Zanim powstała KEN

Roman Sławeta, Andrzej Górski

Jak wiadomo, w roku 2011 powołana została przy PAN Komisja ds. Etyki w Nauce (KEN). Chcemy przedstawić, jak wyglądała działalność na tym polu przed powołaniem KEN, w szczególności w Komitecie Badań Naukowych, a następnie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.