×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

10 lat a nawet więcej

Choć sam Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ma zaledwie dziesięcioletnią historię, to jego początki sięgają daleko w przeszłość. Na prośbę królowej Jadwigi i jej małżonka, króla Władysława Jagiełły ówczesny papież Bonifacy IX wydał 11 stycznia 1397 roku bullę Eximiae devotionis affectus, erygującą Wydział Teologii w Krakowie. Data ta rozpoczyna 600-letnią działalność fakultetu w Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1954 roku jednostronną uchwałą Rady Ministrów PRL usunięto Wydział Teologiczny z UJ. Decyzja ta nie przerwała jednak jego faktycznej i kanonicznej egzystencji. W 1959 roku Stolica Apostolska wydała dekret stwierdzający, że „Wydział Teologiczny zgodnie z jego ustanowieniem i charakterem trwa pod kierownictwem jednej władzy kościelnej i na przyszłość ma się kształtować wedle praw ustanowionych przez Stolicę Apostolską”. Dzięki staraniom kardynała Karola Wojtyły, biskupa krakowskiego, w 1974 roku jednostka uzyskała status Papieskiego Wydziału Teologicznego. W 1981 r. papież Jan Paweł II wydał 8 grudnia motu proprio pt. Beata Hedvigis, na mocy którego ustanowiona została Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, składająca się z trzech wydziałów: teologii, filozofii i historii kościoła. 19 czerwca 2009 roku papież Benedykt XVI, pragnąc uhonorować pamięć swego poprzednika Jana Pawła II, podniósł PAT do godności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Po dziesięciu latach działalności strukturę uniwersytetu tworzy 5 wydziałów: Teologiczny, Filozoficzny, Nauk Społecznych, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Prawa Kanonicznego oraz tarnowska sekcja Wydziału Teologicznego. W kategoryzacji z 2017 r. jednostki UP JP II uzyskały dwie kategorie A i cztery – B. UPJP II posiada uprawnienia do doktoryzowania w zakresie: nauk teologicznych, filozofii, historii, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz nauk socjologicznych, a prawo do habilitowania w zakresie teologii, filozofii i historii.

Uczelnia zatrudnia 449 etatowych pracowników, w tym 287 nauczycieli akademickich. W tej grupie jest 48 profesorów tytularnych; 89 doktorów habilitowanych, 110 doktorów i 39 magistrów. Na stanowiskach dydaktycznych pracują w UPJP II 43 osoby, w tym 26 starszych wykładowców, 11 wykładowców i 6 lektorów. Uczelnia zatrudnia też 161 pracowników administracji i obsługi, w tym 24 w projektach.

Na 15 kierunkach studiuje 1878 osób na studiach stacjonarnych i 145 na niestacjonarnych. Na studiach doktoranckich jest 469 słuchaczy, w tym 5 robi doktorat w trybie niestacjonarnym. Do szkoły doktorskiej przyjęto 17 osób (stan przed rozpatrzeniem odwołań).

W minionym roku pracownicy naukowi UPJP II realizowali 96 tematów badawczych. W latach 2011-19 pracownicy uczelni uzyskali 24 granty NCN o wartości 2,4 mln zł. W minionym roku akademickim zrealizowano też – w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – bardzo ważny projekt związany z promocją zagraniczną uczelni „UPJP II – Światowy Ambasador Humanistyki”, finansowany przez NAWA, który polegał m.in. na realizacji filmu Jan Paweł II – światowy ambasador humanistyki. Trwa program „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJP II”, współfinansowany przez UE w ramach PO WER. Centrum Naukowo-Badawcze i Współpracy Międzynarodowej w ubiegłym roku akademickim pozyskało 5 grantów badawczych o wartości ponad 1,5 mln złotych. Realizowane są także projekty międzynarodowe w partnerstwie z uczelniami z Kanady, USA, Francji, Austrii, Hongkongu, Portugalii, Chorwacji, Słowacji, Grecji.

UPJP II uczestniczy w programie Erasmus+ od 2009 roku, dysponując ofertą wyjazdów do 115 uczelni w 18 krajach Unii Europejskiej i Turcji. Na studia i praktyki wyjechało łącznie ponad 300 studentów, a gościła ponad 70 studentów z partnerskich uczelni zagranicznych.

Uniwersytet dysponuje 12 budynkami w Krakowie. W obiektach tych są m.in.: 2 aule akademickie, 4 sale konferencyjne, 45 sal wykładowych, 23 sale ćwiczeniowe i seminaryjne, 8 pracowni specjalistycznych, 6 sal komputerowych, studio telewizyjne i dwa studia radiowe.

Dla potrzeb opieki duszpasterskiej nad pracownikami i studentami UPJP II dysponuje kościołem św. Marka w Krakowie oraz kaplicami akademickimi w budynkach przy ulicy Franciszkańskiej 1 i Bernardyńskiej 3.

MM, PK