Kronika MNiSW 12/2011

Studencki autorytet

Parlament Studentów RP wręczył coroczne nagrody środowiska studenckiego. Finał konkursu miał miejsce 5 listopada 2011 r. w Warszawie podczas Gali Nagród Środowiska Studenckiego, odbywającej się w ramach Konwentu Przewodniczących Samorządów Studenckich. Statuetki PROstudent od 2004 roku przyznawane są osobom, instytucjom, mediom i firmom przyjaznym oraz zasłużonym dla środowiska studenckiego.

Tytuł „PROstudencki autorytet w życiu publicznym” otrzymała minister Barbara Kudrycka. Kapituła w uzasadnieniu werdyktu wskazała na „przeprowadzenie trudnej prostudenckiej ustawy przez całą ścieżkę legislacyjną”. Minister nauki zyskała też uznanie środowiska za cztery lata dobrej współpracy z Parlamentem Studentów RP.

– To dla mnie wyróżnienie szczególne i niezwykle cenne, które dedykuję całemu środowisku studenckiemu. Dziękuję zwłaszcza Parlamentowi Studentów za wspólną pracę nad reformą szkolnictwa wyższego, wprowadzoną z myślą o nowych szansach i prawach studenta. Nagroda stanowi także ważne zobowiązanie do naszej dalszej wytężonej pracy, aby nowe prawo zmieniało rzeczywistość na uczelniach dla dobra studentów – powiedziała po otrzymaniu nagrody prof. Barbara Kudrycka.

Spośród wszystkich kategorii konkursu szczególne znaczenie ma „PROstudencka uczelnia”. Idea, która towarzyszy tej kategorii, to wyróżnienie uczelni, w których prawa i obowiązki studentów są najwyższą wartością, a warunki studiowania organizowane są zgodnie z zasadą zapewnienia jak najlepszej jakości kształcenia. W 2011 r. w tej kategorii zwyciężyła Politechnika Łódzka. Kapituła doceniła uczelnię za pionierską realizację programu szkoleń dla studentów pierwszego roku (z wpisem do indeksu). Wyróżniono również Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych.

W kategorii „Wykładowca roku” wygrał prof. Piotr Francuz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który realizuje swoją misję dydaktyczną z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem dla dobra swoich studentów. Wyróżniono też dr. Mirosława Bauma z Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz dr. Grzegorza Mikruta z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Za „PROjekt roku” uznano konferencję II Studenckie Forum Jakości, które odbyło się w październiku 2010 roku. III edycja konferencji zorganizowana została w październiku 2011 roku. Kapituła zwróciła uwagę na wysoki poziom merytoryczny konferencji oraz otwartość na opinie płynące z różnych ośrodków akademickich. Nagroda trafiła do Fundacji Universitatis Posnaniensis, organizatora konferencji.

W kategorii „Media PRO” zwyciężyła Jolanta Ojczyk z miesięcznika „Rzeczpospolita”. Tegoroczną nagrodę przyznano jej za zwrócenie uwagi na raport Parlamentu Studentów RP dotyczący umów cywilnoprawnych student – uczelnia. Red. Ojczyk została nagrodzona przez studentów już po raz drugi. Poprzednią nagrodę odbierała jako redaktor „Gazety Prawnej”.

W kategorii „PROdukt roku” studenci nagrodzili firmę Scanmed Multimedis SA za program Akamedic – sieć przychodni akademickich. ☐

Najwybitniejsi studenci na start

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło realizację programu Diamentowy Grant: 100 najwybitniejszych studentów może liczyć na granty naukowe w wysokości nawet 200 tys. złotych.

– Reforma nauki i szkolnictwa wyższego jest urzeczywistnieniem nowego modelu finansowania nauki, który promuje wysoką jakość badań i ich konkurencyjność. Program „Diamentowy Grant” wpisuje się w tę koncepcję. Pomoże nam wyławiać i otaczać systematyczną opieką prawdziwe talenty naukowe wśród naszych studentów. Jestem przekonana, że to najlepsza inwestycja z gwarantowanym zyskiem – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.

Program, ustanowiony 2 listopada 2011 r., stanowi specjalną ścieżkę finansowania badań dla najwybitniejszych studentów, otwierającą drogę do doktoratu i kariery naukowej. Absolwent lub student prowadzący pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, poprzez uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu, będzie miał warunki do wcześniejszego przygotowania rozprawy doktorskiej. Każdego roku stu najlepszych studentów uzyska możliwość szybszego wejścia na ścieżkę kariery naukowej.

Na pierwszą edycję programu zagwarantowano łączne środki w wysokości 20 mln zł. Wnioski do konkursu w imieniu studentów mogły składać jednostki naukowe posiadające kategorię naukową A+, A lub B. Termin zgłoszeń upłynął 15 grudnia 2011 r. W konkursie o „diamentowe granty” najważniejszymi kryteriami oceny są: potencjał merytoryczny studenta, który stawia pierwsze kroki w pracy badawczej, jego osiągnięcia naukowe oraz naukowa wartość projektu. Laureaci, oprócz środków pokrywających koszty ich badań, otrzymają również wynagrodzenie na okres swojej pracy badawczej w wysokości minimum 2,5 tys. zł miesięcznie. ☐

Wsparcie dla rewolucyjnej polskiej technologii

Polscy naukowcy podejmują starania o potwierdzenie praw własności do technologii EPAR, która może zrewolucjonizować rynek samochodowy, kolejowy, a nawet energetyczny. Pomóc im w tym zakresie postanowiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Inicjatywę poparło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

– To bardzo cenna inicjatywa. Kiedy w toku przygotowania ubiegłorocznej reformy nauki formułowaliśmy nowe zadania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, to właśnie takie bieżące wspieranie działalności polskich innowatorów było jednym z priorytetów – mówiła prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Z zainteresowaniem będziemy obserwować starania o przyznanie praw do tej technologii jej polskim twórcom oraz proces wdrożenia, który pozwoli sukces naukowy przełożyć także na sukces komercyjny w skali międzynarodowej. W razie konieczności będziemy te starania wspierać – dodała minister Kudrycka.

 

EPAR, czyli Energetyczny Przetwornik Akumulacyjno-Rozpraszający, polega na zamianie znacznej części energii kinetycznej obiektów zderzających się na energię elektryczną wirników mechanicznych. Może to przynieść znaczne korzyści poprzez zmniejszanie niszczącej siły zderzeń (dla ludzi i urządzeń), a w niektórych zastosowaniach generowanie energii elektrycznej pochodzącej z siły zderzeń.

Obecnie analizowane są różnorodne możliwości wdrożenia metody EPAR w przemyśle kolejowym, stoczniowym, lotniczym, górniczym i maszynowym. Po kilkunastu latach pracy nad technologią nasi innowatorzy muszą udowodnić przed Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium swoje prawa do patentu.

W październiku 2011 Międzynarodowa Federacja Organizacji Wynalazczych (IFIA) nagrodziła Lucjana Łągiewkę – twórcę koncepcji wynalazku – i technologię EPAR tytułem Best Invention of the First Decade of 21st Century.

Z przedsiębiorstwem EPAR, rozwijającym technologię o tej samej nazwie, współpracę nawiązało już kilkanaście instytucji, m. in.: AGH w Krakowie, Centrum Innowacji NOT, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Naczelna Organizacja Techniczna, Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT, PolSCA Polish Science Contact Agency czy Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.

10 listopada 2011 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało umowę o współpracy z EPAR. ☐

Poszukiwane Dziewczyny Przyszłości!

Konstruktorki superdokładnego mikroskopu i śmigła do samolotów, autorki badań nad przyczynami nowotworów, ciemną materią, zdrową żywnością, nowymi sposobami usuwania zanieczyszczeń ze środowiska czy implantami nowej generacji – to tylko niektóre z dotychczas wyróżnionych uczestniczek konkursu Dziewczyny Przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie, organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz magazyn ELLE.

 

21 października 2011 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka i redaktor naczelna ELLE Barbara Mietkowska zainaugurowały trzecią już edycję konkursu. Nagradzamy i promujemy studentki, które mimo natłoku wykładów, konwersatoriów i lektur podczas studiów znajdują czas na badania naukowe, z zaangażowaniem poświęcają się nauce i dokonują ważnych odkryć. Do tej pory wyróżniono 21 studentek, które otrzymały stypendia o łącznej wartości ponad 120 tys. złotych oraz wyjazdy na najbardziej prestiżowe konferencje naukowe w Europie.

 

Jeśli więc jesteś studentką na kierunku ścisłym, technicznym, przyrodniczym lub medycznym, prowadzisz samodzielne badania naukowe lub angażujesz się w projekty badawcze – zostań Dziewczyną Przyszłości.

– Zależy nam na tym, aby nie tracić talentów i by inwestować w te osoby, które odkrywają w sobie pasję badawczą już na studiach – powiedziała podczas inauguracji kolejnej edycji programu minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. – Wielką wartością tego konkursu jest to, że nie jest on adresowany do zawodowych badaczy, ale właśnie do tych najmłodszych pasjonatek nauki. Stypendia mogą być dla nich nie tylko wsparciem w pracy badawczej, ale zachętą do wyboru przyszłej kariery naukowej – dodała. Minister podkreśliła też, że resort stara się monitorować losy laureatek konkursu. – To dziewczyny, które mają prawdziwą pasję do studiowania i do realizacji badań, dlatego nie stać nas na to, byśmy je tracili z oczu, polskiej nauki nie stać na utratę takich talentów – powiedziała.

Redaktor naczelna ELLE Barbara Mietkowska podkreśliła natomiast: – Zależy nam na tym, by wspierać ambicje młodych kobiet, które chcą osiągnąć naukowy sukces w domenach do tej pory uznawanych za męskie. Nauka jest przecież synonimem postępu. Chcemy wspierać osoby, które postanowiły poświęcić się jej i uprawiać na prawdziwie światowym poziomie.

Podczas konferencji inaugurującej trzecią edycję konkursu obecne były też Dziewczyny Przyszłości nagrodzone w poprzednich edycjach. Wśród nich znalazła się Joanna Oracz z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zajmująca się badaniami nad rozbłyskami światła, zwanymi laserami impulsowymi, od których parametrów w dużej mierze zależy jakość obrazu uzyskiwanego pod mikroskopem laserowym. – Ta nagroda dodała mi dużo pewności siebie, zmotywowała do dalszej pracy – powiedziała podczas konferencji prasowej. Wyróżniona w zeszłorocznej edycji Bogumiła Gorczyca z Uniwersytetu Warszawskiego, prowadząca badania z teorii cząstek elementarnych i oddziaływań fundamentalnych, dodała: – Mogę się tylko podpisać pod tymi słowami. To wyróżnienie rzeczywiście pomaga rozwijać pracę naukową.

Termin nadsyłania zgłoszeń w tegorocznej edycji konkursu upływa 29 lutego 2012 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugim kwartale 2012 r. Kapituła konkursowa przy ocenie nadsyłanych wniosków weźmie pod uwagę m.in. oryginalność prac badawczych, nowatorską metodologię i możliwość zastosowania wyników badań w praktyce.

400 lat tradycji akademickich Poznania

W uroczystościach rocznicowych akademickiego Poznania 28 października uczestniczyli Prezydent RP Bronisław Komorowski i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka.

Z tej okazji zaplanowano nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w historycznym kolegium jezuickim. Prezydent Komorowski i minister Kudrycka spotkali się też ze studentami.

Poznańska uczelnia kultywuje spuściznę założonej w 1519 r. Akademii Lubrańskiego oraz działającego od 1573 r. Kolegium Towarzystwa Jezusowego. 28 października 1611 r. na Sejmie Walnym Warszawskim król Zygmunt III Waza podniósł Kolegium do godności Akademii i Uniwersytetu. To wydarzenie prawnie zapoczątkowało tradycje uniwersyteckie Poznania.

Prezydent Bronisław Komorowski wraz z minister Barbarą Kudrycką uczestniczyli w nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Prezydent wręczył Ordery Odrodzenia Polski osobom związanym z obchodami 400-lecia tradycji uniwersyteckich w Poznaniu.

– Jubileusz 400-lecia tradycji uniwersyteckich w Poznaniu rozumiem jako zobowiązanie dla nauczycieli akademickich tej znakomitej uczelni do dalszej i niezmiennej dbałości o jakość badań naukowych i kształcenia studentów – powiedziała minister Kudrycka.

Minister podkreśliła, że UAM należy do czołówki polskich uczelni. Każdego roku ok. 20 osób uzyskuje tytuły profesorskie, ok. 40 – stopień naukowy doktora habilitowanego, a ok. 200 osób – stopień naukowy doktora, co pokazuje, że uczelnia z najwyższą dbałością myśli o rozwoju swojej kadry akademickiej.

– Szczególna rola i zadanie obecnych uniwersytetów to podnoszenie poziomu kształcenia elit naszego kraju – dodała minister, gratulując jednocześnie uniwersytetowi tytułu najbardziej prodoktoranckiej uczelni w kraju. – Ta uczelnia świeci przykładem dla innych, potrzebujemy takich drogowskazów, jak UAM – wskazała prof. Kudrycka. – Część kampusu uniwersyteckiego leży w dolinie Różany Potok. Życzę Wam, aby ta dolina w przyszłości stała się polską Doliną Krzemową – zakończyła minister Kudrycka. ☐