×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 10/2007

Wstępniak

Andrzej Świć

Rozmowa Forum

Rozmowa z prof. Zbigniewem Marciniakiem, przewodniczącym Państwowej Komisji Akredytacyjnej
– rozmowa z prof. Z. Marciniakiem, przew. PKA

Nauka

Problemy nauki

Piotr Kieraciński
czyli rzecz o dumie i uprzedzeniach Jola Workowska
O I Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski
Rozmowa z prof. Timothym Snyderem, amerykańskim historykiem
– rozmowa z prof. T. Snyderem, historykiem
Andrzej Pilc
Publikacje wchodzące w skład współczynnika H dla Polski 2000−07

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński
Przypadki nierzetelności naukowej w Lublinie, Gorzowie Wlkp. i Krakowie

Z laboratoriów

Artur Wolski
O Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
Jarosław Działek, Piotr Żabicki
Projekty stypendialne prowadzone przez CITTRU w UJ

Szkolnictwo wyższe

Życie akademickie

Izabela Seredocha
O mechanizmach podnoszących jakość studiów
Ewa Chmielecka
Kierunki wdrażania i stopień zaawansowania idei Procesu Bolońskiego w Polsce
Małgorzata Pawełczyk
Rozmowa z prof. Mieczysławem Chorążym, specjalistą w dziedzinie biologii nowotworów
– rozmowa z prof. M. Chorążym, biologiem nowotworów

Krasp

Tadeusz Luty

RGSzW

Jerzy Błażejowski

Krasp

Jerzy Malec

W stronę historii

Jerzy Sędzimir

Rody uczone

Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner
Początki zniewolenia nauki polskiej

Gwiazdy i meteory

Piotr Kieraciński
Witold Sławiński, botanik i fitosocjolog

Okolice nauki

Wolfgang Weidlich
Czynniki wpływające na rozwój kariery naukowca
Piotr Kieraciński
O spotkaniu redaktorów gazet akademickich w Białymstoku
Paweł Jasienica, Polska Piastów, Wydawnictwo Prószyński i S−ka, Warszawa 2007.

Felietony

Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner−Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga

Blog bibliotekarza

Henryk Hollender
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 10/2007

Zasady muszą być jasne

Przyjęto założenie, że najsilniejsze uczelnie, posiadające odpowiednią kadrę i uprawnienia do nadawania stopni naukowych, same mogą otwierać kształcenie na nowych kierunkach. Nie znaczy to jednak, że jeśli nie składają wniosków, to nie podlegają ocenie PKA. Kształcenie w nich podlega ocenie komisji, tak jak w każdym innym przypadku. Dodatkowym mechanizmem zabezpieczającym jest fakt, że choć zazwyczaj oceny dokonujemy po ukończeniu całego cyklu kształcenia, to w przypadku sygnałów o jakichkolwiek nieprawidłowościach minister nauki i szkolnictwa wyższego może zlecić komisji przeprowadzenie kontroli. I takie sytuacje mają miejsce.

Z prof. Zbigniewem Marciniakiem, przewodniczącym Państwowej Komisji Akredytacyjnej, rozmawia Andrzej Świć

Doktoranci dla Małopolski

Doktoranci z Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestniczą w projekcie stypendialnym Akademicka innowacyjność dla Małopolski, prowadzonym pfgrzez działające w UJ Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU). Stypendystów łączy jedno: innowacyjny przedmiot badań. Zajmują się najbardziej aktualnymi problemami nauki oraz stosują nowatorskie metody badawcze, nie ustępując przy tym liczącym się zagranicznym ośrodkom naukowym. Wiele opracowanych rozwiązań może już wkrótce trafić na rynek lub do praktyki leczniczej.

Dr Piotr Żabicki i mgr Jarosław Działek z CITTRU prezentują badania młodych uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Srebrna taca

Pierwsze niedobre sygnały o skuteczności naszej integracji z EHEA wynikają ze sposobu działania wszystkich trzech aktorów procesu. Nasza administracja państwowa od lat nie ma strategii rozwoju szkolnictwa wyższego – w realizacji procesu brakuje systematycznego i racjonalnego zarządzania zmianą, którą nasze szkolnictwo musi przejść. Środowisko akademickie nie zdradza entuzjazmu dla zrozumienia głównych idei procesu i zmierzenia się z szansami oferowanymi przezeń, napełnienia wytycznych administracyjnych żywą tkanką treści i działań. Wreszcie rynek usług edukacyjnych i rynek pracy (obydwa już międzynarodowe) sprzyjają wypływaniu energicznej i uzdolnionej młodzieży poza kraj, nie równoważąc tego napływem cudzoziemców.

Dr hab. Ewa Chmielecka snuje refleksje na temat realizacji Procesu Bolońskiego w Polsce

Lekarze nie są wyczuleni onkologicznie

Na onkologię wydano w Polsce ogromne pieniądze. Instytut Onkologii dysponuje nowoczesnymi i dobrze wyposażonymi szpitalami. Zapewne nie na wszystkich szpitalnych oddziałach onkologicznych w Polsce jest równie dobrze. Jednak nie w braku wyposażenia upatrywałbym tak słabej skuteczności w leczeniu raka, ale głównie w niewystarczającej wiedzy i czujności onkologicznej lekarzy oraz nieprawidłowościach organizacyjnych. (...) W Polsce stale jeszcze około 2 tysięcy kobiet umiera na raka szyjki macicy, choroby rozpoznawalnej we wczesnych etapach i skutecznie leczonej, a w Skandynawii niemal nieznanej. (...) W dużej mierze jest to spowodowane wadami systemu opieki zdrowotnej – prewencyjnej, a także właśnie brakiem „czujności onkologicznej” lekarza pierwszego kontaktu.

Z prof. Mieczysławem Chorążym, biologiem nowotworów, rozmawia Piotr Kieraciński

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM