Taylorowie

Cz. 2 Zróżnicowanie

Magdalena Bajer

Uczone dzieje rodziny Taylorów zapoczątkował prawnik, adwokat i sędzia Stanisław. Później także, aż do dzisiaj, sporo jest znaczących prawników, jednak już w drugim pokoleniu pojawiły się inne niż humanistyczne zainteresowania. Jeden z synów, Edward, został ekonomistą, pionierem wielu kierunków naukowych i rozwiązań praktycznych. Drogi innych Taylorów, także tych należących do uczonego rodu przez małżeństwa, mówią, jak sądzę, o tym, że ośmielenie osiągniętymi rezultatami intelektualnych wysiłków owocuje pragnieniem ich kontynuowania u rówieśników i następców.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.