Dobrobyt bez wolnego?

Piotr Kieraciński

Włodzimierz W. Bojarski, Gospodarka i państwo dla społeczeństwa, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, Warszawa 2009, seria: Co Menedżer Wiedzieć Powinien.