Z innej perspektywy

Leszek Szaruga

Rok temu obchodziliśmy w Polsce setną rocznicę odzyskania niepodległości. Niemal zawsze przy tej okazji zwraca się uwagę na fakt, że wydarzenie to umożliwił w dużej mierze upadek trzech cesarstw: rosyjskiego, austro-węgierskiego i niemieckiego. Ale warto się temu przyjrzeć z nieco innej perspektywy. Można mianowicie odczytać ten upadek jako koniec ładu dynastycznego, który od średniowiecza porządkował politykę europejską.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.