Sukcesy oficyn uczelnianych

(mit)

 

Na konkurs, rozstrzygany w 11 kategoriach, nadesłano w tym roku ponad 260 publikacji. Nagrodę główną przyznano kardynałom Gianfranco Ravasiemu i Gerhardowi L. Müllerowi (obaj są doktorami honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) oraz o. prof. Bazylemu Degórskiemu (absolwent i przez jakiś czas wykładowca KUL, profesor uniwersytetów rzymskich). Feniks Specjalny przypadł Encyklopedii Katolickiej – monumentalnej pracy publikowanej od lat przez Wydawnictwo KUL.

W kategorii „Literackiej” nagrodzono książkę Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju w przekładzie i opracowaniu ks. prof. Mirosława S. Wróbla z Instytutu Nauk Biblijnych KUL (Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM). W kategorii „Nauki kościelne” nagrodzono Biblię z komentarzami Jana Pawła II (tłum. bp prof. Kazimierz Romaniuk, Wydawnictwo M) oraz Ubóstwo kard. prof. G.L. Müllera, ze wstępem papieża Franciszka (Wydawnictwo KUL). Wyróżniono: Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795 prof. Andrzeja Gila i dr. Ihora Skoczylasa (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej); Polonia Christiana Wiesława Wysockiego (Instytut Wydawniczy PAX); Wielką Encyklopedię Nauczania Jana Pawła II (Polwen) oraz Prawdziwe początki Bożego Narodzenia ks. prof. Józefa Naumowicza (Wydawnictwo UKSW).

W kategoria „Edytorstwo” wyróżniono Żywot Pana Jezu Krysta (1522) Baltazara Opecia (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) oraz Katalog prac plastycznych Norwida. Tom I. Prace w albumach 1 dr Edyty Chlebowskiej (Towarzystwo Naukowe KUL).

Feniksa za tłumaczenia otrzymał prof. Ryszard Zajączkowski z KUL za przekłady książek Prześladowani. Przemoc wobec chrześcijan Paula Marshalla, Leli Gilbert i Niny Shei oraz Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia Kaspra Waltera (Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha).

W kategorii „Seria wydawnicza (Dzieła zebrane)” nagrodzono Dzieła wszystkie Cypriana Norwida (Towarzystwo Naukowe KUL) oraz Źródła monastyczne – zbiór polskich tłumaczeń klasycznych tekstów greckich i łacińskich dotyczących monastycyzmu wczesnego i średniowiecznego oraz wybór profesjonalnych naukowych opracowań poświęconych tematyce monastycznej (Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec). Wyróżniono Kazania w kulturze polskiej: edycje kolekcji tematycznych w opr. Romana Mazurkiewicza i Kazimierza Panusia (Wydawnictwo UNUM Polskiego Towarzystwa Teologicznego).

(mit)