Zalety pracy w wydawnictwie

Marek Misiak

Najważniejszą zaletą pracy w wydawnictwie są wysokie wymagania, jeśli chodzi o kompetencje, stawiane zarówno w procesie rekrutacji, jak i później, podczas pracy. W polskich realiach (nie wiem, jak jest za granicą) wcale nierzadka jest sytuacja, gdy ogłoszenie pracodawcy zawiera długą listę oczekiwań od kandydata, ba! z przebiegu procesu rekrutacyjnego, często wieloetapowego, można wywnioskować, że praca na danym stanowisku będzie trudna, skomplikowana i odpowiedzialna. Potem zaś się okazuje, że długie godziny spędza się na powtarzalnych czynnościach wymagających skupienia, ale w sumie mało ambitnych.