Pracownicy nieakademiccy w procesie internacjonalizacji

Joanna Domagała

To właśnie jednostki wspierające działania uczelni, czyli kadra nieakademicka, są kluczowym elementem definicji umiędzynarodowienia w świetle tego artykułu. Kadra nieakademicka obejmuje pracowników administracji, kadrę biblioteczną, techniczną oraz wszystkie grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.