NOWOŚCI WYDAWNICTW UCZELNIANYCH I TOWARZYSTW NAUKOWYCH

WydawnictwO Uniwersytetu w Białymstoku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok tel, (85) 7457120. (85) 7457059 fax (85) 7457073 e-mail: ac-dw@uwb.edu.pl http://wydawnictwo.uwb.edu.pl,

Ekonomia

GRABOWIECKI J., Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski , 354 s. cena 39,0 zł

MICHALCZUK G., MIKULSKA T., FIEDORCZUK J. Rachunkowość finansowa od podstaw , 376 s., cena 39,0 zł

ROSZKOWSKA E., (red) Optimum Studia Ekonomiczne t. 1(79) /2016, s. 230, cena 20,0 zł

ROSZKOWSKA E., (red) Optimum Studia Ekonomiczne t. 2(80) /2016, s. 254, cena 20,0 zł

ROSZKOWSKA E., (red) Optimum Studia Ekonomiczne t. 3(81) /2016, s. 212, cena 20,0 zł

ROSZKOWSKA E., (red) Optimum Studia Ekonomiczne t. 4(82) /2016, s. 210, cena 20,0 zł

ROSZKOWSKA E., (red) Optimum Studia Ekonomiczne t. 5(83) /2016, s. 187, cena 20,0 zł

Logika

MILEWSKI R. (red.) Studies in Logic Grammar and Rhetoric nr 47(60), Logical, Statistical and Computer Methods in Medicine , 144 s.

POCZOBUT R., SUROWIK D. (red.) Studies in Logic Grammar and Rhetoric nr 48(61), Interfield Integration in Cognitive Scienc , 324 s.

STALMASZCZYK P., ŚWIĘCZKOWSKA H. (red.), Studies in Logic Grammar and Rhetoric nr 46(60), Special Issue on Philosophical Reflections of Language, 258 s.

ŚWIĘCZKOWSKA H. , Language as the mirror of world order On the 370th anniversary of the birth of G. W. Leibniz and 300th anniversary of his death, 152 s., cena 20 zł

Socjologia

HALICKA M., HALICKI J. BOROWIK J.. (red.), Pogranicze Studia Społeczne nr XXVIII , Niepełnosprawność i starość, 220 s., cena 10 zł

SADOWSKI A., SZTOP-RUTKOWSKA K. (red.) Pogranicze Studia Społeczne nr XXVII cz. 1 , Procesy transkulturowe na pograniczach, 282 s., cena 10 zł

SADOWSKI A., ABŁAŻEWICXZ-GÓRNICKA K. (red.), Pogranicze Studia Społeczne nr XXVII, cz. 2 , Procesy transkulturowe na pograniczach, 286 s., cena 10 zł

Historia

MAROSZEK J., Studia Podlaskie t. XIV/2015 , 350 s., cena 22 zł

PARAFIANOWICZ H, .Białostockie Teki Historyczne nr 14/2016, 330 s. cena 20 zł

Pedagogika

HALICKA M., HALICKI J., CZYKIER K.. (red.), Niepełnosprawność. Poznać, przeżyć, zrozumieć, 186 s., cena 20 zł

HALICKA M., HALICKI J., KRAMKOWSKA E.. (red.), Niepełnosprawność. Poznać, przeżyć, zrozumieć, 304 s., cena 26 zł

KORZENIECKA-BONDAR A.(red.) Parezja nr 2/2016. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, nr 1/2014 , 148 s., cena 10z ł

Językoznawstwo

HARBIG A., Die aufgezwungene Sprache: Deutsch in galizischen Schulen (1772-1848) , 420 s., cena 26 zł

NOWOWIEJSKI B. (red.) Białostockie Archiwum Językowe nr 16/2016, 414 s.

SZERSZUNOWICZ J. Lakunarne jednostki wielowyrazowe w perspektywie międzyjęzykowej , 424 s., cena 26 zł

Literaturoznawstwo

DĄBROWICZ E., LUL M., SAWICKA-MIERZYŃSK K., ZAWADZKA D. (red.)Georomantyzm: Literatura – Miejsce – Środowisko , 620 s., cena 26 zł

DWORAKOWSKA B. , Poezja księdza Jana Twardowskiego w przekładach na język rosyjski. Studium lingwistyczne

367 s., format B5, cena 26 zł

JAKIMIUK-SAWCZYŃSKA W. (red.) Metamorfozy kobiecości w życiu i w literaturze , 234 s., cena 20zł

SUPA W., ZDANOWICZ I.(red.)W kręgu problemów antropologii literatury. Ciało i rzecz w literaturze, 332 s.,

cena 26 zł

SUPA W., ZDANOWICZ I.(Red.)W kręgu problemów antropologii literatury. Topos domu. Doświadczenie zamieszkania i bezdomności, 386 s., cena 28 zł

SZCZEPANKOWSKA I. , Dyskurs prawny. Języki, teksty i konteksty , 258 s., cena 24 zł

SIDORUK E. (red.), Białostockie Studia Literaturoznawcze nr 7, 264 s., cena 20 zł

SIDORUK E. (red.), Białostockie Studia Literaturoznawcze nr 8, 252 s., cena 20 zł

STASIEWICZ P. Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy, 392 s., cena 28 zł

Teologia

PRONIEWSKI A, Rocznik Teologii Katolickiej t. 15 cz. 2/2016, cena 15 zł

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO 85-092 Bydgoszcz, ul. Ogińskiego 16 tel./fax (52) 32 36 755, 32 36 729, wydaw@ukw.edu.pl, www.wydawnictwo.ukw.edu.pl

MOMČILO PAVLOVIĆ, NEBOJŠA STAMBOLIJA, ANDRZEJ ZAĆMIŃSKI (red.), Polska i Jugosławia po II wojnie światowej , s. 470, 42 zł, historia, politologia, praca zbiorowa

KATARZYNA DOMAŃSKA, EWA GŁOWACKA, PAWEŁ MARZEC (red.), Oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0 , , s. 282, 29,40 zł, kultura, informatyka, praca zbiorowa

AMELIA KRAWCZYK-BOCIAN, Biograficzne doświadczenia (nie)pełnosprawności w świetle teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego , s. 134, 25,20 zł, pedagogika, psychologia, monografia

HANNA LIBERSKA (red.), Polskie Forum Psychologiczne tom. 21 numer 2, s. 162, 18,90 zł, psychologia, czasopismo naukowe

EWA ANNA ZWOLIŃSKA, Sens umuzykalniania. O celowości edukacji muzycznej , s. 200, 35,70 zł, pedagogika, muzyka, monografia

ALICJA JAGIELSKA-BURDUK, ANNA KOZICZAK, WOJCIECH SZAFRAŃSKI (red.), Santander Art and Culture Law Review, nr 1/2016(2) , 2016, s. 290, 52,50 zł, prawo, kultura, sztuka, czasopismo naukowe

ALICJA JAGIELSKA-BURDUK, WOJCIECH SZAFRAŃSKI, PIOTR LASIK (red.), Zogniskowany wywiad grupowy jako metoda badania prawa ochrony dziedzictwa kultury , s. 164, 10,50 zł, prawo, kultura, sztuka, praca zbiorowa

ROMAN LEPPERT (red.), Przegląd Pedagogiczny nr 1/2016 , s. 186, 18,90 zł, pedagogika, czasopismo naukowe

DARIUSZ ŁUKASIEWICZ, RYSZARD MORDARSKI, Kobiety w Szkole Lwowsko-Warszawskiej , s. 240, 27,30 zł, filozofia, monografia ŁUKASZ JUREŃCZYK, SŁAWOMIR SADOWSKI, MARCIN JASTRZĘBSKI, JAN WASKAN (red.), Czynnik wojskowy w środowisku międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku , , s. 360, 29,40 zł, historia, politologia, wojskowość, praca zbiorowa

ŁUKASZ JUREŃCZYK, JOANNA SZCZUTKOWSKA (red.), Społeczno-polityczne inspiracje w kulturze i sztuce wizualnej, 2016, s. 172, 29,40 zł, politologia, kultura, sztuka, praca zbiorowa

ŁUKASZ JUREŃCZYK, Polska misja w Afganistanie. Wojsko Polskie w operacji reagowania kryzysowego NATO , s. 408, 31,50 zł, historia, politologia, wojskowość, praca zbiorowa

FILIP PIERZCHALSKI, JANUSZ GOLINOWSKI (red.), Socjotechnika lęku w polityce , s. 442, 42 zł, socjologia, polityka, praca zbiorowa

JUSTYNA ŻYCHLIŃSKA, ANETTA GŁOWACKA-PENCZYŃSKA (red.), Jedzą, piją, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni dziejów. Tom 3. Używki w literaturze i sztuce, 2016 , s. 212, 29,40 zł, historia, kultura, socjologia, praca zbiorowa

STEPHEN R. C. HICKS, tłumaczenie: PIOTR KOSTYŁO I KATARZYNA NOWAK, Zrozumieć postmodernizm. Sceptycyzm i socjalizm od Rousseau do Foucaulta , Biblioteka Myśli Pedagogicznej, 2016, s. 300, 29,40 zł, pedagogika, historia, tłumaczenie

MONIKA NAWROT-BOROWSKA, DARIUSZ ZAJĄC (red.), Dziecko w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, s. 150, 25,20 zł, pedagogika, praca zbiorowa

KONRAD PAŁUBICKI, opracowanie merytoryczne MARLENA WINNICKA, Legendy na fortepian solo (nuty) , s. 12, A4, 10,50 zł, muzyka, nuty

HANNA LIBERSKA (red.), Polskie Forum Psychologiczne tom 21 numer 3, 2016, 2016, s. 166, 18,90 zł, psychologia, czasopismo naukowe

JUSTYNA ŻYCHLIŃSKA, ANETTA GŁOWACKA-PENCZYŃSKA, JACEK WOŹNY (red.), Jedzą, piją, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni dziejów. Tom 2. Antropologia używek w gospodarce i życiu społecznym, , s. 212, 29,40 zł, historia, kultura, socjologia, praca zbiorowa

PIOTR SIEMASZKO, Wehikuł pasji i cnoty. Myśl o pięknie w twórczości Zbigniewa Herberta , s. 158, 27,30 zł, literaturoznawstwo, monografia

ELŻBIETA KOŚCIŃSKA, Zachowania ryzykowne seniorów - uwarunkowania, profilaktyka , , s. 198, 27,30 zł, psychologia, socjologia, monografia

PIOTR TOMASIK, Nazewnictwo kolejowe. Na materiale języka polskiego, rosyjskiego i czeskiego , s. 218, 29,40 zł, językoznawstwo, monografia

MAGDALENA CZACHOROWSKA, MARIUSZ GUZEK, Wojna i wojskowość w twórczości oraz adaptacjach powieści Bolesława Prusa , s. 290, 29,40 zł, językoznawstwo, literaturoznawstwo, monografia

KATARZYNA BISKUP, ZBIGNIEW BUKOWSKI, Uwarunkowania działalności lotniczej , s. 274, 31,50 zł, nauki techniczne, prawo, lotnictwo, monografia

ADAM SUDOŁ, MAGDALENA BIERZYŃSKA-SUDOŁ (red.), Dyplomaci rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w czasie II wojny światowej i w latach powojennych , s. 156, 21 zł, historia, politologia, praca zbiorowa

HANNA LIBERSKA (red.), Polskie Forum Psychologiczne tom 21 numer 4, 2016 , s. 148, 18,90 zł, psychologia, czasopismo naukowe

MAŁGORZATA ŚWIĘCICKA, MONIKA PEPLIŃSKA (red.), Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie , cz. 6 , s. 246, 33,60 zł, językoznawstwo, kultura, socjologia, praca zbiorowa

DANUTA SZUMIŃSKA (red.), Geography and Tourism 2016 volume 4 number 1, 2016 , s. 84, 25,20 zł, geografia, czasopismo naukowe

MAŁGORZATA ŚWIĘCICKA, Młoda mowa , s. 390, 42,00 zł, językoznawstwo, monografia

MONIKA NAWROT-BOROWSKA, DARIUSZ ZAJĄC (red.), Dziecko i dzieciństwo wybrane konteksty badań , s. 256, 27,30 zł, pedagogika, psychologia, praca zbiorowa

RADOSŁAW KOTECKI, JACEK MACIEJEWSKI (red.), Ecclesia et bellum. Kościół wobec wojny i zaangażowania militarnego duchowieństwa w wiekach średnich , 2016, s. 272, 29,40 zł, historia, politologia, praca zbiorowa

JUSTYNA ŻYCHLIŃSKA, ANETTA GŁOWACKA-PENCZYŃSKA (red.), Inny – obcy – potwór , s. 440, 42,00 zł, socjologia, kultura, praca zbiorowa

MARLENA WINNICKA (red.), Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr 7/2017 , 2017, s. 156, 27,30 zł, muzyka, czasopismo naukowe

DARIA MAZUR, BEATA MORZYŃSKA-WRZOSEK (red.), Przestrzeń w kulturze współczesnej. Literatura. Teatr. Film. Tom 1 , s. 440, 36,75 zł, kultura, praca zbiorowa

MIROSŁAW RUREK, ZBIGNIEW ŚNIESZKO, MIROSŁAW MAKOHONIENKO (red.), Współczesne i kopalne stawy bobrowe w małych dolinach rzecznych na obszarze Borów Tucholskich , s. 136, 31,50 zł, biologia, ekologia, praca zbiorowa

ALICJA JAGIELSKA-BURDUK (red.), Santander Art and Culture Law Review, nr 2/2016(2), 2016 , s. 314, 52,50 zł, , prawo, kultura, sztuka, czasopismo naukowe

JOANNA SZYMCZAK, Refleksja nauczycieli wczesnej edukacji dotycząca pracy z uczniami (w perspektywie badań rekonstrukcyjnych). Studium Teoretycznometodologiczne , s. 254, 25,20 zł, pedagogika, monografia

MARIA DOMBROWICZ, DANUTA SZUMIŃSKA, PAWEŁ STOPIŃSKI, Ostoja Nadgoplańska. Europejskie Dziedzictwo Przyrodnicze , s. 92, 27,30 zł, biologia, ekologia, geografia, mono-grafia

ANETTA GŁOWACKA-PENCZYŃSKA, KATARZYNA GRYSIŃSKA-JARMUŁA, MONIKA OPIOŁA-CEGIEŁKA (red.), Historie nieobojętne tom II, Kądziel - Kołyska - Łoże. Atrybuty kobiecości na przestrzeni dziejów , s.298, 31,50 zł, historia, socjologia, kultura, praca zbiorowa

JACEK WOŹNY, Archeologia i społeczeństwo. Wędrówki śladami wzajemnych relacji , s. 148, 25,20 zł, historia, archeologia, socjologia, monografia

DANUTA SZUMIŃSKA (red.), Geography and Tourism 2016, volume 4 number 2, 2016 , s. 140, 25,20 zł, geografia, czasopismo naukowe

CHARLES BURNIER, ILONA BŁASZCZYK, Idee pedagogiczne Seneki. Między edukacją a przemijaniem. Bibliotek Myśli Pedagogicznej, s. 166, 25,20 zł, pedagogika, historia, monografia

ZBIGNIEW BUKOWSKI, SŁAWOMIR KAMOSIŃSKI (red.), 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia przeszłości, wnioski na przyszłość, s. 470, 31,50 zł, historia, politologia, praca zbiorowa

MAREK KURKIEWICZ, ROBERT MIELHORSKI (red.), Oblicza nowoczesnej i ponowoczesnej krytyki literackiej, tom 1. Krytyka po przełomie. Wybrane problemy z dwudziestopięciolecia 1989-2014 , s. 306, 29,40 zł, literaturoznawstwo, praca zbiorowa

AGNIESZKA KAMYK-WAWRYSZUK, Samotna adopcja narracja matek , s. 224, 29,40 zł, psychologia, pedagogika, monografia

DARIA MAZUR, BEATA MORZYŃSKA-WRZOSEK (red.), Przestrzeń w kulturze współczesnej. Język. Media. Architektura. Tom 2 , s. 302, 35,70 zł, językoznawstwo, kultura, sztuka, praca zbiorowa

TERESA MARESZ, Polska i Polacy w radzieckiej szkolnej narracji podręcznikowej , s. 352, 35,70 zł, historia, pedagogika, monografia

KRYSTYNA ŻUCHELKOWSKA, W stronę dobrej edukacji przedszkolnej , s. 216 25,20 zł, pedagogika, monografia

GERARD GUŹLAK, ANNA PIETRZAK (red.), Hipisi. Wędrowcy marzeń i poszukiwacze wolności na ścieżkach współczesnej kultury , s. 192, 27,30 zł, historia, kultura, socjologia, praca zbiorowa

ALEKSANDER JANKOWSKI, Malarstwo ścienne drewnianych świątyń Wielkopolski 1795-1939 , s. 496, 157,50 zł, historia sztuki sakralnej, monografia, album

IZABELA ROJEK, Zastosowania metod sztucznej inteligencji w projektowaniu i nadzorowaniu procesów technologicznych obróbki skrawaniem , s. 194, 27,30 zł, nauki techniczne, monografia

MICHAŁ TABACZYŃSKI, WOJCIECH TREMPAŁA, PAULINA WENDERLICH (red.), Kultura zaangażowana. Szkice społeczno-polityczne, s. 210, 27,30 zł, politologia, socjologia, praca zbiorowa

TERESA SOŁTYSIAK, MONIKA GOŁEMBOWSKA (red.), Resocjalizować we współczesnej rzeczywistości społecznej? Ale jak? , s. 298, 29,40 zł, psychologia, resocjalizacja, praca zbiorowa

KONRAD PAŁUBICKI, opracowanie MARLENA WINNICKA, Chimery na fortepian solo (nuty ) , s. 24, 10,50 zł, muzyka, nuty

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO ul. Bankowa 12B, 40–007 Katowice fax (0-32) 359 20 57, tel. sekretariat (0-32) 359 16 36, tel. kolportaż (0-32) 359 16 03 www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: zamowienia. wydawnictwo@us.edu.pl

BANYŚ Wiesław (sous la rédaction), KWAPISZ-OSADNIK Katarzyna (coopération), MARSAC Fabrice (coopération): „Neophilologica” 2016. Vol. 28: Études sémantico-syntaxiques des langues romanes , 2016, 298 + 2 nlb. s., format B5, 25,20 zł, czasopismo

BARAŃSKI Marek, CZYŻ Anna, KUBAS Sebastian, RAJCZYK Robert: Wybory, prawo wyborcze, systemy wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej , 2016, 225 + 1 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Nauki Polityczne, monografia

BARAŃSKI Marek (red.), GUZY Maciej (red.): Ideologiczne i doktrynalne podstawy zmian ustrojowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989 , 2016, 146 + 2 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Nauki Polityczne, praca zbiorowa

BARTŁOMIEJCZYK Magdalena: Face threats in interpreting: A pragmatic study of plenary debates in the European Parliament , 2016, 318 + 2 nlb. s., format B5, 37,80 zł, Językoznawstwo Neofilologiczne, monografia

BARTOS Ewa: Figury braku. O prozie Stanisława Dygata , 2016, 274 + 2 nlb. s., format A5, 29,40 zł, Historia Literatury Polskiej, monografia

BAZARNIK Katarzyna (red.): „Er(r)go. Teoria | Literatura | Kultura” 2016. Nr 32, 1/2016: Liberatura , 2016, 151 + 1 nlb. s., format B5, 25,20 zł, czasopismo

BĄK Magdalena, ROMANISZYN-ZIOMEK Lidia: „Gdzie ziemia się kończy, a morze zaczyna”. Szkice polsko-portugalskie , 2016, 215 + 1 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Historia Literatury Polskiej, monografia

BĘBEN Dariusz: Człowiek w horyzoncie dziejów i autentyczności bycia. Studia z filozofii Jana Patočki , 2016, 228 s., format B5, 21,00 zł, Filozofia, monografia

BIERWIACZONEK Krzysztof: Społeczne znaczenie miejskich przestrzeni publicznych , 2016, 259 + 1 nlb. s., format B5, 33,60 zł, Socjologia, monografia

BOGALECKI Piotr (red./ed.), KADŁUBEK Zbigniew (red./ed.), MITEK-DZIEMBA Alina (red./ed.), POSPISZIL Karolina (red./ed.): Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka. Tracing Tadeusz Sławek’s Routes , 2016, 623 + 5 nlb. s., format B5, 71,40 zł, Komparatystyka Literacka i Kulturowa, praca zbiorowa

BOJDA Wioletta (red.), NAWARECKI Aleksander (red.): Piłeczka. Studia o ruchu i melancholii , 2016, 314 + 2 nlb. s., format A5, 25,20 zł, Historia Literatury Polskiej, praca zbiorowa

BORZUCKA-SITKIEWICZ Katarzyna (red.): Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby , 2016, 224 s., format B5, 21,00 zł, Pedagogika, praca zbiorowa

BRYŁKA Agata (red.), KAŁUSKI Tomasz (red.), KORBAŚ Małgorzata (red.): Władza a społeczeństwo , 2016, 183 + 1 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Historia, praca zbiorowa

CETNAROWSKA Bożena (ed.), KUCZOK Marcin (ed.), ZABAWA Marcin (ed.): Various Dimensions of Contrastive Studies , 2016, 332 s., format B5, 29,40 zł, Językoznawstwo Neofilologiczne, praca zbiorowa

CHARCIAREK Andrzej (red.), ZYCH Anna (red.): Dyskurs w aspekcie porównawczym , 2016, 244 + 2 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Językoznawstwo Słowiańskie, praca zbiorowa

CHMIELEWSKA Marta: Morfologiczne przekształcenia przestrzeni miejskiej Katowic , 2016, 210 + 2 nlb. s., format B5, 39,90 zł, Nauki o Ziemi, monografia

CIĄGWA Józef: Interpelacje poselskie w Sejmie Śląskim 1922–1939. Regulacja prawna i praktyka , 2016, 679 + 1 nlb. s., format B5, 65,10 zł, Prawo, monografia

CICHOS Katarzyna: Unijna polityka współpracy na rzecz rozwoju. Zagadnienia prawne , 2016, 294 + 2 nlb. s., format B5, 25,20 zł, Prawo, monografia

CUDAK Romuald (red. naczelny), SZAŁASTA-ROGOWSKA Bożena (red. numeru): „Postscriptum Polonistyczne” 2016, nr 2 (18): VI Światowy Kongres Polonistów , 2016, 246 s., format A5, 16,80 zł, czasopismo

CYMBROWSKI Borys (red.), TOMCZOK Paweł (red.): Ekonomia literatury . 2: Ekonomie w literaturze i kulturze , 2017, 152 s., format A5, 21,00 zł, Historia Literatury Polskiej, praca zbiorowa

DOBROWOLSKI Grzegorz (red. nacz.): „Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2016, nr 2, 2016, 132 + 2 nlb. s., czasopismo dostępne online

DRAGAN Weronika: Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913–2013 , 2016, 184 s., format A4, 33,60 zł, Nauki o Ziemii, monografia

FERTACZ Sylwester (red. naczelny), KLUCZEK Agata A. (z-ca red. naczelnego): „Wieki Stare i Nowe”. T. 11 (16), 2016, 191 + 1 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Historia, wyd. ciągłe

GABRYŚ-BARKER Danuta (red.), KALAMARZ Ryszard (red.): Ocenianie i pomiar biegłości językowej. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne , 2016, 256 + 4 nlb. s., format B5, 48,30 zł, Językoznawstwo Neofilologiczne, praca zbiorowa

GABRYŚ-BARKER Danuta (ed.), WOJTASZEK Adam (ed.): „Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2016. Vol. 2 (2), 2016, 123 + 1 nlb. s., format B5, 21,00 zł, czasopismo

GADOMSKA Katarzyna (sous la rédaction), JAROSZ Krzysztof (sous la rédaction): „Romanica Silesiana” 2016, No 11. T. 1: La Peur , 2016, 262 + 2 nlb. s., format B5, 21,00 zł, czasopismo

GAJDZICA Zenon (red.), BEŁZA Magdalena (red.): „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 22, nr 1/2016: Inkluzja edukacyjna. Idee, teorie, koncepcje, modele edukacji włączającej a wybrane aspekty praktyki edukacyjnej , 2016, 213 + 3 nlb. s., format B5, 21,00 zł, czasopismo

GANCARZ Aleksandra (red.): Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. 2: Wielokulturowość – doświadczanie Innego , 2016, 168 + 2 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Pedagogika, praca zbiorowa

GOMÓŁA Anna (red.), PACUKIEWICZ Marek (red.): Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje , 2016, 342 + 2 nlb. s., format B5, 31,50 zł, Studia o Kulturze, praca zbiorowa

GONTARZ Beata (red.): Kulturowe gry w „Grze o tron” , 2016, 153 + 1 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Studia o Kulturze, praca zbiorowa

GORLIŃSKI-KUCIK Piotr: TechGnoza, uchronia, science fiction. Proza Jacka Dukaja , 2017, 435 + 1 nlb. s., format A5, 35, 70 zł, Historia Literatury Polskiej, monografia

GRALEWICZ-WOLNY Iwona: W cudzysłowie. O literaturze polskiej XX i XXI wieku , 2016, 235 + 1 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Historia Literatury Polskiej, monografia

GUTKOWSKA-OCIEPA Katarzyna: Odkodowana bliskość. Powieściopisarstwo Enrique Vili-Matasa, Antonia Munoza Moliny i Alejandra Cuevasa w kontekście prozy polskiej po 1989 roku , 2016, 186 + 2 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Historia Literatur Obcych, monografia

HRABIA Michał: Itérativité dans la traduction automatique. Analyse orientée objets des verbes de mouvement français traduits en polonais par „jechać / jeździć” (sur la base des formes du présent) , 2016, 244 + 4 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Językoznawstwo Neofilologiczne, monografia

IWANEK Jan (red.), GLAJCAR Rafał (red.): „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 15, 2015, 306 + 4 nlb. s., format B5, 25,20 zł, Nauki Polityczne, wyd. ciągłe

IWANEK Jan (red.), GLAJCAR Rafał (red.): „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 16, 2016, 227 + 1 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Nauki Polityczne, wyd. Ciągłe

IWANEK Tomasz (red.), MIARKA Agnieszka (współpr.), MIDRO Bartosz (współpr.), MRUK Marzena (współpr.), PIWOWARSKA Sara (współpr.), PUDŁO Dawid (współpr.): Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybrane problemy. T. 1, 2016, 195 + 1 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Nauki Polityczne, praca zbiorowa

JARZĄBEK Krystyna: Słownik mowy ciała Polaków , 2016, 318 + 2 nlb. s., format B5, 35,70 zł, Językoznawstwo Polonistyczne i Slawistyczne, monografia

KADŁUBEK Zbigniew: Bezbronne myśli. Eseje i inne pisma o Górnym Śląsku , 2016, 307 + 1 nlb. s., format A5, 23,10 zł, Bibliotheca: Alia Universa, monografia

KADŁUBEK Zbigniew (red.), GĘSINA Tomasz (red.): Przestrzeń – literatura – doświadczenie. Z inspiracji geopoetyki , 2016, 227 + 3 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Komparatystyka Literacka i Kulturowa, praca zbiorowa

KALAGA Aleksandra: Nomina Agentis in the language of Shakespearean drama , 2016, 156 s., format B5, 21,00 zł, Językoznawstwo Neofilologiczne, monografia

KALAGA Wojciech (red. naczelny): „Er(r)go. Teoria | Literatura | Kultura” 2016. Nr 33, 2/2016: dźwięki/pauzy/cisze , 2016, 209 + 1 nlb. s., format B5, 25,20 zł, czasopismo

KALISZ Aleksandra (red.), TYC Ewelina (red.): Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś. T. 2, 2016, 167 + 1 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Językoznawstwo Polonistyczne, praca zbiorowa

KITA Małgorzata: „Coming out” w polskiej przestrzeni dyskursywnej , 2016, 198 + 2 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców, monografia

KITA Małgorzata: Wybieram gramatykę! Dla cudzoziemców zaawansowanych na poziomie C. Wyd. 3, 2016, 473 + 1 nlb. s., format A4, 46,20 zł, Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców, skrypt

KITA Małgorzata (red.), LOEWE Iwona (red.): Język w internecie. Antologia , 2016, 242 + 2 nlb. s., format B5, 42,00 zł, Językoznawstwo Polonistyczne, skrypt

KLESZCZ-SZCZYRBA Renata (red.), GAŁUSZKA Anita (red.): Utrata i żałoba. Teoria i praktyka , 2016, 190 + 2 nlb. s., format B5, 23,10 zł, Psychologia, praca zbiorowa

KLIMCZAK Jolanta (red.), PONIKOWSKA Katarzyna (red.): Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju , 2016, 176 s., format B5, 23,10 zł, Socjologia, praca zbiorowa

KŁOSIŃSKI Michał (red.), TOMCZOK Paweł (red.): Ekonomia literatury . 1: Ekonomiczne teorie literatury , 2017, 160 s., format A5, 21,00 zł, Historia Literatury Polskiej, praca zbiorowa

KNAPIK Eugeniusz (red.), WOŹNIAKOWSKA Agnieszka (red.), STĘPIEŃ Wojciech (red.), SZURMAN Jarosław (red.): Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze. T. 3, 2016, 201 + 1 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Historia Literatur Obcych, praca zbiorowa

KNAPIK Eugeniusz (red.), WOŹNIAKOWSKA Agnieszka (red.), STĘPIEŃ Wojciech (red.), SZURMAN Jarosław (red.): Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze. T. 4, 2016, 201 + 1 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Historia Literatur Obcych, praca zbiorowa

KOZIOŁEK Krystyna: Czas lektury , 2017, 288 s., format A5, 27,30 zł, Dydaktyka Języka i Literatury Polskiej, monografia

KUBOK Dariusz (red.): „Folia Philosophica”. Vol. 35, 2016, 144 + 4 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Filozofia, wyd. ciągłe

KUBOK Dariusz (red.): „Folia Philosophica”. Vol. 36, 2016, 138 + 2 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Filozofia, wyd. ciągłe

KUCHARSKI Jan (przekład ze wstępem i komentarzem): Hyperejdes: „Mowy” , 2016, 400 + 4 nlb. s., format B5, 37,80 zł, Filologia Klasyczna, monografia

KUKULAK Szymon Piotr (red.), OLEJNICZAK Józef (red.): Wyjść poza tekst. Literatura wobec tradycji i rzeczywistości , 2016, 302 + 2 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Historia Literatury Polskiej, praca zbiorowa

KUNCE Aleksandra: Człowiek lokalny. Rozważania umiejscowione , 2016, 337 + 3 nlb. s., format A5, 35,70 zł, Komparatystyka Literacka i Kulturowa, monografia

KUROWSKA Teresa (oprac., wstępem i komentarzem opatrzyła): Walerian Pańko: „O prawie własności i jego współczesnych funkcjach” , 2016, 274 s., format A5, 21,00 zł, Prawo, monografia

KURZEJA Ewa: Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej. Studium socjologiczne , 2016, 230 + 2 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Socjologia, monografia

LABUK Tomasz (ed.), MARCINIAK Przemysław (ed.): Miscellanea Byzantina I , 2016, 180 + 2 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Bibliotheca Byzantina, praca zbiorowa

LICHOSIK Anna: Informacje poufne w spółce publicznej , 2016, 259 + 5 nlb. s., format B5, 31,50 zł, Prawo, monografia

LUBOCHA-KRUGLIK Jolanta (red.), MAŁYSA Oksana (red.): Przestrzenie przekładu , 2016, 265 + 3 nlb. s., format B5, 33,60 zł, Językoznawstwo Słowiańskie, praca zbiorowa

LYSZCZYNA Jacek: Cyprian Norwid. Poeta wieku dziewiętnastego , 2016, 156 + 4 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Historia Literatury Polskiej, monografia

ŁĄCZYK Małgorzata (red.), PYRZYK-KUTA Aleksandra (red.): Ekspresja ruchu – ciało – kreacja – komunikat , 2016, 205 + 1 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Pedagogika, praca zbiorowa

ŁUC Izabela: Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku , 2016, 443 + 5 nlb. s., format A4, 48,30 zł, Etnologia, monografia

MAKLES Karol (red.): „Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, technologie informacyjne i media” 2016, nr 3 (22): Ochrona dziedzictwa kulturowego , 2016, 217 + 3 nlb. s., format B5, 16,80 zł, czasopismo

MALORNY Iwona: Ryzyko uzależnienia młodzieży szkolnej od narkotyków. Strategie profilaktyczne i interwencyjne podejmowane w środowisku lokalnym , 2016, 204 + 2 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Pedagogika, monografia

MAMET-MICHALKIEWICZ Marta (ed.), ADAMOWICZ-POŚPIECH Agnieszka (ed.): Translation in Culture , 2016, 203 + 1 nlb. s., format A5, 23,10 zł, Historia Literatur Obcych, praca zbiorowa

MARKIEWICZ Mariusz (red.), ROLNIK Dariusz (red.), WOLAŃSKI Filip (red.): Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI-XVIII wieku. O znaczeniu idei wyboru – między prawami a obowiązkami , 2016, 742 + 2 nlb. s., format B5, 69,30 zł, Historia, praca zbiorowa

MARKIEWICZ Mariusz (red.), SKOWRON Ryszard (red.), WOLAŃSKI Filip (red.): Pecunia nervus belli. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV–XVIII wieku , 2016, 271 + 1 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Historia, praca zbiorowa

MAZURKIEWICZ Filip: W stronę nieoczywistości. Teksty różne , 2016, 233 + 3 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Historia Literatury Polskiej, monografia

MICHALSKI Łukasz: Przemiany syntez niemożliwych. W stronę pedagogiczności podręcznikowej historiografii wychowania , 2016, 322 + 6 nlb. s., format B5, 23,10 zł, Pedagogika, monografia

MIKOŁAJCZYK Marian (red.), ORGANIŚCIAK Wojciech (red.): „Z Dziejów Prawa”. T. 9 (17), 2016, 197 + 3 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Prawo, wyd. ciągłe

MILENKOWICZ Łukasz (red.), TOMCZOK Paweł (red.): Ekonomia literatury . 4: Ekonomia w badaniach literackich. Zagadnienia teoretyczne , 2017, 200 s., format A5, 21,00 zł, Historia Literatury Polskiej, praca zbiorowa

MITRENGA Barbara (red.): „Linguarum Silva”. T. 5: Słowo – wartość – jakość w języku i w tekście , 2016, 206 + 2 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Językoznawstwo Polonistyczne, wyd. ciągłe

NAWROCKI Tomasz (red.): „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 7, 2016, 237 + 3 nlb. s., format B5, 21,00 zł, czasopismo

NAWROT Dariusz (red.), MADEJ Grzegorz (red.): Zapomniani książęta? Sułkowscy w XVIII–XX wieku , 2016, 245 + 1 nlb. s., format B5, 35,70 zł, Historia, praca zbiorowa

NĘCKA Agnieszka (red.), NOWACKI Dariusz (red.), PASTERSKA Jolanta (red.): Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 2, 2016, 566 + 2 nlb. s., format B5, 60,90 zł, Historia Literatury Polskiej, praca zbiorowa

NIEMCZYK Katarzyna: Kamienieccy herbu Pilawa. Z dziejów kariery i awansu szlachty polskiej do 1535/1536 roku , 2016, 358 + 2 nlb. s., format B5, 44,10 zł, Historia, monografia

NIESPOREK Katarzyna: Boskie, ludzkie. Cztery studia o poetyckim doświadczaniu Boga , 2017, 148 + 4 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Historia Literatury Polskiej, monografia

NOWAK Izabela: Przekaz treści z zakresu kultury w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej (na podstawie nauczania języka rosyjskiego skierowanego do Polaków) , 2016, 196 + 4 nlb. s., format B5, 23,10 zł, Językoznawstwo Słowiańskie, monografia

NOWAKOWSKA-MAŁUSECKA Joanna (ed.): New Challenges for International Organizations , 2016, 264 + 2 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Językoznawstwo Neofilologiczne, praca zbiorowa

NOWAKOWSKA-MAŁUSECKA Joanna (ed.): „Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8, 2016, 175 + 1 nlb. s., format B5, 23,10 zł, Prawo, wyd. ciągłe

NOWARA-MATUSIK Nina: „da die Tränen der Frauen stark genug sein werden…“. Zum Bild der Frau im Erzählwerk Ina Seidels , 2016, 242 + 6 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Historia Literatur Obcych, monografia

OLEJNICZAK Józef (red.), KNAPEK Ryszard (red.): Nowy Nowak (Tadeusz). Zbiór szkiców z reprodukcjami obrazów Stanisława Baja , 2016, 262 + 2 nlb. s. + płyta CD, format A5, 31,50 zł, Historia Literatury Polskiej, praca zbiorowa

OLEJNICZAK Józef (red.), SZAWERNA-DYRSZKA Anna (red.): Na boku. Pisarze teoretykami literatury?... T. 4, 2016, 209 + 3 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Historia Literatury Polskiej, praca zbiorowa

ORGANIŚCIAK Wojciech: Wincentego Skrzetuskiego „Prawo polityczne narodu polskiego” , 2016, 590 + 2 nlb. s., format B5, 73,50 zł, Prawo, monografia

PASTUCHOWA Magdalena (red. naczelna), BIŁAS-PLESZAK Ewa (red. naukowa tomu), SUJKOWSKA-SOBISZ Katarzyna (red. naukowa tomu), WARCHALA Jacek (red. naukowy tomu): „Forum Lingwistyczne” 2016, nr 3, 2016, 193 + 3 nlb. s., format B5, 23,10 zł, czasopismo

PASTWA Andrzej: Dobro małżonków. Identyfikacja elementu „ad validitatem” w orzecznictwie Roty Rzymskiej , 2016, 431 + 1 nlb. s., format B5, 52,50 zł, Studia i Materiały Wydziału Teologicznego, monografia

PAZDAN Maksymilian (red.): „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2015. T. 17, 2015, 169 + 1 nlb. s., format B5, 21,00 zł, czasopismo

PIECHOTA Marek (red.), KALARUS Marta (red.), KALARUS Oskar (red.): Komizm i tragizm w literaturze romantyzmu , 2016, 137 + 3 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Historia Literatury Polskiej, praca zbiorowa

PIECHOTA Marek (red.), RYBA Janusz (red.), JANOSZKA Maria (red.): Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej… Autorzy – dzieła – czytelnicy. Cz. 6, 2016, 213 + 3 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Historia Literatury Polskiej, praca zbiorowa

PIEŃCZAK Agnieszka: Obrzędowość narodzinowa na Górnym Śląsku (izolacja położnicy). „Polski atlas etnograficzny” i „Atlas der deutschen Volkskunde” w perspektywie porównawczej , 2016, 238 + 2 nlb. s., format A4, 54,60 zł, Etnologia, monografia

PIERZCHAŁA Piotr: Polska piosenka pop jako tekst w tekście kultury. Na przykładach z pierwszej dekady XXI wieku , 2016, 194 + 6 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Historia Literatury Polskiej, monografia

PIETRZYKOWSKI Tomasz: Ludzkie, niezbyt ludzkie. Esej o podmiotowości prawnej i wyzwaniach XXI wieku , 2016, 226 + 2 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Prawo, monografia

POLAK Andrzej (red.), KARWACKA Monika (red.): Fantastyka w literaturach słowiańskich. Idee, koncepty, gatunki , 2016, 264 s., format A5, 21,00 zł, Historia Literatur Słowiańskich, praca zbiorowa

POSPISZIL Karolina: Swojskość i utrata. Obrazy Górnego Śląska w literaturze polskiej i czeskiej po 1989 roku , 2016, 223 + 1 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Komparatystyka Literacka i Kulturowa, monografia

PRZYBYLA Olga (red.): „Logopedia Silesiana” 2016. T. 5, 2016, 415 + 1 nlb. s. , format B5, 42,00 zł, czasopismo

RAJCZYK Robert: Ustrój konstytucyjny Republiki Kosowa , 2016, 136 + 4 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Nauki Polityczne, monografia

RAUSZER Michał (red.), STUDNICKI Grzegorz (red.): „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2016. T. 16, 2016, 276 + 8 nlb. s., format B5, 25,20 zł, czasopismo

ROLNIK Dariusz: Leonarda Marcina Świeykowskiego (1721—1793) ostatniego wojewody podolskiego życie codzienne i publiczne oraz jego myśli o Rzeczypospolitej , 2016, 756 s., format B5, 75,60 zł, Historia, monografia

ROMAŃCZYK Michał, WILCZEK Zbigniew, KOMPAŁA-BĄBA Agnieszka, BĄBA Wojciech: Synanthropisation of forest and shrub communities in the Upper Vistula River Valley (Oświęcim Basin, Northern Prykarpattia) , 2016, 99 + 13 nlb. s. + płyta CD, format B5, 21,00 zł, Biologia, monografia

RZYMEŁKA-FRĄCKIEWICZ Agata (red.), WILK Teresa (red.): Edukacja, kultura, sztuka – spoistość a integracja , 2016, 210 + 2 nlb. s., format B5, 35,70 zł, Pedagogika, praca zbiorowa

SABLIK Maciej (red. naczelny), SIKORSKA Justyna (red. tomu): „Annales Mathematicae Silesianae”. T. 30 (2016), 2016, 249 + 3 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Matematyka, wyd. ciągłe

SAPOTA Tomasz (przeł. i oprac.), SŁOMAK Iwona (przeł. i oprac.), SAPOTA Tomasz (wstęp), SŁOMAK Iwona (przypisy oprac.): Lucius Annaeus Seneca: „Trojanki. Troades” , 2016, 148 + 2 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Biblioteka Pisarzy Antycznych, monografia

SARNA Paweł (red.), SĘK-IWANEK Matylda (red.): Dyskursy widzialności. Słowa a obrazy , 2016, 243 + 1 nlb. s., format B5, 39,90 zł, Nauki Polityczne, praca zbiorowa

SITEK Sławomir: Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych , 2016, 234 + 2 nlb. s., format B5, 33,60 zł, Nauki o Ziemi, monografia

SŁAWKOWA Ewa: Tekst literacki w kręgu językoznawstwa. T. II, 2016, 203 + 3 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Językoznawstwo Polonistyczne, monografia

SMYRNOWA-TRYBULSKA Eugenia (ed. in Chief), MORZE Nataliia (Ed. of Thematic Issue), MALACH Jozef (Ed. of Thematic Issue), NOSKOVA Tatiana (Ed. of Thematic Issue), REIS dos Antonio (Ed. of Thematic Issue), SMYRNOVA-TRYBULSKA Eugenia (Ed. of Thematic Issue): “International Journal of Research in E-learning” 2015. Vol. 1 (1), 2015, 132 + 2 nlb. s., format B5, 21,00 zł, czasopismo

SOCHA Irena (red.), SWOBODA Izabela (red.): „Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2016, nr 4 (23): Historia książki dla dzieci i młodzieży , 2016, 246 + 2 nlb. s., format B5, 16,80 zł, czasopismo

SPERKA Jerzy (red.), CZWOJDRAK Bożena (red.): „Średniowiecze Polskie i Powszechne”. T. 8 (12), 2016, 369 + 3 nlb. s., format B5, 29,40 zł, Historia, wyd. ciągłe

SPYRKA Lucyna: Dramat słowacki w Polsce. Przekład w dialogu kultur bliskich , 2016, 512 s., format B5, 46,20 zł, Historia Literatur Słowiańskich, monografia

STAWNICKA Jadwiga: Dyskurs o bezpieczeństwie z perspektywy lingwosecuritologii , 2016, 128 + 4 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Językoznawstwo Słowiańskie, monografia

STĘPIEŃ-LAMPA Natalia: Polityka wyrównywania szans edukacyjnych w III RP , 2016, 117 + 3 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Nauki Polityczne, monografia

STĘPIEŃ-LAMPA Natalia: Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z obszarów wielkomiejskiej biedy w Siemianowicach Śląskich. Raport z badań , 2016, 413 + 3 nlb. s., format B5, 35,70 zł, Nauki Polityczne, monografia

STOLARCZYK Mieczysław: Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992–2015 , 2016, 537 + 3 nlb. s., format B5, 63,00 zł, Nauki Polityczne, monografia

SWADŹBA Urszula (red.), CEKIERA Rafał (red.), ŻAK Monika (red.): Praca – konsumpcja – przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia , 2017, 379 + 5 nlb. s. , format B5, 48,30 zł, Socjologia, praca zbiorowa

SWADŹBA Urszula, ŻAK Monika: Od żony górnika do naukowca. Zmiana systemu wartości i ról społecznych kobiet na terenach poprzemysłowych Górnego Śląska , 2016, 177 + 7 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Socjologia, monografia

SYREK Ewa (red. naczelna), ŻYWCZOK Alicja (red. tomu): „Chowanna” 2016. T. 1 (46): Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego , 2016, 369 + 3 nlb. s., format B5, 37,80 zł, czasopismo

SZAŁASTA-ROGOWSKA Bożena (red.): Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga , 2016, 510 + 2 nlb. s., format B5, 52,50 zł, Historia Literatury Polskiej, praca zbiorowa

SZULC Jolanta (red.): „Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, technologie informacyjne i media” 2016, nr 2 (21): Współczesne biblioteki na świecie , 2016, 185 + 3 nlb. s., format B5, 16,80 zł, czasopismo

SZYMONIAK Ewelina (coordinación): „Romanica Silesiana” 2016, No 11. T. 2: Miedo , 2016, 180 + 2 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Historia Literatur Obcych, czasopismo

ŚWIĄTEK Adriana (red.), TENCZYK Piotr (red.): Teatrologia na rozdrożach , 2017, 205 + 3 nlb. s. + płyta CD, format A4, 33,60 zł, Studia o Kulturze, praca zbiorowa

TOKARZ Bożena (red. naczelna): „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2016. T. 7. Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015) , 2016, 215 + 1 nlb. s., format B5, 21,00 zł, czasopismo

TOMCZOK Marta (red. naczelna), WOLSKI Paweł (red. numeru): „Narracje o Zagładzie” 2016, nr 2: Topika Zagłady , 2016, 350 + 2 nlb. s., format B5, 31,50 zł, czasopismo

TREMBACZOWSKI Łukasz: Zaufanie i ryzyko w doświadczeniu przedsiębiorców , 2016, 271 + 1 nlb. s., format B5, 23,10 zł, Socjologia, monografia

TYMIENIECKA-SUCHANEK Justyna (red.): „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2016, nr 2: Reprezentacje , 2016, 326 + 2 nlb. s., czasopismo dostępne online

WĘŻOWICZ-ZIÓŁKOWSKA Dobrosława (red.), WIECZORKOWSKA Emilia (red.): Biological Turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej , 2016, 352 s., format B5, 37,80 zł, Studia o Kulturze, praca zbiorowa

WIDAWSKA Edyta: Wybrane aspekty działań profilaktycznych w obszarze HIV/AIDS w Polsce. Studium badawcze , 2016, 148 + 2 nlb. s., format A5, 21,00 zł, Pedagogika, monografia

WIDŁA Tadeusz: Ekpertyza sygnatury malarskiej , 2016, 237 + 3 nlb. s., format B5, 56,70 zł, Prawo, monografia

WILCZEK Wioletta: Polski język motoryzacyjny początku XXI wieku (na materiale portali hobbystycznych) , 2016, 239 + 1 nlb. s., format B5, 27,30 zł, Językoznawstwo Polonistyczne, monografia

WILK-RACIĘSKA Joanna (ed.), DEDITIUS Sabina (ed.), NOWAKOWSKA-GŁUSZAK Anna (ed.): Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos . Vol. 3: Cultura y traducción , 2016, 146 + 2 nlb. s., format B5, 21,00 zł, Historia Literatur Obcych, praca zbiorowa

WILK-RACIĘSKA Joanna (ed.), SZYNDLER Agnieszka (ed.), TATOJ Cecylia (ed.): Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos. Vol. 4: Lingüística y didáctica de la lengua espanola , 2016, 320 s., format B5, 27,30 zł, Językoznawstwo Neofilologiczne, praca zbiorowa

WILKOŃ Teresa: Katastrofizm w poezji polskiej w latach 1930–1939. Szkice literackie , 2016, 254 + 2 nlb. s., format A5, 27,30 zł, Nauka o Książce i Bibliotece, monografia

WIŚNIEWSKA-PAŹ Barbara (red.), WRÓBLEWSKI Piotr (red.): Społeczeństwo – sport – edukacja , 2016, 281 + 1 nlb. s., format B5, 25,20 zł, Socjologia, praca zbiorowa

WITOSZ Bożena (red.), FICEK Ewa (red.), SUJKOWSKA-SOBISZ Katarzyna (red.): Dyskurs i jego odmiany , 2016, 367 + 1 nlb. s., format B5, 37,80 zł, Językoznawstwo Polonistyczne, praca zbiorowa

WOLSKI Paweł (red.), TOMCZOK Paweł (red.): Ekonomia literatury . 3: Literackie ekonomie , 2017, 202 s., format A5, 21,00 zł, Historia Literatury Polskiej, praca zbiorowa

WRONA Sylwia (red.), ROTTERMUND Jerzy (red.): „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 21, nr 2/2015: Interdyscyplinarność w opiece i wsparciu osób niepełnosprawnych , 2015, 124 + 2 nlb. s., format B5, 21,00 zł, czasopismo

ZACHARIASIEWICZ Maciej: Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym , 2016, 499 + 5 nlb. s., format B5, 42,00 zł, Dissertationes Iuridicae Universitatis Silesiensis, monografia

ZAWOJSKI Piotr: Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji , 2016, 327 + 1 nlb. s., format B5, 42,00 zł, Studia o Kulturze, monografia

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ul. Lindleya 8, 90-131 Łódź tel. 42 235 01 65 e-mail: wydawnictwo@uni.lodz.pl www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

NAUKI HUMANISTYCZNE

Historia

KUCZYŃSKI KRZYSZTOF A., Karl Dedecius , 352 s., cena 44,90 zł (monografia)

NOWAK TADEUSZ, PIETRAS TOMASZ, Łęczyccy współrodowcy Oporowskich herbu Sulima do początku XVI wieku , 254 s., cena 44,90 zł (monografia)

WOŹNIAK KRZYSZTOF PAWEŁ, Rajmund Rembieliński. Wizjoner i menedżer Łodzi przemysłowej , 518 s., cena 44,90 zł (monografia)

LESZKA MAŁGORZATA B., LESZKA MIROSŁAW, Bazylisa. Świat bizantyńskich cesarzowych (IV-XV wiek) , 432 s., 44,90 zł (monografia)

ŚMIECHOWSKI KAMIL, SIKORSKA-KOWALSKA MARTA, FUKUMOTO KENSHI, Robotnicy Łodzi drugiej połowy XIX wieku. Nowe kierunki badawcze , 122 s., 29,90 (monografia zbiorowa)

Historia sztuki

NIEWIAROWSKA-KULESZA JULIA, PAWŁOWSKA ANETA, Japonizm w sztuce modernizmu. Obrazy przepływającego świata , 162 s., 39,90 zł (monografia)

Literaturoznawstwo

POKLEWSKA KRYSTYNA, Obrazki z romantyzmu , 220 s., 43,90 zł (monografia)

TATAROWSKI KONRAD W., Niezależna literatura i dziennikarstwo przed 1989 rokiem. Idee - ludzie – spory , s. 244, cena 39,90 zł (monografia)

WRÓBLEWSKI MICHAŁ, Powieść graficzna. Studium gatunku w perspektywie kognitywistycznej , 338 s., 44, 90 zł (monografia)

WĄSIK MONIKA, Futro z czcigodnej padliny… Volksstück od Nestroya do Fassbindera , 350 s., 49,90 zł (monografia)

NAUKI EKONOMICZNE i ZARZĄDZANIE

KAŹMIERCZAK DAMIAN, Dłużny kapitał hybrydowy w finansowaniu przedsiębiorstwa , 256 stron, 44,90 zł (monografia)

ZARZYCKA EWELINA, Koncepcje i tendencje rozwoju zawodu specjalisty rachunkowości zarządczej. Wymiar krajowy i międzynarodowy , 366 s., 59,90 zł (monografia)

GREGOR BOGDAN, KACZOROWSKA-SPYCHALSKA, Blogi w procesie komunikacji marketingowej , 192 s., cena 39,90 (monografia)

PRZYWOJSKA JUSTYNA, Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny , 204 s., 49,90 zł (monografia)

NAUKI SPOŁECZNE

Socjologia

GOLCZYŃSKA-GRONDAS AGNIESZKA, Chybotliwa łódź. Losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Analiza socjologiczna , 176 s., 39,90 zł (monografia)

GROTOWSKA-LEDER JOANNA, ROSZAK KATARZYNA, Sandwich generation? Wzory wsparcia w rodzinach trzypokoleniowych. Na przykładzie mieszkańców dwóch gmin województwa świętokrzyskiego , 184 s., 39,90 zł (monografia)

Pedagogika

WASILEWSKI MARCIN, Pedagogika grecka od Protagorasa do Posejdoniosa , 248 s., 44,90 zł (monografia)

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ ul. Idziego Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin, Budynek Biblioteki Głównej UMCS, III p. tel.: (081) 537 53 04 e-mail: sekretariat@wydawnictwo.umcs.lublin.pl www.wydawnictwo.umcs.lublin.pl

JAN POMORSKI, Spoglądając w przeszłość… Studia i szkice metahistoryczne, 398 s., Cena: 48,30 zł

GRZEGORZ ŻUK, Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki , 322 s., Cena: 39,90 zł

ANETA DAWIDOWICZ, Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji, s. 410, cena: 48,30 zł

MAŁGORZATA CHOJAK, Rodzice a gotowość szkolna dzieci, s. 212, cena: 33,60 zł

KATARZYNA KLIMKOWSKA, ANNA DUDAK (red), Sukces jako doświadczenie biograficzne ojców sprawujących opiekę nad dzieckiem, s. 362, cena: 42 zł

KONRAD PAWŁOWSKI, Konflikt serbsko-albański w Kosowie w latach 1999-2014. Charakterystyka, uwarunkowania i formy konfliktu społecznego, s. 236, cena: 35,70 zł

ANNA PROKOPIAK, ZOFIA PALAK (red.), Autyzm i rodzina, s. 272, cena: 39,90 zł

DOROTA TYMURA, Sokrates Ksenofonta, s . 264, cena: 35,70 zł

EWELINA KANCIK-KOŁTUN, E-marketing terytorialny. Teoria i praktyka, s . 382, cena: 42 zł

ANNA KORZENIOWSKA, WOJCIECH MISTEREK (red.), Aktywność ekonomiczna osób w wieku 50+ w województwie lubelskim, s. 144, cena: 35,70 zł

ALEKSANDRA CHOMIUK, Od mitu do antyutopii. Historiograficzna wyobraźnia Hanny Malewskiej, s. 246, cena: 35,70 zł

EWA SOLSKA, PIOTR WITEK, MAREK WOŹNIAK (red.), Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego, s. 156, cena: 31,50 zł

MARIA CHODKOWSKA, ZDZISŁAW KAZANOWSKI (red.), Zasoby podmiotowe pracowników socjalnych i osób bezrobotnych objętych pomocą społeczną, s. 216, cena: 35,70 zł

ZBIGNIEW HUBICKI (red.), Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej. Podręcznik dla studentów chemii technicznej , s. 132, cena: 29,40 zł

WOJCIECH ZIĘTARA (red.), Think tanki i fundacje polityczne. Wybrane problemy, s. 176, cena: 33,60 zł

PIOTR ZŁOTKOWSKI, Antroponimia historyczna mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym , s. 452, cena: 48,30 zł

EMIL KRUK, GRZEGORZ LUBEŃCZUK, TOMASZ DRAB (red.), Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego, s. 302, cena: 37,80 zł

STANISŁAW MICHAŁOWSKI, MONIKA SIDOR, JUSTYNA WASIL (red.), 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce - bilans doświadczeń, s. 604, cena: 56,70 zł

AGATA MAŁYSKA, KATARZYNA SOBSTYL (red.), Tabu w procesie globalizacji kultury , s. 308, cena: 35,70 zł

MARIUSZ KORZENIOWSKI, KRZYSZTOF LATAWIEC, DARIUSZ TARASIUK, LUBOW ŻWANKO (red.), Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej , s. 168, cena: 48,30 zł

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO ul. Dmowskiego 7–9, 45–365 Opole tel. 77 401 66 85 e-mail: wydawnictwo@uni.opole.pl www.wydawnictwo.uni.opole.pl

NAUKI HUMANISTYCZNE

Historia

SAWICKI MARIUSZDom sapieżyński 1666–1685. Droga do hegemonii w Wielkim Księstwie Litewskim , 276 s., cena 27,30 zł (monografia)

Językoznawstwo

CHLEBDA WOJCIECH, Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Z. 8 , 304 s., cena 26,25 zł (praca zbiorowa)

CZAPLIŃSKA JOANNA, RACLAVSKÁ JANA, „Studia Slavica” t. XX/2, 146 s., cena 12,60 zł (praca zbiorowa)

RACLAVSKÁ JANA , CZAPLIŃSKA JOANNA, „Studia Slavica” t. XX/1, 254 s., cena 22,05 zł (praca zbiorowa)

Kulturoznawstwo

HAJDUK-NIJAKOWSKA JANINA,  Folklorystyczny kontekst współczesnych opowieści wspomnieniowych , 294 s., cena 29,40 zł (monografia)

Literaturoznawstwo

GLEŃ ADRIAN, LENART MIROSŁAW, Marian Wańczowski. Na krawędzi prześwitu . Wybór tekstów teoretycznych z lat 1971–2000, wydany z okazji 80-lecia urodzin Autora , 214 s, cena 17,85 zł (praca zbiorowa)

KACZMAREK-WIŚNIEWSKA ANNA, „Literaport. Revue annuelle de la littérature francophone”. No 3: Le crime at le châtiment dans la littérature française et francophone , 172 s., cena 14,70 zł

OLKUSZ WIESŁAW, Hreczkosiej ~ literat ~ pasjonat nauki. O paremiologicznych fascynacjach Józefa Blizińskiego , 248 s., cena 24,15 zł (monografia)

NAUKI EKONOMICZNE

Ekonomia

DUŠAN BOGDANOV, Bibliografia prawa do informacji , 254 s., cena 14,70 zł (monografia)

SŁODCZYK JANUSZ, „Studia Miejskie” t. 23 , 172 s., cena 14,70 zł (czasopismo naukowe)

SŁODCZYK JANUSZ, „Studia Miejskie” t. 24 , 172 s., cena 14,70 zł (czasopismo naukowe)

NAUKI SPOŁECZNE

Nauki o polityce

CURYŁO BARBARA, OPIOŁA WOJCIECH, Negocjacje międzynarodowe. Determinanty, aktorzy, procesy , 266 s., cena 23,10 zł (praca zbiorowa)

KULSKA JOANNA, Oblicza pojednania. Faces of Reconciliation , 280 s., cena 24,15 zł (praca zbiorowa)

Pedagogika

FRANCZYK AGNIESZKA, Jakość związków małżeńskich wychowanków domów dziecka , 222 s., cena 22,05 zł (monografia)

JAROSZ KATARZYNA, Znaczenie aktywności kulturalnej dla jakości życia człowieka dorosłego , 170 s., cena 16,80 zł (monografia)

WŁOCH AGNIESZKA, MAĆKOWIAK KLAUDIA, Pedagogiczne aspekty procesu kreowania postaci scenicznej w teatrze , 226 s., cena 22,05 zł (monografia)

Socjologia

BARSKA ANNA, BISKUPSKA KAMILLA, SOBIERAJ IWONA, Przestrzenie pamięci. Świat wartości w przekładzie kulturowym , 436 s., cena 36,75 zł (praca zbiorowa)

CZAPNIK SŁAWOMIR, OMELAN GRZEGORZ, Żydzi, Izrael i Palestyńczycy. Dzieje, stan obecny, perspektywy , 268 s., cena 23,10 zł (praca zbiorowa)

NIEROBA ELŻBIETA, CYMBROWSKI BORYS, Strefa publiczna – przestrzeń – muzeum. O zmieniającej się roli instytucji kultury , 260 s., cena 22,05 zł (praca zbiorowa)

NAUKI PRAWNE

Prawo

KACZOROWSKI WŁODZIMIERZ, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” , XIV/2 , 246 s., cena 21,00 zł (czasopismo naukowe)

KACZOROWSKI WŁODZIMIERZ, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” , XIV/3 , 268 s., cena 23,10 zł (czasopismo naukowe)

KACZOROWSKI WŁODZIMIERZ, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” , XIV/4[1] , 120 s., cena 10,50 zł (czasopismo naukowe)

KACZOROWSKI WŁODZIMIERZ, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” , XIV/4[2] , 92 s., cena 7,35 zł (czasopismo naukowe)

KACZOROWSKI WŁODZIMIERZ, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” , XV/1 , 138 s., cena 11,55 zł (czasopismo naukowe)

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ul. Fredry 10, 61-701 Poznań Sekretariat: tel. 61 829 46 46, faks 61 829 46 47 e-mail: wydnauk@amu.edu.pl Dział Handlowy: tel. 61 829 46 40 e-mail: press@amu.edu.pl www.press.amu.edu.pl

C. BADSTÜBNER-KIZIK, A. HILLE (RED.), Erinnerung im Dialog. Seria Język. Kultura. Komunikacja nr 17, s. 296, 24 zł

A. BAJERSKI, Szkolnictwo wyższe międzywojennej Polski. Ujęcie geograficzne . Seria Geografia nr 97, s. 200, 34 zł

M. BOREJSZO, Staropolskie kolędy. Cud betlejemskiej nocy w relacji autorów „Kantyczek karmelitańskich” z XVIII wieku. Seria Filologia Polska nr 169, s. 80, 30 zł

Z. BUCHOWSKA, Negotiating Native American identities – The role of tradition, narrative and language at Haskell Indian Nations University. Seria Owad 8, s. 254, 22 zł

W. CHARCHALIS, A. ŻYCHLIŃSKI (red.), Wieczna krucjata. Szkice o Don Kichocie . Seria Filologia Romańska nr 59, s. 284, 24 zł

L. CIERPIAŁKOWSKA, I. GRZEGORZEWSKA, Dzieci alkoholików w perspektywie rozwojowej i klinicznej , s. 258, 32 zł

M. CYWIŃSKA (red.), Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka. Wybrane aspekty . Seria Psychologia i Pedagogika nr 244, s. 392, 38 zł

J. DOBOSZ, J. STRZELCZYK. M. MATLA, Chrystianizacja „Młodszej Europy”, dodruk. Seria Historia nr 228, s. 318, 44 zł

D. DZIUBAŁA-SZREJBROWSKA, Aspects of morphosyntactic constraints on quantification in English and Polish. Seria OWAD 10, s. 436, 25 zł

A. GRZEGORCZYK, K. ILSKI, P. JAKUBOWSKI (red.), Fenomen wieczności . Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein nr 15, s. 398, 36 zł

A. GULCZYŃSKI (red.), Uniwersalne wartości w uniwersyteckim dyskursie . Seria Uniwersyteckie Wykłady na Zamku, s. 206, 18 zł

M. HENDRYKOWSKI, News. Antropologia – (Po)etyka – Kultura. Seria Filmoznawcza nr 20, s. 168, 26 zł

M. HENDRYKOWSKI, Proksemika. Studia z semiotyki i antropologii kultury . Seria Filmoznawcza nr 18, s. 194, 26 zł

M. HENDRYKOWSKI, Scenariusz filmowy. Teoria i praktyka, s. 268, 35 zł

M. JARNECKI, A. BEDNARCZUK (red.), Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej w białorusko-polskiej perspektywie badawczej, s. 178, 22 zł

M. JĘDRZEJCZAK, M. KARCIARZ, M. KIEŁBUS, A. KUDRA, Legislacja w administracji . Materiały do konwersatorium, dodruk, s. 148, 16 zł

M. KARAMUCKA, Antyczny Rzym Norwida . Seria Filologia Polska nr 165, s. 508, 46 zł

H. KOĆKA-KRENZ, M. MATLA, M. DANIELEWSKI (red.), Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych. Seria Historia nr 230, s. 326, 42 zł

B. KOŁACZKOWSKI, B. SIDI DIALLO, Kształtowanie się regulacji prawnej zrzeszeń sportowych. Wybrane aspekty krajowe i prawnomiędzynarodowe. Seria Prawo nr 196, s. 294, 36 zł

K. KORNACKA-SAREŁO, „Wszystko Ty, tylko Ty, jeden Ty!” Dybuk Szymona Anskiego jako dramat filozoficzny . Seria Filozofia i Logika nr 122, s. 220, 22 zł

M. KOSIŃSKA, Stan okołourodzeniowy potomstwa jako efekt interakcji układu płód-matka-środowisko, dodruk . Seria Antropologia nr 26, s. 436, 12 zł

Z. KOPEĆ, E. CHODAKOWSKA, A. CZYŻAK, J. GALANT (red.), Pokolenie „Współczesności”. Twórcy. Dzieła. Znaczenie. Seria Filologia Polska nr 171, s. 282, 26 zł

W. KULIGOWSKI, Defamiliaryzatorzy. Źródła i zróżnicowanie antropologii współczesności . Seria Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 30, s. 348, 42 zł

W. LIPOŃSKI, Landmarks in British History and Culture, wyd. II. Seria Filologia Angielska nr 47, s. 424, 38 zł

D. LIPOWSKA, Komputerowe modelowanie ewolucji języka . Seria Badania Interdyscyplinarne nr 45, s. 296, 28 zł

A. ŁUKASIEWICZ, S. ŁUKASIEWICZ, Rola i kształtowanie zieleni miejskiej, wyd. IV poszerzone, s. 154, 24 zł

W.M. MALINOWSKI, J. STYCZYŃSKI, Polska i Polacy w literaturze francuskiej (XIV–XIX w.). Seria Filologia Romańska nr 58, s. 478, 34 zł

M. MENCFEL, Atanazy Raczyński (1788–1874). Biografia . Seria Historii Sztuki nr 42, s. 532, 68 zł

Ł. MUSIAŁ, O bólu. Pięć rozważań w poszukiwaniu autora, s. 132, 17 zł

M. MUSKAŁA, Odstąpienie od przestępczości w teorii i praktyce resocjalizacyjne j. Seria Psychologia i Pedagogika nr 235, dodruk, s. 294, 38 zł

A. MYSZKA, Osteoarthritis in past human populations. An anthropological perspective . Seria Antropologia nr 29, s. 256, 25 zł

T. NIEBORAK, Creation and enforcement of financial market law in the light of economisation of law . Seria Adam Mickiewicz University Law Books no 2, dodruk, s. 258, 48 zł

P. NOWAK, „… kto w życiu myśli, nie pisze nic …”. Krótka historia perlustracji w Polsce . Seria Badania Interdyscyplinarne nr 46, s. 216, 28 zł

J. PAWLIK, El espanol medieval: hacia la consolidación de un idioma, tomo , t. 2, s. 256, 24 zł

M. POTOK, Współczesna proza hiszpańska. Studia . Seria Filologia Romańska nr 60, s. 324, 38 zł

Ł.P. RATAJCZAK, Ojcostwo w doświadczeniach niepełnoletnich chłopców, dodruk . Seria Psychologia i Pedagogika nr 231, s. 256, 27 zł

M. ROSALSKA, Dyrektor szkoły – administrator, menadżer, przywódca. Między szkolną codziennością a polityką oświatową, dodruk . Seria Psychologia i Pedagogika nr 238, s. 364, 40 zł

K. ROTTERMUND, Antologia tekstów o muzyce , s. 174, 20 zł

M. RUTKIEWICZ-HANCZEWSKA, Neurobiologia nazywania. O anomii proprialnej i apelatywnej . Seria Badania Interdyscyplinarne nr 44, s. 444, 56 zł?

G. SCHADE, Lectures on Greek Poetry . Seria Filologia Klasyczna nr 35, s. 226, 22 zł

A. SOŁTYSIAK, Wstęp do teorii spektralnej, dodruk , s. 196, 18 zł

B. SOMMERFELD, Übersetzungskritik. Modelle, Perspektiven, Didaktik , s. 138, 15 zł

A. SUCHOŃ, Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych . Seria Prawo nr 191, dodruk, s. 436, 48 zł

A. SZPULAK, Róża . Seria Klasyka Kina, s. 172, 12 zł

M. SZYMANOWICZ, Zaburzona epoka. Polska fotografia artystyczna w latach 1945–1955 . Seria Historia Sztuki nr 40, dodruk, s. 490, 49 zł

K. TUSZYŃSKA, Oratorstwo i retoryka grecka z wyborem tekstów źródłowych. Od oralnej kultury retorycznej Homera do konceptualizacji retoryki przez Arystotelesa , s. 288, 34 zł

I. WIECZOREK, Strachy na Lachy. Nazewnicze komponenty przysłów i frazeologizmów w opracowaniu do nauki języka polskiego jako obcego, s. 118, 16 zł

M. ZEKIĆ, Muslimanski odgovor izazovima okcidenta – islamizacija Zapada ili vesternizacija islamskog svijeta. (S posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu i bosanskohercegovačke muslimane – Bošnjake). Seria Filologia Słowiańska nr 35, s. 508, 38 zł

H. ZGÓŁKOWA, Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym w latach 2010–2015. Listy frekwencyjne , s. 474, 36 zł

K. ZIEMSKI, A. MISIEJKO (red.), Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów współdziałania . Seria Prawo nr 197, s. 164, 18 zł

S. ŻYCHLIŃSKI, On some aspects of the syntax of object experiencers in Polish and English . Seria Język. Kultura. Komunikacja nr 16, s. 214, 17 zł

Czasopisma Naukowe

Artium Quaestiones, XXVII, s. 312, 32 zł

Folia Scandinavica Posnaniensia, vol. 20, s. 290, 30 zł

Functiones et Approximatio. Commentarii Mathematici, 55.2, s. 150, 19 zł

Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistic, XLIII/2, s. 244, 28 zł

Images, vol. XIX , nr 28, s. 338, 36 zł

Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 9, s. 174, 14 zł, nr 10, s. 228, 18 zł

Journal of Gender and Power, nr 2/2016, s. 162, 18 zł

Polish-AngloSaxon Studies, vol. 18, s. 118, 14 zł

Przegląd Prawa Rolnego, 1(18)/2016, s. 242, 18 zł

Przestrzenie Teorii, t. 25 – s. 400, 2016, 36 zł, t. 26, s. 308, 30 zł

Roczniki Socjologii Rodziny, t. XXIV-XXV (2015), s. 246, 26 zł

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4/2016, s. 252, 45 zł

Studia Edukacyjne, 40/2016, s. 466, 38 zł

Studia Metodologiczne, nr 36, s. 186, 26 zł, nr 37, s. 272, 20 zł

Studia Romanica Posnaniensia, XLIII/3 – s. 160, 16 zł, XLIII/4, s. 172, 18 zł

Studia Rossica Posnaniensia, XLI, s. 512, 36 zł

Symbolae Philologorum Posnaniensium, XXVI/2, s. 182, 16 zł

Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, z. 15, s. 398, 36 zł

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin tel. (91) 444 20 06, 444 20 09, faks (91) 44 21 52 e-mail: wydawnictwo@univ.szczecin.pl www.wn.usz.edu.pl

Książki Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego

można nabywać za pośrednictwem Księgarni Internetowej

http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl

NAUKI HUMANISTYCZNE

Salski Mirosław, Nanook w googlach Przewodnik po filmie dokumentalnym internetem wspomagany, oprawa. twarda, s. 400, cena 68 zł

Filozofia

Ziemińska R. (red.), „Analiza i Egzystencja” nr 34 (2016), s. 134, cena 32 zł

Ziemińska R. (red.), „Analiza i Egzystencja” nr 35 (2016), s. 138, cena 32 zł

Ziemińska R. (red.), „Analiza i Egzystencja” nr 36 (2016), s. 132, cena 32 zł

Historia

Gaziński R. (red.), „Przegląd Zachodniopomorski” nr 2/2016, s. 272 cena 22 zł

Gwiazdowska Małgorzata, Ochrona i konserwacja zabytków Szczecina po 1945 roku, oprawa. twarda, s. 392, cena 50 zł

Kaczmarek Hieronim, Polskie badania nad starożytnym Egiptem do końca XIX wieku, oprawa miękka, s. 416, cena 65 zł

Machałek M., Makowski A., Skrycki R. (red.), „Przegląd Zachodniopomorski” nr 3/2016, s. 220, cena 22 zł

Włodarczyk E., Wolińskie Rozwój gospodarczy miast portowych pruskich prowincji nadbałtyckich w latach 1808–1914 , wyd. II poprawione (zmienione), s. 362, cena 85 zł

Zieliński S., Liga Narodowa na Rusi 1890–1920. Fragment historii pracy polskiej na kresach południowo-wschodnich , wstęp i opracowanie Wątor A., s. 116, cena 45 zł

Literaturoznawstwo/Kulturoznawstwo

Dąbrowska D., Litwin M. (red.), Romantyzm w kulturze popularnej , s. 244, cena 45 zł

Galant Arleta, Zawiszewska Agata (red.) Kobieta, literatura, medycyna, oprawa twarda, s. 627, cena 65 zł

Kuczalska-Reinschmit P., wybór i wstęp Zawiszewska A., E pur si muove… Publicystyka społeczna z lat 1881–1918, s. 684, cena 60 zł

Komorowska E. (red.), „Annales Neophilologiarum” nr 9, s. 250, cena 45,00 zł

Sośnicka D., Lisiecka-Czop M., Sulikowski P. (red.), „Colloquia Germanica Stetinensia ” nr 25, s. 410, cena 56,00 zł

Terc A., Spacery z Puszkinem , przekład i komentarz Kowalska-Paszt I., s. 202, cena 32 zł

Wojtowicz W. (red.), „Meluzyna. Dawna literatura i kultura” nr 1(4)2016, s.112, cena 12 zł

NAUKI SPOŁECZNE

Nauki o polityce

Mieczkowski J., Drzonek M. (red.), „Acta Politica ” nr 1/2016, (35), s. 76, cena 25 zł

Mieczkowski J., Drzonek M. (red.), „Acta Politica ” nr 2/2016, (36), s. 118, cena 30 zł

Mieczkowski J., Drzonek M. (red.), „Acta Politica ” nr 3/2016, (37), s. 116, cena 30 zł

Mieczkowski J., Drzonek M. (red.), „Acta Politica ” nr 4/2016, (38), s. 88, cena 25 zł

Pedagogika

Chutorański M. (red.), „Pedagogika Szkoły Wyższej ” nr 1/2016, (19), s. 202, cena 25 zł

Jarzębińska A., Wsparcie społeczne w interakcjach rodziców dzieci z Zespołem Edwardsa – użytkowników forum internetowego , s. 176, cena 38 zł

Wałejko M., Osobno i razem. Personalistyczne wychowanie do samotności i wspólnoty , s. 356, cena 56 zł

Socjologia

Machaj I. (red.), „Opuscula Sociologica ” nr 1/2016, s. 76, cena 12 zł

Kołodziej-Durnaś A (red.), „Opuscula Sociologica ” nr 2/2016, s. 118, cena 20 zł

NAUKI EKONOMICZNE

Brzozowska K., Szaja M. (red.), „Ekonomiczne Problemy Usług ” nr 125, Wyzwania Unii Europejskiej , s. 368, cena 55 zł

Czyżyki R., Inwestor indywidualny na polskim rynku kapitałowym , s. 344, cena 56 zł

Dembińska I. (red.), „Problemy Transportu i Logistyki ” nr 32, ZN nr 886, s. 74, cena 15 zł

Burlita A., Błoński K. (red.), „Studia i Prace WNEiZ” nr 43, Zarządzanie , t. 2, s. 426, cena 60 zł

Kiziukiewicz T. (red.), „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 2(80)2016, Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi , cz. 2, s. 532, cena 70 zł

Kryk B. (red.), Ekonomiczne, ekologiczne i społeczne problemy wykorzystania energii w gospodarstwach domowych , s. 208, cena 45 zł

Kryk B., Knap R. (red.), „Studia i Prace WNEiZ, nr 46/2016, Gospodarka regionalna i międzynarodowa , t. 1, s. 444, cena 60 zł

Kryk B., Leśniewska G. (red.), „Studia i Prace WNEiZ, nr 46/2016, Gospodarka regionalna i międzynarodowa , t. 2, s. 366, cena 55 zł

Kwarciński T., Dostępność publicznego transportu zbiorowego na obszarach wiejskich w Polsce. Aspekty metodyczne i pragmatyczne , s. 326, cena 59 zł

Mańkowska M. (red.), „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 124/2016, The shipping market and the port services markets in a changing environment , s. 162, cena 35 zł

Miłaszewicz D. (red.), „Studia i Prace WNEiZ” nr 44. Problemy współczesnej ekonomii , t. 1, s. 310, cena 46 zł

Miłaszewicz D., Nagaj R., Szkudlarek P. (red.), „Studia i Prace WNEiZ” nr 44. Problemy współczesnej ekonomii , t. 3, s. 300, cena 48 zł

Meyer B. (red. ), Ekonomiczne Problemy Turystyki ” nr 4(36)2016, s. 220, cena 38 zł

Nakonieczna-Kisiel H. (red.), Trends In the Word Economy nr 8. Global Economy at the Crossroads , s. 228, cena 18 zł

Orfin-Tomaszewska K., Polityka promocji w kreowaniu wizerunku produktu turystycznego , s. 235, cena 58 zł

Panasiuk A. (red.), „European Journal of Service Management ” vol. 19, 3/2016, s. 66, cena 8 zł

Panasiuk A. (red.), „European Journal of Service Management ” vol. 20, 4/2016, s. 74, cena 12 zł

Rosa G., Smalec A. (red.), „Marketing i Zarządzanie” nr 3(44)2016, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument i przedsiębiorstwo w kontekście zmian w otoczeniu – handel i usługi , s. 446, cena 60 zł

Rosa G., Smalec A. (red.), „Marketing i Zarządzanie” nr 4(45)2016, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty , s. 422, cena 60 zł

Rosa G. (red.), „Marketing i Zarządzanie” nr 5(46)2016, Przeobrażenia w marketingu na współczesnym rynku , s. 190, cena 38 zł

Rumiński R., Acquiring financial capital by small business with special emphasis on debt financing – the case of California. The experiences of small business in the United States , s. 298, cena 56 zł

Tarczyński W. (red.), „Folia Oeconomica Stetinensia” vol. 16(2016) Issue1, s. 316, cena 48 zł

Winiarska K. (red.), „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 6/2016 (84), Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej , cz. 1, s. 360, cena 50 zł

Wiśniewski T. (red.), „Studia i Prace WNEiZ” nr 43, Zarządzanie , t. 1, s. 238, cena 38 zł

Witek J., Błoński K. (red.), „Studia i Prace WNEiZ” nr 43, Zarządzanie , t. 3, s. 498, cena 60 zł

Wolska G. (red.), „Współczesne Problemy Ekonomiczne” nr 13/2016, s. 198, cena 35 zł

Załoga E. (red.), „Problemy Transportu i Logistyki ” nr 1(37)2017, Z badań nad uprawą morza i transportowym wykorzystywaniem rzek , (Jubileusz 90-lecia urodzin Prof. Franciszka Gronowskiego ), s. 346, cena 60 zł

NAUKI MATEMATYCZNE

Informatyka

Nermend K., Borawska A. (red.), „Studia Informatica Pomerania ” nr 41, 3/2016. Gospodarka oraz społeczeństwo informacyjne – metody i narzędzia , s. 136, cena 25 zł

Szewczyk A., Wojarnik G. (red.), „Studia Informatica Pomerania ” nr 39, 1/2016. Gospodarka oraz społeczeństwo informacyjne – metody i narzędzia , s. 136, cena 25 zł

Szewczyk A., Krok E. (red.), „Studia Informatica Pomerania ” nr 40, 2/2016. Rozrywka i kultura w Internecie. Metody i technologie , s. 134, cena 25 zł

Szyjewski Z., Muszyńska K. (red.), „Studia Informatica Pomerania ” nr 42, 4/2016. Metody komputerowe w procesie podejmowania decyzji, s. 122, cena 25 zł

NAUKI O ZIEMI

Zawal A. (red.), „Acta Biologica ” nr 23, s. 150, cena 3,50 zł

NAUKI TEOLOGICZNE

Bujak J., Ceynowa T., Wojtowicz W. (red.), „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie ” nr 23/2016, s. 438, cena 35 zł

Nockowski M. (red.), Homo religiosus. Różne wymiary religijności na Pomorzu Zachodnim , t. 1, s. 174, cena 25 zł

Posadzy A., Królestwo Boże w interpretacji teologów dwudziestego wieku , s. 256, cena 36 zł

Wejman G., „Colloquia Theologica Ottoniana ” nr 1/2016, s. 242, cena 32 zł

Wejman G., „Colloquia Theologica Ottoniana ” nr 2/2016, s. 242, cena 32 zł

NAUKI PRAWNE

Andrzejewski M. (red.), „Acta Iuris Stetinensis ” nr 3(15)2016, s. 202, cena 21 zł

Andrzejewski M. (red.), „Acta Iuris Stetinensis” nr 4(16)2016, s. 130, cena 20 zł

NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ

Eider J. (red.), „Central European Journal of Sport Science and Medicine” vol. 15, 3/2016, s. 57, cena 12 zł

Sieja K, Sygit K., Znaczenie selenu (Se) w prewencji i terapii nowotworów u człowieka , s. 156, cena 25 zł

Zwierko T. (red.), Percepcja wzrokowa w grach sportowych. Podstawy teoretyczne i implikacje praktyczne , s. 244, cena 32 zł

BADANIA INTERDYSCYPLINARNE

Chojecki D. (red.), „ Przeszłość Demograficzna Polski ” nr 37/2015, cz. 3, s. 144, cena 5,5 zł

Chojecki D. (red.), „ Przeszłość Demograficzna Polski ” nr 37/2015, cz. 4, s. 184, cena 5 zł

Chojecki D. (red.), „ Przeszłość Demograficzna Polski ” nr 38/2016, cz. 2, s. 144, cena 20 zł

Guzowski P. (red.), „ Przeszłość Demograficzna Polski ” nr 37/2015, cz. 2, s. 178, cena 25 zł

Kuklo C. (red.), „ Przeszłość Demograficzna Polski ” nr 37/2015, cz. 1, s. 182, cena 23 zł

Szołtysek M. (red.), „ Przeszłość Demograficzna Polski ” nr 38/2016, cz. 1, s. 136, cena 20 zł

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA Redakcja ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń tel. (056) 611-42-95, fax (056) 611-47-05 e-mail: wydawnictwo@umk.pl Sprzedaż ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń tel./fax (056) 611-42-38 e-mail: books@umk.pl www.wydawnictwoumk.pl

NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

Andryszczak Marta, Badowiec Renata, Gęsicka Daria (red.), Prawo – rodzina – praca , 32 zł

Bochenek Mirosław, Historia rozwoju ekonomii, t. 1: Od starożytności do szkoły klasycznej , 34 zł

Bochenek Mirosław, Historia rozwoju ekonomii, t. 2: Od idei socjalistycznych do historyzmu , 32 zł

Bochenek Mirosław, Historia rozwoju ekonomii, t. 3: Kierunek subiektywno-marginalny i jego szkoły , 48 zł

Bochenek Mirosław, Historia rozwoju ekonomii, t. 4: Od neomarksizmu do początków ekonometrii , 34 zł

Bochenek Mirosław, Historia rozwoju ekonomii, t. 5: Od keynesizmu do syntezy neoklasycznej , 34 zł

Bochenek Mirosław, Historia rozwoju ekonomii, t. 6: Współczesne szkoły ekonomiczne , 36 zł

Chruściński Tomasz, Współzależność giełd papierów wartościowych na świecie w aspekcie procesów globalizacyjnych , 38 zł

Ciszewska Wanda, Degen Dorota, Sieradzan Wiesław (red.), Wydział Nauk Historycznych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Działalność badawcza, dydaktyka, perspektywy rozwoju , 70 zł

Cukras-Stelągowska Joanna (red.), Pamiętanie i zapominanie. Wspólnoty – wartości – wychowanie , 24 zł

Cuprjak Magdalena, Konstrukcje tożsamości gimnazjalistów , 32 zł

Czachowski Hubert, Wróblewska Violetta (red.), Kultura wsi w egodokumentach , 39 zł

Dariusz Brzostek, Aldona Kobus, Miłosz Markocki (red.), Potworna wiedza. Horror w badaniach kulturowych , 34 zł

Didkowska Bernadeta, Rysunek dziecka w wieku od 3 do 12 lat a język wizualny nowych mediów , 48 zł

Doktór Jan, Początki chasydyzmu polskiego , 36 zł

Doroszewski Filip, Orgie słów. Terminologia misteriów w „Parafrazie Ewangelii wg św. Jana” Nonnosa z Panopolis , 34 zł

Gehlen Arnold, Człowiek. Jego natura i środowisko w świecie , 48 zł

Grabowska Barbara, Grzeliński Adam, Żelazna Jolanta (red.), Znaczenie filozofii Oświecenia. Człowiek wśród ludzi , 56 zł

Grego-Planer Dorota, Potencjał konkurencyjny ukrytych liderów polskiej gospodarki , 32 zł

Grochowski Piotr, Jarmark tradycji. Studia i szkice folklorystyczne , 39 zł

Hirschberg Aleksander, Dymitr Samozwaniec , 32 zł

Ignasiak-Szulc Aranka, Kola-Bezka Maria, Czupich Mariusz (red.), Problemy rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego w Europie Środkowo-Wschodniej , 42 zł

Kaczmarczyk Kamila, Bierność i bezrobocie młodzieży w Polsce , 30 zł

Karaszewski Włodzimierz (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski – analiza porównawcza , 32 zł

Kaśkiewicz Kinga, Schollenberger Piotr (red.), Aktualność estetyki Kanta , 38 zł

Kołodziejczyk Sebastian, Granice pojęciowe metafizyki , 38 zł

Kopińska Violetta, Edukacja obywatelska w szkole. Krytyczna analiza dyskursu podręczników szkolnych , 48 zł

Koschany Rafał, Przypadek. Kategoria egzystencjalna i artystyczna w literaturze i filmie , 38 zł

Kowalczyk Małgorzata, Fopka-Kowalczyk Małgorzata, Rubacha Krzysztof (red.), Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją. Podstawy teoretyczne i metodologiczne , 3 0 zł

Krajewski Jarosław, Dynamiczne modele czynnikowe w modelowaniu i prognozowaniu wybranych procesów makroekonomicznych , 26 zł

Krajkowski Michał, Oblicza prowincji. Galicja w polskojęzycznej prozie pisarzy zaboru austriackiego II połowy XIX wieku , 38 zł

Krawcowicz Barbara, William James. Pragmatyzm i religia , 30 zł

Krukowski Krzysztof, Kulturowe uwarunkowania dojrzałości procesowej urzędów miast , 39 zł

Kuc Marta, Przemiany w przestrzennym zróżnicowaniu poziomu życia ludności w państwach Unii Europejskiej , 36 zł

Kunka Sławomir, Pieśń dla Pana na osiem akordów. Teologia na usługach miłości , 30 zł

Kupś Tomasz (red.), Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 3: Polemiki z Janem Śniadeckim , 24 zł

Kupś Tomasz, „Opus postumum” Immanuela Kanta , 46 zł

Kurowska Anna, Pieliński Bartosz, Szarfenberg Ryszard, Wójtewicz Anna, Perspektywa gender w polityce społecznej , 38 zł

Łużyński Wiesław (red.), Bóg jest miłością. Komentarz do encykliki Benedykta XVI , 32 zł

Łużyński Wiesław, Rodzina chrześcijańska w nauczaniu Jana Pawła II , 28 zł

Myśliwiec Karol, W cieniu Dżesera. Badania polskich archeologów w Sakkarze , 49 zł

MAKOWIECKI Tadeusz, Pani Zosia , ze wstępem Grażyny Halkiewicz-Sojak i posłowiem Elżbiety Makowieckiej, 12 zł

Małgorzata Grupa, Andrzej Pydyn (red.), Od Torunia do Charkowa , 36 zł

Mączyński Ryszard, Cech mosiężników warszawskich w czasach Oświecenia , 38 zł

Moszyński Michał, Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej – perspektywa rynku pracy , 42 zł

Nadolska-Styczyńska Anna (red.), Z Torunia. Teksty miejscem zainspirowane , 32 zł

Olechnicki Krzysztof, Szlendak Tomasz, Karwacki Arkadiusz, Grupy rekonstrukcji historycznej. Edukacja i konsumowanie przeszłości , 54 zł

Owsian Piotr Ł., Osińska Magdalena, Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wybranych metod ilościowych , 32 zł

Pacholik-Żuromska Anita, Intencjonalność – rozumienie – samowiedza. Filozoficzny problem poznania w świetle nauk kognitywnych , 42 zł

Pieńkos Antoni, Europejska Agencja Obrony w systemie współpracy przemysłowo-obronnej w Europie , 30 zł

Pranke Piotr, Zečević Miloš, Handel interregionalny od X do XII wieku. Europa Środkowa, Środkowo-Wschodnia, Półwysep Skandynawski i Półwysep Bałkański. Studium Porównawcze , 32 zł

Rezmer Joanna, Wolność badań naukowych w świetle prawa międzynarodowego , 46 zł

Roszak Piotr, Orłowski Piotr (red.), Radość służby. Bp Alvaro del Portillo (1914–1994) , 26 zł

Roszak Piotr, Wykład pierwszego listu do Tymoteusza. Super primam epistolam b. pauli ad Thimotheum lectura , 48 zł

Ryczek Wojciech, Antystrofa dialektyki. Teoria retoryczna Bartłomieja Keckermanna , 44 zł

Symonowicz-Jabłońska Izabela, Baśniowość w kulturze popularnej jako wyzwanie edukacyjne , 26 zł

Śniecikowska Beata, Haiku po polsku. Genologia w perspektywie transkulturowej , 46 zł

Szulist Janusz, Teologia państwa w pismach Josepha Ratzingera (Benedykta XVI) , 48 zł

Śliwicki Dominik, Estymacja jądrowa w analizie ekonometrycznej , 39 zł

Tymowski Michał, Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty , 38 zł

Wawrzak Małgorzata (red.), Kolekcja fikcji: o mistyfikacji w sztuce , 48 zł

Weinkauf Marcin, Naczynia ceramiczne jako źródło poznania procesów osadniczych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej na początku wczesnego średniowiecza (VII-IX wiek). Tom 2 , 96 zł

Woleński Jan, Wykłady o naturalizmie , 32 zł

Zastempowski Maciej (red.), Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw , 28 zł

NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

Burkowska-But Aleksandra, Tężnie jako czynnik kształtujący mikrobiologiczną jakość powietrza w uzdrowisku , 26 zł

CICHY ANNA, ŻBIKOWSKA ELŻBIETA (red.), Atlas of Digenea developmental stages. The morphological characteristics and spread within the populations of freshwater snails from the Brodnickie Lakeland, Poland , 106 zł

Huppenthal Lesław, Polymer Solutions , 44 zł

Rejewski Marian, Nazwy roślin , 50 zł

Roman Rudnicki, Spatial structure of Polish agriculture conditioned by Common Agriculture Policy instruments , 64 zł

Szymańska Daniela, Korolko Michał, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Lewandowska Aleksandra, Ekoinnowacje w miastach , 26 zł

NAUKI MEDYCZNE

Nierzwicki Krzysztof, Opowieść chirurga. Wywiad rzeka z Profesorem Waldemarem Jędrzejczykiem , 76 zł

VARIA – SERIA LITERACKA POZA

Obara Karina, Granice – opowiadania , 25 zł

Pniewska Olga, Tajemnice Torunia , 26 zł

PONCELA ENRIQUE JARDIEL, Mąż z biletem powrotnym , wstęp i przekład Cezary Bronowski, 26 zł

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa tel. 22 561 88 38, 22 561 89 23 e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl dyrektorwyd@uksw.edu.pl www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

Filozofia

JACEK GRZYBOWSKI, JAN SOCHOŃ (red.), Studia z filozofii Boga, religii i człowieka tom 7 , 346 s., 27 zł

PAWEŁ MAZANKA, IRENA GROCHOWSKA (red.), Szczęśliwe małżeństwo i rodzina , 234 s., 24 zł

Historia

KAROLINA KOCHAŃCZYK-BONIŃSKA, LESZEK MISIARCZYK, TOMASZ SKIBIŃSKI (red.), Imperia Śródziemnomorza , 158 s., 26 zł

BARTOSZ KOZIŃSKI, Determinants of the Ethnic Policy of the Polish Government in Exile in the years 1939-1947, 148 s., 25 zł

BARTOSZ KOZIŃSKI, Koncepcje polityki etnicznej Rządu RP na Uchodźstwie w latach 1939-1947 , 296 s., 37 zł

STEFAN K. KOZŁOWSKI, Alma Matris Varsoviensis , 226 s., 25 zł

ŁUKASZ LUBRYCZYŃSKI, KAROLINA W. GAŃKO, Dorożkarstwo warszawskie w XIX wieku , 218 s., 55 zł

RAFAŁ ŁATKA, JAN ŻARYN (red.), Obchody Millenium na uchodźstwie w 50. rocznicę , 532 s., 60 zł

LESZEK MISIARCZYK, BAZYLI DEGÓRSKI, EWANGELISTARZ PŁOCKI Z XII WIEKU (opr.), 628 s., 50 zł

AGNIESZKA SŁAWIŃSKA, Więźniarki polityczne z Bojanowa , 700 s., 60 zł

MONIKA WIŚNIEWSKA (red.) , Edukacja w PRL , 264 s., 35 zł

RADOWSŁAW ZENDEROWSKI, JAKUB PIEŃKOWSKI, Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej, tom III , 198 s., 30 zł

Socjologia

ANIELA DYLUS, Gospodarka w perspektywie etycznej i religijnej , 445 s., 40 zł

MICHAŁ GIERYCZ, Europejski spór o człowieka , 616 s., 60 zł

MARTYNA KAWIŃSKA, JUSTYNA KURTYKA-CHAŁAS (red.), Praca socjalna jako dyscyplina naukowa ? , 488 s., 34 zł

KRZYSZTOF KIETLIŃSKI (red.), Wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Europie , 244 s., 35 zł

OLGA KOTOWSKA-WÓJCIK, MARTA LUTY-MICHALAK (red.), Społeczna odpowiedzialność jako podstawa osiągania zrównoważonego rozwoju , 260 s., 28 zł

(ANNA SKOLIMOWSKA, BARTOSZ JANKOWSKI (red.), Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju , 286 s.,

KS. ARTUR WYSOCKI, MARCIN ZARZECKI (red.), Etos polskich przetwórców żywności , 256 s., 30 zł

RAFAŁ ZAPŁATA (red.), Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach , 160 s., 24 zł

Literaturoznawstwo

ANDRZEJ ZGORZELSKI (opr.), Nauce i krajowi. Kalendarium życia i działań prof. Czesława Zgorzelskiego , 184 s., 22 zł

BRYGIDA PAWŁOWSKA-JĄDRZYK, MARCIN JEWDOKIMOW (red.), Fotoesej – testowanie granic gatunku , 174 s., 25 zł

KINGA KOEHLER, KRZYSZTOF KOEHLER (przekł.) , Quentin Skinner, Wizje polityki, tom I - Rozważania o metodzie , 332 s., 38 zł

DYMITR HESSEN, LAZAR FLEISHMAN (opr.), ZBIGNIEW DMITROCA (przekł.), Ewangelina Skalińska, Marian Kisiel, Sołomon Bart, Nieuniknione , 108 s., 22 zł

WOJCIECH KUDYBA, Próba bólu. O wierszach Joanny Pollakówny , 248 s., 29.40 zł

MATEUSZ KOWALSKI, Język i czas , 232 s., 25 zł

BOŻENA BORUCKA, Zaraźliwe piękno , 272 s., 25 zł

BRYGIDA PAWŁOWSKA-JĄDRZYK (red.), Ciężar i lekkość w kulturze , 440 s., 40 zł

BRYGIDA PAWŁOWSKA-JĄDRZYK, DOROTA DĄBROWSKA (red.), Rzecz w kulturze , 244 s., 40 zł

PIOTR MITZNER (red.), W poszukiwaniu zatraconej solidarności, tom 1 - Literatura rosyjska w kręgu „Kultury” , 424 s., 42 zł

PIOTR MITZNER (red.), W poszukiwaniu zatraconej solidarności, tom 2 - „Kultura” i emigracja rosyjska , 420 s., 42 zł

BEATA GAJ (opr.), Linguam Latinam Cognosco . Poznaję język łaciński , 156 s.

BEATA GARLEJ, Ingardenowskie jakości metafizyczne , 200 s., 30 zł

BERNADETTA KUCZERA-CHACHULSKA, Procent od kontemplacji , 234 s., 30 zł

Tomasz Korpysz, Anna Krasowska (red.), Komizm historyczny , 218 s., 25 zł

ANNA KOZŁOWSKA, JAN ZIELIŃSKI (red.), Strony Joanny Pollakówny , 438 s., 35 zł

DOMINIKA BUDZANOWSKA-WEGLENDA, Sztuka życia według Marka Aureliusza , 232 s., 25 zł

DOROTA KIELAK, MARTA MAKOWSKA, JOANNA NIEWIAROWSKA (red.), Między pamięcią a projektem przyszłości, 318 s., 35 zł

Matematyka

WOJCIECH MOKRZYCKI, Reprezentacje widokowe brył do wizualizacji i wizualnej identyfikacji , 288 s., 25 zł

Pedagogika

ZBIGNIEW BABICKI, DARIUSZ STĘPKOWSKI (red.), Pedagogika wobec duchowości - duchowość wobec pedagogiki , 200 s., 25 zł

BARBARA M. KAŁDON (red.), Wybrane obszary niebezpieczeństw XXI wieku w ujęciu interdyscyplinarnym , 194 s., 22 zł

KINGA KRAWIECKA, EMILIA ŚMIECHOWSKA-PETROVSKIJ, MARTYNA ŻELAZKOWSKA, Sztuka/twórczość dostępna. Osoby z niepełnosprawnościami i chorobą psychiczną w kręgu recepcji i ekspresji sztuki , 160 s., 20 zł

JUSTYNA KURTYKA-CHAŁAS, JOANNA TRUSZKOWSKA (red.), Żałoba i strata. Ujęcie interdyscyplinarne, 284 s., 30 zł

EMILIA ŚMIECHOWSKA-PETROVSKIJ (red.), , Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku , 192 s., 24 zł

Teologia

Ewa K. Czaczkowska (red.), 1966. Milenium chrztu Polski Prymasa Stefana Wyszyńskiego , 348 s., 40 zł

KS. BOGUMIŁ GACKA, CEZARY RITTER (red.), Splendor Personae. Święty Jan Paweł II , 182 s., 20 zł

KS. MARIAN KOWALCZYK (red.), Ubóstwo i czystość serca , 230 s., 30 zł

ANNA KUŚMIREK (red.), Symbolika ciała w Starym Testamencie , 292 s., 35 zł

JAROSŁAW RÓŻAŃSKI (red.), Ekstermizm muzułmański – nowe wyzwanie do dialogu ? , 222 s., 25 zł

Prawo

ARKADIUSZ DOMASZK, Dobra doczesne Koscioła , 322 s., 28 zł

EWELINA GIERACH, MICHAŁ JABŁOŃSKI, KRZYSZTOF KOŹMIŃSKI (red.), Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej , 348 s., 25 zł

ANNA TARWACKA, Obrócić prawo w żart. Instytucje prawne z zbiorze dowcipów „Philogelos” , 260 s., 26 zł

Biologia

JERZY ROMANOWSKI, DOMINIKA DZWONKOWSKA (red.), Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa , 192 s., 26 zł

MACIEJ STASIAK, Appestat. Selected topics , 82 s., 12 zł

WYDAWNICTWO AKADEMICKIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ul. inż. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia tel. 261 26 28 39, 261 26 28 95 www.amw.gdynia.pl e-mail: wydawnictwo@amw.gdynia.pl Facebook: https://www.facebook.com/WydawnictwoAMW

ŻOŁNIERUK Dariusz, Nakres drogi okrętu. Część I. Wyznaczanie pozycji zliczonej na standardowej mapie morskiej , 482 s., format B5, 34,00 zł

SZTUROMSKI Bogdan, Modelowanie oddziaływania wybuchu podwodnego na kadłub okrętu w ujęciu numerycznym , 189 s., format B5, 28,00 zł

KŁUSAK Miron, Geopolityczne uwarunkowania przemian politycznych w Unii Europejskiej na początku XXI wieku , 127 s., format B5, 18,00 zł

MUSIAŁ Stanisław, Maghreb i znaczenie jego obecności we Francji , 378 s., format B5, 30,00 zł

SZCZEPAŃSKA Mariola (red. nauk.), Praca opiekuńczo-wychowawcza. Tom III. Kontekst autorski , 123 s., format B5, 22,00 zł

SZCZEPAŃSKA Mariola (red. nauk.), Praca opiekuńczo-wychowawcza. Tom II. Kontekst metodyczny , 231 s., format B5, 33,00 zł

SZCZEPAŃSKA Mariola (red. nauk.), Praca opiekuńczo-wychowawcza. Tom I. Kontekst teoretyczny , 388 s., format B5, 46,60 zł

BUGAJSKI Dariusz R. (red. nauk.), „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”, t. VI: Implementacja prawa humanitarnego , 260 s., format B5, 25,00 zł, wyd. ciągłe

KOLENDA Janusz, Lectures on Vibrations , wyd. 2 uzup., 244 s., format B5, 26,00 zł

SZUNIEWICZ Marta, Łączenie rodzin cudzoziemców. Studium prawnomiędzynarodowe , 460 s., format B5, 52,00 zł

LIGĘZA Krzysztof, Leksykon działań sił morskich , 176 s., format B5, 20,00 zł

ŻOŁNIERUK Dariusz, Astronawigacja. Część I. Wprowadzenie do astronawigacji. Pomoce astronawigacyjne , nowe wydanie, 496 s., format B5, 32,00 zł

BUGAJSKI Dariusz R. (red. nauk.), „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”. Tom IV: Selektywna eliminacja i rozkaz wojskowy , 383 s., format B5, 17,20 zł, wyd. ciągłe

BOCHENEK Krzysztof, GAWOR Leszek, JEDYNAK Anna, KOJKOŁ Jerzy, Filozofia polska okresu międzywojennego. Zarys problematyki , 262 s., format B5, 23,00 zł

BURSZTYŃSKI Andrzej, Zabezpieczenie logistyczne wielonarodowych sił okrętowych , 338 s., format B5, 33,30 zł

DEPCZYŃSKI Rafał Piotr, Siły pokojowe ONZ wobec współczesnych konfliktów zbrojnych. Liban – studium przypadku , 438 s., format B5, 36,20 zł

FLIS Leszek, Geometria wykreślna. Część 1. Rzuty punktów, prostych i figur płaskich , 85 s., format B5, 12,50 zł

FLIS Leszek, Geometria wykreślna. Część 2. Metody transformacji rzutów , 60 s., format B5, 12,50 zł

KOPACZ Zdzisław, MORGAŚ Wacław, URBAŃSKI Józef, Ocena dokładności pozycji okrętu , 214 s., format B5, 18,80 zł

BUGAJSKI Dariusz R. (red. nauk.), „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”. Tom III: Zasady podejmowania działań przy użyciu siły , 294 s., format B5, 17,20 zł, wyd. ciągłe

BUGAJSKI Dariusz R. (red. nauk.), „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”. Tom II: Konflikt rosyjsko-gruziński w 2008 roku , 237 s., format B5, 16,90 zł, wyd. ciągłe

SPERSKI Marek, Doki pływające , 394 s., format B5, 48,20 zł

DOBROCIŃSKI Stanisław, Metody numeryczne w rozwiązaniach zagadnień inżynierskich , 491 s., format B5, 38,90 zł

PRACZYK Tomasz, Using assembler encoding to construct artificial neural networks with a modular architecture , 235 s., format B5, 21,50 zł

NAWROT Dariusz, Z Torunia do Okehampton. Rzecz o Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej historią życia jej komendantów pisana , 234 s., format B5, 53,00 zł

WIŚNIEWSKI Zbigniew, Teoretyczne podstawy filtracji wektora stanu Pokładowej Sieci Pomiarowej , 68 s., format B5, 15,00 zł

CIESIELSKI Stanisław, LUS Tomasz, Okrętowe tłokowe silniki spalinowe. Budowa i zasady działania , 282 s., format B5, 30,30 zł

KYZIOŁ Lesław, Podstawy konstrukcji maszyn. Część 1 , 208 s., format B5, 20,40 zł

W Y D A W N I C T W O P O L I T E C H N I K I Ś L Ą S K I E J ul. Akademicka 5 44-100 GLIWICE tel./fax 0-32-237-13-81, 032-237-18-48 DZIAŁ SPRZEDAŻY I REKLAMY http://wydawnictwopolitechniki.pl wydawnictwo_mark@polsl.pl

Anna błach, Anita Pawlak-jakubowska, Inżynierska geometria wykreślna , 50,40 zł, s. 353.

Marek BŁAHUT, Interferencja fal elektromagnetycznych w planarnych falowodach wielomodowych. Teoria i zastosowania , 28,35 zł, s. 181.

Andrzej buchacz, Andrzej baier, Jerzy płaczek i in. Analytical and experimental tests and determination of characteristics of components working as assemblies of innovative structures of repaired freight cars , 26,25 zł, s. 184.

Grzegorz dzido, Analiza wpływu pola mikrofalowego na charakterystykę nanocząstek srebra i tlenku miedzi otrzymywanych w procesie przepływowy,. 23,10 zł, s. 184.

Andrzej fellner, Radosław fellner, Henryk jafernik, Wykonywanie lotów IFR i podejść według PBN ., 33,60 zł, s. 209.

Piotr folęga, Grzegorz wojnar, Piotr czech, Zasady zapisu konstrukcji maszyn. , 29,40 zł, s. 187.

Agnieszka fornalczyk, Analiza możliwości wykorzystania magnetohydrodynamiki do intensyfikacji odzysku platyny ze zużytych katalizatorów samochodowych . 21,00 zł, s. 145.

Piotr gustof, Termodynamika w pojazdach samochodowych, 23,10 zł, s. 129.

Jacek IZYDORCZYK, Wojciech SUŁEK, Piotr ZAWADZKI, Kody i szyfry . 46,20 zł, s. 259.

Henryk JAFERNIK, Andrzej FELLNER, Radosław FELLNER, Meteorologia w transporcie, 43,05 zł, s. 321.

Marek jasiński, Modelowanie matematyczne procesu uszkodzenia tkanki wywołanego oddziaływaniem zewnętrznych źródeł ciepła, 21,00 zł, s. 125.

Marek JASZCZUK, Piotr CHELUSZKA, Rajmund MANN, Komputerowe wspomaganie doboru cech konstrukcyjnych kombajnu ścianoweg,. 16,80 zł, s. 116.

Nina juzwa (ed.), Architecture and urban planning for contemporary industry , 51,45 zł, s. 238.

Aleksander lisiecki, Shaping the properties of Surface layers by laser gas nitriding of titanium alloy with HPDDL laser , 43,05 zł, s. 322.

Barbara LIPSKA, Zbigniew TRZECIAKIEWICZ, Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Zagadnienia zaawansowane. , 44,10 zł, s. 276.

Tatiana KARKOSZKA, Sterowanie operacyjne z wykorzystaniem analizy ryzyka w zintegrowanym systemie zarządzania procesem technologicznym , 23,10 zł, s. 143.

Jan kosmol, Determination of motion resistances in high-speed spindle angular bearings , 15,75 zł, s. 93

Piotr kowalik, Zastosowanie warstw opartych na stopie Ni-P w technologii rezystorów warstwowych i fotowoltaice , 21 zł, s. 145.

Mateusz KOZIOŁ, Nasycenie ciśnieniowo-próżniowe zszywanych oraz tkanych trójwymiarowo preform z włókna szklanego , 37,80 zł, s. 265.

Elżbieta D. NIEZABITOWSKA, Anna SZEWCZENKO, Iwona BENEK, Potrzeby osób starszych w obiektach z funkcją opieki. Wytyczne do projektowania , 24,15 zł, s. 189.

Monika Odlanicka-poczobutt, Modele procesów logistycznych w sądownictwie powszechnym , 71,40 zł, s. 472.

Jan Władysław PAŁASZ, Niska emisja ze spalania węgla i metody jej ograniczenia, 37,80 zł, s. 243.

Jan PALLADO, Typologia zabudowy wielorodzinnej. Teoria, dydaktyka, praktyka , 36,75 zł, s. 181.

Mirosława PAWLYTA, Nanostrukturalne materiały węglowe jako nośnik nanocząstek katalitycznych , 18,90 zł, s. 133.

Praca zbiorowa pod redakcją Jana Rabieja, Założenia ogrodowo-parkowe we współczesnych miastach. Wybrane aspekty programowania przekształceń Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie , 23,10 zł, s. 156.

Praca zbiorowa pod redakcją Jana Popczyka, Roberta kucęby, Krzysztofa dębowskiego, Waldemara jędrzejczyka, Energetyka prosumencka. Próba konsolidacji w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i technicznym , 52,20 zł, s. 322.

Janusz RICHTER, Metody doboru materiałów inżynierskich , 30,45 zł, s. 202.

Wojciech STANEK, Analiza egzergetyczna w teorii i praktyce , 49,35 zł, s. 270.

Małgorzata szymiczek, Ocena stopnia degradacji poliestrowo-szklanych kompozytów nawijanych , 28,35 zł, s. 145.

Wincenty TUREK, Krzysztof KOZIEŁ, Roman TURCZYN, Elektrochemia i równowagi jonowe w roztworach elektrolitów – teoria i zadania . , 30,45 zł, s. 193.

Katarzyna tobór-osadnik, Wybrane zagadnienia zachowań organizacyjnych. Podręcznik z ćwiczeniami. , 22,05 zł, s. 145.

Jacek TRZASKA, Metodologia prognozowania anizotermicznych krzywych przemian fazowych stali konstrukcyjnych i maszynowych . , 26,25 zł, s. 179.

Roman wituła (red.), Wybrane techniki rachunkowe analizy matematycznej. Część 1. , 39,90 zł, s. 258.

Grzegorz wszołek, Multi-objective model-based design optimization of hydraulic dampers . , 24,15 zł, s. 146.

WydawnictwA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, tel.: +48 12 617 32 28 tel./faks: +48 12 636 40 38, www.WydawnictwoAGH.pl redakcja@wydawnictwoagh.pl

Książki Wydawnictw AGH można nabywać za pośrednictwem księgarni internetowej www.wydawnictwa.agh.edu.pl

RYSZARD BARCIK (redaktor naukowy), RYSZARD BOROWIECKI (redaktor naukowy), MAREK DUDEK (redaktor naukowy), MARIA NOWICKA – SKOWRON (redaktor naukowy), Zarządzanie w rozwoju organizacji. Wybrane problemy , 500 s., monografia, nauki o zarządzaniu

JERZY KOWALCZUK (opracowanie), Szkoły. Nauczyciele . Uczniowie. Przyczynek do historii szkolnictwa, oświaty i wychowania na obszarze kresów południowo – wschodnich II Rzeczypospolitej, 350 s., monografia, biografie, wspomnienia

BARBARA KOWAL, MAREK KARKULA, DOMINIK KOWAL, Wybrane aspekty realizacji strategii przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego z wykorzystaniem Balanced Scorecard , 164 s., monografia, nauki o zarządzaniu

WIKTOR KUBIŃSKI, Inżynieria i technologie produkcji. Wydanie zmienione i poszerzone , 430 s., podręcznik, zarządzanie w przemyśle

ANDRZEJ MIGA, AGNIESZKA WANTUCH, Zadania z elektrotechniki. Część I , 52 s., skrypt, elektrotechnika

JANUSZ MUCHA (redactor), Migration and transmission of cultural patterns , 110 s., monografia, socjologia

ANDRZEJ SAMEK, Kształcenie inżynierów. Historia – spostrzeżenia – propozycje , 208 s., monografia, historia nauki

PIOTR SUDER (redaktor), ANNA BODZYŃ-KUŁAKOWSKA (redaktor), JERZY SILBERRING (redaktor), Spektometria mas , 362 smonografia, inżynieria materiałowa

JAN WIZNER, ANNA SOŁTYS, JÓZEF PYRA, Oddziaływanie na otoczenie robót z użyciem materiałów wybuchowych , 312 s., monografia, górnictwo

WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin tel. (0-94) 3478 310, (0-94) 3478 252 (sprzedaż) e-mail: wydawnictwo@tu.koszalin.pl www.wydawnictwo.tu.koszalin.pl

CYMERMAN J., Gospodarka nieruchomościami w zadaniach z elementami wyceny nieruchomości , s. 212, cena 36,75 zł (podręcznik)

DELUGA W. (red.), Marketing w teorii i praktyce , s. 305, cena 42 zł (podręcznik)

DYCZKOWSKA J., OCZACHOWSKA A., OCZACHOWSKI D., Marketing usług. Podstawy teoretyczne i praktyka , s. 200, cena 36,75 zł (podręcznik)

GRANOSIK B., JAKUBOWSKA A., Mikroekonomia – zbiór zadań , s. 120, cena 18,90 zł (skrypt)

KIERKOSZ I., SUSHCH V., Matematyka dla wyższych uczelni technicznych, część 1 , s. 213, cena 36,75 zł (skrypt)

KLONOWSKA-MATYNIA M., Ekonomia integracji europejskiej. W kierunku gospodarki wiedzy – wybrane problemy. Materiały do ćwiczeń , wyd. 2 poprawione, s. 141, cena 15,75 zł (skrypt)

KURKOWSKA A., MIKOŁAJCZYK I. (red.), Człowiek a przestrzeń , seria „Pryzmaty architektury”, s. 311, cena 42 zł (monografia)

MALIŃSKI M., Podstawy fizyczne optoelektroniki , s. 111, cena 26,25 zł (skrypt)

MICHALSKA-POŻOGA I., Studium efektywnego wytłaczania kompozytów polimerowych z wykorzystaniem ślimakowo-tarczowego układu uplastyczniającego , s. 173, cena 78,75 zł (monografia)

PLEWKA Cz., Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży okresu dorastania. Szkic monograficzny ilustrowany relacjami własnych badań empirycznych , s. 256, cena 73,50 zł (monografia)

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź tel. 42 631-20-87 fax 42 631-25-38 e-mail: zamowienia@info.p.lodz.pl www.wydawnictwa.p.lodz.pl

NAUKI CHEMICZNE

KRYSTEK J., Pytania testowe z prawa ochrony środowiska. Część I, 259 s., publikacja elektroniczna.

KRYSTEK J., Obliczenia analityczne, wydanie II, 263 s., publikacja elektroniczna.

Praca zbiorowa Biotechnology and Food Science, Volume 80, No. 2 , 60 s., 9,45 zł

NAUKI EKONOMICZNE

AGAJEW M., WALCZAK B.M. (red.), Miasto przyjazne mieszkańcom , 344 s., 49,35 zł

BARAŃSKA-FISCHER M. (red.), BLAŻLAK R., SZYMAŃSKI G., Innowacje w biznesie. Wybrane zagadnienia , 152 s., 26,88 zł

BIELECKI M., HANCZAK M., SKOCZYLAS A., Wybrane aspekty logistycznej sprawności produktu, jako źródła wartości dodanej – wyniki badań , 168 s., 37,80 zł

BOGALSKA-MARTIN E. Entreprises Francaises face aux discriminations dans l’emploi , 200 s. (publikacja elektroniczna).

DEPTA A. (red.), Problemy i perspektywy zarządzania w społeczeństwie ryzyka oraz zagadnienia jakości życia , 220 s., 22,05 zł

GRĄDZKI R., Wprowadzenie do techniki , 168 s. 26,88 zł

GRETA M., OTTO J., Proces decyzyjny i zarządczy w Unii Europejskiej – znaczenie systemu agencyjnego , 172 s., 36,33 zł.

GRĘBOSZ M., SIUDA D., SZYMAŃSKI G., Social media marketing , 124 s., 26,88 zł

JASIŃSKI T., MARSZAL A., BOCHENEK A., Wybrane zastosowania sztucznych sieci neuronowych na rynku walutowym, rynku terminowym i w gospodarce przestrzennej , 156 s., 29,61

JĘDRYCH E., PIETRAS P., SZCZEPAŃCZYK M., Skuteczny Project Manager. Jak w sposób sprawny i efektywny realizować postawione zadania o charakterze projektowym, 232 s., 26,88 zł

KAZIMIERSKA-GRĘBOSZ M., GRĄDZKI R., Przenośne ekrany akustyczne , 192 s. 44,42 zł

MATEJUN M., MOTYKA A., Zasobowe zdolności dynamiczne w zarządzaniu rozwojem firm sektora MSP , 156 s., 16,80 zł

PIETRAS A., SZCZEPAŃCZYK M., Strategic planning in a small company , 248 s., 16,17 zł

Praca zbiorowa ZNPŁ Nr 1208, Organizacja i Zarzadzanie z. 64 , 108 s., 15,75 zł

Praca zbiorowa ZNPŁ Nr 1209, Organizacja i Zarzadzanie z. 65 , 136 s., 16,80 zł

Praca zbiorowa ZNPŁ Nr 1213, Organizacja i Zarzadzanie z. 66 , 96 s., 14,70 zł

RAJKIEWICZ M., MIKULSKI R., Tendencje zmian w systemach zarzadzania. Problemy integracji oraz wdrożenia , 224 s., publikacja elektroniczna.

SOŚNICKA J., Nie warto żyć bezmyślnym życiem , 168 s., 18,90 zł

STANKIEWICZ-MRÓZ A., Konflikty społeczne w przestrzeni organizacyjnej współczesnych przedsiębiorstw , 176 s., 18,90 zł

STANKIEWICZ-MRÓZ A., MAKOWSKA A. (red.), Aktualne problemy zarzadzania w percepcji studentów , 132 s., 5,25 zł

SZABLEWSKI A.T. (red.), Stan, uwarunkowania i perspektywy rozwoju krajowego sektora ciepłownictwa systemowego ze szczególnym uwzględnieniem wymogów zrównoważonego rozwoju, 424 s., 73,92 zł

WALASZCZYK A., Wdrażanie standardów zarządzania bezpieczeństwem żywności w teorii i praktyce , 128 s., publikacja elektroniczna.

NAUKI MATEMATYCZNE

Praca zbiorowa Journal of applied computer science, Volume 24, No. 1 , 68 s., 9,45 zł

Praca zbiorowa Journal of applied computer science, Volume 24, No. 2 , 56 s., 8,40 zł

Praca zbiorowa ZNPŁ Nr 1210, Physics vol. 37 , 84 s., 15,75 zł

NAUKI TECHNICZNE

GOCZEK J., SUPEŁ Ł., GAJDZICKI M., Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych wyd. III zmienione , 356 s., 60,48 zł

JAKUCEWICZ S., KHADZHYNOVA S., Artystyczne techniki graficzne , 184 s., 40,32 zł

Kapitaniak T. (red.), Mechanics and Mechanical Engineering Vol. 20 , No. 3 , 164 s., 29,40 zł

Kapitaniak T. (red.), Mechanics and Mechanical Engineering Vol. 20 , No. 4 , 272 s., 46,20 zł

KOŁAKOWSKI Z., Podstawy wytrzymałości i stateczności płytowych konstrukcji kompozytowych , 124 s., (publikacja elektroniczna).

KOŁAKOWSKI Z., MANIA R.J., Statistic, Dynamics and Stability of Structures. Vol. 5 Selected Problems of Solid Mechanics , 488 s., 173,46

KRUCIŃSKA I., KORYCKI R., SKRZETUSKA E., KOWALSKI K., PUSZKARZ A., Wybrane zagadnienia z metrologii użytkowej odzieży funkcjonalnej, 280 s., 46,20 zł

MANIA R.J. (ed.), Statistic, Dynamics and Stability of Structures. Vol. 6 Research Advances in Applied Mechanics , 212 s., 80,64

MARKOWSKI A.S., Bezpieczeństwo procesów przemysłowych , 490 s., 90,00 zł

MASAJTIS J., BARBURSKI M., PIEKLAK K. (red.), Innovative Technical Textiles, 208 s., 10,00 zł

Praca zbiorowa Mała wielka nauka. W labiryncie nauki. Książka abstraktów, 168 s., 8,40 zł

Praca zbiorowa VI Seminarium studenckie. Bezpieczeństwo w Inżynierii Procesowej , 116 s., 17,85 zł

Praca zbiorowa Cieplne Maszyny Przepływowe Nr 149 , 72 s., 4,20 zł

ROMANOWSKI A., SANKOWSKI D., SIKORA J., Algorithms, Networking and Sensing for Data Processing, Mobile Computing and Applications , 284 s., 36,75 zł

STRZELECKA E., Alternatywne modele rozwoju miast. Sieć miast Cittaslow , 232 s., 44,40 zł

SZEWCZYK W., Maszyny do produkcji tektury falistej , wydanie II, 216 s., 39,06 zł

WIROWSKI A., Modelowanie tolerancyjne dynamiki mikroniejednorodnych płyt pierścieniowych , 128 s., 18,90 zł

WOJCIECHOWSKI A., NAPIERALSKI P., Computer Game Innovations , 248 s., 10,00 zł

WYDAWNICTWO NAUKOWE AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów wielkopolski tel. (095) 721 60 71 www.wydawnictwo.ajp.edu.pl www.wydawnictwo@ajp.edu.pl

Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Językowa kreacja świata w utworach Elizy Orzeszkowej (wybrane zagadnienia) , ss. 231, cena: 37,00 zł

Agnieszka A. Niekrewicz, Bogdan Walczak, Jowita Żurawska-Chaszczewska (red.), Komunikacja w świecie 2.0. Wpływ kultury współuczestnicztwa na język i literaturę , ss. 223, cena: 22,00 zł

Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska (red.), Słowo – Dźwięk – Obraz , ss. 211, cena: 21,00 zł

Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska(red.), Język. Religia. Tożsamość nr 1 (13)2016 , ss.299, cena: 27,00 zł

Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska(red.), Język. Religia. Tożsamość nr 2 (14)2016 , ss. 208, cena: 21,00 zł

Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska (red.), Koń w kulturach świata. Gorzowskie studia bestiograficzne III , ss. 250, cena: 22,00 zł

Anna Chabasinska, Paweł Leszczyński (red.), Z zagadnień bezpieczeństwa Polski i współczesnego świata , ss. 325, cena: 28,00 zł

Anna Bezulska, Genetyczne uwarunkowania propriocepcji. Korelacja parametrów czucia głębokiego u dwóch pokoleń mężczyzn , ss. 69, cena: 10,00 zł

Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Halina Uchto (red.), Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych , ss. 149, cena: 18,00 zł

Juliusz Sikorski, Gaude Mater Polonia. Administracja partyjno-państwowa i Kościół na Ziemi Lubuskiej w zenicie milenijnej rywalizacji , ss. 117, cena: 14,00 zł

Beata Mikołajczyk, Renata Nadobnik (red.), Glottodidaktische Inspirationene / Inspiracje glottodydaktyczne , ss. 185, cena: 18,00 zł

Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska (red.), Język doświadczenia religijnego IX , ss. 261, cena: 20,00 zł

Jerzy Rossa, Tomasz Marcinkowski (red.), Rozwój na peryferiach? Determinanty zmian tom. II, ss. 187, cena: 17,00 zł

Paweł Prüfer (red.), Na krawędzi. Reperkusje zachowań ryzykownych w relacji do ciała , ss. 319, cena:

Studia Administracji i Bezpieczeństwa nr 1/2016 , ss. 197, cena: 18,00 zł

Mariusz Macudziński, Studia podatkowe. Materialne prawo podatkowe. Skrypt dla studentów kierunków administracyjnych , ss. 141, cena: 13,00

Edward Gillian, Bogna Ferensztajn, Bożena Franków-Czerwonko, Urszula Paradowska, Wczesne pojęcia językowe. Poradnik dla nauczycieli przedszkola , ss. 198,

cena książka+CD: 30,00 zł

Książki Wydawnictwa Naukowego

Akademii im. Jakuba z Paradyża

w Gorzowie Wielkopolskim

można nabywać za pośrednictwem

księgarni internetowej

www.księgarnia.ajp.edu.pl

e-mail: ksiegrania@ajp.edu.pl

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice tel. (032) 257-76-30, tel./fax (032) 257-76-43 e-mail: wydawnictwo@ue.katowice.pl

Adamek-Hyska D., Wszelaki A., Rachunkowość jednostek non profit. Problemy i zadania , ISBN 978-83-7875-333-9, s. 66, cena 3 zł, podręcznik.

Gluzicka A., Elementy algebry liniowej dla informatyków i ekonometryków. Przykłady i zadania , ISBN 978-83-7875-334-6, s. 165, cena 12 zł, podręcznik.

Kumor I., Kuzior A., Tkocz-Wolny K., Zbiór ćwiczeń z rachunku wyników , ISBN 978-83-7875-332-2, s. 86, cena 4 zł, podręcznik.

Michałowska M. (red.), Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu , ISBN 978-83-7875-336-0, s. 147, cena 18 zł, monografia.

ks. Polok G., ks. Celary I. (red.), Osoba starsza w perspektywie społeczno-pastoralnej , ISBN 978-83-7875-338-4, s. 200, cena 27 zł, monografia.

Tworek P., Myrczek J. (red.), Public Risk Management , Tom 1, ISBN 978-83-7875-330-8, s. 258, cena 31 zł, monografia.

Tworek P., Myrczek J. (red.), Public Risk Management , Tom 2, 978-83-7875-331-5, s. 210, cena 24 zł, monografia.

Zagóra-Jonszta U., Pęciak R. (red.), Kategoria wolności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej , ISBN 978-83-7875-321-6, s. 189, cena 24 zł, monografia.

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27 tel. (12) 293 5742, 293 5718, fax 293 5098 www.uek.krakow.pl e-mail: wydaw@uek.krakow.pl ksiegarnia@uek.krakow.pl

BARCZAK Beata, Koncepcja oceny efektywności struktur sieciowych , s. 360, format B5, 65,10 zł (monografia)

DZIADKOWIEC Joanna, Wymagania osób podróżujących samochodami wobec wybranych usług gastronomicznych , s. 256, format B5, 48,30 zł (monografia)

GRABIŃSKI Konrad, Determinanty kształtowania wyniku finansowego w teorii i praktyce europejskich spółek giełdowych , s. 244, format B5, 49,35 zł (monografia)

JABŁOŃSKI Łukasz, Znaczenie inwestycji w kapitał ludzki dla zmian nierowności dochodowych w krajach europejskich na początku XXI wieku , s. 300, format B5, 55,65 zł (monografia)

KĘDZIOR Marcin, Zależność rentowności przedsiębiorstw od czynników mikroekonomicznych, makroekonomicznych i instytucjonalnych w wybranych państwach Unii Europejskiej , s. 296, format B5, 60,90 zł (monografia)

HADRIAN Piotr, RAWSKI Marek, Wykorzystanie metod i technik analitycznych w procesie zarządzania marketingiem. Zbiór zadań , s. 120, format B5, cena 18,90 zł

KUCHMACZ Jerzy, KUREK Bartosz, SZYMCZYK-MADEJ Katarzyna, Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań dla zaawansowanych , s. 126, format B5, cena 19,95 zł

ŁAPCZYŃSKI Mariusz, Hybrydowe modele predykcyjne w marketingu relacji , s. 204, format B5, 43,05 zł (monografia)

MADEJ Jan, LULA Paweł (red.), Technologia informacyjna. Laboratoria i ćwiczenia , s. 268, format B5, 43,05 zł

MAJ-WAŚNIOWSKA Katarzyna, System oświaty w Polsce i jego finansowe uwarunkowania , Monografie: Prace Doktorskie, nr 29, s. 242, format B5, 44,10 zł

MAKOWIEC Marek, Metodyka humanizowania telepracy , Monografie: Prace Doktorskie, nr 28, s. 150, format B5, 33,60 zł

PRĘDKI Artur, Modelowanie zmienności danych w ramach metody DEA , s. 226, format B5, 46,20 zł (monografia)

SALERNO-KOCHAN Renata, Metody badania i oceny wyrobów tekstylnych , s. 134, format B5, cena 19,95 zł

SOLEK Adrian, DROBNY Paweł, TYLEC Tomasz, Ćwiczenia z mikroekonomii. Część 1 , s. 90, format B5, cena 14,70 zł

SZARUCKI Marek, Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania , s. 208, format B5, 45,15 zł (monografia)

THOLN Michał, Podstawy zarządzania ryzykiem operacyjnym , s. 118, format B5, 21 zł

THOLN Michał, SIERADZKI Rafał, Ocena opłacalności i ryzyka inwestycji , s. 134, format B5, 21 zł

UHRUSKA Małgorzata, Zarządzanie wartością nieruchomości komercyjnych , Monografie: Prace Doktorskie, nr 27, s. 176, format B5, 35,70 zł

WŁODARCZYK Robert W., Międzynarodowe rynki finansowe. Współczesne problemy i wyzwania , s. 128, format B5, 18,90 zł

ZAWICKI Marcin, Koncepcje teoretyczne implementacji polityki publicznej , s. 236, format B5, 47,25 zł (monografia)

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław Tel. (71) 368-01-34, (71) 368-06-02 www.wydawnictwo.ue.wroc.pl e-mail: wydaw@ue.wroc.pl

SKLEP INTERNETOWY

www.ksiegarnia.ue.wroc.pl

econbook@ue.wroc.pl

CZEKAŁA Mariusz, DZIWOK Ewa, KOŚNY Marek, WÓJCIACZYK Weronika: Wybrane modele matematyczne w ekonomii. Pewność i ryzyko , 2016, s. 122, format B5, 15 zł, monografia

GRACZYK Andrzej, MAZUREK-ŁOPACIŃSKA Krystyna (red.): Organic Food Market in Poland , 2016, s. 128, format B5, 20 zł, monografia

GRACZYK Alicja Małgorzata (red.): Początki transformacji energetycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rynku energii odnawialnej , 2016, s. 142, format B5, 15 zł, monografia

GRZEŚKOWIAK Alicja, MAZUREK-ŁOPACIŃSKA Krystyna, SOBOCIŃSKA Magdalena, STANIMIR Agnieszka (red.): Metody badań marketingowych. Modelowanie, technologia, wizualizacja, 2016, s. 184, format B5, 20 zł, monografia

JAGODA Agnieszka: Organizacja pracy w przedsiębiorstwie. Identyfikacja, diagnoza , perspektywy , 2016, s. 226, format B5, 33 zł, monografia

KUŹMIŃSKA-HABERLA Aleksandra, KUPCZYK Katarzyna (red.): Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, 2016, s. 124, format B5, 15 zł, Seria: Debiuty Studenckie

MICHALSKA-DUDEK Izabela: Kształtowanie lojalności klientów biur podróży , 2017, s. 380, format B5, 40 zł, monografia

URBAN Stanisław, KOWALSKA Anna, OLSZAŃSKA Anna, SZYMAŃSKA Joanna: Zarządzanie produktem – problemy teoretyczne i praktyczne , 2017, format B5, s. 184, 28 zł, podręcznik

NITA Bartłomiej (red.): Podstawy rachunkowości wyd. 3 rozszerzone i zmienione, 2017, s. 416, format B5, 38 zł, podręcznik

NOWIK Marcin: Between Theory and Practice of India `s Development Assistance , 2016, s. 262, format B5, 35 zł, monografia

SMOLUK Antoni: Algebra liniowa , 2017, s. 240, format B5, 30 zł, podręcznik

SMOLUK Antoni: Analiza matematyczna , 2017, s. 278 ,format B5, 32 zł, podręcznik

SZTANDO Andrzej: Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast , 2017, s. 330, format B5, 42 zł, monografia ZAKRZEWSKA-PÓŁTORAK Alicja (red.): Planowanie przestrzenne w Europie , 2016, s. 204, format B5, 30 zł, podręcznik

CZASOPISMA

Biblioteka Regionalisty” 2016, nr 16, s. 140, format B5, 15 zł

„Ekonometria” 2016, nr 4(54) s. 110, format B5

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław tel. +48 071 328 29 40, +48 071 320 23 04 fax +48 071 328 29 40 e-mail: oficwyd@pwr.edu.pl http://www.oficyna.pwr.edu.pl/ (http://www.oficyna.pwr.wroc.pl)

BAĆ ANNA, Zrównoważenie w architekturze. od idei do realizacji. na tle doświadczeń kanadyjskich , 166 s., 63 zł;

MACKIEWICZ PIOTR, Trwałość zmęczeniowa mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych w nawierzchniach drogowych , 286 s., 42zł;

Praca zbiorowa pod redakcją KAZIMIERZA GAJA i JÓZEFA KUROPKI Powietrze atmosferyczne. Jakość – zagrożenia – ochrona, 336 s., 42 zł;

GRONOSTAJSKA BARBARA EWA, Kształtowanie środowiska mieszkaniowego dla seniorów , 218 s., 84 zł;

NOWAKOWSKA MONIKA, KOTOWSKI ANDRZEJ, Metodyka i zasady modelowania odwodnień terenów zurbanizowanych , 120 s., 25 zł;

Etyka w praktyce architektonicznej. Projektant, przestrzeń i miejsce (płyta CD), 21 zł;

CELINA PEZOWICZ, Wybrane zagadnienia budowy i eksploatacji maszyn , pod. red., 160 s., 34 zł;

BRZEZOWSKI WOJCIECH, JAGIEŁŁO MARZANNA, Ogrody na śląsku. Tom 2. Barok, 470 s., 120 zł;

ZBIGNIEWA BACIA, Habitaty: mój piękny habitat , 408 s., 40 zł;

GRYGIER DOMINIKA, Nanokrystalizacja cementytu w stalach perlitycznych stosowanych na druty kordowe do opon , 162 s., 31 zł;

DAMURSKI ŁUKASZ, Re-miasto. scenariusze rozwoju urbanizacji w XXI wieku , 188 s., 28 zł.

OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE al. Niepodległości 162, gmach główny 02–528 Warszawa tel. 22 564 95 46, 22 564 87 22 e-mail: wydawnictwo@sgh.waw.pl http://www.wydawnictwo.sgh.waw.pl

ADAM KAŁOWSKI, JACEK WYSOCKI, S tart-up a uwarunkowania sukcesu. Wymiar teoretyczno-praktyczny, 309 s., cena: 41 zł

PIOTR PŁOSZAJSKI, C zy społeczna odpowiedzialność firmy wspomaga jej innowacyjność? , red. Piotr Płoszajski , 183 s., cena: 37 zł

PAWEŁ FOLFAS, Handel międzynarodowy mierzony wartością brutto oraz wartością dodaną – analiza porównawcza, 138 s., cena: 37 zł

MARIUSZ PRÓCHNIAK, BARTOSZ WITKOWSKI, Konwergencja dochodowa typu beta w ujęciu teoretycznym i empirycznym, 184 s., cena: 33 zł

ANDREAS BIELIG, Perspektywy socjalnej gospodarki rynkowej w Polsce i w Niemczech. Aktualne wyzwania dla polityki gospodarczej , 170 s., cena: 36, zł

JAKUB KERLIN, ewolucja roli instytucji gwarantujących depozyty w sieci bezpieczeństwa finansowego unii europejskie, 337 s., cena: 44 zł

ANNA DĄBROWSKA, KRYSTYNA GUTKOWSKA, MIROSŁAWA JANOŚ-KRESŁO, TERESA SŁABY, Wykluczenie społeczne – jakość i godność życia osób w wieku 60+ rdzennych mieszkańców wsi w Polsce, 186 s., cena: 33 zł

JERZY ONISZCZUK, Przemoc. Pokój. Prawa człowieka, 514 s., cena: 56 zł

AGNIESZKA SOPIŃSKA, WIOLETTA MIERZEJEWSKA, Otwarte innowacje produktowe realizowane przez przedsiębiorstwa działające w polsce. Podejście zasobowe, 162 s., cena: 41 zł

ANNA KARMAŃSKA, Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy , 1109 s., cena: 69 zł

RYSZARD BARTKOWIAK, Metody badawcze i paradygmaty ekonomii, 58 s., cena: 14 zł

ELŻBIETA FIRLIT, JOLANTA GŁADYS-JAKÓBIK , W ybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, 236 s., cena: 40 zł

KATARZYNA ŻUKROWSKA , Otwarcie. Konkurencyjność. Wzrost, 231 s., cena: 43 zł

RENATA WOJCIECHOWSKA, Logika procesu badawczego w ekonomii, 152 s., cena: 33 zł

MARIA WIECZOREK, Statystyka. Lubię to! Zbiór zadań, 183 s., cena: 30 zł

KATARZYNA NEGACZ, Ekonomiczna analiza prawa środowiska. Zastosowanie i perspektywy rozwoju , 128 s., cena: 26 zł

TOMASZ DOŁĘGOWSKI, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a solidarność, dobro wspólne i jakość życia, 100 s., cena: 32 zł

ANDRZEJ ZYBAŁA , Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce, 291 s., cena: 39 zł

MARCIN KRÓL, JAKUB TACZANOWSKI, Regionalne przewozy kolejowe w Polsce, Czechach i na Słowacji, 124 s., cena: 29 zł

PIOTR PŁOSZAJSKI, S połeczna odpowiedzialność technologii 138 s., cena: 31 zł

JAN MISIUNA, Pieniądze i kampanie wyborcze w Stanach Zjednoczonych, 232 s., cena: 44 zł

KATARZYNA GÓRAK-SOSNOWSKA, JERZY ŁAZOR, polityka migracyjna: historia i współczesne wyzwania , 174 s., cena: 36 zł

ANDRZEJ FIERLA, I nwestowanie. Od unikania do poszukiwania ryzyka na rynkach finansowych , 173 s., cena: 41 zł

J. OSIŃSKI, I. ZAWIŚLIŃSKA, Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki, 351 s., cena: 62 zł

MARIA ROMANOWSKA, PATRYK DZIURSKI, Anatomia kryzysu w przedsiębiorstwie, 152 s., cena: 34 zł

WOJCIECH TRZEBIŃSKI, W jaki sposób klienci dokonują oceny usługi? Rola cech indywidualnych klientów w spostrzeganiu jakości usług 286 s., cena: 50 zł

JACEK GRZYWACZ, Źródła finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce, 244 s., cena: 49 zł

ALEKSANDRA JADACH-SEPIOŁO, Katarzyna Sobiech-Grabka, Podmioty prywatne w strategicznym planowaniu przestrzennym i rewitalizacji , 142 s., cena: 44 zł

JUSTYNA NOWOTNIAK, Konteksty wartości , 117 s., cena: 31 zł

AGNIESZKA ALIŃSKA, Public finance in Poland , 216 s., cena: 39 zł

ELŻBIETA CHRABONSZCZEWSKA, Ryzyko globalizacji banków , s., 219, cena: 51 zł

WIOLETTA GRZENDA, Modelowanie bayesowskie. Teoria i przykłady zastosowań, , s., 253, cena: 50 zł

ANNA JAROSZ-NOJSZEWSKA, WOJCIECH MORAWSKI, Problemy energetyczne polski. Część i: surowce , 224 s., cena: 49 zł

PAWEŁ DEC, Przewrotność współczesnych finansów , 194 s., cena: 45 zł

MARIUSZ KARWOWSKI, Segmenty operacyjne (mssf 8). Determinanty zakresu ujawnianych informacji, 167 s., cena: 35 zł

EWA WIERZBICKA, Wykorzystanie ubezpieczeń w zarządzaniu przedsiębiorstwem 205 s., cena: 47 zł

JACEK ZIOBROWSKI, Kierkegaard i komunikacja pośrednia. Kierkegaard und die indirekte mitteilung, 198 s., cena: 50 zł

MONIKA CZERWONKA, Kierunki rozwoju współczesnych finansów. Wybrane zagadnienia, 321 s., cena: 52 zł

JUSTYNA SZUMNIAK-SAMOLEJ, Rozmowy z liderami biznesu społecznego w Polsce, 99 s., cena: 15 zł

JÓZEF OLSZYŃSKI, Andreas Bielig, Jurgen Wandel , Niemcy i Polska w drodze „Europa 2020”. Deutschland und Polen auf dem weg zu „Europa 2020 ”, 406 s., cena: 55 zł

GRAŻYNA WOJTKOWSKA-ŁODEJ, Europejska unia energetyczna. Wybrane zagadnienia, 192 s., cena: 50 zł

KATARZYNA BIEŃ-BARKOWSKA, Mikrostruktura rynku. Ekometryczne modelowanie dynamiki procesu transakcyjnego , 373 s., cena: 62 zł

MACIEJ CESARSKI, Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002-2014. Światowy kryzys, niewiadome i szanse zamieszkiwania , 381 s., cena: 70 zł

JACEK KOTŁOWSKI, Polityka pieniężna zorientowana na przyszłość. Wybrane aspekty analityczne, 237 s., cena: 59 zł

ELŻBIETA MALINOWSKA-MISIĄG, Jawność i przejrzystość finansów publicznych, 135 s., cena: 30 zł

JAN KLIMEK, BEATA ŻELAZKO, Zarządzanie firmą rodzinną – wybrane zagadnienia, s., 167, cena: 35 zł

MICHAŁ TROCKI, EMIL BUKŁAHA, Zarządzanie projektami – wyzwania i wyniki badań, 217 s., cena: 45 zł

JACEK GRZYWACZ, S truktura kapitału w przedsiębiorstwie w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych, 267 s., cena: 39 zł

JACEK GRZYWACZ, Finanse przedsiębiorstwa 5. System i procedury, 137 s., cena: 33 zł

IRENEUSZ DĄBROWSKI, Mechanizmy sprzężeń zwrotnych a równowaga i dynamika systemu ekonomicznego , 157 s., cena: 50 zł

MATEUSZ GUZIKOWSKI, Instytucje rynku pracy w krajach transformacyjnych. dynamika, interakcje, prawidłowości empiryczne , 310 s., cena: 50 zł

MICHAŁ WOLAŃSKI I IN., Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi , 266 s., cena: 42 zł

BOGUSŁAW CZARNY, Szkice o ekonomii w Polsce w latach 1949–1989 (ekonomia w państwie totalitarnym), 148 s., cena: 38 zł

JACEK GRZYWACZ, Bankowość elektroniczna w przedsiębiorstwie , 182 s., cena: 40 zł

DOMINIKA MIROŃSKA, Relacje z interesariuszami organizacji non profit z perspektywy marketingowej, 251 s., cena: 45 zł

TOMASZ J. DĄBROWSKI, Kształtowanie reputacji banku komercyjnego. Podejście ?symboliczne i substancjalne , 345 s., cena: 55 zł

SŁAWOMIR WINCH, Substytuty przywództwa w przedsiębiorstwie – koncepcja teoretyczna i jej implikacje praktyczne, Sławomir Winch, 238 s., cena: 48 zł

ANNA WACHOWICZ, Rachunkowość w ujęciu metanaukowym , 185 s., cena: 30 zł

TOMASZ PANEK, Jakość życia. Od koncepcji do pomiaru , 153 s., cena: 30 zł

PAWEŁ TANEWSKI, Przewodnik po SGH i okolicy, 62 s., cena: 25 zł

DOROTA CIESIELSKA, MARIUSZ-JAN RADŁO, MACIEJ FRĄSZCZAK, PAULINA SPAŁEK, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw. Implikacje dla teorii i praktyki, , 147 s., cena: 35 zł

PRZEMYSŁAW BANASIK, Zarządzanie wymiarem sprawiedliwości – w kierunku spójnego systemu i budowania wartości , 198 s., cena: 40 zł

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40 02-353 Warszawa tel. 22 589 36 45 e-mail: wydawnictwo@aps.edu.pl

Pawlak R., Przemiany edukacyjne w małym mieście, cena: 36,00 zł

Markowska-Manista U. (red.), The Interdisciplinary Contexts of Reintegration and Readaptation in the Era of Migration – an Intercultural Perspective, cena: 35,00 zł

Szymański M.J., Walasek-Jarosz B., Zbróg Z. (red.), Zrozumieć szkołę. Konteksty zmiany , cena: 36,00 zł

Boryszewski P., Orientacje temporalne współczesnych polskich chrześcijan, cena: 32,00 zł

Januszewska E., Markowska-Manista U., Dziecko „inne” kulturowo w Polsce. Z badań nad edukacją szkolną, cena: 40,00 zł

Tłuściak-Deliowska A., Dręczenie szkolne. Społeczno-pedagogiczna analiza zjawiska, cena: 35,00 zł

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ul. Witosa 45, 60-693 Poznań tel./faks 61 848 7808, tel. 61 848 7776 e-mail: wydawnictwo@up.poznan.pl www.wydawnictwo.up-poznan.net

BANASZAK J. (red.), Nie tylko Wierzenica. O Auguście Cieszkowskim w dwusetną rocznicę urodzin , 188 s., 35 zł

BRZOZOWSKA A., GAWĘCKI J., Woda w żywieniu i jej źródła , , 150 s., 26 zł

CZAPSKI J., GÓRECKA D. (red.), Żywność prozdrowotna – składniki i technologia , 440 s., 34 zł

DZIURZYŃSKI A., Zarys fizykochemii drewna , 102 s., 20 zł

DOMAŃSKA-BAER A., SUCHOŃ A. (red.), Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawne , 220 s., 34 zł

FLACZYK E., GÓRECKA D., KORCZAK J. (red.), Towaroznawstwo żywności pochodzenia roślinnego , 398 s., 38 zł

FLACZYK E., GÓRECKA D., KORCZAK J. (red.), Towaroznawstwo żywności pochodzenia zwierzęcego , 330 s., 38 zł

GANOWICZ R., PLENZLER R., Statyka , 162 s., 27 zł

GAWĘCKI J. (red.), Białka w żywności i żywieniu , 125 s., 27 zł

GAWĘCKI J. (red. ), Ewolucja na talerzu, czyli wczoraj, dziś i jutro żywienia człowieka , 154 s., 22 zł

GAWĘCKI J., JESZKA J. (red.), Energia w żywności i żywieniu , 132 s., 22 zł

GAWĘCKI J., KREJPCIO Z. (red.), Bezpieczeństwo żywności i żywienia , 150 s., 22 zł

GAWĘCKI J., OBUCHOWSKI W. (red.), Produkty zbożowe. Technologia i rola w żywieniu człowieka , 190 s., 27 zł

GAWĘCKI J., ROSZKOWSKI W. (red.), Żywienie u progu i u schyłku życia , 146 s., 22 zł

GIEFING D.F., Użytkowanie lasu w drzewostanach poklęskowych , 112 s., 27 zł (podręcznik)

GIEFING D.F., PAZDROWSKI W., Szacunek brakarski i klasyfikacja drewna okrągłego , 130 s., 26 zł

GOLIŃSKI P. (red.), Ćwiczenia z chemii. Analiza ilościowa z elementami chemii organicznej , 246 s., 30 zł

GOLIŃSKI P. (red.), Ćwiczenia z chemii. Analiza jakościowa , 176 s., 24 zł

KORCZYŃSKI I., CHRZANOWSKI A., ŁABĘDZKI A., KUŹMIŃSKI R., MAZUR A., Entomologia leśna. Materiały do ćwiczeń , 194 s., 33 zł

GUZENDA R., OLEK W., CZAJKOWSKI Ł., Technika cieplna w drzewnictwie. Przykłady i zadania , 250 s., 37 zł

HOŁUBOWICZ R., Seed. Production and technology , 88 s., 28 zł

HOŁUBOWICZ R. (red.), Selected topics in horticulture , 186 s. 34 zł

HOŁUBOWICZ R., HOŁUBOWICZ T., Pomological nursery , 320 s., 57 zł

KWAŚNA H., Mikrobiologia rolnicza , 390 s., 41 zł

KWIECIŃSKI A., SIWULSKI M. (red.), REISHI Ganoderma lucidum właściwości lecznicze , 128 s., 33 zł

MIŚ R., WOŹNIAK K., Polsko-angielski leksykon terminologii urządzania lasu i specjalności pokrewnych , 476 s., 47 zł

Na skrzydłach myśli… August Cieszkowski i ziemia wierzenicka w poezji , 127 s., 39 zł

NOGALA-KAŁUCKA M. (red.), Analiza żywności. Wybrane metody oznaczeń jakościowych i ilościowych składników żywności , ., 166 s., 27 zł

PRZYBYŁ J., SĘK T., Projektowanie inżynierskie procesów technologicznych , 174 s., 29 zł (podręcznik)

RASZEJA E., Ochrona krajobrazu w procesie przekształceń obszarów wiejskich , 242 s., 39 zł

SIWULSKI M., SAS-GOLAK I. (red.), Pieczarka Agaricus. Gatunki, uprawa, właściwości prozdrowotne , 188 s., 36 zł

RZEŹNIK CZ., RYBACKI P., Podstawy technologii maszyn , 266 s., 42 zł

SIWULSKI M., SOBIERALSKI K. (red.), Lakownica lśniąca Ganoderma lucidum – biologia, uprawa i właściwości lecznicze , 199 s., 36 zł

SŁOMSKI R. (red.), Analiza DNA – praktyka , 304 s., 37 zł

SOBIERALSKI K., SIWULSKI M. (red.), Polówka południowa Agrocybe cylindracea. Biologia, uprawa i właściwości prozdrowotne , 86 s., 36 zł

STRYCKA E. (oprac.), In memoriam... pamięci profesorów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pochowanych na miejscowym cmentarzu parafii św. Jana Marii Vianneya , 188 s., 42 zł

SZWACZKOWSKI T., LORYCH J., Po pierwsze: Człowiek. O Profesorze Czesławie Janickim (1926-2012) , 174 s., 34 zł

WÓJTOWSKI J. (red.), Hodowla, chów i użytkowanie kóz ., 430 s., 57 zł

Sprzedaż naszych książek, także wysyłkową, prowadzi:

Księgarnia ŻAK

Collegium Maximum

ul. Wojska Polskiego 28, 60-667 Poznań

tel./faks 61 848 75 42

Pełną ofertę prezentujemy w Internecie na stronach:

http://www.wydawnictwo.up-poznan.net/oferta.html i https://ksiazka.net.pl/

WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU 47-400 Racibórz, ul. Słowackiego 55 tel. 32 415 5020 / wew. 153 e-mail: wydawnictwo@pwsz.raciborz.edu.pl www.pwszrac.pl

URBANEK Monika, Polski, czeski i słowacki system penitencjarny w opinii osadzonych i personelu więziennego , 2015, B5, 295 s., 17.00 zł

KODZIS Bronisław, GIEJ Maria (red.), Słowianie na emigracji. Literatura – kultura – język , 2015, B5, 574 s., 37.00 zł

CHOJECKI Dariusz, PIERZCHAŁA Ewa, WRÓBLEWSKA-JACHNA Joanna (red.), Tradycje i przyszłość badań nad społecznościami lokalnymi w naukach społecznych , 2016, B5, 225 s., 23.00 zł

BEREZOWSKI Jakub, KRETEK Henryk A. (red.), Zrównoważony rozwój – debiut naukowy 2015 , 2016, B5, 305 s., 11.00 zł

DURZEWSKA Małgorzata, KRETEK Henryk A. (red.), Obywatel w aspekcie fenomenologicznym , 2016, B5, 254 s., 11.00 zł

ZACHARKO Lidia (red.), Nauka administracji. Paradygmaty współczesnego zarządzania w administracji publicznej , 2016, B5, 190 s., 9.00 zł

KALUS Piotr, Elektronika i techniki mikroprocesorowe – programowanie mikrokontrolerów STM32F0 , 2016, B5, 77 s., 9.00 zł

KAPICA Gabriela, KONOPNICKA Iwona, KRYK Gabriela, SOLICH Kornelia (red.), Dzieciństwo czyni człowieka. Wybrane zagadnienia edukacji elementarnej , 2016, B5, 159 s., 9.00 zł

KRYK Gabriela, SOLICH Kornelia, KONOPNICKA Iwona (red.), Idea współbycia i współdziałania w edukacji dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka , 2016, B5, 324 s., 15.00 zł

BEREZOWSKI Jakub, GUZAK Beata, Realizacja prawa do opieki długoterminowej , 2016, B5, 151 s., 8.00 zł

PORWOŁ Monika, VOGEL Daniel (red.), Cogitations. Students’ Papers on Language, Literature and Cultural Issues , 2016, B5, 219 s., 9.00 zł

NOSIADEK Patrycja, Tożsamość jednostki a proces asymilacji w tekstach autobiograficznych emigrantów pochodzenia polskiego w Stanach Zjednoczonych. Nadzieje, rozterki, powroty fali lat sześćdziesiątych , 2016, B5, 214 s., 11.00 zł

ZUBEL Henryk, Myślenie projektowe. Ogólne uwarunkowania powstawania konceptu w procesie projektowania architektonicznego , 2016, A4, 134 s., 32,55 zł

KUNICKI Marcin, CHOLEWA Jarosław, VIKTORJENIK Dušan, Pływanie jako forma aktywności sportowo-rekreacyjnej , 2016, B5, 167 s., 12,60 zł

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 00-497 Warszawa, ul. Nowy Świat 4 Tel. 22 55 31 318, fax. 22 55 31 337 e-mail: wuw@uw.edu.pl www.wuw.pl

SEBASTIAN GAJEWSKI, Programy rządowe. Studium administracyjnoprawne , s. 256, cena 30 zł, administracja

WALDEMAR CZACHUR (red. naukowa), Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa. Antologia , s. 338, cena 39 zł , filologia

ŁUKASZ BARTOSIAK, Postawy ojcowskie w środowisku wiejskim , s. 272, cena 39 zł, pedagogika

JACEK MIGASIŃSKI, MAREK POKROPSKI (red. naukowa), Główne problemy współczesnej fenomenologii , s. 882, cena 59 zł, filozofia

PIOTR MIKOŁAJ SOŁTAN, Elementy teorii operatorów na przestrzeni Hilberta , s. 182, cena 29 zł, matematyka

TOMASZ ZABOROWSKI, Polityka przestrzenna kształtowania koncentracji osadnictwa Anglii i Niemiec. Cele i instrumentarium planistyczne , s. 320, cena 49 zł, geografia

AGATA CHAŁUPNIK, Niech się pan nie wyteatrza! Auschwitz w twórczości Mariana Pankowskiego , s. 282, cena 31 zł, filologia

KATARZYNA BUCZEK, Z biory dydaktyczne Gimnazjum i Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu (1805-1833) , s. 284, cena 39 zł, pedagogika

RAFAŁ WONICKI, Bezdroża sprawiedliwości. Rozważania o liberalnych teoriach sprawiedliwości ponadnarodowej , s. 344, cena 42 zł, filozofia

ALICJA KULECKA (red. naukowa), Archiwa Polski i Europy: wspólne dziedzictwo - różne doświadczenia , s. 336, cena 45 zł, historia

MARTA TURKOT, Religia w nowoczesnym państwie demokratycznym – szansa czy zagrożenie? Analiza sporu liberałów i komunitarian , s. 294, cena 27 zł, filozofia