Światowość i prowincjonalizm

Zbigniew Drozdowicz

Dla niejednego uczonego osiągnięcie światowego poziomu w badaniach naukowych stanowi pragnienie motywujące do większej aktywności zawodowej. Problem nie tylko w tym, że nie było i nie ma jednego wzorca światowości, lecz także w tym, że te z nich, które pasują do jednych dyscyplin naukowych, nie pod każdym względem pasują do innych. Co więcej, w tej samej dyscyplinie można spełniać standardy światowości pod jednym względem, ale nie spełniać ich pod innym, i praktykować swoisty prowincjonalizm. Przy wszystkich zawiłościach można jednak wskazać przynajmniej niektóre cechy zarówno światowości, jak i prowincjonalizmu.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.