Lepsi od Węgier, słabsi od Hiszpanii

Andrzej Pilc


Współczynnik (indeks) Hirsha (H) został przedstawiony niedawno przez amerykańskiego fizyka J.E. Hirscha w PNAS (2005, 102, 16569−72). Praca Hirscha była szerzej opisana w „Forum Akademickim” w artykule Pawła Misiaka (2005, 9, 57−9). Współczynnik H równy jest liczbie publikacji cytowanych co najmniej h razy. H = 20 oznacza, że 20. z kolei publikacja badacza – jeżeli uszeregowane były one w kolejności uzyskanych cytowań – cytowana była nie mniej niż 20 razy. Współczynnik nadaje się do porównywania nie tylko pojedynczych naukowców, ale także jakości pracy instytucji czy ośrodków naukowych w poszczególnych miastach lub całych krajach. Co ważne, szybkość jego wyznaczenia jest mierzona w sekundach. Wydaje się, że oprócz impact factor (IF), używanego przez ministerstwo do oceniania placówek naukowych, współczynnik H również świetnie nadawałby się do tego celu i mógłby być jego cennym uzupełnieniem, w większym bowiem stopniu niż IF odzwierciedla element jakości publikacji.

Przedstawię tutaj dane na temat publikacji wchodzących w skład współczynnika H dla Polski w okresie od stycznia 2000 do lipca 2007. Poszukiwania przeprowadzono korzystając głównie z bazy Scopus, dodatkowo także z bazy ISI Web of Science. W tym czasie pojawiło się 127 612 publikacji z krajową afiliacją, współczynnik H dla Polski wyniósł 122. Porównując to z innymi krajami, Hiszpania (kraj o podobnej liczbie ludności): 261 842 prace, H = 189, Ukraina: 42 570 prac, H = 62, Szwecja (mało ludności): H = 207, Węgry: 41 420 publikacji, H = 113. Zatem jakość naszej nauki mierzona współczynnikiem H nie wygląda najlepiej, jesteśmy znacznie lepsi od Ukrainy czy małych Węgier, ale znacznie słabsi od Hiszpanii czy Szwecji, o naukowych potęgach nie wspominam.

Pełna lista liczy 123 publikacje (prace o numerach 120−123 uzyskały po 122 cytowania), zatem znalazł się na niej mniej niż jeden promil prac z krajową afiliacją. Najwięcej publikacji na liście dotyczy medycyny klinicznej – 57, 33 prace dotyczą fizyki, 21 medycyny eksperymentalnej, 12 chemii, 9 astronomii (niektóre zaliczane są do kilku dziedzin nauki). Najwięcej prac wchodzących w skład indeksu H opublikował Uniwersytet Warszawski – 16, Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie dostarczył 10 publikacji, Akademia Medyczna w Gdańsku ma ich 7, a Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie 6. Po 5 publikacji mają: Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Warszawie i Akademie Medyczne w Warszawie i Wrocławiu, a także Collegium Medicum UJ oraz sam Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Po 4 prace mają: Akademia Pedagogiczna w Krakowie (Obserwatorium Astronomiczne), Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Po 3 publikacje mają: Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Politechnika Gdańska, AGH, Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej−Curie w Warszawie. Po 2 prace mają: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Politechnika Poznańska i Wrocławska, Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, CBMIM PAN w Łodzi i Bioinfobank w Poznaniu.

Geograficznie dominuje Warszawa – 57 prac, 27 powstało w Krakowie, 10 w Gdańsku, 9 we Wrocławiu, 7 w Poznaniu, inne ośrodki dostarczyły od 1 do 3 publikacji. Akademie medyczne dostarczyły 33 publikacje, jednostki PAN – 21, uniwersytety – 26, politechniki – 11, akademie pedagogiczne i szpitale po 6.

Naukowcy, którzy opublikowali najwięcej prac to Jacek Jassem – medycyna (5) oraz Adam Torbicki – medycyna (4). Po 3 prace mają fizycy: Andrzej Budzanowski, Tomasz Dietl, Barbara Wosiek i Roman Hołyński oraz medycy: Anna Płużyńska i Jerzy Kuch, a także astronom Jerzy Krzesiński. Po 2 publikacje mają: Piotr Cieplak, Tadeusz Marek Krygowski i Sławomir Penczak – chemia, Andrzej Zdziarski – astronomia, Sławomir Filipek, Leszek Rychlewski – biologia, Irena Hausmanowa−Petrusewicz i Tadeusz Pieńkowski – medycyna oraz fizycy: Andrzej Eskreys, Danuta Kisielewska, Zbigniew Majka i Mariusz Przybycień. Niestety, niektórych nazwisk, powtarzających się kilka razy, nie byłem w stanie zweryfikować korzystając z informatora nauki oraz Internetu.

Aż 62 prace (51 proc. całości) oznaczono na końcu słowem multi. Oznacza to publikacje, które powstały w bardzo wielu ośrodkach (czasem ponad 100), przy udziale licznych autorów (czasem ponad 100). Bibliografia takiej pracy sprowadza się do nazwiska pierwszego autora i nazwisk autorów polskich, jak również nazw krajowych instytucji naukowych. Zrobiono to ze względu na objętość, gdyż bibliografia może zająć całą stronę teksu. Jak wynika z listy, pozycje te często dotyczą medycyny, są to wtedy wieloośrodkowe badania kliniczne. Grupa publikacji dotyczących fizyki i astronomii to często prace powstające dzięki urządzeniom dostępnym w kilku miejscach na świecie. W 40 dominują autorzy zagraniczni. Powstaje pytanie, jak wartościować autorstwo w takich publikacjach? Nie ma na nie dobrej odpowiedzi, niemniej jasno wynika, że najczęściej cytowane polskie publikacje to prace powstające poza krajem, a w ich tworzeniu nasi autorzy raczej nie odgrywają dominującej roli. Tylko 27 publikacji (22 proc. całości) to prace, w których dominują (ponad 50 do 100 proc. udziału) autorzy krajowi (nazwiska tłustym drukiem).

Bolączkami przy sporządzaniu tego typu rankingów jest indywidualizm czy może niefrasobliwość badaczy w podawaniu afiliacji – pojawiają się różne nazwy tych samych instytucji naukowych, różnie pisane są nazwy miast, adresy są często niepełne, nie mówiąc o błędach w nazwiskach. Powinno to zostać ujednolicone w interesie badacza oraz jednostki naukowej. Lista publikacji zawiera prace w kolejności cytowań, których liczba jest wytłuszczona i umieszczona na końcu danych dotyczących publikacji.

Spis prac z polską afiliacją,wchodzących w skład indeksu H dla Polski,opublikowanych w okresie styczeń 2000 – lipiec 2007

 1. Mancia,G., Kawecka-Jaszcz,K., and Zannad,F., 2003 European society of hypertension - European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension, Journal of Hypertension, 21 (2003) 1011-1053. Jagiellonian Univ, Krakow, Poland. Cited 1209 Multi
 2. Packer,M., Coats,A.J.S., Fowler,M.B., Katus,H.A., Krum,H., Mohacsi,P., Rouleau,J.L., Tendera,M., Castaigne,A., Roecker,E.B., Schultz,M.K., and DeMets,D.L., Effect of carvedilol on survival in severe chronic heart failure, New England Journal of Medicine, 344 (2001) 1651-1658 Silesian School of Medicine, Katowice, Poland ,Cited: 1088 Multi
 3. El Omar,E.M., Carrington,M., Chow,W.H., McColl,K.E.L., Bream,J.H., Young,H.A., Herrera,J., Lissowska,J., Yuan,C.C., Rothman,N., Lanyon,G., Martin,M., Fraumeni,J., and Rabkin,C.S., Interleukin-1 polymorphisms associated with increased risk of gastric cancer, Nature, 404 (2000) 398-402 Cancer Ctr. M. Sklodowska-Curie I., Warsaw, Poland, Cited : 813
 4. Coombes,R.C., Jassem,J., Mickiewicz,E., and Bliss,J.M., A Randomized Trial of Exemestane after Two to Three Years of Tamoxifen Therapy in Postmenopausal Women with Primary Breast Cancer, New England Journal of Medicine, 350 (2004) 1081-1092 Medical University of Gdansk, Gdansk, Poland Cited: 574 Multi
 5. Hanany,S., Stompor,R., Winant,C.D., and Wu,J.H.P., MAXIMA-1: A measurement of the cosmic microwave background anisotropy on angular scales of 10?-5-, Astrophysical Journal, 545 (2000) Copernicus Astronomical Center, ul. Bartycka 18, Warszawa PL-00-716, Poland Cited: 547 Multi
 6. Ohno,H., Chiba,D., Matsukura,F., Omiya,T., Abe,E., Dietl,T., Ohno,Y., and Ohtani,K., Electric-field control of ferromagnetism, Nature, 408 (2000) 944-946, Inst. of Physics and Coll. of Sci., Polish Academy of Sciences, al. Lotników 32/46, PL-02668 Warszawa, Poland, Cited: 507
 7. Wang,J., Cieplak,P., and Kollman,P.A., How Well Does a Restrained Electrostatic Potential (RESP) Model Perform in Calculating Conformational Energies of Organic and Biological Molecules?, Journal of Computational Chemistry, 21 (2000) 1049-1074, Department of Chemistry, University of Warsaw, Warsaw, Poland Cited: 495
 8. Dormandy,J.A., and Tatoñ, J., Secondary prevention of macrovascular events in patients with type 2 diabetes in the PROactive Study (PROspective pioglitAzone Clinical Trial in macroVascular Events): A randomised controlled trial, Lancet, 366 (2005) 1279-1289, Warsaw Medical University, Warsaw, Poland Cited: 476 Multi
 9. Tannock,I.F., De Wit,R., Berry,W.R., Horti,J., Pluzanska,A., and Eisenberger,M.A., Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer, New England Journal of Medicine, 351 (2004) 1502-1512 Department of Chemotherapy, Medical University, Lodz, Poland Cited: 470 Multi 
 10. Ahn,M.H., Gajewski,W. Kielczewska,D., Sobel,H.W., Stachyra,A.,., Sulak,L.R., Suzuki,A., Suzuki,Y., and Zalipska,J., Indications of neutrino oscillation in a 250 km long-baseline experiment, Physical Review Letters, 90 (2003) 418011-418015 Institute of Experimental Physics, Warsaw University, Warsaw, Poland, A. Soltan Inst. for Nuclear Studies, Warsaw, Poland Cited: 447 Multi
 11. Staessen,J.A., Gasowski,J., Wang,J.G., Thijs,L., Den Hond,E., Boissel,J.P., Coope,J., Ekbom,T., Gueyffier, F., Liu,L., Kerlikowske,K., Pocock,S., and Fagard,R.H., Risks of untreated and treated isolated systolic hypertension in the elderly: Meta-analysis of outcome trials, Lancet, 355 (2000) 865-872 Jagiellonian Univ. Sch. of Medicine, Cracow, Poland Cited: 447
 12. Edwards,J.C.W., Szczapanski,L., Szechinski,J., Filipowicz-Sosnowska,A., Emery,P., Close,D.R., Stevens,R.M., and Shaw,T., Efficacy of B-cell-targeted therapy with rituximab in patients with rheumatoid arthritis, New England Journal of Medicine, 350 (2004) 2572-2581 Medical University School of Lublin, Lublin, University School of Wroclaw, Wroclaw, Institute of Rheumatology, Warsaw, Poland: 403
 13. Colombo,A., Drzewiecki,J., Banning,A., Grube,E., Hauptmann,K., Silber,S., Dudek,D., Fort,S. , Schiele,F., Zmudka,K., Guagliumi,G., and Russell,M.E., Randomized study to assess the effectiveness of slow- and moderate-release polymer-based paclitaxel-eluting stents for coronary artery lesions, Circulation, 108 (2003) 788-794, PSK No. 7 Zaklad Kardiologii, Katowice, Jagiellonian University, Krakow, Jan Pawel II Hospital, Krakow, Poland, Cited: 391 Multi
 14. Orwoll,E., Ettinger,M., Weiss,S., Miller,P., Kendler,D., Graham,J., Adami,S., Weber,K., Lorenc,R., Pietschmann,P., Vandormael,K., and Lombardi,A., Alendronate for the treatment of osteoporosis in men, New England Journal of Medicine, 343 (2000) 604-610, Children's Memorial Institute, Warsaw, Poland: 361 Multi
 15. Abazajian,K., Bochanski,J., Boroski,W.N., Grodnicki,L., Krzesinski,J., and Margon,B., The first data release of the sloan digital sky survey, Astronomical Journal, 126 (2003) 2081-2086, Obserw. Astronomiczne na Suhorze, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Krakow, Poland, Cited: 356 Multi
 16. Abashian,A., Chidzik,S., Korotuschenko,K., Leonidopoulos,C., Liu,T., Marlow,D., Neichi,K., Hara,K., Hara,T., Hazumi,M., Hojo,T., Jackson,D., Miyake,H., Nagashima,Y., Ryuko,J., Sumisawa,K., Kobayashi,S., Kuniya,T., Murakami,A., Tsukamoto,T., Kumar,S., Singh,J., Lange,J., Stock,R., Matsumoto,S., Watanabe,M., Wang,C.H., Yamaki,T., and Yamashita,Y., The Belle detector, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 479 (2002) 117-232, H. Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics, Ul. Kawiory 26a, Krakow, Poland Cited: 344 Multi
 17. Schalm,S.W., Heathcote,J., Cianciara,J., Farrell,G., Sherman,M., Willems,B., Dhillon,A., Moorat,A., Barber,J., and Gray,D.F., Lamivudine and alpha interferon combination treatment of patients with chronic hepatitis B infection: A randomised trial, Gut, 46 (2000) 562-568, Medical Academy of Warsaw, Warsaw, Poland; Cited: 342 Multi 
 18. Antoniou,A., Lubinski,J., Gronwald,J., Gorski,B., and Easton,D.F., Average risks of breast and ovarian cancer associated with BRCA1 or BRCA2 mutations detected in case series unselected for family history: A combined analysis of 22 studies, American Journal of Human Genetics, 72 (2003) 1117-1130, Pomeranian Academy of Medicine, Szczecin, Poland, Cited: 329 Multi
 19. Altmann,M., Balata,M.,., Wojcik,M., and Zanotti,L., GNO solar neutrino observations: Results for GNO I, Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics, 490 (2000) 16-26, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagiellonski, ul. Reymonta 4, PL-30059 Krako?w, Poland, Cited: 325 Multi
 20. Torbicki,A., Van Beek,E.J.R., Charbonnier,B., Meyer,G., Morpurgo,M., Palla,A., and Perrier,A., Guidelines on diagnosis and management of acute pulmonary embolism, European Heart Journal, 21 (2000) 1301-1336, Department of Chest Medicine, Institute Tuberculosis Lung Diseases, Warszawa, Poland, Cited: 305
 21. Frackowiak, E. and Beguin,F., Carbon materials for the electrochemical storage of energy in capacitors, Carbon, 39 (2001) 937-950, Poznan University of Technology, Poznan, Poland Cited: 302
 22. Braun-Munzinger,P., Magestro,D., Redlich,K., and Stachel,J., Hadron production in Au-Au collisions at RHIC, Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics, 518 (2001) 41-46, Institute of Theoretical Physics, University of Wroclaw, Wroclaw, Poland, Cited: 283
 23. Balbi,A., Jaffe,A.H., Lee,A.T., Oh,S., Pascale,E., Rabii,B., Richards,P.L., Smoot,G.F., Stompor,R., Winant,C.D., and Wu,J.H.P., Constraints on cosmological parameters from MAXIMA-1, Astrophysical Journal, 545 (2000), Nicholas Copernicus Astron. Center, Warszawa, Poland, Cited: 265 Multi
 24. Abazajian,K., Krzesinski,J., Kunszt,P.Z., and Pier,J.R., The second data release of the sloan digital sky survey, Astronomical Journal, 128 (2004) 502-512, Obserwatorium Astronomiczne, Akademia Pedogogiczna w Krakowie, Poland, Cited: 260 Multi
 25. Dietl,T., Ferromagnetic semiconductors, Semiconductor Science and Technology, 17 (2002) 377-392, Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, Cited: 258
 26. Mocroft,A., Ledergerber,B., Katlama,C., Kirk,O., Reiss,P., D'Arminio Monforte,A., Knysz,B., and Lundgren,J.D., Decline in the AIDS and death rates in the EuroSIDA study: An observational study, Lancet, 362 (2003) 22-29, Wroclaw University, Wroclaw, Poland Cited: 256 Multi
 27. Ubertini,P.,and Zdziarski,A.A., IBIS: The Imager on-board INTEGRAL, Astronomy and Astrophysics, 411 (2003), Copernicus Astronomical Centre, Warsaw, Poland, 255 Multi
 28. Meunier,P.J., Roux,C., Seeman,E., Ortolani,S., Badurski,J.E., Spector,T.D., Cannata,J., Balogh,A., Lemmel,E.M., Pors-Nielsen,S., Rizzoli,R., Genant,H.K., and Reginster,J.Y., The Effects of Strontium Ranelate on the Risk of Vertebral Fracture in Women with Postmenopausal Osteoporosis, New England Journal of Medicine, 350 (2004) 459-468, Ctr. Osteop./Osteo-Articular Dis., Bialystok, Poland Cited: 254
 29. Szafranski,W., Cukier,A., Ramirez,A., Menga,G., Sansores,R., Nahabedian,S., Peterson,S., and Olsson,H., Efficacy and safety of budesonide/formoterol in the management of chronic obstructive pulmonary disease, European Respiratory Journal, 21 (2003) 74-81, Voivodeship Specialist Hospital, Radom, Poland: 252 Multi
 30. Alt,C., Bialkowska,H., Billmeier,A., Blume,C., Boimska,B., Bracinik,J., Filip,P., Foka,P., Freund,P., Friese,V., Gazdzicki,M., Georgopoulos,G., Gladysz,E., Korus,R., Kowalski,M., Mrowczynski,S., Rybicki,A., Skrzypczak,E., Stefanek,G.,Wlodarczyk,Z., and Zimanyi,J., Evidence for an Exotic S = - 2, Q = - 2 Baryon Resonance in Proton-Proton Collisions at the CERN SPS, Physical Review Letters, 92 (2004) 420031-420035, Institute of Nuclear Physics, Cracow, Poland, Swietokrzyska Academy, Kielce, Poland, Institute for Nuclear Studies, Warsaw, Poland, Cited: 247 Multi
 31. Lee,A.T., Stompor,R., Winant,C.D., and Wu,J.H.P., A high spatial resolution analysis of the maxima-1 cosmic microwave background anisotropy data, Astrophysical Journal, 561 (2001), Copernicus Astronomical Center, Warszawa, Poland Cited: 244 Multi
 32. Airapetian,A., Akopov,N., Akopov,Z., Amarian,M., Ammosov,V.V., Andrus,A., Aschenauer,E.C., Augustyniak,W., and Lu,S., Evidence for a narrow |S| = 1 baryon state at a mass of 1528 MeV in quasi-real photoproduction, Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics, 585 (2004) 213-222, Andrzej Soltan Inst. Nucl. Studs.Warsaw, Poland Cited: 243 Multi
 33. Grabowski,Z.R., Rotkiewicz,K., and Rettig,W., Structural Changes Accompanying Intramolecular Electron Transfer: Focus on Twisted Intramolecular Charge-Transfer States and Structures, Chemical Reviews, 103 (2003) 3899-4031, Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Institute of Chemistry, Akademia Swietokrzyska, 25-020 Kielce, Poland, Cited: 236
 34. Jordan,K.M., Zimmerman-Gorska,I., and Dougados,M., EULAR Recommendations 2003: An evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT), Annals of the Rheumatic Diseases, 62 (2003) 1145-1155, Karol Marcinkowski Univ. Med. Sci., Poznan, Poland, Cited: 235 Multi
 35. Adler,C., Balewski,J., Cebra,D., , Dietel,T., Janik,M., and Kaneta,M., Centrality dependence of high-pt hadron suppression in Au + Au collisions at ?SNN = 130 GeV, Physical Review Letters, 89 (2002) 2023011-2023016, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland, Cited: 224 Multi 
 36. Jutel,M., Budak,F., Aebischer-Casaulta,C., Wrzyszcz,M., Blaser,K., and Akdis,C.A., IL-10 and TGF-? cooperate in the regulatory T cell response to mucosal allergens in normal immunity and specific immunotherapy, European Journal of Immunology, 33 (2003) 1205-1214, Medical University of Wroclaw, Wroclaw, Poland, Cited: 223
 37. Cleland,J.G.F., Korewicki,J., Madeira,H.C., Preda,I., Swedberg,K., and Widimsky,J., Management of heart failure in primary care (the Improvement of Heart Failure Programme): An international survey, Lancet, 360 (2002) 1631-1639, National Institue of Cardiology, Warsaw, Poland Cited: 221 Multi
 38. Galie,N., Torbicki,A., and Simonneau,G., Effects of beraprost sodium, an oral prostacyclin analogue, in patients with pulmonary arterial hypertension: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial, Journal of the American College of Cardiology, 39 (2002) 1496-1502, National Institute of Tuberculosis and Lung Disease, Warsaw, Poland, Cited: 221 Multi
 39. Gambino,P. and Misiak,M.S., Quark mass effects in B??Xs?, Nuclear Physics B, 611 (2001) 338-366, Institute of Theoretical Physics, Warsaw University, Warsaw, Poland Cited: 218
 40. Bernier,J., Domenge,C., Ozsahin,M., Matuszewska,K., and Van Glabbeke,M. , Postoperative Irradiation with or without Concomitant Chemotherapy for Locally Advanced Head and Neck Cancer, New England Journal of Medicine, 350 (2004) 1945-1952, Medical University of Gdansk, Gdansk, Poland Cited: 213 Multi
 41. Hartung,H.P., Kwiecinski,H., Janiec,K., Lubos,L., Waigt,A., Kaminska,A.M., and Zakrzewska-Pniewska,B., Mitoxantrone in progressive multiple sclerosis: A placebo-controlled, double-blind, randomised, multicentre trial, Lancet, 360 (2002) 2018-2025, Medical Academy of Warsaw, Warsaw, Silesian Medical Academy, Katowice, Poland Cited: 207 Multi
 42. Goldhirsch,A., Jassem,J., and Wood,W.C., Meeting Highlights: International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2005, Annals of Oncology, 16 (2005) 1569-1583, Medical University of Gdansk, Gdansk, Poland Cited: 204 Multi
 43. Ginalski,K., Elofsson,A., Fischer,D., and Rychlewski,L., 3D-Jury: A simple approach to improve protein structure predictions, Bioinformatics, 19 (2003) 1015-1018, BioInfoBank Institute, Poznan, Poland Cited: 204
 44. Edmonds,K.W., Boguslawski,P., Wang,K.Y., Campion,R.P., Novikov,S.N., Farley,N.R.S., Gallagher,B.L., Foxon,C.T., Sawicki,M., Dietl,T., Buongiorno Nardelli,M., and Bernholc,J., Mn Interstitial Diffusion in (Ga, Mn)As, Physical Review Letters, 92 (2004) 372011-372014, Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, ERATO Semiconduct. Spintronics Proj., Japan Sci./Technology Corporation, Warszawa, Poland, Cited: 203
 45. Bonner,J.A., Jassem,J., and Ang,K.K., Radiotherapy plus cetuximab for squamous-cell carcinoma of the head and neck, New England Journal of Medicine, 354 (2006) 567-578, Medical University of Gdansk, Gdansk, Poland, Cited: 200 Multi
 46. Walsh,T.J., Dmoszynska,A., and DePauw,B.E., Caspofungin versus liposomal amphotericin B for empirical antifungal therapy in patients with persistent fever and neutropenia, New England Journal of Medicine, 351 (2004), Clinical Hospital No. 4, Lublin, Poland Cited: 198 Multi
 47. Bolino,A., Hausmanowa-Petrusewicz,I., Charcot-Marie-Tooth type 4B is caused by mutations in the gene encoding myotubularin-related protein-2, Nature Genetics, 25 (2000) 17-19, Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland Cited: 192 Multi
 48. Hill,C.T., Pokorski,S., and Wang,J., Gauge invariant effective Lagrangian for Kaluza-Klein modes, Physical Review D, 64 (2001), Institute for Theoretical Physics, Hoza 69, 00-681, Warsaw, Poland Cited: 191
 49. Back,B.B., Bialas,A. , Bogucki,W., Budzanowski,A., Busza,W., Czyz,W., Dabrowski,B., Decowski,M.P., Galuszka,K., Godlewski,J.,Halik,J., Holynski,R., Kita,W., Kotula,J., Kucewicz,W., Ligocki,J., Michalowski,J., Olszewski,A., Plesko,M., Sawicki,P., Skulski,W., Straczek,A., Stodulski,M., Stopa,Z., Surowiecka,K., Trzupek,A., Wosiek,B., Wozniak,K., Wyslouch,B., Zalewski,K., and Zychowski,P., Charged-particle multiplicity near midrapidity in central Au + Au collisions at ?SNN = 56 and 130 GeV, Physical Review Letters, 85 (2000) 3100-3104, Institute of Nuclear Physics, Krakow, Department of Physics, Jagellonian University, Krakow, Poland, Cited: 191 Multi
 50. Wright,I.J., Oleksyn,J., Osada,H., and Villar,R., The worldwide leaf economics spectrum, Nature, 428 (2004) 821-827, Polish Academy of Sciences, Institute of Dendrology, Poland, Cited: 185 Multi
 51. Abazajian,K., Krzesinski,J., Nicinski,T., and Pauls,G., The third data release of the sloan digital sky survey, Astronomical Journal, 129 (2005) 1755-1759, Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze, Akademia Pedogogiczna W Krakowie, Krakow, Poland Cited: 183 Multi
 52. Brealey,D., Brand,M., Hargreaves,I., Heales,S., Land,J., Smolenski,R., Davies,N.A., Cooper,C.E., and Singer,M., Association between mitochondrial dysfunction and severity and outcome of septic shock, Lancet, 360 (2002) 219-223, Medical University, Gdansk, Poland, Cited: 183
 53. Krygowski,T.M. and Cyranski,M.K., Structural aspects of aromaticity, Chemical Reviews, 101 (2001) 1385-1419, Department of Chemistry, University of Warsaw, Warsaw, Poland Cited: 183
 54. Janssen,H.L.A., Van Zonneveld,M., Senturk,H., Zeuzem,S., Akarca,U.S., Cakaloglu,Y., Simon,C., So,T.M.K., Gerken,G., De Man,R.A., Niesters,H.G.M., Zondervan,P., Hansen,B., and Schalm,S.W., Pegylated interferon alfa-2b alone or in combination with lamivudine for HBeAg-positive chronic hepatitis B: A randomised trial, Lancet, 365 (2005) 123-129, Medical University, Wroclaw, Poland, Cited: 182 Multi
 55. Liang,Y., Fotiadis,D., Filipek,S., Saperstein,D.A., Palczewski,K., and Engel,A., Organization of the G protein-coupled receptors rhodopsin and opsin in native membranes, Journal of Biological Chemistry, 278 (2003) 21655-21662, Intl. Inst. of Molec./Cell Biology, Faculty of Chemistry, Warsaw University, Warsaw 02109, Poland, Cited: 182
 56. Reithmaier,J.P., Sek,G., Loffler,A., Hofmann,C., Kuhn,S., Reitzenstein,S., Keldysh,L.V., Kulakovskii,V.D., Reinecke,T.L., and Forchel,A., Strong coupling in a single quantum dot-semiconductor microcavity system, Nature, 432 (2004) 197-200, Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland, Cited: 181
 57. Van Leth,F., Miller,S., Malan,D.R., Johnson,M.A., Santos,B.R., Reboredo,G., Squires,K., Cassetti,I., Petit,D., Raffi,F., Katlama,C., Murphy,R.L., Horban,A., Dam,J.P., Hassink,E., Van Leeuwen,R., Robinson,P., Wit,F.W., and Lange,J.M.A., Comparison of first-line antiretroviral therapy with regimens including nevirapine, efavirenz, or both drugs, plus stavudine and lamivudine: A randomised open-label trial, the 2NN Study, Lancet, 363 (2004) 1253-1263, Wojewodzki Szpital Zakazny, Warsaw, Poland, Cited: 181 Multi
 58. Galie,N., Ghofrani,H.A., Torbicki,A., Barst,R.J., Rubin,L.J., Badesch,D., Fleming,T., Parpia,T., Burgess,G., Branzi,A., Grimminger,F., Kurzyna,M. and Simonneau,G., Sildenafil citrate therapy for pulmonary arterial hypertension, New England Journal of Medicine, 353 (2005) 2148-2157, Institute of Tuberculosis and Lung Disease, Warsaw, Poland Cited: 180 Multi
 59. Kayser,M., Krawczak,M., Nagy,M., Dobosz,T., Szibor,R., De Knijff,P., Stoneking,M., and Sajantila,A., Characteristics and frequency of germline mutations at microsatellite loci from the human Y chromosome, as revealed by direct observation in father/son pairs, American Journal of Human Genetics, 66 (2000) 1580-1588, Medical University Wroclaw, Wroclaw, Poland, Cited: 180 Multi
 60. Eagle,K.A., Goodman,S.G., Avezum,A., Budaj,A., Sullivan,C.M., and pez,S., Practice variation and missed opportunities for reperfusion in ST-segment-elevation myocardial infarction: Findings from the Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE), Lancet, 359 (2002) 373-377, Department of Cardiology, Grochowski Hospital, Warsaw, Poland, Cited: 179
 61. Opalinska,J.B. and Gewirtz,A.M., Nucleic-acid therapeutics: Basic principles and recent applications, Nature Reviews Drug Discovery, 1 (2002) 503-514, Pommeranian Acad. Medicine, Szczecin, Poland, Cited: 178
 62. Jadach,S., Ward,B.F.L., and Wa?s,Z., The precision Monte Carlo event generator KK for two-fermion final states in e+e- collisions, Computer Physics Communications , 130 (2000) 260-325, Institute of Nuclear Physics, ul. Kawiory 26a, Cracow, Poland, Cited: 178
 63. Arsene,I.,., Cibor,J., Debbe,R., Enger,E., je,J.J., Hansen,O., Holm,A., Ito,H., Jipa,A., Jundt,F., Karabowicz,R., Kim,E.J., Kozik,T.,., Majka,Z., Staszel,P., and Zgura,I.S., Transverse-Momentum Spectra in Au + Au and d + Au Collisions at ?sNN = 200 GeV and the Pseudorapidity Dependence of High-p T Suppression, Physical Review Letters, 91 (2003) 723051-723054, Inst of Nuclear Physics, Krakow, M Smoluchowski Institute of Physics, Jagiellonian University, Krakow, Poland Cited: 177 Multi
 64. Krygowski,T.M., Cyranski,M.K., Czarnocki,Z., Haefelinger,G., and Katritzky,A.R., Aromaticity: A theoretical concept of immense practical importance, Tetrahedron, 56 (2000) 1783-1796, Department of Chemistry, Univ. Warsaw, Warsaw, Poland, Cited: 177
 65. Ashtekar,A. and Lewandowski,J., Background independent quantum gravity: A status report, Classical and Quantum Gravity, 21 (2004), Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski, Warsaw, Poland,: 174
 66. Roszkowski,K., Pluzanska,A., Krzakowski,M., and Berille,J., A multicenter, randomized, phase III study of docetaxel plus best supportive care versus best supportive care in chemotherapy-naive patients with metastatic or non-resectable localized non-small cell lung cancer (NSCLC), Lung Cancer, 27 (2000) 145-157, Natl. TB/Lung Dis. Res. Inst., Warszawa, Chemotherapy Department, Oncology Centre, Lodz, Institute of Oncology, Warszawa, Poland, Cited: 174 Multi
 67. Izumi,T., Piskula,M.K., Osawa,S., Obata,A., Tobe,K., Saito,M., Kataoka,S., Kubota,Y., and Kikuchi,M., Soy isoflavone aglycones are absorbed faster and in higher amounts than their glucosides in humans , Journal of Nutrition, 130 (2000) 1695-1699, Inst. of Anim. Repro. and Food Res., Polish Academy of Sciences, Tuwima 10, 10-747 Olsztyn, Poland,Cited: 174
 68. Fotiadis,D., Liang,Y., Filipek,S., Saperstein,D.A., Engel,A., and Palczewski,K., Rhodopsin dimers in native disc membranes, Nature, 421 (2003) 127-128, Intl. Inst. of Molec./Cell Biology, Department of Chemistry, University of Warsaw, Poland, Cited: 172
 69. Holter,N.S., Mitra,M., Maritan,A., Cieplak,M., Banavar,J.R., and Fedoroff,N.V., Fundamental patterns underlying gene expression profiles: Simplicity from complexity, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97 (2000) 8409-8414, Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, 02-668 Warsaw, Poland, Cited: 172
 70. Andruszkow,J., Choroba,S., Jablonka,M.,., Jurkiewicz,P., Kabel,A., Krzywinski,J., Lokajczyk,T., Lange,R., Plucinski,L., Proch,D., Rehlich,K., Reiche,S., Reschke,D., Reyzl,I., Rosenzweig,J., and Rossbach,J., First observation of self-amplified spontaneous emission in a free-electron laser at 109 nm wavelength, Physical Review Letters, 85 (2000) 3825-3829, Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, Cited: 171 Multi
 71. Chekanov,S., Stanek,R., Pac,M.Y., Chwastowski,J., Eskreys,A., Figiel,J., Klimek,K., Olkiewicz,K., Przybycien,M.B., Stopa,P., Zawiejski,L., Bednarek,B., Jelen,K., Kisielewska,D., Kowal,A.M., Kowal,M., Kowalski,T., Mindur,B., and Przybycien,M., Measurement of the neutral current cross section and F2 structure function for deep inelastic e+p scattering at HERA, European Physical Journal C, 21 (2001) 443-471, Inst. of Nuclear Physics, Cracow, Fac. of Phys. and Nuclear Techniques, Academy of Mining and Metallurgy, Cracow, Poland Cited: 170 Multi
 72. Stompor,R., Bock,J. , Borrill,J., Boscaleri,A., De Bernardis,P., Ferreira,P.G., Hanany,S., Hristov,V., Jaffe,A.H., Lee,A.T., Pascale,E., Rabii,B., Richards,P.L., Smoot,G.F., Winant,C.D., and Wu,J.H.P., Cosmological implications of the maxima-1 high-resolution cosmic microwave background anisotropy measurement, Astrophysical Journal, 561 (2001), Copernicus Astronomical Center, Poland, Cited: 168 Multi
 73.  Stasto,A.M., Golec-Biernat,K., and Kwiecinski,J., Geometric scaling for the total ?* p cross section in the low x region, Physical Review Letters, 86 (2001) 596-599, Department of Theoretical Physics, H. Niewodniczanski Inst. Nucl. Phys., Radzikowskiego 152, Krakow, Poland, Cited: 168
 74. Allanach,B.C., Haber,H.E., Han,T., Heinemeyer,S., Hewett,J.L., Hinchliffe,I., Kalinowski,J., andZerwas,P., The snowmass points and slopes: Benchmarks for SUSY searches, European Physical Journal C, 25 (2002) 113-123, Institute of Theoretical Physics, UW, Hoza 69, 00681 Warsaw, Poland, Cited: 167 Multi
 75. Chalasinski,G. and Szczesniak, M.M. State of the art and challenges of the ab initio theory of intermolecular interactions, Chemical Reviews, 100 (2000) 4227-4252, of Chemistry, University of Warsaw, Warszawa, Poland, Cited: 164
 76. Back,B.B., Bindel,R., Budzanowski,A., Busza,W.,., Decowski,M.P., Gburek,T., Holynski,R., Kucewicz,W., Olszewski,A., Pak,R., Sawicki,P, Skulski,W., Stankiewicz,M.A., Trzupek,A., Wosiek,B., Wozniak,K., Wyslouch,B., and Zhang,J., The PHOBOS perspective on discoveries at RHIC, Nuclear Physics A, 757 (2005) 28-101, Institute of Nuclear Physics PAN, Krakow, Poland Cited: 163 Multi
 77. Wilk,G. and Wlodarczyk,Z., Interpretation of the nonextensivity parameter q in some applications of Tsallis statistics and Levy distributions, Physical Review Letters, 84 (2000) 2770-2773, Andrzej Soltan Inst. Nucl. Studs., Warsaw, Institute of Physics, Pedagogical University,Kielce, Poland, Cited: 163
 78. Lau,G.K.K., T., Flisiak,R.,., and Pluck,N., Peginterferon Alfa-2a, lamivudine, and the combination for HBeAg-positive chronic hepatitis B, New England Journal of Medicine, 352 (2005) 2682-2695,Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland, Cited: 161 Multi
 79. Lindstrom,G., Budzynski,T., Luczynski,Z., Lutz,G., MacEvoy,B., Mikuz,M., Moll,M., Nossarzewska,E., and Richter,R.H., Radiation hard silicon detectors - Developments by the RD48 (ROSE) collaboration, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 466 (2001) 308-326, Institute of Electron Technology (ITE), Warsaw, Poland, Institute of Electronic Materials Technology (ITME), Warsaw, Poland Cited: 159 Multi
 80. Adelman-Mccarthy,J.KCzarapata,P.C., Krzesinski,J., Nicinski,T., and Pier,J.R., The fourth data release of the Sloan Digital Sky Survey, Astrophysical Journal, Supplement Series, 162 (2006) 38-48, Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze, Akademia Pedogogiczna W Krakowie, Krakow, Poland Cited:158 Multi
 81. Ciorga,M., Sachrajda,A.S., Hawrylak,P., Gould,C., Zawadzki,P., Jullian,S., Feng,Y., and Wasilewski,Z., Addition spectrum of a lateral dot from Coulomb and spin-blockade spectroscopy, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 61 (2000), Institute of Physics, Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland, Cited: 157
 82. Huczko,A., Template-based synthesis of nanomaterials, Applied Physics A: Materials Science and Processing, 70 (2000) 365-376, Department of Chemistry, Warsaw University, Warsaw, Poland Cited: 156
 83. Di Barletta,M.R.,., Hausmanowa-Petrusewicz,I., and Toniolo,D., Different mutations in the LMNA gene cause autosomal dominant autosomal recessive Emery-Dreifuss muscular dystrophy, American Journal of Human Genetics, 66 (2000) 1407-1412, Medical Research Center, Polish Academy of Science, Warsaw, Poland, Cited: 156 Multi
 84. Jassem,J., Pienkowski,T., Pluzanska,A., Jelic,S., Gorbunova,V., Mrsic-Krmpotic,Z., Berzins,J., Nagykalnai,T., Wigler,N., Renard,J., Munier,S., and Weil,C., Doxorubicin and paclitaxel versus fluorouracil, doxorubicin, and cyclophosphamide as first-line therapy for women with metastatic breast cancer: Final results of a randomized phase III multicenter trial, Journal of Clinical Oncology, 19 (2001) 1707-1715, Department of Oncology, Medical University of Gdansk, Poland, Cited: 152
 85. Cyranski,M.K., Krygowski,T.M., Katritzky,A.R., and Schleyer,P.V.R., To what extent can aromaticity be defined uniquely?, Journal of Organic Chemistry, 67 (2002) 1333-1338Department of Chemistry, University of Warsaw, Warsaw, Poland Cited: 147
 86. Abe,O., Sawa,K., Sonoo,H., Korzeniowski,S. , Skolyszewski,J., Zujewski JA, Zielinski CC., Chlebowski R.T, Effects of radiotherapy and of differences in the extent of surgery for early breast cancer on local recurrence and 15-year survival: An overview of the randomised trials, Lancet, 366 (2005) 2087-2106, Krakow Institute of Oncology, Poland, Cited: 146 Multi
 87. Kotas,J. and Stasicka,Z., Chromium occurrence in the environment and methods of its speciation, Environmental Pollution, 107 (2000) 263-283, Department of Inorganic Chemistry, Jagiellonian Univ., Krakow, Poland, Cited: 146
 88. Saris,N.E.L., Mervaala,E., Karppanen,H., Khawaja,J.A., and Lewenstam,A., Magnesium: An update on physiological, clinical and analytical aspects, Clinica Chimica Acta, 294 (2000) 1-26, Institute of Biomedicine, Univ. Helsinki, Helsinki, Finland, Abo Akademi Univ., Abo/Turku, Fac. of Mat. Science and Ceramics, Univ. Mining and Metall., Cracow, Poland, Cited: 144
 89. Friml,J., Benkova,E., Blilou,I., Wisniewska,J., Hamann,T., Ljung,K., Woody,S., Sandberg,G., Scheres,B., rgens,G., and Palme,K., AtPIN4 mediates sink-driven auxin gradients and root patterning in Arabidopsis, Cell, 108 (2002) 661-673, Department of Biotechnology, Institute of General and Molecular Biology, 87-100, Torun, Poland Cited: 143 Multi
 90.  Debiec,J., LeDoux,J.E., and Nader,K., Cellular and systems reconsolidation in the hippocampus, Neuron, 36 (2002) 527-538, Department of Psychiatry, Jagiellonian University Collegium Medicum, Cracow, Poland, New York University, New York, United States, Cited: 142
 91.  Chekanov,S., Chwastowski,J., Eskreys,A., Figiel,J., Galas,A., Olkiewicz,K., Stopa,P., Zawiejski,L., Adamczyk,L., Bold,T., Grabowska-Bo-d,I., Kisielewska,D., Kowal,A.M., Kowal,M., Lukasik,J., Przybycien,M., Suszycki,L., Szuba,D., Szuba,J., Kotanski,A., Slomiski,W., and Fricke,U., Evidence for a narrow baryonic state decaying to KS0p and KS0p? in deep inelastic scattering at HERA, Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics, 591 (2004) 7-22 Argonne National Laboratory, Argonne, IL 60439-4815, United States, Institute of Nuclear Physics, Cracow, Poland, Fac. of Phys. and Nuclear Techniques, AGH-Univ. of Science and Technology, Cracow, Poland, Department of Physics, Jagellonian University, Cracow, Poland, Cited: 141 Multi
 92. Mishmar,D., Ruiz-Pesini,E., Golik,P., Macaulay,V., Clark,A.G., Hosseini,S., Brandon,M., Easleyf,K., Chen,E., Brown,M.D., Sukernik,R.I., Olckers,A., and Wallace,D.C., Natural selection shaped regional mtDNA variation in humans, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100 (2003) 171-176, Warsaw University, Pawinskiego 5a 02-106, Warsaw, Poland, Department of Statistics, University of Oxford, Oxford OX1 3TG, United Kingdom, Cited: 141 Multi
 93.  Lewenstein,M., Kraus,B., Cirac,J.I., and Horodecki,P., Optimization of entanglement witnesses, Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics, 62 (2000) 052310-052311, Institute for Theoretical Physics, University of Hannover, Hannover, Germany, Institute for Theoretical Physics, University of Innsbruck, Innsbruck, Austria, Fac. of Appl. Phys. and Mathematics, Tech. University of Gdansk, Gdansk, Poland Cited: 141
 94. Skierbiszewski,C., Perlin,P., Wisniewski,P., Knap,W., Suski,T., Walukiewicz,W., Shan,W., Yu,K.M., Ager,J.W., Haller,E.E., Geisz,J.F., and Olson,J.M., Large, nitrogen-induced increase of the electron effective mass in InyGa1-yNxAs1-x, Applied Physics Letters, 76 (2000) 2409-2411, Scopus UNIPRESS, Polish Academy of Sciences, ul. Sokolowska 29, 01-142 Warsaw, Poland, Materials Sciences Division, Lawrence Berkeley Natl. Laboratory, University of California, Berkeley, CA 94720, United States, Cited:141
 95. Szajewska,H. and Mrukowicz,J.Z., Probiotics in the treatment and prevention of acute infectious diarrhea in infants and children: A systematic review of published randomized, double-blind, placebo-controlled trials, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 33 (2001), Dept. of Pediatric Gastroenterology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland, Cited: 140
 96.   Arsene,I., Cibor,J., Karabowicz,R., Kozik,T., Majka,Z., Staszel,P., and Zgura,I.S., Quark-gluon plasma and color glass condensate at RHIC? The perspective from the BRAHMS experiment, Nuclear Physics A, 757 (2005) 1-27, Brookhaven National Laboratory, Upton, Universite Louis Pasteur, Strasbourg, France, Institute of Nuclear Physics, Krakow, Poland, Johns Hopkins University,United States; M. Smoluchkowski Institute of Physics, Jagiellonian University, Krakow, Poland, Cited: 139 Multi
 97.  Martin,M., Pienkowski,T.,., Pawlicki,M., Tomiak,E., Chap,L., and Vogel,C. , Adjuvant docetaxel for node-positive breast cancer, New England Journal of Medicine, 352 (2005) 2302-2313, Maria Sklodowska-Curie Cancer Center, Warsaw, Poland, Cross Cancer Institute, Edmonton, Canada, Maria Sklodowska-Curie Memorial Institute, Krakow, Poland Cited: 139 Multi
 98.  Barst,R.J., McGoon,M., Torbicki,A., Sitbon,O., Krowka,M.J., Olschewski,H., and Gaine,S., Diagnosis and differential assessment of pulmonary arterial hypertension, Journal of the American College of Cardiology, 43 (2004), Columbia University, College of Physicians and Surgeons, New York, NY, United States, Mayo Clinic, Rochester, MN, United States, Inst. of TB and Lung Diseases, Warsaw, Poland Cited: 139
 99.  Cascinelli,N., Belli,F., Santinami,M., Fait,V., Testori,A., Ruka,W., Cavaliere,R., Mozzillo,N., Rossi,C.R., MacKie,R.M., Nieweg,O., Pace,M., and Kirov,K., Sentinel lymph node biopsy in cutaneous melanoma: The WHO Melanoma Program experience, Annals of Surgical Oncology, 7 (2000) 469-474, WHO Melanoma Programme, Amsterdam, Netherlands, WHO Melanoma Programme, Warsaw, Poland Cited: 139 Multi
 100. Ziolkowska,M., Koc,A., Luszczykiewicz,G., Ksiezopolska-Pietrzak,K., Klimczak,E., Chwalinska-Sadowska,H., and Maslinski,W., High levels of IL-17 in rheumatoid arthritis patients: IL-15 triggers in vitro IL-17 production via cyclosporin A-sensitive mechanism, Journal of Immunology, 164 (2000) 2832-2838, Institute of Rheumatology, Warsaw, Poland Cited: 139
 101.  Schaak,R.E., Klimczuk,T., Foo,M.L., and Cava,R.J., Superconductivity phase diagram of NaxCoO 2?1.3H2O, Nature, 424 (2003) 527-529, Department of Chemistry, Princeton University, Princeton, NJ 08544, United States, Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland, Cited: 136
 102.  Scagliotti,G.V., Lewinski,T., Jassem,J., Facciolo,F., and Clini,V., Randomized study of adjuvant chemotherapy for completely resected stage I, II, or IIIA non-small-cell lung cancer, Journal of the National Cancer Institute, 95 (2003) 1453-1461, Maria Sklodowska-Curie Cancer Center, Warsaw, Department of Oncology/ Radiotherapy, Medical Academy, Gdansk, Poland, Cited : 135 Multi
 103.  Back,B.B., Budzanowski,A., Busza,W., Decowski,M.P. , Gburek,T., Ho³yñski,R., , Olszewski,A., Pak,R., Sawicki,P., Skulski,W., Trzupek,A., Wosiek,B., WoŸniak,K., Wuosmaa,A.H., Wyslouch,B., and Zhang,J., Centrality Dependence of Charged-Hadron Transverse-Momentum Spectra in d + Au Collisions at ?sNN = 200 GeV, Physical Review Letters, 91 (2003) 723021-723024, Argonne National Laboratory, Argonne, United States, Brookhaven National Laboratory, Upton, United States, Institute of Nuclear Physics, Krakow, Poland, Cited: 135 Multi
 104.  Vinson,J.A., Su,X., Zubik,L., and Bose,P., Phenol antioxidant quantity and quality in foods: Fruits, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49 (2001) 5315-5321, Department of Chemistry, University of Scranton, Univ. Wroclaw, Poland, Cited: 134
 105.  Reginster,J.Y., Sawicki,A., and Meunier,P.J., Strontium ranelate reduces the risk of nonvertebral fractures in postmenopausal women with osteoporosis: Treatment of Peripheral Osteoporosis (TROPOS) study, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 90 (2005) 2816-2822, Warszawskie Centrum Osteoporozy, Warszawa, Poland Cited: 132 Multi
 106.  Lund,N., Polny,J., Morawski,M., Juchnikowski,G., Zdziarski,A.A., Castro-Tirado,A., Attina,P., Goria,M. , Giulianelli,G., and Schnopper,H.W., JEM-X: The X-ray monitor aboard INTEGRAL, Astronomy and Astrophysics, 411 (2003), Copernicus Astronomical Center, Warsaw, Poland, Cited: 132 Multi
 107. Wojtkowski,M., Leitgeb,R., Kowalczyk,A., Bajraszewski,T., and Fercher,A.F., In vivo human retinal imaging by Fourier domain optical coherence tomography, Journal of Biomedical Optics, 7 (2002) 457-463, Nicholas Copernicus University, Institute of Physics, ul. Grudziadzka 5/7, Pl-87-100 Torun, Poland, Cited: 132
 108.  Dizdaroglu,M., Jaruga,P., Birincioglu,M., and Rodriguez,H., Free radical-induced damage to DNA: Mechanisms and measurement, Free Radical Biology and Medicine, 32 (2002) 1102-1115, Chemical Science and Technology Laboratory, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, United States
  Department of Clinical Biochemistry, Ludwik Rydygier Medical University, Bydgoszcz, Poland
  Department of Pharmacology, Medical School, Malatya, Turkey; National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, United States, Cited: 130
 109.  Source: Scopus Janowski,R., Kozak,M., Jankowska,E., Grzonka,Z., Grubb,A., Abrahamson,M., and Jaskolski,M., Human cystatin C, an amyloidogenic protein, dimerizes through three-dimensional domain swapping, Nature Structural Biology, 8 (2001) 316-320, Faculty of Chemistry, A. Mickiewicz University, Grunwaldzka 6, 60-780 Poznan, Poland Cited: 130
 110. Tatarczynska,E., Klodzinska,A., Chojnacka,W., Palucha,A., Gasparini,F., Kuhn,R., and Pilc,A., Potential anxiolytic- and antidepressant-like effects of MPEP, a potent, selective and systemically active mGlu5 receptor antagonist, British Journal of Pharmacology, 132 (2001) 1423-1430, Institute of Pharmacology, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland, Department of Medicine, Jagellonian Univ. School of Medicine, Krakow, Poland Cited: 128
 111.  Szczeklik,A. and Stevenson,D.D., Aspirin-induced asthma: Advances in pathogenesis, diagnosis, and management, Journal of Allergy and Clinical Immunology, 111 (2003) 913-921Department of Medicine, Jagellonian Univ. School of Medicine, Krakow, Poland, Department of Medicine, Scripps Clinic, Scripps Research Institute, San Diego, CA, United States, Cited 127
 112. Bujnicki,J.M., Elofsson,A., Fischer,D., and Rychlewski,L., Structure prediction meta server, Bioinformatics, 17 (2001) 750-751, ioinformatics Laboratory, BioInfoBank Institute, ul. Limanowskiego 24A, 60-744 Poznan, Poland,Cited: 127
 113.  Huehn,J., Siegmund,K., Lehmann,J.C.U., Siewert,C., Haubold,U., Feuerer,M., Debes,G.F., Lauber,J., Frey,O., Przybylski,G.K., Niesner,U., De La Rosa,M. , Schmidt,C.AScheffold,A., and Hamann,A., Developmental Stage, Phenotype, and Migration Distinguish Naive- and Effector/Memory-like CD4+ Regulatory T Cells , Journal of Experimental Medicine, 199 (2004) 303-313, Institute of Human Genetics, Polish Academy of Sciences, 60479 Poznan, Poland, Cited: 126
 114. Martino,S., Olszynski,W.P., Karsik,A., Badurski,J.E., Hoszowski,K., Ogonowski,J., Continuing outcomes relevant to Evista: Breast cancer incidence in postmenopausal osteoporotic women in a randomized trial of raloxifene, Journal of the National Cancer Institute, 96 (2004) 1751-1761, Centrum Osteoporozy, Chorob Kostno-Stawowych, Bialystok, Centrum Medyczne, Waszawa, Pomorska Akademia Medyczne, Szczecin, Poland Cited: 125, Multi
 115. Udalski,A., Paczyñski,B., Zebruñ,K., Szamañski,M., Kubiak,M., Soszyñski,I., Szewczyk,O., Wyrzykowski £, Pietrzyñski,G., The optical gravitational lensing experiment: Search for planetary and low-luminosity object transits in the galactic disk. Results of 2001 campaign, Acta Astronomica, 52 (2002) 1-37, :Warsaw University Observatory, Warszawa, Poland Cited: 125
 116.  Buyse,M., Thirion,P., Carlson,R.W., Burzykowski,T., Molenberghs,G., and Piedbois,P., Relation between tumour response to first-line chemotherapy and survival in advanced colorectal cancer: A meta-analysis, Lancet, 356 (2000) 373-378, Institute of Oncology, Warsaw, Poland Cited: 125
 117. Horodecki,M., Horodecki,P., and Horodecki,R., Limits for Entanglement Measures, Physical Review Letters, 84 (2000) 2014-2017, Inst. of Theor. Phys./Astrophysics, University of Gdan?sk, 80-952 Gdansk, Fac. of Appl. Phys. and Mathematics, Tech. University of Gdansk, Poland Cited: 124
 118. Kowalski,A., Duda,A., and Penczek,S., Mechanism of Cyclic Ester Polymerization Initiated with Tin(II) Octoate. 2. 1 Macromolecules Fitted with Tin(II) Alkoxide Species Observed Directly in MALDI-TOF Spectra, Macromolecules, 33 (2000) 689-695Cited: 123, Center of Molecular and Macromolecular Studies, Polish Academy of Sciences, Lodz, Poland, Cited 123
 119. Belczynski,K., Kalogera,V., and Bulik,T., A comprehensive study of binary compact objects as gravitational wave sources: Evolutionary channels, rates, and physical properties, Astrophysical Journal, 572 (2002) 407-431, Nicolaus Copernicus Astron. Center, Warszawa, Poland, Cited: 122
 120.  Rajski,J., Tyszer,J., Kassab,M., Mukherjee,N., Thompson,R., Tsai,K.H., Hertwig,A., Tamarapalli,N., Mrugalski,G., Eide,G. , and Qian,J. Embedded deterministic test for low cost manufacturing test. 301-310. 2002. Poznan University of Tech. Poznan, Poland ,Cited: 122
 121. Wojaczynski,J. and Latos,G., Poly- and oligometalloporphyrins associated through coordination, Coordination Chemistry Reviews, 204 (2000) 113-171, Department of Chemistry, University of Wroclaw, Wroclaw, Poland, Cited: 122
 122. Kowalski,A., Duda,A., and Penczek,S., Kinetics and mechanism of cyclic esters polymerization initiated with tin(II) octoate. 3. Polymerization of L,L-dilactide, Macromolecules, 33 (2000) 7359-7370, Ctr. Molec. and Macromolec. Studs., Polish Academy of Sciences, Lodz, Poland, Cited: 122
Prof. dr hab. Andrzej Pilc, farmakolog, pracuje w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie i Collegium Medicum UJ. PS Pełna lista prac w internetowym wydaniu „FA” nr 9/2007.