Nie tylko naukowe

W dniach 18-20 marca na Politechnice wrocławskiej odbyły się Wrocławskie Targi Książki Naukowej. To najstarsze w kraju branżowe spotkania dedykowane książce naukowej, organizowane od 21 lat przez Oficynę Wydawniczą PWr. Na 25 stoiskach swoją ofertę prezentowało w tym roku 43 wydawców, w tym 25 ze szkół wyższych. Targi po raz pierwszy miały miejsce w otwartym w ubiegłym roku Bibliotechu – nowym budynku Biblioteki PWr.

 

Puchar ministra nauki i szkolnictwa wyższego za najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej jury przyznało książce Danuty Popinigis (na fot.) Carillony i muzyka carillonowa dawnego Gdańska (projekt graficzny i projekt okładki – Tomasz Bogusławski, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku). W tej kategorii przyznano także 4 równorzędne nagrody za książki: Zbigniewa Mikołejki We władzy wisielca. Ciemne moce, okrutne liturgie (projekt graficzny i typograficzny – Stanisław Salij, Joanna Kwiatkowska, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk); Beaty Mytych-Forajter Latająca ryba. Studia o podróżopisarstwie Ignacego Domeyki (projekt szaty graficznej – Anna Krasnodębska-Okręglicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach); Jarosława Woźniczki, Moniki Hajdas, Witolda Kowala Zarządzanie marketingiem (projekt okładki – Beata Dębska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) oraz Janusza Zagrodzkiego i Władysława Strzemińskiego Obrazy słów (projekt graficzny – Sławomir Iwański, Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi).

W tym konkursie wyróżniono też książki: Jerzego Bajkowskiego Ciecze i tłumiki magnetoreologiczne. Właściwości, budowa, badania, modelowanie i zastosowania (projekt okładki – Janusz Olech, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności w Warszawie); Tomasza Jakubowskiego Portrety artystów w grafice. Ryciny z kolekcji Adama Broża (projekt graficzny – Zofia Tomaszewska, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej) oraz Janusza Tondela Między książką a sztuką. Eugeniusza Przybyła toruńskiego bibliofila i malarza pasje i rozczarowania (projekt okładki – przy współudziale Romana Tondela – kart działowych, napisów – Piotr Gojowy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu); Ministerstwo Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej. Organizacja, polityka, ministrowie pod red. Piotra Długołęckiego i Krzysztofa Szczepanika przy współpracy Janusza Farysia i Henryka Walczaka (projekt graficzny – Bang Bang Design, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „MINERWA”); Jakuba Czopka i Jarosława Kinala Alfabet nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego (opracowanie techniczne i graficzne – Piotr Wisłocki (Mitel), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego); Baltazara Opecia Żywot Pana Jezu Krysta (1522), wydany i wstępami opatrzony przez Wiesława Wydrę i Rafała Wójcika, ze wstępem ikonograficznym – Katarzyny Krzak-Weiss (projekt typograficzny wnętrza oraz projekt okładki – Mateusz Czekała, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Najlepszą książką popularyzującą naukę wśród młodzieży okazała się Scratch, komiksowa przygoda z programowaniem wydawnictwa HELION.

Za autora najlepszej książki popularyzującej naukę wśród młodzieży uznano dr. Tomasza Rożka z Uniwersytetu Śląskiego, autora książki Kosmos (Wydawnictwo W.A.B.).

Podczas targów odbyły się spotkania z autorami. Mariusz Urbanek, związany obecnie z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich pisarz i publicysta, prezentował swoją książkę Genialni. Lwowska szkoła matematyczna (Wyd. Iskry, 2014), w której opisuje fenomen rozwoju polskiej matematyki w przedwojennym Lwowie. Odbyło się też spotkanie z profesorami Zbigniewem Izdebskim i Januszem L. Wiśniewskim, autorami książki Intymnie. Rozmowy nie tylko o miłości (Wyd. ZNAK, 2015). Dr Marek Krajewski, filolog klasyczny, wykładający niegdyś na Uniwersytecie Wrocławskim, a obecnie autor znakomitych kryminałów, promował swoją książkę Władca liczb (Wyd. ZNAK, 2014) – kolejny tom przygód lwowskiego, a potem wrocławskiego policjanta Edwarda Popielskiego.

Podczas targów zaprezentowano nie tylko pozycje naukowe, ale także książki popularnonaukowe, albumy, słowniki, poradniki i wydawnictwa multimedialne.

(rat)