×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wydarzenia

Ustawa o PAN

WARSZAWA Prezydent podpisał 6 listopada nowelizację ustawy o PAN. Parlamentowi przedłożyło ją Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wskazuje ona, jak powinny kształtować się minimalne zasadnicze wynagrodzenia na konkretnych stanowiskach w stosunku do pensji profesora. Obecnie wysokość najniższej pensji dla profesora w uczelni publicznej wynosi 6410 zł. Teraz takie samo minimum będzie miał profesor tytularny w instytutach PAN. Profesor instytutu miałby zarabiać nie mniej niż 83% wynagrodzenia profesora (a więc 5320 zł), a adiunkt nie mniej niż 73% (4679 zł). Pozostali pracownicy naukowi powinni zarabiać nie mniej niż 50% tego, co profesor. Nowelizacja określa także wykonywanie obowiązków pracownika naukowo-badawczego jako działalność twórczą o indywidualnym charakterze. Dzięki temu możliwe będzie stosowanie przez nich 50% kosztów uzyskania przychodów do całości wynagrodzenia. Zapis ten dotyczy nie tylko pracowników PAN, ale również Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, instytutów badawczych i instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Znów w fotelu rektora

Fot. AWFiS

GDAŃSK Dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS, został ponownie rektorem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. W wyborach uzupełniających pokonał swojego kontrkandydata dr. hab. Marcina Dornowskiego, prof. AWFiS, stosunkiem głosów 22 „za”, przy jednym wstrzymującym się. Na początku października złożył mandat w związku z toczącym się prokuratorskim śledztwem dotyczącym wykorzystywania majątku AWFiS. W ramach sponsorowanego przez rząd Chin programu Belt and Road studenci z Beijing Sport University trenują i mieszkają w kampusie gdańskiej uczelni, choć formalnie stroną umowy jest klub AZS AWFiS, na którego czele stoi prof. Moska, a koszty projektu miały spadać na kierowaną przez niego uczelnię. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków, co miało doprowadzić do wyrządzenia uczelni szkody majątkowej znacznych rozmiarów. Grozi za to od 3 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Prof. Moska jest rektorem uczelni od 2010 roku. Obecna kadencja upływa w przyszłym roku.

Nowa prezes UPRP

Fot. UPRP

WARSZAWA Premier Mateusz Morawiecki powołał Edytę Demby-Siwek na stanowisko prezesa Urzędu Patentowego RP. Zastąpiła ona dr Alicję Adamczak, która kierowała UPRP przez ostatnie 17 lat. Demby-Siwek jest europejskim i polskim rzecznikiem patentowym. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała jako prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W 2014 roku objęła stanowisko dyrektora Departamentu Znaków Towarowych w UPRP. Zajmowała się m.in. pracami legislacyjnymi związanymi z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej, a także nadzorem nad wdrażaniem reformy systemu ochrony znaków towarowych w Polsce. Jej zainteresowania zawodowe obejmują legislacyjną i interdyscyplinarną problematykę ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej, rozumianą także jako ważne źródło wsparcia dla rozwoju polskiej innowacyjności, gospodarki i nauki. Od maja sprawowała funkcję p.o. prezesa UPRP.

Fizycy będą świętować

WARSZAWA Senat, chcąc uhonorować polskich fizyków i ich osiągnięcia, a także docenić cywilizacyjne znaczenie tej dziedziny nauki, ustanowił rok 2020 Rokiem Fizyki. W uchwale, za którą opowiedziało się 66 senatorów, przypomniano, że 11 kwietnia 1920 r. rozpoczęło działalność Polskie Towarzystwo Fizyczne, a rok później otwarto Zakład Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego – czołowy światowy ośrodek badań luminescencji, stworzony i kierowany przez Stefana Pieńkowskiego. Z kolei Marian Danysz i Jerzy Pniewski z Zakładu Fizyki Doświadczalnej UW odkryli nowy rodzaj materii – hiperjądra, zawierające obok protonów i neutronów także hiperony. W fizyce cząstek elementarnych i wysokich energii Polacy byli współautorami ważnych odkryć: oscylacji neutrin oraz bozonu Higgsa. Największe sukcesy fizyków-teoretyków to wprowadzenie pojęcia cieczy spinowej (Jan Weyssenhoff z Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz udowodnienie istnienia fal grawitacyjnych (Andrzej Trautmann z UW). „Chcemy, aby Rok Fizyki przyniósł jeszcze większe uznanie w naszym społeczeństwie dla roli nauki, w szczególności fizyki oraz jej wkładu w rozwój gospodarki i wpływu na nasze życie codzienne” – napisali senatorowie.

Doktorat h.c. – prof. Józef Robakowski

Fot. UAP

POZNAŃ Prof. Józef Robakowski, jeden z wiodących polskich neoawangardowych artystów multimedialnych, eksperymentator w dziedzinie fotografii i filmu, współtwórca polskiej sztuki wideo, otrzymał 17 października tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Od początku swojej działalności pod koniec lat 50. przekraczał tradycyjne granice sztuki, burzył konwencje, schematy tworzenia i postrzegania rejestrowanych obrazów, przekształcał i deformował wizerunki fotograficzne. Stosował fotokolaż, destruował obraz fotograficzny, zanurzając np. odbitki w wodzie, tworzył fotoobiekty uprzestrzenniające płaskie zdjęcia oraz interaktywne przedmioty, w które mogli ingerować widzowie, stając się aktywnymi uczestnikami ekspozycji. Zacieranie granic między sztuką i rzeczywistością, artystą i odbiorcą, rozszerzanie granic mediów to cechy charakterystyczne jego twórczości. Dzieła artysty były prezentowane m.in. w Muzeum Sztuki Współczesnej MUMOK w Wiedniu, Chelsea Art Museum w Nowym Jorku, Tel Aviv Contemporary Art Museum w Tel Avivie czy Grand Palas w Paryżu.

Doktorat h.c. – prof. Reinhard Lührmann

Fot. Przemysław Stanula

POZNAŃ 8 października dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odebrał prof. Reinhard Lührmann, dyrektor Instytutu Chemii Biofizycznej Maxa Plancka w Getyndze, wybitny biolog molekularny. Jego badania dotyczą struktury i funkcji cząsteczek kwasu rybonukleinowego (RNA). Prof. Lürhmann opublikował blisko 350 artykułów naukowych. W latach 2001-2006 koordynował ogromny projekt europejski European Network of Excellence on Alternative Splicing (EURASNET), w którym współpracowało ze sobą 40 grup badawczych, w tym dwie z UAM: jedna kierowana przez prof. Janusza Bujnickiego, druga przez prof. Artura Jarmołowskiego. Uczestnictwo w projekcie wzmocniło międzynarodową pozycję Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM.

Doktorat h.c. – prof. Maciej Banach

Fot. ICZMP

BUKARESZT Prof. Maciej Banach otrzymał 10 października tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Medycyny i Farmacji „Carol Davila” w Bukareszcie. Według World University Rankings to czwarta najlepsza uczelnia w Rumunii. W tym roku świętuje 162 rocznicę powstania. Prof. Banach od lutego 2014 roku jest dyrektorem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Ponadto kieruje Zakładem Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Ośrodkiem Badań Serca i Naczyń na Uniwersytecie Zielonogórskim. W latach 2010–2012 był podsekretarzem stanu w MNiSW. Jest autorem ponad 700 publikacji naukowych z dziedziny kardiologii, hipertensjologii, lipidologii i nefrologii.

Doktorat h.c. – dr Peter Seyboth

Fot. UJK

KIELCE Niemiecki fizyk eksperymentator dr Peter Seyboth otrzymał 17 października tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dziesięć lat temu został profesorem wizytującym w Zakładzie Fizyki Jądrowej Instytutu Fizyki UJK, ale z polskimi uczonymi współpracuje już od połowy lat 70. Naukowiec był szefem trzech eksperymentów prowadzonych przez CERN (Europejska Organizacja Badań Jądrowych). Teraz zaangażowany jest w przedsięwzięcie NA61/SHINE, w którym uczestniczy ponad 150 fizyków z całego świata z 33 instytucji naukowych. Świętokrzyska uczelnia otrzymała z Narodowego Centrum Nauki grant o wartości 4,3 mln zł na badania silnie oddziałującej materii. Pomiary będą dokonywane w CERN przy użyciu znajdujących się tam akceleratorów i detektorów. W Kielcach dane te będą analizowane. Na UJK powstaną też elementy aparatury pomiarowej, które następnie zostaną zainstalowane w CERN.

Lekarze wyjadą za granicę

WARSZAWA Harvard Medical School, Ohio State University czy University of Texas MD Anderson Cancer Center – to tylko niektóre z czołowych amerykańskich ośrodków, które wybrali stypendyści Programu im. prof. Franciszka Walczaka, by wspólnie z wybitnymi specjalistami przeprowadzić badania naukowe, a także przyglądać się ich codziennej pracy podczas wykonywania zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych. W pierwszym konkursie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wyłoniono 17 laureatów, którzy otrzymali w sumie ponad 1 mln zł. Odbędą 3– lub 6-miesięczne staże w zespołach zajmujących się chorobami zakaźnymi, gruźlicą, grypą pandemiczną, chorobami przewlekłymi, w szczególności układu krążenia, nowotworami złośliwymi, cukrzycą, a także chorobami układu oddechowego i demencją oraz zdrowiem psychicznym. Program w całości finansowany z dotacji Ministra Zdrowia będzie realizowany do 2021 roku. Ze stypendiów skorzysta co najmniej 100 polskich lekarzy i naukowców. Kolejny konkurs na początku przyszłego roku.

Nasi doradzą

GDAŃSK/POZNAŃ/ZIELONA GÓRA/Kraków Pięcioro polskich naukowców otrzymało nominacje do zespołów doradczych w programie Horyzont Europa. W 26-osobowym zespole przy Misji ds. Nowotworów (jej członkiem jest prof. Konrad Rydzyński, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy) zasiądą: prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Rodryg Ramlau, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i członek Rady tej uczelni oraz dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. Politechniki Krakowskiej. Członkami 22-osobowego zespołu przy Misji ds. Adaptacji do Zmian Klimatycznych zostali: prof. Zbigniew Kundzewicz, kierownik Zakładu Klimatów i Zasobów Wodnych w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu oraz dr Piotr Mysiak, prodziekan ds. jakości nauki i jakości kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zespoły te są organami pomocniczymi pięciu głównych europejskich misji tematycznych, które będą wskazywały sposoby rozwiązywania globalnych problemów cywilizacyjnych. W pozostałych trzech grupach eksperckich, które zajmują się morzami i oceanami, smart cities oraz zdrową glebą i żywnością, polscy naukowcy nie zasiadają.

Kolejny Polak w Academia Europaea

Fot. Archiwum prywatne

LUBLIN/LONDYN Prof. Stanisław Jerzy Czuczwar z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został członkiem Academia Europaea. To największa taka organizacja w Europie. Nie ma charakteru badawczego, jest raczej elitarną korporacją naukowców, która doradza Komisji Europejskiej. Zrzesza obecnie ponad 4 tys. członków, w tym ponad 70 laureatów Nagrody Nobla. Prof. Czuczwar, wiceprezes PAN, jest 94 Polakiem w AE. Kieruje Katedrą i Zakładem Patofizjologii UML. Od wielu lat prowadzi badania nad interakcjami leków przeciwpadaczkowych w poszukiwaniu racjonalnych metod leczenia padaczki lekoopornej. Bada także wpływ ligandów różnych układów neuroprzekaźnikowych na działanie przeciwdrgawkowe i neurotoksyczne leków przeciwpadaczkowych. Ostatnio zaangażował się w badania zmierzające do ustalenia zależności pomiędzy niedokrwieniem mózgu a chorobą Alzheimera. Jest autorem lub współautorem 414 artykułów naukowych, które były cytowane 9330 razy.

Doktorat h.c. – prof. Pierre Joliot

Fot. Bartosz Proll

LUBLIN Światowej sławy biochemik, wnuk Marii Curie-Skłodowskiej, prof. Pierre Joliot, otrzymał 24 października tytuł doktora honoris causa największej lubelskiej uczelni, której polska noblistka jest patronką. Godność nadano w uznaniu jego wybitnych osiągnięć w dziedzinie biochemii, biofizyki, biologii i bioenergetyki roślin, ale również za koncepcję wolności, kreatywność i pasję w prowadzeniu badań naukowych, która powinna stanowić przesłanie dla obecnych oraz przyszłych pokoleń badaczy. Prof. Joliot jest profesorem honorowym Collége de France, członkiem Francuskiej Akademii Nauk i międzynarodowym autorytetem w dziedzinie fotosyntezy. Jego zainteresowania nauką wynikają z rodzinnych tradycji dwóch pokoleń laureatów Nagrody Nobla – babci oraz rodziców: Ireny i Fryderyka Joliot-Curie. Jest autorem 157 prac naukowych. To 85. doktorat honoris causa w 75-letniej historii UMCS.

Wiecha już jest

Fot. PJATK

WARSZAWA Przy ul. Koszykowej powstaje nowy gmach Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Obiekt będzie miał 7 kondygnacji, w tym dwie podziemne. Jego powierzchnia wyniesie ok. 6 tys. m2. Połowę zajmą 22 laboratoria komputerowe, sale wykładowe z miejscami dla 60 studentów i aula na 200 osób. Elementem charakterystycznym budynku będzie wewnętrzny, podwieszony na wysokości pierwszego piętra sześcian mieszczący nowoczesną, multimedialną przestrzeń wystawienniczą. Studenci rozpoczną naukę w nowym gmachu w przyszłym roku akademickim. Budowa pochłonie ok. 40 mln zł i jest w całości finansowana ze środków uczelni, która obchodzi właśnie jubileusz ćwierćwiecza działalności. Do 2014 roku nosiła nazwę Polska-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Na 4 wydziałach: Informatyki, Sztuki Nowych Mediów, Kultury Japonii i Zarządzania Informacją kształci się obecnie ponad 5,7 tys. studentów, w tym 1,1 tys. obcokrajowców. Jako jedyna uczelnia niepubliczna w Polsce PJATK posiada uprawnienia do nadawania stopnia dr. hab. nauk technicznych w dziedzinie informatyki. Zatrudnia 183 pracowników naukowo-dydaktycznych (26 prof., 34 dr. hab., 53 dr., 70 mgr.). Mury uczelni opuściło dotąd 7,5 tys. absolwentów.

Wyróżnienie dla pioniera kardiologii

Fot. Anna Wojnar

KRAKÓW Prof. Jacek Dubiel, jeden z pionierów współczesnej kardiologii w Polsce, został profesorem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest 18 osobą, której nadano ten tytuł. Doceniono jego wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, promowanie rozwoju kadry naukowej oraz zasługi we wprowadzaniu nowoczesnej kardiologii interwencyjnej w Polsce. Do najistotniejszych osiągnięć jego zespołu należy „Małopolski program leczenia zawału serca”, który stał się wzorcem do organizacji przed– i wewnątrzszpitalnej opieki nad pacjentami z zawałem serca. Prof. Dubiel całe swoje życie był związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Przez pół wieku pracował w II Klinice Kardiologii, którą przez ponad 20 lat kierował. Jego dorobek naukowy dotyczy m.in. ostrych zespołów wieńcowych, kardiomiopatii przerostowej i rozstrzeniowej, patofizjologii krążenia wieńcowego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji śródbłonka oraz epidemiologii i terapii niewydolności serca. Jest autorem ponad 500 artykułów naukowych.

Wykształcą spółdzielców

RZESZÓW Na Uniwersytecie Rzeszowskim otwarto Spółdzielczy Instytut Badawczy. To filia jednostki działającej w ramach Krajowej Rady Spółdzielczej, której głównym celem jest nowoczesne kształcenie kadr spółdzielczych na poziomie akademickim. Instytut będzie prowadził nie tylko badania związane z szeroko rozumianą problematyką spółdzielczą, ale również podejmował różne inicjatywy służące kształceniu kadr dla spółdzielczości. Jedną z pierwszych będzie uruchomienie niestacjonarnych studiów podyplomowych kształcących liderów z zakresu spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce, w modułach technologicznym oraz bankowości elektronicznej. Filia SIB mieści się w Kampusie Zalesie, w Instytucie Finansów i Rachunkowości URz.

W setce najlepszych

WARSZAWA Kierunki menedżerskie oferowane przez Akademię Leona Koźmińskiego i Szkołę Główną Handlową znalazły się wśród stu najlepszych na świecie w rankingu „Financial Times”. Na 42 pozycji sklasyfikowano ALK, która – oprócz własnych kierunków – realizuje również program wspólnie z ESCP Europe (5 miejsce) w zestawieniu). Zarządzanie na SGH zajęło 58., zaś CEMS Master In Management współorganizowany przez SGH – jedyną polską uczelnię ekonomiczną należącą do stowarzyszenia CEMS – 8. pozycję. Niezmiennie najlepszy jest kierunek szwajcarskiego Uniwersytetu St. Gallen.

Marsjańskie osiedla

Rys. Wojciech Fikus

WROCŁAW Dwa zespoły z Politechniki Wrocławskiej znalazły się w czołówce międzynarodowego konkursu Mars Colony Prize. Oceniano sto projektów z całego świata. Drugie miejsce (5 tys. dolarów) przyznano „Twardowsky’emu”, który zakłada powstanie kolonii w kraterze Jezero – planowanym miejscu lądowania misji Mars 2020 amerykańskiej agencji NASA. Mieszkańcy podzieleni na grupy po dwieście osób przebywaliby w dużych otwartych przestrzeniach w układzie tarasowym z dostępem do zieleni, a ich mieszkania sąsiadowałyby m.in. z restauracjami, kafejkami, sklepami czy placówkami medycznymi. Wytwarzanie żywności w „Twardowskym” opierałoby się na akwaponice, czyli połączeniu hodowli ryb w wielkich akwariach z uprawą roślin w wodzie. Dochody przynosiłyby oferty turystyczne dla odwiedzających z Ziemi i produkcja dóbr luksusowych, np. marsjańskiej wódki. Piąte miejsce zajął projekt „Ideacity”, wykorzystujący renesansową koncepcję miasta idealnego. Zakłada więc krótkie odległości, centrum będące głównym punktem kolonii i stworzenie sieci zarówno podziemnych tuneli, jak i dróg na powierzchni.

Nagroda za pszczoły

Fot. Bartosz Proll

LUBLIN Zespół w składzie: prof. Mariusz Trytek, prof. Aneta Ptaszyńska (oboje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), prof. Grzegorz Borsuk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), prof. Dorota Gryko (Instytut Chemii Organicznej PAN) otrzymał Nagrodę Naukową Marii Curie, przyznawaną za wyjątkowo ważne dla danej dyscypliny osiągnięcia w ostatnim roku. Doceniono odkrycie przez nich nowych właściwości biologicznych związków porfirynowych przydatnych w zwalczaniu wewnątrzkomórkowych pasożytów pszczół. Terapia z użyciem tych związków polega na naświetlaniu chorych tkanek lub miejsc zakażonych drobnoustrojami promieniowaniem laserowym bądź innymi źródłami światła o odpowiedniej długości fali, w wyniku czego wzbudzone cząsteczki porfiryn przyczyniają się do generowania wysoce reaktywnych form tlenu niszczących tkanki nowotworowe czy szkodliwe mikroorganizmy. Na bazie wynalazku opracowano preparat do zwalczania grzybów z rodzaju Nosema i hamowania rozwoju ich zarodników.

Najlepsze KoKoNy

KRAKÓW Studenci Politechniki Białostockiej największymi wygranymi Konkursu Kół Naukowych KoKoN. Triumfowali w dwóch kategoriach: SKN Logistyki LogiSQUAD zdobyło uznanie internautów za „III Dzień Logistyki”, a SKN Technologii i Konstrukcji Biomedycznych-Biotik nagrodzono za „Ortozę kończyny górnej z dedykowanym mechanizmem regulacji położenia kątowego” (Projekt Inżynierski). Ponadto triumfowali: SKN Telin z Politechniki Łódzkiej za „Inteligentne Ule” (Innowacje i Nowe Technologie), SKN ExPlant z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy za „Lampy LED o szerokim spektrum jako efektywne źródło światła w mikrorozmnażaniu roślin ozdobnych” (Badania Naukowe), KN Inżynierii Chemicznej i Procesowej z Politechniki Warszawskiej za ósmą edycję European Young Engineers Conference (Konferencja), a KN Projektowanie Systemów Informatycznych z Politechniki Częstochowskiej za „Aplikację mobilną na Juwenalia” (IT).

Doktorat h.c. – prof. Alberto Molinari

Fot. Jan Zych

KRAKÓW Prof. Alberto Molinari z Uniwersytetu w Trydencie otrzymał 28 października tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. Włoski naukowiec jest wybitnym badaczem w obszarze metalurgii proszków: zdefiniował mechanizmy zniszczenia stopów tytanu i zużycia spiekanych stali stopowych, zoptymalizował procesy obróbki cieplno-chemicznej nawęglania i azotowania spiekanych stali stopowych oraz zaprojektował metodologię wyznaczania wytrzymałości zmęczeniowej spiekanych stali. Na jego koncie jest też zoptymalizowanie wytwarzania ortopedycznych protez na bazie stopowych proszków kobaltu, pozyskiwanych metodami kształtowania wtryskowego. Jest autorem ponad pół tysiąca publikacji. Od kilkudziesięciu lat współpracuje z Wydziałem Mechanicznym PK.

Złote Hipolity

Fot. Hirek Dymalski

POZNAŃ Trzy osoby związane ze środowiskiem akademickim zostały uhonorowane Złotymi Hipolitami, najcenniejszymi wyróżnieniami Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Statuetki przyznawane od 18 lat osobom, które swoją działalnością i dokonaniami trwale zapisały się w świadomości społecznej, otrzymali w tym roku: prof. Józef Garbarczyk – naukowiec, założyciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie (na fot. po prawej); prof. Andrzej Korzeniowski – chemik i towaroznawca, rektor Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz prof. Józef Petruk – nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Laureaci zyskują godność „Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej”.

Sportowa biblioteka

Fot. M. Kaźmierczak

WARSZAWA W podziemiach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie otwarto nową przestrzeń sportową, z której korzystać będą studenci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego. To pierwsza zakończona inwestycja programu wieloletniego. Jej wartość to 26,2 mln zł. Jej realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2016 roku. Na powierzchni ponad 6 tys. m2 znajdują się: dwie sale fitness, siłownia, sala do crossfitu, ergometrownia, trzy sale wielofunkcyjne, szatnie, pomieszczenia sanitarne, przebieralnie, powierzchnie wspólne przeznaczone do spędzania wolnego czasu i integracji oraz multimedialna sala sportowo-widowiskowa. W obiekcie odbywać się będą zajęcia sportowe dla studentów i pracowników UW, a także zawody, turnieje, pokazy i imprezy o charakterze sportowym adresowane do całej społeczności akademickiej uczelni.

PRODOK i PROPAN

WARSZAWA Uniwersytet Jagielloński oraz Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN zostały tegorocznymi laureatami konkursów na najbardziej prodoktorancką uczelnię i instytut PAN. Ocenie podlegają m.in. rekrutacja na studia doktoranckie, ich organizacja, lektoraty, stypendia, badania naukowe, wspieranie współpracy międzynarodowej, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych i instytutowych gremiach, pomoc prawna i psychologiczna dla doktorantów, a także potencjał naukowy, efektywność naukowa i umiędzynarodowienie. W tym roku nagrodzono także najaktywniejsze samorządy doktorantów. Tytuły przyznano Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku oraz IFJ.

Dla Kobiet i Nauki

WARSZAWA Rekordowa liczba 144 kandydatek z 39 instytucji ubiegała się w tym roku o stypendia L’Oréal Polska. Otrzymały je: Beata Zjawin z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; mgr Paulina Marona z Zakładu Biochemii Ogólnej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; mgr Karolina Pierzynowska z Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego; dr Ewelina Król z Zakładu Szczepionek Rekombinowanych Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; dr Renata Welc-Falęciak z Zakładu Parazytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (laureatka naszego konkursu „Skomplikowane i proste” z 2007 roku); dr Ulrike Topf z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk.

 

Opracował Mariusz KARWOWSKI

 

Współpraca: Aneta Adamska, Ewa Barlik, Piotr Burda, Piotr Karwowski, Izabela Koptoń-Ryniec, Anna Korzekwa-Józefowicz, Agnieszka Krupa, Lech Kryszałowicz, Agnieszka Książkiewicz, Katarzyna Majewska, Włodzimierz Matysiak, Lucyna Róg, Ewa Sapeńko, Małgorzata Syrda-Śliwa, Paweł Śpiechowicz, Adam Taukert, Maciej Ulita, Łukasz Wspaniały.

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.
Więcej aktualności na naszej stronie internetowej www.forumakademickie.pl
oraz na naszych profilach na Facebooku i na Twitterze