×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wydarzenia

Nowy rektor PO

Fot. Sławoj Dubiel

OPOLE Dr hab. inż. Marcin Lorenc z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej został nowym rektorem tej uczelni. W drugiej turze, stosunkiem głosów 50 do 47, pokonał prof. Krystiana Czernka, prodziekana ds. dydaktyki Wydziału Mechanicznego. Trzecim kandydatem był prof. Krzysztof Malik, prorektor ds. studenckich i inwestycji. Wybory stały się konieczne po tym, jak w lipcu zmarł prof. Marek Tukiendorf. Jego następca związany jest z opolską uczelnią od 1993 roku. Od początku kariery zawodowej działalność naukową i dydaktyczną łączy z doświadczeniem menadżerskim w przemyśle. Obecnie kieruje Katedrą Inżynierii Jakości Produkcji i Usług w Instytucie Innowacyjności Procesów i Produktów. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w procesach sterowania zapasami. Opublikował ponad 100 prac. Liczba cytowań wg WoS – 39. Indeks Hirscha – 4. Funkcję rektora będzie sprawował tylko do końca sierpnia 2020 roku. O tym, kto później zasiądzie w fotelu rektora na pełną, czteroletnią kadencję, zadecydują wybory zaplanowane na marzec przyszłego roku.

Piotr Czauderna prezesem ABM

Fot. MFMP

WARSZAWA Prof. Piotr Czauderna, chirurg dziecięcy, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, wygrał konkurs na prezesa Agencji Badań Medycznych. W latach 2012–2014 był prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Obecnie pełni funkcję prezesa Europejskiej Sekcji Chirurgów Dziecięcych Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS). Jego zainteresowania naukowe obejmują problem leczenia nowotworów, zwłaszcza guzów wątroby, oraz zastosowania wideochirurgii w chirurgii i onkologii dziecięcej. Jest współautorem podręczników polskich i zagranicznych oraz ponad 180 prac naukowych. Został powołany przez ministra zdrowia na 6-letnią kadencję.

Zmiana nad Sekwaną

Fot. Arch. prywatne

KATOWICE/PARYŻ Prof. Wiesław Banyś, dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, został przewodniczącym rady naukowej paryskiej stacji Polskiej Akademii Nauk. Wybrano go jednocześnie delegatem do rady wszystkich stacji naukowych PAN na świecie. Do jej najważniejszych zadań należą: promocja polskiej nauki, rozwój współpracy naukowej między Polską a Francją i krajami frankofońskimi, pomoc naukowcom przybywającym do Francji w celach badawczych lub edukacyjnych. Placówka współpracuje z Francuską Akademią Nauk, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) czy UNESCO. Jej dyrektorem jest dr hab. Maciej Forycki, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nowy prezes PAK

Fot. PAK

WARSZAWA Michał Szaniawski został prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej. Jest absolwentem Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył specjalistyczne kursy na International Space University w Strasburgu oraz Wirtschaftsuniversität w Wiedniu. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa handlowego. W ostatnich latach był wiceprezesem Agencji Rozwoju Przemysłu oraz doradcą ministra przedsiębiorczości i technologii. Odpowiadał m.in. za stworzenie Programu Wsparcia Sektora Technologii Kosmicznych w Polsce oraz za negocjacje w sprawie przystąpienia Polski do Inicjatywy Unii Europejskiej dotyczącej Ram Wsparcia Obserwacji i Śledzenia Obiektów Kosmicznych (EU SST). Od listopada 2018 roku był członkiem Rady Polskiej Agencji Kosmicznej, a od kwietnia 2019 r. pełnił obowiązki prezesa Agencji, po tym, jak rezygnację z tej funkcji złożył dr hab. Grzegorz Brona.

Doktorat h.c. – prof. Krzysztof Mikulski

Fot. Bartosz Proll

LUBLIN Prof. Krzysztof Mikulski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał 17 września tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. To 84. taka godność nadana przez lubelską uczelnię. Prof. Mikulski jest badaczem dziejów Europy Środkowo-Wschodniej zaangażowanym w utrwalenie dziejów Rzeczypospolitej oraz jednym z największych znawców działalności Mikołaja Kopernika. Od 1984 roku zawodowo związany jest z UMK, a od 2016 roku z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie. W latach 2003–2013 był prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego, funkcję tę ponownie pełni od roku 2015. Od wielu lat współpracuje ze środowiskiem naukowym Instytutu Historii UMCS. Jest autorem ponad 300 publikacji, a także jednym z organizatorów XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, który w połowie września odbył się w Lublinie.

Doktorat h.c. – Andrzej Kraśnicki

Fot. Andrzej Nowak

WROCŁAW Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, otrzymał 28 września tytuł doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Senat AWF docenił w ten sposób jego osiągnięcia i zasługi dla polskiego oraz międzynarodowego ruchu olimpijskiego, rozwoju sportu oraz uczciwego współzawodnictwa. Andrzej Kraśnicki od 2010 roku stoi na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Sześć lat temu został wybrany do Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC). Reprezentuje Europę w Radzie Wykonawczej Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (ANOC). Od 2006 roku pełni funkcję prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Jest założycielem Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji. Zanim rozpoczął działalność w organizacjach i stowarzyszeniach sportowych był zawodnikiem, trenerem i szefem klubów sportowych.

Przyjadą z zagranicy

WARSZAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozstrzygnęła pierwszy nabór wniosków w Programie im. Stanisława Ulama. Stypendia otrzyma 70 zagranicznych naukowców wyłonionych z 355-osobowej grupy aplikantów zainteresowanych pobytem w polskich uczelniach i jednostkach naukowych. Będą w nich prowadzić badania naukowe (w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi), odbywać staże podoktorskie, pozyskiwać materiały do badań lub publikacji naukowej; prowadzić zajęcia dydaktyczne. Najliczniejszą grupę stanowią naukowcy z Indii (9), Niemiec (7), Ukrainy (6), Włoch (4), Republiki Czeskiej (4), Brazylii (3), Turcji (3), Serbii (3), Wielkiej Brytanii (3). Poza nimi przyjadą stypendyści z Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Chile, Egiptu, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Iranu, Japonii, Jordanii, Kostaryki, Nigerii, Pakistanu, Portugalii, RPA, Rosji, Słowenii i USA. Gościć ich będą 34 placówki, w tym: Uniwersytet Warszawski (8), Uniwersytet Jagielloński (7), Uniwersytet Wrocławski (6) i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (6).

Nowy przewodniczący KRUWiO

Fot. PWr

WROCŁAW Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Cezary Madryas, został przewodniczącym Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Funkcję będzie pełnił do końca obecnej kadencji, która upływa w czerwcu przyszłego roku. Zastąpił prof. Marka Ziętka, byłego rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, który złożył rezygnację. Wiceprzewodniczącymi KRUWiO są: prof. dr hab. Piotr Kielan, rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Andrzej Rokita, rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. KRUWiO jest zgromadzeniem rektorów publicznych uczelni akademickich. W obradach biorą udział przedstawiciele 11 szkół wyższych z Wrocławia i 3 z Opola. Misją KRUWiO jest integracja środowiska, wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego oraz działanie lobbingowe na rzecz rozwiązań zmierzających do poprawy polskiej nauki.

Fot. Arch. prywatne

The Japan Foundation Award

WARSZAWA Prof. Ewa Pałasz-Rutkowska z Katedry Japonistyki na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego została uhonorowana Nagrodą Fundacji Japońskiej za wkład w rozwój wzajemnych relacji między Polską a Krajem Kwitnącej Wiśni. Laureatka, jedna z czołowych polskich specjalistek w zakresie historii i kultury Japonii, od ponad 30 lat prowadzi wspólne projekty badawcze z tamtejszymi instytucjami, w tym przede wszystkim z Uniwersytetem Tokijskim. W swoich badaniach porusza m.in. kwestie historii domu cesarskiego czy relacji międzykulturowych. Jest współautorką Historii stosunków polsko-japońskich 1904-1945 – pierwszego i dotychczas jedynego tak wszechstronnego źródła wiedzy naukowej poświęconego tej tematyce. Wzięła udział w projekcie „Japan-Insights – Exploring Expert Experiences”, którego celem jest promocja Japonii przy okazji Letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2020 roku. Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się 7 listopada w Tokio.

Trzeci raz na czele

Fot. UMCS

WARSZAWA/LUBLIN Prof. Iwona Hofman, była dziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, została ponownie wybrana na prezesa Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Będzie to jej trzecia kadencja na tym stanowisku. Obecnie kieruje Instytutem Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Prowadzi badania w zakresie publicystyki i myśli politycznej polskiej emigracji po 1945 roku, koncentrując się na dorobku Jerzego Giedroycia i „Kultury”. W kręgu jej zainteresowań naukowych są ponadto problemy współczesnego dziennikarstwa, związki mediów i polityki, teoria gatunków dziennikarskich, marketing polityczny. W marcu tego roku została powołana na przewodniczącą Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN na kadencję 2019–2022. PTKS utworzono w 2007 roku we Wrocławiu. Jego zadaniem jest integracja środowiska badaczy i praktyków komunikowania, uporządkowanie obszaru studiów nad komunikowaniem i mediami oraz podniesienie ich rangi i poziomu.

Browar Górniczo-Hutniczy

Fot. Mateusz Wójtów

KRAKÓW Do Klubu Studio dostarczono warzelnię, która stanowić będzie główny element linii produkującej piwo. W zamontowanych kadziach można uwarzyć jednorazowo około 10 hektolitrów piwa. Wykorzystane zostaną głównie polskie odmiany chmielu. Pierwszych efektów będzie można spróbować już pod koniec tego roku. Inwestycja realizowana jest dzięki publicznej emisji akcji, która miała miejsce w czerwcu 2019 roku. W jej ramach w ciągu miesiąca zebrano 2,5 mln złotych, za które sfinansowano nie tylko zakup warzelni, ale również zbiorników do fermentacji czy instalacji do nalewania piwa prosto z tanka. Browar jako spółka powstała w Akademii Górniczo-Hutniczej nawiązał już współpracę z Uniwersytetem Rolniczym, Krakowską Szkołą Browarniczą oraz z innymi europejskimi uczelniami kształcącymi ekspertów browarnictwa. W planach są wspólne projekty badawcze, współpraca przy realizacji programu dydaktycznego oraz transfer wiedzy i technologii pomiędzy instytucjami.

Jak na Marsie

Fot. PŚk

KIELCE Po raz drugi z rzędu zespół Impuls z Politechniki Świętokrzyskiej zwyciężył w międzynarodowych zawodach łazików marsjańskich European Rover Challenge. W imprezie wystartowało 28 drużyn złożonych z około 400 młodych konstruktorów z 12 państw, m.in. z Indii, Bangladeszu, Kanady, Kolumbii, Niemiec i Włoch. Skonstruowane przez studentów pojazdy rywalizowały w konkurencjach terenowych zbliżonych do zadań, jakie realnie wykonują roboty na Marsie lub na Księżycu. Uczestnicy nie widzieli swoich łazików, sterowali nimi zdalnie. Zadania dotyczyły m.in. pobrania próbki gleby czy jazdy w terenie. Jedna z konkurencji zakładała, że łazik ma przy wyłączonej kamerze dotrzeć do wyznaczonego miejsca. Drugie miejsce w zawodach zajął zespół RoverOva z Uniwersytetu Technicznego z czeskiej Ostrawy, a trzecie AGH Space Systems z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa.

Wizualizacje z Gracją

Fot. Tomasz Góral

WARSZAWA W Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego zainaugurowano działalność Laboratorium Specjalistycznego Kriogenicznej Elektronowej Mikroskopii Transmisyjnej. Dysponuje ono jednym z dwóch w Polsce kriogenicznych mikroskopów elektronowych, które pozwalają odkryć struktury cząsteczek o rozdzielczości do 2,6 Angstremów. Urządzenie o nazwie „Gracja” działa w ramach Międzynarodowej Agendy Badawczej ReMedy. Kosztowało ok. 8 mln zł. Laboratorium Cryo-EM (tzw. core facility ) wykorzystywać będzie przełomową technologię mikroskopii krioelektronowej do bezpośrednich wizualizacji zwitryfikowanych makrocząsteczek biologicznych w ich natywnym stanie. Z kriomikroskopu będą mogli korzystać naukowcy z całej Polski.

Centrum Onkologii państwowym instytutem badawczym

WARSZAWA Centrum Onkologii zmieni nazwę na Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie i zostanie mu nadany status państwowego instytutu badawczego. Rządowy projekt przewiduje powierzenie placówce realizacji i monitorowania Narodowej Strategii Onkologicznej. CO od lat jest wiodącym ośrodkiem badań w zakresie mechanizmów warunkujących zachorowania na nowotwory złośliwe, w tym z wykorzystaniem markerów molekularnych oceniających narażenia na działanie czynników rakotwórczych. W Instytucie prowadzony jest Krajowy Rejestr Nowotworów Złośliwych. W warszawskiej placówce (są jeszcze oddziały w Krakowie i Gliwicach) zatrudnionych jest 2667 osób, w tym 119 pracowników naukowych (15 profesorów, 24 prof. instytutu, 62 adiunktów, 14 asystentów i 4 specjalistów badawczo-technicznych). CO jest jednym z 7 instytutów resortu zdrowia (na 16 ogółem), który uzyskał w ocenie parametrycznej jednostek kategorię A. W ub. roku naukowcy opublikowali 345 prac oryginalnych w całości, w tym 241 w czasopismach obcojęzycznych umieszczonych na liście filadelfijskiej. Sumaryczny IF za 2018 rok wynosi 1458,71.

Medal św. Krzysztofa

KRAKÓW Prof. Stanisław Waltoś został odznaczony Medalem św. Krzysztofa przyznawanym przez Muzeum Krakowa osobom, które w różny sposób wspierają placówkę w wypełnianiu jej misji. Doceniono jego udział w pracach Rady Muzeum i konsultacjach najważniejszych projektów, na czele z tworzeniem oddziału Muzeum w Rydlówce. Prof. Waltoś przez wiele lat pełnił na Uniwersytecie Jagiellońskim funkcję kierownika Katedry Postępowania Karnego. Przez dziesięciolecia zajmował również kierownicze stanowiska w strukturach Polskiej Akademii Nauk, a także Polskiej Akademii Umiejętności. Był zaangażowany w prace nad tworzeniem prawa, począwszy od Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności poprzez aktywność w komisjach legislacyjnych III RP. Pracował m.in. przy projektach wprowadzenia instytucji świadka anonimowego i świadka koronnego. Od 1977 roku do końca 2011 roku był dyrektorem Muzeum Uniwersyteckiego UJ.

Medal dla prof. Tołłoczki

Fot. Wanda Widomska

WARSZAWA Prof. Tadeusz Tołłoczko, były rektor Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), został uhonorowany Medalem im. Dr. Tytusa Chałubińskiego. Odznaczenie zostało ustanowione przez Akademię Medyczną w Warszawie z okazji przypadających w roku akademickim 1989/1990 okrągłych rocznic: 200-lecia utworzenia pierwszej Szkoły Chirurgicznej w Warszawie, 180-lecia powstania Wydziału Akademicko-Lekarskiego oraz 100-lecia śmierci wybitnego lekarza warszawskiego doktora Tytusa Chałubińskiego. Przyznawane jest postaciom najbardziej zasłużonym dla uczelni. Prof. Tołłoczko jest 150 laureatem wyróżnionym tym medalem. Przez dwie kadencje pełnił funkcję rektora AM (w latach 1990–1996). Był wieloletnim kierownikiem Kliniki Chirurgicznej II Wydziału Lekarskiego, a następnie Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantologii I Wydziału Lekarskiego AM (w latach 1974–1999). W 2007 roku otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Nagroda dla gdańskiego kardiologa

Fot. GUMed

GDAŃSK Dr hab. Miłosz Jaguszewski, prof. nadzw. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, został 18. laureatem Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Doceniono cykl prac laureata pt. Nowoczesne techniki diagnostyczne oraz optymalizacja interwencyjnych strategii terapeutycznych pacjentów kierowanych do pracowni hemodynamicznej . Udowodnił w nich, że poszukiwanie biomarkerów nie tylko poszerza diagnostykę różnicową, ale pozwala określić czy odkryć mechanizmy prowadzące do różnych chorób sercowo-naczyniowych. Prof. Jaguszewski pracuje w I Katedrze i Klinice Kardiologii GUMed. Współtworzył pracownię obrazowania wewnątrznaczyniowego BIRQ Core Laboratory w Berlinie. Jego zainteresowania naukowe to: przezskórne zabiegi wewnątrznaczyniowe z zastosowaniem nowoczesnych metod interwencyjnych, przezskórne rekanalizacje przewlekłych zamknięć naczyń wieńcowych, dowieńcowe platformy bioresorbowalne, obrazowanie wewnątrznaczyniowe (IVUS, OCT), denerwacja tętnic nerkowych i kardiomiopatia takotsubo.

Nowe laboratorium w MIBMiK

Fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

WARSZAWA Prof. Andrzej Dziembowski zwyciężył w otwartym, międzynarodowym konkursie na stanowisko kierownika laboratorium, które zostanie utworzone w ramach prestiżowego europejskiego grantu MOSaIC finansowanego przez ERA Chairs Horyzont 2020. Celem projektu jest stworzenie w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Interdyscyplinarnego Centrum Doskonałości w badaniach nad mechanizmami przekazywania sygnałów wewnątrz komórek. MIBMiK jest jednym z 13 laureatów w Europie i jedynym w Polsce, który uzyskał ten prestiżowy grant. Jego wartość to ponad 2,5 mln euro. Poza polskim instytutem wyróżnione zostały także ośrodki z Czech, Słowenii, Cypru, Litwy, Estonii, Słowacji, Portugalii i Luksemburga. Laboratorium Biologii RNA, kierowane przez prof. Dziembowskiego, ubiegłorocznego laureata Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, rozpocznie działalność w grudniu. Badania w nim prowadzone będą się koncentrowały wokół regulacji ekspresji genów na poziomie potranskrypcyjnym.

Pierwsi laureaci MINIATURY 3

WARSZAWA W pierwszej turze konkursu do finansowania badań wstępnych, pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo konsultacyjnego zakwalifikowano 23 wnioski o wartości niemal 912 tys. zł. Maksymalną kwotę (50 tys. zł) przyznano: dr hab. Magdalenie Wieczorek z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, która przeprowadzi charakterystykę genetyczną izolatów klinicznych i środowiskowych wirusa ECHO-3 krążącego w Polsce w latach 2005–2019, oraz dr inż. Edycie Symoniuk ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która dokona analizy zawartości oraz aktywności przeciwutleniającej nasion i kiełków facelii błękitnej (Phacelia tanacetifolia Benth .). Właśnie SGGW może pochwalić się największą liczbą laureatów w premierowym rozdaniu (4). Budżet tej edycji wynosi 20 mln zł. W pierwszej MINIATURZE w 2017 roku wsparcie otrzymało 828 naukowców, a łączna kwota finansowania wyniosła prawie 30 mln zł.

Instytut Konfucjusza w stolicy

Fot. PW

WARSZAWA Na Politechnice Warszawskiej otwarto Instytut Konfucjusza. To szósta tego typu placówka w Polsce. Będzie zajmować się przede wszystkim nauczaniem języka mandaryńskiego (oficjalny standard jęz. chińskiego) oraz przeprowadzaniem egzaminów certyfikacyjnych na wszystkich poziomach znajomości języka. Naukę poprowadzą chińscy lektorzy oddelegowani przez pozarządową organizację Hanban – Chińskie Państwowe Biuro Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego. Instytut zapewni dostęp do literatury, filmu, prasy, sztuki i kultury chińskiej. Będzie także możliwość starania się o stypendia wyjazdowe do Chin. Dziedzictwo Państwa Środka przybliżą także zajęcia organizowane przez letnie szkoły w Chinach lub w Polsce. Planowane są konferencje, sympozja i szkolenia naukowe. Instytuty Konfucjusza to sieć organizacji non-profit . Obecnie na świecie jest 548 takich placówek. W Polsce działają przy Uniwersytecie Jagiellońskim, Politechnice Opolskiej, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Gdańskim.

Wydrukują cewkę i stent

Fot. Jacek Szabela

ŁÓDŹ/WARSZAWA/TORUŃ Naukowcy z Politechniki Łódzkiej (na fot. dr inż. Dorota Bociąga z Instytutu Inżynierii Materiałowej na Wydziale Mechanicznym), Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu konstruują drukarkę, która wykorzystując biodruk pozwoli na wytworzenie odpowiednich elementów dla chorych cierpiących z powodu wad układu moczowego. Innowacyjne badania mają skutecznie pomóc w leczeniu rekonstrukcyjnym wad urologicznych u dzieci i dorosłych, np. spodziectwa czy zwężenia cewki moczowej. Celem projektu „MAT.URO 3 – Nowe funkcjonalne MATeriały do druku 3D w zakresie potrzeb UROlogicznych” jest opracowanie biomateriałów na cewkę do leczenia spodziectw oraz na stent do leczenia zwężeń. Drukarka, którą opracują naukowcy, pozwoli na drukowanie w sposób, jakiego nikt jeszcze nie realizuje. Badania zaplanowano na 3 lata. Finansowanie w wysokości ponad 8 mln zł zapewniło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu TECHMATSTRATEG.

Kampus dla muzyków

Fot. Plus3 Architekci

BYDGOSZCZ Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego wzbogaci się wkrótce o nowoczesny kampus, który w całości zostanie sfinansowany ze środków rządowych. Budowa będzie kosztowała ok. 290 mln zł, z czego tylko w przyszłym roku na ten cel trafi 52 mln zł. Wcześniej rząd wydał na projekt budowy kampusu uczelni blisko 6 mln zł. Prace mają ruszyć w 2020 roku. Obecnie AM mieści się w siedmiu budynkach rozproszonych po całym mieście. Projekt nowego kampusu zakłada powstanie 8-piętrowego budynku (w tym dwóch kondygnacji pod ziemią) o powierzchni 31 tys. m2. Mieścić się w nim będą cztery sale koncertowe. W największej z nich (na fot.) odbywać się będą koncerty realizowane przez uczelnię z orkiestrą symfoniczną czy chórami. Wierną jej kopią będzie sala prób o podobnej akustyce, ale mniejszej powierzchni. Będzie też sala do muzyki dawnej z rozwiązaniami, których nie ma w tej części Europy. AM w Bydgoszczy jest uważana za jedną z czołowych w Polsce uczelni artystycznych. Jej absolwentami są m.in. zwycięzca XV Konkursu Chopinowskiego Rafał Blechacz i finalista XVI – Paweł Wakarecy.

20 mln od rządu

SŁUPSK Akademia Pomorska w ciągu 5 lat otrzyma ponad 20 mln zł rządowego wsparcia. Połowa tej kwoty będzie przeznaczona na realizację unikalnego na skalę Polski programu „Aktywna Akademia 5 plus”, którego filarami są: popularyzacja nauki, działania prozdrowotne i sportowe, promocja kultury i sztuki. Kolejne 10 mln zł zostanie przeznaczone na rozbudowę infrastruktury. Powstaną m.in.: Interdyscyplinarne Centrum Innowacyjnych Badań Środowiskowych Pomorza – InterPom, które zajmie się racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, oraz Akademickie Centrum Monitoringu Zagrożeń Ludności i Infrastruktury Krytycznej – unikatowe laboratorium oparte na technologiach IT pozwalające na monitorowanie, analizę operacyjną i naukową zagrożeń bezpieczeństwa fizycznego i zagrożeń w cyberprzestrzeni z możliwością ich symulacji i wizualizacji. Uruchomione zostanie także Pomorskie Centrum Humanistyki Cyfrowej oraz Centrum Badań nad Wielokulturowością i Inkluzją Społeczną. Wybudowane zostanie również wielofunkcyjne boisko sportowe.

Wsparcie z zagranicy

TYCHY Na zajęcia z naukowcami z Harvardu, Stanfordu czy Cambridge mogą liczyć studenci kształcący się na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Do 2022 roku na podniesienie atrakcyjności oferty naukowej i dydaktycznej uczelni z tego obszaru przeznaczonych zostanie 8 mln zł. Wsparcie ma zostać przeznaczone na angażowanie aktywnych naukowo, wybitnych naukowców, którzy poprzez udział w otwartych wykładach, seminariach, spotkaniach, recenzowanie prac dyplomowych czy inne aktywności zachęcaliby studentów i doktorantów do kontynuowania nauki w lokalnej uczelni i wiązania przez to przyszłości z regionem. Naukowcy powinni wywodzić się z 20 najlepszych uczelni notowanych w światowych rankingach. Pierwszy nabór wniosków zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku, a w puli będzie 900 tys. zł. W konkursie ofert mogą wziąć udział uczelnie publiczne i niepubliczne, które działają na terenie GZM. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi nawet 99%. Dotacje będzie można otrzymać na jednostkowe wydarzenia, ale premiowane będą ponadmiesięczne pobyty.

Doktorat h.c. – prof. Antoni Duleba

Fot. UMP

POZNAŃ Prof. Antoni Duleba, kierownik oddziału endokrynologii rozrodu i niepłodności na Uniwersytecie Kalifornijskim, otrzymał 30 września tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Godność nadano w uznaniu jego zasług w zakresie patofizjologii jajnika oraz endometrium ze szczególnym uwzględnieniem zespołu policystycznych jajników (PCOS) oraz endometriozy. Prof. Duleba jest pomysłodawcą teorii zapalnej przyczyniającej się do rozwoju PCOS i nowatorskiego leczenia tej choroby poprzez zastosowanie statyn i resveratrolu. Wspólnie z poznańskimi naukowcami – prof. Leszkiem Pawelczykiem, prof. Robertem Spaczyńskim i dr hab. Beatą Banaszewską – prowadził badania z zakresu patogenezy i leczenia PCOS. Pracuje w jednej z najbardziej prestiżowych klinik w zakresie medycyny rozrodu w USA – w Departamecie Medycyny Rozrodu Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego.

Doktorat h.c. – prof. Norman Davies

Fot. Andrzej Romański

TORUŃ Brytyjski historyk, prof. Norman Davis, został 1 października uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Znany jest z publikacji na temat historii Europy i Wysp Brytyjskich. Jako historyk zajmuje się XIX i XX w. W obszarze jego szczególnego zainteresowania znajduje się historia Polski, której poświęcił wielokrotnie wznawiane Boże Igrzysko oraz Serce Europy . Od 2014 r. ma podwójne, brytyjskie i polskie obywatelstwo, a sporą część życia spędza w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił doktorat. Obecnie jest profesorem w School of Slavonic and Eastern European Studies University College of London. Należy do Akademii Brytyjskiej oraz jest członkiem honorowym St. Antony’s College w Oksfordzie.

Nominacje w konkursie Długosza

KRAKÓW Z 67 tytułów zgłoszonych do konkursu jury wybrało finałową dziesiątkę: Ewa Bińczyk, Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu , Wydawnictwo Naukowe PWN; Anna Grześkowiak-Krwawicz, Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; Paweł Kowal, Testament Prometeusza: źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej , Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu; Michał Kurzej, Depingere fas est. Sebastian Piskorski jako konceptor i prowizor , iMEDIUS; Marcin Matczak, Imperium tekstu: Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego , Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR; Arkadiusz Morawiec, Literatura polska wobec ludobójstwa , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Radosław Ptaszyński, Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy , Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK; Andrzej Szczerski, Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Joanna Tokarska-Bakir, Pod klątwą: społeczny portret pogromu kieleckiego Tom I , Wydawnictwo Czarna Owca; Kamil Zeidler, Estetyka prawa , Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego / Wolters Kluwer. Zwycięzca, który zostanie ogłoszony 24 października podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, otrzyma 30 tys. zł.

Wkrótce nowa uczelnia

GRUDZIĄDZ Trzecie co do wielkości miasto w województwie kujawsko-pomorskim doczeka się szkoły wyższej. O planach utworzenia państwowej uczelni zawodowej poinformował minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Bazą dla placówki miałyby być Wojskowe Zakłady Uzbrojenia. Absolwenci szkoły mogliby zasilać szeregi pracowników WZU. Głównymi kierunkami, na których kształciliby się studenci, będą mechatronika oraz cyberbezpieczeństwo. Szef resortu nauki uzyskał już aprobatę dla tego pomysłu od ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Jeszcze w tym roku ma zostać uruchomiony proces tworzenia uczelni, która po następnych wakacjach mogłaby otworzyć swoje podwoje.

PIG z nowym dyrektorem

Fot. MŚ

WARSZAWA Dr inż. Mateusz Damrat, od 2014 roku zatrudniony w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym, został dyrektorem tej placówki. Akt powołania wręczył minister środowiska Henryk Kowalczyk. Damrat (na fot. w środku)ukończył studia magisterskie w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł inżyniera górnictwa i geologii uzyskał na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, a stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii na UJ przy współpracy z Instytutem Oceanologii PAN w Sopocie. Z ramienia PIG-PIB uczestniczył w realizacji geologicznej części projektu EMODnet, sesji sprawozdawczej The Marine Geology Expert Group (MGEG) przy EuroGeoSurveys oraz w pracach grupy roboczej WGEXT przy Międzynarodowej Radzie Badań Morza (ICES). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Innowacja jest kobietą

Fot. www.scitourn.com

WARSZAWA Dr Marta Fiedoruk-Pogrebniak z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego została laureatką konkursu organizowanego przez fundację Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki. Doceniono jej projekt dotyczący mikrofluidycznych systemów analitycznych na potrzeby diagnostyki medycznej i analityki środowiska. W uzasadnieniu swojej decyzji jury napisało, że autorka opracowała proste, tanie i przenośne systemy, które mogą być wykorzystywane przez osoby nieposiadające specjalistycznego wykształcenia przy detekcji schorzeń bądź zanieczyszczeń środowiska. Zwycięski wynalazek będzie zaprezentowany podczas Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” IENA 2019 w Norymberdze, które odbędą się w dniach 31 października – 3 listopada 2019 roku. Nagrodę specjalną przyznano Julii Radwan-Pragłowskiej, doktorantce z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, za projekt dotyczący antyoksydacyjnych środków hemostatycznych o kontrolowanej biodegradowalności oraz technologii ich otrzymywania.

Rektor URK wiceprezydentem VUA

Fot. Arch. URK

KRAKÓW/KOSZYCE Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. Włodzimierz Sady, został wiceprezydentem Visegrad University Association. Wyboru dokonano podczas Walnego Zgromadzenia VUA w Koszycach. Stowarzyszenie Uniwersytetów Grupy Wyszehradzkiej zostało powołane w 2011 roku. Należą do niego przedstawiciele uniwersytetów z krajów Grupy Wyszehardzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) oraz regionów współpracujących. W sumie do VUA należy już 60 podmiotów z 22 krajów. Głównym celem organizacji jest promowanie współpracy między uniwersytetami będącymi członkami VUA w zakresie edukacji i badań, a także wymiany studentów i pracowników. Polskę reprezentują w stowarzyszeniu rektorzy pięciu uczelni: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (prof. Wiesław Bielawski), Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (prof. Ryszard J. Górecki), Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (prof. Tomasz Topoliński), Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (prof. Tamara Zacharuk) oraz URK (prof. Włodzimierz Sady). Prezydentem VUA jest prof. Peter Bielik ze Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze.

Opracował Mariusz Karwowski

Współpraca: Aneta Adamska, Natalia Bujak, Andrzej Charytoniuk, Ewa Chojnacka, Katarzyna Gościańska, Mariusz Kopiejka, Izabela Koptoń-Ryniec, Anna Korzekwa-Józefowicz, Joanna Kosmalska, Jacek Szymik-Kozaczko, Joanna Śliwińska, Klaudia Wendycz

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.
Więcej aktualności na naszej stronie internetowej www.forumakademickie.pl oraz na naszych profilach na Facebooku i na Twitterze