×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

LEK/LDEK

Prymusi spod Wawelu

Absolwenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum po raz kolejny uzyskali najlepszy wynik w dwóch najliczniejszych kategoriach sesji jesiennej Lekarskiego Egzaminu Końcowego 2019: debiutantów oraz ostatnich dwóch roczników (to w sumie ok. 95% wszystkich zdających).

Lekarski Egzamin Końcowy przeprowadzany jest 2 razy do roku. Trwa 4 godziny i składa się z pytań testowych z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, medycyny rodzinnej, medycyny ratunkowej i intensywnej terapii, bioetyki i prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego i zdrowia publicznego. Zdanie testu to wymóg rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, a wynik punktowy decyduje o pierwszeństwie w uzyskaniu rezydentury i wyborze specjalizacji.

Do sesji jesiennej przystąpiło 6379 osób. Ich średni wynik to 129 punktów. Do zdobycia było maksymalnie 196 punktów, ponieważ cztery zadania zostały unieważnione przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia. Najlepszy rezultat (179 pkt.) osiągnął absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dla 993 zdających pytania okazały się za trudne – uzyskali wynik poniżej 56%, co oznacza, że nie zdali egzaminu.

Po raz pierwszy LEK zdawało 3651 osób, z czego 3116 (85,3%) z pozytywnym skutkiem. Za absolwentami UJ CM (139,77 pkt.) uplasowali się absolwenci Uniwersytetu Medycznego z Poznaniu (137,97 pkt.), a na 3. miejsce wskoczył Warszawski Uniwersytet Medyczny (134,14 pkt.), spychając poza podium Gdański Uniwersytet Medyczny (133,55 pkt.). Najgorzej wypadli absolwenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (127,90 pkt.). Spośród 136 absolwentów uczelni zagranicznych, egzamin zdało 69. Ich średni wynik to 106,83 pkt. Jeszcze słabszy wynik uzyskali absolwenci studiów „anglojęzycznych” kierunku lekarskiego (104,23 pkt.), z których o sukcesie może mówić jedynie 35 (z 93 zdających).

W gronie osób, które studia ukończyły w ciągu ostatnich 2 lat (z 5692 zdało 5043, czyli 88,6%), podium identyczne jak u debiutantów: UJ CM (140,18 pkt.) przed UMP (138,32 pkt.) i WUM (143,80 pkt.). Najsłabiej poszło absolwentom UMŁ (128,51 pkt.). Powodów do dumy nie mają też absolwenci uczelni zagranicznych (uzyskali średnio 106,80 pkt., a zdało 37 z 66 osób) i studiów anglojęzycznych (średnia 106,01 pkt., zaliczyły 44 ze 109 osób).

Spośród tych, którzy ukończyli studia ponad 2 lata temu, zdał jedynie co drugi (343 z 687 podchodzących do egzaminu). Tutaj prym wiedzie GUMed (127,63 pkt.), przed UMP (121,83 pkt.) i Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie (115,90 pkt.). Najsłabiej wypadli absolwenci CM UMK w Bydgoszczy (104,89 pkt.). Lepiej od nich zaprezentowali się nawet kończący uczelnie zagraniczne, którzy w pozostałych kategoriach zostają daleko w tyle (105,36 pkt., zdało 121 z 266). Absolwenci studiów anglojęzycznych uzyskali średnią 94,17 pkt. (zdało 11 z 53 osób).

W Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym w porównaniu z poprzednim rokiem, gdy we wszystkich trzech kategoriach triumfował WUM, nastąpiła zmiana lidera w grupie przystępujących do egzaminu po raz pierwszy. Z 811 zaliczyło 629 (77,5%). Na czele absolwenci UMŁ (średnia 131,50 pkt.), którzy przed rokiem byli dopiero na 6. miejscu. Na kolejnych pozycjach GUMed (131,02 pkt.) i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (131 pkt.).

W najliczniejszej kategorii – osób, które studia ukończyły w ciągu ostatnich 2 lat – do LDEK przystąpiło 1068 pretendentów. Zdało 834 (ponad 78%). Za WUM (132,75 pkt.) na drugie miejsce (z 3.) awansował UMB (130,80 pkt.), a z piątego na trzecie – GUMed (130,15 pkt.).

W sumie w sesji jesiennej LDEK zdawało 1366 absolwentów, uzyskując średnio 119,7 pkt. Wynik poniżej 56% osiągnęło 440 zdających, co oznacza, że będą musieli ponownie przystąpić do sprawdzianu swojej wiedzy, jeśli nadal marzą o zawodzie.

(karma)

Kształcenie lekarzy w Polsce

Obecnie prawo do kształcenia lekarzy ma 20 uczelni i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Z danych udostępnionych przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych wynika, że w 13 uczelniach, będących jej członkami, na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym kształci się obecnie 37 706 studentów (odpowiednio: 31 979 i 5 727).

W ostatniej rekrutacji przyjęto 8 324 osób. Na kierunek lekarski dostało się 6992 kandydatów, w tym na studia stacjonarne w języku polskim 4432 (w tym 73 cudzoziemców), a na niestacjonarne – 932. Naukę w języku innym niż polski wybrało 1628 osób. Na kierunek lekarsko-dentystyczny przyjęto 1132 osób, najwięcej na studia stacjonarne w języku polskim (862). Niestacjonarnie studiować będzie 245 osób, a w języku innym niż polski – 225.

W tym roku studia na obu kierunkach ukończyło 5657 absolwentów (lekarski – 4627, lek.-dent. 1030).

Oprócz trzynastu uczelni zrzeszonych w KRAUM kształcenie lekarzy prowadzi też 8 innych uczelni, w tym 5 uniwersytetów i 3 uczelnie niepubliczne.

(MK)