Szczęśliwa 13-tka

Piotr Kieraciński

p> Pierwszego dnia 14. Targów Książki w Krakowie zostanie rozstrzygnięty 13. Konkurs im. Jana Długosza na najlepszą książkę z dziedziny humanistyki. „Niespecjalny” numer tegorocznego konkursu okazał się szczęśliwy. Zgłoszono bowiem rekordową liczbę 60 tytułów! Bardzo cieszy wzrastająca aktywność wydawców ze szkół wyższych: 13 oficyn wysunęło w tym roku do konkursu 28 tytułów – niemal połowę! Ta liczba zbliża się do liczby tytułów wystawianych do niedawna przez wszystkich uczestników – zazwyczaj do Konkursu im. Długosza zgłaszano w sumie 30−35 książek.

 

Wśród dziesięciu finalistów, wytypowanych przez jury w składzie: prof. Władysław Stróżewski (przewodniczący) i profesorowie Ryszard Nycz, Jan Ostrowski, Leszek Polony, Jerzy Wyrozumski, Piotr Sztompka, aż pięć, czyli połowa, to publikacje wydawców ze szkół wyższych. Jak zwykle wysokie noty uzyskały książki krakowskiego Universitasu. Do finału dostały się dwie pozycje tej oficyny. Podobny sukces zanotowało Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz gdańskie Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria.

(mit)

Finaliści 13. Konkursu im. Jana Długosza:

Edward Balcerzan, Tłumaczenie jako wojna światów. W kręgu translatologii i komparatystyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań;

Paweł Dybel, Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką a postmodernizmem, Universitas, Kraków;

Mariusz Korzeniowski, Za złotą bramą. Działalność społeczno−kulturalna Polaków w Kijowie w latach
1905−1920, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie−Skłodowskiej, Lublin;

Luiza Nader, Konceptualizm w PRL, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa;

Mieczysław Nurek, Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej, 1945−1949, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk;

Tomasz Rakowski, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk;

Andrzej Rozwadowski, Obrazy z przeszłości. Hermeneutyka sztuki naskalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań;

Anna Wieczorkiewicz, Monstruarium, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk;

Lech Witkowski, Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;

Andrzej Zawadzki, Literatura a myśl słaba, Universitas, Kraków.