Nagrody FENIKS 2018

(mit)

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich

Laureatem Nagrody Głównej FENIKS został w 2018 prof. Andrzej Nowak, historyk i politolog, kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim, zatrudniony też w Instytucie Historii PAN w Warszawie.

Wśród laureatów znalazły się również inne instytucje akademickie i naukowe. Diamentowe FENIKSy otrzymały: Katolicki Uniwersytet Lubelski w 100-lecie istnienia oraz Muzeum Niepodległości. W kategorii „Nauki kościelne” nagrodzono Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za książkę Josepha Ratzingera Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Wyznanie – chrzest – naśladowanie. Opera omnia. Tom 4 . Wyróżnienie otrzymała Metafizyka Arystotelesa w opracowaniu o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP oraz ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka SDB (obaj filozofowie z KUL) na podstawie tłumaczenia Tadeusza Żeleźnika (Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu). Nagrodę w kategorii „Kościół wobec współczesności” przyznano za książkę Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej dr. Michała Gierycza (Wydawnictwo Naukowe UKSW). Wyróżniono książkę Wobec in vitro. Genetyczne, moralne, filozoficzne, teologiczne i prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego pod red. ks. prof. Jacka Grzybowskiego z UKSW i ks. prof. Franciszka Longchampsa de Beriera z UJ (Wydawnictwo Jedność). Nagrodę w kategorii „Edytorstwo” otrzymała Biblia pierwszego Kościoła w tłumaczeniu ks. prof. Remigiusza Popowskiego SDB, nieżyjącego już filologia klasycznego z KUL (Oficyna Wydawnicza VOCATIO). Wyróżnienie w kategorii „Książka autora zagranicznego” otrzymało Wydawnictwo Teologii Politycznej za książkę Alaina Besancona Współczesne problemy religijne (tłum. Wiktor Dłuski). W kategorii „Tłumacz” nagrodzono prace Amalariusza z Metzu Dzieła I: Święte obrzędy Kościoła oraz Dzieła II: Porządek antyfonarza, inne pisma o świętych obrzędach, reguły życia duchownych i mniszek w przekładzie zbiorowym pod red. ks. prof. Tadeusza Gaci (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). W kategorii „Seria wydawnicza/Dzieła zebrane” nagrodę przyznano za serię „Teksty – przekłady - komentarze” św. Tomasza z Akwinu, Aleksandra z Afrodyzji, Temistiusza i Arystotelesa pod red. ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka, wydawaną przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Wyróżniono serię „Chrystianizacja Europy, Kościół na przełomie I i II tysiąclecia”, „Chrystianizacja «Młodszej Europy»”, „Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów” pod redakcją prof. Jerzego Strzelczyka (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza) oraz serię „Źródła do Dziejów Kultury Duchowej w Polsce”, „Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj. Godzinki staropolskie”, „Pisma duchowe i mistyczne księdza Piotra Semenenki” dr Anny Gąsior i ks. prof. Janusza Królikowskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II).

Nagroda w kategorii „Historia” przypadła pozycjom poświęconym prymasowi tysiąclecia: Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 1: 1948-1952 pod red. nauk. dr. hab. Pawła Skibińskiego z UW (Instytut Pamięci Narodowej/ UKSW), Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 2: 1953 pod red. nauk. dr Ewy Czaczkowskiej z UKSW (Instytut Pamięci Narodowej/ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Wyróżniono książkę prof. Dariusza Nawrota z UŚ, dyrektora Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego – Tadeusz Kościuszko. Polski i amerykański bohater (Wydawnictwo M).

W kategorii „Niepodległa 2018” nagrodzono wydaną przez Instytut Pamięci Narodowej książkę Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977 Konrada Białeckiego, Rafała Łatki, Rafała Reczki i Elżbiety Wojcieszyk. Wyróżniono książki: dr Joanny Wieliczko-Szarkowej 1918 Polonia Restituta. 100. rocznica odzyskania niepodległości (Wydawnictwo AA) oraz Do Polaków. Myśli, mowy i rozkazy, Szkic biograficzny. Wybór tekstów Józefa Piłsudskiego w opracowaniu dr. Bohdana Urbankowskiego (Biały Kruk).

(mit)