Książki nadesłane

Muzyka na Śląsku Cieszyńskim , red. nauk. Bogumiła MIKA, Magdalena SZYNDLER, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Antonina KURTOK, Kulturalne i literackie konteksty relacji chorwacko-węgierskich w XIX i XX wieku , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Studia Barbarica. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin. T. 1-2 , red. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, Piotr Łuczkiewicz, Sylwester Sadowski, Marta Stasiak-Cyran, Michael Erdrich, Drukarnia Akapit, UMCS, Lublin 2018.

Zwierzę – język – emocje. Dyskursy i narracje , pod red. Marzeny KUBISZ i Justyny TYMIENIECKIEJ-SUCHANEK, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Karolina KOSTYRA, Wiosenna bujność traw. Obrazy przyrody w filmach o dorastaniu , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Ks. Damian BEDNARSKI, Biskup Józef Gawlina jako opiekun Polaków na emigracji , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Marcela GRUSZCZYK, Idea w służbie propagandy. Komitet Słowiański w Polsce 1945-1953 na tle ruchu nowosłowiańskiego , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Język w prasie. Antologia , pod red. nauk. Małgorzaty KITY i Iwony LOEWE, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Podręczniki i Skrypty UŚ w Katowicach.

Gaweł JANIK, Żydowskie (nie)męskości. O powojennej twórczości Adolfa Rudnickiego , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Paweł SARNA, Odra (1945-1950). Monografia czasopisma , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Maja STARAKIEWICZ, Model i metafora. Komunikacja wizualna w humanistyce , koncepcja wizualna: Jakub Woynarowski i Maja Starakiewicz, Korporacja Ha!art, Kraków 2019.

Mariola JARCZYKOWA, Korespondencja i literatura okolicznościowa w kręgu magnaterii Wielkiego Księstwa Litewskiego , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Maja DRZAZGA-LECH, Śląski Moniuszko. Recepcja postaci i twórczości kompozytora na Górnym Śląsku. Studium socjologiczne. Tom 2: Mitotwórcze narracje moniuszkowskie w górnośląskiej kulturze. Socjologiczna analiza działalności Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Opery Śląskiej w drugiej połowie XX wieku , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Jacek WARCHALA, Formy perswazji , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Naukowcy. Osobowość, rola, profesjonalizm , red. nauk. Alicja ŻYWCZAK, Małgorzata KITLIŃSKA-KRÓL, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Jolanta SKUTNIK, Czuła pedagogia. Edukacyjny walor dzieł i działań księżnej Izabeli z Flemingów Czartoryskiej , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Robert Wojciech Portius – krośnieński mieszczanin, kupiec i fundator. Studia z dziejów diaspory szkockiej na ziemiach Rzeczypospolitej oraz relacji polsko-węgierskich w dobie nowożytnej , red. Piotr ŁOPATKIEWICZ, Grzegorz PRZEBINDA, Władysław WITALISZ, PWSZ w Krośnie, Krosno 2019, seria: Biblioteka Pigoniana.

Studia Pigoniana. Rocznik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Większa Europa , PWSZ w Krośnie, Krosno 2018.

Tomasz WITKOWSKI, Zakazana psychologia. Tom III: O cnotach, przywarach i uczynkach małych wielkich ludzi , Wyd. Bez Maski, Wrocław 2019.

Grzegorz PTASZEK, Edukacja medialna 3.0. krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji , Wyd. UJ, Kraków 2019.

Aleksandra NIEWIARA, Imagologia – pamięć zbiorowa – umysł i kultura , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.