Na marginesie dyskusji o kształceniu doktorantów

Bartłomiej K. Krzych

W momencie pisania tych słów wprowadzanie Konstytucji dla Nauki (Ustawy 2.0) wchodzi w decydującą fazę. Skończył się ostatni rok akademicki według „starych zasad”. O ile jednak „nowe zasady” nie mają znaczącego wpływu na rekrutację przyszłych studentów, o tyle w przypadku doktorantów zaszły zmiany istotne i dobrze znane, choć nie wszystkich zadowalające. Uniwersytetom (i innym instytucjom naukowym) pozostawiono pewną swobodę w tworzeniu i prawnym regulowaniu funkcjonowania szkół doktorskich. Przekłada się to np. na ilościowe i jakościowe różnice w programach kształcenia.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.