×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Poniżej oczekiwań

Prof. Piotr Stepnowski , prorektor ds. nauki Uniwersytetu Gdańskiego

Przygotowując się do pierwszego konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, Uniwersytet Gdański dokonał głębokiego i szeroko zakrojonego przeglądu swojego potencjału naukowego, osiągnięć naukowych i badawczo-wdrożeniowych oraz wnikliwej analizy tych z uprawianych obszarów badawczych, które wymagają szczególnego wsparcia lub restrukturyzacji. W wyniku tych prac powstał szczegółowy program rozwoju uczelni, przede wszystkim w zakresie podnoszenia doskonałości naukowej oraz jeszcze szerszego umiędzynarodowienia badań i kształcenia akademickiego. Elementy programu stały się także integralną częścią nowej strategii uczelni na najbliższe lata.

Prace były prowadzone przez kilkudziesięcioosobowy zespół reprezentujący wszystkie istotne z punktu widzenia rozwoju naukowego obszary działalności uczelni. Relatywnie łatwo zidentyfikowano obszary badawcze, które już dziś konkurują z najlepszymi ośrodkami na świecie, a wyniki prac uczonych zaangażowanych w tę tematykę upowszechniane są w najlepszych międzynarodowych czasopismach naukowych. Należą do nich m.in. badania biomedyczne i biomolekularne czy teoretyczne podstawy technologii kwantowych, w ramach których działają na UG dwie międzynarodowe agendy badawcze – nowoczesne centra naukowe, w których ponad połowa naukowców to obcokrajowcy. Na uwagę zasługują także dynamicznie rozwijające się badania biopsychologiczne. W obu tych obszarach naukowcy z UG zdobywają również relatywnie najwięcej prestiżowych grantów, m.in. Europejskiej Rady Badań Naukowych i w programach ramowych UE, w tym Horyzontu 2020. Tu także dochodziło do niezwykle spektakularnych odkryć naukowych w zakresie nowych leków czy metod diagnostycznych, a fizycy kwantowi na swym koncie mają publikacje cytowane ponad 1500 razy.

Z kolei wśród najlepiej publikujących i najefektywniej pozyskujących granty w obszarach nauk społecznych i humanistycznych na UG za szczególnie obiecujące uznano badania międzykulturowe. Przedmiotem zainteresowań są tu zarówno studia nad relacjami międzynarodowymi, w tym w dziedzinie kultury, inteligencją kulturową, jak i wpływami oraz komunikacją na pograniczach, w końcu międzykulturowe badania językoznawcze, literaturoznawcze i historyczne.

Wizytówką uczelni są również badania morza i zagadnień morskich. Dotyczą one zarówno oceanografii i klimatologii, jak również prawa morskiego, transportu i logistyki morskiej, nadmorskich badań historycznych czy etnofilologicznych. UG jest także armatorem jednej z najnowocześniejszych jednostek badawczych eksplorującej wody Morza Bałtyckiego. Dokonania naszej uczelni w tym zakresie zyskały uznanie społeczności międzynarodowej, m.in. poprzez uzyskanie statusu jednego z pierwszych siedemnastu Uniwersytetów Europejskich – the European University of the Seas SEA-EU, wspólnie z partnerskimi uczelniami z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Chorwacji i Malty.

Prace diagnostyczne przeprowadzone na uczelni wyraźnie pokazały także, jak wielkie i niezbędne są jeszcze potrzeby w zakresie wsparcia i reorganizacji w wielu dziedzinach życia uczelni, działalności badawczej, publikacyjnej, zarządzania uczelnią, prowadzenia projektów i in.

Uniwersytet Gdański w pierwszym konkursie znalazł się w drugiej dziesiątce uprawnionych uczelni, uzyskując dofinansowanie w wysokości 2% otrzymywanej subwencji przez okres najbliższych 6 lat. To znacznie poniżej naszych oczekiwań i wobec potencjału tkwiącego w UG, który będziemy uwalniać w kolejnych latach, aż do uzyskania statusu uczelni badawczej.

Priorytetowe obszary badawcze UG

Badania międzykulturowe

Badania morza i zagadnień morskich

Badania biomedyczne i molekularne

Badania i technologie środowiska

Badania teoretyczne technologii kwantowych