×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zapowiedzi konferencji naukowych

Nauki humanistyczne i społeczne

5-6 grudnia 2019. Toruń VII Toruńskie Konfrontacje Archiwalne pt. Komu i do czego potrzebne są archiwa?

Kierownicy naukowi: dr hab. Waldemar Chorążyczewski, e-mail: wch@umk.pl; dr Agnieszka Rosa, e-mail: arosa@umk.pl. Organizator: Instytut Historii i Archiwistyki, Zakład Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współorganizator: Instytut Promocji Historii sp. z o.o. Kontakt: mgr Kamila Siuda, e-mail: kamila.siuda@gmail.com, tel.: 787-521-312; dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak, e-mail: magwis@umk.pl, tel.: 696-007-032.

12 grudnia 2019. Toruń II Ogólnopolska konferencja naukowa prawniczych zawodów zaufania publicznego Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego

Organizator: Katedra Prawa Administracyjnego UMK. Współorganizator: Koło Naukowe Marketingu Prawniczego UMK. Kierownicy naukowi: dr Bartłomiej Chludziński, e-mail: bartekch@umk.pl; dr hab. prof. UMK Piotr Rączka, e-mail: raczka@umk.pl; dr Karolina Rokicka-Murszewska, e-mail: krm@umk.pl. Kontakt: mgr Aleksandra Penszyńska, e-mail: apensz@umk.pl, tel.: +48 600 464 075.

12-13 grudnia 2019. Toruń TEXTUS ET PICTURA III. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot studiów interdyscyplinarnych

Organizator: UMK. Współorganizator: Wydział Sztuk Pięknych UMK. Kierownicy naukowi: dr Marta Czyżak, e-mail: Marta.Czyzak@bu.umk.pl, dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, e-mail: mracz@umk.pl. Kontakt: mgr Mateusz Marszałkowski, e-mail: mmarszal@doktorant.umk.pl, tel.: 879 634 3027.

22 lutego 2020. Toruń II Ogólnopolska konferencja naukowa WIAD20 Architektura informacji istotą projektu

Organizator: Instytut Badań Informacji i Komunikacji UMK. Współorganizator: Koło Naukowe Doktorantów „Pytanie”. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Ewa Głowacka, e-mail: egt@umk.pl. Kontakt: mgr Weronika Kortas, e-mail: wkortas@doktorant.umk.pl, tel.: 600963068.

21–22 marca 2020. Lublin XII Interdyscyplinarna konferencja naukowa TYGIEL pt. Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju

Organizator: Fundacja na rzecz Promocji Nauki i Rozwoju TYGIEL. Szczegółowe informacje:  http://www.konferencja-tygiel.pl.

2-3 kwietnia 2020. Łódź

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce: Rzecz o eksperymencie, awangardzie i rzeczywistości

Organizator: Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik konferencji: dr Joanna Dyła-Urbańska. Kontakt: litanglo2020@gmail.com.

Nauki ścisłe i techniczne

5 grudnia 2019. Toruń OKN: Prawo umów w profesjonalnym obrocie prawnym i międzynarodowym

Kierownik naukowy: mgr Marcin Drewek, e-mail: drewek@umk.pl. Organizator: UMK. Kontakt: mgr Marcin Drewek, e-mail: drewek@umk.pl.

10 grudnia 2019. Toruń IX Ogólnopolska konferencja Dzień Technologii Mobilnych

Organizator: Koło Naukowe Forum e-Biznesu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Kierownik naukowy: dr hab. Michał Polasik, prof. UMK, e-mail: michal.polasik@umk.pl. Kontakt: Aneta Kłosowska, e-mail: anetaklosowska.knfeb@gmail.com, tel.: 503753550.

13-14 stycznia 2020. Toruń Fotonika – spotkanie online

Organizator: Instytut Fizyki UMK. Współorganizator: University of Ottawa, Ottawa, Canada; University of Southern California, Los Angeles, USA. Kierownik naukowy: prof. Andrea Armani, e-mail: armani@usc.edu. Kontakt: Dr Orad Reshef, e-mail: orad@reshef.ca, tel.: +1 (613) 562-5800 Ex.

27 lutego 2020. Toruń Dzień Polarny 2020

Organizator: Centrum Badań Polarnych UMK. Kierownik naukowy: dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK, e-mail: irso@umk.pl. Kontakt: e-mail: irso@umk.pl, tel.: 608361978.

21 lutego 2020. Łódź Młodzi zdolni

Organizator: Wydział Chemii UŁ. Kierownik konferencji: dr Dariusz Guziejewski. Kontakt: dr Monika Skowron-Jaskólska, e-mail: mlodzi@uni.lodz.pl. Więcej na: uni.lodz.pl/konferencja/szczegoly/młodzi-zdolni

25–27 marca 2020. Koszęcin XIV Konferencja naukowa Multimedia w biznesie i administracji. Technologie ICT we współczesnym zarządzaniu

Organizator: Katedra Informacyjnych Systemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Przewodniczący konferencji: prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka. Kontakt: dr inż. Artur Wrzalik, tel.: (34) 32 50 412, e-mail: Artur.wrzalik@wz.pcz.pl. Szczegóły na: www.multimediawbiznesie.pl.

23–24 kwietnia 2020. Zielona Góra XII Konferencja Konstrukcje zespolone

Organizator: Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kontakt: dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ, e-mail: J.Korentz@ib.uz.zgora.pl. Strona informacyjna: www.konstrukcje-zespolone.uz.zgora.pl.

23–24 kwietnia 2020. Kraków Oblicza postpamięci 4 – Narracje alternatywne i marginalizowane

Organizatorzy: Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Kontakt: facesofpostmemory@gmail.com, tel.: (12) 664 67 39. Strona: www.ism.wsmip.uj.edu.pl.

cd. na str. 68

Zapowiedzi konferencji naukowych

14–17 czerwca 2020. Łagów XIII Konferencja naukowa Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle – SP’2020

Organizator: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki UZ. Kontakt: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ, e-mail: r.rybski@imei.uz.zgora.pl. Strona informacyjna: www.sp2020.imei.uz.zgora.pl.

2-4 września 2020. Karpacz XXIV Konferencja naukowa pt. Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych

Organizator: Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przewodnicząca konferencji: prof. dr hab. Grażyna Węgrzyn (kierownik katedry). Kontakt sekretarze naukowi: dr Michał Sosnowski, e-mail: michal.sosnowski@ue.wroc.pl; dr Arkadiusz Żabiński, e-mail: arkadiusz.zabinski@ue.wroc.pl. Kontakt: mgr Agnieszka Zdun, tel. (075) 753 82 52, e-mail: agnieszka.zdun@ue.wroc.pl. Zgłoszenie uczestnictwa (online poprzez „Formularz rejestracji” na stronie konferencyjnej: https://keipe2020). Szczegółowe informacje: https://sites.google.com/view/keipe2020/home.

Nauki o życiu

14-16 lutego 2020. Białystok Konferencja naukowo-szkoleniowa Nefrokardiologia 2020

Organizator: Gradatim. Patronat Naukowy: I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Przewodnicząca komitetu naukowego: prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik. Honorowy patronat naukowy: prof. dr hab. n med. Michał Cezary Myśliwiec. Kontakt: tel.: 085 740 94 58, fax: 85 743 45 86, e-mail: nefro@umb.edu.pl. Szczegółowe informacje na: https://www.nefrokardiologia.pl/.

24–26 kwietnia 2020. Warszawa Trauma, przywiązanie i rezyliencja

Organizator: Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Kontakt: e-mail: kontakt@ntpp.org.pl.

Opracowała Ewa KOSTOWSKA