×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Cyfryzacja na pół gwizdka

Nie przypominają o zbliżających się terminach egzaminów ani o zmianach w planie zajęć. Nie umożliwiają dostępu do elektronicznego indeksu. Jednym słowem powinny ulec zmianie – tak o uczelnianych systemach informatycznych wypowiedziało się 2/3 studentów biorących udział w badaniu przeprowadzonym przez Centrum Analiz NZS.

Mogłoby się wydawać, że w dobie rozwoju nowoczesnych technologii, załatwienie sprawy bez wizyty w dziekanacie nie powinno nastręczać wielu problemów. Podobnie jak proces rekrutacji, wybór przedmiotów, dostęp do aktualnego planu zajęć, ocen i zaliczeń. Tymczasem blisko połowa badanych studentów jest niezadowolona z funkcjonowania e-dziekanatu, a aż 60% dużo lepszą opinię wydało jego stacjonarnej formie. Może wynikać to z tego, że systemy na uczelniach nie spełniają oczekiwań użytkowników. Jedyną funkcją, którą większość uważa za ważną i dobrze działającą jest dostęp do informacji o toku studiów (60%). Ankietowanym brakuje za to: przypomnień o zbliżających się egzaminach (77%), informacji o zmianie terminu lub odwołaniu zajęć (70%) i dostępu do elektronicznego indeksu (60%). Istotny, szczególnie z punktu widzenia pierwszych roczników, wydaje się elektroniczny dostęp do planu studiów. Zaledwie 36% studentów wskazało, że system informatyczny w ich uczelni posiada taką funkcję i działa ona prawidłowo.

Połowa uczestników badania zauważyła, że nauczyciele akademiccy, pomimo istnienia takiej możliwości, nie komunikują się przez systemy informatyczne. „Wywołuje to wśród studentów frustrację, ponieważ niezbędne narzędzia są obecne, a brakuje chęci i zaangażowania osób, dla których zostały stworzone. Dodatkowo, wciąż w dużej liczbie uczelni nie ma możliwości składania wniosków o stypendium rektora lub socjalne, a także o miejsce w domu studenckim” – czytamy w raporcie NZS. Nic zatem dziwnego, że aż 2/3 studentów odpowiedziało, że system elektroniczny na ich uczelni powinien ulec zmianie.

Najczęściej podawali konieczność dodania kontaktów mailowych do poszczególnych wykładowców, gdyż poszukiwanie ich na stronach internetowych uczelni lub wydziałów jest uciążliwe i często nieskuteczne. Wskazywano także na potrzebę ustandaryzowania działań na linii student-wykładowca, tak by komunikacja odbywała się w jednolitej dla wszystkich formie i nie powodowała chaosu. Część respondentów zwracała uwagę na problem z dostępem do informatycznego systemu, co może być spowodowane złym stanem infrastruktury cyfrowej. Jest to szczególnie dotkliwe w czasie sesji lub gdy trzeba wykonać jakieś działanie w systemie (np. pobrać plik do ćwiczeń), a ten odmawia posłuszeństwa. Pojawiały się też głosy domagające się integracji wszystkiego, co związane z uczelnią w jednym systemie oraz zmuszenie wykładowców, by go używali (część studentów musi dopraszać się np. o wpisanie ocen do elektronicznego dziennika).

W badaniu wzięło udział 529 osób z 58 uczelni w całej Polsce. Co czwarty ankietowany studiuje na Uniwersytecie Gdańskim. Poza największymi ośrodkami (Warszawa, Kraków, Poznań) w badaniu wzięli udział respondenci m.in. z Tarnowa, Torunia, Olsztyna, Zielonej Góry i Siedlec.

MK

O cyfrowym Uniwersytecie Gdańskim mówi dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek , prof. UG, prorektor ds. informatyzacji i umiędzynarodowienia:

Od ćwierć wieku rozwijamy system, który stworzono w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. Do centralnego systemu do obsługi studentów w dziekanatach poszczególnych wydziałów włączyliśmy Portal Studenta, który posiada m.in. funkcjonalność indeksu elektronicznego, gromadzenia i prezentowania osiągnięć studentów, możliwość zapisów na wykłady z podziałem na grupy zajęciowe, składanie i śledzenie statusów wniosków o Elektroniczną Legitymację Studenta i Doktoranta oraz ankietyzację czy komunikację z prowadzącymi zajęcia. Równolegle rozwijany jest także Portal Nauczyciela, pozwalający m.in. na publikację materiałów na zajęcia oraz komunikację ze studentami. Na uczelni udostępniona jest również platforma e-learningowa, która umożliwia tworzenie elektronicznych zajęć i kursów. Autorski system Elektronicznej Rekrutacji Kandydata od kilku lat ułatwia i pomaga kandydatom w aplikowaniu na studia. Nasi absolwenci mają także możliwość zarejestrowania się w Platformie Biura Karier, która wspomaga ich w kontakcie z otoczeniem biznesowym oraz znalezieniu pracy. Dalsze plany obejmują zintegrowanie funkcji kalendarza Office 365 i portalu w zakresie prezentowania aktualnego planu zajęć oraz informowania o zachodzących w nim zmianach. Dodatkowo wdrożymy elektroniczny obieg dokumentów, w tym składanie i rozpatrywanie wniosków, aby ułatwić, szczególnie studentom z niepełnosprawnościami oraz obcokrajowcom, dopełnienie formalności.