FENIKSY 2017 także dla uczonych

(m)

Podczas XXIII Targów Wydawców Katolickich ogłoszono nazwiska laureatów Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2017. Przyznawana jest ona w 16 kategoriach. Wśród laureatów znalazło się wielu przedstawicieli środowiska akademickiego i wydawców akademickich.

FENIKSA Głównego otrzymali prof. Stanisław Grygiel i Ludmiła Grygiel, małżeństwo zaprzyjaźnione niegdyś z Janem Pawłem II, których świadectwo życia jest dla młodych małżonków symbolem wierności i zawierzenia Bogu. Złotego FENIKSA otrzymał ks. dr Edward Staniek za osiągnięcia naukowe w dziedzinie badań nad historią Kościoła, szczególnie patrologii. Pośmiertnie Złotego FENIKSA przyznano ks. prof. Wincentemu Myszorowi jako uhonorowanie imponującego dorobku naukowego i translatorskiego zmarłego kilka tygodni wcześniej badacza, znawcy języka koptyjskiego.

Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich przyznano: w kat. „nauki kościelne” – Encyklopedii Aksjologii Pedagogicznej pod red. prof. Krystyny Chałas oraz ks. Dr. hab. Adama Maja (Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN); w kat. „historia” – książce Świat Chrystusa. Tom 1 prof. Wojciecha Roszkowskiego (Wydawnictwo Biały Kruk); w kat. „sztuka” – pracy Sztuka polska a Kościół dzisiaj. Analiza sztuki sakralnej w perspektywie Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski pod red. ks. prof. Witolda Kaweckiego (Narodowe Centrum Kultury); w kat. „duchowość” – książce Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita. Tom I i II pod red. dr. Edwarda Gigilewicza (KUL) i s. Marii Opieli; w kat. „edytorskiej” – publikacji Ewangelistarz. Złoty Kodeks Gnieźnieński pod red. ks. dr. Michała Sołomieniuka (Wydawnictwo M); w kat. „tłumacz” – za książki Trzy greckie stylistyki i dwa traktaty z okresu Cesarstwa Rzymskiego: O wzniosłości; O stylu politycznym, O stylu prostym; Sztuka retoryczna, Aneks; Sztuka retoryczna, Problemy figuratywne Pseudo-Longinusa, Pseudo-Arystydesa, Anonymusa Seguerianusa i Apsinesa w tłumaczeniu prof. Henryka Podbielskiego (Towarzystwo Naukowe KUL) oraz Melchior Cano. O źródłach teologii w przekładzie ks. prof. bp. Juliana Wojtkowskiego (Kuria Archidiecezji Warmińskiej); w kat. „seria wydawnicza (dzieła zebrane)” – za książkę Polska wiek XX. Historia prawdziwa dr Joanny Wieliczki-Szarkowej, dr. Jarosława Szarka, prof. Ryszarda Terleckiego i dr. Piotra Szubarczyka (Wydawnictwo AA).

Wyróżniono : w kat. „nauki kościelne” – Nową encyklopedię chrześcijaństwa pod red. ks. prof. Henryka Witczyka (Wydawnictwo Jedność), Politykę w perspektywie etycznej i religijnej prof. Anieli Dylus (Wydawnictwo UKSW) oraz Maryja jest piękna o. prof. Andrzeja Napiórkowskiego (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie); w kat. „historia” – pracę Kronika dziejów Polski 966-2016 dr Joanny Wieliczki-Szarkowej oraz dr. Jarosława Szarka (Wydawnictwo AA) oraz Wszystko o różańcu, który może wszystko autorstwa dr. Wincentego Łaszewskiego (Wydawnictwo Fronda); w kat. „edytorskiej” – pracę Skrzypek opętany Bolesława Leśmiana (Wydawnictwo KUL); a w kat. „tłumacz” – książkę Amalariusz z Metzu, Dzieła, t. I. Święte obrzędy Kościoła w przekładzie z języka łacińskiego pod red. ks. dr. hab. Tadeusza Gaci, ze wstępem ks. prof. Janusza A. Ihnatowicza, przypisami i bibliografią dr Agnieszki Strycharczuk (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego); w kat. „seria wydawnicza (dzieła wybrane)” – Nowy Komentarz Biblijny: Księga Barucha ST XXIV/II prof. Michała Wojciechowskiego, Pierwszą Księgę Machabejską ST XIV (cz. l) ks. prof. Janusza Nawrota; Drugą Księgę Kronik ST X (cz. 2) ks. prof. Antoniego Troniny (Edycja Świętego Pawła) oraz serię „Monografie i studia z filozofii realistycznej” (Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu); w kat. „publicystyka religijna” – książkę Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów? prof. Jana Grosfelda (Wydawnictwo Święty Wojciech).

(m)