Twórca elementarzy

Cz. 1

Piotr Hübner

W ziemiańskiej rodzinie Józefa Falskiego i Stanisławy de domo Jeżykowicz, w majątku Nacz, w powiecie słuckim guberni mińskiej urodził się 7 grudnia 1881 roku Marian Ignacy Falski. Miał starszą siostrę Alinę i młodszą Janinę. W pobliskim Klecku uczęszczali do kościoła i dokonywali zakupów. Rodziny ziemiańskie utrzymywały więź towarzyską i koligacyjne mariaże. W codziennym rytmie toczyło się „intensywne życie rodzinne” (Marian Falski, Z okruchów wspomnień , 2007).

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.