Nowe miejsce, nowa formuła

(rat)

W tym roku nie odbyły się Wrocławskie Targi Książki Naukowej. Najstarsza po nieistniejącej od lat ATENIE branżowa impreza poświęcona publikacjom akademickim, wraz z towarzyszącym jej konkursem na najlepszą szatę graficzną książki naukowej, najpewniej zakończyła żywot. Po rocznej przerwie trudno ją będzie wskrzesić, tym bardziej że marcowy termin szybko został zagospodarowany przez… dawne Poznańskie Dni Książki Naukowej. Ta ostatnia impreza też przeżywała kryzys. Zmieniła nazwę i rozszerzyła formułę. Organizator – Wydawnictwo Naukowe UAM – zmienił także termin, dostosowując go do imprez edukacyjnych, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie i wspólnie z nimi zorganizował w dniach 24-26 marca 21. Poznańskie Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej, zachowując, jak widać, numerację imprezy. Wraz z PTKNiP w halach MTP odbywały się: Targi Edukacyjne, Spotkania targowe „Książka dla Dzieci i Młodzieży i Rodziców”, a także Targi Technologii i Wyposażenia dla Edukacji Edutec.

Podczas inauguracji PTKNiP wręczono dyplomy i nagrody w trzech konkursach. Imprezy towarzyszące – m.in. panele i debaty z różnych zagadnień prawa autorskiego – cieszyły się dużą frekwencją. Podobnie warsztaty dla dzieci i młodzieży przygotowane przez pracowników Ogrodu Botanicznego, studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM zgromadziły bardzo wielu uczestników. Udany debiut miało podczas targów stoisko Obwoźnej Czytelni Komiksów Biblioteki Uniwersyteckiej. Wiosenny termin i przestronny pawilon na terenie MTP zostały docenione przez wystawców. Teraz organizatorzy muszą przyzwyczaić czytelników do nowego miejsca i formuły targów.

Konkursy

Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na Najlepszą książkę akademicką otrzymało Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. za książkę Psychologia kliniczna pod red. Lidii Cierpiałkowskiej i Heleny Sęk. Nagrodę Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymały Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Wydawnictwo Naukowe UMK za książkę Karola Myśliwca W cieniu Dżesera. Badania polskich archeologów w Sakkarze . Wyróżnienia przyznano za książki: Uczeń czarnoksiężnika, czyli społeczna historia marketingu Anny Gizy (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego); Oskar Halecki a Liga Narodów. Poglądy i działalność Andrzeja Macieja Brzezińskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego); Ochrona i konserwacja zabytków Szczecina po 1945 roku Małgorzaty Gwiazdowskiej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego); Ujemny biegun fotografii. Negatywowe obrazy w sztuce nowoczesnej Witolda Kanickiego (Fundacja Terytoria Książki); Psychoseksualne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością fizyczną. Studium badawcze Zbigniewa Izdebskiego, Alicji Długołęckiej i Dariusza Radomskiego (Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego). Za formę edytorską wyróżniono publikację Stare druki o sztuce w zbiorach Biblioteki Stacji Naukowej PAN w Rzymie Arkadiusza Wagnera z fotografiami Piotra Jamskiego i Arkadiusza Wagnera (Accademia Polacca Roma).

Nagrodę główną w konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Ks. Edwarda Pudełki jury przyznało za książkę Neurobiologia nazywania. O anomii proprialnej i apelatywnej Małgorzaty Rutkiewicz-Hanczewskiej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Wyróżniono książki: Rozumienie systemu w filozofii pokantowskiej Andrzeja J. Norasa (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego); Retoryka i jej zastosowania. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków humanistycznych Barbary Bogołębskiej i Moniki Worsowicz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego); Nowe wyzwania archiwów. Komunikacja społeczna i public relations Marleny Jabłońskiej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika); Z lotu ptaka. Zdjęcia z balonu i latawca jako metoda dokumentacji archeologicznej Mirona Bogackiego (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego). Za formę edytorską wyróżniono książki: Doktor Karol Marcinkowski. Wybrane listy i pisma z lat 1819-1846. Album , którą opracował Roman K. Meissner przy udziale Bartłomieja Wąsiela (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu); Erazm Kuźma. Słownik biografii i idei pod red. Jerzego Madejskiego (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego); Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka , red. Piotr Bogalecki, Zbigniew Kadłubek, Alina Mitek-Dziemba, Karolina Pospiszil (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).

Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania w konkursie na Najlepszą Książkę Popularnonaukową jury przyznało Międzynarodowemu Centrum Kultury za pracę Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy . Wyróżnienia otrzymały książki: Atanazy Raczyński (1788-1874). Biografia Michała Mencfela (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); W cieniu koronkowej parasolki. O modzie i obyczajach w XIX wieku Joanny Dobkowskiej i Joanny Wasilewskiej (Wydawnictwo ARKADY). Wyróżnienie specjalne za szatę edytorską otrzymało Międzynarodowe Centrum Kultury za publikacje: Budapeszt 1900. Portret miasta i jego kultury Johna Lukacsa w przekładzie Tomasza Bieronia i Węgrzy. Tysiąc lat zwycięstw w klęskach Paula Lendvaia w przekładzie Adama Krzemińskiego i Bartosza Nowackiego. Wyróżnienia za szatę edytorską otrzymały: Narodowe Centrum Kultury za publikacje: Rzeczpospolita. Obywatelskość. Wolność. Szkice o polskim pisarstwie politycznym XVI wieku Krzysztofa Koehlera i Białe kruki. Gry i zabawy ruchowe z lat 1821-1939 zebrane i opisane przez Piotra Winczewskiego, oraz Fundacja Terytoria Książki za publikacje: Listy 1939-1982, tom I: 4 września 1939 – 16 stycznia 1959 Józefa Czapskiego i Ludwika Heringa i Gdańsk przed burzą. Korespondencje dla „Kuriera Warszawskiego”, cz. I: 1931-1934 Adama Czartkowskiego.

(rat)