NOWOŚCI WYDAWNICTW UCZELNIANYCH I TOWARZYSTW NAUKOWYCH

WydawnictwO Uniwersytetu w Białymstoku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok tel, (85) 7457120 (85) 7457059 fax (85) 7457073 e-mail: ac-dw@uwb.edu.pl http://wydawnictwo.uwb.edu.pl,

  

Ekonomia

U. GOŁASZEWSKA-KACZAN, A. GRZEŚ, M. KRUK, M. PRONIEWSKI, Ludzie i struktury we współczesnym przedsiębiorstwie , 2017, 120 s.

A. WILDOWICZ-GIEGIEL, Akumulacja kapitału intelektualnego a kreacja wartości w przedsiębiorstwie nowej gospodarki, 2017, 362 s.

 

Logika

J. HAMAN, J. POLESZCZUK, Studies in Logic Grammar and Rhetoric nr 50(63) , Formal Models in Social Sciences , 2017, 290 s.

R. MILEWSKI (red.) Studies in Logic Grammar and Rhetoric nr 51(64), Logical, Stastical and Computer Methods i Medicine, 2017, s. 124

M. PERKOWSKI, W. ZOŃ, Studies in Logic Grammar and Rhetoric nr 52(65), Globalization, Language and Law , 2017, 276 s.

 

Historia

W. ŚLESZYŃSKI, Historia w służbie polityki. Zmiany polityczne a konstruowanie przekazu historycznego na ziemiach białoruskich w XX i XXI wieku , 2018, 468 s., cena 38 zł +Vat

M. DOLISTOWSKA, W poszukiwaniu tożsamości miasta. Architektura i urbanistyka Białegostoku w latach 1795-1939 , 2018, 412 s., cena 100 zł +Vat

  

Językoznawstwo

H. TWARANOWICZ (red.) Białorutenistyka Białostocka t. IX/2017, 454 s.

B. NOWOWIEJSKI, L. FURMAN (red.), Białostockie Archiwum Językowe 17/2017, 434 s., cena 28 zł +Vat

 

Pedagogika

E. J. KRYŃSKA, A. SUPLICKA, U. WRÓBLEWSKA, Dziecko w historii - w kręgu kultury chrześcijańskiej , 2017, 510 s., cena 38 zł +Vat

 

M. HALICKA, A. SZAFRANEK, L. DAKOWICZ, Mistrz i Przyjaciel. Ojciec Profesor Leon Benigny Dyczewski OFMConv , 2018, 342 s., cena 37 zł +Vat

  

Literaturoznawstwo

L. DACEWICZ (red.) Studia Wschodniosłowiańskie tom 17/2017, 423 s., cena 14 zł +Vat

E. SIDORUK (red.), Białostockie Studia Literaturoznawcze nr 10/2017, 292 s.

J. WASILUK, Нацыянальная ідэя ў беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя , 2017, 194 s., cena 20 zł +Vat

A. ALSZTYNIUK, Праблема аўтабіяграфізму ў творчасці Янкі Брыля Манаграфія , 2017, 211 s., cena 20 zł +Vat

J. DZIEDZIC, A. ALSZTYNIUK, A. SAKOWICZ (red.), Topos domu w literaturach wschodniosłowiańskich , 2017, 219 s., cena 20 zł +Vat

 

J. SADOWSKA, K. ZIMNOCH, Jednodniówki na terenie województwa białostockiego i województw wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej , 2017, 308 s., cena 26 zł +Vat

  

Teologia

A. PRONIEWSKI (red.), RocznikTeologii Katolickiej t. 16 /2017, z. 1, 224 s.

A. PRONIEWSKI (red.), RocznikTeologii Katolickiej t. 16 /2017, z. 2, 229 s.

A. PRONIEWSKI (red.), RocznikTeologii Katolickiej t. 16 /2017, z. 3, 292 s.

 
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO 85-092 Bydgoszcz, ul. Ogińskiego 16 tel./fax (52) 32 36 755, 32 36 729, wydaw@ukw.edu.pl, www.wydawnictwo.ukw.edu.pl

 

Izabela Bawej,Kolorowy świat w odbiorze Polaków i Niemców w szerszym kontekście językowo-kulturowym , 2018, s. 268, 29,40 zł, język niemiecki, językoznawstwo

Sebastian Bednarowicz, Michał Moch, Joanna Musiatewicz - edycja krytyczna, tłumaczenie, wstęp, Nasr Abu Zayd. Refleksja krytyczna nad myślą muzułmańską. Źródła , 2017, s. 236, 31,50 zł, historia, politologia, kultura

Henri Bergson, tłumaczenie: Piotr Kostyło i Dorota Rybicka, redakcja naukowa: Piotr Kostyło, Teksty pedagogiczne , 2017, s. 266, 29,40 zł, pedagogika, psychologia

Maciej Chlewicki i Wojciech Torzewski, Etyka i metafizyka. Szkice z filozofii praktycznej Kanta , 2017, s. 160, 27,30 zł, filozofia, etyka, metafizyka

Marek Cieszkowski, Sowietyzacja języka Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku Tom 3 , 2017, 31,50 zł, historia, język obcy, językoznawstwo

Janusz Golinowski, Sławomir Sadowski (red.), Pomiędzy mythos i logos społecznej zmiany , 2017, s. 264, 27,30 zł, politologia, socjologia

Maksymilian Grzegorz, Słownik historyczno-geograficzny okręgu sobowidzkiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu , 2017, s. 96, 31,50 zł, historia, językoznawstwo, słowniki

Kazimierz Harłoziński, Maria Dombrowicz, Jacek Goszczyński (red.), Hydrometeorologiczny monitoring uwarunkowań bezpieczeństwa Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Wybrane zagadnienia , 2017, s. 76, 21,00 zł, ekologia, geografia, nauki przyrodnicze

Monika Gołembowska, Adolescencja a zachowania ryzykowne , 2017, 25,20 zł, pedagogika, psychologia

Magdalena Grabowska, Domowe i szkolne wychowanie seksualne a wybrane komponenty seksualności młodych dorosłych , 2017, s. 344, 31,50 zł, psychologia, pedagogika, seksuologia

Aleksander Jankowski, Dariusz Karczewski (red.), Kościół katedralny w Bydgoszczy , 2018, s. 264, 48,30 zł, historia, historia sztuki, sztuka sakralna

Dagmara Jaroszewska-Choraś, Agnieszka Kilińska-Pękacz, Agnieszka Wedeł-Domaradzka (red.), Rodzina i prawo , 2017, s. 430, 35,70 zł, prawo

Łukasz Jureńczyk, Joanna Szczutkowska (red.), Motyw wojny w kulturze i sztuce wizualnej , 2017, s. 210, 27,30 zł, kultura, sztuka, historia

Łukasz Jureńczyk, Joanna Szczutkowska, Wojciech Trempała, Paulina Wenderlich (red.), Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce. Literatura. Propaganda. Tożsamość , 2017, s. 236, 29,40 zł, kultura, sztuka, literatura, historia

Sławomir Kamosiński, Jolanta Laskowska (red.), Gospodarka wolnego rynku. Doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość , 2017, s. 326, 31,50 zł, ekonomia, historia

Alina Kaszkur, Artur Laska (red.), Innowacyjność w warunkach współczesnych miast , 2017, s. 310, 31,50 zł, politologia, socjologia

Ewa Kubiak-Szymborska, Dariusz Zając, Ewa Krause, Monika Nawrot-Borowska,Dojrzałość i dojrzewanie. Kategorie. Atrybuty. Konteksty , 2018, s. 156, 27,30 zł, pedagogika, psychologia

Małgorzata Kowalczyk, Maciej Widawski, Czarny slang. Słownik slangu afroamerykańskiego , 2017, s. 304, 27,30 zł, język angielski, słowniki

Artur Laska, Teoria polityki. Próba ujęcia integralnego , 2017, s. 324, 29,40 zł, politologia

Katarzyna Lubiewska (red.), Przywiązanie. Związki intymne, osobowość oraz problematyka kliniczno-terapeutyczna , 2017, s. 182, 27,30 zł, psychologia

Dariusz Łukasiewicz, Ryszard Mordarski (red.), Racjonalność w myśleniu i działaniu. Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego , 2017, s.238, 29,40 zł, filozofia

Teresa Maresz i Katarzyna Grysińska-Jarmuła (red.), Od konfliktu do współistnienia i współpracy. Tom 1: Bliscy i dalecy sąsiedzi , 2017, s. 374, 42,00 zł, historia, politologia, socjologia, psychologia

Teresa Maresz i Katarzyna Grysińska-Jarmuła (red.), Od konfliktu do współistnienia i współpracy. Tom 2: Sąsiedzi w historiografii, edukacji i kulturze , 2017, s. 304, 35.70 zł, historia, politologia, socjologia, psychologia

Jolanta Mędelska, Marek Cieszkowski, Michał Sobczak, Sowietyzacja języka Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku Tom I, cz. 2 , 2017, s. 640, 42,00 zł, historia, język obcy, językoznawstwo

Jolanta Mędelska, Marek Cieszkowski, Maria Jankowiak-Rutkowska, Sowietyzacja języka Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku. Tom I - Losy Niemców rosyjskich i stan ich języka (od 1941 roku). Część 1 - Zbiorowość niemiecka na ziemi rosyjskiej (od zarania do początków XX wieku) , 2017, s. 258, 27,30 zł, historia, język obcy, językoznawstwo

Michał Moch, Nadir Abu Zayd. A Critical Rereading of Islamic Thought , 2017, s. 128, 31,50 zł, historia, politologia, kultura, język obcy

Beata Morzyńska-Wrzosek, Marek Kurkiewicz, Ireneusz Szczukowski (red.), Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom II , 2017, s. 484, 35,70 zł, historia, literaturoznawstwo, psychologia, socjologia, kultura

Natalia Pilarska i Hanna Liberska, Kim jest współczesny młody katolik? Wybrane aspekty obrazu psychologicznego , 2017, s. 140, 27,30 zł, psychologia, socjologia, religia

Zofia Sawaniewska-Mochowa (red.), Słownik gwary i kultury Kujaw. Tom 1 , 2017, s. 336, 42,00 zł, językoznawstwo, geografia, kultura, słowniki

Ryszard Strzelecki, Ewa Górecka (red.), Wartości – Antropologia – Kultura w badaniach humanistycznych , 2017, s. 364, 42,00 zł, antropologia, kultura

Ireneusz Szczukowski, Ćwiczcie się w nabożeństwie. Studia o kazaniach Tomasza Młodzianowskiego , 2017, s. 224, 25,20 zł, literaturoznawstwo, językoznawstwo

Janusz Sytnik-Czetwertyński, Problem jedności , 2017, s. 176, 27,30 zł, filozofia

Justyna Żychlińska, Kobieta kultury łużyckiej w przestrzeni społecznej , 2017, s.206, 31,50 zł, historia, archeologia, kultura

 

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO ul. Bankowa 12B, 40–007 Katowice fax (0-32) 359 20 57, tel. sekretariat (0-32) 359 16 36, tel. kolportaż (0-32) 359 16 03 www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: zamowienia. wydawnictwo@us.edu.pl

 

DOKTOROWICZ Krystyna (red.): Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni. T. 2, 2017, 154 + 2 nlb. s., format A5, 21 zł, Radio, telewizja, film, praca zbiorowa

KITA Barbara (red.), KEMPNA-PIENIĄŻEK Magdalena (red.): Filmowe pejzaże Europy , 2017, 257 + 3 nlb. s., format B5, 31,50 zł, Kulturoznawstwo, praca zbiorowa

REJTER Artur (red.): „Język Artystyczny”. T. 16: Nowy (?) Kanon (?) Wokół Nagrody Literackiej „Nike” , 2017, 206 + 2 nlb. s., format B5, 21 zł, czasopismo

SOBCZYŃSKA-SZCZEPAŃSKA Mirosława: Architektura Trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej , 2017, 348 s., format B5, 35,70 zł, Historia, monografia

BIŁGORAJSKI Artur (red.): Kodeks wyborczy. Komentarz. T. 1: Komentarz do artykułów 1–151 , 2017, 287 + 1 nlb. s., format B5, 35,70 zł, Prawo, praca zbiorowa

NADOLNA-TŁUCZYKONT Marta (red.): „Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2017, nr 2 (25): Książki dla młodego odbiorcy: autorzy, ilustratorzy, wydawcy , 186 + 2 nlb. s., format B5, 16,80 zł, czasopismo

DOMAŃSKA Diana, GDAWIEC Krzysztof: Nauka programowania dla początkujących: podejście graficzne , 2017, 211 + 1 nlb. s., format B5, 21 zł, Informatyka, skrypt

GRONKIEWICZ Anna (red.), ZIÓŁKOWSKA Agnieszka (red.): Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 roku , 2017, 437 + 3 nlb. s., format B5, 39,90 zł, Prawo, praca zbiorowa

LEWICKA Barbara: Nekropolie. Socjologiczne studium cmentarzy Katowic , 2017, 319 + 3 nlb. s., format A5, 21 zł, Socjologia, monografia

FIGZAŁ Magdalena: Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym, 2017, 280 + 2 nlb. s., format A5, 21 zł, Kultura, sztuka, muzyka, monografia

BOGDANOWSKA-JAKUBOWSKA Ewa (red.): Oblicza męskości/Faces of Masculinity , 2017, 150 + 2 nlb. s., format B5, 27,30 zł, Literaturoznawstwo, praca zbiorowa

BIŁAS-PLESZAK Ewa (red.), PRZYKLENK Joanna (red.), SUJKOWSKA-SOBISZ Katarzyna (red.): Fonetyka dla logopedów. Cz. 1: Spółgłoski wargowe , 2017, 122 + 2 nlb. s., format B5, 29,40 zł, Językoznawstwo, skrypt

MAJDZIK Katarzyna (red.), ZAREK Józef (red.): Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik. T. 1 Konteksty filologiczne i kulturoznawcze , 2017, 364 + 2 nlb. s., format B5, 29,40 zł, Literaturoznawstwo, praca zbiorowa

GADOMSKA Katarzyna (ed.), LOSKA Agnieszka (ed.), SWOBODA Anna (cooperation): Poe, Grabiński, Ray, Lovecraft. Visions, Correspondences, Transitions , 2017, 259 + 1 nlb. s., format A5, 21 zł, Literaturoznawstwo, praca zbiorowa

NORAS Andrzej: Problem psychologii w filozofii pokantowskiej , 2017, 160 + 8 nlb. s., format A5, 23,10 zł, Filozofia, monografia

BARAŃSKI Michał: Informacja w ujęciu prawnym przez pryzmat zagadnień terminologicznych, 2017, 135 + 1 nlb. s., format A5, 21 zł, Prawo, monografia

ŚWIĄTKIEWICZ Wojciech, GÓRNY Andrzej, JUSZCZYK-FRELKIEWICZ Katarzyna: Religiousness and Lifestyles. A Sociological Study of Slovak Families, 2017, 138 + 2 nlb. s., format B5, 21 zł, Socjologia, monografia wieloautorska

WARCABA Katarzyna: Bizantyński epos dla średnio zaawansowanych. „Katomyomachia” Teodora Prodromosa jako tekst trzeciego stopnia, 2017, 202 + 2 nlb. s., format A5, 21 zł, Filologia klasyczna, monografia

KUBOK Dariusz (red.): „Folia Philosophica”. Vol. 38: Filozofia polska , 2017, 196 + 2 nlb. s., format B5, 21 zł, wyd. ciągłe

KOLCZYŃSKI Mariusz (red.): Polskie wybory 2014–2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy - przebieg rywalizacji - konsekwencje polityczne. T. 2, 2017, 427 + 1 nlb. s., format B5, 44,10 zł, Polityka, praca zbiorowa

SABLIK Maciej (red. naczelny): „Annales Mathematicae Silesianae”. T. 31 (2017) , 204 + 2 nlb. s., format B5, 21 zł, czasopismo

KISIEL Joanna (red.), WRÓBEL Elżbieta (red.): Władysław Sebyła. Lektury , 2017, 444 + 4 nlb. s., format B5, 46,20 zł, Literaturoznawstwo, praca zbiorowa

IWANEK Tomasz (red.), MIARKA Agnieszka (współpr.), MIDRO Bartosz (współpr.), MRUK Marzena (współpr.), PIWOWARSKA Sara (współpr.), PUDŁO Dawid (współpr.): Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybrane problemy. T. 2, 2017, 132 + 2 nlb. s., format B5, 21 zł, Nauki polityczne, praca zbiorowa

LEŠKO Vladimír, SZUBERT Bogusław (przekł.), BĘBEN Dariusz (przekł.): Filozofia dziejów filozofii. Silne i słabe modele , 2017, 327 + 1 nlb. s., format B5, 31,50 zł, Filozofia, monografia

KUBOK Dariusz (red.), KUBALICA Tomasz (red.): „Folia Philosophica”. Vol. 37, 2017, 121 + 1 nlb. s., format B5, 21 zł, wyd. ciągłe

DROŻDŻ Grzegorz: The Puzzle of (Un)Countability in English. A Study in Cognitive Grammar, 2017, 196 + 4 nlb. s., format B5, 21 zł, Językoznawstwo, monografia

PASTUCH Magdalena (red. naczelny), LOEWE Iwona (red. tomu), LISCZYK Karolina (red. tomu): „Forum Lingwistyczne” 2017, nr 4 , 155 + 1 nlb. s., format B5, 21 zł, czasopismo

SZAŁASTA-ROGOWSKA Bożena: Literatura bliska i daleka. Szkice z zakresu glottodydaktyki, 2017, 155 + 1 nlb. s., format B5, 21 zł, Literaturoznawstwo, monografia

SZYNDLER Magdalena: Ludowa kultura muzyczna Śląska Cieszyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem Beskidu Śląskiego. Folklor pieśniowy Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki – źródła repertuarowe a ich transformacje, 2017, 358 + 2 nlb. s., format B5, 48,30 zł, Muzyka, monografia

PIOTROWSKA-GROT Magdalena: W głąb. Szkice o współczesnej poezji Śląska i Zagłębia, 2017, 224 + 2 nlb. s., format A5, 21 zł, Literaturoznawstwo, monografia

WIDŁA Tadeusz: Świat sygnatur, 2017, 193 + 3 nlb. s., format A4, 56,70 zł, Prawo, monografia

PYTEL Sławomir: Migracje emerytów w Polsce – czynniki, kierunki, konsekwencje, 2017, 204 + 2 nlb. s., format B5, 27,30 zł, Nauki o ziemi, monografia

COPIK Ilona: Topografie i krajobrazy. Filmowy Śląsk, 2017, 361 + 3 nlb. s., format B5, 31,50 zł, Kultura, sztuka, muzyka, monografia

SOLIK Ryszard: Szkice o (nie)oryginalności. Konteksty i interpretacje, 2017, 244 s., format A5, 21 zł, Kultura, sztuka, muzyka, monografia

BOGALECKI Piotr (red.), ZAJĄC Jan (red.): Wiedza niezdyscyplinowana. Meandry międzyobszarowości , 2017, 174 + 2 nlb. s., format A5, 21 zł, Literaturoznawstwo, praca zbiorowa

GŁOWACKI Marek: S jak Śląsk – Superbohaterowie po śląsku, 2017, 98 + 2 nlb. s., format A4, 39,90 zł, Sztuka, monografia

MURZYN Andrzej (red.), SZUŚCIK Urszula (red.): Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji , 2017, 199 + 1 nlb. s., format B5, 27,30 zł, Edukacja, praca zbiorowa

DĄBEK-DERDA Ewa: Sześcian zaklęty w kuli , 2017, 299 + 3 nlb. s., format B5, 29,40 zł, Kultura, sztuka, muzyka, monografia

MURZYN Witold (red.), RYMAR Dariusz (red.): Ogród – miejsce upraw czy symbol , 2017, 184 s., format B5, 54,60 zł, Kultura, sztuka, muzyka, praca zbiorowa

LUBOCHA-KRUGLIK Jolanta (red.), MAŁYSA Oksana (red.): Tłumaczenie specjalistyczne – język rosyjski. Medycyna. Специальный перевод – русский язык. Медицина , 2017, 264 s., format A4, 46,20 zł, Językoznawstwo, skrypt

NIESPOREK Andrzej (red.): „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” 2017. T. 8, 272 + 2 nlb. s., format B5, 21 zł, czasopismo

BARŁOWSKA Maria (red.), DZIADEK Adam, KŁOSIŃSKI Michał (red. tomu): „Śląskie Studia Polonistyczne” 2017, nr 1 (9): Rozprawy i artykuły: „Gry warte świeczki”. Prezentacje: Donat Kirsch , 372 s., format B5, 33,60 zł, czasopismo

KRZYKAWSKI Michał (red.): „Romanica Silesiana” 2017, No 12: Le pere / The Father , 288 + 2 nlb. s., format B5, 21 zł, czasopismo

FRĄCZEK Renata: Upowszechnianie wyników badań naukowych w międzynarodowych bazach danych. Analiza bibliometryczna na przykładzie nauk technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki, 2017, 648 nlb. s., format B5, 63 zł, Bibliotekoznawstwo, monografia

FORAJTER Wacław: Pragnąć. Szkice o literaturze nowoczesnej, 2017, 272 + 2 nlb. s., format A5, 21 zł, Literaturoznawstwo, monografia

BLICHARZ Rafał (red.): Przedsiębiorca. Zagadnienia wybrane , 2017, 369 + 1 nlb. s., format B5, 29,40 zł, Prawo, praca zbiorowa

JUSZCZYK-FRELKIEWICZ Katarzyna (ed.), LIBOR Grzegorz (ed.): Contemporary Family – Comparative Perspective , 2017, 174 + 2 nlb. s., format B5, 21 zł, Socjologia, praca zbiorowa

MIKOŁAJCZYK Jacek (red.), POPCZYK Maria (red.): Ciało – muzyka – performans , 2017, 385 + 3 nlb. s., format A5, 35,70 zł, Kultura, sztuka, muzyka, praca zbiorowa

SŁOMKA Jan: Historia duchowości. Czas ojców Kościoła, 2017, 160 + 2 nlb. s., format A5, 21 zł, Teologia, monografia

ORZEŁ Barbara: Aplikacja mobilna jako zjawisko kulturowe, 2017, 191 + 5 nlb. s., format B5, 21 zł, Kultura, sztuka, muzyka, monografia

WOŹNIAKOWSKA Agnieszka (red.), CAPUTA Sonia (red.): Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 7: Miłość , 2017, 189 + 1 nlb. s., format B5, 21 zł, Literaturoznawstwo, praca zbiorowa

SYREK Ewa (red. naczelna), MALISZEWSKI Krzysztof (red. tomu): „Chowanna” 2017. T. 1 (48): Niebezpieczna humanistyka – wywrotny wymiar pedagogiki i edukacji , 369 + 3 nlb. s., format B5, 31,50 zł, czasopismo

IWANEK Jan (red.), RADEK Robert (red.), GRZYWNA Paweł (red.): „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 19, 2017, 283 + 1 nlb. s., format B5, 23,10 zł, wyd. ciągłe

KIJAK Artur: Labial-Dorsal Interactions: A Phonologically Based Approach, 2017, 193 + 3 nlb. s., format B5, 29,40 zł, Językoznawstwo, monografia

PAWLETKO Beata (red.,), MICHALSKA-SUCHANEK Mirosława (red. tomu), LENART Agnieszka (red. tomu): Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. T. 27: Literatura rosyjska a kwestia żydowska, 2017, 154 s., format A5, 21 zł, wyd. ciągłe

KACZANOWICZ Wiesław (red.): Rzym antyczny. Polityka i pieniądz / The Ancient Rome. Politics and Money. T. 6, 2017, 106 + 2 nlb. s., format B5, 21 zł, Historia, praca zbiorowa

BANAŚ-KORNIAK Teresa (red.), STUCHLIK-SUROWIAK Beata (red.), KOMENDA Magdalena (współpr.): Ethos rycerski w kulturze. Tradycje i kontynuacje. T. I: W kręgu średniowiecza, 2017, 355 + 1 nlb. s., format B5, 39,90 zł, Literaturoznawstwo, praca zbiorowa

BANAŚ-KORNIAK Teresa (red.), STUCHLIK-SUROWIAK Beata (red.), KOMENDA Magdalena (współpr.): Ethos rycerski w kulturze. Tradycje i kontynuacje. T. II: Ethos sarmacki i jego tradycje, 2017, 204 + 4 nlb. s., format B5, 29,40 zł, Literaturoznawstwo, praca zbiorowa

KŁODNICKI Zygmunt, PIEŃCZAK Agnieszka, KOŹMIŃSKA Joanna: „Polski atlas etnograficzny”. Historia, osiągnięcia, perspektywy badawcze, 2017, 403 + 1 nlb. s., format A4, 58,80 zł, Etnologia, monografia wieloautorska

TOKARSKA-GUZIK Barbara, FOJCIK Barbara, BZDĘGA Katarzyna, URBISZ Alina, NOWAK Teresa, PASIERBIŃSKI Andrzej, DAJDOK Zygmunt: Inwazyjne gatunki z rodzaju rdestowiec Reynoutria spp. w Polsce – biologia, ekologia i metody zwalczania, 2017, 180 + 2 nlb. s., format A4, 44,10 zł, Biologia, monografia wieloautorska

ŚLEBARSKA Katarzyna: Droga do pracy. Proaktywne radzenie sobie a poszukiwanie zatrudnienia i adaptacja do nowego miejsca pracy, 2017, 255 + 3 nlb. s., format B5, 27,30 zł, Psychologia, monografia

GRZYBCZYK Katarzyna (red.): „Zeszyty naukowe Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego”. Zeszyt 1/2017, 168 + 2 nlb. s., format B5, 21 zł, czasopismo

SWOBODA Izabela (red.), TOMASZCZYK Jacek: „Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2017, nr 3 (26): Interesariusze komunikacji naukowej , 231 + 1 nlb. s., format B5, 16,80 zł, czasopismo

SZCZYGIEŁ Tomasz: Wojskowe postępowanie karne w II Rzeczypospolitej (1918–1939), 2017, 504 + 4 nlb. s., format B5, 54,60 zł, Prawo, monografia

UCHYŁA-ZROSKI Jadwiga (red.), MOJŻYSZ Zenon (red.): Sztuka i jej wartości, 2017, 197 + 1 nlb. s., format B5, 29,40 zł, Kultura, sztuka, muzyka, praca zbiorowa

KEMPNA-PIENIĄŻEK Magdalena, PIENIĄŻEK Przemysław: Inny/Obcy. Transnarodowe i transgresyjne motywy w twórczości Petera Weira, 2017, 176 nlb. s., format B5, 21 zł, Kultura, sztuka, muzyka, monografia wieloautorska

KLUCZEK Agata A. (red. nacz.), ROLNIK Dariusz (z-ca red. nacz.): „Wieki Stare i Nowe”. T. 12 (17), 2017, 233 + 3 nlb. s., format B5, 21 zł, czasopismo

CZORNIK Katarzyna (red.), OKRASKA Tomasz (red.), SZYNOL Monika (red.): Stosunki międzynarodowe na początku XXI wieku. Wybrane aspekty, 2017, 346 + 6 nlb. s., format B5, 39,90 zł, Politologia, praca zbiorowa

CZORNIK Katarzyna (red.), SZYNOL Monika (red.): Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego pod koniec drugiej dekady XXI wieku, 2017, 339 + 5 nlb. s., format B5, 39,90 zł, Politologia, praca zbiorowa

GAŁAN Beata: La méthode d’enseignement a distance dans le développement de la compétence rédactionnelle en langue étrangere, 2017, 276 s., format B5, 27,30 zł, Językoznawstwo, monografia

KUBISZ Marzena (red.): „Er(r)go. Teoria | Literatura | Kultura” 2017. Nr 35, 2/2017: kanon / ideologia / wartość , 223 + 1 nlb. s., format B5, 25,20 zł, czasopismo

CUDAK Romuald (red. nacz.), NĘCKA Agnieszka (red. numeru): „Postscriptum Polonistyczne” 2017, nr 2 (20): Oblicza kobiecości , 305 + 1 nlb. s., format A5, 16,80 zł, czasopismo

BORZUCKA-SITKIEWICZ Katarzyna, LEKSY Karina: Ekshibicjonizm społeczny w Internecie. Motywy i potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa młodzieży, 2017, 210 s., format B5, 23,10 zł, Pedagogika, monografia wieloautorska

GABRYŚ-BARKER Danuta (red.), KALAMARZ Ryszard (red.): Języki specjalistyczne. Teoria i praktyka glottodydaktyczna, 2017, 165 + 3 nlb. s., format B5, 27,30 zł, Językoznawstwo, praca zbiorowa

WODECKA-DUŚ Beata: Właściwości perowskitowej ceramiki ferroelektrycznej na bazie tytanianu baru, 2017, 182 + 2 nlb. s., format B5, 27,30 zł, Nauka o materiałach, monografia

KOLCZYŃSKI Mariusz (red.): Polskie wybory 2014–2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji – konsekwencje polityczne. T. 1, 2017, 384 s., format B5, 44,10 zł, Nauki polityczne, praca zbiorowa

GABRYŚ-BARKER Danuta (ed.), WOJTASZEK Adam (ed.): „Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2017. Vol. 3 (2), 129 + 1 nlb. s., format B5, 21,00 zł, czasopismo

PACUKIEWICZ Marek (red.), KOŁODZIEJ Małgorzata (red.): „Laboratorium Kultury” 2017, nr 6: Jan Czekanowski , 259 + 13 nlb. s., format B5, 29,40 zł, czasopismo

GUMUL Ewa: Explicitation in Simultaneous Interpreting. A Study into Explicitating Behaviour of Trainee Interpreters, 2017, 331 + 1 nlb. s., format B5, 39,90 zł, Językoznawstwo, monografia

KOKOSZKA Magdalena (red.), SZAŁASTA-ROGOWSKA Bożena (red.): Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku. Seria pierwsza, 2017, 321 + 3 nlb. s., format B5, 37,80 zł, Literaturoznawstwo, praca zbiorowa

SWOBODA Izabela (red.), TOMASZCZYK Jacek: „Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2017, nr 4 (27): Narzędzia i systemy komunikacji naukowej , 186 + 2 nlb. s., format B5, 16,80 zł, czasopismo

ZGRYZEK Kazimierz (red.), ZAGRODNIK Jarosław: „Problemy Prawa Karnego” 2017, nr 1 (27), 249 + 1 nlb. s., format B5, 21 zł, czasopismo

PAWLETKO Barbara (red.): Linguarum silva. T. 6: Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej i współczesnej, 2017, 186 + 2 nlb. s., format B5, 21 zł, wyd. ciągłe

BANYŚ Wiesław (red.), ŚMIGIELSKIEJ Beata (współpr.): „Neophilologica” 2017. Vol. 29: Études sémantico-syntaxiques des langues romanes , 367 + 1 nlb. s., format B5, 31,50 zł, czasopismo

CZWOJDRAK Bożena (red.), SPERKA Bożena (red.): Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 9 (13), 2017, 248 + 2 nlb. s., format B5, 21 zł, wyd. ciągłe

LUBOCHA-KRUGLIK Jolanta (red.), MAŁYSA Oksana (red.): Przestrzenie przekładu. T. 2, 2017, 442 + 2 nlb. s., format B5, 42 zł, Językoznawstwo, praca zbiorowa

TOMCZOK Marta (red.), JARZYNA Anita (red. numeru), KRUPIŃSKI Piotr (red. numeru): „Narracje o Zagładzie” 2017, nr 3: Zwierzęta/Zagłada , 460 + 4 nlb. s., format B5, 35,70 zł, czasopismo

SOWIŃSKA Agata (red.), GRYKSA Edyta (red.): „Scripta Classica” 2017. Vol. 14, 75 + 1 nlb. s., format B5, 21 zł, czasopismo

KALISZ Aleksandra (red.), TYC Ewelina (red.): Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. T. 3, 2017, 219 + 1 nlb. s., format B5, 23,10 zł, Językoznawstwo, praca zbiorowa

RZYMEŁKA-FRĄCKIEWICZ Agata: Sześciolatek w szkolnej ławce – obniżenie obowiązkowego wieku szkolnego w polskim systemie edukacyjnym, 2017, 134 + 2 nlb. s., format B5, 21 zł, Pedagogika, monografia

MIKOŁAJCZYK Marian (red.), ORGANIŚCIAK Wojciech (red.): Z Dziejów Prawa. T. 10 (18), 2017, 297 + 1 nlb. s., format B5, 25,20 zł, wyd. ciągłe

JUSZCZYK-FRELKIEWICZ Katarzyna (red.), LIBOR Grzegorz (red.), ZYGMUNT Agata (red.), GÓRNY Andrzej (red.): Rodzina niejedno ma oblicze – refleksja o współczesnej rodzinie, 2017, 168 + 4 nlb. s., format B5, 21 zł, Socjologia, praca zbiorowa

ŁYDA Andrzej (red.), HOLEWIK Katarzyna (red.): Interdisciplinary encounters: Dimensions of interpreting studies, 2017, 190 s., format B5, 21 zł, Językoznawstwo, praca zbiorowa

GAWLAK Monika (red.): „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2017. T. 8. Cz. 1: Parateksty w odbiorze przekładu , 308 + 2 nlb. s., format B5, 23,10 zł, czasopismo

 
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ ul. Idziego Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin, Budynek Biblioteki Głównej UMCS, III p. Tel: 81 537 53 02/03 Fax: 81 537 53 02 wydawnictwo@umcs.eu www.wydawnictwo.umcs.eu

 

SŁOMCZYŃSKA I., Europejska polityka kosmiczna , 620 s., cena: 63 zł

STĘPNIK K., Sienkiewicz globalny , 308 s., cena: 42 zł

ILEWICZ-KUŹNIA B., Zabawa i zabawka. Konteksty, wartość, znaczenia , 282 s., cena: 37,80 zł

MAJ D., MARCZEWSKA-RYTKO M., Nowe ruchy społeczne , 348 s., cena: 39,90 zł

MARCIŃCZAK Ł., Świat trzeba dokończyć. Rozmowy o imponderabiliach , 330 s., cena: 42 zł

BARTMIŃSKI J., Słownik stereotypów i symboli ludowych t. 2, z. I, Rośliny: Zboża , 404 s., cena: 60,90 zł

WOŁOSZYN-CICHOCKA A., Ochrona praw pacjenta. Studium publicznoprawne , 500 s., cena: 50,40 zł

SARZYŃSKA-MAZUREK E., WOSIK-KAWALA D., Wartość pracy w percepcji młodzieży stojącej u progu kariery zawodowej , 227 s., cena: 37,80 zł

PISKOZUB P., Odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych , 271 s., cena: 39,90 zł

BOCZKOWSKA M., KIRENKO J., Bezrobocie. Zachowania zdrowotne. Uwarunkowania , 391 s., cena: 42 zł

CENTNER-GUZ M., U progu czytelnictwa Zainteresowania książką i przygotowanie czytelnicze dzieci sześcioletnich w ujęciu temporalnym , 243, s., cena: 37,80 zł

BARAN-ZGŁOBICKA B., Środowisko przyrodnicze w zarządzaniu przestrzenią i rozwojem lokalnym na obszarach wiejskich , 479 s., cena: 50,40 zł

BULANDA W., Zbiór zadań i problemów z fizyki dla studentów kierunków ścisłych , 316 s., cena: 37,80 zł

KARWATOWSKA M., LITWIŃSKI R., SIWIEC A., Obcy/Inny. Analiza przypadków , 360 s., cena: 39,90 zł

TRZCIŃSKI A., Świadkiem jest ta stela. Stary cmentarz żydowski w Lublinie , 892 s., cena: 94,50 zł

ZUBRZYCKA R., Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie rodziców dzieci z mukowiscydozą , 368 s., cena: 42 zł

KRUK E., LUBEŃCZUK G., STELMASIAK J., Ochrona prawna zasobów naturalnych , 323 s., cena: 42 zł

BĄBIAK G.P., GABRYŚ-SŁAWIŃSKA M., SKORUPA E., Kroniki tygodniowe Bolesława Prusa. Edytor - recenzent – czytelnik , 242 s., cena: 31,50 zł

IRENEUSZ WAWER R.I., Wiedza i jej związki z percepcją wzrokową człowieka , 285 s., cena: 39,90 zł

SITKO-LUTEK A., Aspekty złożoności kultury organizacyjnej , 272 s., cena: 42 zł

 

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO ul. Dmowskiego 7–9, 45–365 Opole tel. 77 401 66 85 e-mail: wydawnictwo@uni.opole.pl www.wydawnictwo.uni.opole.pl www.facebook.com/WydawnictwoUO/

 

Nauki humanistyczne

 

 

Historia

GOŁĘBIOWSKA ANNA, Amor patriae nostra lex. Oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej. Studia i materiały dedykowane Profesor Barbarze Kubis z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej , 678 s. cena 79,80 zł (praca zbiorowa)

GOŁĘBIOWSKA ANNA, ŚWIDER MAŁGORZATA, Wydarzenia Marca 1968 roku w pamięci i edukacji historycznej , 134 s., cena 11,55 zł (praca zbiorowa)

KACZOROWSKI WŁODZIMIERZ, Franciszek Salezy Jezierski. O bezkrólewiach w Polszcze i o wybieraniu królów począwszy od śmierci Zygmunta Augusta Jagiełły aż do naszych czasów , 104 s., cena 12,60 zł (opracowanie)

MAZIARZ ANTONI, In servitute scientiarum. Bibliografistyka, Galicja, Druga Rzeczpospolita. Księga pamiątkowa w 10. rocznicę śmierci Profesora Leszka Kuberskiego , 236 s., cena 19,95 zł (praca zbiorowa)

UJMA MAGDALENA, Samuel Zborowski i jego czasy , 388 s., cena 37,80 zł (monografia)

 

Językoznawstwo

CZAPLIŃSKA JOANNA, „Studia et Documenta Slavica” nr 1 (1), 76 s., cena 6,30 zł (czasopismo naukowe)

CZAPLIŃSKA JOANNA, „Studia et Documenta Slavica” nr 2 (2), 92 s., cena 7,35 zł (czasopismo naukowe)

CZAPLIŃSKA JOANNA, „Studia et Documenta Slavica” nr 3 (3), 110 s., cena 9,45 zł (czasopismo naukowe)

CZAPLIŃSKA JOANNA, „Studia et Documenta Slavica” nr 4 (4), 110 s., cena 9,45 zł (czasopismo naukowe)

CHLEBDA WOJCIECH, Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, Z. 9 , 378 s. , cena 32,55 zł (praca zbiorowa)

MALINOWSKA EWA, „Stylistyka” t. XXVI: Słowo a styl – Word and Style , 406 s., cena 34,65 zł (czasopismo naukowe)

TABISZ ANNA, „Język a edukacja” t. 5: Uczenie języka ojczystego w czasach ponowoczesnych , 270 s., cena 23,10 zł (praca zbiorowa)

RACLAVSKÁ JANA, CZAPLIŃSKA JOANNA, „Studia Slavica” t. XXI/1, 282 s., cena 24,15 zł (czasopismo naukowe)

 

Literaturoznawstwo

KACZMAREK-WIŚNIEWSKA ANNA, La vie quotidienne a Paris suivant les chroniques d’Émile Zola : un regard oblique [Życie codzienne w Paryżu według kronik Emila Zoli : spojrzenie z ukosa], 266 s., cena 26,25 zł (monografia)

MODRZEJEWSKA KRYSTYNA, Człowiek w zwierciadle. Szkice o literaturze francuskiej , 210 s., cena 21 zł (monografia)

PAJĄK ALEKSANDRA, W objęciach Klio. Literackie reprezentacje wieku XIX we współczesnej prozie czeskiej , 312 s., cena 30,45 zł (monografia)

RÓŻYCKI TOMASZ, „Literaport Revue annuelle de la littérature francophone” . No 4: La communauté et l’exclusion dans la littérature française et francophone , 128 s., cena 10,50 zł (praca zbiorowa)

 

Nauki społeczne

BRĄGIEL JÓZEFA, GÓRNICKA BEATA, Rodzicielstwo w obliczu trudności i problemów życiowych oraz ich przezwyciężanie , 236 s., cena 19,95 zł (praca zbiorowa, pedagogika)

BRĄGIEL JÓZEFA, GÓRNICKA BEATA, Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny , 306 s., cena 26,25 zł (praca zbiorowa, psychologia)

KROK DARIUSZ, W poszukiwaniu znaczenia choroby nowotworowej , 494 s., cena 48,30 zł (monografia, psychologia)

ŚLIZ ANNA, Wielokulturowość: stygmat współczesnego świata? Próba analizy socjologicznej , 380 s., cena 30,45 zł (monografia, socjologia)

 

Nauki ekonomiczne

SŁODCZYK JANUSZ, „Studia Miejskie” , t. 26, 166 s., cena 14,17 zł (czasopismo naukowe)

SŁODCZYK JANUSZ, „Studia Miejskie” , t. 27, 176 s., cena 14,70 zł (czasopismo naukowe)

 

Nauki medyczne

JASTRZĘBOWSKA GRAŻYNA, GÓRAL-PÓŁROLA JOLANTA, KOZUŁUB ARTUR, Neuropsychologia, neurologopedia i neurolingwistyka in honorem Maria Pąchalska , 640 s., cena 54,60 zł (praca zbiorowa)

 

Nauki prawne

DUSZKA-JAKIMKO HANNA, Alternatywne rozwiązywanie sporów. Pomiędzy instrumentalnym a komunikacyjnym paradygmatem prawa , 226 s., cena 22,05 zł (monografia)

KACZOROWSKI WŁODZIMIERZ, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” , t. XV/2, 322 s., cena 27,30 zł (czasopismo naukowe)

KACZOROWSKI WŁODZIMIERZ, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” , t. XV/3, 126 s., cena 10,50 zł (czasopismo naukowe)

KACZOROWSKI WŁODZIMIERZ, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” , t. XV/4, 134 s., cena 11,55 zł (czasopismo naukowe)

WOŹNIAK MARTA,Interes publiczny i interes indywidualny w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , 466 s., cena 46,20 zł (monografia)

 

Ochrona środowiska

BADORA KRZYSZTOF, NITA JERZY, Georóżnorodność Opolszczyzny oraz jej znaczenie w systemie ochrony przyrody i krajobrazu , 218 s., cena 22,05 zł (monografia)

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ul. Fredry 10, 61-701 Poznań Sekretariat: tel. 61 829 46 46, faks 61 829 46 47 e-mail: wydnauk@amu.edu.pls Dział sprzedaży: tel. 61 829 46 40 e-mail: press@amu.edu.pl www.press.amu.edu.pl

 

A. ABBAS, Intensive Spaces, Forms and Ideas in the Fish Banquet of Hatif Janabi . Seria Orientalistyka nr 5, s. 376, 25 zł

A. ABBAS, Survey of Publications. Seria Orientalistyka nr 6, s. 376, 2018, 23 zł

B. ANDRZEJEWSKI, Filozofia słowa. Zarys dziejów , dodruk, s.306, 2016, 26 zł

R. BARTNIK, Inscribed into the past. A comparative study of South African and Nothern Irish literary narratives after the political watersheds of the 1990s. Seria Filologia Angielska nr 55, s. 370, 35 zł

M. BERNHARDT, A. GRZEGORCZYK (red.), Fenomen chrześcijaństwa XXI wieku. Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, z. 18 , s. 332, 30 zł

B. BOCHORODYCZ, Fukushima a społeczeństwo obywatelskie. Japoński ruch denuklearny w perspektywie polityczno-socjologicznej. Seria Badania Interdyscyplinarne nr 50, s. 402, 42 zł

M. BOURKANE, R. OKULICZ-KOZARYN, A. SELL, M. WEDEMANN (red.), „Wskrzesić choćby chwilę”. Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą. Seria Filologia Polska nr 179, s. 478, 58 zł

M. BRZÓSTOWICZ-KLAJN, G. PERTEK, B. PRZYMUSZAŁA, Formy zaangażowania. Pisarki i pisarze w kulturze XX i XXI wieku, s. 294, 27 zł

M. BUCHOWSKI, CZYŚCIEC. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu, dodruk, s. 276, 34 zł

W. CHARCHALIS, A. ŻYCHLIŃSKI (red.), Widma Mariasa. Szkice krytyczne. Seria Filologia Romańska nr 63, s. 256, 24 zł

L. CIERPIAŁKOWSKA, E. SOROKO (red.), Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej, dodruk II, s. 364, 38 zł

M. CYWIŃSKA, Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym. Objawy, przyczyny, możliwości przeciwdziałania, dodruk. Seria Psychologia i Pedagogika nr 252, s. 376, 49 zł (oprawa twarda), 39 zł (oprawa miękka)

M. CYWIŃSKA (red.), Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka. Wybrane aspekty , dodruk. Seria Psychologia i Pedagogika nr 244, s. 392, 30 zł

N. DŁUGOSZ, O znakach ubezwłasnowolnionych, czyli o nowych polskich i bułgarskich compositach bezafiksalnych w medialnym dyskursie publicystycznym (ujęcie kognitywno-komunikacyjne) . Seria Filologia Słowiańska nr 37, s. 496, 36 zł

J. DOBOSZ, M. MATLA, J. STRZELCZYK (red.), Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów . Seria Historii nr 23, s. 338, 42 zł

W. FAULSTICH, Estetyka filmu. Badania nad filmem science fiction „Wojna światów” (1953/1954) Byrona Haskina , przekł. K. Kozłowski, M. Kasprzyk. Seria Biblioteka „Przestrzeni Teorii, s. 206, 26 zł

Fontes Historiae Antique XXXIV: Diodor Sycylijski, Starożytności asyryjskie i indyjskie, przekł. M. Wróbel, kom. L. Mrozewicz, red. nauk. S. Dworacki, s. 124, 24 zł

Fontes Historiae Antique XXXV: Diodor Sycylijski, O wyspach, przekł. I. Musialska, kom. L. Mrozewicz, red. nauk. S. Dworacki, s. 144, 24 zł

V. Frankowska, Komplimenterwiderungen und Geschlecht im deutsch-polnischenVergleich. Eine linguistische Studie. Seria Filologia Germańska nr 59, s. 220, 24 zł

K. GAJDA, Szarpidruty i poeci. Piosenka wobec przemian społecznych i kulturowych ostatnich dekad , dodruk. Seria Filologia Polska nr 173, s. 444, 42 zł

E. GŁOWACKA-SOBIECH, K. KABACIŃSKA-ŁUCZAK (red.), Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach polskiej edukacji , s. 528, 42 zł

T. GMEREK, Polityka apartheidu w szkolnictwie RPA. Geneza, rozwój i konsekwencje. Seria Psychologia i Pedagogika nr 266, s. 290, 40 zł

A. GROMKOWSKA-MELOSIK, Testy edukacyjne. Studium dynamiki selekcji i socjalizacji, dodruk. Seria Psychologia i Pedagogika nr 265, s. 200, 34 zł

A. GRZEGORCZYK, M. GRZYWACZ, P. JAKUBOWSKI, R. KOSCHANY (red.), Wobec doświadczenia. Fenomen Edyty Stein, cz. 2 . Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, z. 16-17, s. 254, 28 zł

M. GUŹNICZAK, Graficzne lustra osobowości , s. 324, 120 zł

M. HENDRYKOWSKA, Szpital Przemienienia , s. 180, 15 zł

M. HENDRYKOWSKI, Aktor i aktorstwo filmowe. Seria Filmoznawcza nr 22, s. 284, 38 zł

M. HENDRYKOWSKI, Drugie wejrzenie. Analizy i interpretacje . Seria Filmoznawcza nr 23, s. 536, 52 zł

M. HENDRYKOWSKI, Ogród Europy. Eseje z mitologii i kultury starego kontynentu , s. 212, 35 zł

A. IWANICKA (red.), Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej. Seria Psychologia i Pedagogika nr 257, s. 212, 28 zł

A. JAKONIUK-DIALLO (red.), Dziecko z wadą słuchu u progu szkoły. Seria Psychologia i Pedagogika nr 264, s. 158, 28 zł

E. JANTOŃ-DROZDOWSKA, A. MIKOŁAJEWICZ-WOŹNIAK, Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem . Seria Prawo nr 206, s. 210, 29 zł

B. JANUSZ-POHL, Definitions and typologies of acts in criminal proceedings. Perspective of conventionalisation and formalisation. Seria Adam Mickiewicz University Law Books no 4, s. 146, 36 zł

M. JAWORSKI, Świat nieliryczny. Studia i szkice o poezji współczesnej . Seria Filologia Polska nr 190, s. 334, 28 zł

W. JÓŹWIAK, Obraz początku i końca średniowiecznego państwa w bułgarskiej powieści historycznej z lat 1874-1989 . Seria Filologia Słowiańska nr 38, s. 290, 28 zł

M. JUNKIERT, Nowi Grecy. Historyzm polskich romantyków wobec narodzin Altertumswissenschaft. Seria Filologia Polska nr 188, s. 280, 36 zł

Z. KACZMAREK, STANISŁAW RUNGE, (1888-1953) Seria Biografie Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (red. serii P. Hauser, T. Schramm), s. 154, 48 zł

J. KALISZAN, Russkie omografy . Seria Filologia Rosyjska nr 45, s. 144, 16 zł

E. KAPTUR, Nazwy barw w powieściach Michała Choromańskiego. Seria Filologia Polska nr 18, s. 444, 36 zł

K. KŁUDKIEWICZ, Wybór i konieczność. Kolekcje polskiej arystokracji w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku, dodruk. Seria Historia Sztuki nr 41, s. 400, 42 zł

K. KNOPPEK (red.), Problem dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem w procesie cywilnym. Seria Prawo nr 210, s. 248, 34 zł

H. KORONIAK, J. BARCISZEWSKI (red.), Na pograniczu chemii i biologii nr 37, s. 224, , 18 zł

P. KORPAL, Linguistic and psychological indicators of stress in simultaneous interpreting. Seria OWAD 12, s. 194, 18 zł

K. KULIGOWSKA, Narzędzie w polskiej i rosyjskiej przestrzeni kulturowo-lingwistycznej. Seria Filologia Rosyjska nr 46, s. 379, 38 zł

K. KURYŚ-SZYNCEL (red.), Rodzinne (re)konstrukcje i transmisje w perspektywie biograficznej . Seria Psychologia i Pedagogika nr 259, s. 198, 28 zł

A. KWIATKOWSKA, J. GRĄDZIEL-WÓJCIK (red.), Ścieżki interpretacji. Szkice nie tylko o poezji. Seria Filologia Polska nr 187, s. 174, 20 zł

T. LEWASZKIEWICZ, Język powojennych przesiedleńców z Nowogródka i okolicy , dodruk. Seria Filologia Polska nr 177, s. 512, 45 zł

A. LOBA (red.), Ton nom sera reluisant apres toy par longue memorie. Etudes sur Christine de Pizan. Seria Filologia Romańska nr 64, s. 400, 35 zł

M. LOBA, B. ŁUCZAK, A. GREGORI (red.), „Literatury mniejsze” Europy romańskiej 3. Pośród literatur świata. Seria Filologia Romańska nr 64, s. 188, 22 zł

A. ŁUKASIEWICZ, S. ŁUKASIEWICZ, Rola i kształtowanie zieleni miejskiej, dodruk wyd. IV poszerzonego , s. 154, 24 zł

M. MAJ, Historia narodowa jako element wsparcia republikanizmu francuskiego w XIX wieku (J. Michelet, E. Quinet, E. Lavisse) . Seria Prawo nr 211, s. 186, 27 zł

R. MAKAREWICZ, Dźwięki i fale, wyd. V popr. i uzup ., s. 452, 48 zł

J. MATYSIAK, STEFAN BŁACHOWSKI (1889-1962). Seria Biografie Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (red. serii P. Hauser, T. Schramm), s. 364, 79 zł

Z. MELOSIK, Piłka nożna. Tożsamość, kultura i władza , dodruk. Seria Badania Interdyscyplinarne nr 47, s. 200, 34 zł

D. MINTA-TWORZOWSKA, M. CHRAPEK (red.), Dziedzictwo odzyskane. Archeologia ratownicza na ziemi rawickiej . Seria Via Archeologica Posnaniensia, t. 12, s. 394, 56 zł

T. MIZERKIEWICZ, J. GRĄDZIEL-WÓJCIK (red.), Literatura i literackość (według) Edwarda Balcerzana. Konteksty „niewszystkie”. Seria Filologia Polska nr 181, s. 568, 56 zł

M. MACOUREK, Bajki, tłum. J. Brodniewicz, U. Kowalska, J. Pešina . Filologia Słowiańska, s. 208, 26 zł

R. MURAWSKI, Szkice z filozofii i historii matematyki i logiki . Seria Filozofia i Logika nr 125, s. 298, 32 zł

R. MURAWSKI, J. WOLEŃSKI (red.), Problemy filozofii matematyki i informatyki . Seria Filozofia i Logika nr 124 , s. 222, 25 zł

H. MUSZYŃSKI, Metodologiczne vademecum badacza pedagoga , dodruk, s. 388, 35 zł

E. NOWICKA, A. BORKOWSKA-RYCHLEWSKA, Oblicza wieku dziewiętnastego. Studia z historii literatury, teatru i opery . Seria Filologia Polska nr 178, s. 264, 29 zł

M. OLEJNICZAK, M. ORLICKI, J. POKRZYWNIAK (red.), Z badań nad prawem prywatnym. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kochowi . Seria Prawo nr 207, s. 616, 60 zł

P. PAWLAK, Cyfrowa kultura masowa a kultura polityczna społeczeństwa informacyjnego w perspektywie teorii kultury , s. 192, 22 zł

E. PIECUL-KARMIŃSKA, B. SOMMERFELD, A. FIMIAK-CHWIŁKOWSKA, Między manipulacją a autonomicznością estetyczną – przekład literatury dla dzieci , s. 122, 18 zł

A. PIETKIEWICZ, Fuga Mundi . Aktorstwo we włoskich teatrach studyjnych inspirujących się pracą Jerzego Grotowskiego . Seria Filologia Polska nr 180, s. 320, 28 zł

W. PŁOWIEC, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z terminem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji . Seria Prawo nr 204, s. 358, 46 zł

G. RAUBO, K. TRYBUŚ (red.), Złoty środek. Literatura wobec rozterek, niepokoju i poszukiwania równowagi. Studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Tomasza Pokrzywniaka . Seria Filologia Polska nr 183, s. 448, 68 zł

W. POPIEL-MACHNICKI, A. PLESKACZYŃSKI, K. PLESKACZYŃSKA, Podróże nieodkryte. Dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego 1889-1890 jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego , s. 660, 250 zł

A. ROTER-BOURKANE, Mówić – pisać – płynąć. O życiu i twórczości Virginii Woolf. Seria Filologia Polska nr 185. s. 130, 20 zł

M. RYCHLEWSKI, Magia krajobrazu. Polska liryka pejzażowa i malarstwo XIX oraz XX wieku. Seria Filologia Polska nr 191. s. 192, 26 zł

G. SCHADE, Lectures on Greek Prose Herodotus, Thucydides and Plato on Poetry. Seria Filologia Klasyczna nr 36, s. 126, 18 zł

K. SEGIET, K. SŁUPSKA (red.), Książka w życiu człowieka – w poszukiwaniu (u)traconej wartości. Seria Psychologia i Pedagogika nr 258, s. 360, 36 zł

K. SEGIET, K. SŁUPSKA, A. TOKAJ (red.), Animacja w środowisku. O potrzebie kreowania działań lokalnych (teoria a praktyka społeczna). Seria Psychologia i Pedagogika nr 260, s. 274, 28 zł

L. SIKORSKA, J. JASTRZĄB-NAPIERAŁA, M. FRĄTCZAK-DĄBROWSKA, P. AM-BROŻY, Between the Self and the Other Essays on the Poetry of Paul Muldoon . Seria Filologia Angielska nr 56, s. 210, 24 zł

K. SKIBSKI, Poezja jako iteratura. Relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym . Seria Filologia Polska nr 184, s. 304, 35 zł

W. SKRZYDLEWSKI (red.), Kultura – edukacja – technologia kształcenia. Konteksty nowomedialne. Seria Technologia Kształcenia nr 23, s. 238, 32 zł

J. SMÓL, Poradnictwo w prasie kobiecej drugiej połowy XX wieku. Studium genologiczne . Seria Filologia Polska nr 189, s. 222, 28 zł

L. STANISZEWSKA, Administracyjne kary pieniężne. Studium z zakresu prawa administracyjnego, materialnego i procesowego. Seria Prawo nr 209, s. 412, 46 zł

T. STRYJAKIEWICZ (red.), Ostrów Tumski w Poznaniu w perspektywie geograficznej, dodruk. Seria Geografia nr 98, s. 80, 22 zł

J. K. SZCZEPAŃSKI, Opodatkowanie transgranicznych spadków i darowizn . Seria Prawo nr 208, s. 446, 49 zł

K. SZEWCZYK-HAAKE, Nowoczesna literatura etyczna. Wokół twórczości Józefa Wittlina i Pära Lagerkvista, s. 406, 48 zł

B. WALKIEWICZ, A. FIMIAK-CHWIŁKOWSKA, J. WOROCH (red.), Norma a uzus I. Z zagadnień przekładu specjalistycznego , s. 196, 28 zł

B. WARKOCKI, Pamiętnik afektów z okresu dojrzewania. Gombrowicz – queer – Sedgwick. Seria IBL, s. 304, 29 zł

E. WĄSIKIEWICZ-FIRLEJ, On (De)constructing Corporate Identity. An Ecolinguistic Approach. Seria Językoznawstwo Stosowane nr 29, s. 420, 35 zł

M. WDOWICKA, Miasta w globalnej sieci korporacji transnarodowych . Seria Geografia nr 101, s. 220, 30 zł

E. WESOŁOWSKA, W. SZTURC (red.), Crudelitas. Okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej. Seria Badania Interdyscyplinarne nr 48, s. 432, 43 zł

E. WŁODARCZYK, Społeczny wymiar problemu alkoholowego kobiet. Obraz i instytucjonalne reakcje środowiska wielkomiejskiego . Seria Psychologia i Pedagogika nr 256, s. 350, 35 zł

E. WŁODARCZYK (red.), W trosce o macierzyństwo. Seria Psychologia i Pedagogika nr 263, s. 210, 28 zł

M. WOBALIS, Nowe media i technologie cyfrowe w kształceniu polonistów . Seria Filologia Polska nr 186, s. 326, 37 zł

B. WOJCIECHOWSKA, Enseigner les compétences interprétatives a l’oral. Cadre rhétorique et générique du débat . Seria Filologia Romańska nr 62, s. 230, 32 zł

M. WOŹNICKA, Die morphologische Struktur der Verben in alt- und neugermanischen Sprachen. Eine vergleichende Untersuchung vom Gotischen bis zum Frühneuhochdeutschen. Seria Filologia Germańska nr 60, s. 244, 24 zł

A. ZIÓŁKOWSKA-JUŚ, Doświadczenia estetyczne i sztuka współczesna w hermeneutycznych horyzontach rozumienia. Seria Filozofia i Logika nr 123, s. 378, 32 zł

M. ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA, „Folkhemmet” – czyli wspólny, dobry dom – w szwedzkich narracjach literackich o dzieciństwie. Seria Filologia Skandynawska nr 17, s. 256, 32 zł

 

Czasopisma

 

Artium Quaestiones XXVIII , s. 282, 36 zł

Functiones et Approximatio 57.2 , s. 144, 15 zł

Functiones at Approximatio 58.1 , ss. 146, 15 zł

Glottodidactica XLIV/2 , s. 240, 22 zł

Images, vol. XXI, nr 30 , s. 330, 36 zł

Journal of Gender and Power, vol. 8, nr 2/2017 , s. 124, 14 zł

Poznańskie Studia Teologiczne nr 31 (2017), s. 286, 22 zł

Przegląd Prawa Rolnego 1(20)/2017 , s. 340, 22 zł

Przestrzenie Teorii t. 27 , s. 382, 36 zł

Przestrzenie Teorii t. 28 , s. 302, 27 zł

Roczniki Socjologii Rodziny t. XXVI-XXVII (2017): Rodzina wieloproblemowa , s. 180, 20 zł

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2017 , s. 324, 45 zł

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2017, s. 328, 45 zł

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2018 , s. 368, 45 zł

Studia Edukacyjne 43/2017 , s. 454, 38 zł

Studia Edukacyjne 44/2017 , s. 466, 38 zł

Studia Edukacyjne 45/2017 , s. 474, 38 zł

Studia Prawa Publicznego nr 3(19) , s. 194, 18 zł

Studia Prawa Publicznego nr 4(20) , s. 276, 23 zł

Studia Prawa Publicznego nr 1(21), s. 214,18 zł

Studia Romanica Posnaniensia XLIV/2 , s. 208, 20 zł

Studia Romanica Posnaniensia XLIV/3, s. 226, 20 zł

Symbolae Philologorum Posnaniensium nr 27/2 , s. 136, 13 zł

Symbolae Philologorum Posnaniensium nr 27/3 (wersja angielska) , s. 328, 25 zł

Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein z. 16-17 , s. 254, 28 zł

Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein z. 18, s. 332, 30 zł

 

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ul. prof. S. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów tel. 17 872 14 37, faks 17 872 14 26 Kolportaż: tel. 17 872 13 69 e-mail: wydaw@ur.edu.pl http://wydawnictwo.ur.edu.pl

 

Nauki ekonomiczne

STEC M., Taksonomiczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski. Studium przypadku - województwo podkarpackie , 342 sS., 31,50 zł

CHORÓB R.,Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych form powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym z uwzględnieniem klastrów rolno-spożywczych (na przykładzie województwa podkarpackiego) , 364 s., 31,50 zł

 

Nauki humanistyczne

 

Archeologia

WOŹNY M.,Między pokoleniami - wywiad rzeka. Z Profesorem Janem Machnikiem rozmawia Marzena Woźny, wyd. 2, 536 s., 42 zł

 

Filologie obce

KOSSAKOWSKA-MARAS M., MIERZWA M., Putieszestwujem po Rossiji , wyd. II, 168 s., 18,90 zł

MARTYNUSKA M., The Cultural Hybridity of Mexican Americans , 244 s., 24,15 zł

MIHUŁKA K., SIERADZKA M. (red.),Interlinguales und -kulturelles Sprachhandeln: Interdisziplinäre Perspektiven , bd. 2, 264 s., 25,20 zł

PUCHAŁA-LADZIŃSKA K., Career Paths 1: Translating Medical Text, 148 s., 28,35 zł

 

Filozofia

ŻARDECKA M., NOWAK W.M.,Rzecz, ciało, pamięć. Eseje z filozofii historii , 200 s., 21 zł

 

Historia

MATERNICKI J., Wanda Moszczeńska (1896–1974) – współtwórczyni polskiej historii historiografii, 190 s., 19,95 zł

SŁUPECKI L., SIERŻĘGA P., ROZWAŁKA A., DZIK M. (red.),Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich , t. 1, 308 s., 27,30 zł

 

Językoznawstwo

FILIP G., BOŻEK M., SŁABCZYŃSKI R. (red.), Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo 2, 216 s., 26,25 zł

MYSZKA A., BIEŃKOWSKA K.I., MARCZYKOWSKA I. (red.), Głos – Język – Komunikacja 4, Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi , 202 s., 21 zł

Literaturoznawstwo

KOPEĆ U.(red.),Literatura współczesna w edukacji polonistycznej , t. 2: Interpretacje – wartości – konteksty , 228 s., 23,10 zł

KOWAL J., Literackie oblicze „Dziennika Wileńskiego” (1805-1806 i 1815-1830 ), 464 s., 47,25 zł

LUBOŃ A., KARPIŃSKA M. (red.),Literackie obrazy świata 2. Deformacje rzeczywistości , 212 s., 22,05 zł

MAZUR E. (red.),Literatura współczesna w edukacji polonistycznej , t. 1: Analizy i reinterpretacje , 304 s., 27,30 zł

RABIZO-BIREK M., ZATORSKA M., NIEZGODA D. (red.),Miejsca, ludzie, opowieści. Twórczość Andrzeja Stasiuka , 416 s., 40 zł

MACIĄG K., WERETIUK O., ROKOSZ-PIEJKO E., JAGIEŁŁA G. (red.), POE-LAND. Studia i szkice , 272 s., 25,20 zł

OŻOG Z., PASTERSKI J., RABIZO-BIREK M. (red.), Przyboś dzisiaj , 592 s., 47,25 zł

 

Nauki o polityce

GRATA P. (red.), Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku , t. V, 226 s., 24,15 zł

KOZIEŁŁO T., Myśl polityczna Ligi Polskich Rodzin (2001-2009). Narodowe wizje państwa, społeczeństwa i polityki , 504 s., 40,95 zł

KOZIEŁŁO T., SZCZEPAŃSKI D. (red.),Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli , 340 s., 31,50 zł

 

Pedagogika

BARŁÓG K.,Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej , 284 s., 28.35 zł

BARŁÓG K., KARCZ D., KAWA J., SABAT-ZABŁOTNI K. (red.), Szkoła wspierająca dzieci z niepełnosprawnością. Biuletyn gotowości rzeszowskich szkół podstawowych do przyjęcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , 126 s., 16,80 zł

BOTWINA B., Wartości deklarowane uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Podkarpaciu , 244 s., 24,15 zł

 

Psychologia

ŁUKASIK A., WĘGRZYN-BIAŁOGŁOWICZ K., ENGLERT-BATOR A. (red.), Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa. Men and Women. Differences, similarities , 404 s., 34,65 zł

KIRENKO J., ŁABA-HORNECKA A., Niepełnosprawność intelektualna – wyuczona bezradność. Uwarunkowania , 282 s., 26,25 zł

PIETRZAK H., Uwarunkowania współczesnego dżihadu , 556 s., 52,50 zł

 

Socjologia

GRATA P. (red.), UR Journal of Humanities and Social Sciences , 3(4)2017, 206 s., 21 zł

 

Nauki o sztuce

GALLAS M., KUSZYCKI L., Piękna Młynarka (Die schöne Müllerin) Franza Schuberta. Op. 25, D 795. Cykl pieśni w opracowaniu na tenor i gitarę , 52 s., 21 zł

SKOREK-MÜNCH J., Sacrum i element narodowy w muzyce Wojciecha Kilara , 284 s., 26,25 zł

TOMALA J., Dąb w ogrodzie. Światło jako obiekt w malarstwie , 116 s., 31,50 zł

UBERMAN M., MACH A., Nauka – Sztuka – Kirenko , 282 s., 57,75 zł

 

Nauki matematyczne

PUSZ P., Elementy matematyki dyskretnej , 166 s., 26,25 zł

 

Nauki o kulturze fizycznej

TABACZEK-BEJSTER I., Pływanie na igrzyskach olimpijskich w latach 1896-2016 , 394 s., 38,85 zł

URBANIK A., BROŻYNA M., GODEK Ł. (red.), Przez świat , t. XXI: Informacje turystyczne z całego świata , 240 s., 30 zł

 

Nauki prawne

DYNIA E., MARCISZ- DYNIA A. (red.), Prawne i techniczne aspekty wykorzystania przestrzeni powietrznej i kosmicznej , 260 s., 26,25 zł

ZIĘBA-ZAŁUCKA H. (red.), Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne w Konstytucji RP z 1997 roku , 292 s., 31,50 zł

 

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin tel. (91) 444 20 06, 444 20 09, faks (91) 44 21 52 e-mail: wydawnictwo@univ.szczecin.pl www.wn.usz.edu.pl

 

Książki Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego

można nabywać za pośrednictwem Księgarni Internetowej

http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl

 

Nauki humanistyczne

 

Filozofia

Kochan J. (red.), „Nowa Krytyka ” nr 38, s. 248, 35 zł

Ziemińska R. (red.), „Analiza i Egzystencja” nr 38 /2017, s. 130, 32 zł

Ziemińska R. (red.), „Analiza i Egzystencja” nr 39 /2017, s. 116, 32 zł

Ziemińska R. (red.), „Analiza i Egzystencja” nr 40 /2017, s. 126, 32 zł

 

Historia

CHMIELEWSKI Z., Z archiwistyką po Europie XX wieku , s. 304, 25 zł

KACZMAREK H., Przedświt polskiej egiptologii – szkice biograficzne , s. 224, 38 zł Skrycki R. (red.), „Przegląd Zachodniopomorski ” nr 2/2017, s. 230, 22 zł

WĄTOR A., Z myślą o Niepodległej. Działalność polityczna i społeczna Zdzisława Konrada Próchnickiego (1875–1939) , s. 190, 48 zł

CHOJECKI DARIUSZ K., GIZA ANDRZEJ, WŁODARCZYK EDWARD Atlas historyczny Pomorza Zachodniego , tom II Demografia – społeczeństwo – gospodarka Atlas gmin Pomorza Zachodniego w 1939 roku książeczka z opisem w formacie A5, s.89 , 40 arkuszy map w formacie A1, płyta CD segregator o wymiarach: 30 x 41 x 10 cm 199 zł

TALARCZYK ANDRZEJ, WŁODARCZYK EDWARD (red.) Historyczna Nowa Marchia w historiografii, kulturze, sztuce i architekturze – wczoraj, dzisiaj i jutro oprawa twarda z obwolutą, format B5, s. 481, 120 zł

 

Językoznawstwo

BIAŁOSKÓRSKA M. (red.), „Studia Językoznawcze ” tom 16. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny , s. 302, 50 zł

PIEGZIK W., Interakcje negocjacyjne w pracy projektowej uczących się języka francuskiego jako obcego , s. 342, 45 zł

 

Literaturoznawstwo/Kulturoznawstwo

DĄBROWSKA D., BUKAŁA M.Z., GRUNTKOWSKA D. (red.), Ciemna strona człowieka w literaturze XIX wieku , s. 256, 55 zł

DUDA M., Emancypanci i emancypatorzy. Mężczyźni wspierający emancypację Polek w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku , s. 439, 65 zł

GRZEMSKA A., IWASIÓW I. (red.), Polityki relacji w literaturze kobiet po 1945 roku , s. 290, 39 zł

KOMOROWSKA E. (red.), „Annales Neophilologiarum nr 10, s. 224, 40 zł

MADEJSKI JERZY Praktykowanie autobiografii Przyczynki do literatury dokumentu osobistego i biografistyki oprawa miękka, format A5 ze skrzydełkami, s. 268, 48 zł

IWASIÓW I., MADEJSKI J. (red.), „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media nr 1(8)2017 , s. 242, 35 zł

SIWIEC A., Publicystyka społeczna Izabeli Moszczeńskiej , s. 154, 35 zł

SOŚNICKA D., NERLICKI K. (red.), „Colloquia Germanica Stetinensia ” nr 26, s. 340, 13 zł

SZYSZKO-TROJANOWSKA J., Dźwigać się trzeba zawsze i walczyć ciągle. Wybór publicystyki o sprawie kobiecej z lat 1897–1930 , s. 146, 35 zł

WOJTOWICZ W. (red.), „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura ” nr 1(6)2017, s. 118, 20 zł

ZAWISZEWSKA A., Ster pod red. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit. Lwów 1895–1897 (Z antologią i bibliografią zawartości), s. 752, 80 zł

 

Nauki społeczne

 

Nauki o mediach

OLECHOWSKA P., PAJEWSKA E., Pogranicze w mediach. Media na pograniczu , s. 108, 55 zł

OLECHOWSKA P., Mosty nad granicą . Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska w latach 1997–2015 , s. 394, 75 zł

 

Nauki o polityce

MIECZKOWSKI J., DRZONEK M. (red.), „Acta Politica ” nr 2(40)2017, s. 90, 20 zł

MIECZKOWSKI J., DRZONEK M. (red.), „Acta Politica ” nr 3(41)2017, s. 128, 30 zł

 

Socjologia

KOZLOVA O., KOŁODZIEJ A. (red.), Liquid Structures and Cultures , s. 256, 45 zł

SAKSON A., CIECHORSKA-KULESZA K. (red.), „Opuscula Sociologica ” nr 1(19)2017, s. 84, 12 zł

SAKSON A., CIECHORSKA-KULESZA K. (red.), „Opuscula Sociologica ” nr 2(20)2017, s. 108, 20 zł

SMOLARKIEWICZ E., KUBERA J. (red.), „Opuscula Sociologica ” nr 3(21)2017, s. 116, 20 zł

 

Nauki ekonomiczne

BIELAWSKA A. (red.), „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ” nr 4(88)2017, cz. 2, Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – Mikrofirma 2017, s. 260, 45 zł

BŁOŃSKI K., BURLITA A., Witek J., Pomiar jakości życia na poziomie lokalnym (na przykładzie powiatu wałeckiego) , s. 126, 25 zł

Iwin-Garzyńka J. (red.), „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ” nr 3(87)2017, Opodatkowanie przedsiębiorstw, cz. 2, s. 202, 35 zł

JAŹWIŃSKI I., Kapitał ludzki w polityce regionalnej , s. 332, 60 zł

KIZIUKIEWICZ T. (red.), „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ” nr 4/2017, Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi , cz. 1, s. 614, 80 zł

KRYK B., KŁOS L. (red.), „Studia i Prace WNEiZ ” nr 47/2 2017, Problemy współczesnej ekonomii , t. 2, s. 306, 45 zł

KRYK B., KNAP R. (red.), „Studia i Prace WNEiZ ” nr 49/1 2017, Gospodarka regionalna i międzynarodowa , t. 1, s. 354, 45 zł

KWARCIŃSKI T. (red.), „Europa Regionum ” tom XXXII 3/2017, Wyzwania globalne wobec gospodarki i społeczeństwa , s. 158, 35 zł

LOZANO PLATONOFF A., PACHCIAREK H. (red.), „Studia i Prace WNEiZ ” nr 48/1 2017, Zarządzanie , t. 1, s. 146, 35 zł

LOZANO PLATONOFF ALBERTO, GADOMSKA-LILA KATARZYNA (red.) Zarządzanie strategiczne Kształtowanie konkurencyjności współczesnych organizacji oprawa miękka, format B5, s. 294, 35 zł

MAJEWSKA A., GIERAŁTOWSKA U. (red.), „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ” nr 6(90)2017, Współczesne tendencje w finansach i ubezpieczeniach, s. 139, 30 zł

MAŃKOWSKA M. (red.), „Ekonomiczne Problemy Usług ” nr 3(128)2017, The Shipping- and Port Service Markets in the Changing Environment 2017 , s. 118, 25 zł

Meyer B. (red.), „Ekonomiczne Problemy Turystyki ” nr 2(38)2017, s. 190, 35 zł

MIŁASZEWICZ D., SZKUDLAREK P. (red.), „Studia i Prace WNEiZ” nr 1(47)2017, Problemy współczesnej ekonomii , t. 1, s. 312, 50 zł

NAGAJ R., SZKUDLAREK P. (red.), „Studia i Prace WNEiZ ” nr 47/3 2017, s. 500, 68 zł NAKONIECZNA-KISIEL H. (red.), Trends in the World Economy no. 9 , s. 2004, 20 zł

NIEDZIELSKI P., ŁOBACZ K. (red.), Centra usług w układach regionalnych , s. 196

PANASIUK A. (red.), „Ekonomiczne Problemy Turystyki ” nr 3(39)2017, s. 190, 35 zł

PANASIUK A. (red.), „European Journal of Service Management ” vol. 23, no. 3/2017, s. 78, 12 zł

PAUCH D. (red.), Ryzyko nadużyć w przedsiębiorstwie , s. 182, 40 zł

ROSA G., SMALEC A. (red.), „Marketing i Zarządzanie” nr 1(47)2017, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie , s. 382, 60 zł

ROSA G., SMALEC A., GRACZ L. (red.), „Marketing i Zarządzanie” nr 2(48)2017, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja na klienta we współczesnym świecie , s. 426, 60 zł

RZEMIENIAK M., GĄSIOR M., WYRWISZ J., SKOWRON Ł. (red.), „Marketing i Zarządzanie ” nr 3(49)2017. Klient i organizacja w perspektywie badań marketingowych , s. 282, 55 zł

TARCZYŃSKI W. (red.), „Folia Oeconomica Stetinensia ” nr 17(2017), Issue 2, s. 144, 35 zł

TRZMIELAK D., ŁOBACZ K. (red.), „Europa Regionum ” tom XXXI, 2/2017, Innowacje – – współczesne wyzwania i determinanty działań oraz ich pomiar . SOOIPP Annual 2017, s. 200, 48 zł

URBAŃCZYK E. (red.), „Studia i Prace WNEiZ ” nr 50/3 2017, Metody ilościowe w ekonomii , t. 3. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa , s. 196, 35 zł

WAŚNIEWSKI P.W., System pomiaru dokonań w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami , s. 285, 58 zł

WINIARSKA K. (red.), „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ” nr 3(87)2017, Funkcja doradcza audytu wewnętrznego, cz. 1, s. 228, 40 zł

Załoga E. (red.), „Problemy Transportu i Logistyki ” nr 2(38)2017, s. 112, 30 zł

 

Nauki matematyczne

 

Informatyka

SZEWCZYK A., KUNASZ M. (red.), „Studia Informatica Pomerania ” nr 1(43)2017. W kierunku zarządzania procesowego organizacją. Trendy i wyzwania , s. 1046, 20 zł

SZEWCZYK A., WOJARNIK G. (red.), „Studia Informatica Pomerania ” nr 2(44)2017. Cyfryzacja w społeczeństwie informacyjnym , s. 72, 20 zł

 

Nauki teologiczne

LEMAŃSKI J., WITCZYK H., CZYŻEWSKI B, SZYMIK J, SIENKIEWICZ E. (red.), Miłosierdzie a sprawiedliwość , Studia i Rozprawy nr 47, s. 186, 30 zł

RADKIEWICZ J. (red.), Teologia osoby w perspektywie świętości , s. 118, 25 zł

WEJMAN G., „Colloquia Theologica Ottoniana ” nr 1/2017, s. 196, 20 zł

WEJMAN G., „Colloquia Theologica Ottoniana ” nr 2/2017, s. 258, 35 zł

 

Nauki prawne

ANDRZEJEWSKI M. (red.), „Acta Iuris Stetinensis ” nr 2(18)2017, s. 433, 45 zł

ANDRZEJEWSKI M. (red.), „Acta Iuris Stetinensis” nr 3(19)2017, s. 218, 35 zł

ANDRZEJEWSKI M. (red.), „Acta Iuris Stetinensis” nr 4(20)2017, s. 174, 32 zł

SŁUGOCKI J., KLEDZIK P., MICHALAK M. (red.),Administrative law and science in the European context volume II, s. 212, 38 zł

 

Nauki o kulturze fizycznej

EIDER J. (red.), „Central European Journal of Sport Sciences and Medicine ” vol. 19

nr 3/2017, s. 112, 12 zł

EIDER J. (red.), „Central European Journal of Sport Sciences and Medicine” vol. 20 nr 4/2017, s. 116, 20 zł

 

Badania interdyscyplinarne

CHOJECKI D. (red.), „Przeszłość Demograficzna Polski ” nr 38/2016, cz. 3, s. 216, 35 zł

CHOJECKI D. (red.), „Przeszłość Demograficzna Polski ” nr 38/2016, cz. 4, s. 146, 25 zł

 
WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA Redakcja ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń tel. (056) 611-42-95, fax (056) 611-47-05 e-mail: wydawnictwo@umk.pl Sprzedaż ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń tel./fax (056) 611-42-38 e-mail: books@umk.pl www.wydawnictwoumk.pl

 

Artigas Mariano, Umysł Wszechświata , oprac. i tłum. Piotr Roszak, s. 556, 42 zł

Awianowicz Bartosz, Gramatyka monet rzymskich okresu republiki i cesarstwa. Tom 1: Kompendium tytulatur i datowania , s. 424, 50 zł

Banaszak Marta, Supruniuk Mirosław Adam, Marian Kościałkowski (1914–1977). Tom 1 i 2. Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu , s. 478 + 352, 190 zł

Baranowska Magdalena, Pszczele historie. Część 1 , s. 24, 25 zł

Berkeley George, Pisma ekonomiczne i społeczne , przekład, wstęp, redakcja - Adam Grzeliński i Marta Szymańska-Lewoszewska, s. 356, 38 zł

Binnebesel Józef, Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej , s. 530, 50 zł

Bochenek Mirosław, Historia rozwoju ekonomii, komplet tomów 1–6 , 210 zł

Buszko Michał, Jaworek Małgorzata, Metody wyceny przedsiębiorstw – aspekty teoretyczne i praktyczne , s. 228, 36 zł

Buszko Michał, Jaworek Małgorzata, Metody wyceny przedsiębiorstw – aspekty teoretyczne i praktyczne , s. 228, 36 zł

Buszko Michał, Krupa Dorota, Drews Agnieszka (red.), Perspektywa. Wyzwania współczesnej bankowości i ubezpieczeń. Tom 1 , s. 204, 32 zł

Buszko Michał, Krupa Dorota, Sadłakowski Dominik (red.), Perspektywa. Wyzwania współczesnych finansów i gospodarki. Tom 2 , s. 240, 34 zł

Crouch Colin, Psucie wiedzy. Ukryte skutki finansowego zawłaszczania życia publicznego , przekład i oprac. naukowe Ewa Bińczyk, Jakub Gużyński, Krzysztof Tarkowski, s. 214, 36 zł

Cybulska-Jędraszek Katarzyna, Zdzisław Ruszkowski (1907–1991). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu , s. 132, 42 zł

Cyzman Marzenna, Skubaczewska-Pniewska Anna, Brzostek Dariusz (red.), Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle). Prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin , s. 509, 48 zł

Czupich Mariusz, Ignasiak-Szulc Aranka, Kola-Bezka Maria, Instrumenty wdrażania koncepcji inteligentnego i inkluzywnego rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim , s. 172, 29 zł

Daniel Maria, Wspomnienia z czasu wojny 1939–1945. Bydgoszcz – Horodło – Grudziądz , s. 304, 36 zł

Dobies Cezary, Artur Majka. Malarstwo z motywem myśli , ISBN: 978-83-231-3920-1, s. 136, 42 zł

Domachowska Agata Beata, Od reminiscencji do realizacji „wielkiej idei”? Działalność polityczna Albańczyków na Bałkanach na przełomie XX i XXI wieku , ISBN: 978-83-231-3952-2, s. 564, 52 zł

Domeracki Piotr, Horyzonty i perspektywy monoseologii. Filozoficzne studium samotności, s. 426, 42 zł

Duda Artur, Reżyserskie strategie inscenizacji dzieła literackiego , s. 216, 32 zł

Dziawgo Leszek, Walczak Damian (red.), Finanse. Wyzwania współczesności. Perspektywa studentów , s. 178, 32 zł

Gehlen Arnold, Moralność i hipertrofia moralności. Etyka pluralistyczna , s. 242, 34 zł

Glińska-Neweś Aldona, Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu , s. 264 , 42 zł

Glińska-Neweś Aldona, Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu , s. 264, 42 zł

Hürter Johannes (red.), Zapiski z czasu wojny. Front wschodni 1941–1942 w dokumentach generała Heinriciego , przekład i redakcja naukowa Liliana Lewandowska, s. 368, 39 zł

Ignasiak-Szulc Aranka, Kola-Bezka Maria, Czupich Mariusz (red.), Problemy rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego w Europie Środkowo-Wschodniej , s. 422, 42 zł

Drążkowska Anna, Historia bielizny od XIV do końca XIX wieku , s. 304, 96 zł

Jarzębska Alicja, Spór o piękno muzyki , s. 604, 49 zł

Jezierska-Thöle Aleksandra, Rozwój obszarów wiejskich Polski Północnej i Zachodniej oraz Niemiec Wschodnich , s. 556, 58 zł

Kamińska-Jones Dorota, Kobieta, sztuka i kolonizacja. Wizerunki kobiet w strefie kontaktu indyjsko-brytyjskiego , s. 618, 62 zł

Jędrzejewski Tomasz, Masternak Marian, Rączka Piotr (red.), Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji , s. 324, 32 zł

Kaczmarczyk Kamila, Bierność i bezrobocie młodzieży w Polsce , s. 140, 30 zł

Karaszewski Włodzimierz (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski – analiza porównawcza , s. 266, 32 zł

Karwacki Arkadiusz, Rymsza Marek, Gąciarz Barbara, Kaźmierczak Tomasz, Skrzypczak Bohdan, Niezatrudnieniowe wymiary aktywizacji. W stronę modelu empowerment? , s. 220, 34 zł

Kłaczkow Jarosław, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1918–1939 , s. 298, 40 zł

Kola Adam F., Socjalistyczny postkolonializm. Rekonsolidacja pamięci , s. 484, 38 zł

Kossowska Irena, Artystyczna rekonkwista. Sztuka w międzywojennej Polsce i Europie , s. 572, 260 zł

Kostkiewiczowa Teresa, Polski wiek świateł. Obszary swoistości , wyd. drugie, s. 476, 39 zł

Krajewska Monika, Oswoić słowo. Komentarze w północnych książkach Mariusza Wilka i ich rosyjskich przekładach , s. 548, 52 zł

Krasiński Zygmunt, „Dzieła zebrane. Nowe wydanie”, t. 1-8 (12 woluminów) , red. naukowa Mirosław Strzyżewski, oprawa twarda 475,00 zł, oprawa miękka 380,00 zł

Krukowski Krzysztof, Kulturowe uwarunkowania dojrzałości procesowej urzędów miast , s. 402, 39 zł

Kłodziński Karol, „Officium a rationibus”. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu , s. 536, 38 zł

Kubera Jacek, Francuzi, Algierczycy? Relacje między identyfikacjami Francuzów algierskiego pochodzenia , s. 526, 38 zł

Mianecki Adrian (red.), Codzienność rytuału. Magia w życiu społeczeństw Azji Południowo-Wschodniej , s. 252, 34 zł

Kubicka Emilia, Berend Małgorzata, Rittner Michalina (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV , s. 492, 36 zł

Lewandowska Katarzyna, Janusz Eichler (1923–2002). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu , s. 164, 48 zł

Lewandowska Katarzyna, Marian Kratochwil (1906–1997). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu , s. 186, 58 zł

Lewandowski Wacław, Oswoić Wyspy. Wielka Brytania i Brytyjczycy w piśmiennictwie polskiego wychodźstwa wojennego i drugiej emigracji , s. 162, 38 zł

Liczmańska Katarzyna, Strategie marek produktowych na rynku FMCG , s. 154, 36 zł

Majoch Sławomir, Marek Żuławski (1908–1985). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu , s. 506, 134 zł

Markiewka Tomasz Szymon, Język neoliberalizmu. Filozofia, polityka i media , s. 278, 38 zł

Marszelewski Włodzimierz (red.), Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły , s. 210, 30 zł

Mączyński Ryszard, Muzyka i teatr. W kręgu kultury zakonnej Warszawy XVII–XIX wieku , s. 442, 48 zł

Mikołajewski Dariusz, Duch Włodzisław, Pień mózgu. Przybliżenie aspektów medycznych dzięki modelowaniu biocybernetycznemu , s. 206, 46 zł

Moczkodan Rafał, „Mistrz w czapce czeladnika” i inne recenzje , s. 198, 28 zł

Nowak Katarzyna, Piękni ludzie , s. 350, 29 zł

Oliński Piotr, Piasek Wojciech (red.), Ludwik Kolankowski. Dzieło i życie – indywidualny przypadek historiograficzny , s. 212, 38 zł

Markwart Anna, Bogactwo uczuć moralnych. Jednostka i społeczeństwo we wzajemnych oddziaływaniach w perspektywie filozofii Adama Smitha , s. 418, 38 zł

Pawłowski Bogusław, Przebieg zjawisk lodowych dolnej Wisły w latach 1960–2014 , s. 176, 46 zł

Pepłowska Katarzyna, Archiwa cyfrowe w wybranych krajach europejskich, USA i Australii , s. 196, 29 zł

Pliniusz Sekundus Gajusz, Historia naturalna. Tom I: Kosmologia i Geografia. Księgi II–VI , tekst, wstęp, przekład i komentarz Ireneusz Mikołajczyk, Natalia Rataj, Emilia Twarowska-Antczak, Krzysztof Antczak, s. 759, 68 zł

Pronobis-Gajdzis Małgorzata, Od projektu do konserwacji. Sztuka konserwacji zabytkowych kodeksów – woluminy, księgozbiory, biblioteki. Katalog wystawy habilitacyjnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Galeria „Forum” 25 kwietnia–4 maja 2017 , s. 70, 34 zł

Radomski Grzegorz, Strzelecki Michał, Sopolińska Katarzyna (red.), Rzeczpospolita w koncepcjach polskich partii i środowisk politycznych XX i XXI wieku , s. 426, 48 zł

Rutkowska Jadwiga, Pamiętnik lwowianki 1914–1919 , wstęp, opracowanie i redakcja naukowa Wojciech Polak i Sylwia Galij-Skarbińska, s. 226, 38 zł

Rzepkowska Aleksandra (red.), Odmienność w kulturze , s. 330, 32 zł

Serowaniec Maciej, Zemła Jakub, Gurbin Tymoteusz (red.), Konstytucje państw współczesnych. Studium prawno-historyczne, s. 278, 34 zł

Siemieniecka Dorota, Siemieniecki Bronisław, Rice Kerry, Kelly Phil, Crossing Borders: An Exploration of Educational Technology in the U.S. and Poland , 302 s., 40 zł

Sienkiewicz Jan Wiktor, Stanisław Frenkiel (1918–2001). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu , s. 416, 120 zł

Sioma Radosław (red.), Kobiece dwudziestolecie 1918–1939 , s. 612, 44 zł

Smith Adrian, Mick Mannock, pilot myśliwca. Mit, życie i polityka , tłum. Ewelina Zarembska, s. 310, 38 zł

Suwiński Stanisław, Ideał życia chrześcijańskiego w świetle wybranych pism św. Grzegorza Wielkiego , s. 142, 30 zł

Szmit-Naud Elżbieta, Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej obrazów. Zmiany optyczne a stabilność stosowanych materiałów , s. 214, 42 zł

Urbańczyk Przemysław, Bolesław Chrobry – lew ryczący , s. 402, 38 zł

Węcowski Marek, Dylemat więźnia. Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele , s. 358, 38 zł

Wiśniewski Piotr, Boehlke Jerzy, Cyberprzestępczość w gospodarce , s. 152, 32 zł

Wewiór Przemysław, Wstępując w ślady Salomona. Religia i nauka w myśli Francisa Bacona , s. 410, 38 zł

Witkowski Zbigniew, Jirásek Jiří, Skotnicki Krzysztof, Serowaniec Maciej (red.), Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej , s. 378, 38 zł

Żarnik-Żuławska Joanna, Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim w oparciu o zrównoważoną kartę wyników , s. 155, 30 zł

 

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa tel. 22 561 88 38, 22 561 89 23 e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

 

Filozofia

L. FIC, P. MAZANKA, E. SAKOWICZ, P. SZUPPE, W. ZAGÓRSKA (red.) Chrześcijaństwo wśród religii świata , 568 s., 62 zł

 

Historia

ANNA S. CZYŻ, BARTŁOMIEJ GUTOWSKI, Cmentarz na Rossie w Wilnie , 306 s., 35 zł

KS. TADEUSZ KOŁOSOWSKI (przekł.), Hilary z Poitiers, Traktat do Psalmu 118 , 212 s., 20 zł

KS. LESZEK MISIARCZYK, Ewangeliarz księżnej Anastazji , 210 s., 30 zł

MAGDALENA SAGANIAK, MATEUSZ WERNER, MAGDALENA WOŹNIEWSKA-DZIAŁAK, ŁUKASZ KUCHARCZYK (red.), Społeczeństwo polskie dziś, 440 s., 49 zł

JACEK TOMCZYK (red.), Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku , 238 s., 36 zł

 

Socjologia

KS. PIOTR MAZURKIEWICZ, Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej , 272 s., 30 zł

WŁODZIMIERZ OKRASA (red.), Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym , 338 s., 28 zł

Literaturoznawstwo

IZABELA BUKALSKA, Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne , 222 s., 30 zł

MAŁGORZATA CIUNOVIČ, Historia człowieka w języku polskim , 264 s., 22 zł

MAGDALENA DANIELEWICZOWA, KATARZYNA DOBOSZYŃSKA-MARKIEWICZ, ALICJA WÓJCICKA (red.), Nieokreśloność i granice , 256 s., 28 zł

(red.) MAŁGORZATA MAJEWSKA (red.) , Wokół homonimii międzyjęzykowej , 244 s., 25 zł

BRYGIDA PAWŁOWSKA-JĄDRZYK (opr.), Możliwość i konieczność w kulturze , 250 s., 40 zł

JOANNA PIETRZAK-THEBAULT, ŁUKASZ CYBULSKI (red.), Przestrzeń klasztoru – przestrzeń kultury. Piśmiennictwo – książka – edukacja , 536 s. + płyta z muzyką, 50 zł

PIOTR PRACHNIO, Strumień świadomości i monolog wewnętrzny w prozie polskiej w latach 1956-1980 , 220 s., 22 zł

MAGDALENA SAGANIAK, ANNA KOZŁOWSKA, DOMINIK SULEJ (red.), Nieskończoność. Badania interdyscyplinarne , 412 s., 30 zł

JERZY SIKORA, JAKUB JURKOWSKI (red.), Kazanie a literatura dawniej i dzisiaj , 258 s., 22 zł

 

Matematyka

JERZY CYTOWSKI, ROMAN KĘPSKI, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych , 180 s., 25 zł

BOGDAN WĘGLORZ, Topologia , 176 s., 37zł

Teologia

MAGDALENA BUTKIEWICZ, KATARZYNA FLADER-RZESZOWSKA, JAROSŁAW A. SOBKOWIAK (red.), Debaty UKSWordzkie cz. 2 , 220 s., 26 zł

MAGDALENA BUTKIEWICZ, JAKUB SLAWIK, JAROSŁAW A. SOBKOWIAK (red.), 200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie , 212 s., 30 zł

GRZEGORZ ŁĘCICKI, MAGDALENA BUTKIEWICZ, PIOTR DRZEWIECKI, DAGMARA JASZEWSKA, Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej , 142 s., 22 zł

DARIUSZ HENRYK PATER, Holistyczna koncepcja człowieka chorego. Teologia-medycyna-praktyka , 274 s., 30 zł

KS. STANISŁAW URBAŃSKI, Mistyka przeżyciowa z obrazem mistyki studyjnej , 164 s., 22 zł

BEATA ZBARACHEWICZ, Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999) , 632 s., 20 zł

Prawo

RADOSŁAW MĘDRZYCKI, Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności , 339 s., 30 zł

KRZYSZTOF WARCHAŁOWSKI, MARTA OSUCHOWSKA (red.), Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych , 270 s., 30 zł

 
WYDAWNICTWO AKADEMICKIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ul. inż. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia tel. 261 26 28 39, 261 26 28 95 www.amw.gdynia.pl e-mail: wydawnictwo@amw.gdynia.pl Facebook: https://www.facebook.com/WydawnictwoAMW

 

MIĘTKIEWICZ Rafał, Wykorzystanie bezzałogowych jednostek nawodnych w zabezpieczeniu morskich obiektów infrastruktury krytycznej , 221 s., w druku

JAKUS Bartłomiej, KORCZEWSKI Zbigniew, MIRONIUK Waldemar, SZYSZKA Jan, WRÓBEL Ryszard, Damage control in warships , 236 s., w druku

FELSKI Andrzej (red. nauk.), Optymalizacja poszukiwania obiektów podwodnych w aspekcie zagrożenia terrorystycznego akwenów portowych , 244 s., w druku

KOPACZ Zdzisław, MORGAŚ Wacław, Zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne działalności ludzkiej na morzu. Część I. Systemy bezpieczeństwa i ochrony żeglugi , 290 s., w druku

DRZEWIECKI Andrzej, KARDAS Mariusz, WOJCIECHOWSKI Zbigniew, Marynarka Wojenna PRL w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym Pomorza w latach 1945-1989 , 618 s., 47 zł

URBAŃSKI Józef, KOPACZ Zdzisław, POSIŁA Janusz, Maritime navigation. Part II , 276 s., 46 zł

URBAŃSKI Józef, KOPACZ Zdzisław, POSIŁA Janusz, Maritime navigation. Part I , 242 s., 46 zł

BUGAJSKI Dariusz R. (red. nauk.), „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”, t. VII: Wojna na Ukrainie , 262 s., 30 zł, wyd. ciągłe

DYRCZ Czesław, Meteorology and oceanography. Terms, definitions and explanations , 228 s., 30 zł

KOPACZ Zdzisław, MORGAŚ Wacław, Zarządzanie bezpieczeństwem żeglugi na obszarach VTS , 292 s., 32 zł

KUBIAK Krzysztof, MICKIEWICZ Piotr (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Przewodnik dla nauczycieli , 368 s., 33 zł

ŻOŁNIERUK Dariusz, Nakres drogi okrętu. Część I. Wyznaczanie pozycji zliczonej na standardowej mapie morskiej , 482 s., 34 zł

SZTUROMSKI Bogdan, Modelowanie oddziaływania wybuchu podwodnego na kadłub okrętu w ujęciu numerycznym , 189 s., 28 zł

MUSIAŁ Stanisław, Maghreb i znaczenie jego obecności we Francji , 378 s., 30 zł

SZCZEPAŃSKA Mariola (red. nauk.), Praca opiekuńczo-wychowawcza. Tom III. Kontekst autorski , 123 s., 22 zł

SZCZEPAŃSKA Mariola (red. nauk.), Praca opiekuńczo-wychowawcza. Tom II. Kontekst metodyczny , 231 s., 33 zł

SZCZEPAŃSKA Mariola (red. nauk.), Praca opiekuńczo-wychowawcza. Tom I. Kontekst teoretyczny , 388 s., 46,60 zł

BUGAJSKI Dariusz R. (red. nauk.), „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”, t. VI: Implementacja prawa humanitarnego , 260 s., 25 zł, wyd. ciągłe

KOLENDA Janusz, Lectures on vibrations , wyd. 2 uzup., 244 s., 26 zł

LIGĘZA Krzysztof, Leksykon działań sił morskich , 176 s., 20 zł

ŻOŁNIERUK Dariusz, Astronawigacja. Część I. Wprowadzenie do astronawigacji. Pomoce astronawigacyjne , nowe wydanie, 496 s., 32zł

BUGAJSKI Dariusz R. (red. nauk.), „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”. Tom IV: Selektywna eliminacja i rozkaz wojskowy , 383 s., 17,20 zł, wyd. ciągłe

BOCHENEK Krzysztof, GAWOR Leszek, JEDYNAK Anna, KOJKOŁ Jerzy, Filozofia polska okresu międzywojennego. Zarys problematyki , 262 s., format B5, 23 zł

SZTUROMSKI Bogdan, Inżynierskie zastosowania MES w problemach mechaniki ciała stałego (na przykładzie programu Abaqus), 318 s., 26 zł

BURSZTYŃSKI Andrzej, Zabezpieczenie logistyczne wielonarodowych sił okrętowych , 338 s., 33,30 zł

DEPCZYŃSKI Rafał Piotr, Siły pokojowe ONZ wobec współczesnych konfliktów zbrojnych. Liban – studium przypadku , 438 s., 36,20 zł

FLIS Leszek, Geometria wykreślna. Część 1. Rzuty punktów, prostych i figur płaskich , 85 s., 12,50 zł

FLIS Leszek, Geometria wykreślna. Część 2. Metody transformacji rzutów , 60 s., 12,50 zł

KOPACZ Zdzisław, MORGAŚ Wacław, URBAŃSKI Józef, Ocena dokładności pozycji okrętu , 214 s., 18,80 zł

BUGAJSKI Dariusz R. (red. nauk.), „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”. Tom III: Zasady podejmowania działań przy użyciu siły , 294 s., 17,20 zł, wyd. ciągłe

BUGAJSKI Dariusz R. (red. nauk.), „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”. Tom II: Konflikt rosyjsko-gruziński w 2008 roku , 237 s., 16,90 zł, wyd. ciągłe

SPERSKI Marek, Doki pływające , 394 s., 48,20 zł

DOBROCIŃSKI Stanisław, Metody numeryczne w rozwiązaniach zagadnień inżynierskich , 491 s., 38,90 zł

PRACZYK Tomasz, Using assembler encoding to construct artificial neural networks with a modular architecture , 235 s., 21,50 zł

NAWROT Dariusz, Z Torunia do Okehampton. Rzecz o Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej historią życia jej komendantów pisana , 234 s., 53 zł

WIŚNIEWSKI Zbigniew, Teoretyczne podstawy filtracji wektora stanu Pokładowej Sieci Pomiarowej , 68 s., 15 zł

 
WydawnictwA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, tel.: +48 12 617 32 28 tel./faks: +48 12 636 40 38, www.WydawnictwoAGH.pl redakcja@wydawnictwoagh.pl

  

Książki Wydawnictw AGH można nabywać za pośrednictwem księgarni internetowej www.wydawnictwoagh.pl

 

MARIUSZ BENESZ, Zastosowanie metod statystycznych do poprawy jakości dostawy energii elektrycznej , na CD, monografia, elektrotechnika

PAWEŁ BOGACZ, Segmentacja rynku odbiorców indywidualnych węgla kamiennego w Polsce na potrzeby opracowania efektywnego systemu dystrybucji , 360 s., monografia, górnictwo

JOLANTA BIEGAŃSKA, Wpływ substancji modyfikujących na właściwości materiału wybuchowego inicjującego – azydku ołowiu. Badania własne, 132 s., monografia, górnictwo

PAWEŁ BOGACZ (redaktor naukowy),Artykuły Laureatów 57. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH , 100 s., monografia, górnictwo

IRENEUSZ CZAJKA, ANDRZEJ GOŁAŚ, Inżynierskie metody analizy numerycznej i planowanie eksperymentu , 360 s., skrypt, mechanika

BARBARA FLORKOWSKA, JAKUB FURGAŁ, Technika wysokich napięć. Podstawy teoretyczne i laboratorium , 328 s., podręcznik, elektrotechnika

WANDA GUMOWSKA, IRENA HARAŃCZYK, EWA RUDNIK, Corrosion and protection of metals. Laboratory exercises, 212 s., format B5, skrypt, metalurgia

PIOTR IZAK, Reologia w ceramice, wydanie 2, poprawione, uzupełnione , 498 s., format B5, monografia, ceramika

MATEUSZ JAKUBIAK, EWA PANEK, Małe zbiorniki wodne w zachodniej części aglomeracji krakowskiej , wydanie na CD, monografia, geodezja i kartografia

ANNA MAŁGORZATA KAMIŃSKA, Bibliografia zawartości zeszytów naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej z dziedziny górnictwa z lat 1945-1989 , 302 s., format B5, monografia, historia nauki

RYSZARD KLEMPKA, BOGUSŁAW ŚWIĄTEK, ALDONA GARBACZ-KLEMPKA, Programowanie, algorytmy numeryczne i modelowanie w Matlabie , 390 s., format B5, podręcznik, automatyka i robotyka

DARIUSZ KNEZ, Naprężenie działające na materiał podsadzający szczelinę hydrauliczną oraz badanie odporności podsadzki na zgniatanie , 132 s., format B5, monografia, wiertnictwo

MAŁGORZATA KRAWCZYK, Meandry działalności wydawniczej AGH 1919-2016 , 282 s., format B5, monografia, historia AGH

HENRYK KRAWIEC, Odporność układów elektromechanicznych z silnikami prądu przemiennego na zapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu , wydanie na CD, monografia, elektrotechnika

DARIUSZ KNEZ (autor/redaktor), ANDRZEJ GONET, JAN MACUDA, STANISŁAW STRYCZEK, Selected issues of wellbore hydraulics and cementing , 158 s., format B5, monografia, wiertnictwo

MARIUSZ MACHERZYŃSKI, Redukcja emisji rtęci do środowiska – wybrane problemy w świetle badań laboratoryjnych i przemysłowych , 354 s., format B5, monografia, energetyka

KRZYSZTOF MICHALCZYK, Właściwości dynamiczne walcowych sprężyn śrubowych z powłokami z materiałów elastyczno-tłumiących , 152 s., format B5, monografia, inżynieria mechaniczna i robotyka

 

KRZYSZTOF KRAUZE (redaktor naukowy), KRZYSZTOF KOTWICA, PAWEŁ MENDYKA, ŁUKASZ BOŁOZ, PIOTR KULINOWSKI, PIOTR KASZA, JACEK FELIKS, PAWEŁ TOMACH, KRZYSZTOF WŁADZIELCZYK, PIOTR KIPCZAK, JACEK ZARZYCKI, GRZEGORZ STOPKA, Wybrane problemy urabiania, transportu i przeróbki skał trudnourabialnych. Tom 2 , 138 s., format B5, monografia, górnictwo

 

JANUSZ MOLIS, The European banking authority’s position towards the legislative procedure of binding technical standards , 80 s., format B5, monografia, nauki o zarządzaniu

JERZY NIEWODNICZAŃSKI, Okruchy wspomnień , 384 s., format B5, biografia, wspomnienia

ANDRZEJ PAULO, Polska wyprawa naukowa do Peru: czy pójdziesz w nasze ślady? , 86 s., format A5, monografia, geologia

JÓZEF PYRA, Wpływ wielkości opóźnień milisekundowych na spektrum odpowiedzi drgań wzbudzanych detonacją ładunków materiałów wybuchowych , 184 s., format B5, monografia, górnictwo

TADEUSZ SZCZUTKO, Realizacja polowego wzorca długości z wykorzystaniem pomiarów GNSS na przykładzie bazy „Wisła” , 110 s., format B5, monografia, geodezja inżynieryjna

MARIA BIELAWKA (redaktor naukowy), ŁUKASZ TRZCIŃSKI (redaktor naukowy), KATARZYNA SKOWRONEK (redaktor naukowy), Emocjonalne aspekty kultury , 248 s., format B5, monografia, nauki humanistyczne - filozofia

LESZEK OPYRCHAŁ, STANISŁAW LACH, ALEKSANDRA BĄK, Wybrane obliczenia w inżynierii wodnej , 220 s., format B5, podręcznik, geodezja inżynieryjna

ANNA SIWIK, TOMASZ BIEDROŃ, „Solidarność” na ziemi limanowskiej – regionalny wymiar ruchu społecznego 1980-1989 , 364 s., format B5, monografia, nauki humanistyczne – nauki o polityce

STANISŁAW STRYCZEK, ANDRZEJ GONET, MIROSŁAW RZYCZNIAK, Projektowanie głębokich otworów wiertniczych , 412 s., format B5, podręcznik, wiertnictwo

 

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków tel. 012 628 37 25, fax 012 628 37 60 e-mail: wydawnictwo@pk.edu.pl www.wydawnictwo.pk.edu.pl

 

Czasopisma dostępne online:

„Czasopismo Techniczne” (http://czasopismotechniczne.pl)

„Przestrzeń/Urbanistyka/Architektura” (http://pua.arch.edu.pl)

 

BIZON K., Nonlinear analysis of the dynamics of fluidized-bed autothermal structures/Analiza nieliniowa dynamiki autotermicznych struktur fluidyzacyjnych , s. 162, format B5, 26,25 zł, inżynieria i technologia chemiczna, monografia

BÖHM A., On the factor of composition in the planning of space , s. 350, format B5, 52,50 zł, architektura, podręcznik

CELADYN W., KUC S. (red.), Building Technologies and Energy , s. 108, format B5, 21 zł, urbanistyka, książka naukowa

CHUDYBA K., Weryfikacja odporności pożarowej elementów żelbetowych według eurokodów , s. 162, format B5, 21,00 zł, inżynieria lądowa, monografia

CICHOCKI W., PAJĄK P., Laboratorium systemów sterowania i monitoringu urządzeń transportu bliskiego , s. 222, format B5, 29,40 zł, mechanika, podręcznik

DROŻDŻ-SZCZYBURA M., PETELENZ M., KORZENIOWSKA A., Rolnictwo miejskie oraz ekologiczna i zielona architektura w miastach europejskich ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań wiedeńskich , s. 134, format B5, 21,00 zł, architektura, monografia

FILO G., Metodyka modelowania hydraulicznych i pneumatycznych układów sterowania z wykorzystaniem logiki rozmytej , s. 140, format B5, 21,00 zł, mechanika, monografia

FORCZEK-BRATANIEC U., Przestrzeń widziana , s. 192, format A4, 31,50 zł, architektura, książka naukowa

GĄSKA A., Symulacyjny system oceny niepewności pomiarów współrzędnościowych realizowanych w warunkach przemysłowych , s. 164, format B5, 21,00 zł, mechanika, monografia

JAGIEŁŁO-KOWALCZYK M., MARKIEWICZ P., SIEDLECKI B., Wenecja – zagrożenia i perspektywy , s. 218, format 21x21cm, 26,25 zł, architektura, wyd. specjalne

KANTAREK A.A., GYURKOVICH J., ZACHARIASZ A., Królewska rezydencja w Łobzowie we współczesnej strukturze Krakowa , s. 236, format 21x21cm, 30,45 zł, architektura, książka naukowa

KOROŃSKI J. (red.), Wybrane zagadnienia dla równań różniczkowych/Selected problems for differential equations , s. 306, format B5, 26,25 zł, nauki podstawowe matematyka, monografia

LECHOWSKA A., Transient thermal models of building components/Nieustalone modele cieplne elementów budynków , s. 126, format B5, 21,00 zł, inżynieria środowiska, monografia

LUDWIN K., O kolorze w architekturze , s. 194, format B5, 26,25 zł, architektura, książka naukowa

MALINOWSKA-PETELENZ B., Sacrum in civitas. Wybrane zagadnienia , s. 266, format B5, architektura, 29,40 zł, architektura, książka naukowa

MALINOWSKA-PETELENZ B., SKAZA M., TWARDOWSKI M., Wenecja – potencjał , s. 232, format 21x21cm, 29,40 zł, architektura, wyd. specjalne

MOTAK M., Outline of the history of the urban development of Krakow , s. 120, format A4, 21,00 zł, architektura, podręcznik

MOTAK M. (red.), Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej. Tom I: Odbudowa i budowa państwa , s. 132, format B5, 21,00 zł, architektura, monografia

MOTAK M. (red.), Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej. Tom II: Wiodące zagadnienia formalne , s. 132, format B5, 21,00 zł, architektura, monografia

MOTAK M. (red.), Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej. Tom III: Architektura, krajobraz i ludzie , s. 126, format B5, 21,00 zł, architektura, monografia

MOTAK M. (red.), Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej. Tom IV: Urbanistyka w służbie nowoczesnego państwa , s. 100, format B5, 21,00 zł, architektura, monografia

OWCZAREK D., Model niepewności we współrzędnościowych pomiarach optycznych , s. 164, format B5, 21,00 zł, mechanika, monografia

SANECKI H., Mechanizmy śrubowe. Projektowanie , s. 212, format B5, 21,00 zł, mechanika, podręcznik

SCHNEIDER-SKALSKA G., KUSIŃSKA E., Miejskie środowisko mieszkaniowe , s. 286, format B5, 29,40 zł, architektura, książka naukowa

SKIBA M., Społeczna percepcja krajobrazu kulturowego. Rozwój metod oceny , s. 214, format B5, 23,10 zł, architektura, monografia

SZKODA M., Kształtowanie potencjału przewozowego przedsiębiorstw transportu kolejowego , s. 260, format B5, 26,25 zł, mechanika, monografia

ŚCIĘŻOR T., Naturalne i antropogeniczne czynniki łuny świetlnej nocnego nieba , s. 202, format B5, 26,25 zł, inżynieria środowiska, monografia

SZCZEPANEK R., Systemy informacji przestrzennej z QGIS. Część I i II , s. 170, format B5, 29,40 zł, inżynieria środowiska, podręcznik

ŚWIDER P., Teoria ruchu samochodów. Część I , wyd. 2, s. 182, format B5, 17,85 zł, mechanika, podręcznik

ŚWIDER P., Teoria ruchu samochodów. Część II. Zadania , s. 186, format B5, 17,85 zł, mechanika, podręcznik

WDOWIARZ-BILSKA M., Techno-polis idea struktura przestrzeń , s. 284, format B5, 29,40 zł, architektura, monografia

ZIMA W., Dynamika parowych kotłów energetycznych , s. 152, format B5, 24,15 zł, mechanika, książka naukowa

ZYCH M., Zarysowanie ścian zbiorników żelbetowych. Teoria i projektowanie , s. 334, format B5, 26,25 zł, inżynieria lądowa, monografia

 
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź tel. 42 631-20-87 fax 42 631-25-38 e-mail: zamowienia@info.p.lodz.pl www.wydawnictwa.p.lodz.pl

 

Nauki chemiczne

GÓRA J., LIS A., Najcenniejsze olejki eteryczne cz. I, 300 s., 34 zł

LIS A., Najcenniejsze olejki eteryczne cz. II, 364 s., 29 zł

Praca zbiorowa Biotechnology and Food Science, Volume 81, No. 1 , 80 s., 9,45 zł

Praca zbiorowa Biotechnology and Food Science, Volume 81, No. 2 , 88 s., 9,45 zł

Praca zbiorowa V Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii , 232 s., 6,30 zł

 

Nauki ekonomiczne

DRABEK A., Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu osób młodych na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi w latach 2014-2015 , 248 s., 18,90 zł

GALIŃSKA B., BOGUSŁAWSKI G., KOPANIA J. (red.), Techniczno-organizacyjne aspekty inżynierii produkcji (publikacja elektroniczna) , 168 s.

GALIŃSKA B., KOPANIA J., WALASZCZYK A. (red.), Współczesne rozwiązania dla realizacji procesów logistycznych , 108 s., 19 zł

GRETA M., KOWALSKI J., TOMCZAK-WOŹNIAK E., Doktryny zjednoczeniowe Ojców Europy drogą do pogłębionej integracji (smart specialisation). Wielkie nazwiska – wielkie marki , 168 s., 22,89 zł

LACHIEWICZ S., ZAKRZEWSKA-BIELAWSKA A., Organizacja w sieci relacji , 344 s., 10,50 zł

LESZCZYŃSKI Z. (red.), Contemporary issues of accounting and management in Poland and in Bulgaria, 208 s., 31,50 zł

MASIAREK A., Zarządzanie wiedzą chronioną w obszarach niszowych , 138 s., 45 zł

MĄCZEWSKA A., WIŚNIEWSKI Z., Model symulacyjny przedsiębiorstwa o produkcji małoseryjnej w konwencji dynamiki systemów dla układu zaopatrzenie – produkcja – zbyt , 100 s., 27 zł

Praca zbiorowa ZNPŁ Nr 1214, Organizacja i Zarzadzanie z. 67 , 184 s., 25,20 zł

Praca zbiorowa ZNPŁ Nr 1217, Organizacja i Zarzadzanie z. 68 , 172 s., 18,90 zł

Praca zbiorowa ZNPŁ Nr 1218, Organizacja i Zarzadzanie z. 69 (publikacja elektroniczna) , 140 s.

SPELLER J., MIŁOSZ-BARTCZAK J., Academic english for engineers , 76 s., 58,00 zł

STANISŁAWSKI R., Open innovation a rozwój innowacyjny mikro, małych i średnich przedsiębiorstw , 456 s., 82 zł

STANKIEWICZ-MRÓZ A., MAKOWSKA A. (red.), Optymalizacja procesów zarządzania z perspektywy studentów , 104 s., 5,25 zł

SZMIT A., LISIAK-FELICKA D., SZMIT M., Badania przeżywalności firm utworzonych w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Studium empiryczne dla Fundacji Inkubator , 148 s., 13,65 zł

WALASZCZYK A., JAŁMUŻNA I., GALIŃSKA B. (red.), Management and Safety in Food Chain , 96 s., 10,50 zł

WALASZCZYK A., JAŁMUŻNA I., LEWANDOWSKI J. (red.), Zarządzanie i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym , 232 s., 29,61 zł

WIŚNIEWSKA M., WOJCIECHOWSKA A., ŻEREK D., Zastosowanie wybranych narzędzi Lean Manufacturing do optymalizacji procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych , 132 s., 27 zł

 

Nauki matematyczne

GALEWSKI M., KONIORCZYK M., Global Invertibility Theorems and Their Applications – A Variational Approach , 144 s., 5,25 zł

GUZEK K., Metoda strumieniowego mapowania fotonowego , 168 s., 8,40 zł

KABZIŃSKI J., KACERKA J., KRAWIECKI M., MARZJAN K., MOSIOŁEK P., ZAWIŚLAK R., Zwięzły kurs analizy numerycznej , 304 s., 25 zł

KUC M., SARZAŁA R.P., Modelowanie zjawisk fizycznych w krawędziowych laserach azotkowych oraz ich matrycach , 312 s., 14,70 zł

LICHY K., LORENC K., Bezpieczne systemy wbudowane. Zastosowania , 112 s., 6,30 zł

PISKORSKI Ł., SARZAŁA R.P., Modelowanie zjawisk fizycznych w laserach typu VCSEL emitujących promieniowanie o długości fali 1.3 mm , 228 s., 11,55 zł

Praca zbiorowa Journal of applied computer science, Volume 24, No. 3, 64 s., 8,40 zł

Praca zbiorowa Journal of applied computer science, Volume 25, No. 1, 64 s., 8,40 zł

PUCHAŁA D., Szybkie algorytmy adaptacyjne przekształceń trygonometrycznych , 230 s., 11,55 zł

SZADKOWSKA A., RZEPECKA J., POTYRAŁA M., Matematyka z komputerem. Ćwiczenia dla studentów realizowane za pomocą pakietu Maxima wyd. III (publikacja elektroniczna) , 273 s.

SZAJERMAN D., Wizualizacja zjawisk topnienia i sublimacji , 214 s., 10,50 zł

SZCZEPANIAK J., IFE – Wszystko jest matematyką , 140 s., 22,05 zł

WALCZAK J., CZYSZANOWSKI T., Modelowanie jednomodowych laserów półprzewodnikowych emitujących powierzchniowo promieniowanie podczerwone , 172 s., 8,40 zł

 

Nauki techniczne

BIZUKOJĆ M., Wprowadzenie do inżynierii morfologicznej mikroorganizmów strzępkowych , 124 s., 16,20 zł

BRZEZIŃSKA D., BRYANT P., Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków, 212 s., 18,90 zł

HANZL M., Morphological analysis of urban structures – the cultural approach. Case studies of Jewish communities in Lodz and Mazovian voivodeships , 400 s., 82,00 zł

Kapitaniak T. (red.), Mechanics and Mechanical Engineering Vol. 21 , No. 1 , 180 s., 23,10 zł

Kapitaniak T. (red.), Mechanics and Mechanical Engineering Vol. 21 , No. 2 , 256 s., 39,90 zł

Kapitaniak T. (red.), Mechanics and Mechanical Engineering Vol. 21 , No. 3 , 340 s., 67,20 zł

KHADZHYNOVA S., JAKUCEWICZ S., PIŁCZYŃSKA K., Drukowanie natryskowe (ink-jet) (publikacja elektroniczna) , 212 s.

OSTROWSKI P., Tolerance Modelling of Thermomechanics in Microstructured Media, 140 s., 25 zł

Praca zbiorowa, Cieplne Maszyny Przepływowe Nr 150 , 84 s., 5,25 zł

Praca zbiorowa Clotech 2017 – Innovative Materials and Technologies in Made-up Textile Articles, Protective Clothing and Footwear , 116 s., 4,20 zł

Praca zbiorowa Clotech 2017Innovation in Clothing 3D Design, Products, Fashion, Technologies and Testing of Clothing Materials , 314 s., 8,40 zł

Praca zbiorowa Clotech 2017Innovations in Protective and e-Textiles in Balance with Comfort and Ecology, 388 s., 13,65 zł

Praca zbiorowa VII Seminarium studenckie – Bezpieczeństwo w inżynierii procesowej (publikacja elektroniczna) , 120 s.

Praca zbiorowa ZNPŁ Nr 1215, Elektryka Nr 127 , 216 s., 12,60 zł

Praca zbiorowa XI Sympozjum studenckich kół naukowych – Węgierska Górka 2016 , 152 s., 29,40 zł

Praca zbiorowa ZNPŁ Nr 1216, Włókiennictwo z. 72 , 130 s., 9,45 zł

RAPIEJKO C., Odlewanie precyzyjne stopów magnezu o podwyższonych właściwościach , 164 s. 46 zł

SABINIAK H.G., Wentylacja wyd. II uzupełnione , 172 s., 32 zł

SERAFIN A., Ekspresja i ekspresjonizm w architekturze austriackiej i niemieckiej , 60 s., 19,95 zł

SICZEK K., Akumulatory z siarkowymi katodami , 134 s., 26 zł

STRZELECKA E., Alternatywne modele rozwoju miast. Sieć miast Cittaslow , 348 s., 44,40 zł

TOWAREK Z., Mechanika ogólna. Zagadnienia wybrane. Statyka, kinematyka, dynamika , 248 s., 19 zł

URBAN T., GOŁDYN M., Przykłady obliczeń płaskich stropów. Zeszyt 3 , 96 s., 45 zł

 
Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa tel. (34) 3784328 e-mail: wydawnictwo@ajd.czest.pl

 

M. ŁAPOT - Szkolnictwo żydowskie we Lwowie (1772-1939), s. 590, 66,15 zł

W. SAJDEK (red.) - August Cieszkowski (1814-1894) - filozof wielu języków , s. 98, 21 zł

M. WOŹNICZKA, M. PEREK (red.) - Apokryficzność (w) filozofii. Nie(anty)pozaortodoksyjne dyskursy filozoficzne, s. 566, 66,15 zł

T. SROGOSZ - Między wojną a modernizacją. Studia z dziejów kresów południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w XVII-XVIII wieku , s. 266, 42 zł

J. KAJETANOWICZ - Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa państwa 1945-2010 (dodruk), s. 436, 47,25 zł

Z. CUTTER - Kształcenie kadr oficerskich wojsk inżynieryjnych w latach 1924-1994 , (dodruk) s. 340, 47,25 zł

K. JANUS (red.) - Odczytywanie Długosza , s.216, 52,50 zł

B. URBANOWICZ - Huta w Częstochowie na łamach gazety zakładowej (1951-1989), s. 470, 73,50 zł

J. PIWOWARSKI - Wileńskie środowisko fotograficzne w okresie międzywojennym , s. 210, 26,25 zł

A. KRZAK - Wojny bałkańskie 1912-1913 , s. 360, 42 zł

A. KRZAK - Wielka Wojna na Bałkanach (dodruk), s. 500, 63 zł

K. JANUS - Duch święty w polskim piśmiennictwie. Średniowiecze i długie trwanie. Studia , s. 370, 52,50 zł

B. KOWALSKA - W poszukiwaniu symboliki Długoszowych Roczników , s. 510, cena 63 zł

D. MARZEC (red.) - Autyzm wyzwaniem XXI wieku , s. 232, 21 zł

 

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27 tel. (12) 293 5742, 293 5718, fax 293 5098 www.uek.krakow.pl e-mail: wydaw@uek.krakow.pl ksiegarnia@uek.krakow.pl

 

BUCHELT Beata, Koncepcja systemu zarzadzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach , s. 388, 69,30 zł (monografia)

CHLIPAŁA Paweł, Integracja podejść metodologicznych w badaniach marketingowych , s. 266, 47,25 zł (monografia)

FRAŃCZUK Magdalena, Kodeksy dobrych praktyk. Prawno-socjologiczne aspekty bankowego soft law a współczesna kultura bankowa , s. 332, 61,95 zł (monografia)

KAFEL Piotr, Integracja systemów zarządzania. Trendy, zastosowania, kierunki doskonalenia , s. 306, 52,50 zł (monografia)

KOSEK-WOJNAR Maria (red.), Funkcjonowanie sektora finansów publicznych w Polsce , s. 216, 34,65 zł (podręcznik)

KUREK Bartosz, Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie , s. 220, 50,40 zł (monografia)

MIKLASZEWSKA Ewa, FOLWARSKI Mateusz (red.), Europejski rynek usług bankowych , s. 270, 42 zł (podręcznik)

PILARSKA Czesława, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej , s. 526, 87,15 zł (monografia)

SZOPA Bogumiła, POLLOK Artur (red.), Ekonomia globalna. Wybrane zagadnienia , s. 134, 43,05 zł (podręcznik)

ULMAN Paweł (red.), Wybrane zagadnienia statystyki pracy. Materiały do ćwiczeń , s. 134, 19,95 zł

WAWAK Sławomir, Koncepcja oceny sprawności zarzadzania jakością w przedsiębiorstwie , s. 270, 50,40 zł (monografia)

 
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ul. Witosa 45, 60-693 Poznań tel./faks 61 848 7808, tel. 61 848 7776 e-mail: wydawnictwo@up.poznan.pl www.wydawnictwo.up-poznan.net

 

BERESZYŃSKI A., WROŃSKA M., Jan Bogumił Sokołowski – życie i dzieła , wyd. 3, 172 s. + CD [z głosami ptaków w interpretacji Profesora], wyd. 3, 172 s., 34 zł (monografia)

CZAPSKI J., GÓRECKA D. (red.), Żywność prozdrowotna – składniki i technologia , 440 s., 34 zł (monografia)

CZERWIŃSKA-KAYZER, Przepływy pieniężne w ocenie realizacji fundamentalnych celów finansowych przedsiębiorstwa , 280 s. (monografia)

DZIURZYŃSKI A., Zarys fizykochemii drewna , 102 s., 20 zł (podręcznik)

FLACZYK E., GÓRECKA D., KORCZAK J. (red.), Towaroznawstwo żywności pochodzenia roślinnego , 398 s., 38 zł (podręcznik)

FLACZYK E., GÓRECKA D., KORCZAK J. (red.), Towaroznawstwo żywności pochodzenia zwierzęcego , 330 s., 38 zł (podręcznik)

GANOWICZ R., PLENZLER R., Statyka , wyd. 5 [nowy skład], 162 s., 27 zł (podręcznik)

GAWĘCKI J., CZAPSKI J. (red.), Warzywa i owoce. Przetwórstwo i rola w żywieniu człowieka , 220 s., 28 zł

GAWĘCKI J., OBUCHOWSKI W. (red.), Produkty zbożowe. Technologia i rola w żywieniu człowieka , 190 s., 27 zł

GOLIŃSKI P. (red.), Ćwiczenia z chemii. Analiza ilościowa z elementami chemii organicznej , wyd. 2 zm. uzup., 246 s., 30 zł (skrypt)

GOLIŃSKI P. (red.), Ćwiczenia z chemii. Analiza jakościowa , wyd. 2 zm. uzup., 176 s., 24 zł (skrypt)

GWIAZDOWICZ D.J., WIŚNIEWSKI J., Profesor Wiesław Szczerbiński. 1900–1972 , 162 s. (monografia)

HOŁUBOWICZ R., Seed. Production and technology , 88 s., 28 zł (podręcznik)

HOŁUBOWICZ R. (red.), Selected topics in horticulture , 186 s. 34 zł (podręcznik)

HOŁUBOWICZ R., HOŁUBOWICZ T., Pomological nursery , 320 s., 57 zł (podręcznik)

JAŚKOWSKI J.M. (red.), Biotechniki stosowane w rozrodzie zwierząt gospodarskich i koni , 164 s., 25,50 zł

KORCZYŃSKI I., CHRZANOWSKI A., ŁABĘDZKI A., KUŹMIŃSKI R., MAZUR A., Entomologia leśna. Materiały do ćwiczeń , wyd. 3 poszerz. uzup., 194 s., 33 zł (skrypt)

KOZERA-KOWALSKA M., Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości dodanej przedsiębiorstw rolnych , 248 s. (monografia)

KUSIAK W., JASZCZAK R., Propedeutyka leśnictwa , wyd. 3 poszerz., 160 s., 33 zł (podręcznik)

NOGALA-KAŁUCKA M. (red.), Analiza żywności. Wybrane metody oznaczeń jakościowych i ilościowych składników żywności , wyd. 3 poszerz., 166 s., 27 zł (podręcznik)

PRZYBYŁ J., SĘK T., Projektowanie inżynierskie procesów technologicznych , 174 s., 29 zł (podręcznik)

RASZEJA E., Ochrona krajobrazu w procesie przekształceń obszarów wiejskich , 242 s., 39 zł

SIWULSKI M., SAS-GOLAK I. (red.), Pieczarka Agaricus. Gatunki, uprawa, właściwości prozdrowotne , 188 s., 36 zł (monografia)

RZEŹNIK CZ., RYBACKI P., Podstawy technologii maszyn , 266 s., 42 zł (podręcznik)

SADOWSKI A., Wyżywieniowe i środowiskowe funkcje światowego rolnictwa – analiza ostatniego półwiecza , 194 s., 35 zł (monografia)

SIWULSKI M., SOBIERALSKI K. (red.), Lakownica lśniąca Ganoderma lucidum – biologia, uprawa i właściwości lecznicze , 199 s., 36 zł (monografia)

STRYCKA E. (oprac.), In memoriam... pamięci profesorów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pochowanych na miejscowym cmentarzu parafii św. Jana Marii Vianneya , 188 s., 42 zł (monografia)

SZWACZKOWSKI T., LORYCH J., Po pierwsze: Człowiek. O Profesorze Czesławie Janickim (1926-2012) , 174 s., 34 zł (monografia)

WALERZAK M., Ogrody regularne na terenie dawnych Prus. Identyfikacja nawarstwień kompozycyjnych jako podstawa ochrony i kreacji krajobrazu założeń parkowo-ogrodowych na wybranych przykładach , 320 s., 68 zł (monografia)

SOKOŁOWSKI J.B., Ptaki ziem polskich [reprint I wyd. z 1936 r.], 444 s., 99 zł (monografia)

WAŻYŃSKI B. (red.), Podstawy gospodarki leśnej , wyd. 3 rozszerz. uaktual., 420 s., 54 zł (podręcznik)

WOJCIESZAK M., Uwarunkowania rozwoju turystyki przyrodniczej na obszarach metropolitalnych i jego efekty ekonomiczne , 192 s. (monografia)

WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M., Tkanki roślinne. Wybrane zagadnienia z botaniki , wyd. 3 popr. uzup., 28 zł (podręcznik)

 

Sprzedaż naszych książek, także wysyłkową, prowadzi: Księgarnia ŻAK

Collegium Maximum

ul. Wojska Polskiego 28, 60-667 Poznań

tel./faks 61 848 75 42

 

Pełną ofertę prezentujemy w Internecie na stronach:

http://www.wydawnictwo.up-poznan.net/oferta.html i https://ksiazka.net.pl/

 

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice tel. (032) 257-76-30, tel./fax (032) 257-76-43 www.wydawnictwo.ue.katowice.pl e-mail: wydawnictwo@ue.katowice.pl

 

 

DANOWSKA-PROKOP B., ZAGÓRA-JONSZTA U., Wybrane problemy ekonomiczno-społeczne i polityczne na Górnym Śląsku w latach 1922-1939 (źródła regionalizmu) , s. 123, 13 zł, monografia.

DRATWIŃSKA-KANIA B., GŁĘBOCKA M., Rachunkowość instrumentów finansowych. Zbiór zadań , s. 131, 8 zł, podręcznik.

HADAŚ M., SZKUTNIK W., Rachunek pochodnych funkcji jednej zmiennej. Zeszyt 7 , s. 152, 10 zł, podręcznik.

JACIOW M., Ekwiwalencja w międzynarodowych badaniach rynku , s. 202, 23 zł, monografia.

JANIK E., Prawo finansowe dla ekonomistów – zarys wykładu. Materiały studyjne , s. 270, 19 zł, podręcznik.

JĘDRALSKA K., DYDUCH W. (red.), Nauki o zarządzaniu. Dokonania, trendy, wyzwania , s. 369, 44 zł, monografia.

KACZMARZYK J., KANIA P. (red.), Nowoczesne metody zarządzania finansami , s. 122, 17 zł, monografia.

KISPERSKA-MOROŃ D., NIESTRÓJ K., ŚWITAŁA M., Budowanie łańcuchów dostaw jutra w świetle teorii i wyników badań , s. 321, 41 zł, monografia.

KLASIK A., KUŹNIK F. (red.), Nowe praktyki rozwoju lokalnego i regionalnego , s. 127, 15 zł, monografia.

KOS B., KRAWCZYK G., TOMANEK R., Modelowanie mobilności w miastach , s. 148, 17 zł, monografia.

KOSIŃ P., WOŹNIAK-SOBCZAK B. (red.), Paradygmaty zarządzania biznesem w otoczeniu sieciowym , s. 175, 22 zł, monografia.

KOS-ŁABĘDOWICZ J., TALAR S. (red.), Od biznesu międzynarodowego do globalnej gospodarki – wyzwania i problemy w wybranych obszarach , s. 115, 13 zł, monografia.

KUDYBA D., Modelowanie zapotrzebowania na energię elektryczną , s. 117, 15 zł, monografia.

KUZIOR A., PFAFF J., RÓWIŃSKA M., Podstawy rachunkowości finansowej. Zbiór zadań , s. 159, 9 zł, podręcznik.

KWIECIEŃ A.: Dynamiczne zarządzanie relacjami w kreacji sukcesu przedsiębiorstwa , s. 152, 29 zł, monografia.

LISIECKA K., CZYŻ-GWIAZDA E., LISIECKA-BIEŁANOWICZ M., Kompetencje w certyfikowaniu i audytowaniu systemów zarządzania jakością produktów , s. 195, 23 zł, monografia.

LISIECKA K., CZYŻ-GWIAZDA E., LISIECKA-BIEŁANOWICZ M., Projakościowe zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia. Diagnoza i kierunki doskonalenia , s. 188, 20 zł, monografia.

MASTALERZ-KODZIS A., MIŚKIEWICZ-NAWROCKA M., POŚPIECH E., ZEUG-ŻEBRO K., Czasowo-przestrzenna analiza charakterystyk społeczno-ekonomicznych krajów Unii Europejskiej , s. 115, 12 zł, monografia.

MIKA J., MIŚKIEWICZ-NAWROCKA M., Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 9 , s. 76, 8 zł, monografia.

PFAFF J., Rewizja finansowa. Wydanie III zmienione i zaktualizowane s. 146, 13 zł, podręcznik.

PYKA I., NOCOŃ A., Bankowość centralna w globalnej gospodarce światowe j , s. 273, 29 zł, podręcznik.

REFORMAT B. (red.), Innowacje w turystyce. Wybrane praktyki działań , s. 174, 22 zł, monografia.

RYTEL Z., Teoretyczne podstawy organizacji i kierownictwa , s. 164, 22 zł, monografia.

SEGETH-BONIECKA K., Model struktur i transformacji kosztów w zarządzaniu działalnością kopalni węgla kamiennego , s. 179, 25 zł, monografia.

SPOREK T., FRONCZEK M. (red.), Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku , s. 293, 34 zł, monografia.

STROJEK-FILUS M., WSZELAKI A., Rachunkowość instytucji kredytowych i ubezpieczeniowych. Zbiór zadań , s. 96, 5 zł, podręcznik.

TRZASKALIK T. (red.), Programowanie kwadratowe we wspomaganiu decyzji , s. 176, 20 zł, monografia.

TRZPIOT G. (red.), Statystyka a Data Science , s. 113, 11 zł, podręcznik.

WALASIK A., GAŁUSZKA J., The economics of fiscal competition. A confluence of corporate and subcentral government finance , s. 122, 14 zł, monografia.

WĘGRZYN G., Tożsamość ekonomiczna Górnoślązaków , s. 216, 31 zł, monografia.

WIDERA Z., Media w komunikacji marketingowej organizacji usług publicznych , s. 146, 10 zł, podręcznik.

ZAGÓRA-JONSZTA U., PĘCIAK R. (red.), Państwo w wybranych kierunkach myśli ekonomicznej od połowy XIX wieku do drugiej wojny światowej , s. 135, 16 zł, monografia.

 
 
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa tel. 22 589 36 45 e-mail: wydawnictwo@aps.edu.pl

 

ARAVOT Nili, WEISS Szewach, ŁASZCZYK Jan, MALINOWSKI Ludwik, PALUCH Michał, PIETRZAK Małgorzata Ewa, Flaga Naród Tożsamość , 2017, s. 88, 50 zł

BAŁACHOWICZ Józefa, NOWAK-FABRYKOWSKI Krystyna, ZBRÓG Zuzanna (eds), International trends in preparation of early childhood teachers in a changing world , 2017, s. 364, 35 zł

COBEL-TOKARSKA Marta, DĘBICKI Marcin, Słowo i terytorium. Eseje o Europie Środkowej , 2017, s. 272, 32 zł

COBEL-TOKARSKA Marta, POKRZYWA Anna, PROKOPCZUK Magda (red.), Miasto na dyplomach. Szkoła Profesor Elżbiety Tarkowskiej , 2017, s. 348, 32 zł

CZERWIŃSKA Kornelia, MILER-ZDANOWSKA Kamila (red.), Tyflopedagogika wobec różnorodności współczesnych wyzwań edukacyjno-rehabilitacyjnych , 2017, s. 376, 35 zł

DANIELEWICZ Dorota, ROLA Jarosław (red.), Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii. Prace dedykowane profesorowi Czabale z okazji jubileuszu 50-lecia aktywności zawodowej , 2017, s. 328, 40 zł

DOMINIAK-KOCHANEK Monika,Metody wychowawcze rodziców a agresja interpersonalna młodych dorosłych , 2017, s. 228, 30 zł

HINTZE Beata, Funkcjonowanie poznawcze w schizofrenii w okresie adolescencji. Czynniki ryzyka i ochrony , 2017, s. 256, 35 zł

JANKOWSKA Dorota (red.), Pedagogika dialogu. Emancypacyjny potencjał dialogu , 2017, s. 276, 36 zł

KWIATKOWSKI Michał, ODROWĄŻ-COATES Anna (red.), Raporty z badań pedagogicznych 2 , 2017, s. 224, 34 zł

MARKOWSKA-MANISTA Urszula (red), The contemporary problems of children and youth in multicultural societies – theory, research, praxis, 2018, s. 252, 35 zł (seria: Development and Social Adaptation of Children and Youth)

MIKOŁAJCZYK Marta,Rodziny bezdomnych matek. Charakterystyka i działania pomocowe , 2018, s.288, 34 zł

PAPLIŃSKA Małgorzata, WALKIEWICZ-KRUTAK Małgorzata (red.), Tyflopedagogika wobec współczesnych potrzeb wspomagania rozwoju, rehabilitacji i aktywizacji społecznej , 2017, s. 336, 35 zł

PASAMONIK Barbara, MARKOWSKA-MANISTA Urszula (red.), Kryzys migracyjny. Tom 1. Perspektywa społeczno-kulturowa , 2017, s. 204, 30 zł; Tom 2. Perspektywa pedagogiczno-psychologiczna , 2017, s. 192, 30 zł