Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości (UNIFUT.PL)

Management and Governance of the University of the Future. Research on Competitiveness, Globalisation and Development

W dniach 20-21 września 2018 r. na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych oraz Społeczną Akademię Nauk międzynarodowa konferencja „Zarządzanie Uniwersytetem Przyszłości. Badania nad konkurencyjnością, globalizacją i rozwojem”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wiceminister Piotr Müller oraz Dyrektor Generalny Ministerstwa dr Anna Budzanowska, przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacji Rektorów Polskich, Międzynarodowej Sieci Badawczej PGV oraz Władze Rektorskie ponad stu uczelni wyższych z całej Polski.

Dwudniowe spotkanie połączone było z 24. Konferencją Sieci PGV oraz 12. Konferencją Zarządzania Międzykulturowego (12TH INTERCULTURAL MANAGEMENT CONFERENCE).

Konferencję rozpoczęło przemówienie prof. Doroty Malec, prorektor UJ ds. rozwoju, która zwróciła uwagę że dyskusja o przyszłości uniwersytetów odbywa się w kluczowym czasie, w przededniu wejścia w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.

Najważniejsze punkty wdrażanej Konstytucji dla Nauki zaprezentował Piotr Müller, podsekretarz stanu w MNiSW.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „The Anomalous Governance of Scholarship” wygłosił prof. Hugh Willmott (Cass Business School, University of London).

Wprowadzenie do międzynarodowej tematyki konferencji dokonał prof. Claude Martin, honorowy przewodniczący sieci PGV, który zwrócił uwagę, że uniwersytet przyszłości będzie musiał odpowiedzieć na zmiany społeczne jakie dokonują się we współczesnych społeczeństwach, stać się systemem otwartym, brać pod uwagę wielokulturowość, przygotować studentów do pracy w światowej gospodarce.

Zarządzanie Uniwersytetem Przyszłości.
Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości II.
Dobre praktyki we wdrażaniu „Konstytucji dla Nauki”

Dnia 27 czerwca 2019 roku w murach Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się druga międzynarodowa konferencja pt. „Zarządzanie Uniwersytetem Przyszłości. Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości II. Dobre praktyki we wdrażaniu „Konstytucji dla Nauki”. Konferencja odbywała się w ramach projektu Dialog, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Łukasz Sułkowski. Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Konferencja stała się platformą wymiany uwag i doświadczeń związanych z wprowadzoną rok temu reformą systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Wśród panelistów swoje opinie głosiły osoby ściśle związane z reformą szkolnictwa wyższego: dr hab. Sebastian Skuza, prof. UW – Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. dr hab. Jarosław Górniak, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, prof. dr hab. Stanisław Kistryn, prof. dr hab. Marek Kwiek, dr hab. inż. Krzysztof Leja prof. PG, prof. dr hab. Wojciech Czakon, dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK. Celem konferencji było stymulowanie doskonalenia systemów organizacyjnych uczelni wyższych w Polsce poprzez promowanie skutecznych koncepcji, metod i praktyk zarządzania nowoczesnymi instytucjami szkolnictwa wyższego oraz analiza pierwszych dobrych praktyk zarządczych i organizacyjnych we wdrażaniu „Konstytucji dla Nauki”. Jak zauważył prof. dr hab. Łukasz Sułkowski sektor szkolnictwa wyższego ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Europy. Uniwersytety kształcą naszych liderów i przedsiębiorców, tam powstają nowe pomysły, tworzona jest wiedza. Uniwersytety zapewniają studentom z różnych środowisk możliwość podniesienia poziomu życia dla siebie i przyszłych pokoleń. Sektor szkolnictwa wyższego przechodzi fundamentalną transformację zarówno jeśli chodzi o jego rolę w społeczeństwie, tryb działania jak i strukturę organizacyjną i wartość gospodarczą. Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne: nowy ład akademicki w zarządzaniu uczelniami, nowe strategie i struktury organizacyjne uczelni, zarządzanie systemami nauki i szkołami doktorskimi. Dzięki bogatej dyskusji i refleksji z udziałem ekspertów, podczas konferencji możliwa była wymiana doświadczeń w zastosowaniu skutecznych metod zarządzania przez uczelnie doskonalące systemy organizacyjne. Metody doskonalenia organizacyjnego uczelni dotyczyły strategii, metod organizacyjnych, a także rozwoju kultur akademickich. Konferencja była organizowana przez Uniwersytet Jagielloński a współorganizatorem była Społeczna Akademia Nauk.