawstwo, monografia

SWINBURNE Richard, tłum. Małgorzata Wiertlewska, Czy Jezus był Bogiem? , 224 s., 25,20 zł, filozofia, monografia

GEISE Mirosław, Krajowe rynki pracy w praktyce współczesnego kapitalizmu , 286 s., 31,50 zł, ekonomia, monografia

LIBERSKA Hanna (red.), Current Psychosocial Problems in Traditional and Novel Approaches: the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life, their determinants and manifestations , 186 s., 27,30 zł, psychologia, zbiorowa

TOMASZEWSKA-LIPIEC Renata (red.), Relacje praca − życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki , 440 s., 42,00 zł, pedagogika, zbiorowa

WASKAN Jan, SADOWSKI Sławomir (red.), Zanikające blizny. Kontrowersje wobec skutków II wojny światowej , 300 s., 31,50 zł, politologia, zbiorowa

KRYSTIAN ZIEMSKI, MAREK SZEWCZYK, JĘDRZEJ BUJNY, Prawne uwarunkowania rozwoju sektora energetycznego w Polsce , seria Prawo nr 186, s. 222, 30 zł

KAMOSIŃSKI Sławomir, KUCZUR Tomasz, LASKOWSKA Jolanta (red.), Prawne i gospodarcze podstawy bezpieczeństwa , 460 s., 37,80 zł, administracja, zbiorowa

ZWIERZCHOWSKI Piotr, GIZA Barbara, BATES John, KOSIŃSKA Karolina (red.), Polskie seriale telewizyjne (seria: Kino polskie − wczoraj i dziś), 314 s., 36,75 zł, kulturoznawstwo, zbiorowa

BIEGAŃSKI Zdzisław, JUREŃCZYK Łukasz, SZCZUTKOWSKA Joanna (red.), Konflikty w przestrzeni kulturowej , 284 s., 37,80 zł, historia, zbiorowa

LIBERSKA Hanna (red.), Polskie Forum Psychologiczne t. 20, nr 1/2015 , 146 s., 18,90 zł, psychologia, zeszyt

WYDAWNICTWO
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
ul. Bankowa 12B, 40–007 Katowice
fax (0-32) 359 20 57,
tel. sekretariat (0-32) 359 16 36,
tel. kolportaż (0-32) 359 16 03
www.wydawnictwo.us.edu.pl
e-mail: zamowienia.
wydawnictwo@us.edu.pl

ACHTELIK Aleksandra, NIESPOREK-SZAMBURSKA Bernadeta: Bawimy się w polski 1 . Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci . Zeszyt ćwiczeń i klucz do zadań z komentarzem dydaktycznym oraz transkryptami nagranych tekstów . Wyd. 3. rozszerz. (2 wolumeny), 2014, 110 + 134 s. + 2 płyty CD, format 230 x 300 mm, 56,70 zł, Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców, skrypt

ACHTELIK Aleksandra: Sprawcza moc przechadzki, czyli polski literat we włoskim mieście , 2015, 221 + 3 nlb. s., format B5, 23,10 zł, Studia o Kulturze, monografia

BANYŚ Wiesław (réd.), CALABRESE Laura (textes réunis par), MARSAC Fabrice (textes réunis par), VAN RAEMDONCK Dan (textes réunis par): „Neophilologica” 2014. Vol. 26: Le concept d’événement et autres études , 2014, 321 + 1 nlb. s., format B5, 46,20 zł, Językoznawstwo Neofilologiczne, czasopismo

BARAŃSKI Marek (red.), TYRAŁA Marek (współpr.): Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej . Wybrane problemy , 2014, 187 + 1 nlb. s., format B5, 23,10 zł, Nauki Polityczne, praca zbiorowa

BARAŃSKI Marek (red.), WIŚNIEWSKI Jerzy (red.): 25 lat transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej , 2014, 196 s., format A5, 23,10 zł, Nauki Polityczne, praca zbiorowa

BARON Marta: Grzebanie grzebania . Archeolog i grabarz w twórczości Jerzego Ficowskiego , 2014, 175 + 5 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Historia Literatury Polskiej, monografia

BARTOS Ewa (red.), KŁOSIŃSKI Michał (red.): Doświadczając . Szkice o twórczości (anty)modernistycznej , 2014, 322 + 2 nlb. s., format B5, 35,70 zł, Historia Literatury Polskiej, praca zbiorowa

BARTOS Ewa: E/P . Szkice o literaturze „elitarnej” i „popularnej” , 2014, 176 + 2 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Historia Literatury Polskiej, monografia

BEŁZA Magdalena (red.), PRYSAK Dorota (red.): „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” . T. 19, nr 2/2014: Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych – różne aspekty rzeczywistości , 2014, 222 + 2 nlb. s., format B5, 23,10 zł, Pedagogika, czasopismo

BIŁGORAJSKI Artur (red.): Wolność wypowiedzi i jej granice . Analiza wybranych zagadnień , 2014, 238 + 2 nlb. s., format B5, 25,20 zł, Prawo, praca zbiorowa

BŁASZAK Magdalena: Imperceptywność w języku macedońskim i polskim , 2014, 166 + 2 nlb. s., format A5, 23,10 zł, Językoznawstwo Słowiańskie, monografia

BORYSŁAWSKI Rafał (red.), BEMBEN Alicja (red.), JAJSZCZOK Justyna (red.), GAJDA Jakub (red.): Kryptohistorie . Ukryte i utajone narracje w historii , 2014, 190 + 2 nlb. s., format B5, 29,40 zł, Historia Literatur Obcych, praca zbiorowa

BROL Michał (red.), SKORUPA Agnieszka (red.): Psychologiczna praca z filmem , 2014, 537 + 3 nlb. s., format B5, 56,70 zł, Psychologia, praca zbiorowa

BUDZYŃSKA Ewa (red.): „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” . T. 5, 2014, 190 + 2 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Socjologia, czasopismo

CISZEWSKA-JANKOWSKA Ewa: Le futur antérieur et ses emplois . Analyse contextuelle , 2014, 202 + 6 nlb. s., format B5, 31,50 zł, Językoznawstwo Neofilologiczne, monografia

CZORNIK Katarzyna (red.), LAKOMY Miron (red.), STOLARCZYK Mieczysław (red.): Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku , 2014, 653 + 3 nlb. s., format B5, 54,60 zł, Nauki Polityczne, praca zbiorowa

CZYŻ Anna, KUBAS Sebastian: Państwa Grupy Wyszehradzkiej: pomiędzy przeszłością a teraźniejszością . Wybrane aspekty polityki wewnętrznej i zagranicznej , 2014, 246 + 4 nlb. s., format B5, 27,30 zł, Nauki Polityczne, monografia

DOBOSZ Dagmara (red.), JONIEC Katarzyna (red.): Współczesna kobieta – szkice do portretu na tle przemian społeczno-kulturowych , 2014, 158 + 2 nlb. s., format B5, 23,10 zł, Pedagogika, praca zbiorowa

DWORAK Alina (red.), LEKSY Karina (red.): Kobieta – zdrowie – ciało . Perspektywa biopsychospołeczna , 2014, 170 + 2 nlb. s., format B5, 25,20 zł, Pedagogika, praca zbiorowa

FAJER Maria: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa dla studentów I roku geografii , 2014, 129 + 3 nlb. s., format B5, 29,40 zł, Nauki o Ziemi, skrypt

FIC Maciej: Między nauką a propagandą . Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957–1992) , 2014, 548 s., format B5, 84,00 zł, Historia, monografia

GONTARZ Beata: Obrazy świata . Wizualne reprezentacje rzeczywistości w polskiej prozie współczesnej , 2014, 318 + 2 nlb. s., format A5, 27,30 zł, Studia o Kulturze, monografia

IWANEK Jan (red.), GLAJCAR Rafał (red.): „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” . T. 12, 2014, 230 + 2 nlb. s., format B5, 31,50 zł, Nauki Polityczne, wyd. ciągłe

JARCZYKOWA Mariola (red.), RYBA Renata (red.): Sarmackie theatrum . T. 7: W kręgu rodziny i prywatności , 2014, 326 + 2 nlb. s., format B5, 31,50 zł, Historia Literatury Polskiej, praca zbiorowa

JUSZCZYK-FRELKIEWICZ Katarzyna: „Kohabitacja” w Polsce i na Słowacji . Studium socjologiczne w środowiskach studenckich , 2014, 257 + 7 nlb. s., format B5, 63,00 zł, Socjologia, monografia

KACZANOWICZ Wiesław (red.): Rzym antyczny . Polityka i pieniądz / The Ancient Rome . Politics and Money . T. 5: Azja Mniejsza w czasach rzymskich / Asia Minor in Roman Times , 2014, 188 + 4 nlb. s. + 2 wklejki, format B5, 25,20 zł, Historia, praca zbiorowa

KALAGA Wojciech (ed.), MAZUREK Marcin (ed.), SARNEK Marcin (ed.): Camouflage . Secrecy and Exposure in Cultural and Literary Studies , 2014, 188 + 4 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Historia Literatur Obcych, praca zbiorowa

KANIEWSKI Jacek: Sejmiki koronne wobec problemów wewnętrznych Rzeczypospolitej za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669–1673) , 2014, 782 + 2 nlb. s., format B5, 88,20 zł, Historia, monografia

KITA Małgorzata (red.), LOEWE Iwona (red.): Język w mediach . Antologia . Wyd. 2., 2014, 306 + 2 nlb. s., format B5, 33,60 zł, Językoznawstwo Polonistyczne, skrypt

KŁOSIŃSKI Krzysztof (red.), MATUSZEK Dawid (red.): Polityczność psychoanalizy . Freud – Lacan – Žižek , 2014, 491 + 1 nlb. s., format B5, 56,70 zł, Historia Literatury Polskiej, praca zbiorowa

KRAKOWIAK Małgorzata (red.): Oblężenie . Strategia pisarska – postrzeganie świata – motyw literacki , 2014, 192 s., format A5, 23,10 zł, Studia o Kulturze, praca zbiorowa

KRASUSKI Krzysztof: Republiki literackiej nowoczesności , 2014, 183 + 5 nlb. s., format A5, 31,50 zł, Historia Literatury Polskiej, monografia

KRZYŻYK Danuta (red.), NIESPOREK-SZAMBURSKA Bernadeta (red.): Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) . Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej , 2014, 494 + 2 nlb. s., format B5, 73,50 zł, Dydaktyka Literatury i Języka Polskiego, praca zbiorowa

KUBIN Tomasz: Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej , 2014, 525 + 3 nlb. s., format B5, 69,30 zł, Nauki Polityczne, monografia

KUCZ Anna (red.), MATUSIAK Patrycja (red.): Szkice o antyku . T. 1: Antyk odczytany na nowo , 2014, 156 s., format B5, 25,20 zł, Filologia Klasyczna, praca zbiorowa

KUNCY-ZAJĄC Anna: La concettualizzazione di alcuni stati di coscienza alterata nella lingua italiana . Analisi linguistico-cognitiva , 2014, 216 s., format B5, 33,60 zł, Językoznawstwo Neofilologiczne, monografia

ŁĄGIEWKA Eugeniusz: Podstawy dyfrakcji promieni rentgenowskich, elektronów i neutronów , 2015, 211 + 1 nlb. s., format B5, 25,20 zł, Nauka o Materiałach, skrypt

LEWANDOWSKI Józef: Kenozoik regionu śląsko-krakowskiego , 2015, 190 + 10 nlb. s., format A4, 73,50 zł, Nauki o Ziemi, skrypt

MAKLES Karol: Prasa centralnych związków samorządowych w Drugiej Rzeczypospolitej , 2014, 404 + 4 nlb. s., format B5, 52,50 zł, Nauka o Książce i Bibliotece, monografia

MAŁYSA Oksana: Κомиссивные речевые жанры сопоставительный русско-польский аспект , 2014, 242 + 2 nlb. s. + 2 wklejki, format A5, 25,20 zł, Językoznawstwo Słowiańskie, monografia

MARCINIAK Przemysław (tłum. i kom.), WARCABA Katarzyna(tłum. i kom.): Timarion albo Timariona przypadki przez niego opowiedziane , 2014, 120 s, format A5, 21,00 zł, Bibliotheca Byzantina, monografia

MASŁOŃ Sławomir (ed.), PANTUCHOWICZ Agnieszka (ed.): Reciprocities: Essays in Honour of Professor Tadeusz Rachwał , 2014, 300 + 4 nlb. s. + wklejka, format A5, 37,80 zł, Historia Literatur Obcych, praca zbiorowa

MATYSEK Anna: Normalizacja europejska w zakresie informatologii , 2014, 200 + 8 nlb. s., format B5, 23,10 zł, Nauka o Książce i Bibliotece, monografia

MAZUR Marek: Polityka z twarzą . Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993–2011 , 2014, 221 + 3 nlb. s., format B5, 37,80 zł, Nauki Polityczne, monografia

MAZUREK Halina (red.), GRACLA Jadwiga (red.): „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” . T. 24: Słowianie Wschodni – Literatura – Kultura – Sztuka , 2014, 197 + 3 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Historia Literatur Słowiańskich, wyd. ciągłe

MIKOŁAJEC Marek: Profanacje, rewizje – przeciw doktrynom . Dwa opowiadania z debiutanckiego tomu Witolda Gombrowicza , 2014, 187 + 5 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Historia Literatury Polskiej, monografia

MITRENGA Barbara (red.): „Linguarum Silva” . T. 3: Zmienność – stałość – różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie , 2014, 203 + 1 nlb. s., format B5, 23,10 zł, Językoznawstwo Polonistyczne, wyd. ciągłe

MITRENGA Barbara: Zmysł smaku . Studium leksykalno-semantyczne , 2014, 295 + 1 nlb. s., format A5, 33,60 zł, Językoznawstwo Polonistyczne, monografia

MYŚLIWIEC Małgorzata: Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii , 2014, 463 + 1 nlb. s., format B5, 44,10 zł, Nauki Polityczne, monografia

NAWARECKI Aleksander: Parafernalia . O rzeczach i marzeniach , 2014, 348 + 4 nlb. s., format A5, 27,30 zł, Historia Literatury Polskiej, monografia

NĘCKA Agnieszka (red.), NOWACKI Dariusz (red.), PASTERSKA Jolanta (red.): Skład osobowy . Szkice o prozaikach współczesnych . Cz. 1, 2014, 629 + 3 nlb. s., format B5, 71,40 zł, Historia Literatury Polskiej, praca zbiorowa

NIESPOREK Katarzyna: „Ja” Świetlickiego , 2014, 160 + 4 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Historia Literatury Polskiej, monografia

OCHWAT Magdalena: Poezja paradoksów – paradoksy w poezji . Poetycka teologia Jana Twardowskiego, Janusza Stanisława Pasierba, Wacława Oszajcy , 2014, 204 s., format B5, 29,40 zł, Dydaktyka Literatury i Języka Polskiego, monografia

OLBRYCHT Katarzyna (red.), MATUSIAK Agnieszka (red.), GŁYDA Barbara (red.): Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej , 2014, 494 + 2 nlb. s., format B5, 52,50 zł, Pedagogika, praca zbiorowa

PIECHOTA Marek (red.), KALARUS Marta (red.), KALARUS Oskar (red.): Granice romantyzmu. Romantyzm bez granic? , 2014, 156 + 2 nlb. s., format B5, 23,10 zł, Historia Literatury Polskiej, praca zbiorowa

PIECHOTA Marek (red.), RYBA Janusz (red.), JANOSZKA Maria (współudz.): Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Autorzy – dzieła – czytelnicy . Cz. 5, 2014, 329 + 3 nlb. s., format B5, 29,40 zł, Historia Literatury Polskiej, praca zbiorowa

PYKA Robert: Metropolizacja a lokalne „governance” (Globalne wyzwania państwa narodowego na przykładzie V Republiki Francuskiej) , 2014, 360 + 8 nlb. s. + 10 wkładek, format B5, 77,70 zł, Socjologia, monografia

REJTER Artur (red.): „Język Artystyczny” . T. 15: Język(i) kultury popularnej , 2014, 169 + 1 nlb. s., format B5, 23,10 zł, Językoznawstwo Polonistyczne, wyd. ciągłe

RODEK Violetta: Stan i uwarunkowania autoedukacji studentów , 2014, 376 s., format B5, 84,00 zł, Pedagogika, monografia

ROLKA Malwina: Hermeneutyka mitu dionizyjskiego w filozofii Fryderyka Nietzschego , 2014, 254 + 2 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Filozofia, monografia

ROPELEWSKI Stanisław, LYSZCZYNA Jacek (wstęp i oprac.): Pisma krytyczne , 2014, 123 + 1 nlb. s., format 168 x 200 mm, 21,00 zł, Edytorstwo, monografia

RUSEK Halina (red.), SZCZYRBOWSKI Jacek (red.): „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2014. T. 14: Globalizacja jako wyzwanie dla zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej , 2014, 271 + 5 nlb. s., format B5, 44,10 zł, Etnologia, czasopismo

SABLIK Maciej (red. naczelny): „Annales Mathematicae Silesianae” . T. 28 (2014), 2014, 118 + 2 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Matematyka, wyd. ciągłe

SAPOTA Tomasz (ed.), SZCZEPANIAK Anna (ed.): „Scripta Classica” . Vol. 11, 2014, 127 + 1 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Filologia Klasyczna, wyd. ciągłe

ŚLAWSKA Magdalena: Formy dialogu w gatunkach prasowych , 2014, 300 + 4 nlb. s., format B5, 48,30 zł, Językoznawstwo Polonistyczne, monografia

ŚLĘZAK Piotr: Prawo autorskie . Podręcznik dla studentów szkół filmowych . Wyd. 2. popr. i uzup. (Stan prawny na dzień 1 października 2014 r.), 2015, 391 + 1 nlb. s., format B5, 33,60 zł, Radio, Telewizja, Film, skrypt

ŚMIŁEK Ewa: Espacio de transformación . (Meta)poesía de Jenaro Talens: entre teoría y práctica . En torno a „El vuelo excede el ala” , 2014, 186 + 2 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Historia Literatur Obcych, monografia

SORKOWICZ Anastazja: Polska rodzina i wychowanie w świetle nauczania Jana Pawła II , 2014, 218 s., format B5, 25,20 zł, Pedagogika, monografia

SPERKA Jerzy (red.), CZWOJDRAK Bożena (red.): „Średniowiecze Polskie i Powszechne” . T. 6 (10), 2014, 359 + 1 nlb. s. + 3 wklejki, format B5, 44,10 zł, Historia, wyd. ciągłe

SUŁKOWSKA Monika: Czasy i tryby we francuskich zdaniach podrzędnych . Podręcznik dla studentów języka francuskiego . Wyd. 2., 2014, 156 + 4 nlb. s., format B5, 25,20 zł, Językoznawstwo Neofilologiczne, skrypt

SUSZEK Ewelina: Szybkość, pośpiech, kompresja . „Poetyka przyśpieszenia” w poezji Krystyny Miłobędzkiej , 2014, 195 + 5 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Historia Literatury Polskiej, monografia

SYNOWIEC Helena (red.): „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” . T. 23, 2014, 222 + 2 nlb. s., format B5, 25,20 zł, Dydaktyka Języka i Literatury Polskiej, wyd. ciągłe

SYREK Ewa (red. naczelny), WYSOCKA Ewa (red. części monograficznej): „Chowanna” 2014. T. 1 (42): Jakość życia młodego pokolenia w perspektywie psychopedagogicznej i społecznej , 2014, 372 + 4 nlb. s., format B5, 39,90 zł, Pedagogika, czasopismo

SZCZEŚNIAK Konrad: The Meaning of Constructions . The Cognitive Denial of the Lexicon-Syntax Division , 2014, 242 + 2 nlb. s. , format B5, 21,00 zł, Językoznawstwo Neofilologiczne, monografia

SZUŚCIK Urszula (red.), LINKIEWICZ Ewa (red.): Sztuka – edukacja – kultura . Z teorii i praktyki edukacji artystycznej , 2014, 328 s., format B5, 56,70 zł, Sztuka i Dydaktyka, praca zbiorowa

SZUŚCIK Urszula (red.), OELSZLAEGER-KOSTUREK Beata (red.), WOLLMAN Lidia (red.): Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości . T. 2, 2014, 218 s., format B5, 27,30 zł, Pedagogika, praca zbiorowa

SZUŚCIK Urszula (red.), OELSZLAEGER-KOSTUREK Beata (red.): Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości . T. 1, 2014, 280 s., format B5, 33,60 zł, Pedagogika, praca zbiorowa

SZYMCZAK-ROZLACH Mariola: Eufemizmy we współczesnym języku słowackim , 2014, 223 + 5 nlb. s., format B5, 23,10 zł, Językoznawstwo Słowiańskie, monografia

SZYNDLER Agnieszka: Zoomorfismos fraseológicos del español y del polaco: un estudio contrastivo desde el punto de vista de la lingüística cultural , 2014, 316 + 4 nlb. s., format B5, 39,90 zł, Językoznawstwo Neofilologiczne, monografia

TAMBOR Jolanta (oprac.): Czytaj po polsku . T. 7: Stanisław Lem: „Jak ocalał świat” (B1–B2), „Maszyna Trurla” (B2 –C1), „Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla” (C1–C2) . Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego . Edycja dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych . Wyd. 3., 2015, 128 + 8 nlb. s., format B6, 10,50 zł, Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców, skrypt

TARASZKA-DROŻDŻ Barbara: Schémas d’extension métaphorique . À partir de l’analyse des contenus et des organisations conceptuels de certaines unités lexicales se référant à la lumière , 2014, 256 s., format B5, 35,70 zł, Językoznawstwo Neofilologiczne, monografia

TOKARZ Bożena (red.): „Przekłady Literatur Słowiańskich” . T. 4. Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007–2012) , 2014, 541 + 3 nlb. s. + płyta CD, format B5, 44,10 zł, Historia Literatur Słowiańskich, wyd. ciągłe

TOKARZ Bożena (red.): „Przekłady Literatur Słowiańskich” . T. 5. Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013) , 2014, 240 + 2 nlb. s. + płyta CD, format B5, 23,10 zł, Historia Literatur Słowiańskich, wyd. ciągłe

TOMASZCZYK Jacek: Model systemu informacji terminologicznej , 2014, 218 + 2 nlb. s., format B5, 25,20 zł, Nauka o Książce i Bibliotece, monografia

TOMASZEWSKA Ewa: Tam i z powrotem . Rzecz o lalkarskich kontaktach polsko-czechosłowackich i polsko-czesko-słowackich na Śląsku , 2014, 372 + 4 nlb. s. + wklejka, format A5, 33,60 zł, Etnologia, monografia

TOPA-BRYNIARSKA Dominika: L’Univers discursif dans l’éditorial . L’étude des structures ontologiques et axiologiques , 2014, 208 + 4 nlb. s. + płyta CD, format B5, 29,40 zł, Językoznawstwo Neofilologiczne, monografia

TYMIENIECKA-SUCHANEK Justyna (red.): Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze . T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny , 2014, 407 + 1 nlb. s., format B5, 50,40 zł, Historia Literatur Słowiańskich, praca zbiorowa

TYMIENIECKA-SUCHANEK Justyna (red.): Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze . T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu , 2014, 438 + 2 nlb. s., format B5, 54,60 zł, Historia Literatur Słowiańskich, praca zbiorowa

UCHYŁA-ZROSKI Jadwiga (red.), GIEŁDOŃ-PASZEK Aleksandra (red.), KOPOCZEK Remigiusz SOLIK Ryszard (red.): „Studia Artystyczne” Nr 1: Sztuka w przestrzeniach współczesności , 2014, 147 + 1 nlb. s., format A4, 48,30 zł, Sztuka i Dydaktyka/Muzyka, wyd. ciągłe

UCHYŁA-ZROSKI Jadwiga (red.), GIEŁDOŃ-PASZEK Aleksandra (red.), KOPOCZEK Remigiusz SOLIK Ryszard (red.): „Studia Artystyczne” Nr 2: Sztuka w przestrzeniach współczesności , 2014, 115 + 1 nlb. s., format A4, 42,00 zł, Sztuka i Dydaktyka/Muzyka, wyd. ciągłe

UCHYŁA-ZROSKI Jadwiga (red.): Wartości w muzyce . T. 6: Muzyka współczesna – teatr – media , 2014, 345 + 3 nlb. s. + 2 wklejki, format B5, 50,40 zł, Muzyka, praca zbiorowa

WĄCHOCKA Ewa (red.): Widowisko – teatr – dramat . Podręcznik dla studentów kulturoznawstwa . Wyd. 2. popr. i uzup., 2014, 195 + 1 nlb. s., format B5, 25,20 zł, Studia o Kulturze, skrypt

WILK-RACIĘSKA Joanna (ed.), NOWAKOWSKA-GŁUSZAK Anna (ed.), TATOJ Cecylia (ed.): Encuentros entre lenguas, literaturas y culturas de los territorios luso-hispanos . Perspectivas diferentes , 2014, 271 + 1 nlb. s., format A5, 23,10 zł, Językoznawstwo Neofilologiczne, praca zbiorowa

WÓDZ Kazimiera (red.), KLIMCZAK Jolanta (red.): O współczesnych praktykach genderyzacji ciała , 2014, 340 + 4 nlb. s., format B5, 86,10 zł, Socjologia, praca zbiorowa

WRONA Sylwia (red.), WALKOWSKA Wiesława (red.): „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” . T. 18, nr 1/2014: Niepełnosprawność w rodzinie jako wyzwanie edukacyjne , 2014, 172 + 2 nlb. s., format B5, 23,10 zł, Pedagogika, czasopismo

ŻAK Monika: Życie rodzinne w sferze zawodów wysokiego ryzyka (na przykładzie zawodu policjanta) , 2015, 180 + 4 nlb. s., format B5, 23,10 zł, Socjologia, monografia

ZIELIŃSKA Ewa (red.), PINIOR Piotr (red.): Ewolucja prawa prywatnego . Evolution of Private Law , 2014, 131 + 1 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Prawo, praca zbiorowa

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
Sekretariat: tel. 61 829 46 46,
faks 61 829 46 47
e-mail: wydnauk@amu.edu.pl
Dział Handlowy: tel. 61 829 46 40
e-mail: press@amu.edu.pl
www.press.amu.edu.pl

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

A. SZWED, From menarche to menopause – family conditioning of the determinants of a women’s reproductive period . Seria Antropologia nr 28, s. 152, 18 zł

D. MINTA-TWORZOWSKA, H. MAMZER, Dziedzictwo odzyskane. Archeologia ratownicza na ziemi gnieźnieńskiej , s. 496, 80 zł

K. ILSKI, M. CHMIELARZ, Z. KOPEĆ, E. KRASKOWSKA (red.), Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej . Seria Interdyscyplinarne nr 36, s. 330, 36 zł

A. JELEWSKA, Art and Technology in Poland . Seria Badania Interdyscyplinarne nr 35, s. 256, 38 zł

A. JELEWSKA, Sztuka i technologia w Polsce. Od cyberkomunizmu do kultury makerów . Seria Badania Interdyscyplinarne nr 34, s. 278, 38 zł

K. ĆWIKLAK (red.), Baśń we współczesnej kulturze. T. 1: Niewyczerpana moc baśni: literatura – sztuka – kultura masowa , s. 410, 38 zł

M. ADAMCZAK, Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu . Seria Filmoznawcza nr 12, s. 288, 38 zł

M. HENDRYKOWSKI, Semiotyka ruchomych obrazów . Seria Filmoznawcza nr 11, s. 290, 38 zł

M. HENDRYKOWSKI, Najlepsze kasztany. Księga cytatów polskiego filmu , dodruk III, s. 384, 40 zł

K. BROMBEREK-DYZMAN, Attitude and Language. On explicite and implicite attitudinal meaning processing . Seria Filologia Angielska nr 42, s. 394, 36 zł

W. SOBKOWIAK, , L. PIASECKA, Phonolapsology of graded readers in EFL: theory, analysis, application. Seria Filologia Polska nr 45, s. 366, 28 zł

J. BOROWCZYK, Zesłane pokolenia. Filomaci w Rosji (1824-1870) . Seria Filologia Polska nr 160, s. 512, 48 zł

D. DABERT-BAKUŁA, Między wizją a spełnieniem. Profile ideowe i artystyczne czasopism literackich w drugim obiegu wydawniczym 1982-1989 . Seria Filologia Polska nr 159, s. 354, 38 zł

K. KRZAK-WEISS, W ogrodzie duszy. Studia nad wyposażeniem graficznym polskich edycji modlitewnika Hortulus Animae . Seria Filologia Polska nr 158, s. 340, 40 zł

K. KRZAK-WEISS, W. WYDRA, R. WÓJCIK (red.), Modlitewnik Olbrachta Gasztołda , s. 560, w druku

S. MIKOŁAJCZAK, M. RYBKA (red.), The Language of Religion, Past and Present , s. 624, 60 zł

A. PIOTROWICZ, Życie towarzyskie. Cykl: Słownictwo pism Stefana Żeromskiego , t. 16, s. 240, 28 zł

J. SŁOWACKI, Beniowski. Nowe wydanie krytyczne , oprac. Z. Przychodniak, J. Brzozowski, s. 688, 80 zł

W. WYDRA, K. KRZAK-WEISS, R. WÓJCIK (red.), Żywot Pana Jezu Krysta , s. 772, 78 zł

Podręczniki i skrypty

L. MADELSKA, M. WITASZEK-SAMBORSKA, Zapis fonetyczny. Zbiór ćwiczeń , wyd. VII, s. 176, 15 zł

J. H. MILLER, O literaturze , tłum. K. Hoffmann, dodruk. Seria Biblioteka „Przestrzeni Teorii”, s. 152, 18 zł

W. CHARCHALIS, A. ŻYCHLIŃSKI (red.), Katedra Bolaño. Szkice krytyczne . Seria Filologia Romańska nr 52, s. 192, 15 zł

K. KARPIŃSKA-SZAJ, Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych , dodruk II. Seria Filologia Romańska nr 45, s. 240, 24 zł

S. BARTOSZEK, Mały słownik islandzko-polski, polsko-islandzki , wyd. V, s. 412, 62 zł

B. PIOTROWSKI, Skandynawia powojenna w cieniu państwa opiekuńczego 1944-1975 , s. 394, w druku

E. RAJNIK, Podstawy gramatyki języka duńskiego z ćwiczeniami , s. 306, 25 zł

A. GRZEGORCZYK (red.), Fenomen Edyty Stein . Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, z. 11, s. 360, 38 zł

A. KULIG (red.), Wobec samotności . Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, z. 12, s. 312, 38 zł

R. MURAWSKI, Filozofia informatyki , s. 200, 24 zł

P. OKULEWICZ, Obóz sanacyjny w województwie poznańskim 1926-1935 . Seria Historia nr 225, s. 512, 48 zł

H. SAMSONOWICZ, Studia z dziejów miast w średniowieczu , s. 358, 45 zł

J. BUDZIŃSKA, Źródło ikonograficzne w szkolnej edukacji historycznej na przykładzie zbiorów muzeów wielkopolskich , s. 164, 17 zł

T. FALKOWSKI, Foucault. Historiozofia zdarzenia , s. 178, 19 zł

Fontes Historiae Antiquae XXIX: Filon z Aleksandrii, Hipotezy (Założenia) , B. Kubicka (red.), s. 38, 8 zł

Fontes Historiae Antiquae XXX: Censorynus, Księga o dniu urodzin , przekł. B. Kołoczek, s. 250, 15 zł

Fontes Historiae Antiquae XXXI: Hipokrates, O powietrzu, wodach i miejscach , s. 72, 13 zł

M. REJEWSKI, Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930-1945 , oprac. M. Jaroszewska z zespołem (wersja polsko-angielska), dodruk wydania II, s. 336, 58 zł (II dodruk II wydania – wydanie specjalne 2015)

S. SIERPOWSKI, J. MALINOWSKI (oprac.), Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, t. I: Okres międzywojenny , s. 176, 36 zł, dodruk

L. CIEPIELEWSKA-KACZMAREK, G. GORĄCA-SAWCZYK (red.), Glottodidaktik fruher, heute und morgen . Seria Językoznawstwo Stosowane nr 26, s. 168, 15 zł

A. ŻYCHLIŃSKI, Laboratorium antropofikcji. Dociekania filologiczne . Seria IBL (Nowa Humanistyka, t. XVI), s. 392, 32 zł

K. BŁAŻEJEWSKA, Prawne aspekty produkcji i wykorzystania biomasy rolniczej na cele energetyczne . Seria Prawo nr 183, s. 300, 32 zł

K. KOKOCIŃSKA, Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej . Seria Prawo nr 184, s. 312, 38 zł

B. POPOWSKA, Swoistość procedur publicznego prawa gospodarczego . Seria Prawo nr 185, s. 240, 38 zł

K. ZIEMSKI, P. LISSOŃ (red.) Inwestycje infrastrukturalne i ochrona środowiska w prawie energetycznym . Seria Prawo nr 187, s. 210, 28 zł

A. ROST, Instytucje polskiego prawa konstytucyjnego , dodruk II, s. 200, 28 zł

M. A. MICHALSKI, Znaczenie rodziny dla międzypokoleniowej transmisji kultury gospodarczej . Seria Kulturoznawstwo nr 23, s. 226, 28 zł

I. CHRZANOWSKA, B. JACHIMCZAK, K. PAWELCZAK, Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W poszukiwaniu pozytywów , dodruk. Seria Psychologia i Pedagogika nr 187, s. 528, 60 zł

M. CYWIŃSKA (red.), Oblicza trudnego dzieciństwa. Konteksty rodzinno-edukacyjne , t. I. Seria Psychologia i Pedagogika nr 215, s. 422, 45 zł

M. CYWIŃSKA (red.), Problemy współczesnego dziecka. Wybrane aspekty , t. II. Seria Psychologia i Pedagogika nr 216, s. 406, 45 zł

J. GULCZYŃSKA, Przemiany w szkolnictwie średnim ogólnokształcącym w Polsce w latach 1944-1989 , wyd. II. Seria Psychologia i Pedagogika nr 194, s. 488, 50 zł

D. HEJWOSZ-GROMKOWSKA (red.), Rekonstrukcja tożsamości w kulturze natychmiastowości . Seria Psychologia i Pedagogika nr 211, s. 342, 36 zł

B. JACHIMCZAK, K. PAWELCZAK, A. WOJCIECHOWSKA (red.), Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny w przestrzeni społecznej . Seria Psychologia i Pedagogika nr 217, s. 508, 46 zł

M. KLICHOWSKI, Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhhumanizm i zmierzch edukacji , s. 188, 25 zł

J. KOZIELSKA, Poakcesyjne migracje zarobkowe, konteksty teoretyczno-empiryczny, wsparcie społeczne . Seria Psychologia i Pedagogika nr 204, s. 276, 27 zł

H. KRAUZE-SIKORSKA, M. KLICHOWSKA, K. KUSZAK, Świat małego dziecka , t. I, wyd. II. Seria Psychologia i Pedagogika nr 200, s. 240, 28 zł

H. KRAUZE-SIKORSKA, M. KLICHOWSKI, K. KUSZAK, Świat małego dziecka , t. II, wyd. II. Seria Psychologia i Pedagogika nr 201, s. 326, 32 zł

A. MAŃKOWSKA, Przemiany wartości społeczno-kulturowych w norweskim szkolnictwie obowiązkowym . Seria Psychologia i Pedagogika nr 214, s. 186, 18 zł

P. PERET-DRĄŻEWSKA, Współczesna młodzież postrzegana z perspektywy rówieśników. Studium teoretyczno-empiryczne . Seria Psychologia i Pedagogika nr 212, s. 232, 25 zł

K. PRZYSZCZYPKOWSKI, T. POLAK, I. CYTLAK (red.), Polityczne uwikłania systemów edukacyjnych. Badawczy problem społeczny . Seria Psychologia i Pedagogika nr 210, s. 302, 36 zł

E. SOLARCZYK-AMBROZIK, Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej . Seria Psychologia i Pedagogika nr 209, s. 480, 45 zł

E. SOROKO, Aktywność autonarracyjna osób z różnym poziomem organizacji osobowości. Opowieści o bliskich związkach . Seria Psychologia nr 14, s. 280, 32 zł

H. TOMKOWIAK, Telewizja w życiu nieletnich przestępców . Seria Psychologia i Pedagogika nr 213, s. 180, 15 zł

B. ZIÓŁKOWSKA, Psychospołeczne aspekty nienormatywnej masy ciała . Seria Psychologia nr 13, s. 252, 30 zł

K. BŁACHNIO, Vademecum logopedyczne , wyd. V, s. 546, 68 zł

L. CIERPIAŁKOWSKA, E. SOROKO (red.), Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej , dodruk II, s. 364, 38 zł

B. JANKOWIAK (red.), Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej , dodruk II. Seria Psychologia i Pedagogika nr 195, s. 364, 34 zł

J. KACZMAREK, Zobaczyć społeczeństwo. Film i wideo w badaniach socjologicznych . Seria Socjologia nr 73, s. 284, 36 zł

A. KOTLARSKA-MICHALSKA (red.), Kobiety w pracy socjalnej , wyd. II. Seria Socjologia nr 72, s. 830, 86 zł

D. NAROŻNA, P. LISSEWSKI (pomysł i realizacja), Z akademickiego podwórka. Wykładowcy o studentach , s. 102, 13 zł

J. WITKOŚ (red.), Rozmyślania nad hunmanistyką. Materiały z seminarium Nauki Humanistyczne i Społeczne w Polsce 2014: Analiza – Diagnoza – Prognoza. Warszawa 14 kwietnia 2014 r. , s. 138, 10 zł

NAUKI PRZYRODNICZE I ŚCISŁE

H. KORONIAK, J. BARCISZEWSKI (red.), Na pograniczu chemii i biologii XXXII , s. 434, 36 zł

R. GOŁĘBIEWSKI, Prognozowanie hałasu samochodowego . Seria Akustyka nr 18, s. 192, 22 zł

E. HOJAN (red. nauk.), Protetyka słuchu , dodruk. Seria Akustyka nr 19, s. 856, 85 zł

T. JOPEK (red.), Meteoroids 2013 . Seria Physics 86, s. 384, 48 zł

A. WICHER, Ocena wpływu stymulacji kontralateralnej na otoemisje akustyczne produktów zniekształceń nieliniowych (DPOAE) i efekt maskowania . Seria Akustyka nr 17, s. 174, 18 zł

P. BILSKI, M. DOBIES, A. KOZAK, M. MOKRYCKA-RYDZIK, Materiały do ćwiczeń ze wstępu do pracowni fizycznej , s. 248, 18 zł

W. DYBA, B. KOŁUST (red.), Czynniki i kierunki rozwoju Gminy Lubniewice . Seria Geografia nr 95, s. 160, 12 zł

T. ZIELIŃSKI, Sedymentologia. Osady rzek i jezior , s. 594, 68 zł

J. GRALA-MICHALAK, Stochastyczne metody matematyki finansowej w zadaniach , s. 146, 16 zł

CZASOPISMA NAUKOWE

Artium Quaestiones nr 25, s. 266, 36 zł

Człowiek i Społeczeństwo XXXVI/2 (Wizualne bazy danych), s. 208, 23 zł

Człowiek i Społeczeństwo XXXVIII (Wzory kultury gospodarczej), s. 252, 25 zł

Folia Praehistorica Posnaniensia nr 19, s. 320, 35 zł

Functiones et Aproximatio. Commentarii Mathematici 50.2, s. 224, 30 zł

Functiones et Aproximatio. Commentarii Mathematici 51.1, s. 222, 28 zł

Functiones et Aproximatio. Commentarii Mathematici 51.2, s. 224, 28 zł

Functiones et Aproximatio. Commentarii Mathematoci 52.1, s. 178, 25 zł

Glottodidactica XL/2, s. 130, 13 zł

Glottodidactica XLI/1, s. 166, 15 zł

Glottodidactica XLI/2, s. 136, 14 zł

Images , vol. XIV, nr 23, s. 268, 36 zł

Images , vol. XV, nr 24, s. 324, 36 zł

Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej nr 3, s. 164, 13 zł

Journal of Gender and Power nr 1/s. 194, 21 zł

Journal of Gender and Power nr 2/s. 170, 21 zł

Kultura – Społeczeństwo – Edukacja nr 1(5)/s. 242, 24 zł

Neodidagmata 35, s. 162, 18 zł

Polish-AngloSaxon Studies vol. 16, s. 114, 16 zł

Przegląd Prawa Rolnego 1(14)/s. 332, 26 zł

Przestrzenie Teorii t. 21, s. 312, 36 zł

Przestrzenie Teorii t. 22, s. 324, 36 zł

Roczniki Socjologii Rodziny t. XXIII: Człowiek stary w rodzinie i społeczeństwie), s. 232, 30 zł

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/s. 344, 45 zł

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/s. 398, 45 zł

Studia Edukacyjne 30/s. 354, 36 zł

Studia Edukacyjne 31/s. 354, 36 zł

Studia Germanica Posnaniensia XXXIV, s. 204, 25 zł

Studia Metodologiczne nr 31, s. 298, 29 zł

Studia Metodologiczne nr 32, s. 204, 20 zł

Studia Prawa Publicznego nr 4, s. 250, 18 zł

Studia Prawa Publicznego nr 1(5), s. 242, 20 zł

Studia Prawa Publicznego nr 2(6), s. 278, 20 zł

Studia Prawa Publicznego nr 3(7), s. 224, 20 zł

Studia Romanica Posnaniensia XLI/1, s. 176, 24 zł

Studia Romanica Posnaniensia XLI/2, s. 148, 20 zł

Studia Romanica Posnaniensia XLI/3, s. 156, 20 zł

Studia Romanica Posnaniensia XLI/4, s. 146, 20 zł

Studia Rossica Posnaniensia XXXIX, s. 408, 42 zł

Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein z. 11, s. 360, 38 zł

Zeszyty Naukowe Centrum Badań im, Edyty Stein z. 12, s. 312, 38 zł

WYDAWNICTWO NAUKOWE
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin
Tel. (91)-444-20-06, 444-20-09
Faks (91)-444-21-52
e-mail:
wydawnictwo@univ.szczecin.pl
http://www.wn.usz.edu.pl
Facebook: www.facebook.com
/wydawnictwonaukowe.
uniwersytetuszczecinskiego

Książki Wydawnictwa Naukowego
Uniwersytetu Szczecińskiego

można nabywać za pośrednictwem
Księgarni Internetowej

http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl

NAUKI HUMANISTYCZNE

Filozofia

KOCHAN J. (red.), Nowa Krytyka nr 32, s. 216, cena 35,00 zł

ZIEMIŃSKA R. (red.), Analiza i Egzystencja nr 25, s. 228, cena 22,00 zł

ZIEMIŃSKA R. (red.), Analiza i Egzystencja nr 26, s. 156, cena 22,00 zł

ZIEMIŃSKA R. (red.), Analiza i Egzystencja nr 27, s. 174, cena 22,00 zł

ZIEMIŃSKA R. (red.), Analiza i Egzystencja nr 28, s. 136, cena 22,00 zł

Historia

GAZIŃSKI R. (red.), Przegląd Zachodniopomorski nr 2/2014, s. 160, cena 22,00 zł

MIŁASZEWICZ D., SZKUDLAREK P. (red.), Przegląd Zachodniopomorski nr 3/2014, tom 1, s. 356, cena 22,00 zł

MIŁASZEWICZ D., NAGAJ R. (red.), Przegląd Zachodniopomorski nr 3/2014, tom 2, s. 358, cena 22,00 zł

GUT A., Średniowieczna dyplomatyka wschodniopomorska. Dokumenty i kancelarie Pomorza Wschodniego do 1309 roku , wydanie I (dodruk), s. 343, cena 36,00 zł

Językoznawstwo

BIAŁOSKÓRSKA M. (red.), Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny , Tom XIII, s. 296, cena 35,00 zł

Literaturoznawstwo/Kulturoznawstwo

KOCZUR-LEJK K., Bartłomiej Paprocki – piśmiennictwo i przekład. W stronę kontrreformacji , wydanie I (dodruk), s. 274, cena 38,00 zł

ŁAKOWICZ-DOPIERA A., Recepcja kultury amerykańskiej w polskiej prozie niefikcjonalnej lat 1945–1989 , wydanie I (dodruk), s. 332, cena 29,00 zł

MICHAŁOWSKI P. (red.), Od pióra do sieci. Zmienne media literatury , s. 298, cena 28,00 zł

ZAWISZEWSKA A., Między Młodą Polską, Skamandrem i Awangardą. Kobiety piszące wiersze w dwudziestoleciu międzywojennym , wydanie I, oprawa twarda, s. 502, cena 41,00 zł

Teologia

SIENKIEWICZ E., Studia i Rozprawy nr 36, Od wspólnoty do wspólnoty i od Paschy do Paschy , s. 276, cena 25,00 zł

BUJAK J., Studia i Rozprawy nr 37, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich? Współczesny feminizm w poszukiwaniu tożsamości kobiety , s. 281, cena 25,00 zł

Nauki o polityce

MIECZKOWSKI J., DRZONEK M. (red.), Acta Politica nr 28, ZN 837, s. 106, cena 12,00 zł

MIECZKOWSKI J., DRZONEK M. (red.), Acta Politica nr 30, ZN 839, s. 94, cena 12,00 zł

NAUKI SPOŁECZNE

Nauki o mediach

OLECHOWSKA P., Prasa szkolna – teoria, funkcje, tematyka. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego , s. 294, cena 29,00 zł

SALSKI M., Dziennikarz na wizji , s. 244, cena 27,00 zł

Pedagogika

JAZUKIEWICZ I., ROJEWSKA E. (red.), Nadzieja i sprawiedliwość jako sprawności moralne w wychowaniu , s. 266, cena 32,00 zł

JAZUKIEWICZ I., ROJEWSKA E. (red.), Sprawności moralne w perspektywie duchowości i wychowania , s. 262, cena 22,00 zł

BUGAJSKA B., TIMOSZYK-TOMCZAK C., Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych , wydanie I, s. 246, cena 36,00 zł

MURAWSKA A. (red.), Pedagogika Szkoły Wyższej 1/2013, s. 154, cena 20,00 zł

NAUKI EKONOMICZNE

BRZOZOWSKA K., GORZAŁCZYŃSKA-KOCZKODAJ M. (red.), Ekonomiczne Problemy Usług nr 115. 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej , 10. Forum Samorządowe, ZN nr 741, s. 364, cena 30,00 zł

KRYK B., NAKONIECZNA-KISIEL H. (red.), Studia i Prace WNEiZ nr 37. Gospodarka regionalna i międzynarodowa , t. 1, ZN nr 826, s. 230, cena 29,00 zł

WIŚNIEWSKI T. (red.), Studia i Prace WNEiZ nr 38. Zarządzanie , t. 1, ZN nr 828, s. 262, cena 29,00 zł

LOZANO PLATONOFF A. (red.), Studia i Prace WNEiZ nr 39. Zarządzanie , t. 4, ZN nr 849, s. 486, cena 38,00 zł

ROSA G. (red.), Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 33. Kierunki zmian w zarządzaniu, finansach i marketingu w podmiotach rynkowych , ZN 822, s. 224, cena 28,00 zł

MUĆKO P. (red.), Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 71. Współczesne wyzwania w obszarze sprawozdawczości finansowej , ZN 832, s. 182, cena 24,00 zł

WINIARSKA K. (red.), Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 72. Kontrola zarządcza w praktyce , ZN 833, s. 278, cena 36,00 zł

WOLSKA G. (red.), Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 9. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, ZN nr 819, s. 288, cena 26,00 zł

WOLSKA G. (red.), Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 10. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, ZN nr 851, s. 166, cena 22,00 zł

ZAŁOGA E. (red.), Problemy Transportu i Logistyki nr 27. Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów. Zagadnienia teoretyczne i pragmatyczne , ZN nr 842, s. 268, cena 27,00 zł

ZAŁOGA E. (red.), Problemy Transportu i Logistyki nr 28. Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów z perspektywy dziesięciolecia członkostwa w Unii Europejskiej , ZN nr 843, s. 296, cena 27,00 zł

NAUKI MATEMATYCZNE

Informatyka

SZEWCZYK A., WOJARNIK G. (red.), Studia Informatica nr 34. Chmury nad e-biznesem ,

ZN nr 798, s. 192, cena 27,00 zł

NAUKI PRAWNE

ANDRZEJEWSKI M. (red.), Acta Iuris Stetinensis 7, ZN 834, s. 210, cena 27,00 zł

ANDRZEJEWSKI M. (red.), Acta Iuris Stetinensis 8, ZN 835, s. 212, cena 27,00 zł

NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ

EIDER J. (red.), Central European Journal of Sport Science and Medicine vol. 8, 4/2014, s. 128, cena 16,00 zł

NAUKI O ZIEMI

TEREFENKO P., Czynniki kształtujące morfologię wybrzeża Algarve w ujęciu GIS , wydanie I, s. 168, cena 35,00 zł

WYDAWNICTWO NAUKOWE
UNIWERSYTETU
MIKOŁAJA KOPERNIKA
Redakcja
ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń
tel. (056) 611-42-95, fax (056) 611-47-05
e-mail: wydawnictwo@umk.pl
Sprzedaż
ul. Reja 25, 87-100 Toruń
tel./fax (056) 611-42-38
e-mail: books@umk.pl
www.wydawnictwoumk.pl

NAUKI HUMANISTYCZNE

Bednarczyk Adam, Kołos Sylwia, Ratuszna Hanna (red.), Litteraria Copernicana 2(14)/2014: Japonia, 30 zł

Bednarczyk Adam, Kubarek Magdalena, Szatkowski Maciej (red.), Orient w literaturze. Literatura w Oriencie. Spotkania , s. 322, 36 zł

Birecki Piotr, Ewangelickie budownictwo kościelne w Prusach Zachodnich , s. 478, 78 zł

Branach-Kallas Anna, Uraz przetrwania. Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej , s. 268, 38 zł

Braniewicz Oktawia Ewa, Kowalczyk Patryk (red.), Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu , s. 188, 20 zł

Bronowski Cezary, Karp Karol (red.), La visione poliprospettica del viaggio in cerca delle identita perdute , s. 162, 30 zł

Brzostek Dariusz, Nasłuchiwanie hałasu. Audioantropologia między ekspresją a doświadczeniem , s. 284, 36 zł

Brzykcy Jolanta, Ekstaza w świecie umiaru. O systemie estetycznym Władysława Chodasiewicza , s. 290, 48 zł

Bunkowska Paulina, Jabłońska Marlena, Robótka Halina, Współczesna dokumentacja typowa , s. 142, 24 zł

Burdziej Bogdan, Izrael i krzyż. Tematy żydowskie w literaturze polskiej XIX wieku (oprawa miękka) , s. 508, 54 zł

Burdziej Bogdan, Izrael i krzyż. Tematy żydowskie w literaturze polskiej XIX wieku (oprawa twarda) , s. 508, 64 zł

Buryła Sławomir, Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości Henryka Grynberga , s. 500, 64 zł

Chomczyńska-Rubacha Mariola (red.), Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 19(2/2014) , 30 zł

Chorążyczewski Waldemar, Piasek Wojciech, Rosa Agnieszka (red.), Toruńskie konfrontacje archiwalne , t. 4: Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym , s. 276, 48 zł

Cyrklaff Magdalena J., Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia , s. 266, 30 zł

Czaja Roman, Ziębice. Atlas historyczny miast polskich, t. IV: Śląsk, z. 16 , 40 zł

Degen Dorota, Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944–1959 , s. 262, 38 zł

Drążkowska Anna, Odzież i insygnia grobowe biskupów przemyskich obrządku łacińskiego , s. 448, 176 zł

Dziekan Marek M., Lewicka Magdalena (red.), Litteraria Copernicana 1(13)/2014: Arabia. Stałe i zmienne w literaturze arabskiej , s. 250, 30 zł

Furmańska-Maruszak Agnieszka, Wójtewicz Anna, Zamojska Małgorzata, Dobra i usługi społeczne dla najstarszego pokolenia. Szanse rozwoju w kontekście realiów społeczeństwa masowej konsumpcji , s. 150, 29 zł

Gawinecka-Woźniak Magda, Polska-Dania. Stosunki dwustronne w latach 1945-1968 , s. 372, 48zł

Gębka-Wolak Małgorzata, Kamper-Warejko Joanna, Moroz Andrzej (red.), Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych , s. 332, 38 zł

Głuchowski Jan, Moja Alma Mater UMK 1962-2012 , s. 366, 43,2 zł

Głuszek Inga, Pontus Euxinus i Ateny. Związki społeczno-gospodarcze miast greckich północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego i ich kontakty z Atenami w okresie klasycznym , s. 214, 40 zł

Goetel Ferdynand, Listy do redaktorów „Wiadomości” , t. 4, oprac. M. Lutomierski, s. 66, 30 zł

GROCHOWSKI GRZEGORZ, Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza , s. 306, 48 zł

Grzegorczyk Bożena, Pałace-instytucje dziewiętnastowiecznego Wrocławia. Znak patronatu obywatelskiego , s. 362, 50 zł

Grzeliński Adam, Żelazna Jolanta (red.), Empiryczne podstawy i obrzeża filozofii siedemnastego wieku , s. 340, 38 zł

Guttfeld Dorota, Sowińska Agnieszka, Linke-Ratuszny Monika (red.), (Re)wizje historii w dyskursie i literaturze , s. 168, 24 zł

Gzella Grażyna (red.), Toruńskie Studia Bibliologiczne 1(12)/2014 , 30 zł

HAUPT ZYGMUNT, Listy do redaktorów „Wiadomości” , t. 1 , oprac. A. Madyda, s. 108, 28 zł

HUZAREK TOMASZ, Percepcja rzeczywistości a sakrament pokuty , s. 224, 40 zł

Jeziński Marek, Mateja Magdalena, Wojtkowski Łukasz (red.), W nowomedialnej przestrzeni: dziennikarze, celebryci, politycy , s. 258, 44 zł

Jeziński Marek, Seklecka Aleksandra, Wojtkowski Łukasz (red.), Nowe media. Między dziennikarstwem obywatelskim a polityką , s. 234, 42 zł

Jeziński Marek, Wojtkowski Łukasz (red.), Sztuka i polityka. Sztuki wizualne , s. 206, 44 zł

Juś Marcin, Spór o redukcjonizm w medycynie. Studium filozoficzne i metodologiczne , s. 358, 32 zł

Kaja Damian, Wróblewski Maciej (red.), O kondycji człowieka w polskiej literaturze najnowszej , s. 180, 30 zł

Kalniuk Tomasz, Mityczni obcy. Dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej przełomu XIX i XX wieku , s. 248, 44 zł

Kant Immanuel, Dzieła zebrane, t. IV: Krytyka władzy sądzenia , s. 404, 52 zł

Kaproń-Charzyńska Iwona, Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa. Funkcja ekspresywna i poetycka , s. 230, 36 zł

Karbowska-Berent Joanna, Dezynfekcja chemiczna zabytków na podłożu papierowym – skuteczność i zagrożenia , s. 218, 48 zł

KLUBA AGNIESZKA, Autoteliczność - referencyjność - niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918-1939) , s. 350, 54 zł

Kluba Agnieszka, Poemat prozą w Polsce , s. 578, 38 zł

Konecki Krzysztof (red.), Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, nr 25 (2014) , 35 zł

Konecki Krzysztof (red.), Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, nr 26 (2014) , 35 zł

Kotecki Dariusz (red.), Biblica et Patristica Thoruniensia 7 (1/2014), 36 zł

Kotecki Dariusz (red.), Biblica et Patristica Thoruniensia 7 (2/2014), s. 136, 36 zł

Kotecki Dariusz (red.), Biblica et Patristica Thoruniensia 7 (3/2014), 36 zł

Kotecki Dariusz (red.), Biblica et Patristica Thoruniensia 7 (4/2014), 36 zł

Krajewska Monika, Zieliński Lech (red.), Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 9/2014 , 36 zł

Kowalczyk Małgorzata, Przestępcy seksualni. Zabójcy, gwałciciele, pedofile i ich resocjalizacja , s. 520, 48 zł

Kupś Tomasz (red.), Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 1: Józef Władysław Bychowiec, Anna z Zamoyskich Sapieżyna, Jan Śniadecki, Franciszek Wigura , s. 266, 32 zł

Kupś Tomasz (red.), Studia z Historii Filozofii, nr 1(6)/2015 , 36 zł

Kupś Tomasz (red.), Studia z Historii Filozofii, nr 2(5)/2014 , 38 zł

Kupś Tomasz (red.), Studia z Historii Filozofii, nr 3(5)/2014 , 38 zł

Kupś Tomasz (red.), Studia z Historii Filozofii, nr 4(5)/2014 , 36 zł

Kupś Tomasz  (red.), Studia z Historii Filozofii, nr 1(5)/2014 , 38 zł

Lesiakowski Andrzej Piotr, „Gramatyka języka polskiego większa” Antoniego Małeckiego na tle dziewiętnastowiecznych podręczników gramatycznych i ówczesnej polszczyzny , s. 380, 58 zł

Lorenc Iwona, Estetyczne problemy późnej nowoczesności , s. 124, 24 zł

Małłek Janusz, Dwie części Prus. Studia z dziejów Prus Książęcych i Prus Królewskich w XVI i XVII wieku , s. 288, 46 zł

Małłek Janusz, Mikołaj Kopernik. Szkice do portretu , s. 208, 35,2 zł

Małochleb Paulina, Przepisywanie historii. Powstanie styczniowe w powieści polskiej w perspektywie pamięci kulturowej , s. 496, 36 zł

Markuszewska Agnieszka (red.), Zygmunt Krasiński. Światy poetyckie i artystowskie , s. 308, 39,1 zł

Mączyński Ryszard, Konterfekty zwielokrotnione. Rozważania nad wizerunkami pijara Stanisława Konarskiego , s. 350, 54 zł

Michalak-Pikulska Barbara, Lewicka Magdalena (red.), Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie receptywnych sprawności językowych , s. 212, 32 zł

Mikulski Krzysztof (red.), Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 28(1)/2014, 30 zł

Mikulski Krzysztof (red.), Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 29(2)/2014, 30 zł

Mikulski Krzysztof (red.), Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 30(3)/2014, 30 zł

Mikulski Krzysztof (red.), Toruński Słownik Biograficzny, t. 7 , 49 zł

Mikulski Krzysztof, Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość , s. 450, 46,4 zł

Mitkiewicz Leon, W Wojsku Polskim 1917–1938, t.1: W Wojsku Polskim 1917–1921 , s. 380, 48 zł

Mitkiewicz Leon,  W Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich (1932-1935), s. 298, 40 zł

Nasieniewski Marek, Pietruszczak Andrzej (red.), Logic and Logical Philosophy, Vol. 23, No. 3 (2014) , 20 zł

Nasieniewski Marek, Pietruszczak Andrzej (red.), Logic and Logical Philosophy, Vol. 23, No. 4 (2014) , 20 zł

Nasieniewski Marek, Pietruszczak Andrzej (red.), Logic and Logical Philosophy, Vol. 24, No. 1 (2015) , 20 zł

Nasieniewski Marek, Pietruszczak Andrzej, Logic and Logical Philosophy, Vol. 23, No. 2 (2014) , 20 zł

Olszewski Mikołaj (red.), Studia Antyczne i Mediewistyczne, 12(47)/2014 , 28 zł

Palczewski Rafał, Wiedza w kontekstach. W obronie kontekstualizmu epistemicznego. Tom I: Między pragmatyką a semantyką , s. 502, 36 zł

Palczewski Rafał, Wiedza w kontekstach. W obronie kontekstualizmu epistemicznego. Tom II: Między semantyką a epistemologią , s. 506, 48 zł

Pamuła-Cieślak Natalia, Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej , s. 176, 38 zł

Pniewski Dariusz, Przywłaszczenie i strata. Romantyczne transfiguracje Jezusa, s. 308, 46 zł

Polak Wojciech, Trzy misje. Rokowania dyplomatyczne pomiędzy Rzeczypospolitą a Moskwą w latach 1613–1615, s. 164, 36 zł

Pospieszny Kazimierz, Domus Malbork. Zamek krzyżacki w typie regularnym (oprawa miękka) , s. 350, 96 zł

Pospieszny Kazimierz, Domus Malbork. Zamek krzyżacki w typie regularnym (oprawa twarda) , s. 350, 110 zł

Radzimiński Andrzej, Die Kirche im Deutschordensstaat in Preussen (1243-1525). Organisation – Ausstattung – Rechtsprechung – Geistlichkeit – Gläubige , s. 346, 100 zł

Ratuszna Hanna, „Trwam, jestem, czuję cudnej zgody sprzeczność” – o twórczości Maryli Czerkawskiej , s. 186, 32 zł

Roszak Piotr (red.), Scientia et Fides, 2 (2) 2014 , s. 316, 30 zł

Roszak Piotr, Orłowski Piotr (red.), O przyjaźni. II Dysputy Nawarryjskie w Toruniu , s. 180, 30 zł

Roszak Piotr, Rozynkowski Waldemar (red.), Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 1 , s. 332, 32 zł

Rouba Bogumiła J., Pielęgnacja świątyni i innych zabytków. Książka nie tylko dla księży, s. 508, 60 zł

Rouba Bogumiła J., Pielęgnacja świątyni i innych zabytków. Książka nie tylko dla księży (wersja z kolorowymi ilustracjami) , s. 508, 160 zł

Rozynkowski Waldemar, Strzelecka Małgorzata, Targowski Michał (red.), Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim , s. 240, 32 zł

Rysować. Ogólnopolska Wystawa Rysunku Studenckiego 2014

Santayana George, Poczucie piękna. Zarys teorii estetycznej , s. 266

Semenowicz Aleksandra, Solarczyk Hanna, Szwech Agata (red.), Inspiracje pedagogią freinetowską. Tom 1: Studia, źródła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz , s. 546, 68 zł

Skowrońska Renata, Flachenecker Helmut (red.), Biuletyn Polskiej Misji Historycznej. Bulletin der Polnischen Historischen Mission 9/2014 , 56 zł

Skuza Sylwia, Rosso, giallo, blu. Un‘analisi etnolinguistica sui colori primari in italiano e in polacco in prospettiva sincronica e diacronica , s. 300, 48 zł

Smoliński Aleksander (red.), Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii, t. 5 , s. 292, 46 zł

Spławska-Korczak Maria, Zamek Krzyżacki w Świeciu. Próba rekonstrukcji zamku wysokiego w średniowieczu , s. 222, 34zł

Stefański Witold, Studia językoznawcze , s. 264, 40 zł

Strzyżewski Mirosław (red.), Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie 1-2(6)2014. Zygmunt Krasiński – edycje i interpretacje , s. 138, 20 zł

Strzyżewski Mirosław (red.), Zygmunt Krasiński. W świetle i cieniu myśli romantycznej , s. 278, 39,1 zł

Strzyżewski Mirosław, Markuszewska Agnieszka, Bizior-Dombrowska Magdalena (red.), Zygmunt Krasiński_KOMPLET TOMÓW , 90 zł

Swianiewicz Jan, Możliwość makrohistorii. Braudel, Wallerstein, Deleuze , s. 496, 37,5 zł

Szulakiewicz Marek, Poszukiwania metafizyczne , s. 248, 34 zł

Szulakiewicz Władysława, O uczących i uczonych. Szkice z pedeutologii historycznej , s. 276, 36 zł

Tomaszewski Patryk (red.), Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym. Nr 11 (18) 2014 , 28 zł

Tondel Janusz, Między książką a sztuką. Eugeniusza Przybyła, toruńskiego bibliofila i malarza, pasje i rozczarowania , s. 518,
144 zł

Topouzov Nikola, Mihaylova Ianka, Maldijeva Viara, Podręcznik języka bułgarskiego dla polskich studentów + Praktyczna gramatyka języka bułgarskiego dla polskich studentów , 46 zł

Tyrmand Leopold, Listy do redaktorów „Wiadomości” , t. 3 , oprac. M. A. Supruniuk, s. 206, 32 zł

Wacewicz Sławomir, Żywiczyński Przemysław (red.), Theoria et Historia Scientiarum, vol XI (2014). Multiple perspectives on language origins , 38 zł

Wacławczyk Wiesław, Freedom of Speech and Other Human Rights. A Selection of Documents with an Introduction and Study Questions , s. 164, 36 zł

Wagner Arkadiusz, By chronić i zdobić. O oprawach, superekslibrisach i ekslibrisach w Bibliotece Polskiej w Paryżu , s. 66, 32 zł

Wieczorek Agnieszka, Misje ludowe Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo na terenie Rzeczypospolitej od połowy XVII do początku XIX wieku , s. 670, 92 zł

Więckowska Katarzyna, Spectres of men. Masculinity, Crisis and British Literature , s. 318, 58 zł

Wiśniewska Lidia Anna, Kobiece ciało – kobieca psychika. Ja-cielesne a psychospołeczne funkcjonowanie młodych kobiet , s. 248, 40 zł

Witkowski Zbigniew, Bień-Kacała Agnieszka (red.), Toruńskie studia polsko-włoskie (Studi pollaco-italiani di Toruń) X (2014) , 36 zł

Wittlin Józef, Listy do redaktorów „Wiadomości” , t. 2 , oprac. J. Olejniczak, s. 508, 66 zł

Wódz Kazimiera, Piątek Krzysztof (red.), Od „welfare state” do „welfare society”? , s. 208, 32 zł

Wójtewicz Anna, Ciało w kulturze konsumpcji. Efektywność edukacji zdrowotnej na przykładzie sieci szkół promujących zdrowie , s. 304, 36 zł

Wróblewska Violetta, „Od potworów do znaków pustych”. Ludowe demony w polskiej literaturze dla dzieci , s. 276, 38 zł

Wróblewski Maciej, Człowiek w przestrzeniach szkoły. Studium antropologiczne , s. 272, 38 zł

Bizior-Dombrowska Magdalena (red.), Zygmunt Krasiński. Dylematy egzystencji - problemy biografii, s. 288, 39,1 zł

Żyliński Leszek, Od Prus do Europy. Szkice o tożsamości narodowej Niemców , s. 318, 37,4 zł

NAUKI MATEMATYCZNO PRZYRODNICZE

Buczkowski Roman, Igliński Bartło miej, Cichosz Marcin, Technologie aeroenergetyczne, s. 220, 68 zł

Jurkowski Jacek, Korelacje nieklasyczne. Kwantowe splątanie i dyskord , s. 205, 42 zł

Kaczmarek-Kędziera Anna, Ziegler-Borowska Marta, Kędziera Dariusz, Chemia obliczeniowa w laboratorium organicznym , s. 440, 48 zł

Kamiński Dariusz, Szata roślinna grodzisk wczesnośredniowiecznych Ziemi Chełmińskiej , s. 244, 60 zł

Koupilová Zdeňka, Mandíková Dana, Rochowicz Krzysztof, Karwasz Grzegorz, Sbirka zadań z fizyki. Zbiór z rozwiązaniami. Mechanika , s. 117, 25 zł

Krawiec Arkadiusz, Jamorska Izabela (red.), Modele matematyczne w hydrogeologii , s. 212, 30 zł

Medical and biological sciences. Tom XXVIII/1 2014 , 20 zł

Medical and biological sciences. Tom XXVIII/2 2014 , 20 zł

Medical and biological sciences. Tom XXVIII/3 2014 , 20 zł

Nienartowicz Andrzej (red.), Ecological Questions. An International Journal on Controversial Problems of Ecology. Vol. 19/2014 , 40 zł

Nienartowicz Andrzej (red.), Ecological Questions. An International Journal on Controversial Problems of Ecology. Vol. 20/2014 , 40 zł

Nowaczyk Jacek, Wpływ ozonu na właściwości fizykochemiczne polimerów przewodzących z grupy pochodnych politiofenu , s. 138, 38 zł

Przybylak Rajmund (red.), Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No. 7/2014 , 20 zł

Skwarło-Sońta Krystyna (red.), Kosmos. Problemy nauk biologicznych, nr 1/2014 , s. 164, 20 zł

Skwarło-Sońta Krystyna (red.), Kosmos. Problemy nauk biologicznych, nr 2/2014 : W krainie snu, s. 138, 20 zł

Skwarło-Sońta Krystyna (red.), Kosmos. Problemy nauk biologicznych, nr 3/2014 : Varia, s. 216, 20 zł

Skwarło-Sońta Krystyna (red.), Kosmos. Problemy nauk biologicznych, nr 4/2014 , 20 zł

Szymańska Daniela, Biegańska Jadwiga (red.), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, no. 24/2014 , 24 zł

Szymańska Daniela, Biegańska Jadwiga (red.), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, no. 23/2014 , s. 162, 24 zł

Szymańska Daniela, Biegańska Jadwiga (red.), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, no. 25/2014 , 24 zł

Szymańska Daniela, Biegańska Jadwiga (red.), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, no. 27/2015 , 24 zł

Szymańska Daniela, Rogerson Christian M. (red.), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, no. 26/2014 , 24 zł

Świtoniak Marcin, Charzyński Przemysław (red.), Soil Sequences Atlas , s. 212, 96 zł

Świtoniak Marcin, Jankowski Michał, Bednarek Renata (red.), Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego , s. 175, 80 zł

Wódzki Romuald (red.), Membrany. Teoria i praktyka. Wykłady monograficzne i specjalistyczne. Zeszyt IV , s. 150, 40 zł

NAUKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

Baczała Ditta, Błeszyński Jacek J. (red.), Komunikacja w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie , s. 198, 32 zł

Baczała Ditta, Błeszyński Jacek J. (red.), Metody komunikacji alternatywnych i wspomagających. Wybrane zagadnienia , s. 178, 34 zł

Baczała Ditta, Błeszyński Jacek J., Terapia logopedyczna , s. 290, 40 zł

Baczała Ditta, Błeszyński Jacek J., Terapia logopedyczna , s. 290, 40 zł

Bagrowicz Jerzy (red.), Paedagogia Christiana 1(33)/2014: Liberal education , s. 272, 24 zł

Balcerzak Adam P. (red.), Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 2014, Volume 9 Issue 1, 26 zł

Balcerzak Adam P. (red.), Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 2014, Volume 9 Issue 2 , 26 zł

Balcerzak Adam P. (red.), Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 2014, Volume 9 Issue 3 , 26 zł

Balcerzak Adam P., Moszyński Michał (ed.), Oeconomia Copernicana, 3/2014

Borodo Andrzej (red.), Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 1/2015 , 20 zł

Borodo Andrzej (red.), Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2(2)/2014 , 20 zł

Borodo Andrzej (red.), Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 3(2)/2014 , 20 zł

Borodo Andrzej (red.), Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 4(2)/2014 , 20 zł

Borodo Andrzej, Współczesne problemy prawne budżetu państwowego , s. 254, 34 zł

Buszko Michał, Huterska Agnieszka, Piotrowski Dariusz, Perspektywa. Wyzwania współczesnych finansów i bankowości , s. 360, 40 zł

Chomczyńska-Rubacha Mariola (red.), Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 18(1/2014) , s. 280, 30 zł

Czupich Mariusz, Ignasiak-Szulc Aranka, Kola-Bezka Maria (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy , s. 490, 46 zł

Dragun-Gertner Maria (red.), Studia Iuridica Toruniensia, t. 14/2014 , 38 zł

Dragun-Gertner Maria (red.), Studia Iuridica Toruniensia, t. 15/2014 , 38 zł

Dziawgo Leszek (red.), Copernican Journal of Finance & Accounting, vol 3, 2/2014 , 28 zł

Falkowska Joanna, „Przeciw marzycielstwu”. Działalność edukacyjna Anastazji z Jełowickich Dzieduszyckiej (1842-1890), s. 230, 34 zł

Fałdziński Marcin, Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej , s. 164, 90 zł

Glińska-Neweś Aldona, Haffer Rafał (red.), Journal of Positive Management, Vol. 5, No. 1, 2014 , 26 zł

Glińska-Neweś Aldona, Haffer Rafał (red.), Journal of Positive Management, Vol. 5, No. 2, 2014 , 26 zł

Glińska-Neweś Aldona, Haffer Rafał (red.), Journal of Positive Management, Vol. 5, No. 3, 2014, 26 zł

Glińska-Neweś Aldona, Haffer Rafał (red.), Journal of Positive Management, Vol. 5, No. 4, 2014 , 26 zł

Ignasiak-Szulc Aranka, Kosiedowski Wojciech (red.), Problems of economic policy of the Central and Eastern Europe countries: macroeconomic and regional aspects. Problemy polityki ekonomicznej państw Europy Środkowej i Wschodniej: aspekty makroekonomiczne i regionalne , s. 504, 42 zł

Karaszewski Robert (red.), Journal of Corporate Responsibility and Leadership, Vol 1 No 1 (2014): Contemporary Issues in Corporate Social Responsibility , 20 zł

Karaszewski Włodzimierz, Jaworek Małgorzata, Kuzel Marcin, Szałucka Małgorzata, Szóstek Aneta (red.), Foreign Direct Investment by Polish Companies , s. 148, 40 złKowalczyk Małgorzata, Przestępcy seksualni. Zabójcy, gwałciciele, pedofile i ich resocjalizacja , s. 520, 48 zł

Kucharski Tomasz, Instytucja egzorbitancji w systemie prawnoustrojowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów , s. 342, 46 zł

Piłatowska Mariola (red.), Dynamic Econometric Models, vol. 14/2014 , 36 zł

Piłatowska Mariola (red.), Ekonomia XLV, nr 1 (2014), 36 zł

Piłatowska Mariola, Ekonomia XLV, nr 2 (2014) , 36 zł

Polszakiewicz Barbara, Boehlke Jerzy (red.), Economics and Law, t. XIII, nr 1/2014 , 36 zł

Polszakiewicz Barbara, Boehlke Jerzy (red.), Ekonomia i prawo, t. XIII, nr 4/2014 , 36 zł

Polszakiewicz Barbara, Boehlke Jerzy (red.), Ekonomia i prawo, t. XIII, nr 2/2014 , 36 zł

Polszakiewicz Barbara, Boehlke Jerzy (red.), Ekonomia i prawo, t. XIV, nr 1/2015 , 36 zł

Przybylska Ewa, Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych jako problem społeczny, egzystencjalny i pedagogiczny , s. 502, 68 zł

Rakoczy Bartosz (red.), Polish Yearbook of Environmental Law, (4) 2014

Rakoczy Bartosz (red.), Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 4/2014

Szulakiewicz Władysława, O uczących i uczonych. Szkice z pedeutologii historycznej , s. 276, 36 zł

Witkowski Zbigniew, Jirásková Věra, Aktualne problemy współczesnego konstytucjonalizmu. Europeizacja Konstytucji Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej , s. 206, 38 zł

Zastempowski Maciej (red.), Zarządzanie XLI (1) (2014) , 30 zł

WYDAWNICTWO
UNIWERSYTETU
KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 38, (22) 561 89 23,
tel./fax (22) 561 89 11
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
dyrektorwyd@uksw.edu.pl
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

Filozofia

DOMINIKA DZWONKOWSKA, Filozofia a nauki przyrodnicze , 356 s., 30 zł

(red.) JACEK GRZYBOWSKI, JAN SOCHOŃ, Studia z filozofii Boga religii i człowieka , tom 6, 216 s., 25 zł

MAREK NIEZNAŃSKI, Pamięć informacji kontekstowej , 286 s., 25 zł

MICHAŁ PIEKARSKI, Logika - gramatyka – pragmatyka , 258 s., 20 zł

Historia

MICHAŁ BIENIADA, Ethnogenesis – an Evolutionary Approach and the Origins of Biblical Israel , 244 s., 20 zł

(red.) JAN DZIĘGIELEWSKI, KRZYSZTOF KOEHLER, DOROTA MUSZYTOWSKA, Rok 1573. Dokonania przodków sprzed 440 lat , 192 s., 24 zł

JÓZEF NAUMOWICZ, Prawdziwe początki Bożego Narodzenia , 488 s., 45 zł

PIOTR RUTKOWKI, Polscy biskupi jako ojcowie Soboru Watykańskiego II , 342 s. + wkładka zdjęciowa, 42 zł

MACIEJ SMOLIŃSKI, Biskup Negocjator. Zygmunt Choromański (1892-1968). Biografia niepolityczna? , 604 s., 52.zł

PRZEMYSŁAW ZWIERNIK, Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu , 496 s.,  45 zł

(red.) JAN ŻARYN, PAWEŁ NOWATKIEWICZ,
Z historią do tramwaju , 248 s., 35 zł

Literaturoznawstwo

(red.) ŁUKASZ CYBULSKI, KRZYSZTOF KOEHLER, Retoryka Towarzystwa Jezusowego , 168 s., 24 zł

(red.) PATRYK KENCKI, JACEK KOPCIŃSKI, Staropolskie zwierciadło. Dawne widowiska polskie z perspektywy współczesnej , 245 s., 30 zł

EWA SZCZEGLACKA-PAWŁOWSKA, Romantyzm „brulionowy” , 580 s., 40 zł

ANNA SZCZEPAN-WOJNARSKA, Tłumaczenie poezji - negocjowanie wyobraźni , 182 s., 25 zł

Pedagogika

(red.) ANNA FIDELUS, Od stereotypu do wykluczenia , 224 s., 28 zł

KINGA KRAWIECKA, Realizm intelektualny a realizm wizualny w działalności plastycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną , 352 s., 30 zł

(red.) ELŻBIETA OSEWSKA, Education and creativity , 236 s., 20 zł

NADĚŽDA PELCOVÁ, Człowiek i wychowanie w refleksji fenomenologicznej , 264 s., 30 zł

Teologia

IGNACY BOKWA, MAREK JAGODZIŃSKI, Wiara wobec współczesności , 220 s., 28 zł

MARIAN KOWALCZYK, Św. Wincenty Pallotti Apostoł Wiary , 488 s., 35 zł

WIESŁAW MACEK, Teologia nauki wg ks. Michała Hellera , 188 s., 15 zł

(red.) MONIKA PRZYBYSZ, TOMASZ WIELEBSKI, Media w duszpasterstwie , 530 s., 40 zł

Prawo

DARIUSZ BOREK, Concursus in delicto. Formy zjawiskowe przestępstwa w kanonicznym prawie karnym , 312 s., 25 zł

(red.) GRAŻYNA SZPOR, Modele dostępu do informacji o prawie , 215 s., 25 zł

JOLANTA WASZCZUK-NAPIÓRKOWSKA, Zapis windykacyjny w polskim prawie spadkowym , 312 s., 24 zł

Wydawnictwo
Politechniki Śląskiej
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5
tel. (32) 237-13-81, faks (32) 237-15-02 www.wydawnictwopolitechniki.pl
Dział Sprzedaży i Reklamy
tel. (32) 237-18-48
e-mail: wydawnictwo_mark@polsl.pl

BOŻENA GAJDZIK, WIOLETTA OCIECZEK, Teoria i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym , 31,50 zł, s. 200

PIOTR GAWOR, Urządzenia elektroenergetyczne w górnictwie , 39,90 zł, s. 248

ANETA GRODZICKA, ANDRZEJ CHŁOPEK, JAN SZLĄZAK, Specjalistyczne pogotowia w ratownictwie górniczym, 14,70 zł, s. 114

MARIAN B. NANTKA, Wentylacja z elementami klimatyzacji , 96,60 zł, s. 488

JANUSZ KOTOWICZ, KATARZYNA JANUSZ-SZYMAŃSKA, GRZEGORZ WICIAK, Technologie membranowe wychwytu dwutlenku węgla ze spalin dla nadkrytycznego bloku węglowego , 22,05 zł, s. 159

JANUSZ KOTOWICZ, ANNA SKOREK-OSIKOWSKA, ŁUKASZ BARTELA, ADRIAN BALICKI, SEBASTIAN MICHALSKI, Technologie oxy-spalania dla bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem dwutlenku węgla , 30,45 zł, s. 236

PIOTR NOWAKOWSKI, Logistyka recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Od projektowania po przetwarzanie , 37,80 zł, s. 263

JERZY RACZEK, Pomoce projektowe. Operacje jednostkowe , Wyd. II poprawione i zmienione, 49,35 zł, s. 459

WYDAWNICTWO UCZELNIANE
POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
tel. (0-94) 3478 310,
(0-94) 3478 252 (sprzedaż)
e-mail: wydawnictwo@tu.koszalin.pl
www.wydawnictwo.tu.koszalin.pl

AUGUSTYNIAK J., SIKORA K., Człowiek w wielokulturowym świecie , ss. 143, cena 30 zł + 5% VAT (skrypt)

BOHDAL T., DUTKOWSKI K., SIKORA M., WIDOMSKA K., Ćwiczenia laboratoryjne z podstaw mechaniki płynów , ss. 118, cena 20 zł +5% VAT (skrypt z płytą DVD)

CHARUN H., Podstawy gospodarki energetycznej w zarysie, Tom 1 , ss. 287, cena 35 zł + 5% VAT (podręcznik)

CYMERMAN J. (red.), Nieruchomości. Wybrane zagadnienia , ss. 353, cena 50 zł + 5% VAT (monografia)

CYMERMAN R., CYMERMAN J., Wycena nieruchomości w zadaniach. Przewodnik do ćwiczeń , ss. 210, cena 30 zł + 5% VAT (podręcznik)

FALKOWSKI J., Wytrzymałość materiałów , wyd. II, ss. 348, cena 35 zł + 5% VAT (podręcznik)

GOSTOMCZYK W., Wykorzystanie biomasy energetycznej do kreowania rynku pracy w aspekcie rozwoju zrównoważonego , ss. 435, cena 85 zł + 5% VAT (monografia)

JANKE W., Impulsowe przetwornice napięcia stałego , ss. 252, cena 48 zł + 5% VAT (monografia)

KACZMAREK R., Praca domowa a rozwój poznawczy uczniów gimnazjum , ss. 219, cena 35 zł + 5% VAT (monografia)

MAŁECKA A., Gramatyka języka hiszpańskiego. Poziom podstawowy. Ćwiczenia , ss. 119, cena 15 zł + 5% VAT (skrypt)

MIKOŁAJCZYK I., Awangarda w analizach. Malarstwo europejskie 1905-1939 , ss. 326, cena 50 zł + 5% VAT (monografia)

OLKIEWICZ M., Istota projektów aplikacyjnych. Planowanie – ocena – wybrane zagadnienia , ss. 63, cena 8 zł + 5% VAT (skrypt)

OSSOWSKA L., JANISZEWSKA D., Podstawy gospodarki przestrzennej , ss. 136, cena 20 zł + 5% VAT (podręcznik)

SUCHOCKI Cz., DAMIĘCKA-SUCHOCKA M., Ćwiczenia z geodezji inżynieryjnej. Część 1 , ss. 146, cena 20 zł + 5% VAT (skrypt)

WYDAWNICTWO
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
ul. Wólczańska 223,
90-924 Łódź
tel./fax 42 631-20-87
42 631-25-38
e-mail: zamowienia@info.p.lodz.pl
www.wydawnictwa.p.lodz.pl

NAUKI CHEMICZNE

KRYSTEK A., Obliczenia analityczne (publikacja elektroniczna), 116 s.

Praca zbiorowa Biotechnology and Food Science, Volume 78, No. 1 , 88 s., 7,00 zł

NAUKI EKONOMICZNE

DEPTA A. (red.), Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu , 332 s., 10,00 zł

DEPTA A. (red.), Zarządzanie zdrowiem a problemy społeczeństwa obywatelskiego , 332 s., 10,00 zł

Praca zbiorowa ZNPŁ Nr 1188, Organizacja i Zarzadzanie z. 57 , 140 s., 13,00 zł

Praca zbiorowa ZNPŁ Nr 1193, Organizacja i Zarzadzanie z. 58 , 186 s., 15,00 zł

STANIEC I. (red.), Natura i uwarunkowania ryzyka , 380 s., 12,00 zł

STANKIEWICZ-MRÓZ A. (red.), Current problems of management of modern organizations in Poland and in Ukraine , 380 s., 10,00 zł

SZYMONIK A., Security in logistic systems, 136 s., 21,42 zł

NAUKI MATEMATYCZNE

Praca zbiorowa ZNPŁ Nr 1192, Physics Vol. 35 , 72 s., 11,00 zł

Praca zbiorowa Journal of applied computer science, Volume 22, No. 2, 136 s., 6,00 zł

SZADKOWSKA A., RZEPECKA J., POTYRAŁA M., Matematyka z komputerem. Ćwiczenia dla studentów realizowane za pomocą pakietu Maxima , 224 s., 44,10 zł

NAUKI TECHNICZNE

BARAŃSKI P., Przekształcenia Z – zastosowania w filtracji cyfrowej sygnałów. Zbiór zadań , 128 s., 18,90 zł

BARTOCHOWSKA D., FERENC R., Utrzymanie ruchu w niewielkich firmach , 132 s., 30,24 zł

CZOCHAŃSKI M., KOWALSKI G., Geodezja w początkach Królestwa Polskiego , 416 s., 73,80 zł

HALUSIAK S., UCIŃSKI J., Transport wewnętrzny. Zagadnienia wybrane (wydanie II), 128 s., 28,98 zł

Kapitaniak T. (red.), Mechanics and Mechanical Engineering Vol. 18 , No. 1 , 72 s., 12,00 zł

Kapitaniak T. (red.), Mechanics and Mechanical Engineering Vol. 18 , No. 2 , 80 s., 13,00 zł

KOSUCKI A. (red.), Problemy rozwoju maszyn roboczych , 400 s., 11,00 zł

KRUCIŃSKA I. Z ZESPOŁEM (red.), Biodegradowalne wyroby włókniste , 496 s., 39,00 zł

PAKOWSKI Z., ADAMSKI R., Podstawy MATLABa w inżynierii procesowej , 472 s., 68,04 zł

PAWŁOWSKI W., Uwarunkowania prawne i techniczne procedur geodezyjnych w budownictwie (wydanie II zmienione) , 129 s., 18,90 zł

Praca zbiorowa Cieplne Maszyny Przepływowe Nr 145 , 124 s., 6,00 zł

Praca zbiorowa ZNPŁ Nr 1189, Włókiennictwo z. 70 , 120 s., 10,00 zł

STELMACH J., Hydrodynamika układu dwufazowego ciecz-gaz w mieszalniku – wykorzystanie metod fotooptycznych , 224 s., 51,66 zł

TOKARSKA M., ZNPŁ Nr 1135, Rozprawy Naukowe, z. 436, Nowe podejście do oceny właściwości elektroprzewodzących włókienniczych struktur anizotropowych , 124 s., 16,00 zł

Oficyna Wydawnicza
Politechniki Opolskiej
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
tel.: +48 77 449 84 77 
fax: +48 77 449 99 35
email:oficyna@po.opole.pl

FOLTYS Joachim, ADAMSKA Małgorzata (red.), Identyfikacja współczesnych wybranych wyzwań w zarządzaniu organizacjami w środowisku realnym i cyfrowym , s. 202, format B5, 24,91 zł, monografia

POLEK-DURAJ Kornelia (red.), Procesy demograficzno-społeczne, zawodowe i agrarne ludności wiejskiej w latach 2002-2012. (Wybrane problemy na przykładzie województwa opolskiego) , s. 162, format B5, 23,48 zł, monografia

ZAGÓRNA-GOPLAŃSKA Maja, Restrukturyzacja zatrudnienia a efektywność gospodarowania w okresie transformacji gospodarczej , s. 172, format B5, 24 zł, monografia

SZCZEPAŃSKI Stanisław, Kompetencje metodyczne nauczycieli wychowania fizycznego w świetle badań , s. 168, format B5, 22,98 zł, monografia

TATARUCH Rafał, Somatyczne i treningowe uwarunkowania szkolenia dyskoboli o zróżnicowanym poziomie sportowym , s. 184, format B5, 26,15 zł, monografia

RUT Joanna, WOŁCZAŃSKI Tomasz, Wybrane zagadnienia technicznych systemów zabezpieczeń obiektów , s. 154, format B5, 21,87 zł, monografia

WRÓBLEWSKA Małgorzata (red.), Situation of disabled persons. Selected aspects of education and employment in Poland , s. 114, format B5, 10,33 zł, monografia

KUREK Marta, Wpływ nierównoległości zmęczeniowych na prognozowaną trwałość zmęczeniową materiałów przy zginaniu ze skręcaniem. Cz. XVII , s. 144, format B5, 32,28 zł, monografia

ISKRA Janusz, MARCINÓW Ryszard, WALASZCZYK Anna, Lekkoatletyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej , s.144, format B5, 25,21 zł, monografia

SILIN Anatolij, SADOVNICOVA Ludmila, ARHIPOVA Nadiezda

ADAMSKA Małgorzata, Słownik menadżera zasobów ludzkich , s. 174, format B5, 28,71 zł, skrypt

KOWALSKA-NAPORA Ewa, Zarządzanie wartością logistyczną , s. 134, format B5, 22,25 zł, monografia

KARCZEWSKI Leszek, KRETEK Henryk A., Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania gospodarki biznesu i zarządzania , s. 462, format B5, 19,70 zł, monografia

KALCZYŃSKA Maria, RAJCHEL Anna, Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Młody użytkownik w sieci , s.188, format B5, 26 zł, monografia

RAUZIŃSKI Robert, SZCZYGIELSKI Kazimierz, Poziom wykształcenia społeczeństwa Śląska Opolskiego na tle kraju w świetle sytuacji demograficznej w latach 2002-2011 , s. 80, format B5, 18,49 zł

ŚWIERCZEWSKA Beata, W poszukiwaniu tożsamości, czyli pieszo po miejskim bruku. Flaneür i idea flanerie na przestrzeni dziejów - zarys problematyki , s. 298, format B5, 33,72 zł, monografia

CZERWIŃSKA Elżbieta, JAŃDZIAK Anna (red.), Z Kresów do Opola. Kresowe wspomnienia pracowników opolskiej uczelni technicznej w esejach Teresy Zielińskiej , s. 182, format B5, 23,47 zł

ŁAGODA Tadeusz, KUREK Marta, KAROLCZUK Aleksander, NIESŁONY Adam, BÖHM Ewelina, KULESA Anna, Weryfikacja kryteriów wieloosiowego losowego zmęczenia , s. 145, format B5, 29,94 zł, monografia

KAROLCZUK Aleksander, KOWALSKI Mateusz, Zjawiska zmęczeniowe w bimetalu stal-tytan , s. 140, format B5, 56 zł, monografia

ULBRICH Roman (red.), Nowoczesne metody badawcze dla przepływów układów wielofazowych , s. 124, format B5, 23,70 zł, monografia

KALCZYŃSKA Maria, SMOLKA Zygfryd, Wielokulturowość w relacjach polsko-niemieckich , s.136, format B5, 21,98 zł, monografia

CHWASTYK Anna, SZYLICKA Zyta, WOJTECZEK-LASZCZAK Katarzyna, Kurs z matematyki – zadania , s. 46, format B5, 7,11 zł, notatki autoryzowane

TUKIENDORF Marek, SZWEDZIAK Katarzyna, SZULC Robert, Aplikacyjne i teoretyczne problemy w przemyśle rolno-spożywczym-biologizacja rolnictwa , s. 272, format B5, 46,76 zł, monografia

Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej
ul. Polna 50, 00-644 Warszawa
www.wydawnictwopw.pl
e-mail: oficyna@wpw.pw.edu.pl
t.: 22 234-70-83, fax: 22 234-70-60

SŁAWOMIR GZELL: Wykłady o współczesnej urbanistyce with English Suplement on Contemporary Town Planning , 208 s., format B5, cena 35 zł

KONRAD KUCZA-KUCZYŃSKI: Zawód - Architekt. O etyce zawodowej i moralności architektury

Wyd. 2 popr i uzup., 168 s., format B5, cena 38 zł

MAŁGORZATA ROZBICKA: Dwory w Albumach Inwentaryzacji Wsi Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1921–1939). Manor Houses in the Rural Inventory Albums of the Department of Polish Architecture of the Faculty of Architecture Warsaw University of Technology (1921–1939) , 144 s., format 240x210, cena 45 zł

WŁODZIMIERZ PRZYBOROWSKI, GRZEGORZ KAMIŃSKI: Maszyny elektryczne ,

502 s., format B5, cena 49 zł

LESZEK JERZY JASIŃSKI: Miejsce techniki w rozwoju gospodarki , 166 s., format B5, cena 29 zł

TADEUSZ SZOPA: Podstawy konstrukcji maszyn. Zbiór zadań. Obciążenia. Obliczenia wytrzymałościowe i sztywnościowe. Połączenia. Łożyska , 354 s., format B5, cena 44 zł

WIESŁAW KIETLIŃSKI, JOLANTA JANOWSKA: Proces inwestycyjny w budownictwie ,

Wyd. 2 popr., 228 s., format B5, cena 32 zł

TADEUSZ ŁUBA, GRZEGORZ BOROWIK: Synteza logiczna , 372 s., format B5, cena 41 zł

ANDRZEJ MILLER: Teoria maszyn wirnikowych. Zagadnienia wybrane , 206 s., format B5, cena 32 zł

ROMAN PAŚNICZEK: Bioinżynieria w rehabilitacji narządu ruchu , 174 s., format B5, cena 32 zł

TERESA KELM: Architektura ziemi. Tradycja i współczesność , Wyd. 2 zm., 200 s., format 205x215, cena 46 zł

KRZYSZTOF ARCZEWSKI, JÓZEF PIETRUCHA, JAN TOMASZ SZUSTER: Drgania układów fizycznych

Wyd. 2 popr. i uzup., 482 s., format B5, cena 44 zł, ISBN: 978-83-7814-246-1

SŁAWCZO DENCZEW: Eksploatacja wodociągów i kanalizacji. Podstawy prawne i naukowe wraz z przykładami praktycznymi , 214 s., format B5, cena33 zł,

KATARZYNA SOBOLEWSKA- MIKULSKA (red.): Gospodarka nieruchomościami i kataster. Wybrane problemy , 110 s., format B5, cena 21 zł,

ANNA STELMACH: Identyfikacja modeli matematycznych faz lotu samolotu , 200 s., format B5, cena 31 zł

JOLANTA GAŁĄZKA-FRIEDMAN, KAROL SZLACHTA: Jak opracowywać i interpretować wyniki pomiarów , 66 s., format B5, cena 18 zł

MARIANNA JACYNA (red.): Kształtowanie systemów w wybranych obszarach transportu i logistyki , 294 s., format B5, cena 38 zł

MAREK MITOSEK: Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska , Wyd. 3 popr. i rozszerz. 468 s., format B5, cena 45 zł

SŁAWOMIR BIAŁAS, ZBIGNIEW HUMIENNY, KRZYSZTOF KISZKA: Metrologia z podstawami specyfikacji geometrii wyrobów (GPS) , 306 s., format B5, cena 38 zł,

KATARZYNA PLUTA: Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne , Wyd. 2 popr., format A4, cena 99 zł

EDMUND PLUCIŃSKI: Refleksja i uśmiech. Anegdoty o pracownikach i studentach Politechniki Warszawskiej , 98 s., format 120x205, cena 15 zł

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel./fax (12) 662-63-83, tel. (12) 662-67-56
e-mail: wydawnictwo@up.krakow.pl
http://www.wydawnictwoup.pl

EDYTA CHROBACZYŃSKA-PLUCIŃSKA, Mussolini – Hitler – Franco , s. 304, cena 23 zł (monografia, politologia)

ALDONA GUZIK, W służbie społeczeństwa czy władzy? Upowszechnianie wyników sondaży opinii publicznej a koncepcje dyskursu politycznego , format B5, s. 238, cena 28 zł (praca monograficzna, socjologia, politologia)

ALDONA GUZIK, RADOSŁAW MARZĘCKI, ŁUKASZ STACH, Pokolenie ’89. Aksjologia i aktywność młodych Polaków , format B5, s. 224, cena 29 zł (monografia, politologia)

IRENEUSZ KAWECKI, SŁAWOMIR TRUSZ, ANNA KWATERA, BOŻENA MAJEREK, Dzieci migrantów zarobkowych – obywatele Europy czy eurosieroty , format A5, s. 234, cena 17 zł (monografia, pedagogika)

ROBERT KŁACZYŃSKI, Strategia polityczna Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i Białorusi od 1990 do kwietnia 2014 , format B5, s. 366, cena 36 zł (monografia, politologia)

RAFAŁ KOPEĆ, Strategie nuklearne w okresie pozimnowojennym , format A5, s. 288, cena 25 zł (monografia, wychowanie obronne)

Książę Józef Poniatowski w kulturze i edukacji , red. ZOFIA BUDREWICZ, TADEUSZ BUDREWICZ, MAŁGORZATA CHROBAK, format A5, s. 362, cena 25 zł (praca zbiorowa, kultura)

Kultura – sztuka – edukacja , tom 1, red. BARBARA KUROWSKA, KINGA ŁAPOT-DZIERWA, format B5, s. 420, cena 38 zł (praca zbiorowa, sztuka, pedagogika)

SŁAWOMIR KUREK, JADWIGA GAŁKA, MIROSŁAW WÓJTOWICZ, W pływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym , format B5, s. 232, cena 32 zł (monografia, geografia)

KRZYSZTOF MROCZKA, Charakterystyka mikrostruktury i właściwości zgrzein FSW wybranych stopów aluminium , format B5, s. 244, cena 29 zł (monografia, technika)

RENATA MUCHACKA, Wpływ opóźnionego zasiedlania budynków pisklętami i zróżnicowanej temperatury odchowu na reakcję fizjologiczną, produkcyjną i behawioralną kurcząt brojlerów , format A5, s. 136, cena 11 zł (monografia, biologia)

RENATA NIZIOŁEK, Cztery razy Don Juan. Polskie dwudziestowieczne przekłady dramatu Moliera , s. 192, cena 18 zł (monografia, przekładoznawstwo)

HALINA PAWŁOWSKA-JAROŃ, Specyfika rozwoju pre- i postnatalnego dzieci ze spektrum FASD. Zaburzenia komunikacji językowej , format B5, s. 324, cena 29 zł (monografia, pedagogika)

DANUTA PIRÓG, Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy. Proces, czynniki, predykcja , format B5, s. 268, cena 34 zł (monografia, geografia, dydaktyka)

Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich sybiraków w Wielkiej Brytanii. Nottingham , red. HUBERT CHUDZIO, ANNA HEJCZYK, format B5, s. 456 + płyta CD, cena 45 zł (praca zbiorowa, historia)

TADEUSZ SZCZERBOWSKI, Kultura hawajska , s. 332, twarda oprawa, cena 44 zł (praca monograficzna, kultura)

TERESA ZBYRAD, Od instytucji totalnej ku demokratycznej? Domy pomocy społecznej w Polsce , format B5, s. 320, cena 32 zł (monografia, socjologia)

TERESA ZBYRAD, Pracownicy socjalni: od służby człowiekowi ku wypaleniu zawodowemu. Studium socjologiczne na przykładzie województwa podkarpackiego , format B5, s. 378, cena 35 zł (monografia, socjologia)

WYDAWNICTWO AKADEMICKIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte
ul. inż. J. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
www.amw.gdynia.pl
e-mail: wydawnictwo@amw.gdynia.pl
tel. 58 626 28 39, 58 626 28 95

LIGĘZA Krzysztof, Bezpieczeństwo morskie państwa. Zasady wykorzystania marynarki wojennej , 206 s., format B5, 31,20 zł

LIGĘZA Krzysztof, Leksykon działań sił morskich , 176 s., format B5, 20,00 zł

ŻOŁNIERUK Dariusz, Astronawigacja. Część II. Zastosowanie metod astronomicznych w nawigacji , nowe wydanie, 530 s., format B5, 35,00 zł

ŻOŁNIERUK Dariusz, Astronawigacja. Część I. Wprowadzenie do astronawigacji. Pomoce astronawigacyjne , nowe wydanie, 496 s., format B5, 32,00 zł

BUGAJSKI Dariusz R. (red. nauk.), „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”. Tom IV: Selektywna eliminacja i rozkaz wojskowy , 383 s., format B5, 17,20 zł, wyd. ciągłe

PRZYBYLSKI Jerzy, PRZYBYLSKI Paweł, Polska Marynarka Wojenna w latach 1945–1995. Część I , 254 s., format B5, 24,00 zł

BOCHENEK Krzysztof, GAWOR Leszek, JEDYNAK Anna, KOJKOŁ Jerzy, Filozofia polska okresu międzywojennego. Zarys problematyki , 262 s., format B5, 23,00 zł

SZTUROMSKI Bogdan, Inżynierskie zastosowania MES w problemach mechaniki ciała stałego (na przykładzie programu Abaqus) , 318 s., format B5, 26,00 zł

BURSZTYŃSKI Andrzej, Zabezpieczenie logistyczne wielonarodowych sił okrętowych , 338 s., format B5, 33,30 zł

DEPCZYŃSKI Rafał Piotr, Siły pokojowe ONZ wobec współczesnych konfliktów zbrojnych. Liban – studium przypadku , 438 s., format B5, 36,20 zł

FLIS Leszek, Geometria wykreślna. Część 1. Rzuty punktów, prostych i figur płaskich , 85 s., format B5, 12,50 zł

FLIS Leszek, Geometria wykreślna. Część 2. Metody transformacji rzutów , 60 s., format B5, 12,50 zł

KOPACZ Zdzisław, MORGAŚ Wacław, URBAŃSKI Józef, Ocena dokładności pozycji okrętu , 214 s., format B5, 18,80 zł

BUGAJSKI Dariusz R. (red. nauk.), „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”. Tom III: Zasady podejmowania działań przy użyciu siły , 294 s., format B5, 17,20 zł, wyd. ciągłe

BUGAJSKI Dariusz R. (red. nauk.), „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”. Tom II: Konflikt rosyjsko-gruziński w 2008 roku , 237 s., format B5, 16,90 zł, wyd. ciągłe

CIMEK Gracjan, Rosja – państwo imperialne? , 330 s., format B5, 30,80 zł,

SPERSKI Marek, Doki pływające , 394 s., format B5, 48,20 zł

DOBROCIŃSKI Stanisław, Metody numeryczne w rozwiązaniach zagadnień inżynierskich , 491 s., format B5, 38,90 zł

PRACZYK Tomasz, Using assembler encoding to construct artificial neural networks with a modular architecture , 235 s., format B5, 21,50 zł

NAWROT Dariusz, Z Torunia do Okehampton. Rzecz o Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej historią życia jej komendantów pisana , 234 s., format B5, 53,00 zł

WIŚNIEWSKI Zbigniew, Teoretyczne podstawy filtracji wektora stanu Pokładowej Sieci Pomiarowej , 68 s., format B5, 15,00 zł

CIESIELSKI Stanisław, LUS Tomasz, Okrętowe tłokowe silniki spalinowe. Budowa i zasady działania , 282 s., format B5, 30,30 zł

SZUBRYCHT Tomasz (red. nauk.), Wykorzystanie i transformacja sił Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w świetle wyzwań przyszłości (II konferencja naukowa) , 424 s., format B5, 32,60 zł

KYZIOŁ Lesław, Podstawy konstrukcji maszyn. Część 1 , 208 s., format B5, 20,40 zł

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27
tel. (12) 293 5742, 293 5718, fax 293 5098
www.uek.krakow.pl
e-mail: wydaw@uek.krakow.pl
ksiegarnia@uek.krakow.pl

BĄBA Wojciech, Analiza i ocena polskiego systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami , Monografie: Prace Doktorskie, nr 22, s. 188, format B5, 35,70 zł

CIAŁOWICZ Beata, Ćwięczek Ilona, Oprocentowanie lokat i strumieni płatności. Zbiór zadań , wyd. III, s. 84, format B5, 15,75 zł

KAWECKA Agnieszka, Czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością , Monografie: Prace Doktorskie, nr 20, s. 192, format B5, 35,70 zł

KAFEL Piotr, Dobrowolna certyfikacja i znakowanie żywności , s. 108, format B5, 18,90 zł (skrypt)

KAFEL Tomasz, Metody profesjonalizacji organizacji pozarządowych , s. 268, format B5, 49,35 zł (monografia)

MAJOR Michał, Wielokryterialna ocena jakości typu produktu , s. 269, format B5, 49,35 zł (monografia)

STONAWSKI Marcin, Kapitał ludzki w warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy , Monografie: Prace Doktorskie, nr 21, s. 176, format B5, 35,70 zł

ULMAN Paweł (red.) Statystyka pracy. Wybrane zagadnienia , s. 136, format B5, 24,15 zł (podręcznik)

OFICYNA WYDAWNICZA
SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ
W WARSZAWIE
al. Niepodległości 162, gmach główny
02–528 Warszawa
tel. 22 564 95 46, 22 564 94 77
e-mail: wydawnictwo@sgh.waw.pl
http://www.wydawnictwo.sgh.waw.pl

STANISŁAW ŁOBEJKO, KAROLINA MASŁOWSKA, RAFAŁ WOJDAN, Analiza i prognozowanie szeregów czasowych z programem SAS , 187 s., 41,00 zł

JAN KAJA, Eseje o Japonii i metodologii deskryptywnej , s. 164, 36,00 zł

red. BARBARA BOJEWSKA, Innovativeness Determinants of Network Organisations in the Knowledge Economy , 297 s., 55,00 zł

red. BARBARA BOJEWSKA, Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy , 436 s., 60,00 zł

ROLAND PRESSAT, Słownik demograficzny. The Dictionary of Demography , 501 s.,
60,00 zł

PRZEMYSŁAW BANASIK, Nowe kierunki w zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości , 173 s., 40,00 zł

red. GERTRUDA K. ŚWIDERSKA, Koszty w opiece zdrowotnej , 215 s., 45,00 zł

PAWEŁ TANEWSKI, Polska myśl ekonomiczna w latach 1956–1989 wobec zagadnienia przemian systemowych w gospodarce PRL , 441 s., 60,00 zł

red. ADAM BUDNIKOWSKI, ANDŻELIKA KUŹNAR, Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski , 438 s., 55,00 zł

JAKUB J. BRDULAK, PRZEMYSŁAW SOBCZAK , Wybrane problemy zarządzania bezpieczeństwem informacji , 290 s., 60,00 zł

DOMINIKA P. BRODOWICZ , Odpowiedzialne inwestowanie na rynku nieruchomości w Polsce – bariery i możliwości dla inwestorów , 89 s., 40,00 zł

PIOTR MILLER, Metodyka badania zmienności i skuteczności procesów ciągłych , 418 s., 60,00 zł

red. MARIAN STRUŻYCKI , Podstawy zarządzania , wyd. 2, 357 s., 50,00 zł

red. JOACHIM OSIŃSKI, Bezpieczeństwo – współczesne wymiary , 242 s., 60,00 zł

red. IRENA KRYSTYNA HEJDUK, Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania , 254 s., 50,00 zł

PAWEŁ TANEWSKI, Wokół SGH (tom 2). Domy, ludzie, zdarzenia , 254 s., 35,00 zł

BOGUSŁAW CZARNY, Max Weber, Oskar Lange i epigoni o racjonalności gospodarowania (ekonomia w państwie totalitarnym) , 144 s., 35,00 zł

ANDRZEJ FIERLA, Opcje na indeksy WIG20 i WIG30 , 272 s., 45,00 zł

red. JOACHIM OSIŃSKI, Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej , 245 s.,
45,00 zł

KAMIL LIBERADZKI, Obligacje projektowe. Instrument finansowania wielkich projektów inwestycyjnych w Unii Europejskiej , 188 s., 35,00 zł

MARCIN LIBERADZKI, Finansowanie infrastruktury transportowej w Polsce. Innowacyjne instrumenty finansowe prywatno-publiczne partnerstwo , 166 s., 35,00 zł

red. ELŻBIETA MĄCZYŃSKA, Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne , 376 s., 60,00 zł

JAN KAJA, Polityka gospodarcza , wyd. 4 rozsz., 347 s., 40,00 zł

JERZY ONISZCZUK, Budowanie nowoczesnej polis , 554 S., 90,00 zł

HENRYK CHOŁAJ, Chiny a świat. Współczesny chiński model ekonomiczny , 269 s., 70,00 zł

red. JACEK GRZYWACZ, Płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce. Uwarunkowania, zarządzanie płynnością, ryzyko , 238 s. s., 50,00 zł

red. ROMAN SOBIECKI, Przedsiębiorstwo rodzinne w gospodarce globalnej , 243 s., 50,00 zł

 

Publikacje do bezpłatnego pobrania (www.wydawnictwo.sgh.waw.pl, zakładka
„publikacje do pobrania”)red. TOMASZ PANEK, JAN ZWIERZCHOWSKI,
Comparative Analysis of Poverty in the EU Member States and Regions

KAROL PRZANOWSKI, Credit Scoring w erze BIG-DATA. Techniki modelowania z wykorzystaniem generatora losowych danych portfela Consumer Finance

ANDREAS BIELIG, Die Rolle des Geistigen Eigentums in der Wirtschaft

red. ROMAN SOBIECKI, JERZY W. PIETREWICZ, Ekspansja polskich firm na rynki międzynarodowe

red. AGNIESZKA SOPIŃSKA, SYLWESTER GREGORCZYK, Granice strukturalnej złożoności organizacji

red. PIOTR WACHOWIAK, SŁAWOMIR WINCH, Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim

red. MARIA ROMANOWSKA, JOANNA CYGLER, Granice zarządzania

red. MAREK BRYX, Innowacje w zarządzaniu miastem w Polsce

red. MARZENNA A. WERESA, Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynniki długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym

red. PIOTR ALBIŃSKI, Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej

red. MAŁGORZATA PONIATOWSKA-JAKSCH Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem

JÓZEF OLSZYŃSKI, ANDREAS BIELIG, Nowe zjawiska w gospodarce Niemiec i polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych

red. JOACHIM OSIŃSKI, JOANNA ZUZANNA POPŁAWSKA, Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo. Gospodarka. Świat

red. JOACHIM OSIŃSKI, Polityka publiczna.10 lat Polski w Unii Europejskiej. Decade of Poland in the European Union

red. MAREK BRYX, Projekt SATURN. Europejskie standardy w kształceniu zawodowym w obszarze rewitalizacji miast

ANDREAS BIELIG, Rola własności intelektualnej w gospodarce. Teoria i praktyka

red. MAREK BRYX, The SATURN Project. The European Standard for Vocational Training in Urban Regeneration

red. RYSZARD BARTKOWIAK, PIOTR WACHOWIAK, Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. EKONOMIA I FINANSE

red. RYSZARD BARTKOWIAK, PIOTR WACHOWIAK, Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. ZARZĄDZANIE

red. ZBIGNIEW DWORZECKI, MIROSŁAW JAROSIŃSKI, Within and Beyond Boundaries of Management

red. ROMAN SOBIECKI, JERZY W. PIETREWICZ, Wymogi globalnej konkurencyjności przedsiębiorstw

JOANNA RUTECKA, Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym

Zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształcanymi w spółki prawa handlowego , red. MIROSŁAW JAROSIŃSKI, SŁAWOMIR WINCH

red. JOACHIM OSIŃSKI, MARTA PACHOCKA, Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
ul. Komandorska 118/120,
53-345 Wrocław
Tel. (71) 368-01-34, (71) 368-06-02
www.wydawnictwo.ue.wroc.pl
e-mail: wydaw@ue.wroc.pl
SKLEP INTERNETOWY www.ksiegarnia.ue.wroc.pl

BECLA Agnieszka, CZAJA Stanisław, POSKROBKO Tomasz : Międzynarodowa ochrona środowiska , s. 240 ,format B5 ,37 zł , podręcznik

BIERNACKI Michał, KASPEROWICZ Anna, MAZUR Alicja: Komputerowa ewidencja księgowa , s. 141, format B5, 18 zł, podręcznik

BORKOWSKA Bożena, KLIMCZAK Bożena : Mikroekonomia. Ćwiczenia wyd.10 zaktualizowane i rozszerzone , s. 222, format B5, 35 zł

CHORĄŻYCZEWSKA Tamara, WERESZCZYŃSKA Małgorzata: Skarby pod jeleniogórskim niebem , s. 167,format B5, 35 zł, monografia

DYCZKOWSKA Joanna (red.), KUŻDOWICZ Paweł (red.): Controlling and Knowledge. Shaping an Information Environment in Contemporary Business Organizations , s.178, format B, 25 zł, monografia

Ekonomia XXI Wieku 3(3)-2014, s.153 ,format B ,23 zł, czasopismo

CZARNECKI Leszek: Model DNA firmy ,s. 236, format B5,55 zł , monografia

GRZESIK Katarzyna, KARAŚ Mirosław: Decyzje menedżerskie w organizacji , s. 161, format B5, 25 zł, skrypt

KAWKA Tomasz: Wynagrodzenia w okresie nowej gospodarki. Uwarunkowania. Funkcje. Konfiguracja , s.475,format B5, 55 zł, monografia

KLIMCZAK Bożena : Mikroekonomia wyd.9 zaktualizowane i rozszerzone , s. 491 , format B5, 50 zł, podręcznik

KLIMEK Artur: Korporacje transnarodowe z krajów wschodzących w gospodarce światowej , s. 287, format B5, 38 zł , monografia

KOŁAKOWSKI Tomasz: Wybrane zagadnienia analizy i oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych , s. 248, format B5, 32 zł, skrypt

Nauki o Zarzadzaniu 3(20)-2014 , s.127, format B5, 20 zł, czasopismo

PIWONI – KRZESZOWSKA Estera : Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami , s. 355, format B5, 45 zł, monografia

Społeczeństwo i Ekonomia 2(2)-2014 , s.218, format B5, 25 zł, czasopismo

WOŹNICZKA Jarosław, HAJDAS Monika, KOWAL Witold: Zarządzanie marketingiem , s. 422, format B5, 65 zł , podręcznik

WYDAWNICTWO
GDAŃSKIEJ WYŻSZEJ
SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ
ul. Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
e-mail: wydawnictwo_gwsh@gwsh.gda.pl
http://www.gwsh.gda.pl/pl/e-ksiegarnia/
tel. 58 303 20 00

BIELICKI R.,Kulturotechnika resocjalizacyjna. Użyteczność jej metod w opinii personelu penitencjarnego , 134 s., 25 zł;

BUDZIŃSKI W. (red.),Terapia i resocjalizacja dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, 176 s., 26 zł;

BYKOWSKA S. (red.),Wymiary zmienności społecznej współczesnej Europy , 333 s., 36 zł;

CHODUBSKI A., FRĄCZEK A., SŁOBODZIAN B. (red.), Kobiety w życiu kulturowym Polski i świata, 288 s., 37 zł;

CZAJOWSKI J., KULIG A.,Konstytucyjny system organów państwa. Cz. 1. Zasady naczelne. Władza ustawodawcza. Władza wykonawcza. Władza sądowa , 146 s., 12 zł;

DANIELEWICZ D.,Ku Bogu – „Wszystkiemu we wszystkim”. Holistyczna eschatologia Jurgena Moltmanna, 300 s., 50 zł;

KOŻYCZKOWSKA A., SZCZEPSKA-PUSTKOWSKA M. (red.),Człowiek w systemie pomocy konteksty i rozwiązania edukacyjne , 380 s., 45 zł;

MIKULI P. (red.), S tatus prawny sędziego we współczesnych systemach politycznych, 376 s., 32,30 zł;

MOŻEJKO B. (red.),Gospodarka i społeczeństwo w państwach Unii Europejskiej, 184 s., 20 zł;

Społeczne konteksty Internetu. Implikacje dla edukacji , praca zbiorowa, 126 s., 20 zł;

SOBCZAK I. (red.),Rozwój demograficzno-społeczny województwa pomorskiego teraźniejszość i przyszłość , 300 s., 34 zł;

SZYMANIAK J.,Pedagogika szkolna, 414 s., 31,50 zł;

ŚWIĘTOCHOWSKA U.,Zjawiska patologiczne w rozwoju demokracji na przełomie XX i XXI wieku , 109 s., 18 zł;

TURNOWIECKI W.,Polityka społeczna, 226 s., 26 zł.

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel. (032) 257-76-30,
tel./fax (032) 257-76-43
e-mail: wydawnictwo@ue.katowice.pl

ADAMEK-HYSKA D., Partnerstwo publiczno-prywatne w rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego. s. 216, cena 27,50 zł, monografia.

BORYCZKA M., Ergonomia i bezpieczeństwo pracy . s. 121, cena 12 zł, podręcznik.

BUSZMAN-WITAŃSKA M., Społeczeństwo, polityka i ekonomia. Śląscy twórcy i dziennikarze (1922-1945) . s. 140, cena 15,50 zł, monografia.

GAMROT W., Estymacja wartości przeciętnej uwzględniająca koszt pozyskania danych . s. 266, cena 25,50 zł, monografia.

GANCZAREK-GAMROT A., Analiza szeregów czasowych . s. 116, cena 7 zł, podręcznik.

HADAŚ-DYDUCH M., Inwestycje alternatywne w kontekście efektywności inwestycji kapitałowej na przykładzie produktów strukturyzowanych . s. 369, cena 35 zł, monografia.

HARASIM J., GRADOŃ W. (red.), Innowacje a wzrost gospodarczy. Część 2 . Studia Ekonomiczne nr 186. s. 309, cena 33 zł, zeszyt naukowy.

JANIK E., Podstawy prawa finansowego dla ekonomistów . s. 259, cena 18,50 zł, podręcznik.

KLASIK A., KUŹNIK F. (red.), Miasta – metropolie – regiony. Nowe orientacje rozwojowe . s. 236, cena 29 zł, monografia.

KOLONKO J., KOŃCZAK G. (red), Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych . Studia Ekonomiczne nr 189. s. 95, cena 10 zł, zeszyt naukowy.

KOTLORZ D. (red.), Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy – wybrane problemy . Studia Ekonomiczne nr 197. s. 210, cena 23 zł, zeszyt naukowy.

KOTLORZ D., PRZYBYŁKA A. (red.), Uwarunkowania współczesnego rynku pracy i ich skutki w sferze społeczno-ekonomicznej . Studia Ekonomiczne nr 196. s. 232, cena 25,50 zł, zeszyt naukowy.

ŁUCZAK M., PETHE A., Porządkowanie wolności. 25 lat Śląska w mediach (na przykładzie województwa śląskiego) . s. 121, cena 15 zł, monografia.

MATYSIEWICZ J., Marketing organizacji sieciowych usług profesjonalnych w procesie tworzenia wartości dla klienta , s. 258, cena 32,50 zł, monografia.

MIKA J., MIŚKIEWICZ-NAWROCKA M. (red.), Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu . s. 87, cena 9 zł, monografia.

OLSZAK C.M. (red.), Informatyka dla biznesu . s. 316, cena 33,50 zł, podręcznik.

PAŃKOWSKA M., PALONKA J., SROKA H. (red.), Ambient Technology and Creativity Support Systems . Studia Ekonomiczne nr 188. s. 306, cena 33,50 zł, zeszyt naukowy.

PYKA I., CICHY J. (red.), Innowacje a wzrost gospodarczy. Część 1 . Studia Ekonomiczne nr 186, s. 320, cena 37 zł, zeszyt naukowy.

SWADŹBA S. (red.), Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej , s. 168, cena 19,50 zł, monografia.

SZKUTNIK W. (red.), Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych. Analiza modelowa rozwoju regionów , s. 401, cena 43,50 zł, monografia.

WŁODARCZYK J., Introduction to International Economics , s. 130, cena 10 zł, podręcznik.

Wydawnictwo
Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Witosa 45, 60-693 Poznań
tel./faks 61 848 7808, tel. 61 848 7776
e-mail: wydawnictwo@up.poznan.pl
www.wydawnictwo.up-poznan.net

BANASZAK J. (red.), Nie tylko Wierzenica. O Auguście Cieszkowskim w dwusetną rocznicę urodzin , 188 s., 35,00 zł

BRZOZOWSKA A., GAWĘCKI J., Woda w żywieniu i jej źródła , wyd. 2, 150 s., 26,00 zł

CZAPSKI J., GÓRECKA D. (red.), Żywność prozdrowotna – składniki i technologia , 440 s., 34,00 zł (monografia)

DOMAŃSKA-BAER A., SUCHOŃ A. (red.), Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawne , wyd. 2 popr., 220 s., 34,00 zł (podręcznik)

FLACZYK E., GÓRECKA D., KORCZAK J. (red.), Towaroznawstwo żywności pochodzenia roślinnego , 398 s., 38,00 zł (podręcznik)

FLACZYK E., GÓRECKA D., KORCZAK J. (red.), Towaroznawstwo żywności pochodzenia zwierzęcego , 330 s., 38,00 zł (podręcznik)

GAWĘCKI J., JESZKA J. (red.), Energia w żywności i żywieniu , 132 s., 22,00 zł

GAWĘCKI J., KREJPCIO Z. (red.), Bezpieczeństwo żywności i żywienia , 150 s., 22,00 zł

GAWĘCKI J., ROSZKOWSKI W. (red.), Żywienie u progu i u schyłku życia , 146 s., 22,00 zł

GIEFING D.F., PAZDROWSKI W., Szacunek brakarski i klasyfikacja drewna okrągłego , 130 s., 26,00 zł (skrypt)

GWIAZDOWICZ D.J., U źródeł nauki. Podpowiedzi dla początkującego badacza nauki , 45 s., 18,00 zł (inne)

KOCJAN H., Wybrane zagadnienia techniki hodowli lasu , 167 s., 34,00 zł (podręcznik)

KWIECIŃSKI A., SIWULSKI M. (red.), REISHI Ganoderma lucidum – właściwości lecznicze , 128 s., 33,00 zł (monografia)

KOZERA M., RYŚ-JUREK R., TABERT M. (red.), Podstawy wiedzy o rolnictwie i agrobiznesie , 307 s., 37,00 zł (podręcznik)

KWAŚNA H., Mikrobiologia rolnicza , wyd. 2 popr. i uzup., 390 s., 41,00 zł (podręcznik)

MIŚ R., WOŹNIAK K., Polsko-angielski leksykon terminologii urządzania lasu i specjalności pokrewnych , 476 s., 47,00 zł

MROCZYK W., FOREMSKA E., GOLIŃSKI P., Chemia organiczna z elementami chemii bioorganicznej , 279 s., 42,00 zł (podręcznik)

Na skrzydłach myśli… August Cieszkowski i ziemia wierzenicka w poezji , 127 s., 39,00 (antologia poezji)

OLEKSYN H., Kompozycje roślinne w kształtowaniu terenów zieleni , 171 s., 37,00 zł (podręcznik)

PLENZLER R., Kinematyka z dynamiką , wyd. 2 popr. i uzup., 380 s., 37,00 zł (podręcznik)

POCZTA W., CZUBAK W., MUŚNICKI CZ., Buczyński J. (red.), Propedeutyka produkcji rolniczej. Podręcznik dla studentów pozarolniczych kierunków studiów , 439 s., 45,00 zł (podręcznik)

RASZEJA E., Ochrona krajobrazu w procesie przekształceń obszarów wiejskich , 242 s., 33,00 zł

ROGALSKA S.M., ACHREM M., WOJCIECHOWSKI A., Chromatyna. Molekularne mechanizmy epigenetyczne , 200 s., 37,00 zł (podręcznik)

RYDZEWSKA A., Zabytkowe cmentarze ewangelickie północnej Wielkopolski , 119 s., 27,50 zł (monografia)

Na skrzydłach myśli… August Cieszkowski i ziemia wierzenicka w poezji , 127 s., 39 (antologia poezji)

SIWULSKI M., SAS-GOLAK I. (red.), Pieczarka Agaricus. Gatunki, uprawa, właściwości prozdrowotne , 188 s., 36,00 zł (monografia)

SŁOMSKI R. (red.), Analiza DNA – praktyka , 304 s. (monografia)

SIWULSKI M., SOBIERALSKI K. (red.), Lakownica lśniąca Ganoderma lucidum – biologia, uprawa i właściwości lecznicze , 199 s., 36,00 zł (monografia)

SŁOMSKI R. (red.), Analiza DNA – praktyka , 304 s., 37,00 zł (monografia)

WAŻYŃSKI B. (red.), Podstawy gospodarki leśnej , wyd. 2 popr. i uzup., 410 s., 54,00 zł (podręcznik)

WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M., Tkanki roślinne. Wybrane zagadnienia z botaniki , 186 s. (podręcznik)

Sprzedaż książek Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
także wysyłkową, prowadzi:

Księgarnia Żak

Collegium Maximum

Poznań, ul. Wojska Polskiego 28

tel./faks 61 848 75 42

Pełną ofertę prezentujemy w Internecie na stronach:

www.wydawnictwo.up-poznan.net i w Handlowym Katalogu Książek www.ksiazka.net/hkk

Wydawnictwa
Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej
im. Ludwika Solskiego w Krakowie
31-109 Kraków,
ul. Straszewskiego 21-22
tel. 12 430-15-92
mail: teatr@pwst.krakow.pl
www.pwst.krakow.pl/wydawnictwa-pwst

Beata GUCZALSKA, Aktorstwo polskie generacje 512 s., cena: 45 zł, literatura i kultura

Anton CZECHOW, Konstantin Stanisławski Partytura teatralna MEWA 200 s., cena: 25 zł, literatura i kultura

Konstantin STANISŁAWSKI, Praca aktora nad sobą, wydanie dwutomowe 588 s., 629 s., cena(za dwa tomy): 80 zł, literatura i kultura

Keith JOHNSTONE, IMPRO spontaniczne kreowanie świata 368 s., cena(za II tomy): 45 zł, literatura i kultura

Europejska
Uczelnia
Społeczno-Techniczna
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel.: 48 344 00 55 w. 46, fax 360 13 22,
waw.eust.pl

MOŻYŁOWSKI PIOTR ( red.) : Zarządzanie należnościami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego , s. 293, 30 zł., zarządzanie

SOBOCIŃSKA ANNA (red.), Pisarski Marcin (red.):Wybrane zagadnienia z budownictwa ogólnego, s.292, 30 zł., budownictwo

KOZŁOWSKI WOJCIECH (red.): Elementy budownictwa komunikacyjnego, s. 183, 25 zł., budownictwo komunikacyjne