×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

EI4UJ – Sustainable University

Prof. dr hab. Stanisław Kistryn , prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych

Udział w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza stał się dla Uniwersytetu Jagiellońskiego okazją do przemyślenia na nowo wieloletniej strategii, głównie w obszarze badań naukowych, ale także pozostałych elementów misji uczelni. Podstawowy nacisk kładziemy na kompleksową, ścisłą współpracę międzynarodową, tak poprzez bezpośrednie kontakty grup badawczych, jak i poprzez instytucjonalną współpracę z wiodącymi uczelniami Europy i świata. W ramach projektu zaproponowaliśmy opracowanie i wdrożenie szeregu nowatorskich instrumentów zmierzających do optymalizacji strukturalnej i funkcjonalnej uczelni, które – jak się okazało – znalazły uznanie w gronie międzynarodowych ekspertów, którym projekt miałem przyjemność osobiście prezentować.

Program opatrzyliśmy wstępnie akronimem EI4UJ, który interpretować można dwojako: wprost, jako Excellence Initiative for UJ, oraz bardziej symbolicznie, rozwijając wykładnik litery „I” w celu odzwierciedlenia bazowej linii naszej strategii, opartej na zasadzie „4 i”: interdyscyplinarności, internacjonalizacji, innowacyjności oraz integralności. Szczególnie istotny jest ten ostatni element – uważamy, że wszystkie wymiary misji uczelni muszą być ze sobą ściśle powiązane. Mówiąc inaczej, integralnymi składnikami praktycznie wszystkich działań uniwersytetu powinny być pozostałe „3 i”: szeroki horyzont tematyczny, eksplorowany we współpracy międzynarodowej, która prowadzić ma do innowacyjnych rozwiązań. Nieodzownym warunkiem powodzenia takiej strategii jest przy tym zaangażowanie praktycznie całej społeczności uczelni.

W programie określiliśmy siedem szerokich, transdyscyplinarnych obszarów badawczych: Heritage (dziedzictwo kulturowe), FutureSoc (funkcjonowanie społeczeństw w przyszłości), BioS (biologia strukturalna i translacyjna), qLife (tematyka chorób społeczno-cywilizacyjnych i medycyna regeneracyjna), SciMat (tworzenie zaawansowanych materiałów), DigiWorld (rozwój technologii cyfrowych) oraz Anthropocene (przyczyny, przebieg i skutki globalnych zmian środowiska). W ich ramach realizowanych będzie 21 celów szczegółowych, związanych ze zwiększeniem wpływu UJ na rozwój światowej nauki, wzmocnieniem współpracy badawczej z renomowanymi instytucjami, podniesieniem jakości kształcenia studentów i doktorantów, stałym rozwojem zawodowym pracowników uczelni, podniesieniem jakości zarządzania uniwersytetem oraz budową marki uniwersytetu i zwiększeniem jego wpływu społecznego.

Realizację tak określonych celów prowadzić będziemy poprzez 27 działań, obejmujących różnorodne formy aktywności badawczej i dydaktycznej, a także powiązanie ich z projektami wychodzącymi poza uniwersytet, do otoczenia społecznego i gospodarczego. Planowane jest tworzenie nowatorskich platform współpracy pomiędzy naukowcami, studentami (oraz wspomagającą ich administracją) a instytucjami z otoczenia uczelni – miasta, regionu, kraju i Europy. Postęp programu monitorowany będzie przy pomocy (obecnie zakładanych) 20 wskaźników ilościowych. Uznajemy przy tym, że w miarę postępu w realizacji programu tak wskaźniki, jak i cele oraz typy działań będą mogły ulegać pewnym modyfikacjom, zmierzającym do optymalizacji ścieżki rozwoju uczelni w kontekście międzynarodowym.

Zakładamy też, że środki uzyskane w ramach programu (ok. 78 mln zł rocznie) będą tylko częścią wydatków przeznaczonych na realizację nowej wieloletniej strategii UJ. Następne lata powinny być więc czasem intensywnego rozwoju naszego uniwersytetu, w który zaangażowana będzie cała społeczność akademicka, będąca przecież jego bezpośrednim twórcą i beneficjentem.