Biologia i biochemia

Andrzej Pilc


W tej części przedstawię dane na temat najczęściej cytowanych prac z biologii i biochemii. W ostatnich latach przedstawiciele tych dyscyplin nauki zostali uhonorowani szeregiem nagród Nobla. W roku 2001 Leland Hartwell, Tim Hunt oraz sir Paul Nurse dostali tę nagrodę za badania nad regulatorami cykli komórkowych, w 1999 Gunter Blobel otrzymał nagrodę za odkrycie sygnałów, które zarządzają transportem białek w komórce, w 1994 Alfred Gilman i Martin Rodbell za odkrycie białek G, a w 1992 Edmond Fischer i Edwin Krebs za odkrycie odwracalnych procesów fosforylacji w komórce.

Praca, by znaleźć się na liście, musiała zostać opublikowana w czasopiśmie związanym z biologią lub biochemią bądź autor powinien być zatrudniony w instytucji związanej z tymi dziedzinami nauki, ewentualnie termin „biologia lub biochemia” musiał się pojawić w słowach kluczowych. Pierwszym warunkiem umieszczenia pracy na liście była liczba 40 cytowań w ostatnim dziesięcioleciu. Warunkiem drugim była afiliacja autora z krajową instytucją naukową, ponadto praca musiała się zaliczać do opracowań oryginalnych. Zidentyfikowano 70 takich publikacji, co stanowiło około 20 proc. wszystkich polskich prac cytowanych ponad 40 razy. W dziedzinie biologii i biochemii przeciętna liczba cytowań jednej publikacji wynosi w Polsce 4,89, graniczna wartość 40 cytowań przewyższa tę średnią około 8 razy. Przeciętna liczba cytowań prac umieszczonych na liście wynosiła 68, co przekracza średnią krajową 14 razy.

Po 10 prac pochodzi z UJ lub z Collegium Medicum UJ (łącznie UJ ma zatem 28,5 proc. publikacji na liście), 8 prac (11 proc.) powstało w Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytet Gdański ma 6 publikacji, AM w Poznaniu 5, Instytut Biologii i Biofizyki PAN oraz Instytut im. Nenckiego w Warszawie mają po 4 prace, po 3 prace – Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badania Żywności PAN w Olsztynie. Po 2 publikacje posiadają: Akademia Rolnicza w Lublinie, Centralne Laboratorium Surowic i Szczepionek w Warszawie, Akademia Medyczna w Warszawie, Uniwersytet Poznański oraz Centrum Medycyny Podyplomowej w Warszawie. W sumie 55 publikacji powstało w placówkach uczelnianych, 14 w PAN, 4 w instytutach resortowych. Geograficznie: 22 prace powstały w Warszawie, 20 w Krakowie, 8 w Gdańsku, 7 w Poznaniu, 5 w Łodzi, po 3 publikacje pochodzą z Olsztyna lub Wrocławia, po 2 z Lublina lub Szczecina, 1 z Katowic.

Naukowcy, którzy opublikowali najwięcej takich prac, to: Adam Liwo (UG), Mariusz Piskuła (IRZiBŻ PAN, Olsztyn), Mariusz Z. Ratajczak (CMUJ, Kraków), Dawid Shugar (UW), Janusz Witowski (AM Poznań), Lech Wojtczak (Instytut Nenckiego PAN, Warszawa), wszyscy po 3 publikacje. Autorami 2 publikacji są: Aldona Dembińska−Kieć (CMUJ, Kraków), Andrzej Koliński (UW), Bernard Korzeniewski oraz Tadeusz Sarna (UJ), Sławomir Majewski i Stefania Jabłońska (AM Warszawa) oraz Ludwik Malendowicz (AM Poznań).

Najczęściej cytowane prace (o numerach 4, 7, 24 i 36) miały kolejno: 280, 169, 315 i 161 odnośników. Dotyczyły one: badań nad hiperholesterolemią, astmą, chorobą Alzheimera oraz strukturą lipooksygenazy, tylko ostatnia ma 50−procentowy udział autorów z kraju. Dwie z tych publikacji powstały w CMUJ, jedna w UG i jedna w Instytucie Katalizy PAN w Krakowie. Jednak aż 40 z tych prac (to jest 67 proc.) powstało przy znaczącym lub dominującym udziale partnerów zagranicznych. Niektóre poniższe publikacje znajdą się również na listach często cytowanych prac w innych dyscyplinach nauki. Lista publikacji zamieszczona jest poniżej, liczbę cytowań umieszczono na końcu danych dotyczących publikacji.

1. Adamczak, M., Wiecek, A., Funahashi, T., Chudek, J., Kokot, F., Matsuzawa, Y., 2003, Decreased plasma adiponectin concentration in patients with essential hypertension, „Am.J.Hypertens.” 16, 72−75, 75, Department of Nephrology, Silesian University School of Medicine, Katowice, 43.

2. Andreis, P.G., Markowska, A., Champion, H.C., Mazzocchi, G., Malendowicz, L.K., Nussdorfer, G.G., 2000, Adrenomedullin enhances cell proliferation and deoxyribonucleic acid synthesis in rat adrenal zona glomerulosa: receptor subtype involved and signaling mechanism, „Endocrinology” 141, 2098−2104, Poznan Sch Med, Dept Histol & Embryol, Poznan, 50.

3. Antczak, A., Nowak, D., Shariati, B., Krol, M., Piasecka, G., Kurmanowska, Z., 1997, Increased hydrogen peroxide and thiobarbituric acid−reactive products in expired breath condensate of asthmatic patients, „Eur.Respir.J.” 10, 1235−124, Dept of Pneumonology and Allergology, Medical University of Lodz, 60.

4. Boger, R.H., Bode−Boger, S.M., Szuba, A., Tsao, P.S., Chan, J.R., Tangphao, O., Blaschke, T.F., Cooke, J.P., 1998, Asymmetric dimethylarginine (ADMA): a novel risk factor for endothelial dysfunction: its role in hypercholesterolemia, „Circulation” 98, 1842−1847, Department of Clinical Biochemistry, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Krakow, 280.

5. Chung, M., de Lencastre, H., Matthews, P., Tomasz, A., Adamsson, I., Aires, d. S., Camou, T., Cocuzza, C., Corso, A., Couto, I., Dominguez, A., Gniadkowski, M., Goering, R., Gomes, A., Kikuchi, K., Marchese, A., Mato, R., Melter, O., Oliveira, D., Palacio, R., Sa−Leao, R., Santos, S., I Song, J.H., Tassios, P.T., Villari, P., 2000, Molecular typing of methicillin−resistant Staphylococcus aureus by pulsed−field gel electrophoresis: comparison of results obtained in a multilaboratory effort using identical protocols and MRSA strains, „Microb.Drug Resist.” 6, 189−198, Sera and Vaccines Central Research Laboratory, Warsaw, 49.

6. Cichy, J., Potempa, J., Travis, J., 1997, Biosynthesis of alpha1−proteinase inhibitor by human lung−derived epithelial cells, „J.Biol.Chem.” 272, 8250−8255. Institute of Molecular Biology, Jagiellonian University, 41.

7. Cierniewski, C.S., Byzova, T., Papierak, M., Haas, T.A., Niewiarowska, J., Zhang, L., Cieslak, M., Plow, E.F., 1999, Peptide ligands can bind to distinct sites in integrin alphaIIbbeta3 and elicit different functional responses, „J.Biol.Chem.” 274, 16923−16932, Department of Biophysics, Medical University in Lodz, 46.

8. Cowburn, A.S., Sladek, K., Soja, J., Adamek, L., Nizankowska, E., Szczeklik, A., Lam, B.K., Penrose, J.F., Austen, F.K., Holgate, S.T., Sampson, A.P., 1998, Overexpression of leukotriene C4 synthase in bronchial biopsies from patients with aspirin−intolerant asthma, „J.Clin.Invest” 101, 834−846, Jagiellonian Univ, Sch Med, Dept Med, Krakow, 169.

9. da Silva, E.L., Piskula, M.K., Yamamoto, N., Moon, J.H., Terao, J., 1998, Quercetin metabolites inhibit copper ion−induced lipid peroxidation in rat plasma, „FEBS Lett.” 430, 405−408, Inst Anim Reprod & Food Res, Olsztyn, 54.

10. Dichtl, W., Dulak, J., Frick, M., Alber, H.F., Schwarzacher, S.P., Ares, M.P., Nilsson, J., Pachinger, O., Weidinger, F., 2003, HMG−CoA reductase inhibitors regulate inflammatory transcription factors in human endothelial and vascular smooth muscle cells, „Arterioscler.Thromb. Vasc.Biol.” 23, 58−63, Department of Clinical Biochemistry, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Krakow, 70.

11. Dulak, J., Jozkowicz, A., Dembinska−Kiec, A., Guevara, I., Zdzienicka, A., Zmudzinska−Grochot, D., Florek, I., Wojtowicz, A., Szuba, A., Cooke, J.P., 2000, Nitric oxide induces the synthesis of vascular endothelial growth factor by rat vascular smooth muscle cells, „Arterioscler.Thromb.Vasc.Biol.” 20, 659−666, Department of Clinical Biochemistry, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Krakow, 65.

12. Fritze, O., Filipek, S., Kuksa, V., Palczewski, K., Hofmann, K.P., Ernst, O.P., 2003, Role of the conserved NPxxY(x)5,6F motif in the rhodopsin ground state and during activation, „Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A.” 100, 2290−2295. Warsaw Univ, Warsaw, 44.

13. Gabrielska, J., Gruszecki, W.I., 1996, Zeaxanthin (dihydroxy−beta−carotene) but not beta−carotene rigidifies lipid membranes: a 1H−NMR study of carotenoid−egg phosphatidylcholine liposomes, „Biochim.Biophys.Acta” 1285, 167−174, Agricultural University, Wroclaw, Marie Curie Sklodowska Univ, Lublin, 52.

14. Gniadkowski, M., Schneider, I., Palucha, A., Jungwirth, R., Mikiewicz, B., Bauernfeind, A., 1998, Cefotaxime−resistant Enterobacteriaceae isolates from a hospital in Warsaw, Poland: identification of a new CTX−M−3 cefotaxime−hydrolyzing beta−lactamase that is closely related to the CTX−M−1/MEN−1 enzyme, „Antimicrob.Agents Chemother.” 42, 827−832, Sera and Vaccines Central Research Laboratory, Warsaw, 96.

15. Guevara, I., Iwanejko, J., Dembinska−Kiec, A., Pankiewicz, J., Wanat, A., Anna, P., Golabek, I., Bartus, S., Malczewska−Malec, M., Szczudlik, A., 1998, Determination of nitrite/nitrate in human biological material by the simple Griess reaction, „Clin.Chim.Acta” 274, 177−188, Jagiellonian Univ, Coll Med, Krakow, 85.

16. Gutowska, A., Jeong, B., Jasionowski, M., 2001, Injectable gels for tissue engineering, „Anat.Rec.” 263, 342−349, Univ Gdansk, Gdansk, 40.

17. Haddad, J.J., Lauterbach, R., Saade, N.E., Safieh−Garabedian, B., Land, S.C., 2001, Alpha−melanocyte−related tripeptide, Lys−d−Pro−Val, ameliorates endotoxin−induced nuclear factor kappaB translocation and activation: evidence for involvement of an interleukin−1beta193−195 receptor antagonism in the alveolar epithelium, „Biochem.J.” 355, 29−38 Jagiellonian Univ., Coll Med., Krakow, 39.

18. Kielar, D., Clark, J.S., Ciechanowicz, A., Kurzawski, G., Sulikowski, T., Naruszewicz, M., 1998, Leptin receptor isoforms expressed in human adipose tissue, „Metabolism” 47, 844−847, Department of Clinical Biochemistry, Pomeranian Medical Academy, Szczecin, 49.

19. Koellner, G., Luic, M., Shugar, D., Saenger, W., Bzowska, A., 1997, Crystal structure of calf spleen purine nucleoside phosphorylase in a complex with hypoxanthine at 2.15 A resolution, „J.Mol.Biol.” 265, 202−216, Univ Warsaw,Dept Biophys, Inst Phys Expt, Warsaw, 40.

20. Koellner, G., Luic, M., Shugar, D., Saenger, W., Bzowska, A., 1998, Crystal structure of the ternary complex of E. coli purine nucleoside phosphorylase with formycin B, a structural analogue of the substrate inosine, and phosphate (Sulphate) at 2.1 A resolution, „J.Mol.Biol.” 280, 153−166, Univ Warsaw, Dept Biophys, Inst Phys Expt, Warsaw, 48.

21. Korzeniewski, B., Mazat, J.P., 1996, Theoretical studies on the control of oxidative phosphorylation in muscle mitochondria: application to mitochondrial deficiencies, „Biochem.J.” 319 (Pt 1), 143−148, Jagiellonian Univ, Inst Mol Biol, Krakow, 46.

22. Korzeniewski, B., 1998, Regulation of ATP supply during muscle contraction: theoretical studies, „Biochem.J.” 330 (Pt 3), 1189−1195, Jagiellonian Univ, Inst Mol Biol, Krakow, 45.

23. Krowarsch, D., Dadlez, M., Buczek, O., Krokoszynska, I., Smalas, A.O., Otlewski, J., 1999, Interscaffolding additivity: binding of P1 variants of bovine pancreatic trypsin inhibitor to four serine proteases, „J.Mol.Biol.” 289, 175−186, Institute of Biochemistry and Molecular Biology, University of Wroclaw, Wroclaw, Wroclaw B. Beirut Univ, Inst Biochem & Mol Biol, Wroclaw, 46.

24. Lacerra, G., Sierakowska, H., Carestia, C., Fucharoen, S., Summerton, J., Weller, D., Kole, R., 2000, Restoration of hemoglobin A synthesis in erythroid cells from peripheral blood of thalassemic patients, „Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A” 97, 9591−9596, Polish Acad Sci, Inst Biochem & Biophys, Warsaw, 53.

25. Lammich, S., Kojro, E., Postina, R., Gilbert, S., Pfeiffer, R., Jasionowski, M., Haass, C., Fahrenholz, F., 1999, Constitutive and regulated alpha−secretase cleavage of Alzheimer’s amyloid precursor protein by a disintegrin metalloprotease, „Proc. Natl.Acad.Sci.U.S.A” 96, 3922−3927−274, Univ Gdansk, Fac Chem, Gdansk, 315.

26. Laskowska, E., Kuczynska−Wisnik, D., Skorko−Glonek, J., Taylor, A., 1996, Degradation by proteases Lon, Clp and HtrA, of Escherichia coli proteins aggregated in vivo by heat shock; HtrA protease action in vivo and in vitro, „Mol.Microbiol.” 22, 555−571, Department of Biochemistry, University of Gdansk, Gdansk., 52.

27. Lee, J., Liwo, A., Scheraga, H.A., 1999, Energy−based de novo protein folding by conformational space annealing and an off−lattice united−residue force field: application to the 10−55 fragment of staphylococcal protein A and to apo calbindin D9K, „Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A” 96, 2025−2030, Univ Gdansk, Fac Chem, Gdansk, 68.

28. Liang, Y., Fotiadis, D., Filipek, S., Saperstein, D.A., Palczewski, K., Engel, A., 2003, Organization of the G protein−coupled receptors rhodopsin and opsin in native membranes, „J.Biol.Chem.” 278, 21655−21662, Warsaw Univ, Warsaw, 110.

29. Libura, J., Drukala, J., Majka, M., Tomescu, O., Navenot, J.M., Kucia, M., Marquez, L., Peiper, S.C., Barr, F.G., Janowska−Wieczorek, A., Ratajczak, M.Z., 2002, CXCR4−SDF−1 signaling is active in rhabdomyosarcoma cells and regulates locomotion, chemotaxis, and adhesion, „Blood” 100, 2597−2606, Jagiellonian Univ, Childrens Hosp, Lab Cell & Tissue Engn, Krakow, 68.

30. Liwo, A., Lee, J., Ripoll, D.R., Pillardy, J., Scheraga, H.A., 1999, Protein structure prediction by global optimization of a potential energy function, „Proc.Natl. Acad.Sci.U.S.A” 96, 5482−5485, Univ Gdansk, Fac Chem., Gdansk., 68.

31. Majewski, S., Marczak, M., Szmurlo, A., Jablonska, S., Bollag, W., 1996, Interleukin−12 inhibits angiogenesis induced by human tumor cell lines in vivo, „J.Invest Dermatol.” 106, 1114−1118, Department of Dermatology, Warsaw School of Medicine, 46.

32. Majewski, S., Jablonska, S., 1997, Human papillomavirus−associated tumors of the skin and mucosa, „J.Am.Acad.Dermatol.” 36, 659−685 Department of Dermatology, Warsaw School of Medicine, 74.

33. Malendowicz, L.K., Tortorella, C., Nussdorfer, G.G., 1999, Orexins stimulate corticosterone secretion of rat adrenocortical cells, through the activation of the adenylate cyclase−dependent signaling cascade, „J.Steroid Biochem.Mol.Biol.” 70, 185−188, Poznan Sch Med, Dept Histol & Embryol, Poznan., 54.

34. Marcinkiewicz, J., Grabowska, A., Bereta, J., Stelmaszynska, T., 1995, Taurine chloramine, a product of activated neutrophils, inhibits in vitro the generation of nitric oxide and other macrophage inflammatory mediators, „J.Leukoc.Biol.” 58, 667−674, Department of Immunology, Jagiellonian University Medical College, Krakow, 77.

35. Marcinkowska, E., Wiedlocha, A., Radzikowski, C., 1997, 1,25−Dihydroxyvitamin D3 induced activation and subsequent nuclear translocation of MAPK is upstream regulated by PKC in HL−60 cells, „Biochem.Biophys.Res. Commun.” 241, 419−426, Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences, Wroclaw, 54.

36. Mikolajczyk, M., Awotunde, O.S., Muszynska, G., Klessig, D.F., Dobrowolska, G., 2000, Osmotic stress induces rapid activation of a salicylic acid−induced protein kinase and a homolog of protein kinase ASK1 in tobacco cells, „Plant Cell” 12, 165−178, Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 77.

37. Minor, W., Steczko, J., Stec, B., Otwinowski, Z., Bolin, J.T., Walter, R., Axelrod, B., 1996, Crystal structure of soybean lipoxygenase L−1 at 1.4 A resolution, „Biochemistry” 35, 10687−10701, Polish Acad Sci, Inst Catalysis & Surface Chem, Krakow, 161.

38. Mirzadegan, T., Benko, G., Filipek, S., Palczewski, K., 2003, Sequence analyses of G−protein−coupled receptors: similarities to rhodopsin, „Biochemistry” 42, 2759−2767, Warsaw Univ, Warsaw, 48.

39. Niedzwiecka, A., Marcotrigiano, J., Stepinski, J., Jankowska−Anyszka, M., Wyslouch−Cieszynska, A., Dadlez, M., Gingras, A.C., Mak, P., Darzynkiewicz, E., Sonenberg, N., Burley, S.K., Stolarski, R., 2002, Biophysical studies of eIF4E cap−binding protein: recognition of mRNA 5’ cap structure and synthetic fragments of eIF4G and 4E−BP1 proteins, „J.Mol.Biol.” 319, 615−635, Department of Biophysics, Institute of Experimental Physics, Warsaw University, Warsaw, Warsaw Univ, Fac Chem, Polish Acad Sci, Inst Biochem & Biophys, Warsaw, Jagiellonian Univ, Inst Mol Biol & Biotechnol, Krakow, 60.

40. Nowak, D., Antczak, A., Krol, M., Pietras, T., Shariati, B., Bialasiewicz, P., Jeczkowski, K., Kula, P., 1996, Increased content of hydrogen peroxide in the expired breath of cigarette smokers, „Eur.Respir.J.” 9, 652−657, Dept of Pneumonology and Allergology, Medical University of Lodz, 58.

41. Pasenkiewicz−Gierula, M., Takaoka, Y., Miyagawa, H., Kitamura, K., Kusumi, A., 1999, Charge pairing of headgroups in phosphatidylcholine membranes: A molecular dynamics simulation study, „Biophys.J.” 76, 1228−1240, Department of Biophysics, Inst. Molecular Biology, Jagiellonian University, Krakow, 41.

42. Pasenkiewicz−Gierula, M., Rog, T., Kitamura, K., Kusumi, A., 2000, Cholesterol effects on the phosphatidylcholine bilayer polar region: a molecular simulation study, „Biophys.J.” 78, 1376−1389, Department of Biophysics, Inst. Molecular Biology, Jagiellonian University, Krakow, 53.

43. Pike, R.N., Potempa, J., McGraw, W., Coetzer, T.H., Travis, J., 1996, Characterization of the binding activities of proteinase−adhesin complexes from Porphyromonas gingivalis, „J.Bacteriol.” 178, 2876−2882, Institute of Molecular Biology, Jagiellonian University, 71.

44. Piskula, M.K., Terao, J., 1998, Accumulation of (−)−epicatechin metabolites in rat plasma after oral administration and distribution of conjugation enzymes in rat tissues, „J.Nutr.” 128, 1172−1178, Inst Anim Reprod & Food Res, Olsztyn, 122.

45. Piwocka, K., Zablocki, K., Wieckowski, M.R., Skierski, J., Feiga, I., Szopa, J., Drela, N., Wojtczak, L., Sikora, E., 1999, A novel apoptosis−like pathway, independent of mitochondria and caspases, induced by curcumin in human lymphoblastoid T (Jurkat) cells, „Exp.Cell Res.” 249, 299−307, Nencki Institute of Experimental Biology, Warsaw, 45.

46. Ratajczak, M.Z., Ratajczak, J., Machalinski, B., Majka, M., Marlicz, W., Carter, A., Pietrzkowski, Z., Gewirtz, A.M., 1998, Role of vascular endothelial growth factor (VEGF) and placenta−derived growth factor (PlGF) in regulating human haemopoietic cell growth, „Br.J.Haematol.” 103, 969−979, Jagiellonian Univ, Childrens Hosp, Lab Cell & Tissue Engn, Krakow, 48.

47. Ratajczak, M.Z., Kucia, M., Reca, R., Majka, M., Janowska−Wieczorek, A., Ratajczak, J., 2004, Stem cell plasticity revisited: CXCR4−positive cells expressing mRNA for early muscle, liver and neural cells ‘hide out’ in the bone marrow, „Leukemia” 18, 29−40, Jagiellonian Univ, Childrens Hosp, Lab Cell & Tissue Engn, Krakow, 46.

48. Ripoll, D.R., Vorobjev, Y.N., Liwo, A., Vila, J.A., Scheraga, H.A., 1996, Coupling between folding and ionization equilibria: effects of pH on the conformational preferences of polypeptides, „J.Mol.Biol.” 264, 770−783, Univ Gdansk, Fac Chem., Gdansk., 51.

49. Rozanowska, M., Wessels, J., Boulton, M., Burke, J.M., Rodgers, M.A., Truscott, T.G., Sarna, T., 1998, Blue light−induced singlet oxygen generation by retinal lipofuscin in non−polar media, „Free Radic.Biol.Med.” 24, 1107−1112 Institute of Molecular Biology, Jagiellonian University, Krakow, 54.

50. Rozanowska, M., Sarna, T., Land, E.J., Truscott, T.G., 1999, Free radical scavenging properties of melanin interaction of eu− and pheo−melanin models with reducing and oxidising radicals, „Free Radic.Biol.Med.” 26, 518−525, Institute of Molecular Biology, Jagiellonian University, Krakow, 41.

51. Sarno, S., Reddy, H., Meggio, F., Ruzzene, M., Davies, S.P., Donella−Deana, A., Shugar, D., Pinna, L.A., 2001, Selectivity of 4,5,6,7−tetrabromobenzotriazole, an ATP site−directed inhibitor of protein kinase CK2 (‘casein kinase−2’), „FEBS Lett.” 496, 44−48, Inst Biochem & Biophys, Warsaw, 59.

52. Schluckebier, G., Kozak, M., Bleimling, N., Weinhold, E., Saenger, W., 1997, Differential binding of S−adenosylmethionine S−adenosylhomocysteine and Sinefungin to the adenine−specific DNA methyltransferase M.TaqI, „J.Mol.Biol.” 265, 56−67, Adam Mickiewicz Univ Poznan, Fac Chem, Poznan, 55.

53. Sikora, E., Bielak−Zmijewska, A., Piwocka, K., Skierski, J., Radziszewska, E., 1997, Inhibition of proliferation and apoptosis of human and rat T lymphocytes by curcumin, a curry pigment, „Biochem.Pharmacol.” 54, 899−907, Nencki Institute of Experimental Biology, Warsaw, 50.

54. Skolnick, J., Kolinski, A., Ortiz, A.R., 1997, MONSSTER: a method for folding globular proteins with a small number of distance restraints, „J.Mol.Biol.” 265, 217−24, Univ Warsaw, Dept Chem, Warsaw, 105.

55. Skolnick, J., Jaroszewski, L., Kolinski, A., Godzik, A., 1997, Derivation and testing of pair potentials for protein folding. When is the quasichemical approximation correct?, „Protein Sci.” 6, 676−688, Univ Warsaw, Dept Chem, Warsaw, 64.

56. Slupianek, A., Nieborowska−Skorska, M., Hoser, G., Morrione, A., Majewski, M., Xue, L., Morris, S.W., Wasik, M.A., Skorski, T., 2001, Role of phosphatidylinositol 3−kinase−Akt pathway in nucleophosmin/anaplastic lymphoma kinase−mediated lymphomagenesis, „Cancer Res.” 61, 2194−219, Med Ctr Postgrad Educ, Warsaw, 66.

57. Slupianek, A., Schmutte, C., Tombline, G., Nieborowska−Skorska, M., Hoser, G., Nowicki, M.O., Pierce, A.J., Fishel, R., Skorski, T., 2001, BCR/ABL regulates mammalian RecA homologs, resulting in drug resistance, „Mol.Cell” 8, 795−806, Med Ctr Postgrad Educ, Warsaw, 83.

58. Sluse, F.E., Almeida, A.M., Jarmuszkiewicz, W., Vercesi, A.E., 1998, Free fatty acids regulate the uncoupling protein and alternative oxidase activities in plant mitochondria, „FEBS Lett.” 433, 237−240, Adam Mickiewicz Univ, Dept Bioenerget, Poznan, 45.

59. Soszynski, M., Bartosz, G., 1996, Effect of peroxynitrite on erythrocytes, „Biochim.Biophys.Acta” 1291, 107−114, Department of Molecular Biophysics, University of Lodz, 45.

60. Subczynski, W.K., Lewis, R.N., McElhaney, R.N., Hodges, R.S., Hyde, J.S., Kusumi, A., 1998, Molecular organization and dynamics of 1−palmitoyl−2−oleoylphosphatidylcholine bilayers containing a transmembrane alpha−helical peptide, „Biochemistry” 37, 3156−3164, Institute of Molecular Biology, Jagiellonian University, Krakow, 40.

61. Sujak, A., Gabrielska, J., Grudzinski, W., Borc, R., Mazurek, P., Gruszecki, W.I., 1999, Lutein and zeaxanthin as protectors of lipid membranes against oxidative damage: the structural aspects, „Arch.Biochem.Biophys.” 371, 301−307, Marie Curie Sklodowska Univ, Lublin, 50.

62. Takagi, Y., Warashina, M., Stec, W.J., Yoshinari, K., Taira, K., 2001, Recent advances in the elucidation of the mechanisms of action of ribozymes, „Nucleic Acids Res.” 29, 1815−1834, Polish Acad Sci, Ctr Mol & Macromol Studies, Lodz, 60.

63. Wieckowski, M.R., Wojtczak, L., 1997, Involvement of the dicarboxylate carrier in the protonophoric action of long−chain fatty acids in mitochondria, „Biochem.Biophys.Res.Commun.” 232, 414−417, Nencki Institute of Experimental Biology, Warsaw, 61.

64. Wieckowski, M.R., Wojtczak, L., 1998, Fatty acid−induced uncoupling of oxidative phosphorylation is partly due to opening of the mitochondrial permeability transition pore, „FEBS Lett.” 423, 339−342, Nencki Institute of Experimental Biology, Warsaw, 50.

65. Witowski, J., Korybalska, K., Wisniewska, J., Breborowicz, A., Gahl, G.M., Frei, U., Passlick−Deetjen, J., Jorres, A., 2000, Effect of glucose degradation products on human peritoneal mesothelial cell function, „J.Am.Soc.Nephrol.” 11, 729−739 Department of Pathophysiol. University Medical School, Poznan, 45.

66. Witowski, J., Pawlaczyk, K., Breborowicz, A., Scheuren, A., Kuzlan−Pawlaczyk, M., Wisniewska, J., Polubinska, A., Friess, H., Gahl, G.M., Frei, U., Jorres, A., 2000, IL−17 stimulates intraperitoneal neutrophil infiltration through the release of GRO alpha chemokine from mesothelial cells, „J.Immunol.” 165, 5814−5821, Department of Pathophysiology, University Medical School, Poznan, 71.

67. Witowski, J., Wisniewska, J., Korybalska, K., Bender, T.O., Breborowicz, A., Gahl, G.M., Frei, U., Passlick−Deetjen, J., Jorres, A., 2001, Prolonged exposure to glucose degradation products impairs viability and function of human peritoneal mesothelial cells, „J.Am.Soc. Nephrol.” 12, 2434−2441 Department of Pathophysiology, University Medical School, Poznan, 48.

68. Xu, R.X., Pawelczyk, T., Xia, T.H., Brown, S.C., 1997, NMR structure of a protein kinase C−gamma phorbol−binding domain and study of protein−lipid micelle interactions, „Biochemistry” 36, 10709−10717, Med Univ Gdansk, Dept Clin Biochem, Gdansk, 58.

69. Yamakoshi, J., Piskula, M.K., Izumi, T., Tobe, K., Saito, M., Kataoka, S., Obata, A., Kikuchi, M., 2000, Isoflavone aglycone−rich extract without soy protein attenuates atherosclerosis development in cholesterol−fed rabbits, „J.Nutr.” 130, 1887−1893, Inst Anim Reprod & Food Res, Olsztyn, 54.

70. Zernicka−Goetz, M., Verlhac, M.H., Geraud, G., Kubiak, J.Z., 1997, Protein phosphatases control MAP kinase activation and microtubule organization during rat oocyte maturation, „Eur.J.Cell Biol.” 72, 30−38, Univ Warsaw, Inst Zool, Warsaw, 56.

71. Zolnierowicz, S., 2000, Type 2A protein phosphatase, the complex regulator of numerous signaling pathways, „Biochem.Pharmacol.” 60, 1225−1235, Intercollegiate Faculty of Biotechnol. UG−MUG, Gdansk, 59.

Prof. dr hab. Andrzej Pilc, farmakolog, pracuje w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie i Collegium Medicum UJ.