Drugie miejsce w kraju

Andrzej Pilc


Współczynnik Hirscha (H), przedstawiony niedawno przez amerykańskiego fizyka (J.E. Hirsch w PNAS, 2005, 102, 16569−72), jest przydatny do określania klasy naukowej badaczy w wielu różnych dyscyplinach nauki. Jest on równy liczbie publikacji cytowanych co najmniej h razy. H = 63 oznacza, że 63 z kolei publikacja, jeżeli uszeregowane były one w kolejności uzyskanych cytowań, cytowana była 63 razy. Współczynnik H wydaje się być znakomitym parametrem umożliwiającym również porównywanie dokonań całych jednostek naukowych, ponadto w dużej mierze jest on niezależny od liczebności publikacji. Wydaje się, że jest współczynnikiem znacznie lepszym niż rozpowszechniony w kraju impact factor, który w żadnej mierze nie świadczy o jakości naukowej pojedynczej publikacji, dlatego współczynnik H powinien zostać w przyszłości wykorzystany do oceny działania jednostek naukowych, tym bardziej że szybkość jego wyznaczenia jest mierzona w sekundach. Trzeba dodać że współczynnik H nie nadaje się do porównywania jakości pracy działów nauki, w których cytowania nie są miernikiem jakości, co dotyczy głównie nauk humanistycznych.

Tutaj zostaną przedstawione dane na temat publikacji wchodzących w skład współczynnika H do prac oryginalnych powstałych w Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie styczeń 2000 – wrzesień 2007, z ich listą, wydziałami UJ, w których powstały oraz nazwiskami badaczy, którzy opublikowali ich najwięcej.

Poszukiwania przeprowadzono korzystając z bazy ISI Web of Knowledge oraz bazy Scopus, gdyż daje nieco odmienne wyniki, zamieszcza nie zawsze te same prace, odnośnie zaś do tych samych podaje różne liczby cytowań. Na przykład w bazie Scopus w tym okresie pojawiło się ponad 8 tys. publikacji z odniesieniem do Uniwersytetu Jagiellońskiego (hasło Jagiell*), a w bazie ISI było ich 7653, tym samym instytucja ta znajduje się na drugim miejscu w kraju pod względem liczby publikacji po jednostkach PAN (ponad 18 840 prac) i przed Uniwersytetem Warszawskim (ponad 6221 publikacji) – dane baz ISI. Najwięcej, bo 2965 publikacji, dotyczyło medycyny, 1706 biochemii, genetyki i biologii molekularnej, 1378 fizyki i astronomii, 1217 chemii, farmakologii oraz nauk rolniczych dotyczą po 603 prace.

Korzystanie z kilku baz danych, niestety, uniemożliwia dokonywanie setek porównań, np. z innymi instytucjami naukowymi kraju, dlatego korzystanie z jednej bazy danych jest postępowaniem optymalnym, ale uwagi, jakie pojawiły się ostatnio na ten temat, skłoniły mnie do korzystania z dwóch baz danych jednocześnie. Współczynnik H (dotyczący wyłącznie prac oryginalnych) UJ wynosi wg bazy Scopus 54, wg bazy ISI 53, a podany łącznie 63 i jest prawdopodobnie jednym z trzech najwyższych w kraju obok całego PAN oraz UW. Piszę prawdopodobnie, gdyż kompilacja dwóch baz danych utrudnia (w przypadku dwóch jednostek) bądź praktycznie uniemożliwia (w przypadku wielu instytucji naukowych) porównywanie między sobą wyników.

Najwięcej prac oryginalnych – 26 – wchodzących w skład indeksu H opublikował Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (WFAiIS). Collegium Medicum (liczone jako całość) dostarczyło 25 prac, w tym Wydział Lekarski (WL) 22, a Wydział Nauk o Zdrowiu (WNoZ) 3 publikacje. Wydział Biologii, Biofizyki i Biotechnologii (WBBiB) umieścił na liście 7 publikacji, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (WBiNoZ) 3, a Wydział Chemii (WCh) 2 prace. Badacze, którzy opublikowali najwięcej prac, to: Andrzej Szczeklik (WL) 5 prac oraz Andrzej Kotański (WFAiIS) 4 publikacje. Po 3 prace mają: Zbigniew Majka (WFAiIS), Ewa Niżankowska (WL), Józef Dulak (WBBiB), Mariusz Ratajczak (WL), Tomasz Kozik (WFAiIS), Paweł Staszel (WF), Henryk Witała (WF). Autorami 2 publikacji są: Bogdan Damski (WFAiIS), Alicja Józkowicz (WBBiB), Witold Libionka (WL), Andrzej Pilc (WNoZ), Marek Sanak (WL). Z trzech najczęściej cytowanych prac, dwie pierwsze dotyczą medycyny, a trzecia fizyki.

Prace oznaczone na końcu literą M oznaczają publikacje, które powstały w bardzo wielu ośrodkach (czasem ponad 100), przy udziale bardzo wielu autorów (czasem ponad 100). Było ich 9 (14 proc. całości). Bibliografia takiej pracy sprowadza się do nazwiska pierwszego autora i nazwisk autorów polskich, jak również nazw krajowych instytucji naukowych. Zrobiono to ze względu na objętość, gdyż wydruk takiej pracy może zająć całe strony tekstu. Jak wynika z listy, prace te dotyczą głównie fizyki i astronomii, i najczęściej są to prace wieloautorskie powstające na unikalnych urządzeniach, dostępnych w kilku miejscach na świecie. Powstaje pytanie, jak wartościować autorstwo w takich publikacjach? Pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi. W 38 publikacjach (60 proc. całości) dominują autorzy zagraniczni, z czego jasno wynika, że najczęściej cytowane polskie publikacje, to prace powstające poza krajem, a w ich tworzeniu nasi autorzy raczej nie odgrywają dominującej roli. Tylko 25 publikacji (40 proc. całości) to prace, w których dominują (od ponad 50 do 100 proc. udziału) autorzy krajowi.

Bolączką przy sporządzaniu tego typu rankingów jest indywidualizm czy może niefrasobliwość badaczy w podawaniu afiliacji: pojawiają się różne nazwy tych samych instytucji naukowych, choć w przypadku UJ wielką pomocą jest fakt posiadania przez tę jednostkę naukową nazwy własnej. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki słowo Jagiell,* by dostać pełny spis prac. Lista publikacji zamieszczona jest poniżej, w kolejności cytowań, których liczba jest wytłuszczona i umieszczona na końcu danych dotyczących publikacji.

Spis publikacji

1. Staessen, J.A., Gasowski, J., et al., Risks of untreated and treated isolated systolic hypertension in the elderly: meta-analysis of outcome trials, „Lancet”, 355 (2000) 865-872 455.

2. Colombo, A., Drzewiecki, J., Dudek, D., Fort, S., Schiele, F., Zmudka, K., et al., Randomized study to assess the effectiveness of slow– and moderate-release polymer-based paclitaxel-eluting stents for coronary artery lesions, „Circulation”, 108 (2003) 788-794 411.

3. Altmann, M., Balata, M., Wojcik, M., and Zanotti, L., GNO solar neutrino observations: Results for GNO I, „Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics”, 490 (2000) 16-26 345.

4. Guzik, T.J., Mussa, S., Gastaldi, D., Sadowski, J., et al., Mechanisms of increased vascular superoxide production in human diabetes mellitus Role of NAD(P)H oxidase and endothelial nitric oxide synthase, „Circulation”, 105 (2002) 1656-1662 241.

5. Back, B.B., Bialas, A., Bindel, R., Bogucki, W., Budzanowski, A., Busza, WCoghen, T., Conner, C., Czyz, W., Dabrowski, B., Decowski, M.P., Despet, M., Fita, P., Fitch, J., Friedl, M., Galuszka, K., Ganz, R., Godlewski, J., Halik, J.,Kita, W., Kotula, J., Kraner, H., Kucewicz, W., Kulinich, P., Law, C., Lemler, M., Ligocki, J., Lin, W.T., Manly, S., McLeod, D., Michalowski, J., Plesko, M., Sawicki, Skulski, W., Steinberg, P., Straczek, A., Stodulski, M., Strek, M., Stopa, Z., Sukhanov, A., Surowiecka, K., Tang, J.L., Teng, R., Trzupek, A., Vale, C., Wosiek, B., Wozniak, K., Wuosmaa, A.H., Wyslouch, B., Zalewski, K. and Zychowski, P., Charged-particle multiplicity near midrapidity in central Au plus Au collisions at root(NN)-N-s=56 and 130 GeV, „Physical Review Letters”, 85 (2000) 3100-3104, 190 M.

6. Arsene, I., Cibor, J., Karabowicz, R., Kim, E.J., Kozik, T., Larsen, T.M., Lee, J.H., Lee, Y.K., Lindal, S., Lystad, G., Iden, G., Majka, Z., Staszel, P. and Zgura, I.S., Transverse-Momentum Spectra in Au + Au and d + Au Collisions at ?sNN = 200 GeV and the Pseudorapidity Dependence of High-p T Suppression, „Physical Review Letters”, 91 (2003) 723051-723054 158 M.

7. Chekanov, S., Repond, J., Stanek, R., Chwastowski, J., Eskreys, A., Figiel, J., Klimek, K., Olkiewicz, K., Przybycien, M.B., Stopa, P., Zawiejski, L., Bednarek, B., Jelen, K., Kisielewska, D., Kowal, A.M., Kowal, M., Kowalski, T., Mindur, B., Przybycien, M., Rulikowska-Zarebska, E., Suszycki, L., Szuba, D., Kotanski, A. and Kim, C.L., Measurement of the neutral current cross section and F-2 structure function for deep inelastic e(+)p scattering at HERA, „European Physical Journal C”, 21 (2001) 443-471 156 M.

8. Debiec, J., LeDoux, J.E. and Nader, K., Cellular and systems reconsolidation in the hippocampus, „Neuron”, 36 (2002) 527-538 145.

9. Chekanov, S., Chwastowski, J., Eskreys, A., Figiel, J., Galas, A., Olkiewicz, K., Stopa, P., Zawiejski, L., Adamczyk, L., Bold, T., Grabowska-Bold, I., Kisielewska, D., Kowal, A.M., Kowal, M., Lukasik, J., Przybycien, M., Suszycki, L., Szuba, D., Szuba, J., Kotanski, A., Slominski, W Kowalski, H., and Metlica, E., Evidence for a narrow baryonic state decaying to K(S)(0)p and K-S(0)(p)over-bar in deep inelastic scattering at HERA, „Physics Letters B”, 591 (2004) 7-22 130 M.

10. Tatarczynska, E., Klodzinska, A., Chojnacka-Wojcik, E., Palucha, A., Gasparini, F., Kuhn, R. and Pilc, A., Potential anxiolytic– and antidepressant-like effects of MPEP, a potent, selective and systemically active mGlu5 receptor antagonist, „British Journal of Pharmacology”, 132 (2001) 1423-1430 130.

11. Szajewska, H., Kotowska, M., Mrukowicz, J.Z., Armanska, M. and Mikolajczyk, W., Efficacy of Lactobacillus GG in prevention of nosocomial diarrhea in infants, „Journal of Pediatrics”, 138 (2001) 361-365 123.

12. Guha, M., O?Connell, M.A., Pawlinski, R., Hollis, A., McGovern, P., Yan, S.F., Stern, D. and Mackman, N., Lipopolysaccharide activation of the MEK-ERK1/2 pathway in human monocytic cells mediates tissue factor and tumor necrosis factor ? expression by inducing Elk-1 phosphorylation and Egr-1 expression, „Blood”, 98 (2001) 1429-1439 114.

13. Borras, E., Szczepanek, M., Heilig, M., Quattrocchi, P., Farres, J., Vidal, F., Richart, C., Mach, T., Bogdal, J., Jornvall, H., Seitz, H.K., Couzigou, P. and Pares, X., Genetic polymorphism of alcohol dehydrogenase in Europeans: The ADH2*2 allele decreases the risk for alcoholism and is associated with ADH3*1, „Hepatology”, 31 (2000) 984-989 112.

14. Ratajczak, M.Z., Kucia, M., Reca, R., Majka, M., Janowska-Wieczorek, A. and Ratajczak, J., Stem cell plasticity revisited: CXCR4-positive cells expressing mRNA for early muscle, liver and neural cells ?hide out? in the bone marrow, „Leukemia”, 18 (2004) 29-40 109.

15. Jarillo, J.A., Gabrys, H., Capel, J., Alonso, J.M., Ecker, J.R. and Cashmore, A.R., Phototropin-related NPL1 controls chloroplast relocation induced by blue light, „Nature”, 410 (2001) 952-954.

16. Breitweg, J., ,F., Chwastowski, J., Eskreys, A., Figiel, J., Klimek, K., Olkiewicz, K., Piotrzkowski, K., Przybycien, M.B., Stopa, P., Zawiejski, L., Bednarek, B., Jelen, K., Kisielewska, D., Kowal, A.M., Kowalski, T., Przybycien, M., Rulikowska-Zarebska, E., Suszycki, L., Szuba, D., Kotanski, A. and Brummer, N., Measurement of the proton structure function F-2 at very low Q(2) at HERA, „Physics Letters B”, 487 (2000) 53-73 103 M.

17. Libura, J., Drukala, J., Majka, M., Tomescu, O., Navenot, J.M., Kucia, M., Marquez, L., Peiper, S.C., Barr, F.G., Janowska-Wieczorek, A. and Ratajczak, M.Z., CXCR4-SDF-1 signaling is active in rhabdomyosarcoma cells and regulates locomotion, chemotaxis, and adhesion, „Blood”, 100 (2002) 2597-2606 103.

18. Undas, A., Brummel, K.E., Musial, J., Mann, K.G. and Szczeklik, A., Simvastatin depresses blood clotting by inhibiting activation of prothrombin, factor V, and factor XIII and by enhancing factor Va inactivation, „Circulation”, 103 (2001) 2248-2253 103.

19. Dulak, J., Jozkowicz, A., Dembinska-Kiec, A., Guevara, I., Zdzienicka, A., Zmudzinska-Grochot, D., Florek, I., Wojtowicz, A., Szuba, A. and Cooke, J.P., Nitric oxide induces the synthesis of vascular endothelial growth factor by rat vascular smooth muscle cells, „Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology”, 20 (2000) 659-666 101.

20. Epelbaum, E., Nogga, A., Glockle, W., Kamada, H., Meissner, U.G. and Witala, H., Three-nucleon forces from chiral effective field theory, „Physical Review C – Nuclear Physics”, 66 (2002) 640011-640017 99.

21. Carmichael, J., Popiela, T., Radstone, D., Falk, S., Borner, M., Oza, A., Skovsgaard, T., Munier, S. and Martin, C., Randomized comparative study of tegafur/uracil and oral leucovorin versus parenteral fluorouracil and leucovorin in patients with previously untreated metastatic colorectal cancer, „Journal of Clinical Oncology”, 20 (2002) 3617-3627 96.

22. Praszalowicz, M., Pentaquark in the Skyrme model, „Physics Letters B”, 575 (2003) 234-241, 95.

23. Szczeklik, A., Nizankowska, E., Bochenek, G., Nagraba, K., Mejza, F. and Swierczynska, M., Safety of a specific COX-2 inhibitor in aspirin-induced asthma, „Clinical and Experimental Allergy”, 31 (2001) 219-225 94.

24. Dabrowski, M.P., Stachowiak, T. and Szydlowski, M., Phantom cosmologies, „Physical Review D”, 68 (2003) 103519, 91.

25. Robak, T., Blonski, J.Z., Kasznicki, M., Blasinska-Morawiec, M., Krykowski, E., Dmoszynska, A., Mrugala-Spiewak, H., Skotnicki, A.B., Nowak, W., Konopka, L., Ceglarek, B., Maj, S., Dwilewicz-Trojaczek, J., Heilmann, A., Urasinski, I., Zdziarska, B., Kotlarek-Haus, S., Potoczek, S. and Grieb, P., Cladribine with prednisone versus chlorambucil with prednisone as first-line therapy in chronic lymphocytic leukemia: report of a prospective, randomized, multicenter trial, „Blood”, 96 (2000) 2723-2729 89.

26. Dichtl, W., Dulak, J., Frick, M., Alber, H.F., Schwarzacher, S.P., Ares, M.P.S., Nilsson, J., Pachinger, O. and Weidinger, F., HMG-CoA reductase inhibitors regulate inflammatory transcription factors in human endothelial and vascular smooth muscle cells, „Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology”, 23 (2003) 58-63 89.

27. Wojakowski, W., Tendera, M., Michalowska, A., Majka, M., Kucia, M., lankiewicz, K., Wyderka, R., Ochala, A. and Ratajczak, M.Z., Mobilization of CD34/CXCR4+, CD34/CD117+, c-met + stem cells, and mononuclear cells expressing early cardiac, muscle, and endothelial markers into peripheral blood in patients with acute myocardial infarction, „Circulation”, 110 (2004) 3213-3220 87.

28. Golec-Biernat, K., Motyka, L. and Stasto, A.M., Diffusion into infrared and unitarization of the Balitskii-Fadin-Kuraev-Lipatov Pomeron, „Physical Review D”, 65 (2002).

29. Dahlen, S.E., Malmstrom, K., Nizankowska, E., Dahlen, B., Kuna, P., Kowalski, M., Lumry, W.R., Picado, C., Stevenson, D.D., Bousquet, J., Pauwels, R., Holgate, S.T., Shahane, A., Zhang, J., Reiss, T.F. and Szczeklik, A., Improvement of asprinin-intolerant asthma by montelukast, a leukotriene antagonist – A randomized, double-blink, placebo-controlled trial, „American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine”, 165 (2002) 9-14, 86.

30. Breitweg, J., Stanek, R., Chwastowski, J., Eskreys, A., Figiel, J., Klimek, K., Olkiewicz, K., Przybycien, M.B., Stopa, P., Zawiejski, L., Adamczyk, L., Bednarek, B., Jelen, K., Kisielewska, D., Kowal, A.M., Kowalski, T., Przybycien, M., Rulikowska-Zarebska, E., Suszycki, L., Zajac, J., Dulinski, Z., Kotanski, A. and Ermolov, P.F., Measurement of D*(+/-) production and the charm contribution to F-2 in deep inelastic scattering at HERA, „European Physical Journal C”, 12 (2000) 35-52 87 M.

31. Musial, J., Undas, A., Gajewski, P., Jankowski, M., Sydor, W. and Szczeklik, A., Anti-inflammatory effects of simvastatin in subjects with hypercholesterolemia, „International Journal of Cardiology”, 77 (2001) 247-253 86.

32. Xu, W., Golak, J., Witala, H., Wojtsekhowski, B., Yeh, J. and Zolnierczuk, P., Transverse asymmetry A(T ') from the quasielastic (3)(H)over-right-arrowe((e)over-right-arrow, e ') process and the neutron magnetic form factor, „Physical Review Letters”, 85 (2000) 2900-2904 85 M.

33. Epelbaum, E., Nogga, A., Glockle, W., Kamada, H., Meissner, U.G. and Witala, H., Three-nucleon forces from chiral effective field theory, „Physical Review C – Nuclear Physics”, 66 (2002) 640011-640017 85.

34. Szczeklik, A., Nizankowska, E. and Duplaga, M., Natural history of aspirin-induced asthma, „European Respiratory Journal”, 16 (2000) 432-436 84.

35. Arsene, I., Cibor, J., Karabowicz, R., Kim, E.J., Kozik, T., Larsen, T.M., Lee, J.H., Lee, Y.K., Lindal, S., Lystad, R., Iden, G., Majka, Z, Staszel, P. and Zgura, I.S., Evolution of the nuclear modification factors with rapidity and centrality in d + Au collisions at ?NSN = 200 GeV, „Physical Review Letters”, 93 (2004) 83 M.

36. Sturm, C., Bottcher, I., Bebowski, M., Forster, A., Grosse, E., Koczon, P., Kohlmeyer, B., Laue, F., Mang, M., Naumann, L., Oeschler, H., hlhofer,F., Schwab, E., Senger, P., Shin, Y., Speer, J., Strobele, H., Surowka, G., Uhlig, F., Wagner, A. and Walus, W., Evidence for a soft nuclear equation-of-state from kaon production in heavy-ion collisions, „Physical Review Letters”, 86 (2001) 39-42 82.

37. Pasenkiewicz-Gierula, M., Rog, T., Kitamura, K. and Kusumi, A., Cholesterol effects on the phosphatidylcholine bilayer polar region: A molecular simulation study, „Biophysical Journal”, 78 (2000) 1376-1389 82.

38. Szajewska, H., Kotowska, M., Mrukowicz, J.Z., Armanska, M. and Mikolajczyk, W., Efficacy of Lactobacillus GG in prevention of nosocomial diarrhea in infants, „Journal of Pediatrics”, 138 (2001) 361-365 82.

39. Guzik, J. and Seljak, U., Virial masses of galactic haloes from galaxy-galaxy lensing: theoretical modelling and application to Sloan Digital Sky Survey data, „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”, 335 (2002) 311-324 81.

40. Niedzwiecka, A., Marcotrigiano, J., Stepinski, J., Jankowska-Anyszka, M., Wyslouch-Cieszynska, A., Dadlez, M., Gingras, A.C., Mak, P., Darzynkiewicz, E., Sonenberg, N., Burley, S.K. and Stolarski, R., Biophysical studies of eIF4E cap-binding protein: Recognition of mRNA 5? cap structure and synthetic fragments of eIF4G and 4E-BP1 proteins, „Journal of Molecular Biology”, 319 (2002) 615-635 81.

41. Enqvist, T., Wlaz-o, W., Armbruster, P., Benlliure, J., Bernas, M., Boudard, A., Czajkowski, S., Legrain, R., Leray, S., Mustapha, B., Pravikoff, M., Rejmund, F., Schmidt, K.H., phan, C., Taieb, J., Tassan-Got, L. and Volant, C., Isotopic yields and kinetic energies of primary residues in 1 a GeV 208Pb + p reactions, „Nuclear Physics A”, 686 (2001) 481-524 81.

42. Bearden, I.G., Kozik, T., Majka, Z., Makeev, A., McBreen, E., Murray, M., Natowitz, J., Nielsen, B.S., Olchanski, K., Olness, J., Ouerdane, D., Planeta, R., Sosin, Z., Staszel, P., Thorsteinsen, T.F., Tveter, T.S., Videbaek, F., Wada, R., Wieloch, A. and Zgura, I.S., Charged particle densities from Au plus Au collisions at root S-NN=130 GeV, „Physics Letters B”, 523 (2001) 227-233 80 M.

43. Jais, J.P., Knebelmann, B., Giatras, I., De Marchi, M., Rizzoni, G., Renieri, A., Weber, M., Gross, O., Netzer, K.O., Flinter, F., Pirson, Y., Verellen, C., Wieslander, J., Persson, U., Tryggvason, K., Martin, P., Hertz, J.M., der, C., Sanak, M., Krejcova, S., Carvalho, M.F., Saus, J., Antignac, C., Smeets, H. and Gubler, M.C., X-linked Alport syndrome: Natural history in 195 families and genotype– phenotype correlations in males, „Journal of the American Society of Nephrology”, 11 (2000) 649-657 80.

44. Nalewajski, R.F. and Parr, R.G., Information theory, atoms in molecules, and molecular similarity, „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”, 97 (2000) 8879-8882 79.

45. Sturm, C., ttcher, I., bowski, M., rster, A., Grosse, E., Koczon, P., Kohlmeyer, B., Laue, F., Mang, M., Naumann, L., Oeschler, H., hlhofer, F., Schwab, E., Senger, P., Shin, Y., Speer, J., bele, H., wka, G., Uhlig, F., Wagner, A. and Walus, W., Evidence for a soft nuclear equation-of-state from kaon production in heavy-ion collisions, „Physical Review Letters”, 86 (2001) 39-42 79.

46. Sanak, M., Pierzchalska, M., Bazan-Socha, S. and Szczeklik, A., Enhanced expression of the leukotriene C-4 synthase due to overactive transcription of an allelic variant associated with aspirin-intolerant

47. Yashiro, S., Gopalswamy, N., Michalek, G., St. Cyr, O.C., Plunkett, S.P., Rich, N.B. and Howard, R.A., A catalog of white light coronal mass ejections observed by the SOHO spacecraft, „Journal of Geophysical Research-Space Physics”, 109 (2004) 74.

48. Damski, B., Zakrzewski, J., Santos, L., Zoller, P. and Lewenstein, M., Atomic Bose and Anderson Glasses in Optical Lattices, „Physical Review Letters”, 91 (2003) 804031-804034 74.

49. Takano, T., Tian, G.F., Peng, W., Lou, N., Libionka, W., Han, X. and Nedergaard, M., Astrocyte-mediated control of cerebral blood flow, „Nature Neuroscience”, 9 (2006) 260-267 74.

50. Benkhart, E.M., Siedlar, M., Wedel, A., Werner, T. and Ziegler-Heitbrock, H.W.L., Role of Stat3 in lipopolysaccharide-induced IL-10 gene expression, „Journal of Immunology”, 165 (2000) 1612-1617 74.

51. Stowers, R.S., Megeath, L.J., Gorska-Andrzejak, J., Meinertzhagen, I.A. and Schwarz, T.L., Axonal transport of mitochondria to synapses depends on Milton, a novel Drosophila protein, „Neuron”, 36 (2002) 1063-1077 73.0

52. Jozkowicz, A., Cooke, J.P., Guevara, I., Huk, I., Funovics, P., Pachinger, O., Weidinger, F. and Dulak, J., Genetic augmentation of nitric oxide synthase increases the vascular generation of VEGF, „Cardiovascular Research”, 51 (2001) 773-783 73.

53. Zeppenfeld, D., Kinnunen, R., Nikitenko, A. and Richter-Was, E., Measuring Higgs boson couplings at the CERN LHC, Physical Review D, 6201 (2000) 71.

54. Laverman, L.E., Wanat, A., Oszajca, J., Stochel, G., Ford, P.C. and Van Eldik, R., Mechanistic studies on the reversible binding of nitric oxide to metmyoglobin, „Journal of the American Chemical Society”, 123 (2001) 285-293 70.

55. Damski, B., Santos, L., Tiemann, E., Lewenstein, M., Kotochigova, S., Julienne, P. and Zoller, P., Creation of a dipolar superfluid in optical lattices, „Physical Review Letters”, 90 (2003) 68.

56. Siwy, Z. and Fulinski, A., Fabrication of a synthetic nanopore ion pump, „Physical Review Letters”, 89 (2002) 68.

57. Burda, Z., Correia, J.D. and Krzywicki, A., Statistical ensemble of scale-free random graphs, „Physical Review e”, 6404 (2001) 68.

58. Takano, T., Tian, G.F., Peng, W., Lou, N., Libionka, W., Han, X. and Nedergaard, M., Astrocyte-mediated control of cerebral blood flow, „Nature Neuroscience”, 9 (2006) 260-267 67.

59. Pilc, A., Klodzinska, A., Branski, P., Nowak, G., Palucha, A., Szewczyk, B., Tatarczyska, E., Chojnacka, W. and ska, J.M., Multiple MPEP administrations evoke anxiolytic– and antidepressant-like effects in rats, „Neuropharmacology”, 43 (2002) 181-187 67.

60. Khaliullin, G., Horsch, P. and Oles, A.M., Spin order due to orbital fluctuations: Cubic vanadates, „Physical Review Letters”, 86 (2001) 3879-3882 64.

61. Dahlen, S.E., Malmstrom, K., Nizankowska, E., Dahlen, B., Kuna, P., Kowalski, M., Lumry, W.R., Picado, C., Stevenson, D.D., Bousquet, J., Pauwels, R., Holgate, S.T., Shahane, A., Zhang, J., Reiss, T.F. and Szczeklik, A., Improvement of aspirin-intolerant asthma by montelukast, a leukotriene antagonist: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial, „Am. J. Respir. Crit Care Med.”, 165 (2002) 9-14 63.

62. Tomkins, J.L., Radwan, J., Kotiaho, J.S. and Tregenza, T., Genic capture and resolving the lek paradox, „Trends in Ecology and Evolution”, 19 (2004) 323-328 63.

63. Sutterwala, F.S., Ogura, Y., Szczepanik, M., Lara-Tejero, M., Lichtenberger, G.S., Grant, E.P., Bertin, J., Coyle, A.J., Askenase, P.W. and Flavell, R.A., Critical role for NALP3/CIAS1/cryopyrin in innate and adaptive immunity through its regulation of caspase-1, „Immunity”, 24 (2006) 317-327

Prof. dr hab. Andrzej Pilc, farmakolog, pracuje w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie i Collegium Medicum UJ..