×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Rozpoczęli przed ogłoszeniem konkursu

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk , prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej

Do udziału w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (ID-UB) Politechnika Śląska przygotowywała się od początku 2018 r. Już wówczas, obserwując prace nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zdecydowała się wykonać pełną analizę SWOT i przeprowadzić szczegółową inwentaryzację oraz analizę swego potencjału. W lipcu 2018 r. ogłosiliśmy naszą strategię B+R, a także wskazaliśmy 10 priorytetowych obszarów badawczych. W okresie pełnego roku – do czerwca 2019 r. – uczelnia podjęła szereg działań projakościowych, uruchamiając 17 programów stymulujących wzrost wskaźników doskonałości naukowej oraz rozwój kadry. Jednocześnie dokonała ewaluacji swego rozwoju w minionym roku, weryfikacji poprawności zidentyfikowania POB oraz aktualizacji analizy SWOT. Wykorzystała do tego udzielone przez MNiSW wsparcie. Zleciła szereg audytów oceniających jej potencjał jako kandydata do grona uczelni badawczej i world-class universities na podstawie porównania z innymi uczelniami badawczymi na świecie. Oceniła także swą atrakcyjność jako partnera dla przedsiębiorstw oraz wskazała opracowane rozwiązania o wysokim poziomie gotowości technologicznej.

Szczególne znaczenie dla udziału w programie ID-UB miały formalne audyty funkcjonowania uczelni i działań podnoszących doskonałość naukową oraz jakość kształcenia przeprowadzone przez trzy badawcze uczelnie europejskie, które wdrożyły przed laty inicjatywy doskonałości i osiągnęły znaczny sukces, których śladem Politechnika Śląska może realnie podążać: Politechnikę w Walencji, Politechnikę w Turynie i Uniwersytet w Porto. Dzięki nim możliwe było skorzystanie z najlepszych sprawdzonych praktyk w zakresie zarządzania uczelnią oraz realizacji działań projakościowych. Wnioski ze wszystkich analiz oraz prac specjalnie powołanych na uczelni zespołów zostały wykorzystane do aktualizacji POB, na których Politechnika Śląska zamierza koncentrować swój rozwój, budować markę i być postrzegana przez krajowe i międzynarodowe otoczenie: Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna, Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych, Materiały przyszłości, Inteligentne miasta i mobilność przyszłości, Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0, Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.

W strategii funkcjonowania jako uczelnia badawcza Politechnika Śląska szczególnie eksponowała położenie w niezwykle dynamicznie rozwijającym się i najbardziej uprzemysłowionym regionie kraju oraz silne związki z nowoczesną technologią.

Już sama szansa na uzyskanie statusu uczelni badawczej zmobilizowała całą społeczność uczelni. Senat niemal jednomyślnie zaakceptował nowy system oceny okresowej, który wprowadza indywidualne plany rozwoju dla każdego pracownika. Ocena będzie przeprowadzana co 2 lata na podstawie wymagających kryteriów.

Sformułowanie wysokich oczekiwań w stosunku do kadry wymaga równie dużego wysiłku ze strony władz i wsparcia organizacyjnego oraz finansowego. Dzięki uzyskanemu zwiększeniu subwencji oraz wykorzystaniu funduszy własnych, uruchomimy ponad 20 programów projakościowych. Koncentrować się będą na inwestycjach w ludzi, na które przeznaczymy ok. 85% środków finansowych uzyskanych w programie ID-UB. Pozwolą one m.in. na: wyszukanie liderów naukowych, znacząco zwiększą motywację i przyspieszą rozwój kariery, zwiększą liczbę publikacji TOP1 i TOP10, liczbę projektów międzynarodowych, patentów, wykreują nowe tematy badawcze, zwiększą rolę uczelni w społeczeństwie i gospodarce, umożliwią unikatowe kształcenie w szkole doktorskiej, realizowanej wspólnie z trzema instytutami Polskiej Akademii Nauk oraz Głównym Instytutem Górnictwa. Wybitni doktoranci otrzymają wyjątkowe możliwości. Uczelnia rozwinie i powszechnie wdroży kształcenie zorientowane projektowo, a także inne nowoczesne formy, w tym kształcenie interaktywne. Na wielu kierunkach studiów prowadzone będzie kształcenie dualne, w którym student znaczną część programu studiów realizuje u partnera przemysłowego. Rozszerzony zostanie program mentorski w celu pozyskania i otoczenia szczególną opieką najlepszych studentów, a studenckie koła naukowe zyskają olbrzymie możliwości rozwoju.

Najbliższe 7 lat Politechnika Śląska skutecznie wykorzysta, aby znacząco zbliżyć się swym potencjałem do wiodących uczelni europejskich.